Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2024. gada 13. jūnija saistošos noteikumus Nr. 24 "Par Liepājas pašvaldības simboliku".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 33

Liepājā 2020. gada 20. augustā (prot. Nr. 12, 7. §)
Par Liepājas pilsētas simboliku
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 7. punktu,
43. panta trešo daļu un likuma
"Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 9. punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Liepājas pilsētas simboliku, kas ir Liepājas pilsētas karogs, Liepājas pilsētas ģerbonis, Liepājas pilsētas himna, Liepājas pilsētas logotips, kā arī tās lietošanas, izgatavošanas un izmantošanas kārtību.

II. Simbolikas apraksts

2. Karoga apraksts:

2.1. Liepājas pilsētas karogam (1. pielikums) ir taisnstūra forma ar divām vienāda platuma horizontālām joslām – augšējā josla sarkanā krāsā, apakšējā josla zaļā krāsā. Karoga vidū attēlots krāsains Liepājas ģerbonis;

2.2. karoga PANTONE krāsu skalas:

sarkana – 186 C;

zaļa – 341 C;

sudraba – CoolGray 3 C;

melna – Process Black C;

2.3. karogs ir divpusējs (abas puses identiskas);

2.4. karoga platuma attiecība pret tā garumu – 1,75:1;

2.5. karogs izgatavojams šādos lielumos: 175 cm x 100 cm, ģerboņa augstums 60 cm. Karoga grafisko failu iespējams lejupielādēt Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldība) mājaslapā www.liepaja.lv;

2.6. galda karodziņi, papīra karodziņi, kā arī cita veida mazie karodziņi izgatavojami, ievērojot Liepājas pilsētas karoga proporcijas, t.i., 1,75:1.

3. Ģerboņa heraldiskais apraksts – Liepājas pilsētas ģerbonis (2. pielikums): sudraba laukā sarkans lauva ar šķeltu asti, uzslējies pret zaļu liepu; abi uz tādas pašas pamatnes. Ģerboņa grafisko failu iespējams lejupielādēt pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.

4. Himnas apraksts:

4.1. Liepājas pilsētas himnas "Pilsēta, kurā piedzimst vējš" teksts ir:

Pilsētā, kurā piedzimst vējš,

piedzimst vējš,

varen varoša vārna zarā sēž.

Jumtus plēš vējš, bet nenoplēš,

pilsētā, kurā piedzimst vējš,

pilsētā, kurā piedzimst vējš.

Jumtus plēš vējš, bet nenoplēš,

pilsētā, kurā piedzimst vējš,

pilsētā, kurā piedzimst vējš.

Pilsētā, kurā piedzimst vējš,

piedzimst vējš,

zārcinieks zārkam vāku tēš, vāku tēš.

Telefonisti stabos sēž,

pilsētā, kurā piedzimst vējš,

pilsētā, kurā piedzimst vējš,

Telefonisti stabos sēž,

pilsētā, kurā piedzimst vējš,

pilsētā, kurā piedzimst vējš.

Pilsētā, kurā piedzimst vējš,

piedzimst vējš,

pieplok pie zemes cilvēku mežs,

cilvēku mežs.

Saknes jau vējš neizplēš,

pilsētā, kurā piedzimst vējš,

pilsētā, kurā piedzimst vējš,

Saknes jau vējš neizplēš,

pilsētā, kurā piedzimst vējš,

pilsētā, kurā piedzimst vējš.;

4.2. Liepājas pilsētas himna izpildāma latviešu valodā ar Imanta Kalniņa komponēto mūziku (3. pielikums) un Māra Čaklā vārdiem (4. pielikums). Himnu var atskaņot arī instrumentālā izpildījumā.

5. Logotipa apraksts:

5.1. logotips ir Liepājas nosaukuma logotipa zīme, kura tiek izmantota Liepājas pilsētas komunikāciju materiālos, ievērojot Grafiskajā standartā "Liepājas pilsētas pašvaldības vienota vizuālā identitāte" (5. pielikums) noteikto vizuālo identitātes koncepciju;

5.2. pamatlogotipa versija ir melnā un sarkanā krāsu kombinācijā;

5.3. lietojot logotipu, ir jāievēro ap to esošais brīvais laukums, kas ir attālums apkārt logotipam, kas ir brīvs no teksta vai grafikas. Tas attiecas gan uz drukas, gan online vides risinājumiem. 12 mm ir mazākais izmērs, kādā pieļaujams lietot logotipu, saglabājot tā lasāmību;

