Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.905

Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.50 129.§)
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
6.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību, kā arī tarifu korekcijas gadījumus un kārtību.

2. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" publiskos maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (1. un 2.pielikums).

3. Par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem norēķinās 15 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas.

4. Ja saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2.pielikuma 2.nodaļā ietverto cenrādi radiofrekvenču spektra lietotājam pirmajā mēnesī aprēķinātā kopējā maksa par visiem radioiekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem par vairāk nekā 20 % pārsniedz kopējo maksu, kas par tādiem pašiem pakalpojumiem aprēķināta līdz 2010.gada 28.decembrim atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.259 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību", šo noteikumu 1. un 2.pielikuma 2.nodaļā norādīto maksu par attiecīgajiem radioiekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem, kas fiksēti uz 2011.gada 1.janvāri, piemēro pakāpeniski ar 20 % pieaugumu gadā attiecībā pret iepriekšējo gadu.

5. Ja valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pārskata gada ieņēmumi no elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem pārsniedz ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" veic tarifu korekciju kopējai maksai par pārskata gada laikā sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem šīs starpības apmērā, sadalot to proporcionāli katram pakalpojumu saņēmējam pārskata gadā piemērotajai maksai par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem pret kopējiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu ieņēmumiem pārskata gadā. Pārskata gada tarifu korekciju valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" aprēķina nākamajā pārskata gadā līdz valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" gada pārskata apstiprināšanas dienai, bet ne vēlāk kā līdz nākamā pārskata gada 31.jūlijam. Tarifu korekciju katram pakalpojuma saņēmējam valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" veic pēc gada pārskata apstiprināšanas ieskaita veidā atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" prasījumiem par nākamajā pārskata gadā sniedzamajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu maksājumiem. Ja nākamajā pārskata gadā maksa par saņemtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem ir mazāka nekā pārskata gada tarifu korekcija attiecīgajam pakalpojuma saņēmējam, starpību atmaksā 10 dienu laikā pēc pakalpojuma saņēmēja iesnieguma saņemšanas. Tarifu korekciju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tk = P x

R, kur
I

Tk – tarifu korekcija attiecīgajam pakalpojuma saņēmējam (euro);

P – elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu ieņēmumu pārsniegums pār elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu izmaksām pārskata gadā (euro);

R – pakalpojumu saņēmējam piemērotā maksa par saņemto elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu apjomu pārskata gadā (euro);

I – kopējie elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu ieņēmumi pārskata gadā (euro).

6. Maksājumiem, kas veikti par 2011.gadā saņemtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem, šo noteikumu 5.punktā minēto tarifu korekciju sāk piemērot ar 2012.gadu.

7. Pakalpojumu saņēmējam, kurš atbilst šo noteikumu 8.punktā minētajiem nosacījumiem, šo noteikumu 1. un 2.pielikuma 2.9.apakšpunktā norādīto maksu par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem platjoslas mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam frekvenču joslā 450 MHz ≤ f ≤ 3000 MHz piemēro ar koeficientu, ko izsaka kā attiecību starp attiecīgajā frekvenču joslā un sakaru zonā uzstādīto (NBSU) un sakaru zonas platības aptveršanai nepieciešamo (NBS) bāzes staciju skaitu. Par šajā punktā noteikto bāzes staciju uzskata vienā adresē un šajā punktā noteiktajā frekvenču joslā strādājošu radioiekārtu. Piemērojot šajā punktā minēto koeficientu, maksu pakalpojuma saņēmējam nosaka, izmantojot šādu formulu:

Mp = IM x (NBSU/NBS), kur

Mp – attiecīgajam pakalpojuma saņēmējam noteiktā maksa;

IM – maksa mēnesī;

NBSU – uzstādīto bāzes staciju skaits;

NBS – nepieciešamais bāzes staciju skaits, kas tiek noteikts atbilstoši šādiem rādītājiem:

