Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1517

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 59.§)
Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
16.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. centralizēto iepirkumu institūciju un tās sniegto pakalpojumu izmantošanas nosacījumus;

1.2. centralizēti iepērkamo preču un pakalpojumu grupas (1.pielikums).

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. e-iepirkumu sistēma – Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – aģentūra) pārziņā esoša elektronisko iepirkumu sistēma, kas atrodas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv;

2.2. e-katalogu sistēma – elektronisko katalogu sistēma, kas ir e-iepirkumu sistēmas apakšsistēma, kurā elektronisko katalogu sistēmas dalībnieks veic darījumus par tajā pieejamām precēm un pakalpojumiem;

2.3. e-katalogs – preču vai pakalpojumu katalogs;

2.4. e-iepirkumu process – darbību kopums, kuru rezultātā pasūtītājs un piegādātājs, izmantojot e-katalogu sistēmu, var noslēgt publisku piegādes vai pakalpojuma darījumu;

2.5. e-iepirkumu sistēmas dalībnieks – e-iepirkumu sistēmā reģistrēts pasūtītājs vai piegādātājs, kuram ir pilnvarotais administrators, e-katalogu sistēmas lietotāji un reģistrēti identifikācijas rīki;

2.6. e-katalogu sistēmas lietotājs – e-iepirkumu sistēmas dalībnieka darbinieks, kurš pārstāv pasūtītāju vai piegādātāju e-iepirkumu procesa ietvaros un pasūtītāja vārdā veido un apstiprina vai piegādātāja vārdā apstiprina e-katalogā iekļauto preču vai pakalpojumu pirkuma pieprasījumus, pasūtītāja vārdā pieņem preces vai pakalpojumus un veic darbības, ko atļauj vispārīgās vienošanās, veidojot datubāzē saistošus ierakstus par preču vai pakalpojumu pasūtījuma statusu, preču piegādēm un kvalitāti, kā arī veic citas e-kataloga sistēmas lietošanas noteikumos paredzētās darbības;

2.7. pilnvarotais administrators – e-iepirkumu sistēmas dalībnieka darbinieks, kas e-iepirkumu sistēmas dalībnieka vārdā rīkojas e-iepirkumu sistēmā, izveido un aktivizē e-katalogu sistēmas lietotājus, kā arī veic citas e-katalogu sistēmas lietošanas noteikumos paredzētās darbības.

3. Aģentūra ir centralizēto iepirkumu institūcija, ar kuras starpniecību e-katalogu sistēmā reģistrēts pasūtītājs iegādājas preces vai pakalpojumus.

4. Aģentūra:

4.1. uztur e-iepirkumu un e-katalogu sistēmu;

4.2. reģistrē pasūtītājus un piegādātājus e-iepirkumu sistēmā;

4.3. nodrošina apmācību un atbalstu e-iepirkumu sistēmas dalībniekiem un e-katalogu sistēmas lietotājiem;

4.4. publisko tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv informāciju par plānotajām iepirkuma procedūrām attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas iekļauti šo noteikumu 1.pielikumā minētajā preču un pakalpojumu grupu sarakstā;

4.5. nodrošina preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas darījumu tiesisko pamatu e-katalogu sistēmā reģistrētiem pasūtītājiem, slēdzot vispārīgās vienošanās ar piegādātājiem, kas centralizētās iepirkuma procedūras ietvaros ir ieguvuši tiesības piedalīties e-iepirkumu procesā kā preču piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji e-katalogu sistēmas dalībniekiem;

4.6. apkopo informāciju par e-iepirkumu sistēmā veiktajiem darījumiem;

4.7. apkopo pasūtītāju sniegto informāciju par e-katalogu sistēmā nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem un, izvērtējot nepieciešamību, iekļauj prasības kārtējo iepirkumu procedūru tehniskajās specifikācijās, kuras, uzsākot centralizētās iepirkuma procedūras, publisko tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv;

4.8. izlases kārtībā veic e-iepirkumu sistēmā veikto darījumu ietvaros piegādāto preču un sniegto pakalpojumu kvalitātes pārbaudes.

5. Lai izmantotu e-iepirkumu sistēmu un piedalītos e-iepirkumu procesā, pasūtītājs un piegādātājs kļūst par e-iepirkumu sistēmas dalībnieku un uztur aktīvus e-katalogu sistēmas lietotājus.

6. E-iepirkumu sistēmas dalībnieks:

6.1. atbild par tā pilnvarotā administratora un e-katalogu sistēmas lietotāju darbībām e-iepirkumu un e-katalogu sistēmā;

6.2. informē pilnvaroto administratoru un e-katalogu sistēmas lietotājus par fizisko personu datu apstrādi un datu apstrādes mērķi un iepazīstina e-katalogu sistēmas lietotājus ar minētās sistēmas lietošanas noteikumiem (pieejami tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv);

6.3. nodrošina, ka pasūtītāja pilnvarotais administrators un tā izveidotie sistēmas lietotāji rakstiski apņemas saglabāt un nelikumīgi neizpaust personas datus.

