Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1112

Rīgā 2013.gada 15.oktobrī (prot. Nr.54 24.§)
Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
2.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izstrādā, validē, apstiprina un uztur gaisa kuģu lidojumu procedūru Latvijas Republikas gaisa telpā atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) prasībām.

2. Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) publicē mājaslapā internetā (www.caa.lv) šādus Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentus:

2.1. Kvalitātes nodrošināšanas rokasgrāmatu instrumentālā lidojumu procedūru izstrādē (Doc 9906);

2.2. Gaisa kuģu lidojumu procedūras (Doc 8168);

2.3. Procedūru izstrādes rokasgrāmatu navigācijas noteiktas specifikācijas procedūrām, kurām ir nepieciešams apstiprinājums (Doc 9905).

3. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (turpmāk – Latvijas gaisa satiksme) izstrādā lidojumu procedūras un nodrošina izstrādāto lidojumu procedūru validāciju un uzturēšanu. Lidojumu procedūras izstrādes un validācijas izdevumus sedz lidojumu procedūras ierosinātājs.

4. Lidojumu procedūras apstiprināšanu, kā arī izstrādes, validēšanas un uzturēšanas valsts uzraudzību un kontroli veic Civilās aviācijas aģentūra.

5. Lai izpildītu šo noteikumu 4.punktā minēto uzdevumu, Civilās aviācijas aģentūra pieprasa Latvijas gaisa satiksmei iesniegt informāciju:

5.1. par struktūrvienību, kas veiks šo noteikumu 3.punktā minētos uzdevumus;

5.2. par tās rīcībā esošo lidojumu procedūras izstrādes programmatūru;

5.3. par personām, kuras ir kvalificētas izstrādāt lidojumu procedūras un pamata validāciju (turpmāk – lidojumu procedūras izstrādātājs), kā arī lidojumu validāciju (turpmāk – lidojumu validācijas pilots).

6. Ja lidojumu procedūras izstrādes procesā izmanto automatizētu lidojumu procedūras izstrādes programmatūru, papildus šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajai informācijai Latvijas gaisa satiksme iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā dokumentu, kas apliecina, ka programmatūra ir validēta atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumenta "Kvalitātes nodrošināšanas rokasgrāmata instrumentālā lidojumu procedūru izstrādē" (Doc 9906) prasībām.

7. Papildus šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajai informācijai Latvijas gaisa satiksme iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā dokumentus, kas apliecina, ka lidojumu procedūras izstrādātājs un lidojumu validācijas pilots:

7.1. ir apguvis Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts atbildīgās aviācijas iestādes apstiprinātu lidojumu procedūru izstrādes attiecīgu pamatapmācības programmu, kas atbilst Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumenta "Kvalitātes nodrošināšanas rokasgrāmata instrumentālā lidojumu procedūru izstrādē" (Doc 9906) vai "Gaisa kuģu lidojumu procedūras" (Doc 8168) prasībām;

7.2. ne retāk kā reizi divos gados ir apguvis Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts atbildīgās aviācijas iestādes apstiprinātu lidojumu procedūru izstrādes attiecīgās kvalifikācijas uzturēšanas programmu, kas atbilst Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumenta "Kvalitātes nodrošināšanas rokasgrāmata instrumentālā lidojumu procedūru izstrādē" (Doc 9906) vai "Gaisa kuģu lidojumu procedūras" (Doc 8168) prasībām.

8. Lidojumu procedūras izstrādi vai lidojumu procedūras izstrādes procesa atsevišķu posmu var veikt jebkura Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts atbildīgās aviācijas iestādes atzīta organizācija (turpmāk – ārvalstu lidojumu procedūras izstrādes organizācija), ja:

8.1. šo noteikumu 11.punktā minētās personas saskaņo to ar Civilās aviācijas aģentūru, iesniedzot attiecīgās atbildīgās aviācijas iestādes apstiprinājumu par ārvalstu lidojumu procedūras izstrādes organizācijas atzīšanu un lidojumu procedūras izstrādātāja kvalifikāciju;

8.2. tā noslēdz līgumu ar Latvijas gaisa satiksmi par tās iesaistīšanos lidojumu procedūras izstrādes procesā.