Frekvenču josla

Bāzes staciju skaits, NBS

Rīgas sakaru zona

Kurzemes sakaru zona

Vidzemes sakaru zona

Zemgales sakaru zona

Latgales sakaru zona

450,0–457,5 MHz/460,0–467,5 MHz

1

2

3

2

3

791–821 MHz/832–862 MHz

2

7

8

6

8

870,0–876,0 MHz/915,0–921,0 MHz

2

7

8

6

8

880,0–890,0 MHz/925,0–935,0 MHz

2

7

8

6

8

890,0–915,0 MHz/935,0–960,0 MHz

2

7

8

6

8

1710,0–1785,0 MHz/1805,0–1880,0 MHz

6

20

25

17

25

1900–1920 MHz

7

27

34

22

33

1920–1980 MHz/2110–2170 MHz

7

27

34

22

33

1980–2010 MHz/2170–2200 MHz

7

27

34

22

33

2010–2025 MHz

7

27

34

22

33

2300–2400 MHz

9

31

40

26

39

2500–2690 MHz

12

45

57

37

56

8. Piemērojot šo noteikumu 7.punktā minēto koeficientu pakalpojuma saņēmējam, ievēro šādus nosacījumus:

8.1. koeficientu piemēro, sākot ar dienu, kad piešķirtas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības darbam attiecīgajā frekvenču joslā, bet ne ilgāk kā trīs gadus no attiecīgā termiņa sākuma;

8.2. sasniedzot sakaru zonas platības aptveršanai nepieciešamo bāzes staciju skaitu saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu vai beidzoties triju gadu periodam kopš frekvenču joslas lietošanas tiesību piešķiršanas, maksu par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem piemēro pilnā apmērā atbilstoši šo noteikumu 1. un 2.pielikuma 2.9.apakšpunktam.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumus Nr.1236 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 206.nr.; 2011, 109.nr.; 2012, 198.nr.).

10. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

11. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

12. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro šo noteikumu 1.pielikumu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīvas 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva).

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.905
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 10.punktu)

2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.905
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis

1. Pieprasījumu izskatīšana radiofrekvences piešķīruma lietošanai un elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai

(vienreizējs maksājums pakalpojuma pieprasīšanas brīdī)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena
bez PVN (euro)

PVN (euro)1

Cena
ar PVN (euro)

1.1.Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai, pagaidu vai īstermiņa lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.1.1.privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls
1.1.1.1.uzstādīšanai vai pagaidu lietošanaibāzes stacija vai radiosakaru tīkls

206,32

0,00

206,32

1.1.1.2.īstermiņa lietošanaibāzes stacija vai radiosakaru tīkls

35,57

0,00

35,57

1.1.2.publiskais sauszemes mobilo radiosakaru tīklsbāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators

35,57

0,00

35,57

1.1.3.fiksēto radiosakaru radiolīnijaradiolīnija

206,32

0,00

206,32

1.1.4.bezvadu piekļuves sakaru tīklscentrālās vai retranslācijas stacijas sektors

35,57

0,00

35,57

1.1.5.apraides radiostacijas
1.1.5.1.uzstādīšanairadiostacija

498,01

0,00

498,01

1.1.5.2.īstermiņa lietošanairadiostacija

35,57

0,00

35,57

1.1.6.jūras mobilo radiosakaru krasta radiostacijaradiostacija

142,29

0,00

142,29

1.1.7.gaisa kuģniecības sauszemes radiostacijaradiostacija

142,29

0,00

142,29

1.1.8.satelītsakaru Zemes stacijaradiostacija

206,32

0,00

206,32

1.1.9.cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīklsradiostacija vai radiosakaru tīkls

206,32

0,00

206,32

1.1.10.speciālais radiolīdzeklisradiotīkls

206,32

0,00

206,32

1.2.Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai
1.2.1.privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīklsbāzes stacija

7,11

0,00

7,11

1.2.2.publiskais sauszemes mobilo radiosakaru tīklsbāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators

7,11

0,00

7,11

1.2.3.fiksēto radiosakaru radiolīnijaradiolīnija

7,11

0,00

7,11

1.2.4.bezvadu piekļuves sakaru tīklscentrālās vai retranslācijas stacijas sektors

7,11

0,00

7,11

1.2.5.apraides radiostacijaradiostacija

7,11

0,00

7,11

1.2.6.jūras mobilo radiosakaru radiostacija
1.2.6.1.kuģa radiostacijaradiostaciju komplekss

21,34

0,00

21,34

1.2.6.2.krasta radiostacijaradiostacija

28,46

0,00

28,46

1.2.6.3.kuģa GSM bāzes stacijabāzes stacija

28,46

0,00

28,46

1.2.7.gaisa mobilo radiosakaru radiostacija
1.2.7.1.gaisa kuģa radiostacija (gaisa kuģim, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām)radiostaciju komplekss

71,14

0,00

71,14

1.2.7.2.gaisa kuģa radiostacija (gaisa kuģim, kura pacelšanās masa ir 5,7 tonnas vai lielāka)radiostaciju komplekss

142,29

0,00

142,29

1.2.7.3.gaisa kuģa GSM bāzes stacijabāzes stacija

28,46

0,00

28,46

1.2.7.4.radioiekārta uz Zemesradiostacija

7,11

0,00

7,11

1.2.8.satelītsakaru Zemes stacijaradiostacija

28,46

0,00

28,46

1.2.9.cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīklsradiostacija vai radiosakaru tīkls

28,46

0,00

28,46

1.2.10.INMARSAT galiekārtas aktivizēšanaradiostacija

106,72

0,00

106,72

1.2.11.speciālais radiolīdzeklisradiotīkls

206,32

0,00

206,32

1.3.Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai
1.3.1.visu veidu radioiekārtāmpieprasījums

7,11

0,00

7,11

1.4.Izplatījuma stacijas (satelīta) frekvences piešķīruma reģistrācija MIFR (galvenajā ITU frekvenču reģistrā)
1.4.1.priekšnotifikācijasatelītsakaru tīkls

554,92

0,00

554,92

1.4.2.koordinācijasatelītsakaru tīkls

554,92

0,00

554,92

1.4.3.notifikācijasatelītsakaru tīkls

554,92

0,00

554,92

1.4.4.padziļinātās izpētes procedūrasatelītsakaru tīkls

554,92

0,00

554,92

2. Radioiekārtu elektromagnētiskās saderības (EMS) nodrošināšana

(ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas darbības laikā)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena
bez PVN (euro)

PVN (euro)1

Cena
ar PVN (euro)

2.1.EMS nodrošināšana radioiekārtai ar raidītāja izejas jaudu P
2.1.1.EMS nodrošināšana jūras mobilo radiosakaru vai gaisa mobilo radiosakaru stacionārai radiostacijai ar vienu radiokanālu, kuģa radiostacijai vai tāda gaisa kuģa radiostacijai, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām
2.1.1.1.P ≤ 0,001 kWradiostacija

0,33

0,00

0,33

2.1.1.2.0,001 kW < P ≤ 0,005 kWradiostacija

0,65

0,00

0,65

2.1.1.3.0,005 kW < P ≤ 0,03 kWradiostacija

1,29

0,00

1,29

2.1.1.4.0,03 kW < P ≤ 0,3 kWradiostacija

1,95

0,00

1,95

2.1.1.5.0,3 kW < P ≤ 1 kWradiostacija

2,59

0,00

2,59

2.1.1.6.P > 1 kWradiostacija

4,87

0,00

4,87

2.1.2.EMS nodrošināšana jūras mobilo radiosakaru vai gaisa mobilo radiosakaru stacionārai radiostacijai ar diviem vai trim radiokanāliem
2.1.2.1.P ≤ 0,001 kWradiostacija

0,65

0,00

0,65

2.1.2.2.0,001 kW < P ≤ 0,005 kWradiostacija

1,29

0,00

1,29

2.1.2.3.0,005 kW < P ≤ 0,03 kWradiostacija

2,59

0,00

2,59

2.1.2.4.0,03 kW < P ≤ 0,3 kWradiostacija

3,88

0,00

3,88

2.1.2.5.0,3 kW < P ≤ 1 kWradiostacija

5,18

0,00

5,18

2.1.2.6.P > 1 kWradiostacija

9,72

0,00

9,72

2.1.3.EMS nodrošināšana jūras mobilo radiosakaru vai gaisa mobilo radiosakaru stacionārai radiostacijai ar četriem radiokanāliem vai vairāk
2.1.3.1.P ≤ 0,001 kWradiostacija

1,29

0,00

1,29

2.1.3.2.0,001 kW < P ≤ 0,005 kWradiostacija

2,59

0,00

2,59

2.1.3.3.0,005 kW < P ≤ 0,03 kWradiostacija

5,18

0,00

5,18

2.1.3.4.0,03 kW < P ≤ 0,3 kWradiostacija

7,77

0,00

7,77

2.1.3.5.0,3 kW < P ≤ 1 kWradiostacija

10,37

0,00

10,37

2.1.3.6.P > 1 kWradiostacija

19,44

0,00

19,44

2.1.4.EMS nodrošināšana kuģa vai gaisa kuģa glābšanas līdzekļa avārijas radioraidītājam
2.1.4.1.P ≤ 0,001 kWradiostacija

0,16

0,00

0,16

2.1.4.2.0,001 kW < P ≤ 0,005 kWradiostacija

0,33

0,00

0,33

2.1.4.3.0,005 kW < P ≤ 0,03 kWradiostacija

0,65

0,00

0,65

2.1.4.4.0,03 kW < P ≤ 0,3 kWradiostacija

0,97

0,00

0,97

2.1.4.5.0,3 kW < P ≤ 1 kWradiostacija

1,29

0,00

1,29

2.1.4.6.P > 1 kWradiostacija

2,43

0,00

2,43

2.2.EMS nodrošināšana radiolokācijas radiostacijai (RLS) ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. [kW]
2.2.1.P ≤ 5 kWradiostacija

13,29

0,00

13,29

2.2.2.5 kW < P ≤ 25 kWradiostacija

15,95

0,00

15,95

2.2.3.P > 25 kWradiostacija

19,95

0,00

19,95

2.3.EMS nodrošināšana apraides radiostacijai, apraides palīgdienesta un daudzpunktu daudzkanālu televīzijas izplatīšanas sistēmas radioiekārtai ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. [dBW]
2.3.1.ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf ≤ 0,5MHz (analogās televīzijas radiostacija, ekspluatācijā no 01.06.2010.)
2.3.1.1.e.r.p ≤ 14radiostacija

11,01

0,00

11,01

2.3.1.2.14 < e.r.p. ≤ 20radiostacija

22,03

0,00

22,03

2.3.1.3.20 < e.r.p. ≤ 27radiostacija

44,05

0,00

44,05

2.3.1.4.27 < e.r.p. ≤ 30radiostacija

66,09

0,00

66,09

2.3.1.5.30 < e.r.p. ≤ 37radiostacija

77,11

0,00

77,11

2.3.1.6.37 < e.r.p. ≤ 40radiostacija

88,12

0,00

88,12

2.3.1.7.e.r.p. > 40radiostacija

110,14

0,00

110,14

2.3.2.ar radiokanāla frekvenču joslas platumu 0,5 < Δf ≤ 2 MHz
2.3.2.1.e.r.p. ≤ 14radiostacija

14,31

0,00

14,31

2.3.2.2.14 < e.r.p. ≤ 20radiostacija

28,64

0,00

28,64

2.3.2.3.20 < e.r.p. ≤ 27radiostacija

57,27

0,00

57,27

2.3.2.4.27 < e.r.p. ≤ 30radiostacija

85,91

0,00

85,91

2.3.2.5.30 < e.r.p. ≤ 37radiostacija

100,23

0,00

100,23

2.3.2.6.37 < e.r.p. ≤ 40radiostacija

114,56

0,00

114,56

2.3.2.7.e.r.p. > 40radiostacija

143,18

0,00

143,18

2.3.3.ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf > 2 MHz
2.3.3.1.e.r.p. ≤ 14radiostacija

22,03

0,00

22,03

2.3.3.2.14 < e.r.p. ≤ 20radiostacija

44,05

0,00

44,05

2.3.3.3.20 < e.r.p. ≤ 27radiostacija

88,12

0,00

88,12

2.3.3.4.27 < e.r.p. ≤ 30radiostacija

132,17

0,00

132,17

2.3.3.5.30 < e.r.p. ≤ 37radiostacija

154,21

0,00

154,21

2.3.3.6.37 < e.r.p. ≤ 40radiostacija

176,24

0,00

176,24

2.3.3.7.e.r.p. > 40radiostacija

220,29

0,00

220,29

2.4.EMS nodrošināšana personālā radioizsaukuma sistēmai (Paging)
2.4.1.ierobežotā (uzņēmuma) teritorijāsistēma

3,90

0,00

3,90

2.4.2.pilsētas robežāssistēma

15,59

0,00

15,59

2.5.EMS nodrošināšana gaisa kuģim, kura pacelšanās masa ir 5,7 tonnas vai lielākagaisa kuģis

109,86

0,00

109,86

2.6.EMS nodrošināšana grupveides mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam
2.6.1.privāto mobilo radiosakaru tīklam
2.6.1.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls

29,44

0,00

29,44

2.6.1.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls

41,21

0,00

41,21

2.6.2.publisko mobilo radiosakaru tīklam
2.6.2.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls

38,26

0,00

38,26

2.6.2.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls

53,57

0,00

53,57

2.7.EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz
2.7.1.EMS nodrošināšana individuālai izmantošanai visā Latvijas teritorijā
2.7.1.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls

178,70

0,00

178,70

2.7.1.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls

250,17

0,00

250,17

2.7.2.EMS nodrošināšana radiokanālam individuālai izmantošanai ierobežotā teritorijā
2.7.2.1.EMS nodrošināšana radiokanālam individuālai izmantošanai Rīgas sakaru zonā
2.7.2.1.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls

71,47

0,00

71,47

2.7.2.1.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls

100,07

0,00

100,07

2.7.2.2.EMS nodrošināšana radiokanālam individuālai izmantošanai vienā sakaru zonā (Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales sakaru zona)
2.7.2.2.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls

26,81

0,00

26,81

2.7.2.2.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls

37,52

0,00

37,52

2.8.EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla koplietošanas radiokanāla izmantošanai frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz
2.8.1.EMS nodrošināšana koplietošanas radiokanālam visā Latvijas teritorijā
2.8.1.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls

89,34

0,00

89,34

2.8.1.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls

125,08

0,00

125,08

2.8.2.EMS nodrošināšana koplietošanas radiokanālam ierobežotā teritorijā
2.8.2.1.EMS nodrošināšana koplietošanas radiokanālam Rīgas sakaru zonā
2.8.2.1.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls

35,74

0,00

35,74

2.8.2.1.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls

50,03

0,00

50,03

2.8.2.2.EMS nodrošināšana koplietošanas radiokanālam vienā sakaru zonā (Kurzemes, Vidzemes, Zemgales vai Latgales sakaru zona)
2.8.2.2.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls

13,40

0,00

13,40

2.8.2.2.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls

18,77

0,00

18,77

2.9.EMS nodrošināšana platjoslas mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam frekvenču joslā 450 MHz ≤ f ≤ 3000 MHz
2.9.1.EMS nodrošināšana individuālai izmantošanai visā Latvijas teritorijā
2.9.1.1.frekvenču joslā 450 MHz ≤ f ≤ 960 MHzkatri 100 kHz

163,09

0,00

163,09

2.9.1.2.frekvenču joslā 960 MHz < f ≤ 3000 MHzkatri 100 kHz

97,85

0,00

97,85

2.9.2.EMS nodrošināšana individuālai izmantošanai ierobežotā teritorijā
2.9.2.1.Rīgas sakaru zonā
2.9.2.1.1.frekvenču joslā 450 MHz ≤ f ≤ 960 MHzkatri 100 kHz

65,24

0,00

65,24

2.9.2.1.2.frekvenču joslā 960 MHz < f ≤ 3000 MHzkatri 100 kHz

39,14

0,00

39,14

2.9.2.2.vienā sakaru zonā (Kurzemes, Vidzemes, Zemgales vai Latgales sakaru zona)
2.9.2.2.1.frekvenču joslā 450 MHz ≤ f ≤ 960 MHzkatri 100 kHz

24,46

0,00

24,46

2.9.2.2.2.frekvenču joslā 960 MHz < f ≤ 3000 MHzkatri 100 kHz

14,68

0,00

14,68

2.10.EMS nodrošināšana kopīgā radiokanālā un ierobežotā (uzņēmuma) teritorijā strādājošai sauszemes mobilo rācijsaziņas sakaru radiostacijai frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz
2.10.1.EMS nodrošināšana Rīgas sakaru zonā
2.10.1.1.pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu ≤ 1 Wradiokanāls

9,16

0,00

9,16

2.10.1.2.pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu > 1 Wradiokanāls

18,33

0,00

18,33

2.10.2.EMS nodrošināšana vienā sakaru zonā (Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales sakaru zona)
2.10.2.1.pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu ≤ 1 Wradiokanāls

3,44

0,00

3,44

2.10.2.2.pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu > 1 Wradiokanāls

6,87

0,00

6,87

2.11.Aizsardzībai pret kaitīgiem radiotraucējumiem reģistrēts pasīvo radiosakaru (piemēram, radioastronomijas, meteoroloģijas uztverošo centru) radiokanālsradiokanāls

9,16

0,00

9,16

2.12.Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)radiokanāls

8,02

0,00

8,02

2.13.EMS nodrošināšana satelītu Zemes stacijas raidīšanas radiokanālam (virziens Zeme–Izplatījums)
2.13.1.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz (radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 0,2 MHz)
2.13.1.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls

26,62

0,00

26,62

2.13.1.2.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls

15,96

0,00

15,96

2.13.1.3.10 GHz < f ≤ 15 GHzradiokanāls

13,30

0,00

13,30

2.13.1.4.f > 15 GHzradiokanāls

10,64

0,00

10,64

2.13.2.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz (radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 0,2 MHz < Δf ≤ 2 MHz)
2.13.2.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls

66,55

0,00

66,55

2.13.2.2.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls

39,93

0,00

39,93

2.13.2.3.10 GHz < f ≤ 15 GHzradiokanāls

26,62

0,00

26,62

2.13.2.4.f > 15 GHzradiokanāls

13,30

0,00

13,30

2.13.3.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz (radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 2 MHz < Δf ≤ 20 MHz)
2.13.3.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls

277,35

0,00

277,35

2.13.3.2.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls

110,94

0,00

110,94

2.13.3.3.10 GHz < f ≤ 15 GHzradiokanāls

55,46

0,00

55,46

2.13.3.4.f > 15 GHzradiokanāls

27,73

0,00

27,73

2.13.4.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz (radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf > 20 MHz)
2.13.4.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls

693,11

0,00

693,11

2.13.4.2.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls

277,25

0,00

277,25

2.13.4.3.10 GHz < f ≤ 15 GHzradiokanāls

207,94

0,00

207,94

2.13.4.4.f > 15 GHzradiokanāls

69,31

0,00

69,31

2.14.EMS nodrošināšana satelītu Zemes stacijas uztveršanas kanālam (virziens Izplatījums–Zeme)
2.14.1.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz (radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 0,2 MHz)
2.14.1.1.f ≤ 2,5 GHzradiokanāls

26,62

0,00

26,62

2.14.1.2.2,5 GHz < f ≤ 2,69 GHzradiokanāls

15,96

0,00

15,96

2.14.1.3.3,4 GHz < f ≤ 7,75 GHzradiokanāls

13,30

0,00

13,30

2.14.1.4.10,7 GHz < f ≤ 12,75 GHzradiokanāls

10,64

0,00

10,64

2.14.2.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz (radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 0,2 MHz < Δf ≤ 2 MHz)
2.14.2.1.f ≤ 2,5 GHzradiokanāls

66,55

0,00

66,55

2.14.2.2.2,5 GHz < f ≤ 2,69 GHzradiokanāls

39,93

0,00

39,93

2.14.2.3.3,4 GHz < f ≤ 7,75 GHzradiokanāls

26,62

0,00

26,62

2.14.2.4.10,7 GHz < f ≤ 12,75 GHzradiokanāls

13,30

0,00

13,30

2.14.3.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz (radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 2 MHz < Δf ≤ 20 MHz)
2.14.3.1.f ≤ 2,5 GHzradiokanāls

277,35

0,00

277,35

2.14.3.2.2,5 GHz < f ≤ 2,69 GHzradiokanāls

110,94

0,00

110,94

2.14.3.3.3,4 GHz < f ≤ 7,75 GHzradiokanāls

55,46

0,00

55,46

2.14.3.4.10,7 GHz < f ≤ 12,75 GHzradiokanāls

27,73

0,00

27,73

2.14.4.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz (radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf > 20 MHz)
2.14.4.1.f ≤ 2,5 GHzradiokanāls

693,11

0,00

693,11

2.14.4.2.2,5 GHz < f ≤ 2,69 GHzradiokanāls

277,25

0,00

277,25

2.14.4.3.3,4 GHz < f ≤ 7,75 GHzradiokanāls

207,94

0,00

207,94

2.14.4.4.10,7 GHz < f ≤ 12,75 GHzradiokanāls

69,31

0,00

69,31

2.15.EMS nodrošināšana vienas fiksēto radiosakaru radiolīnijas radiokanālam
2.15.1.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz (radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 4 MHz)
2.15.1.1.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls

27,85

0,00

27,85

2.15.1.2.10 GHz < f ≤ 20 GHzradiokanāls

25,06

0,00

25,06

2.15.1.3.20 GHz < f ≤ 30 GHzradiokanāls

22,28

0,00

22,28

2.15.1.4.30 GHz < f ≤ 43,5 GHzradiokanāls

19,49

0,00

19,49

2.15.1.5.f > 43,5 GHzradiokanāls

16,70

0,00

16,70

2.15.2.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz (radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 4 MHz < Δf ≤ 8 MHz)
2.15.2.1.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls

31,30

0,00

31,30

2.15.2.2.10 GHz < f ≤ 20 GHzradiokanāls

28,17

0,00

28,17

2.15.2.3.20 GHz < f ≤ 30 GHzradiokanāls

25,04

0,00

25,04

2.15.2.4.30 GHz < f ≤ 43,5 GHzradiokanāls

21,91

0,00

21,91

2.15.2.5.f > 43,5 GHzradiokanāls

18,78

0,00

18,78

2.15.3.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz (radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 8 MHz < Δf ≤ 15 MHz)
2.15.3.1.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls

34,77

0,00

34,77

2.15.3.2.10 GHz < f ≤ 20 GHzradiokanāls

31,29

0,00

31,29

2.15.3.3.20 GHz < f ≤ 30 GHzradiokanāls

27,82

0,00

27,82

2.15.3.4.30 GHz < f ≤ 43,5 GHzradiokanāls

24,35

0,00

24,35

2.15.3.5.f > 43,5 GHzradiokanāls

20,86

0,00

20,86

2.15.4.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz (radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 15 MHz < Δf ≤ 30 MHz)
2.15.4.1.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls

38,23

0,00

38,23

2.15.4.2.10 GHz < f ≤ 20 GHzradiokanāls

34,41

0,00

34,41

2.15.4.3.20 GHz < f ≤ 30 GHzradiokanāls

30,59

0,00

30,59

2.15.4.4.30 GHz < f ≤ 43,5 GHzradiokanāls

26,76

0,00

26,76

2.15.4.5.f > 43,5 GHzradiokanāls

22,94

0,00

22,94

2.15.5.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz (radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 30 MHz < Δf ≤ 57 MHz)
2.15.5.1.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls

41,69

0,00

41,69

2.15.5.2.10 GHz < f ≤ 20 GHzradiokanāls

37,52

0,00

37,52

2.15.5.3.20 GHz < f ≤ 30 GHzradiokanāls

33,35

0,00

33,35

2.15.5.4.30 GHz < f ≤ 43,5 GHzradiokanāls

29,18

0,00

29,18

2.15.5.5.f > 43,5 GHzradiokanāls

25,01

0,00

25,01

2.15.6.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz (radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 57 MHz < Δf ≤ 112 MHz)
2.15.6.1.1 GHz < f ≤ 10 GHzradiokanāls

45,16

0,00

45,16

2.15.6.2.10 GHz < f ≤ 20 GHzradiokanāls

40,64

0,00

40,64

2.15.6.3.20 GHz < f ≤ 30 GHzradiokanāls

36,13

0,00

36,13

2.15.6.4.30 GHz < f ≤ 43,5 GHzradiokanāls

31,62

0,00

31,62

2.15.6.5.f > 43,5 GHzradiokanāls

27,09

0,00

27,09

2.15.7.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz (radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 112 MHz < Δf ≤ 250 MHz)
2.15.7.1.f > 43,5 GHzradiokanāls

47,31

0,00

47,31

2.15.8.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz (radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 250 MHz < Δf ≤ 500 MHz)
2.15.8.1.f > 43,5 GHzradiokanāls

50,68

0,00

50,68

2.15.9.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz (radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 500 MHz < Δf ≤ 750 MHz)
2.15.9.1.f > 43,5 GHzradiokanāls

54,05

0,00

54,05

2.15.10.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz (radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 750 MHz < Δf ≤ 1 GHz)
2.15.10.1.f > 43,5 GHzradiokanāls

57,43

0,00

57,43

2.16.EMS nodrošināšana daudzpunktu bezvadu piekļuves sistēmas radiokanālam
2.16.1.Rīgas sakaru zonā
2.16.1.1.3 GHz < f ≤ 5 GHzkatri 100 kHz

1,85

0,00

1,85

2.16.1.2.5 GHz < f ≤ 10 GHzkatri 100 kHz

1,85

0,00

1,85

2.16.1.3.10 GHz < f ≤ 20 GHzkatri 100 kHz

0,74

0,00

0,74

2.16.1.4.20 GHz < f ≤ 30 GHzkatri 100 kHz

0,48

0,00

0,48

2.16.1.5.30 GHz < f ≤ 40 GHzkatri 100 kHz

0,24

0,00

0,24

2.16.1.6.f > 40 GHzkatri 100 kHz

0,20

0,00

0,20

2.16.2.vienā sakaru zonā (Kurzemes, Vidzemes, Zemgales vai Latgales sakaru zona)
2.16.2.1.3 GHz < f ≤ 5 GHzkatri 100 kHz

0,70

0,00

0,70

2.16.2.2.5 GHz < f ≤ 10 GHzkatri 100 kHz

0,70

0,00

0,70

2.16.2.3.10 GHz < f ≤ 20 GHzkatri 100 kHz

0,28

0,00

0,28

2.16.2.4.20 GHz < f ≤ 30 GHzkatri 100 kHz

0,18

0,00

0,18

2.16.2.5.30 GHz < f ≤ 40 GHzkatri 100 kHz

0,09

0,00

0,09

2.16.2.6.f > 40 GHzkatri 100 kHz

0,07

0,00

0,07

2.17.EMS nodrošināšana daudzpunktu fiksētās bezvadu piekļuves sistēmas radiokanālam frekvenču joslā 1427,5 MHz ≤ f ≤ 1506,5 MHz
2.17.1.Rīgas sakaru zonākatri 100 kHz

0,73

0,00

0,73

2.17.2.vienā sakaru zonā (Kurzemes, Vidzemes, Zemgales vai Latgales sakaru zona)katri 100 kHz

0,27

0,00

0,27

3. Elektromagnētiskās saderības nodrošināšana radioamatieru sakariem

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena
bez PVN (euro)

PVN (euro)1

Cena
ar PVN (euro)

3.1.Radioamatiera eksaminācijaradioamatiera eksāmens

14,23

0,00

14,23

3.2.Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera radiostacijas ierīkošanai vai lietošanairadiostacija

7,11

0,00

7,11

4. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta izskatīšana un akceptēšana

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena
bez PVN (euro)

PVN (euro)1

Cena
ar PVN (euro)

Pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā)

cena
bez PVN (euro)

PVN (euro)1

cena
ar PVN (euro)

4.1.Publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts1 projekts

113,55

0,00

113,55

170,32

0,00

170,32

4.2.Apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts1 projekts

81,10

0,00

81,10

121,66

0,00

121,66

4.3.Vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (punkts–punkts)1 projekts

48,66

0,00

48,66

72,99

0,00

72,99

4.4.Citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošanas projekts (punkts–daudzpunkts)1 projekts

48,66

0,00

48,66

72,99

0,00

72,99

4.5.Vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošanas projekts1 projekts

24,33

0,00

24,33

36,50

0,00

36,50

Piezīmes.

1. 1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

2. Rīgas sakaru zona: Rīga, Jūrmala un novadi – Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Garkalnes, Ropažu, Mālpils, Siguldas, Inčukalna, Carnikavas, Ādažu, Saulkrastu, Baldones, Krimuldas, Stopiņu, Sējas.

3. Kurzemes sakaru zona: Liepāja, Ventspils un novadi – Alsungas, Kuldīgas, Skrundas, Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas, Aizputes, Saldus, Brocēnu, Dundagas, Talsu, Rojas, Ventspils.

4. Vidzemes sakaru zona: Valmiera un novadi – Apes, Alūksnes, Amatas, Cēsu, Raunas, Priekuļu, Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Pārgaujas, Gulbenes, Limbažu, Salacgrīvas, Alojas, Cesvaines, Lubānas, Ērgļu, Madonas, Varakļānu, Valkas, Strenču, Smiltenes, Mazsalacas, Rūjienas, Burtnieku, Valmieras, Beverīnas, Naukšēnu.

5. Zemgales sakaru zona: Jelgava un novadi – Neretas, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Kokneses, Aizkraukles, Skrīveru, Iecavas, Bauskas, Vecumnieku, Rundāles, Auces, Tērvetes, Dobeles, Jelgavas, Ozolnieku, Lielvārdes, Ķeguma, Ogres, Ikšķiles, Kandavas, Tukuma, Engures, Jaunpils.

6. Latgales sakaru zona: Jēkabpils, Daugavpils, Rēzekne un novadi – Baltinavas, Balvu, Viļakas, Rugāju, Daugavpils, Ilūkstes, Aknīstes, Salas, Jēkabpils, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes, Ciblas, Aglonas, Riebiņu, Līvānu, Preiļu, Vārkavas, Viļānu, Rēzeknes.

7. Maksai par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanu vienvirziena fiksēto radiosakaru radiolīnijai piemēro pusi no norādītā izcenojuma (attiecas uz šā pielikuma 2.15.apakšpunktu).

8. Maksai par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanu fiksēto radiosakaru radiolīnijai, kurai Latvijas teritorijā atrodas tikai viena no raidošajām radiostacijām, piemēro pusi no norādītā izcenojuma (attiecas uz šā pielikuma 2.15.apakšpunktu).

9. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta atkārtotai izskatīšanai attiecīgā projekta nepilnību gadījumā piemēro pusi no norādītā izcenojuma (attiecas uz šā pielikuma 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. un 4.5.apakšpunktu).

10. Šā pielikuma 4.5.apakšpunktā minēto pakalpojuma izcenojumu piemēro vienai antenai atbilstoši ierīkošanas projektā norādītajam. Izcenojumu palielina atbilstoši ierīkošanas projektā norādīto antenu skaitam.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 905Pieņemts: 24.09.2013.Stājas spēkā: 27.09.2013.Zaudē spēku: 11.07.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 26.09.2013. OP numurs: 2013/188.51
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
260213
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-10.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-10.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.09.2013","iso_value":"2013\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)