5.4. gadījumos, kad logotipu nepieciešams pozicionēt uz tumša fona, lieto reversa logotipa versiju – baltu versiju. Izvēloties vai lietot pilnkrāsas vai reversa versiju, jāņem vērā logotipa lasāmība uz dažādiem foniem;

5.5. ja logotipu jāataino uz sarkanas vai līdzīga toņa virsmas, kur nav iespējams attēlot sarkano krāsu – logotipā esošais punkts tiek lietots ar 60% caurspīdīguma versiju;

5.6. izņēmuma gadījumos, kad pilnkrāsu druka nav iespējama, piemēram, avīzē, tiek lietota melnbaltā logotipa versija (melnā krāsa – C:0 M:0 Y:0 K:100, pelēkā krāsa – C:0 M:0 Y:0 K:65);

5.7. tādos gadījumos, kad iespējama tikai viena tehnika vienādā intensitātē (piemēram logotipa uzšuve uz cepurītes), pieļaujams lietot logotipu vienā krāsā, vai 65% caurspīdīgums no 100% krāsas.

6. Liepājas pilsētas simbolikas noteiktās oficiālās pamatkrāsas ir izmantojamas, ievērojot šādus krāsu kodus:

6.1. melna

C:0 M:0 Y:0 K:100

R:0 G:0 B:0

PANTONE: Process Black C;

6.2. sarkana

C:5 M:99 Y:94 K:0

R:208 G:41 B:39

PANTONE: 186 C;

6.3. pelēka

C:0 M:0 Y:0 K:17

R:201 G:201 B:201

PANTONE: Cool Gray 3 C;

6.4. zaļa

C:85 M:28 Y:69 K:1

R:0 G:117 B:96

PANTONE: 341 C.

7. Liepājas pilsētas simbolikai ir noteikts šāds oficiālais lietošanas burtveidols:

7.1. primārais burtveidols Averta CY tiek lietots kā pamatburtveidols visos poligrāfiski drukātajos materiālos, kā arī sociālo tīklu komunikācijas materiālos. Ģeometrisks burtveidols ar viegliem kontrastiem spēj izteikt nemodificētu, vienkāršu signālu, kas rada modernu, neitrālu un draudzīgu iespaidu;

7.2. sekundārais burtveidols Arial tiek izmantots kā pamatfonts Liepājas pilsētas pašvaldības iekšējās dokumentācijas noformēšanā. Pieļaujamas visas šrifta pozīcijas - Regular, Italic, Bold un Bold Italic, atkarībā no nepieciešamības;

7.3. web lapas burtveidols Roboto ir Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā izmantotais burtveidols, kuram piemīt vieglas lasāmības interneta vidē raksturīpašības. Tas pieder pie Google Fonts burtveidoliem;

7.4. visu veidu interneta vides komunikācijā tiek izmantots Liepājas pamatburtveidols – Averta CY.

III. Simbolikas lietošanas noteikumi

8. Liepājas pilsētas simboliku drīkst lietot tikai šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

9. Karoga lietošanas noteikumi:

9.1. Liepājas pilsētas karogam un tā attēlam neatkarīgi no izmēriem ir precīzi jāatbilst karoga aprakstam un pamatā jāsakrīt ar attēlu 1. pielikumā;

9.2. Liepājas pilsētas karogs pastāvīgi atrodas pie Liepājas pilsētas domes (turpmāk arī – Dome) ēkas fasādes;

9.3. Liepājas pilsētas karogs tiek izmantots pilsētas pasākumos;

9.4. privātpersonas un juridiskās personas var izmantot Liepājas pilsētas karogu viņu rīkotajos pasākumos reprezentācijas un dekoratīvos nolūkos, garantējot pienācīgu cieņu pret pilsētas karogu un saglabājot noteiktās garuma, platuma un krāsu proporcijas;

9.5. ja Liepājas pilsētas karogu paceļ kopā ar Latvijas valsts karogu, to paceļ Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

9.6. ja Liepājas pilsētas karogu izkar pie ēkas, to visā platumā piestiprina pie karoga kāta, ko ievieto speciālā pie ēkas fasādes piestiprinātā karoga turētājā tā, lai karogs atrastos ne zemāk par 2,5 m no zemes;