9. Latvijas gaisa satiksme apstiprina pastāvīgu ekspertu grupu, kas sniedz konsultācijas lidojumu procedūras izstrādes un validācijas posmā. Ekspertu grupas sastāvā ir Latvijas gaisa satiksmes, sertificētu lidlauku ekspluatantu un aviosabiedrības deleģēti pārstāvji. Ekspertu grupu vada Latvijas gaisa satiksmes pilnvarota persona.

10. Ja ir zināms, ka lidojumu procedūru izstrādās ārvalstu lidojumu procedūras izstrādes organizācija, kā arī ja lidojumu procedūras ierosinātājs ir Nacionālie bruņotie spēki, arī to pārstāvjus iekļauj ekspertu grupas sastāvā.

II. Lidojumu procedūras ierosināšana

11. Ierosināt jaunas lidojumu procedūras izveidi vai veikt izmaiņas informatīvajā dokumentā "Aeronavigācijas informācijas publikācija" (AIP) jau publicētā lidojumu procedūrā var:

11.1. Latvijas gaisa satiksme;

11.2. Nacionālie bruņotie spēki, ja lidojumu procedūra saistīta ar militāro lidlauku vai militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumiem;

11.3. sertificēta lidlauka ekspluatanti;

11.4. aviosabiedrības.

12. Šo noteikumu 11.punktā minētās personas (turpmāk – iesnieguma iesniedzējs) aizpilda lidojumu procedūras iesniegumu (pielikums) un iesniedz to Latvijas gaisa satiksmē.

13. Latvijas gaisa satiksme 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izvērtē, vai tajā ir sniegta visa nepieciešamā informācija. Ja iesniegums nav aizpildīts atbilstoši šo noteikumu pielikuma prasībām, Latvijas gaisa satiksme par to informē iesnieguma iesniedzēju. Latvijas gaisa satiksme turpina iesnieguma izskatīšanu, ja iesnieguma iesniedzējs precizē iesniegumā trūkstošo informāciju.

14. Ja iesniegums aizpildīts atbilstoši šo noteikumu pielikuma prasībām, Latvijas gaisa satiksme 20 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sasauc ekspertu grupu, kas izvērtē iesniegumā sniegtā priekšlikuma atbilstību:

14.1. plānotajām ekspluatācijas vajadzībām;

14.2. gaisa telpas lietotāju vajadzībām;

14.3. normatīvo aktu prasībām, kuri regulē gaisa telpas izmantošanas kārtību;

14.4. priekšlikuma īstenošanas iespējai noteiktajā termiņā;

14.5. priekšlikuma īstenošanai paredzētajiem resursiem;

14.6. citiem gaisa telpas attīstības plāniem.

15. Katra ekspertu grupas dalībnieka viedoklis tiek ierakstīts sanāksmes protokolā. Ekspertu grupas sanāksmes protokolā norāda šo noteikumu 14.punktā minētā izvērtējuma detalizētu aprakstu.

16. Pēc ekspertu grupas sanāksmes Latvijas gaisa satiksme iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā apstiprināšanai saņemto iesniegumu un pievieno ekspertu grupas sanāksmes protokolu.

17. Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 16.punktā minēto dokumentu saņemšanas izskata tos un pieņem lēmumu par iesniegumā sniegto priekšlikumu apstiprināšanu vai apstiprināšanas atteikumu. Par minēto lēmumu Civilās aviācijas aģentūra informē Latvijas gaisa satiksmi un iesnieguma iesniedzēju, kā arī ārvalstu lidojumu procedūras izstrādes organizāciju, ja tā iesniegumā norādīta kā lidojumu procedūras izstrādātāja.

18. Civilās aviācijas aģentūra, apstiprinot iesniegumā sniegto priekšlikumu, vienlaikus apstiprina arī lidojumu procedūras izstrādātāju, kurš ir tiesīgs izstrādāt attiecīgo lidojumu procedūru.

19. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu atteikt iesniegumā sniegtā priekšlikuma apstiprināšanu, ja konstatē, ka:

19.1. jaunā lidojumu procedūra nav savietojama ar esošo gaisa telpas pārvaldības funkcionālo sistēmu;

19.2. jaunā lidojumu procedūra neatbilst lidojumu drošības prasībām;

19.3. iesniegumā norādītā ārvalstu lidojumu procedūras izstrādes organizācija neatbilst šo noteikumu 8.punktā minētajām prasībām.

III. Lidojumu procedūras izstrāde

20. Lidojumu procedūras izstrādātājs pēc Civilās aviācijas aģentūras apstiprinājuma saņemšanas iegūst nepieciešamo informāciju, lai uzsāktu lidojumu procedūras izstrādi:

20.1. apvidus datus – elektroniski rastra vai vektora dati;

20.2. datus par šķēršļiem – mākslīgi veidoti un dabiski šķēršļi (torņi, koki, veģetācijas augstums);

20.3. datus par lidlauku – lidlauka kontrolpunktu koordinātes, apgaismojuma ierīces, magnētiskā deklinācija un to ikgadējās izmaiņas, skrejceļa dati, meteoroloģiskie statistikas dati, altimetru datu avots;

20.4. aeronavigācijas datus – gaisa telpas struktūras elementi un to klasifikācija (A, B, C, D, E, F un G gaisa telpas klases kategorijas), gaisa trases, lidojumu maršruti, pārejas absolūtie augstumi, lidojuma līmeņi;

20.5. datus par radionavigācijas līdzekļiem – tips, koordinātes, pacēlums, apkalpojamās gaisa telpas darbības rajons, radio frekvence, identifikators, magnētiskā variācija.

21. Šo noteikumu 20.punktā minētos datus lidojumu procedūras izstrādātājs iegūst no Komisijas 2010.gada 26.janvāra (ES) Regulas Nr. 73/2010, ar ko nosaka prasības attiecībā uz aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas kvalitāti vienotajā Eiropas gaisa telpā (turpmāk – regula Nr. 73/2010), 2.panta otrajā punktā minētajām personām.

22. Lidojumu procedūras izstrādē izmanto tikai tos datus, kas atbilst regulas Nr. 73/2010 6. un 7.panta prasībām.

23. Lidojumu procedūras izstrādātājs pēc visu nepieciešamo datu iegūšanas 20 darbdienu laikā izstrādā konceptuālo lidojumu procedūras projektu saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentā "Gaisa kuģu lidojumu procedūras" (Doc 8168) noteiktajiem kritērijiem.

24. Pēc konceptuālā lidojumu procedūras projekta izstrādes to izskata ekspertu grupa. Ja ekspertu grupas vairākums neatbalsta konceptuālo lidojumu procedūras projektu, tā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

24.1. uzdot lidojumu procedūras izstrādātājam pārstrādāt konceptuālo lidojumu procedūras projektu;

24.2. pārtraukt lidojumu procedūras turpmāko izstrādi, ja konceptuālais lidojumu procedūras projekts neatbilst kādam no šo noteikumu 14.punktā minētajiem kritērijiem.

25. Par šo noteikumu 24.punktā minēto lēmumu Latvijas gaisa satiksme informē Civilās aviācijas aģentūru un iesnieguma iesniedzēju.

26. Ja ekspertu grupa atbalsta konceptuālo lidojumu procedūras projektu, Latvijas gaisa satiksme to iesniedz apstiprināšanai Civilās aviācijas aģentūrā.

27. Civilās aviācijas aģentūra 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 26.punktā minētā dokumenta saņemšanas izskata to un apstiprina konceptuālo lidojumu procedūras projektu, ja nekonstatē nevienu no šo noteikumu 19.punktā minētajiem nosacījumiem.

28. Pēc konceptuālā lidojumu procedūras projekta apstiprināšanas lidojumu procedūras izstrādātājs, kurš izstrādājis minēto konceptuālo lidojumu procedūras projektu, 30 darbdienu laikā izstrādā lidojumu procedūru.

