Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.763

Rīgā 2013.gada 3.septembrī (prot. Nr.47 49.§)
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmu "Kultūras mantojuma saglabāšana" un "Kultūras apmaiņa" atklāta konkursa nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" (turpmāk – programma) neliela apjoma grantu shēmu "Kultūras mantojuma saglabāšana" (turpmāk – grantu shēma "Kultūras mantojuma saglabāšana") un neliela apjoma grantu shēmu "Kultūras apmaiņa" (turpmāk – grantu shēma "Kultūras apmaiņa");

1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesnieguma iesniedzējam.

2. Grantu shēmu mērķi:

2.1. grantu shēmai "Kultūras mantojuma saglabāšana" – kultūras mantojuma objektu restaurācija un saglabāšana, veicinot to ekonomiskās darbības formu attīstību un dažādošanu un sekmējot ekonomisko aktivitāti attiecīgajās teritorijās;

2.2. grantu shēmai "Kultūras apmaiņa" – sadarbības attīstīšana kultūras jomā starp kultūras pakalpojumu sniedzējiem donorvalstīs un Latvijā, veicinot kultūras un mākslas darbu, pakalpojumu un produktu starptautisku apriti.

3. Grantu shēmas veicina normatīvajos aktos par programmas īstenošanu minēto horizontālo prioritāšu ieviešanu.

4. Grantu shēmu mērķa grupas ir:

4.1. grantu shēmai "Kultūras mantojuma saglabāšana" – sabiedrība, īpaši kultūras mantojuma objektu apmeklētāji un tuvākās teritorijas iedzīvotāji, kas būs ieguvēji no kultūras mantojuma objektu un apkārtējās vides sakārtošanas, kā arī kultūras pakalpojumu sniedzēji un institūcijas, kas darbojas kultūras mantojuma saglabāšanas jomā, gan Latvijā, gan donorvalstīs;

4.2. grantu shēmai "Kultūras apmaiņa" – sabiedrība, jo īpaši kultūras pakalpojumu saņēmēji, sniedzēji un institūcijas, kas darbojas atbalstāmajās kultūras jomās – mūzika, deja, teātris, cirks, vizuālā un audiovizuālā māksla (tai skaitā jauno mediju māksla), dizains, fotogrāfija, literatūra un kino.

5. Grantu shēmu ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

5.1. grantu shēmai "Kultūras mantojuma saglabāšana" – kultūras mantojuma saglabāšana, īpaši jūgendstila un koka arhitektūras pieminekļu un to elementu atjaunošana un saglabāšana:

5.1.1. vietējas vai valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu, īpaši jūgendstila un koka arhitektūras pieminekļu, saglabāšana un restaurācija, iekļaujot to elementu atjaunošanu un autentiskuma nodrošināšanu;

5.1.2. kultūras mantojuma saglabāšanā iesaistīto restauratoru kvalifikācijas celšana;

5.1.3. projekta vadība;

5.1.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši šo noteikumu 70.punktam;

5.2. grantu shēmai "Kultūras apmaiņa" – kultūras pasākumu rīkošana, dalība tajos un pieredzes apmaiņa atbalstāmajās jomās (mūzika, deja, teātris, cirks, vizuālā un audiovizuālā māksla (tai skaitā jauno mediju māksla), dizains, fotogrāfija, literatūra, kino):

5.2.1. starptautisku kultūras un mākslas pasākumu, tai skaitā izstāžu, izrāžu, performanču, koncertu, festivālu un citu pasākumu, rīkošana un dalība tajos;

5.2.2. starptautiska prakse un pieredzes apmaiņa starp dažādām kultūras institūcijām atbalstāmajās jomās;

5.2.3. projekta vadība;

5.2.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši šo noteikumu 70.punktam.

6. Grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" ietvaros plānots sasniegt rezultāta rādītāju – atjaunoti, restaurēti un aizsargāti četri kultūras mantojuma objekti.

7. Grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" ietvaros plānots sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

7.1. atjaunoti un saglabāti divi koka arhitektūras mantojuma objekti;

7.2. atjaunots un saglabāts viens jūgendstila arhitektūras mantojuma objekts;

7.3. atjaunots un saglabāts viens kultūras mantojuma objekts.