9.7. ja Liepājas pilsētas karogu izvieto uz ielas, laukumā vai pret kādas ēkas fasādi, to nostiprina mastā ne zemāk par sešiem metriem no zemes;

9.8. pēc brīvas gribas Liepājas pilsētas karogs izkarams arī tautas, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret Liepājas pilsētas karogu;

9.9. ja Liepājas pilsētas karogu paceļ sēru noformējumā, virs karoga pie kāta piestiprina melnu lenti, kuras platums ir 1/20 daļa no karoga platuma. Mastā uzvilktos karogus nolaiž pusmastā bez sēru lentes;

9.10. vietās, kur Liepājas pilsētas karogs nav pacelts pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā pulksten 9:00 un nolaiž ne agrāk kā pulksten 21:00 vai paceļ tad, kad sākušies svētki, svinības, sēru vai cita ceremonija, un nolaiž, kad iepriekš minētie pasākumi beigušies;

9.11. karoga kāta garumu un diametru izvēlas proporcionāli karoga lielumam. Karoga kātu izgatavo atbilstoši šādām prasībām:

9.11.1. karoga kāts ir garāks par karoga garāko malu;

9.11.2. karoga kāts ir taisns un gluds;

9.11.3. karoga kāta augšējais gals ir plakans, noapaļots, par vairākiem centimetriem lielāks nekā kāta diametrs. Kāta augšējā galā var būt arī dekoratīvs konusveida, lodveida vai elipses veida uzgalis;

9.12. aizliegts izmantot bojātu vai izbalējušu Liepājas pilsētas karogu;

9.13. aizliegts pacelt Liepājas pilsētas karogu virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts, kuras ir avārijas stāvoklī vai kurām tiek remontēta fasāde, kā arī citās nepiemērotās vietās un apstākļos.

10. Ģerboņa lietošanas noteikumi:

10.1. Liepājas pilsētas ģerboņa attēlam jāatbilst ģerboņa heraldiskajam aprakstam, kā arī pamatā jāsakrīt ar attēlu 2. pielikumā;

10.2. tiek aizliegts izmantot ģerboni, kas neatbilst heraldiskajam attēlam vai ir bojāts;

10.3. pašvaldībai ir ekskluzīvas tiesības izmantot Liepājas pilsētas ģerboņa attēlu;

10.4. Liepājas pilsētas ģerboni var lietot Domes izveidotās pašvaldības iestādes un aģentūras izkārtnēs, uz veidlapām, iespieddarbos un reprezentācijas materiālos, uz izdevumu vākiem un titullapām, atzinības un goda rakstiem, diplomiem, apliecībām, vizītkartēm, citiem oficiāliem dokumentiem un zīmogos, attēlojot ģerboni tā iekšējā ģeometriskajā formā;

10.5. Liepājas pilsētas ģerboni drīkst lietot kapitālsabiedrības, kurās Liepājas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme;

10.6. ģerboņa attēlu, garantējot pienācīgu cieņu pret to, drīkst izmantot juridiskas un fiziskas personas tikai šo noteikumu paredzētajā kārtībā.

11. Liepājas pilsētas himnas lietošanas noteikumi:

11.1. Liepājas pilsētas himnu var izpildīt:

11.1.1. paceļot Liepājas pilsētas karogu Domes izveidoto pašvaldību iestāžu un aģentūru, un kapitālsabiedrību, kurās Liepājas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme, rīkoto svinīgo pasākumu atklāšanā vai to laikā;

11.1.2. pēc brīvas gribas arī tautas, darba vai ģimeņu svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret Liepājas pilsētas himnu;

11.2. sabiedriskos pasākumos Liepājas pilsētas himnas laikā klātesošie stāv kājās.