29. Lidojumu procedūras izstrādātājs lidojumu procedūru izstrādā saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentos "Kvalitātes nodrošināšanas rokasgrāmata instrumentālā lidojumu procedūru izstrādē" (Doc 9906), "Gaisa kuģu lidojumu procedūras" (Doc 8168) un "Procedūru izstrādes rokasgrāmata navigācijas noteiktas specifikācijas procedūrām, kurām ir nepieciešams apstiprinājums" (Doc 9905) noteiktajiem kritērijiem.

30. Ja lidojumu procedūras izstrādātājs ir izmantojis automatizētu lidojumu procedūras izstrādes programmatūru, viņa pienākums ir izlases kārtībā pārbaudīt piemērotos kritērijus, izmantojot citu pārbaudāmu lidojumu procedūras izstrādes metodi.

31. Lidojumu procedūras izstrādātājs dokumentē lidojumu procedūras izstrādes procesu un izveido dokumentu paketi, kurā ietilpst:

31.1. visi lidojumu procedūras izstrādē izmantotie dati un to iegūšanas avoti;

31.2. izstrādes metodes un izstrādes kritēriji;

31.3. visi aprēķini, tai skaitā izmantotie transformēšanas parametri;

31.4. lidojumu procedūras izstrādes pieņēmumi un ierobežojumi;

31.5. visas shēmas un kartes, kas nepieciešamas lidojumu procedūras validācijai;

31.6. lidojumu procedūras apraksts (ja nepieciešams);

31.7. navigācijas sistēmas datubāzes ARINC 424 dati;

31.8. cita būtiska informācija, kas izriet no lidojumu procedūras izstrādes procesa.

32. Šo noteikumu 31.punktā minētajā dokumentu paketē visus aeronavigācijas datus noformē atbilstoši regulas Nr. 73/2010 2.pielikuma prasībām.

33. Ja lidojumu procedūru izstrādā ārvalstu lidojumu procedūras izstrādes organizācija, tā šo noteikumu 31.punktā minēto dokumentu paketi nodod Latvijas gaisa satiksmei.

34. Latvijas gaisa satiksme nodrošina, ka visi dati, kas izmantoti lidojumu procedūras izstrādē, un dokumenti, kas atspoguļo pilnu lidojumu procedūras izstrādes gaitu:

34.1. tiek uzturēti un glabāti tādā veidā, lai tiem jebkurā lidojumu procedūras spēkā esības laikā varētu ērti piekļūt un, ja nepieciešams, atkārtoti validēt;

34.2. tiek glabāti arhīvā ne mazāk kā piecus gadus pēc tam, kad lidojumu procedūra zaudējusi spēku.

IV. Lidojumu procedūras validācija, apstiprināšana un publikācija

35. Pēc lidojumu procedūras izstrādes Latvijas gaisa satiksme veic izstrādātās lidojumu procedūras drošuma novērtējumu, lai pārbaudītu lidojumu procedūras savietojamību ar gaisa satiksmes pārvaldības funkcionālo sistēmu, ievērojot Komisijas 2011.gada 17.oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011, ar ko nosaka kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai un groza Regulas (EK) Nr. 482/2008 un (ES) Nr. 691/2010, un Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eurocontrol) drošuma normatīvo prasību noteikumus "Riska novērtējums un mazināšana gaisa satiksmes pārvaldībā". Drošuma novērtējuma detalizēto ziņojumu pievieno šo noteikumu 31.punktā minētajai dokumentu paketei.

36. Pēc lidojumu procedūras drošuma novērtējuma Latvijas gaisa satiksme:

36.1. sagatavo lidojumu procedūras karti saskaņā ar 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 4.pielikumu "Aeronavigācijas kartes", nodrošinot, ka sagatavoto karti verificē lidojumu procedūras izstrādātājs, kurš to ir izstrādājis;

36.2. izstrādā lidojumu procedūras validāciju, kas sastāv no pamata validācijas un lidojumu validācijas, saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumenta "Kvalitātes nodrošināšanas rokasgrāmata instrumentālā lidojumu procedūru izstrādē" (Doc 9906) prasībām.

