Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.291

Rīgā 2015.gada 9.jūnijā (prot. Nr.28 14.§)
Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
25.panta 19.punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. to dzīvnieku sugas, kategorijas un populācijas, kurām jāpiemēro biodrošības pasākumu kopums;

1.2. prasības biodrošības pasākumu izstrādei dzīvnieku turēšanas vietās.

2. Noteikumi attiecas uz:

2.1. mājputnu (vistu, tītaru, pērļu vistiņu, zosu, pīļu, paipalu, baložu, fazānu, irbju un citu ierobežotās platībās turētu putnu) novietnēm un nelauksaimnieciskos nolūkos turētu mājputnu turēšanas vietām;

2.2. vēršu apakšdzimtas (arī Bubalus bubalus un Bison bison sugu) dzīvnieku, cūku, aitu un kazu savākšanas centriem, dzīvnieku tirgošanas telpām un dzīvnieku turēšanas vietām, kurās dzīvniekus tur izolācijā līdz izvešanai uz trešajām valstīm;

2.3. cūku sugas dzīvnieku turēšanas vietām.

(Grozīts ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr. 476; MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 112)

3. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ir atbildīgs par biodrošības pasākumu kopuma (turpmāk – pasākumu plāns) izstrādi un izpildi šo noteikumu 2. punktā minētajās dzīvnieku turēšanas vietās, izņemot tos dzīvnieku īpašniekus vai turētājus, kas tur:

3.1. cūku sugas dzīvniekus kā mājas (istabas) dzīvniekus savā mājoklī;

3.2. nobarojamos cūku sugas dzīvniekus, tos nepārvietojot no novietnes teritorijas uz citām novietnēm vai kautuvi;

3.3. mājputnus kā mājas (istabas) dzīvniekus;

3.4. mājputnus olu un gaļas iegūšanai, lai tos izmantotu patēriņam savā uzturā;

3.5. mājputnus inkubējamo olu iegūšanai, lai tās izmantotu mājsaimniecības vajadzībām.

(MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 112 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 227)

4. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, kas tur cūku sugas dzīvniekus kā lauksaimniecības dzīvniekus, ievēro šo noteikumu 1. pielikumā norādītos biodrošības pasākumus.

(MK 18.08.2015. noteikumu Nr. 476 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 112)

4.1 Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, kas tur cūku sugas dzīvniekus kā mājas (istabas) dzīvniekus savā mājoklī, ievēro šādas prasības:

4.1 1. cūku sugas dzīvniekus tur slēgtās telpās, novēršot klaiņojošo un savvaļas dzīvnieku piekļūšanu dzīvnieku turēšanas vietām;

4.1 2. cūku sugas dzīvniekiem aizliegts izbarot pārtikas atkritumus un zaļbarību (jebkura veida augu izcelsmes barību, kas svaigā veidā tiek izbarota cūkām);

4.1 3. pie mājokļa ieejas un izejas nodrošina apavu dezinfekciju.

(MK 18.08.2015. noteikumu Nr.476 redakcijā)

4.2 Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, kas tur mājputnus novietnēs un nelauksaimnieciskos nolūkos mājputnu turēšanas vietās, izņemot tos, kas tur mājputnus kā mājas (istabas) dzīvniekus, ievēro šo noteikumu 2. pielikumā minētos biodrošības pasākumus.

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 227 redakcijā)

5. Pasākumu plānu izstrādā, lai nodrošinātu:

5.1. dzīvnieku turēšanas vietu un to aprīkojuma tīrību;

5.2. transportlīdzekļu un apmeklētāju kontrolētu kustību;

5.3. dzīvnieku izolēšanu, ja tas nepieciešams;

5.4. dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, arī dzīvnieku līķu, uzglabāšanu līdz to aizvešanai uz blakusproduktu pārstrādes uzņēmumu;

5.5. darbinieku instruktāžu par biodrošības un higiēnas pasākumiem.