12. Logotipa lietošanas noteikumi:

12.1. Liepājas pilsētas logotipu lieto, lai veicinātu Liepājas pilsētas atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, Liepājas pilsētas pašvaldības komunikācijas materiālos un prezentmateriālu izveidē;

12.2. Liepājas pilsētas logotipu var lietot Liepājas pilsētas domes izveidotās pašvaldības iestādes un aģentūras savos komunikācijas materiālos, iespieddarbos un reprezentācijas materiālos, uz izdevumu vākiem un titullapām, atzinības un goda rakstiem, diplomiem, apliecībām, vizītkartēm, attēlojot logotipu tā iekšējā ģeometriskajā formā;

12.3. Liepājas pilsētas logotipu drīkst lietot kapitālsabiedrības, kurās Liepājas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme;

12.4. Liepājas pilsētas logotips tiek izmantots Liepājas pilsētas pašvaldības organizētājos pasākumos, pašvaldības līdzfinansētajos un pilnībā finansētajos pasākumos;

12.5. gadījumos, kad pašvaldība ir pasākuma finansiālais vai informatīvais atbalstītājs, pilsētas simboliku drīkst lietot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas" struktūrvienības, pašvaldības iestādes, kapitālsabiedrības un sadarbības partneri, saskaņojot to elektroniskā veidā ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāju;

12.6. suvenīrus, preču zīmes, vimpeļus, kalendārus, kancelejas preces, kā arī citu produkciju ar Liepājas pilsētas logotipu vai tā elementiem fiziskas un juridiskas personas var izgatavot un lietot tikai pēc Liepājas pilsētas simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanas šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā;

12.7. aizliegts lietot Liepājas pilsētas logotipu, kas neatbilst Grafiskajā standartā "Liepājas pilsētas pašvaldības vienota vizuālā identitāte" noteiktajām prasībām.

IV. Atļaujas saņemšana Liepājas pilsētas simbolikas lietošanai

13. Liepājas pilsētas simboliku komerciāliem mērķiem (suvenīriem, preču zīmēm, vimpeļiem, kalendāriem un citai produkcijai), kā arī Noteikumos neminētajos gadījumos, personas drīkst izmantot tikai ar Liepājas pilsētas pašvaldības atļauju (turpmāk – atļauja).

14. Simbolikas lietošanas atļauja apliecina personas tiesības lietot simboliku Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" galvenā mākslinieka noteiktajā veidā un apmērā.

15. Atļaujas saņemšanai persona iesniedz iesniegumu personīgi vai nosūtot pa pastu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Liepājas pilsētas būvvalde". Elektroniskā veidā iesniegums iesniedzams, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi buvvalde@liepaja.lv. Iesniegumam pievieno izstrādājuma skici vai etalonu paraugu.

16. Iesniegumā norāda:

16.1. iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru un pilnvarotās vai paraksttiesīgās personas vārdu, uzvārdu, adresi, kontaktinformāciju – tālruni, e-pasta adresi;

16.2. simbolikas lietošanas mērķa un formas aprakstu;

16.3. izstrādājuma nosaukumu, uz kura simbolika tiks lietota;

16.4. dizaina autoru (ja tāds ir);

16.5. izstrādājuma ražotāju;

16.6. ziņas par katra preču veida plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu.

17. Atļauju Liepājas pilsētas simbolikas lietošanai izdod Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" galvenais mākslinieks.

18. Atļauja tiek izsniegta pēc pašvaldības nodevas samaksas.

19. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" galvenais mākslinieks pieņem lēmumu atteikt izsniegt atļauju, ja:

19.1. Liepājas pilsētas simboliku paredzēts lietot veidā, kas neatbilst Noteikumiem un Grafiskajā standartā "Liepājas pilsētas pašvaldības vienota vizuālā identitāte" noteiktajai vizuālās identitātes koncepcijai;

19.2. izgatavojamais izstrādājums ir nekvalitatīvs vai nepiemērots Liepājas pilsētas simbolikas izvietošanai.

20. Gadījumos, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, kas nav vērsts uz publisko telpu, Liepājas pilsētas pašvaldības galvenā mākslinieka saskaņojums nav nepieciešams.

21. Atļaujas derīguma termiņš ir trīs gadi.

22. Tirdzniecības vietā, kurā tiek realizēti jebkura veida izstrādājumi ar simboliku, jāatrodas simbolikas lietošanas atļaujai. Simbolikas lietotājam pēc kontrolējošo amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda simbolikas lietošanas atļauja.

V. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība

23. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" galvenā mākslinieka lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt un faktisko rīcību ieinteresētā persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

24. Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā.

VI. Nodeva par Liepājas pilsētas simbolikas izmantošanu

25. Nodevas par Liepājas pilsētas simbolikas lietošanu maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras lieto Liepājas pilsētas simboliku komerciāliem mērķiem.

