Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.553

Rīgā 2010.gada 21.jūnijā (prot. Nr.32 26.§)
Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 3.panta trešo daļu,
9.panta otrās daļas 10.punktu un 9.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. darba atļaujas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību;

1.2. to ārzemnieku kategorijas, kuri drīkst strādāt pie jebkura darba devēja Latvijas Republikā;

1.3. darba atļauju reģistrā iekļaujamās informācijas apjomu un tās izmantošanas kārtību.

2. Darba atļauju (pielikums) ārzemniekam izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – pārvalde), izņemot šo noteikumu 2.1 punktā minēto gadījumu:

2.1. pamatojoties uz vīzu – pēc ārzemnieka ieceļošanas Latvijas Republikā. Ja ārzemniekam izsniegta vīza, kurā norādīts, ka tā derīga tikai ar darba atļauju, viņam, pirmo reizi ieceļojot Latvijas Republikā, trīs darbdienu laikā pēc ieceļošanas jāvēršas pārvaldē darba atļaujas pieprasīšanai;

2.2. pamatojoties uz uzturēšanās atļauju – vienlaikus ar uzturēšanās atļauju.

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.582)

2.1 Darba atļaujas esību ārzemniekam, kurš ir komercreģistrā reģistrēts individuālais komersants, valdes vai padomes loceklis, prokūrists, administrators, likvidators vai personālsabiedrības biedrs, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai pašnodarbināta persona (turpmāk – veic komercdarbību), vīzā vai uzturēšanās atļaujā apliecina ieraksts "Komercdarbība". Ierakstu vīzā veic angļu valodā – "BUSINESS".

(MK 26.07.2011. noteikumu Nr.582 redakcijā)

3. Ja komersants, kurš atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" uzskatāms par darba devēju (turpmāk – darba devējs), ir paredzējis nodarbināt ārzemnieku (izņemot šo noteikumu 11., 12., 13., 14. un 15.punktā minētos ārzemniekus), noslēdzot darba līgumu, viņš Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) filiālē piesaka brīvu darba vietu, un pēc pieteikšanas tai ir jābūt brīvai ne mazāk par mēnesi līdz dienai, kad darba devējs vēršas pārvaldē, lai apstiprinātu ielūgumu vīzas pieprasīšanai vai izsaukumu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemniekam.

4. Brīva darba vieta aģentūrā nav jāpiesaka, ja:

4.1. ārzemnieka nodarbināšana paredzēta, noslēdzot uzņēmuma līgumu;

4.2. ārzemnieks veic komercdarbību.

(MK 26.07.2011. noteikumu Nr.582 redakcijā)

5. Ja ārzemnieku plāno nodarbināt pie vairākiem komersantiem vai vairākos amatos vai profesijās pie viena komersanta, darba atļauja nepieciešama katram darba veidam, izņemot gadījumu, ja nodarbinātība ir saistīta ar komercdarbības veikšanu.

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.582)

6. Ārzemnieku atļauts nodarbināt tikai tajā profesijā vai amatā, kas norādīts darba atļaujā. Ja darba atļaujā norādītajā laikposmā mainās nosacījumi, kas bijuši par pamatu minētās darba atļaujas izsniegšanai (piemēram, mainās darba devējs, profesija, amats, darba laiks, darba izpildes vieta), ārzemniekam ir pienākums saņemt jaunu darba atļauju šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Ja ārzemnieka vīzā vai uzturēšanās atļaujā ir ieraksts "Komercdarbība", viņam jauna darba atļauja jāsaņem tikai gadījumā, ja paredzamā nodarbinātība nav saistīta ar komercdarbības veikšanu.

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.582)

7. Darba atļauju uzglabā ārzemnieka darba izpildes vietā līdz tajā norādītā termiņa beigām. Darba atļauju uzrāda pēc uzraudzības un kontroles institūciju pieprasījuma.

8. Ja darba atļauja ir nozaudēta, sabojāta vai kļuvusi nederīga, ārzemnieks triju darbdienu laikā par to rakstiski paziņo pārvaldei un lūdz izsniegt darba atļaujas dublikātu.

9. Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar īstermiņa vai neregulāru uzturēšanos Latvijas Republikā, kas nepārsniedz 90 dienas pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, pārvalde izsniedz darba atļauju atbilstoši vīzas derīguma termiņam.

10. Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar uzturēšanos Latvijas Republikā, kas pārsniedz 90 dienas pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, un viņam ir izsniegta ilgtermiņa vīza, pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona var pieņemt lēmumu izsniegt darba atļauju atbilstoši vīzas derīguma termiņam, ja tas atbilst starptautiskajām saistībām vai Latvijas valsts interesēm vai ir saistīts ar nepārvaramu varu vai humāniem apsvērumiem.

11. Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar īstermiņa vai neregulāru uzturēšanos Latvijas Republikā, kas nepārsniedz 90 dienas pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, pārvalde izsniedz darba atļauju (bez brīvas darba vietas pieteikšanas aģentūras filiālē) atbilstoši vīzas derīguma termiņam šādām personām:

11.1. ārzemniekam, kuru Latvijas Republikā paredzēts nodarbināt:

11.1.1. par komponistu, mūziķi, dziedātāju, horeogrāfu, dejotāju, režisoru, aktieri, cirka mākslinieku, izrādes nodrošināšanā iesaistītu tehnisko darbinieku vai no valsts budžeta vai pašvaldības finansētā kultūras iestādē par vadītāju;

11.1.2. akreditētā izglītības iestādē par pedagogu;

11.1.3. par vērtētāju, kurš novērtē, akreditē un uzrauga laboratorijas, sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas;

11.1.4. par informācijas tehnoloģiju speciālistu, ja viņam ir atbilstoša augstākā profesionālā vai augstākā akadēmiskā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā un pieredze vadošā amatā informācijas tehnoloģiju nozarē (pēdējos trīs gadus);

11.1.5. par profesionālu sportistu pēc sporta kluba uzaicinājuma;

11.1.6. par sporta treneri;

11.1.7. par transportlīdzekļa vadītāju starptautiskajos kravu pārvadājumos autotransporta jomā reglamentētajās profesijās;

11.1.8. civilās aviācijas jomā reglamentētajās profesijās;

11.1.9. valsts organizētajos vasaras nodarbinātības pasākumos ārvalstīs dzīvojošiem jauniešiem, kuriem vismaz viens no vecākiem vai vecvecākiem ir latvietis vai lībietis (līvs);

11.2. ārzemniekam, kurš ir:

11.2.1. izglītības iestādes audzēknis vai students un kurš ieradies Latvijas Republikā mācību praksē vai stažēties kādā Latvijas Republikas akreditētā izglītības iestādē vai komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā;

11.2.2. konsultants (eksperts), kas sniedz palīdzību valsts vai pašvaldības iestādei, vai persona, kura palīdz īstenot tādu starptautisku līgumu vai projektu, kura dalībvalsts ir Latvijas Republika, valsts tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona;

11.2.3. (svītrots ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.582);

11.2.4. ieguldījis kapitālsabiedrības pamatkapitālā ne mazāk kā 25 000 latu, un kapitālsabiedrība valsts un pašvaldības budžetā kopā saimnieciskā gada laikā nodokļos samaksājusi ne mazāk kā 20 000 latu.

12. Pārvalde izsniedz darba atļauju (bez brīvas darba vietas pieteikšanas aģentūras filiālē) atbilstoši termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņam šādām personām:

12.1. ārzemniekam, kuru Latvijas Republikā paredzēts nodarbināt:

12.1.1. par komponistu, mūziķi, dziedātāju, horeogrāfu, dejotāju, režisoru, aktieri, cirka mākslinieku, izrādes nodrošināšanā iesaistītu tehnisko darbinieku vai no valsts budžeta vai pašvaldības finansētā kultūras iestādē par vadītāju;

12.1.2. par sporta treneri;

12.1.3. par profesionālu sportistu pēc sporta kluba uzaicinājuma;

12.1.4. akreditētā izglītības iestādē par pedagogu;

12.1.5. kā ārzemnieku ar augstu kvalifikāciju ar Eiropas Savienības zilo karti;

12.2. ārzemniekam, kurš ir:

12.2.1. izglītības iestādes audzēknis vai students un kurš ieradies Latvijas Republikā mācību praksē vai stažēties kādā Latvijas Republikas akreditētā izglītības iestādē vai komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā;

12.2.2. konsultants (eksperts), kas sniedz palīdzību valsts vai pašvaldības iestādei, vai persona, kura palīdz īstenot tādu starptautisku līgumu vai projektu, kura dalībvalsts ir Latvijas Republika, valsts tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona;

12.2.3. (svītrots ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.582);

12.2.4. ieguldījis kapitālsabiedrības pamatkapitālā ne mazāk kā 25 000 latu, un kapitālsabiedrība valsts un pašvaldības budžetā kopā saimnieciskā gada laikā nodokļos samaksājusi ne mazāk kā 20 000 latu.

