Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2020. gada 20. augusta saistošos noteikumus Nr. 33 "Par Liepājas pilsētas simboliku".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.31

Liepājā 2013.gada 17.oktobrī (prot. Nr.13, 6.§)
Par Liepājas pilsētas simboliku
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 7.punktu un
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 9.punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Liepājas pilsētas simboliku, kas ir Liepājas pilsētas karogs, Liepājas pilsētas ģerbonis un Liepājas pilsētas himna, kā arī tās lietošanas, izgatavošanas un izmantošanas kārtību.

II. SIMBOLIKAS APRAKSTS

2. Karoga apraksts:

2.1. Liepājas pilsētas karogam (1.pielikums) ir taisnstūra forma ar divām vienāda platuma horizontālām joslām – augšējā josla sarkanā krāsā, apakšējā josla zaļā krāsā. Karoga vidū attēlots krāsains Liepājas ģerbonis;

2.2. karoga PANTONE krāsu skalas:

sarkana – 186 C;

zaļa – 341 C;

sudraba – CoolGray 3 C;

melna – Process Black C;

2.3. karogs ir divpusējs (abas puses identiskas);

2.4. karoga platuma attiecība pret tā garumu – 1,75:1;

2.5. karogs izgatavojams šādos lielumos: 175 cm x 100 cm, ģerboņa augstums 60 cm. Karoga grafisko failu iespējams lejupielādēt Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) mājas lapā www.liepaja.lv;

2.6. galda karodziņi, papīra karodziņi, kā arī cita veida mazie karodziņi izgatavojami, ievērojot Liepājas pilsētas karoga proporcijas, t.i., 1,75:1.

3. Ģerboņa heraldiskais apraksts – Liepājas pilsētas ģerbonis (2.pielikums): sudraba laukā sarkans lauva ar šķeltu asti, uzslējies pret zaļu liepu; abi uz tādas pašas pamatnes. Ģerboņa grafisko failu iespējams lejupielādēt pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv.

4. Himnas apraksts:

4.1. Liepājas pilsētas himnas "Pilsēta, kurā piedzimst vējš" teksts ir:

Pilsētā, kurā piedzimst vējš,
piedzimst vējš,
varen varoša vārna zarā sēž.
Jumtus plēš vējš, bet nenoplēš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš.

Jumtus plēš vējš, bet nenoplēš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš.

Pilsētā, kurā piedzimst vējš,
piedzimst vējš,
zārcinieks zārkam vāku tēš, vāku tēš.
Telefonisti stabos sēž,
pilsētā, kurā piedzimst vējš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš,

Telefonisti stabos sēž,
pilsētā, kurā piedzimst vējš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš.

Pilsētā, kurā piedzimst vējš,
piedzimst vējš,
pieplok pie zemes cilvēku mežs,
cilvēku mežs.
Saknes jau vējš neizplēš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš,

Saknes jau vējš neizplēš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš;

4.2. Liepājas pilsētas himna izpildāma latviešu valodā ar Imanta Kalniņa komponēto mūziku (3.pielikums) un Māra Čaklā vārdiem (4.pielikums). Himnu var atskaņot arī instrumentālā izpildījumā.

III. SIMBOLIKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

5. Karoga lietošanas noteikumi:

5.1. Liepājas pilsētas karogam un tā attēlam neatkarīgi no izmēriem ir precīzi jāatbilst karoga aprakstam un pamatā jāsakrīt ar attēlu 1.pielikumā;

5.2. Liepājas pilsētas karogs pastāvīgi atrodas pie Liepājas pilsētas Domes (turpmāk – Dome) ēkas fasādes;

5.3. Liepājas pilsētas karogs tiek izmantots pilsētas pasākumos;

5.4. privātpersonas un juridiskās personas var izmantot Liepājas pilsētas karogu viņu rīkotajos pasākumos reprezentācijas un dekoratīvos nolūkos, garantējot pienācīgu cieņu pret pilsētas karogu un saglabājot noteiktās garuma, platuma un krāsu proporcijas;

5.5. ja Liepājas pilsētas karogu paceļ kopā ar Latvijas valsts karogu, to paceļ Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

5.6. ja Liepājas pilsētas karogu izkar pie ēkas, to visā platumā piestiprina pie karoga kātā, ko ievieto speciālā pie ēkas fasādes piestiprinātā karoga turētājā tā, lai karogs atrastos ne zemāk par 2,5 m no zemes;

5.7. ja Liepājas pilsētas karogu izvieto uz ielas, laukumā vai pret kādas ēkas fasādi, to nostiprina mastā ne zemāk par septiņiem metriem no zemes;

