Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.55

Rīgā 2014.gada 28.janvārī (prot. Nr.6 9.§)
Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma
3.panta trešo daļu un 9.panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā ārzemniekam piešķir un atņem tiesības uz nodarbinātību;

1.2. darba atļauju reģistrā iekļaujamās informācijas apjomu un tās izmantošanas kārtību.

2. Ārzemnieka tiesības uz nodarbinātību apliecina šādi ieraksti vīzā vai uzturēšanās atļaujā:

2.1. "Tiesības strādāt bez ierobežojumiem" – ja ārzemniekam piešķirtas tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem;

2.2. "Tiesības strādāt pie noteikta darba devēja" – ja ārzemniekam piešķirtas tiesības uz nodarbinātību ar ierobežojumiem, izņemot šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto gadījumu. Ierakstu vīzā veic angļu valodā – "THE RIGHT TO WORK WITH A SPECIFIC EMPLOYER";

2.3. "Tiesības strādāt 20 h nedēļā" – ja ārzemniekam izsniegta termiņuzturēšanās atļauja saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 10. punktu vai sakarā ar studentu apmaiņu atbilstoši Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 19. punktam. Ja ārzemniekam izsniegta vīza sakarā ar studijām Latvijas Republikā akreditētā izglītības iestādē vai studentu apmaiņu, ierakstu vīzā veic angļu valodā: "THE RIGHT TO WORK 20 H PER WEEK";

2.4. "Komercdarbība" – ja ārzemniekam izsniegta termiņuzturēšanās atļauja vai ilgtermiņa vīza kā komercreģistrā reģistrētam individuālajam komersantam, valdes vai padomes loceklim, prokūristam, administratoram, likvidatoram vai personālsabiedrības biedram, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai personai, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai fiziskai personai, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vai ārzemniekam, kam izsniegta termiņuzturēšanās atļauja saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 33. punktu. Ierakstu vīzā veic angļu valodā – "BUSINESS".

(Grozīts ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 220)

3. Ja tiesību subjekts, kurš atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" uzskatāms par darba devēju (turpmāk – darba devējs), ir paredzējis nodarbināt ārzemnieku (izņemot Imigrācijas likuma 9. panta trešajā un ceturtajā daļā un šo noteikumu 8. un 9. punktā minētos ārzemniekus), noslēdzot darba līgumu, viņš Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) filiālē piesaka brīvu darba vietu. Ja darba vieta pēc pieteikšanas aģentūras filiālē ir brīva vairāk par mēnesi, darba devējs var vērsties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – pārvalde), lai apstiprinātu ielūgumu vīzas pieprasīšanai vai izsaukumu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemniekam. Minētā ielūguma vai izsaukuma pieteikums jāiesniedz 30 dienu laikā pēc datuma, līdz kuram pieteiktā darba vieta ir bijusi vai ir aktuāla aģentūras administrētajā Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmā.

(MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 220 redakcijā)

3.1 Ja ārzemnieku saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka specialitātes (profesijas), kurās prognozēts būtisks darbaspēka trūkums, plānots nodarbināt šādā specialitātē (profesijā), darba vietai pēc tās pieteikšanas filiālē jābūt brīvai ne mazāk kā 10 darbdienas.

(MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 220 redakcijā)

4. Darba devējam nav jāpiesaka aģentūrā brīva darba vieta, ja:

4.1. ārzemnieka nodarbināšana paredzēta, noslēdzot uzņēmuma līgumu;

4.2. ārzemnieks veic komercdarbību atbilstoši šo noteikumu 2.4. apakšpunktam.

5. Ja ārzemnieku paredzēts nodarbināt pie vairākiem darba devējiem vai vairākos amatos vai profesijās pie viena darba devēja, ārzemniekam nepieciešams iegūt tiesības uz nodarbinātību katrā darba veidā, izņemot gadījumu, ja:

5.1. nodarbinātība ir saistīta ar komercdarbības veikšanu atbilstoši šo noteikumu 2.4. apakšpunktam;

5.2. ārzemnieks līdz diviem mēnešiem kalendāra gada laikā tiek nodarbināts pie viena darba devēja citā specialitātē (profesijā), nevis tajā, kuras veikšanai viņam piešķirtas tiesības uz nodarbinātību, un šāda nodarbinātība saistīta ar prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu.

(MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 220 redakcijā)

6. Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar īstermiņa vai neregulāru uzturēšanos Latvijas Republikā, kas nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, pārvalde piešķir tiesības uz nodarbinātību atbilstoši vīzas derīguma termiņam, bet ne ilgāk par pārvaldes apstiprinātajā ielūgumā norādīto termiņu.

7. Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar uzturēšanos Latvijas Republikā, kas pārsniedz 90 dienas 180 dienu laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, un viņam ir izsniegta ilgtermiņa vīza, pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona var pieņemt lēmumu piešķirt tiesības uz nodarbinātību atbilstoši vīzas derīguma termiņam, ja tas atbilst starptautiskajām saistībām vai Latvijas valsts interesēm vai ir saistīts ar nepārvaramu varu, humāniem apsvērumiem vai būtiskiem personīgiem vai profesionāliem iemesliem.

8. Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar īstermiņa vai neregulāru uzturēšanos Latvijas Republikā, kas nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, pārvalde piešķir tiesības uz nodarbinātību (bez brīvas darba vietas pieteikšanas aģentūras filiālē) atbilstoši vīzas derīguma termiņam šādām personām:

8.1. ārzemniekam, kuru Latvijas Republikā paredzēts nodarbināt:

8.1.1. kā radošo vai izpildītājmākslu mākslinieku vai izrāžu (koncertu) nodrošināšanā iesaistītu administratīvo vai tehnisko darbinieku vai par vadītāju no valsts budžeta vai pašvaldības finansētā kultūras iestādē;

8.1.2. par pedagogu akreditētā izglītības iestādē;

8.1.3. par vērtētāju, kurš novērtē, akreditē un uzrauga laboratorijas, sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas;

8.1.4. par informācijas tehnoloģiju speciālistu, ja viņam ir augstākā profesionālā vai augstākā akadēmiskā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā un pieredze vadošā amatā (piemēram, projektu direktors, kvalitātes vadītājs) informācijas tehnoloģiju nozarē (pēdējos trīs gadus);

8.1.5. par profesionālu sportistu pēc sporta kluba uzaicinājuma;

8.1.6. par sporta treneri;

8.1.7. par transportlīdzekļa vadītāju starptautiskajos kravu pārvadājumos autotransporta jomā reglamentētajās profesijās saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka reglamentētās profesijas;

8.1.8. civilās aviācijas jomā reglamentētajās profesijās saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka reglamentētās profesijas;

8.1.9. valsts organizētajos vasaras nodarbinātības pasākumos ārvalstīs dzīvojošiem jauniešiem, kuriem vismaz viens no vecākiem vai vecvecākiem ir latvietis vai lībietis (līvs);

8.2. ārzemniekam, kurš ir:

8.2.1. izglītības iestādes audzēknis vai students un kurš ieradies Latvijas Republikā mācību praksē vai stažēties kādā Latvijas Republikas akreditētā izglītības iestādē vai komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā;

8.2.2. konsultants (eksperts), kas sniedz palīdzību valsts vai pašvaldības iestādei, vai persona, kura, veicot savus profesionālos pienākumus, palīdz īstenot tādu starptautisku dokumentu (starptautisku līgumu, starpvaldību līgumu, starpresoru vienošanos) vai projektu, kura dalībvalsts ir Latvijas Republika, valsts tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona;

8.2.3. veicis ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 28. punktu.

9. Pārvalde piešķir tiesības uz nodarbinātību (bez brīvas darba vietas pieteikšanas aģentūras filiālē) atbilstoši termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņam šādām personām:

9.1. ārzemniekam, kuru Latvijas Republikā paredzēts nodarbināt:

9.1.1. kā radošo vai izpildītājmākslu mākslinieku vai izrāžu (koncertu) nodrošināšanā iesaistītu administratīvo vai tehnisko darbinieku vai par vadītāju no valsts budžeta vai pašvaldības finansētā kultūras iestādē;

9.1.2. par sporta treneri;

9.1.3. par profesionālu sportistu pēc sporta kluba uzaicinājuma;

9.1.4. akreditētā izglītības iestādē par pedagogu;

9.1.5. kā ārzemnieku ar augstu kvalifikāciju ar Eiropas Savienības zilo karti;

9.1.6. atbilstoši speciālo ekonomisko zonu darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

9.2. ārzemniekam, kurš ir:

9.2.1. izglītības iestādes audzēknis vai students un kurš ieradies Latvijas Republikā mācību praksē vai stažēties kādā Latvijas Republikas akreditētā izglītības iestādē vai komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā;

9.2.2. konsultants (eksperts), kas sniedz palīdzību valsts vai pašvaldības iestādei, vai persona, kura, veicot savus profesionālos pienākumus, palīdz īstenot tādu starptautisku dokumentu (starptautisku līgumu, starpvaldību līgumu, starpresoru vienošanos) vai projektu, kura dalībvalsts ir Latvijas Republika, valsts tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona;

9.2.3. nodarbināts kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, un darba devējs viņu norīko darbā pakalpojumu sniegšanai Latvijā;

9.2.4. uzņēmuma ietvaros pārcelts darbinieks.

(Grozīts ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 220)

10. Latvijas Republikā akreditēto diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vai starptautisko organizāciju pārstāvniecību darbinieka apgādībā esošajai personai tiesības uz nodarbinātību pārvalde piešķir pēc brīvas darba vietas pieteikšanas aģentūras filiālē atbilstoši tā dokumenta derīguma termiņam, kas apliecina personas tiesības uzturēties Latvijas Republikā, ja starp Latvijas Republiku un attiecīgo valsti vai starptautisko organizāciju nav noslēgts atbilstošs līgums vai valstis nav vienojušās par savstarpējības principa piemērošanu. Brīvas darba vietas pieteikšana filiālē nav nepieciešama, ja persona atbilst kādai šo noteikumu 8. vai 9. punktā minētajai kategorijai vai veic komercdarbību atbilstoši šo noteikumu 2.4. apakšpunktam.