7. E-katalogu sistēmā reģistrēts pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties šo noteikumu 1.pielikumā minētajā preču un pakalpojumu grupu sarakstā neietvertas preces un pakalpojumus, kas pieejami e-katalogos.

8. Lai kļūtu par e-iepirkumu sistēmas dalībnieku:

8.1. pasūtītājs iesniedz aģentūrā e-iepirkumu sistēmas dalībnieka – pasūtītāja – reģistrācijas pieteikumu (2.pielikums), administratora pilnvarojuma dokumentu un administratora apliecinājumu (3.pielikums);

8.2. piegādātājs, kurš aģentūras centralizētās iepirkuma procedūras ietvaros ieguvis tiesības slēgt vispārīgo vienošanos kā preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs e-kataloga sistēmā reģistrētiem pasūtītājiem, iesniedz aģentūrā e-iepirkumu sistēmas dalībnieka – piegādātāja – reģistrācijas pieteikumu (4.pielikums), administratora pilnvarojuma dokumentu un administratora apliecinājumu (3.pielikums).

9. Aģentūra izskata šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus un triju darbdienu laikā reģistrē e-iepirkumu sistēmas dalībnieku e-iepirkumu sistēmā un piešķir pilnvarotajam administratoram tiesības lietot e-iepirkumu sistēmu.

10. Ja e-iepirkumu sistēmas dalībniekam nav pilnvarota administratora vai pilnvarotais administrators ir zaudējis tiesības izmantot e-iepirkumu sistēmu, e-iepirkumu sistēmas dalībnieks par to rakstiski informē aģentūru, vienlaikus iesniedzot šo noteikumu 8.punktā minēto administratora pilnvarojuma dokumentu un administratora apliecinājumu.

11. Ja e-iepirkumu sistēmas dalībnieks tiek likvidēts vai reorganizēts, pats dalībnieks, tā tiesību un saistību pārņēmējs vai augstāka iestāde nekavējoties par to rakstiski informē aģentūru. Aģentūra triju darbdienu laikā izslēdz e-iepirkumu sistēmas dalībnieku no e-iepirkumu sistēmas.

12. Ievērojot šo noteikumu 8.punktā minēto kārtību, e-iepirkumu sistēmai brīvprātīgi var pievienoties:

12.1. pasūtītājs, uz kuru nav attiecināms Publisko iepirkumu likumā noteiktais pienākums preces un pakalpojumus iegādāties no centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību;

12.2. persona, kura Publisko iepirkumu likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktajā gadījumā finansējuma saņēmēja statusā veic iepirkuma procedūru;

12.3. persona, kurai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja statuss.

13. E-katalogu sistēma tajā reģistrētiem pasūtītājiem nodrošina preču un pakalpojumu izvēli atbilstoši attiecīgajai preču vai pakalpojumu grupai noteiktajām preču vai pakalpojumu tehniskajām specifikācijām un atlasīto preču un pakalpojumu iegādi par e-katalogu sistēmas zemākajām cenām.

14. Ja pasūtītāja atlasīto preču piegādei vai pakalpojumu izpildei nepieciešams konkretizēt preces raksturlielumus vai pakalpojuma izpildes nosacījumus, e-katalogu sistēma nosūta visiem aktīvajiem piegādātājiem paziņojumu par pasūtījumu, nosakot ne mazāk kā trīs darbdienas piedāvājuma sagatavošanai atbilstoši attiecīgā e-kataloga preču vai pakalpojumu grupu īpatnībām un cenas noteikšanai, izmantojot solīšanu ar lejupejošu soli.

15. Ja e-katalogu sistēmā izveidots pasūtījums, kurā pasūtītāja atlasīto preču vai pakalpojumu summa viena e-kataloga ietvaros ir vienāda ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta otrās daļas pirmajā teikumā noteikto līgumcenu piegādes vai pakalpojuma līgumiem vai pārsniedz to, e-katalogu sistēma, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku pasūtītāja līdzekļu izmantošanu, nosūta visiem aktīvajiem piegādātājiem paziņojumu par pasūtījumu, nosakot ne mazāk kā trīs darbdienas piedāvājuma sagatavošanai un īpaši izdevīgu cenu noteikšanai, izmantojot solīšanu ar lejupejošu soli.