12.2.5. (svītrots ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.582);

12.2.6. (svītrots ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.582);

12.2.7. ārzemnieks, kurš tiks nodarbināts Latvijas Republikā atbilstoši speciālo ekonomisko zonu darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.582)

13. Ārzemnieks ir tiesīgs strādāt pie jebkura darba devēja Latvijas Republikā, ja viņš ir saņēmis termiņuzturēšanās atļauju:

13.1. kā Latvijas Republikā akreditētas izglītības iestādes audzēknis, apmaiņas students vai pilna laika students, kuram darba līgumā noteiktais darba laiks nepārsniedz 20 stundas nedēļā;

13.2. kā Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātais;

13.3. kā šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētā ārzemnieka bērns un tiks nodarbināts atbilstoši Darba likumā noteiktajai kārtībai;

13.4. sakarā ar to, ka bijis Latvijas pilsonis 1940.gada 17.jūnijā;

13.5. kā Latvijas pilsoņa pilngadīgais bērns vai viņa ģimenes loceklis;

13.6. kā persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss, vai viņa ģimenes loceklis;

13.7. kā persona, kurai Latvijā piešķirts pagaidu aizsardzības statuss;

13.8. kā persona, kura iecelta par aizbildni vai aizgādni Latvijas pilsonim vai Latvijas nepilsonim;

13.9. līdz tiesas sprieduma par laulības šķiršanu un bērna dzīvesvietas noteikšanu spēkā stāšanās dienai vai līdz dienai, kad zvērināts notārs taisījis laulības šķiršanas apliecību;

13.10. sakarā ar to, ka pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm vai tiesai nepieciešams, lai ārzemnieks uzturētos Latvijas Republikā līdz krimināllietas izmeklēšanas pabeigšanai vai izskatīšanai tiesā;

13.11. saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 22.punktu;

13.12. kā persona, kurai piešķirts Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai viņas ģimenes loceklis, kas vienu gadu uzturējies Latvijā ar termiņuzturēšanās atļauju un vēlas tikt nodarbināts Latvijas Republikā;

13.13. kā persona, kurai pieder viens vai vairāki nekustamie īpašumi Rīgā, Rīgas plānošanas reģionā vai republikas pilsētās, kuru kopējā darījumu vērtība ir ne mazāka par 100 000 latu, vai viens vai vairāki nekustamie īpašumi ārpus Rīgas, Rīgas plānošanas reģiona vai republikas pilsētām, kuru kopējā darījumu vērtība ir ne mazāka par 50 000 latu, vai viņa laulātais;

13.14. kā persona, kura veikusi finanšu investīcijas Latvijas Republikas kredītiestādē ne mazāk kā 200 000 latu apmērā kredītiestādes subordinētā kapitāla (subordinētā aizdevuma vai subordinēto obligāciju) veidā, vai viņa laulātais;

13.15. pamatojoties uz iekšlietu ministra vai pārvaldes priekšnieka lēmumu, kas pieņemts sakarā ar Latvijas valsts interesēm, starptautiskajām tiesību normām vai humāniem apsvērumiem;

13.16. kā cilvēku tirdzniecības upuris;

13.17. saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 25.punktu;

13.18. saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 27.punktu;

13.19. kā tāda ārzemnieka laulātais, kuram Latvijas Republikā izsniegta Eiropas Savienības zilā karte.

(Grozīts ar MK 11.01.2011. noteikumiem Nr.26; MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.582)

14. Ja patvēruma meklētājs nav saņēmis pārvaldes lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt viena gada laikā pēc iesnieguma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu iesniegšanas, un tas nav noticis patvēruma meklētāja vainas dēļ, viņš ir tiesīgs strādāt pie jebkura darba devēja Latvijas Republikā.

15. Latvijas Republikā akreditētas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības darbinieka apgādībā esoša persona ir tiesīga strādāt pie jebkura darba devēja Latvijas Republikā, ja starp Latvijas Republiku un attiecīgo valsti vai starptautisko organizāciju ir noslēgts atbilstošs līgums vai arī valstis savstarpēji vienojušās par savstarpējības principa piemērošanu.

16. Ja starp Latvijas Republiku un attiecīgo valsti vai starptautisko organizāciju atbilstošs līgums nav noslēgts, Latvijas Republikā akreditēto diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vai starptautisko organizāciju pārstāvniecību darbinieka apgādībā esošajai personai darba atļauju izsniedz pārvalde pēc brīvas darba vietas pieteikšanas aģentūras filiālē šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atbilstoši vīzas derīguma termiņam. Vakances reģistrēšana filiālē nav nepieciešama, ja persona atbilst kādai no šo noteikumu 11.punktā minētajām kategorijām vai veic komercdarbību.