37. Lidojumu procedūras pamata validāciju veic šādos divos posmos:

37.1. lidojumu procedūras dokumentu validācija;

37.2. lidojumu procedūras pirmslidojumu validācija.

38. Lidojumu procedūras dokumentu validāciju veic Latvijas gaisa satiksmes norīkots lidojumu procedūras izstrādātājs, kurš nav piedalījies attiecīgās lidojumu procedūras izstrādē.

39. Lidojumu procedūras izstrādātājs, ievērojot šo noteikumu 29.punktā minēto dokumentu prasības, pārbauda:

39.1. lidojumu procedūras izstrādē piemēroto kritēriju pareizību;

39.2. lidojumu procedūras izstrādē izmantoto datu, tajā skaitā šķēršļu un reljefa datu, precizitāti un integritāti;

39.3. piemēroto atkāpju pieļaujamību no lidojumu procedūras izstrādes kritērijiem, ja šādas atkāpes ir piemērotas;

39.4. kartes pareizību;

39.5. lidojumu procedūras savietojamību ar navigācijas sistēmas datubāzi ARINC 424.

40. Lidojumu procedūras izstrādātājs pēc lidojumu procedūras dokumentu validācijas sagatavo detalizētu ziņojumu, kurā apliecina izstrādātās lidojumu procedūras atbilstību šo noteikumu 29.punktā minēto dokumentu prasībām, vai norāda, kādām prasībām neatbilst izstrādātā lidojumu procedūra un kādi pasākumi ir jāveic, lai novērstu konstatētās neatbilstības. Šajā punktā minēto ziņojumu pievieno šo noteikumu 31.punktā minētajai dokumentu paketei.

41. Latvijas gaisa satiksme pēc šo noteikumu 40.punktā minētā ziņojuma saņemšanas veic vienu no šādām darbībām:

41.1. uzdod lidojumu procedūras izstrādātājam veikt ziņojumā norādītos pasākumus, ja tādi ir norādīti;

41.2. izveido lidojumu procedūras pirmslidojumu validāciju grupu, ja šo noteikumu 40.punktā minētajā ziņojumā norādīts, ka izstrādātā lidojumu procedūra atbilst šo noteikumu 29.punktā minēto dokumentu prasībām. Lidojumu procedūras pirmslidojumu validācijas grupā iekļauj lidojuma validācijas pilotu un lidojumu procedūras izstrādātāju.

42. Lidojumu procedūras pirmslidojumu validācijas grupa veic lidojumu procedūras pirmslidojumu validāciju, lai pārbaudītu izstrādātās lidojumu procedūras izmantojamību no gaisa kuģu ekspluatācijas viedokļa:

42.1. detalizēti izvērtē visu lidojumu procedūras dokumentu paketi;

42.2. izvērtē navigācijas sistēmas datubāzes ARINC 424 datus un to kodēšanas precizitāti;

42.3. izvērtē izstrādātās lidojumu procedūras savietojamību ar citām apstiprinātajām gaisa telpas izmantošanas procedūrām no gaisa kuģu lidojumu drošuma viedokļa;

42.4. izvērtē, vai atkāpes no lidojumu procedūras izstrādes kritērijiem atbilst pieņemamam gaisa kuģu lidojuma drošuma līmenim;

42.5. izvērtē, vai ir nepieciešama lidojumu validācija. Lidojumu validāciju veic trenažierī vai lidojot ar gaisa kuģi;

42.6. sagatavo lidojumu procedūras pirmslidojumu validācijas ziņojumu.

43. Lidojumu validāciju veic, ja:

43.1. pamata validācijā nav iegūti pietiekami pierādījumi, ka izstrādātā lidojumu procedūra garantē gaisa kuģu lidojumu drošumu;

43.2. ir piemērotas jebkādas atkāpes no lidojumu procedūras izstrādes kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 29.punktā minētajos dokumentos;

43.3. pamata validācijā nav pilnībā izvērtēta lidojumu procedūras izstrādē izmantoto šķēršļu un reljefa datu precizitāte un integritāte;

43.4. izstrādātā lidojumu procedūra attiecas uz helikoptera PinS (gaisa telpā izvēlēts punkts, no kura tiek veiktas helikoptera nosēšanās) procedūru;

43.5. lidlaukā iepriekš nav bijis attiecīgas lidojumu procedūras.