26. Vienreizējās nodevas likme par simbolikas izmantošanu katram preču veidam ir 2 euro (divi euro).

27. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms atļaujas saņemšanas. Neizmantotā nodeva netiek atgriezta.

28. Informācija par nodevas maksājuma rekvizītiem ir pieejama Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.

VII. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība

29. Kontroli par Noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija". Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Liepājas pilsētas domes Administratīvā komisija.

30. Par necieņas izrādīšanu Liepājas pilsētas simbolikai piemēro naudas sodu fiziskajām personām līdz 30 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām līdz 140 naudas soda vienībām.

31. Par Liepājas pilsētas simbolikas izgatavošanu, izplatīšanu un lietošanu komerciāliem nolūkiem bez Liepājas pilsētas pašvaldības atļaujas piemēro naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām līdz 14 naudas soda vienībām.

32. Par Liepājas pilsētas karoga, Liepājas pilsētas himnas, Liepājas pilsētas logotipa lietošanas noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskām personām no 28 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 56 naudas soda vienībām.

VIII. Noslēguma jautājums

33. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Domes 2013. gada 17. oktobra saistošie noteikumi Nr. 31 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS SIMBOLIKU".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
1. pielikums
Liepājas pilsētas domes
2020. gada 20. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 33

 

2. pielikums
Liepājas pilsētas domes
2020. gada 20. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 33

 

 

3. pielikums
Liepājas pilsētas domes
2020. gada 20. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 33

 

4. pielikums
Liepājas pilsētas domes
2020. gada 20. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 33

 

5. pielikums
Liepājas pilsētas domes
2020. gada 20. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 33

 

Saistošo noteikumu "Par Liepājas pilsētas simboliku"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojumu raksta sadaļasInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLēmums nepieciešams, lai varētu apstiprināt saistošos noteikumus "Par Liepājas pilsētas simboliku" (turpmāk – saistošie noteikumi), ar kuriem tiks aizstāti pašreiz spēkā esošie Liepājas pilsētas domes 2013. gada 17. oktobra saistošie noteikumi Nr. 31 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS SIMBOLIKU".

Ievērojot, ka paredzēto grozījumu apjoms pārsniegtu pusi, ir sagatavoti jauni saistošie noteikumi ar mērķi iekļaut Liepājas pilsētas oficiālās simbolikas sarakstā arī Liepājas pilsētas logotipu, atvieglot simbolikas atļaujas saņemšanas kārtību un precizēt administratīvās atbildības normas atbilstoši Administratīvās atbildības likumam.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Liepājas pilsētas simboliku, kas ir Liepājas pilsētas karogs, Liepājas pilsētas ģerbonis, Liepājas pilsētas himna, Liepājas pilsētas logotips, tās lietošanas, izgatavošanas un izmantošanas kārtību.

Pilsētas simbolika ir svarīgs pilsētas tēla veidojošs atribūts. Lai nodrošinātu pilsētas simbolikas pareizu un kvalitatīvu lietošanu, ir nepieciešami saistošie noteikumi, kuri nosaka pilsētas simbolikas pareizu un kvalitatīvu lietošanas kārtību.

Liepājas pilsētas simboliku drīkst lietot tikai atbilstoši šo saistošo noteikumu prasībām, pielikumiem un, ievērojot Grafiskajā standartā "Liepājas pilsētas pašvaldības vienota vizuālā identitāte" noteiktās prasības.

Par simbolikas izmantošanu komerciāliem mērķiem ir nepieciešams saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" galvenā mākslinieka saskaņojumu (atļauju), kā arī ir maksājama vienreizēja nodeva – 2 euro par katru preču veidu.

Par saistošo noteikumu pārkāpumiem vai necieņas izrādīšanu Liepājas pilsētas simbolikai personām var tikt piemērota administratīvā atbildība.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuVienreizējas nodevas maksājums rada ietekmi uz pašvaldības budžeta ieņēmumiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav nepieciešams.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
7. Kas sagatavoja paskaidrojuma rakstu?
– amats
– vārds, uzvārds
– tālruņa numurs
– paraksts
Juridiskās daļas juriste
Kristīna Balode
63 404 742
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Liepājas pilsētas simboliku Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 33Pieņemts: 20.08.2020.Stājas spēkā: 10.09.2020.Zaudē spēku: 19.06.2024.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 09.09.2020. OP numurs: 2020/174.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
317185
10.09.2020
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"