16. Šo noteikumu 15.punktā noteiktā piedāvājuma sagatavošanai paredzēto preču vai pakalpojumu līgumcenas robežvērtību e-katalogu sistēmā aģentūra var samazināt atbilstoši attiecīgā e-kataloga preču vai pakalpojumu grupu īpatnībām, ja šāda iespēja e-katalogam paredzēta aģentūras rīkotās centralizētās iepirkuma procedūras dokumentācijā.

17. Ja e-kataloga sistēmā izveidots šo noteikumu 14. vai 15.punktā minētais pasūtījums, līdz esošā pasūtījuma rezultātam e-katalogu sistēma pasūtītājam nepieļauj jauna šāda pasūtījuma izveidi attiecīgā e-kataloga ietvaros.

18. Šo noteikumu 14. un 15.punktā minēto pasūtījumu pasūtītājs var izbeigt, ja:

18.1. izteiktie cenu piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja norādīto darījumam paredzēto maksimālo finanšu līdzekļu apjomu un e-kataloga sistēmā pieejamās cenas samazināšanas iespējas nav bijušas lietderīgas;

18.2. pasūtītājs, veicot pasūtījumu, ir norādījis pamatotus priekšnosacījumus darījuma noslēgšanai vai tā noslēgšanai pilnā pasūtījuma apjomā, kas nav iestājušies;

18.3. darījumu nav iespējams noslēgt objektīvu apstākļu dēļ, kas iestājušies pēc pasūtījuma izveides.

19. Ja nepieciešams nodrošināt iepērkamo preču vai pakalpojumu savstarpējo saderību, pasūtītājs, pamatojot nepieciešamību, konkrētajam pasūtījumam e-katalogu sistēmā var izvēlēties nosacījumu, ka jāpiegādā nedalīts pasūtījuma apjoms vai konkrēta nedalīta pasūtījuma daļa, ja šāda iespēja e-katalogam paredzēta aģentūras rīkotās centralizētās iepirkuma procedūras dokumentācijā.

20. Šie noteikumi neattiecas uz pasūtītāja rīkotā iepirkuma procedūrā noslēgtu līgumu par šo noteikumu 1.pielikumā minētajā preču un pakalpojumu grupu sarakstā ietilpstošajām precēm, kas noslēgts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, kā arī uz līgumu, kas noslēgts, pamatojoties uz iepirkuma procedūru, kura izsludināta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās.

21. Šo noteikumu 14., 17., 18. un 19.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.aprīlī.

22. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1517
Preču un pakalpojumu grupu saraksts

1. Biroja tehnika:

1.1. multifunkcionālās drukas iekārtas;

1.2. tintes drukas iekārtas;

1.3. lāzerdrukas iekārtas;

1.4. projektori;

1.5. kopētāji;

1.6. skeneri.

2. Programmatūra:

2.1. operētājsistēmas programmatūra;

2.2. serveru standarta programmatūra un tās atbalsts;

2.3. biroja programmatūra.

3. Biroja papīrs:

3.1. A4 formāta papīrs;

3.2. A3 formāta papīrs.

4. Zāles (izņemot zāles, kuru iepirkumus centralizēti veic Nacionālais veselības dienests, darbojoties kā pasūtītāja pārstāvis saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu iegādi ārstniecības iestādēs, un zāles, kuras tiek realizētas normatīvajos aktos par valsts materiālajām rezervēm noteiktajā kārtībā):

4.1. muskuļu un skeleta sistēmas zāles;

4.2. pretinfekcijas līdzekļi.

5. Datortehnika:

5.1. galda datori (darba stacijas);

5.2. portatīvie datori;

5.3. monitori.

6. Drukas iekārtu piederumi:

6.1. toneri un tintes kasetnes;

6.2. iekārtas lietotājam iespējamās iekārtas nomaiņas detaļas.

7. Standarta servertehnika:

7.1. standarta (48,26 cm) serverstatnē ievietojamie serveri;

7.2. komutatori.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1517
E-iepirkumu sistēmas dalībnieka (pasūtītāja) reģistrācijas pieteikums
  

(vieta, datums)

 
 

(pasūtītāja nosaukums)

Pasūtītāja veids (aizpildīt tikai vienu no tabulām, atbilstošo atzīmējot ar "")
Valsts likumdošanas, tiesu vai izpildvaras valsts iestāde vai institūcija
Valsts kapitālsabiedrība
Cits publisks veidojums (biedrība, nodibinājums u.c.)
 Pasūtītāja augstāka iestāde
   
 
  
Pašvaldība
Pašvaldības iestāde vai institūcija
Pašvaldības kapitālsabiedrība
Cits pašvaldības veidojums (biedrība, nodibinājums u.c.)
 Attiecīgās pašvaldības nosaukums (izņemot, ja pasūtītāja veids atzīmēts "Pašvaldība")
   