5.8. pēc brīvas gribas Liepājas pilsētas karogs izkarams arī tautas, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret Liepājas pilsētas karogu;

5.9. ja Liepājas pilsētas karogu paceļ sēru noformējumā, virs karoga pie kāta piestiprina melnu lenti, kuras platums ir 1/20 daļa no karoga platuma. Mastā uzvilktos karogus nolaiž pusmastā bez sēru lentes;

5.10. vietās, kur Liepājas pilsētas karogs nav pacelts pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā pulksten 9.00 un nolaiž ne agrāk kā pulksten 21.00 vai paceļ tad, kad sākušies svētki, svinības, sēru vai cita ceremonija, un nolaiž, kad iepriekš minētie pasākumi beigušies;

5.11. karoga kāta garumu un diametru izvēlas proporcionāli karoga lielumam. Karoga kātu izgatavo atbilstoši šādām prasībām:

5.11.1. karoga kāts ir garāks par karoga garāko malu;

5.11.2. karoga kāts ir taisns un gluds;

5.11.3. karoga kāta augšējais gals ir plakans, noapaļots, par vairākiem centimetriem lielāks nekā kāta diametrs. Kāta augšējā galā var būt arī dekoratīvs konusveida, lodveida vai elipses veida uzgalis;

5.12. aizliegts izmantot bojātu vai izbalējušu Liepājas pilsētas karogu;

5.13. aizliegts pacelt Liepājas pilsētas karogu virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts, kuras ir avārijas stāvoklī vai kurām tiek remontēta fasāde, kā arī citās nepiemērotās vietās un apstākļos.

6. Ģerboņa lietošanas noteikumi:

6.1. Liepājas pilsētas ģerboņa attēlam jāatbilst ģerboņa heraldiskajam aprakstam, kā arī pamatā jāsakrīt ar attēlu 2.pielikumā;

6.2. tiek aizliegts izmantot ģerboni, kas neatbilst heraldiskajam attēlam vai ir bojāts;

6.3. pašvaldībai ir ekskluzīvas tiesības izmantot Liepājas pilsētas ģerboņa attēlu;

6.4. Liepājas pilsētas ģerboni lieto pašvaldība un tās iestādes izkārtnēs, uz veidlapām, iespieddarbos un reprezentācijas materiālos, uz izdevumu vākiem un titullapām, atzinības un goda rakstiem, diplomiem, apliecībām, vizītkartēm, citiem oficiāliem dokumentiem un zīmogos, attēlojot ģerboni tā iekšējā ģeometriskajā formā. Liepājas pilsētas ģerboni drīkst lietot arī pašvaldības kapitālsabiedrības, kur 51% un vairāk daļas pieder pašvaldībai;

6.5. ģerboņa attēlu, garantējot pienācīgu cieņu pret to, drīkst izmantot juridiskas un fiziskas personas tikai šo noteikumu paredzētajā kārtībā.

7. Liepājas pilsētas himnas lietošanas noteikumi:

7.1. Liepājas pilsētas himnu var izpildīt:

7.1.1. paceļot Liepājas pilsētas karogu pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību rīkoto svinīgo pasākumu atklāšanā vai to laikā;

7.1.2. Liepājas pilsētas himnu var izpildīt pēc brīvas gribas arī tautas, darba vai ģimeņu svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret Liepājas pilsētas himnu;

7.2. sabiedriskos pasākumos Liepājas pilsētas himnas laikā klātesošie stāv kājās.

8. Suvenīrus, preču zīmes, vimpeļus, kalendārus, kā arī citu produkciju ar Liepājas pilsētas karoga un ģerboņa attēlu vai to elementu izmantošanu juridiskas un fiziskas personas var izgatavot tikai ar Domes atļauju (5.pielikums) Liepājas pilsētas simbolikas izmantošanai (turpmāk – atļauja).

9. Liepājas pilsētas simboliku reklāmās, izkārtnēs, plakātos, sludinājumos, afišās un citos informatīvos materiālos vai uz priekšmetiem un objektiem, kas parādās vai ir vērsti uz publisko telpu, drīkst lietot tikai ar Liepājas pilsētas galvenā mākslinieka saskaņojumu, iesniedzot pilsētas galvenajam māksliniekam adresētu vizualizāciju 2 (divos) eksemplāros.

10. Gadījumos, kad pašvaldība ir pasākuma finansiālais vai informatīvais atbalstītājs, ievērojot Liepājas pilsētas pašvaldības vienotu vizuālo identitāti – grafisko standartu (7.pielikums), pilsētas simboliku var izmantot pašvaldības amatpersonas, iestādes, aģentūras, kapitālsabiedrības un sadarbības partneri, par to informējot pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāju.

(Liepājas pilsētas domes 12.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

11. Gadījumos, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, kas nav vērsts uz publisko telpu, pilsētas galvenā mākslinieka saskaņojums nav nepieciešams.

12. Pieņemot realizācijā izstrādājumus ar Liepājas pilsētas simboliku, jāpieprasa atļaujas kopija, kurai jāatrodas glabāšanā tirdzniecības vietā.

13. Atļauju izsniedz pašvaldības izpilddirektors (turpmāk – Izpilddirektors), pamatojoties uz Liepājas pilsētas galvenā mākslinieka rakstveida saskaņojumu.

14. Atļaujas saņemšana:

14.1. fiziskām un juridiskām personām Domē jāiesniedz:

14.1.1. aizpildīta iesnieguma forma (6.pielikums), kurā jānorāda:

14.1.1.1. fiziskās personas vārds uzvārds; juridiskās personas nosaukums un pilnvarotās vai paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds;

14.1.1.2. fiziskās personas adrese; juridiskās personas juridiskā adrese;

14.1.1.3. fiziskās personas kods; juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

14.1.1.4. kontakttālrunis, kontaktpersona;

14.1.1.5. izstrādājuma nosaukums, uz kura Liepājas pilsētas simbolika tiks lietota;

14.1.1.6. izstrādājuma izmantošanas mērķa un formas apraksts;

14.1.1.7. dizaina autors (ja tāds ir);

14.1.1.8. ziņas par katra preču veida plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu;

14.1.2. juridiskām personām, iesniedzot iesniegumu, jāpievieno reģistrācijas apliecības kopija;

14.1.3. krāsaina izstrādājuma skice vai etalonmodeļa paraugs 2 (divos) eksemplāros;

14.2. pēc Liepājas pilsētas galvenā mākslinieka saskaņojuma, šo Noteikumu paredzētajā kārtībā un pēc pašvaldības nodevas samaksas (skat. V nodaļu) tiek izsniegta atļauja;

14.3. Izpilddirektors, pamatojoties uz Liepājas pilsētas galvenā mākslinieka rakstveida atzinumu, pieņem lēmumu atteikt izsniegt atļauju, ja:

14.3.1. Liepājas pilsētas simboliku paredzēts lietot veidā, kas neatbilst Noteikumos noteiktajiem simbolikas aprakstiem un pielikumiem;

14.3.2. izgatavojamais izstrādājums ir nekvalitatīvs vai nepiemērots Liepājas pilsētas simbolikas izvietošanai;

14.3.3. Liepājas pilsētas simbolikas lietošana piedāvātajā veidā var radīt negatīvu iespaidu par Liepājas pilsētas tēlu (piemēram, identificējot Liepājas pilsētu ar konkrētu politisko partiju, pasākumu, izstrādājumu u.tml., kas var radīt negatīvu publicitāti, vai arī, ja Liepājas pilsētas simbolika tiek lietota kariķētā, izsmejošā veidā u.tml.).

14.4. atļaujas derīguma termiņš ir trīs gadi;

14.5. ja persona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms atļaujas derīguma termiņa beigām pašvaldībā iesniedz iesniegumu par atļaujas derīguma termiņa pagarinājumu, norādot iepriekšējās atļaujas izsniegšanas datumu, numuru un pievienojot izstrādājuma fotogrāfiju (pie nosacījuma, ka izstrādājuma dizainā nekas nav mainījies), atļauja tiek pagarināta.

IV. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

15. Izpilddirektora lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt un faktisko rīcību ieinteresētā persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Domē.

16. Domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā.

V. NODEVA PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS SIMBOLIKAS IZMANTOŠANU

17. Nodevas par Liepājas pilsētas simbolikas lietošanu maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras lieto Liepājas pilsētas simboliku komerciāliem mērķiem.

18. Vienreizējās nodevas likme par simbolikas izmantošanu katram preču veidam ir 1,42 euro (viens euro un 42 euro centi).

19. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms atļaujas saņemšanas. Neizmantotā nodeva netiek atgriezta.

20. Nodeva ieskaitāma Domes kontā LV09UNLA0010188888888, AS "SEB Banka", kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000063185, maksājuma mērķa sadaļā jānorāda "Nodeva par Liepājas pilsētas simbolikas izmantošanu".

21. Nodevas izlietojuma kontroli pilnā mērā veic Izpilddirektors.

VI. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA

22. Kontroli pār šo Noteikumu izpildi nodrošina Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA".

23. Par necieņas izrādīšanu Liepājas pilsētas simbolikai piemēro naudas sodu fiziskām personām līdz 150 euro (viens simts piecdesmit euro), bet juridiskām personām līdz 700 euro (septiņi simti euro).

24. Par Liepājas pilsētas himnas un/ vai karoga izgatavošanu, izplatīšanu un lietošanu komerciāliem nolūkiem bez tā īpašnieka atļaujas piemēro naudas sodu fiziskām vai juridiskām personām līdz 70 euro (septiņdesmit euro).

25. Par Liepājas pilsētas himnas un/ vai karoga lietošanas noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskām personām līdz 140 euro (viens simts četrdesmit euro), bet juridiskām personām līdz 280 euro (divi simti astoņdesmit euro).

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

26. Noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

27. Viena gada laikā no Noteikumu stāšanās spēkā visām fiziskām un juridiskām personām, kuras lieto izstrādājumus ar Liepājas pilsētas simboliku vai tās elementiem, jāsaņem Domes atļauja.

28. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

28.1. Domes 1999.gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr.3 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS SIMBOLIKU";

28.2. Domes 2002.gada 14.novembra saistošie noteikumi Nr.11 "PAR NODEVU LIEPĀJAS PILSĒTAS SIMBOLIKAS IZMANTOŠANAI";

28.3. Domes 2002.gada 14.novembra saistošie noteikumi Nr.12 "Par grozījumiem LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 1999.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS SIMBOLIKU"".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
1.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.31

2.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.31

3.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.31

4.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.31

«Pilsēta, kurā piedzimst vējš»

Pilsētā, kurā piedzimst vējš,
piedzimst vējš,
varen varoša vārna zarā sēž.
Jumtus plēš vējš, bet nenoplēš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš.

Jumtus plēš vējš, bet nenoplēš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš.

Pilsētā, kurā piedzimst vējš,
piedzimst vējš,
zārcinieks zārkam vāku tēš, vāku tēš.
Telefonisti stabos sēž,
pilsētā, kurā piedzimst vējš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš,

Telefonisti stabos sēž,
pilsētā, kurā piedzimst vējš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš.

Pilsētā, kurā piedzimst vējš,
piedzimst vējš,
pieplok pie zemes cilvēku mežs,
cilvēku mežs.
Saknes jau vējš neizplēš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš,

Saknes jau vējš neizplēš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš

5.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.31

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

 

Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391, reģ.Nr.90000063185

ATĻAUJA Nr._____
Liepājas pilsētas simbolikas izmantošanai

Izniegta: 
 

(fiziskai vai juridiskai personai)


Fiziskās vai juridiskās personas adrese: 
Izstrādājuma nosaukums: 
 
 
 
 
 
 
 

*Atļaujai pievienots saskaņotais skices vai etalonmodeļa paraugs

Atļauja izsniegta: 20___ . gada ____. _____________________

Atļauja derīga līdz: 20___. gada ____. _____________________

Liepājas pilsētas Domes izpilddirektors  
  

PARAKSTS

Z.V.

6.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.31

Liepājas pilsētas galvenajam māksliniekam
Liepājā, Rožu ielā 6, LV-3401

  
 

(Fiziskās personas vārds, uzvārds; juridiskās personas nosaukums)

  
 

(Fiziskās personas adrese; juridiskās personas juridiskā adrese)

IESNIEGUMS

Liepājas pilsētas simbolikas izmantošanai atļaujas saņemšanai

Fiziskās personas vārds, uzvārds; juridiskās personas nosaukums un pilnvarotās vai paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds:

 

Fiziskās personas adrese; juridiskās personas juridiskā adrese:

 

Fiziskās personas kods; juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:

 

Kontakttālrunis, kontaktpersona:

 
Izstrādājuma nosaukums, uz kura Liepājas simbolika tiks lietota:
 

Izstrādājuma izmantošanas mērķa un formas apraksts:

 

Dizaina autors (ja tāds ir):

 

Ziņas par katra preču veida plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu:

 

*Iesniegumam pievienota krāsaina izstrādājuma skice vai etalonmodeļa paraugs divos eksemplāros

 

Iesniedzēja Vārds, Uzvārds

 
    
   

PARAKSTS

7.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.31

(Pielikums Liepājas pilsētas domes 12.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Liepājas pilsētas simboliku Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 31Pieņemts: 17.10.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 10.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 233, 28.11.2013. OP numurs: 2013/233.38
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
262335
{"selected":{"value":"31.10.2017","content":"<font class='s-1'>31.10.2017.-09.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.10.2017","iso_value":"2017\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2017.-09.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.10.2017
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)