11. Ārzemnieku atļauts nodarbināt tikai tajā specialitātē (profesijā), kurā piešķirtas tiesības uz nodarbinātību. Ja mainās darba devējs vai specialitāte (profesija), ārzemniekam ir pienākums iegūt jaunas tiesības uz nodarbinātību atbilstoši šiem noteikumiem, izņemot šo noteikumu 5. punktā minētos gadījumus. Ja ārzemnieka uzturēšanās atļaujā ir ieraksts "Komercdarbība", jaunas tiesības uz nodarbinātību viņam jāiegūst tikai gadījumā, ja paredzamā nodarbinātība nav saistīta ar komercdarbības veikšanu. Ja mainās citi nosacījumi, kas bijuši par pamatu tiesību uz nodarbinātību piešķiršanai (piemēram, mainās darba laiks, darba izpildes vieta, darba samaksas apmērs), darba devējs triju darbdienu laikā no nosacījumu maiņas brīža par to informē pārvaldi.

(MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 220 redakcijā)

12. Ja piešķirtajām tiesībām uz nodarbinātību beidzas termiņš, jaunas tiesības uz nodarbinātību piešķir šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Ja darba devējs vēlas turpināt darba tiesiskās attiecības ar to pašu ārzemnieku, uz darba devēju neattiecas šo noteikumu 3. punktā minētās prasības, izņemot gadījumu, ja mainās ārzemnieka specialitāte (profesija).

(MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 220 redakcijā)

13. Tiesības uz nodarbinātību pārvalde atņem šādos gadījumos:

13.1. ja tiek anulēta vai atcelta vīza vai anulēta termiņuzturēšanās atļauja. Ja lēmumu anulēt vai atcelt vīzu, kurā iekļauts šo noteikumu 2. punktā norādītais ieraksts, pieņem Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai Valsts robežsardzes pilnvarota amatpersona, tā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē pārvaldi par pieņemto lēmumu;

13.2. ja mainījušies apstākļi, uz kuru pamata ārzemniekam piešķirtas tiesības uz nodarbinātību.

14. Piešķirot tiesības uz nodarbinātību ar ierobežojumiem nodarbinātībai pie noteikta darba devēja vai atņemot tās, pārvalde darba atļauju reģistrā iekļauj šādas ziņas:

14.1. par ārzemnieku:

14.1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

14.1.2. dzimšanas dati;

14.1.3. personas kods (ja personai tāds piešķirts);

14.1.4. dzimums;

14.1.5. valstiskā piederība un tās veids;

14.1.6. nodarbināšanas veids;

14.1.7. profesija vai amats;

14.1.8. nozare;

14.1.9. darba samaksas apmērs mēnesī;

14.1.10. darba stundu skaits nedēļā;

14.1.11. darba izpildes vieta;

14.1.12. izglītība;

14.2. par darba devēju – darba devēja nosaukums un reģistrācijas numurs vai darba devēja vārds (vārdi), uzvārds un personas kods, ja darba devējs ir fiziska persona;

14.3. par tiesībām uz nodarbinātību:

14.3.1. iestāde un amatpersona, kas piešķīrusi vai atņēmusi tiesības uz nodarbinātību;

14.3.2. datums, kad piešķirtas tiesības uz nodarbinātību, un tiesību derīguma termiņš;

14.3.3. datums, kad atņemtas tiesības uz nodarbinātību, un atņemšanas iemesls;

14.4. dienesta atzīmes, kurās, ja nepieciešams, norāda papildu informāciju, kas sniegta personu iesniegumos, informāciju par Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētu darba devēju, kas nosūta ārzemnieku pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā, kā arī informāciju, kas saistīta ar personas lietas virzību un lēmuma pieņemšanu par tiesību uz nodarbinātību piešķiršanu vai atņemšanu.

15. Darba atļauju reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir pārvalde.

16. Darba atļauju reģistrā iekļauto informāciju savu uzdevumu veikšanai izmanto pārvalde, Valsts robežsardze, aģentūra, Valsts darba inspekcija, Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs un citas valsts pārvaldes iestādes atbilstoši kompetencei.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 553 "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 100. nr.; 2011, 9., 117. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos ietvertas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvas 2004/114/EK par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba nolūkā;

2) Padomes 2009. gada 25. maija Direktīvas 2009/50/EK par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīvas 2011/98/ES par vienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu valstspiederīgajiem izsniegtu vienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā, un par vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri kādā dalībvalstī uzturas likumīgi.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 55Pieņemts: 28.01.2014.Stājas spēkā: 13.02.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 12.02.2014. OP numurs: 2014/31.3
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
264304
{"selected":{"value":"01.05.2017","content":"<font class='s-1'>01.05.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2017","iso_value":"2017\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.02.2014","iso_value":"2014\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2014.-30.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva