Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumus Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.621

Rīgā 2013.gada 20.augustā (prot. Nr.45 90.§)
Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
25.panta 19.punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dzīvnieku sugas, kategorijas un populācijas, attiecībā uz kurām nepieciešams izstrādāt biodrošības pasākumu kopumu;

1.2. prasības biodrošības pasākumu izstrādei dzīvnieku turēšanas vietās.

(Grozīts ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.685)

2. Noteikumi attiecas uz:

2.1. mājputnu (vistu, tītaru, pērļu vistiņu, zosu, pīļu, paipalu, baložu, fazānu, irbju un citu nožogotās platībās turētu putnu) ganāmpulkiem (izņemot ganāmpulkus, kuros tur mājputnus olu un gaļas iegūšanai nelielā apjomā);

2.2. vēršu apakšdzimtas (ieskaitot Bubalus bubalus un Bison bison sugu dzīvniekus), cūku, aitu un kazu savākšanas centriem, dzīvnieku tirgošanas telpām un dzīvnieku turēšanas vietām, kur dzīvniekus tur izolācijā līdz izvešanai uz trešajām valstīm;

2.3. novietnēm, kurās tur un audzē cūku sugas dzīvniekus.

(Grozīts ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr.410)

3. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ir atbildīgs par biodrošības pasākumu kopuma (turpmāk – pasākumu plāns) izstrādi un tā izpildi dzīvnieku turēšanas vietā.

4. Pasākumu plānu izstrādā, lai nodrošinātu:

4.1. dzīvnieku turēšanas vietu un to aprīkojuma tīrību;

4.2. transportlīdzekļu un apmeklētāju kontrolētu kustību;

4.3. kūtsmēslu savākšanu un uzglabāšanu;

4.4. dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, tostarp dzīvnieku līķu, savākšanu un uzglabāšanu;

4.5. darbiniekiem zināšanas par dzīvnieku slimībām, biodrošības principiem, mijiedarbību starp dzīvnieku veselību, dzīvnieku labturību un cilvēku veselību.

5. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ieceļ par pasākumu plāna izstrādi atbildīgo personu.

6. Pasākumu plānā paredz kārtību, kādā:

6.1. tīra, dezinficē, dezinsekcē un deratizē dzīvnieku turēšanas vietas;

6.2. tīra un dezinficē barības uzglabāšanas rezervuārus, barības padeves iekārtas un inventāru;

6.3. tīra un dezinficē dzīvnieku pārvadāšanai izmantojamos transportlīdzekļus;

6.4. uzskaita dzīvnieku pārvadājumus un apmeklētājus;

6.5. savāc un uzglabā kūtsmēslus;

6.6. savāc un uzglabā dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, arī dzīvnieku līķus;

6.7. darbinieki ievēro higiēnas prasības;

6.8. tīra un dezinficē darbinieku darba apģērbus;

6.9. darbiniekus apmāca par dzīvnieku slimībām, biodrošības principiem, mijiedarbību starp dzīvnieku veselību, dzīvnieku labturību un cilvēku veselību.

7. (Svītrots ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.685)

8. (Svītrots ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.685)

9. (Svītrots ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.685)

10. (Svītrots ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.685)

10.110.1pielikumā Šo noteikumu pielikumā minētos biodrošības pasākumus Āfrikas cūku mēra apdraudējuma zonā īsteno laikposmā līdz 2018. gada 31. decembrim cūku sugu dzīvnieku novietnēs, kuras atrodas šādos Latvijas novados un pagastos:

10.1 1. Rēzeknes novada Pušas, Mākoņkalna, Kaunatas, Stoļerovas, Griškānu, Čornajas, Lūznavas, Maltas, Freimaņu, Silmalas un Ozolaines pagastā, Riebiņu novada Riebiņu, Rušonas un Silajāņu pagastā, Preiļu novada Pelēču, Preiļu un Aizkalnes pagastā, Ludzas novadā, Zilupes novada Pasienes, Lauderu un Zaļesjes pagastā, Daugavpils novada Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas, Demenes, Laucesas, Tabores un Maļinovas pagastā, visā Ciblas novadā, visā Dagdas novadā, Aglonas novada Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastā un Krāslavas novadā – biodrošības pasākumus uzsāk īstenot ne vēlāk kā 2014. gada 31. jūlijā;

10.1 2. Alojas novadā, Mazsalacas novadā, Rūjienas novadā, Naukšēnu novadā, Valkas novadā, Burtnieku novadā, Kocēnu novadā, Beverīnas novadā, Strenču novadā, Priekuļu novadā, Raunas novadā, Smiltenes novadā, Apes novadā, Alūksnes novadā, Viļakas novadā, Balvu novadā, Rugāju novadā, Baltinavas novadā, Kārsavas novadā un Rēzeknes novada Audriņu pagastā, Bērzgales pagastā, Dricānu pagastā, Gaigalavas pagastā, Ilzeskalna pagastā, Kantinieku pagastā, Lendžu pagastā, Nagļu pagastā, Nautrēnu pagastā, Ozolmuižas pagastā, Rikavas pagastā, Sakstagala pagastā, Strūžānu pagastā un Vērēmu pagastā – biodrošības pasākumus uzsāk īstenot ne vēlāk kā 2014. gada 7. augustā;

10.1 3. Daugavpils novada Nīcgales pagastā, Kalupes pagastā, Vaboles pagastā, Līksnas pagastā, Sventes pagastā, Kalkūnes pagastā un Medumu pagastā, Preiļu novada Saunas pagastā, Riebiņu novada Galēnu, Stabulnieku un Sīļukalna pagastā, Vārkavas novadā, Līvānu novadā, Viļānu novadā, Cēsu novadā, Amatas novadā, Vecpiebalgas novadā, Jaunpiebalgas novadā, Gulbenes novadā, Cesvaines novadā, Ērgļu novadā, Madonas novadā, Lubānas novadā, Kokneses novadā, Pļaviņu novadā, Krustpils novadā, Varakļānu novadā, Salas novadā, Viesītes novadā, Jēkabpils novadā, Aknīstes novadā, Ilūkstes novadā, Ogres novada Ķeipenes pagastā, Taurupes pagastā, Mazozolu pagastā, Madlienas pagastā, Meņģeles pagastā un Krapes pagastā, Jaunjelgavas novada Seces pagastā, Staburaga pagastā un Sunākstes pagastā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Valmierā un Rēzeknē – biodrošības pasākumus uzsāk īstenot ne vēlāk kā 2014. gada 28. augustā;

10.1 4. Ogres novada Lauberes pagastā, Ogresgala pagastā, Suntažu pagastā un Ogres pilsētā, Jaunjelgavas novada Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas pagastā, Sērenes pagastā un Jaunjelgavas pilsētā, Aizkraukles novadā, Ikšķiles novadā, Inčukalna novadā, Ķeguma novadā, Krimuldas novadā, Lielvārdes novadā, Līgatnes novadā, Limbažu novadā, Mālpils novadā, Neretas novadā, Pārgaujas novadā, Ropažu novadā, Salacgrīvas novadā, Sējas novadā, Siguldas novadā, Skrīveru novadā, Vecumnieku novadā – biodrošības pasākumus uzsāk īstenot ne vēlāk kā 2014. gada 9. oktobrī.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.411 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.472; MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.558)

10.2 Dzīvnieku īpašnieki triju mēnešu laikā no šo noteikumu 10.1 1., 10.1 2., 10.1 3. vai 10.1 4. apakšpunktā minētā datuma īsteno šo noteikumu pielikumā minētos biodrošības pasākumus vai nodrošina visu novietnē esošo cūku sugas dzīvnieku nokaušanu. Pirms dzīvnieku nokaušanas dzīvnieku īpašnieks informē Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – dienests) inspektoru vai dienesta pilnvarotu veterinārārstu. Attiecīgais dienesta inspektors vai dienesta pilnvarotais veterinārārsts:

10.2 1. pārbauda cūku sugas dzīvnieku veselības stāvokli un, ja nepieciešams, paņem asins paraugus un nosūta tos laboratoriskai izmeklēšanai Āfrikas cūku mēra noteikšanai;

10.2 2. veic dzīvnieka pirmskaušanas apskati (ja izmeklēti asins paraugi, – pēc laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanas);

10.2 3. nosaka kaušanas vietu;

10.2 4. pēc dzīvnieka nokaušanas veic liemeņa veterinārsanitāro ekspertīzi.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.410 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.411; MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.472; MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.558; MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.685)

10.3 Dzīvnieku īpašnieki, kuri šo noteikumu 10.2 punktā norādītajā kārtībā un termiņā ir nodrošinājuši visu novietnē esošo cūku sugas dzīvnieku nokaušanu, paraksta apņemšanos gadu neturēt savā dzīvnieku novietnē cūkas sugas dzīvniekus, kā arī aizpilda iesniegumu zaudējumu saņemšanai un Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas veidlapu, ja tie nav reģistrēti Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistrā atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 26. marta noteikumu Nr. 161 "Noteikumi par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu" 4. punktam. Parakstīto apņemšanos, iesniegumu un Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas veidlapu dzīvnieku īpašnieks nodod dienesta inspektoram vai dienesta pilnvarotajam veterinārārstam, kurš piedalījās dzīvnieku pirmskaušanas un pēckaušanas novērtēšanā.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.410 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.411)

10.4 (Svītrots ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.685)

10.5 (Svītrots ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.685)

10.6 Iesniegumu un Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas veidlapu dzīvnieku īpašnieks nodod dienesta inspektoram vai dienesta pilnvarotajam veterinārārstam, kurš piedalījās dzīvnieku pirmskaušanas un pēckaušanas novērtēšanā.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.410 redakcijā)

10.7 Izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 10.2 1. apakšpunktā minēto paraugu laboratorisko izmeklēšanu, sedz Zemkopības ministrija no kārtējā gada budžetā piešķirtā finansējuma.

(MK 15.07.2014. noteikumu Nr.410 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.685)

10.8 Ja dzīvnieku īpašnieks noteiktajā termiņā novietnē nav īstenojis biodrošības pasākumus un nodrošinājis dzīvnieku nokaušanu, dienests pieņem lēmumu par cūku sugas dzīvnieku nokaušanu vai nogalināšanu, ko dzīvnieku īpašnieks nodrošina divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

(MK 03.11.2014. noteikumu Nr.685 redakcijā)

10.9 Šo noteikumu 10.8 punktā minētajos gadījumos dzīvnieku īpašnieks nesaņem kompensāciju par nokautajiem vai nogalinātajiem dzīvniekiem.

(MK 12.08.2014. noteikumu Nr.472 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.685)

10.10 Cūku sugas dzīvnieku novietnēs, kas neatrodas Āfrikas cūku mēra skartajā ārkārtējās situācijas teritorijā un kas ir reģistrētas Lauksaimniecības datu centra datubāzē līdz 2014. gada 31. augustam, šo noteikumu pielikumā minētos biodrošības pasākumus uzsāk īstenot ne vēlāk kā 2014. gada 30. oktobrī.

(MK 12.08.2014. noteikumu Nr.472 redakcijā)

10.11 Novietnēs, kas tiek izveidotas vai kurās plānots ievest cūku sugas dzīvniekus pēc 2014. gada 31. augusta, šo noteikumu 10.3 punktā minētajās novietnēs un novietnēs, kurās cūku sugas dzīvnieki izkauti Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma dēļ, cūku sugas dzīvniekus ievieto, ja novietnē ir īstenoti šo noteikumu pielikumā minētie biodrošības pasākumi un saņemta dienesta atļauja ievest cūku sugas dzīvniekus.

(MK 12.08.2014. noteikumu Nr.472 redakcijā)

10.12 Šo noteikumu 10.1 punktā minētajās teritorijās esošajās novietnēs, kurās cūku sugas dzīvniekus (izņemot vaislas dzīvniekus) tur pašpatēriņam, īsteno vismaz šo noteikumu pielikuma 1., 2., 4., 8. un 13. punktā minētos biodrošības pasākumus.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.558 redakcijā)

11. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1964.gada 26.jūnija Direktīvas 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 20.augusta noteikumiem Nr.621
Biodrošības pasākumi, kas īstenojami cūku sugu dzīvnieku novietnēs, kuras atrodas Āfrikas cūku mēra apdraudējuma zonā

(Pielikums MK 22.07.2014. noteikumu Nr.411 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.08.2014. noteikumiem Nr.472)

1. Cūku sugas dzīvniekus (izņemot šā pielikuma 1.1 punktā minētos dzīvniekus) tur slēgtās telpās, lai novērstu to kontaktu ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem.

1.1 Savvaļas cūku sugas dzīvniekus, kurus tur iežogotās platībās, un cūku sugas dzīvniekus, kurus to fizioloģisko un etoloģisko vajadzību dēļ nedrīkst turēt telpās, tur ar dubultu žogu norobežotā teritorijā, kur attālums starp žogiem ir ne mazāks par vienu metru.

1.2 Novietne ir iežogota, ja no tās cūkas pārvieto uz citu novietni vai kautuvi.

1.3 Cūkas netur vienā telpā ar citu sugu dzīvniekiem, kurus laiž ganībās.

2. Novietnē regulāri veic tīrīšanu, deratizāciju, dezinsekciju un dezinfekciju.

3. Kūtsmēslus savāc un uzglabā vietās, no kurām tie nenoplūst apkārtējā vidē.

4. Pie ieejas novietnes telpās ir novietoti dezopaklāji.

5. Pie ieejas (iebrauktuves) novietnes teritorijā ir izvietotas dezobarjeras.

6. Novietnē ir ierīkota karantīnas vieta, lai nodalītu slimus dzīvniekus vai dzīvniekus, par kuru iespējamo saslimšanu radušās aizdomas.

7. Novietnē ir ierīkota dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu uzglabāšanas vieta, kas atbilst šādām prasībām:

7.1. tajā ir atsevišķas aprīkotas telpas, konteineri, saldētavas vai citi dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu uzglabāšanai piemēroti ūdensnecaurlaidīgi trauki (tvertnes) atkarībā no novietnē esošo dzīvnieku skaita un iegūto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu daudzuma;

7.2. tajā nevar iekļūt nepiederošas personas, savvaļas dzīvnieki, putni un grauzēji;

7.3. tā atrodas iespējami tuvu novietnes iebrauktuvei vai vietā, kur iespējams nodrošināt šā pielikuma 7.1. un 7.2. apakšpunktā minēto prasību izpildi.

8. Ir ierobežota vai pilnīgi novērsta nepiederošu personu, klaiņojošu un savvaļas dzīvnieku piekļuve dzīvnieku turēšanas vietām.

9. Dzīvnieku barības glabātavas regulāri tīra un veic deratizāciju, lai nevairotos grauzēji.

10. Līdz minimumam samazina apmeklētāju (piemēram, veterinārārsta, mākslīgās apsēklošanas tehniķa) skaitu. Ja nepieciešams iekļūt dzīvnieku turēšanas vietā, apmeklētājus nodrošina ar vienreizējas lietošanas aizsargapģērbu un aizsargapaviem, kā arī nodrošina iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un higiēnu (piemēram, apavu, roku dezinfekcija).

11. Novietnē ir ieviesta un uzturēta apmeklētāju reģistrācija.

12. Novietnes teritorijā atļauts pārvietoties tikai ar saimniecībai piederošiem transportlīdzekļiem (izņēmums – barības piegādes un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanas transports).

13. Darbinieki ir nodrošināti ar aizsargapģērbu un aizsargapaviem (aizsargapģērbu un aizsargapavus lieto tikai dzīvnieku turēšanas vietā un tos nedrīkst iznest no novietnes teritorijas).

14. Veicot darba pienākumus, darbinieki valkā aizsargapģērbu un aizsargapavus un ievēro higiēnu (piemēram, apavu, roku mazgāšana, dezinfekcija).

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 621Pieņemts: 20.08.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 181, 17.09.2013. OP numurs: 2013/181.15
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
259877
{"selected":{"value":"06.11.2014","content":"<font class='s-1'>06.11.2014.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.11.2014","iso_value":"2014\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2014.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.09.2014","iso_value":"2014\/09\/26","content":"<font class='s-1'>26.09.2014.-05.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.08.2014","iso_value":"2014\/08\/23","content":"<font class='s-1'>23.08.2014.-25.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.07.2014","iso_value":"2014\/07\/24","content":"<font class='s-1'>24.07.2014.-22.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2014","iso_value":"2014\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2014.-23.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-17.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.11.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"