44. Latvijas gaisa satiksme pēc lidojumu procedūras validācijas rezultātus apkopo validācijas dokumentu paketē un to kopā ar izstrādātās lidojumu procedūras dokumentu paketi iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā.

45. Civilās aviācijas aģentūra 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 44.pantā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē izstrādāto lidojumu procedūru saskaņā ar Komisijas 2011.gada 17.oktobra Regulu (ES) Nr. 1034/2011 par drošības uzraudzību gaisa satiksmes pārvaldībā un aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanā un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 691/2010, un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

45.1. apstiprināt lidojumu procedūru;

45.2. apstiprināt lidojumu procedūru, nosakot īpašus ekspluatācijas nosacījumus vai ierobežojumus;

45.3. pieprasīt papildu informāciju vai uzdot veikt lidojumu validāciju, ja tā nav veikta un ir spēkā kāds no šo noteikumu 43.punktā minētajiem nosacījumiem;

45.4. atteikt apstiprināt lidojumu procedūru, ja konstatē, ka tā:

45.4.1. nav savietojama ar esošo gaisa telpas pārvaldības funkcionālo sistēmu;

45.4.2. neatbilst lidojumu drošuma prasībām.

46. Pēc šo noteikumu 45.1. un 45.2.apakšpunktā minēto lēmumu pieņemšanas Latvijas gaisa satiksme lidojumu procedūru publicē informatīvajā dokumentā "Aeronavigācijas informācijas publikācija" (AIP) saskaņā ar regulas Nr. 73/2010 prasībām.

V. Lidojumu procedūras uzturēšana

47. Civilās aviācijas aģentūra informē Latvijas gaisa satiksmi, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka ziņošanas kārtību par atgadījumiem civilajā aviācijā, ir saņemta informācija, kura attiecas uz lidojumu procedūras funkcionalitāti.

48. Latvijas gaisa satiksme:

48.1. ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc lidojumu procedūras publicēšanas organizē lidojumu procedūras ekspluatācijā iesaistīto personu aptauju par lidojumu procedūras funkcionalitāti;

48.2. pastāvīgi (ne retāk kā reizi gadā) no šo noteikumu 21.punktā minētajiem datu sniedzējiem pieprasa informāciju par izmaiņām datos (šķēršļu, lidlauku, navigācijas līdzekļu datos), ko tie ir snieguši attiecīgās lidojumu procedūras izstrādei.

49. Latvijas gaisa satiksme izvērtē šo noteikumu 47. un 48.punktā noteiktajā kārtībā saņemto informāciju un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

49.1. neveikt izmaiņas publicētajā lidojumu procedūrā, ja, pārbaudot saņemto informāciju, nav konstatēts, ka lidojumu procedūras ekspluatācija var radīt apdraudējumu gaisa kuģu lidojumu drošumam;

49.2. ierosināt jaunas lidojumu procedūras izstrādi, ja, pārbaudot saņemto informāciju, konstatēts, ka lidojumu procedūras turpmāka ekspluatācija var radīt apdraudējumu gaisa kuģu lidojumu drošumam.

50. Latvijas gaisa satiksme informē Civilās aviācijas aģentūru par šo noteikumu 49.punktā pieņemto lēmumu.

VI. Noslēguma jautājumi

51. Latvijas gaisa satiksme triju gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas pārskata visu informatīvajā dokumentā "Aeronavigācijas informācijas publikācija" (AIP) publicēto lidojumu procedūru atbilstību šiem noteikumiem un par rezultātiem informē Civilās aviācijas aģentūru.

52. Latvijas gaisa satiksme šo noteikumu 9.punktā minēto ekspertu grupu izveido ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1112

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1112Pieņemts: 15.10.2013.Stājas spēkā: 18.10.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 17.10.2013. OP numurs: 2013/203.16
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
261011
18.10.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)