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.582)

17. Ja izbeidzas darba atļaujas termiņš, jaunu darba atļauju izsniedz šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Ja darba devējs vēlas turpināt darba tiesiskās attiecības ar to pašu ārzemnieku, uz darba devēju neattiecas šo noteikumu 3.punktā minētās prasības.

18. Darba atļauju reģistrā iekļauj šādas ziņas:

18.1. par ārzemnieku:

18.1.1. vārds (vārdi), uzvārds;

18.1.2. dzimšanas dati;

18.1.3. personas kods;

18.1.4. dzimums;

18.1.5. valstiskā piederība un tās veids;

18.1.6. nodarbināšanas veids;

18.1.7. profesija vai amats;

18.1.8. nozare;

18.1.9. darba samaksas apmērs mēnesī;

18.1.10. darba stundu skaits nedēļā;

18.1.11. darba izpildes vieta;

18.1.12. izglītība;

18.2. par darba devēju – darba devēja nosaukums un reģistrācijas numurs vai darba devēja vārds (vārdi), uzvārds un personas kods, ja darba devējs ir fiziska persona;

18.3. par darba atļauju:

18.3.1. iestāde un amatpersona, kas izdevusi darba atļauju;

18.3.2. izdošanas datums un derīguma termiņš;

18.3.3. atļaujas numurs;

18.4. dienesta atzīmes, kurās, ja nepieciešams, norāda papildu informāciju, kas sniegta personu iesniegumos, kā arī informāciju, kas saistīta ar darba atļaujas lietas virzību un lēmuma pieņemšanas gaitu.

18.1 Šo noteikumu 18.punktā minēto informāciju darba atļauju reģistrā neiekļauj par ārzemniekiem, kas veic komercdarbību.

(MK 26.07.2011. noteikumu Nr.582 redakcijā)

19. Darba atļauju reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir pārvalde. Darba atļauju reģistra izmantošanu un uzturēšanu nodrošina pārvalde no valsts budžetā piešķirtajiem līdzekļiem.

20. Darba atļauju reģistrā iekļauto informāciju savu uzdevumu veikšanai izmanto pārvalde, Valsts robežsardze, aģentūra, Valsts darba inspekcija, Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs un citas kompetentas valsts iestādes.

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.582)

21. Reizi ceturksnī pārvalde aģentūrai sniedz apkopotu statistisko informāciju par ārzemniekiem izsniegtajām darba atļaujām, izņemot tās darba atļaujas, kas izsniegtas komercdarbības veikšanai, atsevišķi norādot darba atļauju skaitu, kas izsniegtas, pamatojoties uz aģentūras filiālē pieteiktajām brīvajām darba vietām.

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.582)

22. Pārvalde regulāri informē aģentūru par darba devēju pieteikto brīvo darba vietu aizpildīšanu, pamatojoties uz pārvaldē apstiprinātajiem ielūgumiem vīzas pieprasīšanai vai izsaukumiem uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemniekiem, lai aktualizētu aģentūras informācijas sistēmas.

23. Aģentūras apstiprinātie darba izsaukumi, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.44 "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem" noformēti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi trīs mēnešus no to apstiprināšanas dienas.

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumus Nr.44 "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 12., 68.nr.; 2005, 147.nr.; 2006, 200.nr.; 2007, 94.nr.; 2008, 90.nr.).

25. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.582)

Noteikumos ietvertas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 2001.gada 20.jūlija Direktīvas 2001/55/EK par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties ar to saistītās sekas;

2) Padomes 2003.gada 27.janvāra Direktīvas 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai;

3) Padomes 2003.gada 25.novembra Direktīvas 2003/109/EK par trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji;

4) Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/81/EK par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas ar kompetentajām iestādēm;

5) Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu;

6) Padomes 2004.gada 13.decembra Direktīvas 2004/114/EK par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba nolūkā;

7) Padomes 2009.gada 25.maija Direktīvas 2009/50/EK par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.553
Darba atļauja

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 553Pieņemts: 21.06.2010.Stājas spēkā: 01.07.2010.Zaudē spēku: 13.02.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 28.06.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
212363
{"selected":{"value":"29.07.2011","content":"<font class='s-1'>29.07.2011.-12.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.07.2011","iso_value":"2011\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2011.-12.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2011","iso_value":"2011\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2011.-28.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2010","iso_value":"2010\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2010.-31.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.07.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)