6. Pasākumu plānā paredz kārtību, kādā:

6.1. tīra, dezinficē, dezinsekcē un deratizē dzīvnieku turēšanas vietas;

6.2. tīra un atbilstoši nepieciešamībai dezinficē barības uzglabāšanas rezervuārus, barības padeves iekārtas un inventāru;

6.3. tīra un dezinficē novietnes teritorijā iebraucošos transportlīdzekļus;

6.4. reģistrē dzīvnieku pārvadājumus;

6.5. reģistrē iebraucošos un izbraucošos transportlīdzekļus;

6.6. reģistrē personas, kas apmeklē novietnes teritoriju;

6.7. nodrošina, ka apmeklētāji ievēro biodrošības prasības un veic higiēnas pasākumus;

6.8. atbilstoši nepieciešamībai nošķir dzīvniekus, kā arī nosaka prasības nošķirto dzīvnieku kopšanai, barošanai un novērošanai;

6.9. uzglabā dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, arī dzīvnieku līķus, līdz to aizvešanai uz blakusproduktu pārstrādes uzņēmumu;

6.10. darbinieki ievēro higiēnas prasības;

6.11. darbinieki tiek instruēti par biodrošības pasākumiem;

6.12. pie novietnes telpu ieejas un izejas nodrošina apavu dezinfekciju.

(Grozīts ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 112)

7. Ja cūku sugas dzīvnieku vai mājputnu īpašnieks vai turētājs nenodrošina kādu no šo noteikumu 1. vai 2. pielikumā noteiktajiem biodrošības pasākumiem, Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par dzīvnieku un to produktu pārvietošanas aizliegumu.

(MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 112 redakcijā)

8. Šo noteikumu 7. punktā minēto aizliegumu Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors atceļ piecu darbdienu laikā no dienas, kad atkārtotas pārbaudes laikā konstatē, ka dzīvnieku īpašnieks ir novērsis iepriekšējā pārbaudē konstatētos pārkāpumus un novietnē tiek ievēroti biodrošības pasākumi.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumus Nr. 621 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 181. nr.; 2014, 139., 143., 165., 190., 220. nr.).

10. Dzīvnieku īpašnieka apņemšanās savā dzīvnieku novietnē gadu neturēt cūku sugas dzīvniekus, kas parakstīta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, ir spēkā līdz saistību izpildei.

11. (Svītrots ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 227, kas piemērojami ar 03.05.2017.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvas 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 9.jūnija
noteikumiem Nr.291
Biodrošības pasākumi novietnēs, kurās tur cūku sugas dzīvniekus

(Pielikums grozīts ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr. 476; MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 112)

1. Cūku sugas dzīvniekus tur slēgtās telpās, novēršot klaiņojošo un savvaļas dzīvnieku piekļūšanu dzīvnieku turēšanas vietām.

2. Dzīvnieku īpašnieks nodrošina, ka novietnē netiek ienests savvaļas cūkas līķis vai savvaļas cūkas daļas, vai jebkāds cits inficēts materiāls vai priekšmets, kas var būt infekcijas slimības izplatītājs.

3. Cūku sugas dzīvniekiem aizliegts izbarot pārtikas atkritumus un zaļbarību (jebkāda veida augu izcelsmes barība, kas svaigā veidā tiek izbarota cūkām).

4. Novietni regulāri tīra, deratizē, dezinsekcē un dezinficē.

5. Pie novietnes telpu ieejas un izejas nodrošina apavu dezinfekciju.

6. Novietnē ir vieta cūku sugas dzīvnieku nodalīšanai, lai novērotu no citām novietnēm ievestos dzīvniekus atbilstoši pasākumu plānā paredzētajai kārtībai.

7. Novietnē vai novietnes teritorijā ir ierīkota dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu uzglabāšanas vieta, telpa, konstrukcija vai aprīkojums, kas atbilst šādām prasībām:

7.1. tas ir ūdensnecaurlaidīgs un atbilstošs novietnē esošo dzīvnieku skaitam un iegūto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu daudzumam;

7.2. tajā nevar iekļūt vai tam nevar piekļūt nepiederošas personas, savvaļas dzīvnieki, putni un grauzēji;

7.3. tas atrodas iespējami tuvu iebrauktuvei novietnē vai vietā, kurā blakusproduktu savākšanas transportlīdzeklis var savākt blakusproduktus, nešķērsojot novietnes teritoriju.

8. Ir ierobežota nepiederošu personu piekļūšana dzīvnieku turēšanas vietām. Ja nepieciešams iekļūt dzīvnieku turēšanas vietā, apmeklētājus nodrošina ar vienreizlietojamu vai tīru aizsargapģērbu un aizsargapaviem. Apmeklētājus informē par biodrošības pasākumiem un uzrauga to ievērošanu.

9. Apmeklētāji veic higiēnas pasākumus (piemēram, mazgā vai dezinficē apavus, rokas).

10. Slēgta tipa dzīvnieku barības glabātavas regulāri tīra un atbilstoši nepieciešamībai dezinficē. Vaļēja tipa dzīvnieku barības glabātavas regulāri tīra, dezinficē un deratizē.

11. Novietnē ir ieviesta un tiek uzturēta apmeklētāju reģistrācija.

12. Darbinieki ir nodrošināti ar darba vai maiņas apģērbu un apaviem (darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai dzīvnieku turēšanas vietā).

13. Veicot darba pienākumus, darbinieki ievēro higiēnas pasākumus (piemēram, mazgā rokas ar ziepēm un karstu ūdeni, dezinficē apavus un rokas). Apmeklētājiem ir pienākums novietnē ievērot biodrošības prasības.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 291
Biodrošības pasākumi novietnēs, kurās tur mājputnus

(Pielikums MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 112 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 227; MK 04.02.2020. noteikumiem Nr. 73; MK 05.05.2020. noteikumiem Nr. 268; MK 23.02.2021. noteikumiem Nr. 124; MK 18.05.2021. noteikumiem Nr. 315)

1. Novietnē aizliegts ienest savvaļas putnu līķus, savvaļas putnu līķu daļas vai jebkādu citu inficētu materiālu vai priekšmetu, kas var būt infekcijas slimības izplatītājs.

2. Dzīvnieku īpašnieks nodrošina, lai nepiederošas personas nepiekļūst mājputnu turēšanas vietām.

3. Dzīvnieku īpašnieks par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu (piemēram, samazinās barības un ūdens patēriņš, tiek novērota mājputnu masveidīga bojāeja, novēro akūtu asiņainu diareju, smakšanu, putniem parādās respiratoras (elpošanas ceļu) infekcijas slimības pazīmes), nekavējoties ziņo praktizējošam veterinārārstam vai dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.

4. (Svītrots ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 227, kas piemērojami ar 03.05.2017.)

5. Dzīvnieku īpašnieks mājputnu barošanu un dzirdināšanu organizē mītnē vai norobežotā teritorijā, novēršot savvaļas putnu piekļūšanu.

6. Dzīvnieku īpašnieks nodrošina, lai mājputnu barībai un pakaišiem nevarētu piekļūt savvaļas putni.

7. (Svītrots ar MK 05.05.2020. noteikumiem Nr. 268)

8. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ievēro šādas prasības:

8.1. lai novērstu tiešu un netiešu kontaktu ar savvaļas ūdensputniem, aizliegts mājputnus, kas ir ūdensputni, izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs;

8.2. ir aizliegta dalība tirgos ar mājputniem un izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām;

8.3. mājputnu dzirdināšanai izmanto ūdeni, kas nav iegūts virszemes ūdenskrātuvēs;

8.4. darbiniekiem un personām, kuras nonāk kontaktā ar mājputniem, nodrošina darba vai maiņas apģērbu un apavus, ko lieto tikai mājputnu turēšanas vietā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 291Pieņemts: 09.06.2015.Stājas spēkā: 01.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 30.06.2015. OP numurs: 2015/124.13
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
274930
{"selected":{"value":"21.05.2021","content":"<font class='s-1'>21.05.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.05.2021","iso_value":"2021\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2021","iso_value":"2021\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2021.-20.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.05.2020","iso_value":"2020\/05\/08","content":"<font class='s-1'>08.05.2020.-25.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.02.2020","iso_value":"2020\/02\/07","content":"<font class='s-1'>07.02.2020.-07.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2017","iso_value":"2017\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2017.-06.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2017","iso_value":"2017\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2017.-08.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.08.2015","iso_value":"2015\/08\/29","content":"<font class='s-1'>29.08.2015.-01.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2015","iso_value":"2015\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-28.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.05.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)