 
  

Publisko iepirkumu likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktais finansējuma saņēmējs
  

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
  
ko pārstāv 
 

,

 

(vārds, uzvārds)

  
parakstot šo reģistrācijas pieteikumu, piekrīt pievienoties e-iepirkumu sistēmai un iegūt e-iepirkumu sistēmas dalībnieka statusu, apņemas nodrošināt, ka pilnvarotais administrators un tā izveidotie sistēmas lietotāji rakstveidā apliecinās, ka saglabās un nelikumīgi neizpaudīs personas datus, apņemas ievērot e-iepirkumu sistēmas dalībniekiem izvirzītās prasības, elektronisko iepirkumu sistēmas lietošanas noteikumus un e-kataloga sistēmā spēkā esošās vispārīgās vienošanās.
 
Pasūtītāja rekvizīti un kontaktinformācija:
Nodokļu maksātāja Nr. 
Juridiskā adrese 
Tālruņa numurs E-pasts 
Banka Konta Nr. 
  
Pasūtītāja kontaktpersona:
Vārds, uzvārds 
Tālruņa numurs 

E-pasts

 
Pasūtītāja pārstāvis   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Piezīme. Pasūtītāja pārstāvis neaizpilda dokumenta rekvizītus "vārds, uzvārds" un "paraksts", ja elektroniskais dokuments ir parakstīts, izmantojot drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1517
Administratora pilnvarojums
  

(vieta, datums)

 

,

 

(pasūtītāja/piegādātāja nosaukums)

ko pārstāv 
 

(amats/statuss)

 

,

 

(vārds, uzvārds)

administratora statusā pilnvaro
 

(amats, vārds, uzvārds)

Administratora autentifikācijas veids (vajadzīgo atzīmēt ar "")
 VISS1(personas kods:  )
 EIS definētais 
Administratora kontaktinformācija
Tālruņa numurs 

Faksa numurs

 
E-pasta adrese   
 
Parakstot šo dokumentu e-iepirkumu sistēmas dalībnieks un tā pilnvarotais administrators apliecina, ka ir iepazinies ar Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošanas noteikumiem un apņemas ievērot e-katalogā spēkā esošās vispārīgās vienošanās, piekrīt personas datu apstrādei elektronisko iepirkumu sistēmas ietvaros, kuras mērķis ir nodrošināt autentifikāciju sistēmā un elektronisko iepirkumu sistēmas lietotāju kontaktinformāciju, kā arī apņemas nodrošināt, ka pilnvarotais administrators un tā izveidotie sistēmas lietotāji rakstveidā apliecinās, ka saglabās un nelikumīgi neizpaudīs personas datus.
Pasūtītāja/piegādātāja pārstāvis2   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Pilnvarotais administrators2   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Piezīmes.

1 Valsts informācijas sistēmas savietotājs nodrošina autentifikāciju ar trešās puses izsniegtajiem autentifikācijas līdzekļiem, piemēram, e-parakstu, kredītiestādes izsniegtu autentifikācijas līdzekli.

Pasūtītāja vai piegādātāja pārstāvis un pilnvarotais administrators neaizpilda dokumenta rekvizītus "vārds, uzvārds" un "paraksts", ja elektroniskais dokuments ir parakstīts, izmantojot drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1517
E-iepirkumu sistēmas dalībnieka (piegādātāja) reģistrācijas pieteikums
  

(vieta, datums)

 

,

(piegādātāja nosaukums)

ko pārstāv 
 

(amats/statuss)

 

,

 

(vārds, uzvārds)

parakstot šo reģistrācijas pieteikumu, piekrīt pievienoties elektronisko iepirkumu sistēmai un iegūt
e-iepirkumu sistēmas dalībnieka statusu, kā arī apņemas ievērot e-iepirkumu sistēmas dalībniekiem izvirzītās prasības, elektronisko iepirkumu sistēmas lietošanas noteikumus un e-kataloga sistēmā spēkā esošās vispārīgās vienošanās.
 
Piegādātāja rekvizīti un kontaktinformācija:
Nodokļu maksātāja Nr.   
Juridiskā adrese 
Tālruņa numurs E-pasts 
Banka Konta Nr. 
  
Piegādātāja kontaktpersona:
Vārds, uzvārds 
Tālruņa numurs 

E-pasts

 
Piegādātāja pārstāvis   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Piezīme. Piegādātāja pārstāvis neaizpilda dokumenta rekvizītus "vārds, uzvārds" un "paraksts", ja elektroniskais dokuments ir parakstīts, izmantojot drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1517Pieņemts: 17.12.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.03.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 28.12.2013. OP numurs: 2013/252.29
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
263376
01.01.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)