8. Grantu shēmas "Kultūras apmaiņa" ietvaros plānots sasniegt šādus rezultāta rādītājus:

8.1. noorganizēti 20 pasākumi plašāku sadarbības iespēju veicināšanai kultūras jomā un kopīgu sadarbības tīklu veidošanai starp Latviju un donorvalstīm;

8.2. nodrošināta 1000 personu dalība sadarbības ietvaros īstenotajos kultūras pasākumos.

9. Grantu shēmas "Kultūras apmaiņa" ietvaros plānots sasniegt šādus iznākuma rādītājus:

9.1. izveidotas jaunas un pilnveidotas esošās 10 partnerības;

9.2. nodrošināta 100 kultūras jomas darbinieku mobilitāte.

10. Grantu shēmas īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

11. Grantu shēmām pieejamais kopējais programmas līdzfinansējums ir noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par programmas īstenošanu:

11.1. grantu shēmai "Kultūras mantojuma saglabāšana" – 1 236 452 euro, tai skaitā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 1 050 984 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 185 468 euro;

11.2. grantu shēmai "Kultūras apmaiņa" – 834 720 euro, tai skaitā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 709 512 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 125 208 euro.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.534 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.188)

12. Grantu shēmu ietvaros īstenotajiem projektiem paredzēts programmas līdzfinansējums un projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējums:

12.1. programmas līdzfinansējumu veido:

12.1.1. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 85 % apmērā no kopējā programmas līdzfinansējuma;

12.1.2. Latvijas valsts budžeta finansējums 15 % apmērā no kopējā programmas līdzfinansējuma;

12.2. projekta iesnieguma iesniedzējs līdzfinansējumu nodrošina atbilstoši šo noteikumu 18.punktam.

13. Grantu shēmu ietvaros programmas apsaimniekotāja funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par programmas īstenošanu pilda Kultūras ministrija.

14. Projekta iesniegumu var iesniegt:

14.1. grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" ietvaros:

14.1.1. valsts iestāde (ne komercsabiedrība), kuras īpašumā, valdījumā vai lietojumā ir arhitektūras piemineklis;

14.1.2. pašvaldība, pašvaldības iestāde vai cita atvasināta publiska persona (ne komercsabiedrība), kuras īpašumā ir arhitektūras piemineklis;

14.2. grantu shēmas "Kultūras apmaiņa" ietvaros:

14.2.1. valsts kultūras institūcija;

14.2.2. pašvaldība vai pašvaldības iestāde (ne komercsabiedrība), kuras pamatdarbības joma ir kultūra;

14.2.3. biedrība vai nodibinājums, kas ir reģistrēts Latvijas Republikā un kura pamatdarbības joma ir kultūra.

15. Ja projekta iesniegumu iesniedz valsts vai pašvaldības muzejs, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā tam jābūt akreditētam atbilstoši normatīvajiem aktiem muzeju akreditācijas jomā.

16. Projekta iesnieguma iesniedzējs projekta īstenošanā var veidot partnerību:

16.1. grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" ietvaros:

16.1.1. ar valsts vai pašvaldību institūciju, biedrību vai nodibinājumu, kas ir reģistrēts Latvijas Republikā;

16.1.2. ar publisku vai privātu institūciju, kas ir reģistrēta kādā donorvalstī – Norvēģijā, Lihtenšteinā vai Islandē;

16.1.3. ar publisku vai privātu institūciju, kas ir reģistrēta kādā citā saņēmējvalstī – Polijā, Rumānijā, Ungārijā, Čehijā, Bulgārijā, Lietuvā, Slovākijā, Grieķijā, Portugālē, Spānijā, Igaunijā, Slovēnijā, Kiprā un Maltā (turpmāk – citas saņēmējvalstis);

16.2. grantu shēmas "Kultūras apmaiņa" ietvaros:

16.2.1. ar publisku vai privātu institūciju, kas ir reģistrēta kādā donorvalstī – Norvēģijā, Lihtenšteinā vai Islandē – un kuras pamatdarbības joma ir kultūra (obligāta Norvēģijas, Lihtenšteinas vai Islandes projekta partnera piesaiste šīs grantu shēmas ietvaros);

16.2.2. ar valsts vai pašvaldību institūciju, biedrību vai nodibinājumu, kas ir reģistrēts Latvijas Republikā un kura pamatdarbības joma ir kultūra;

16.2.3. ar publisku vai privātu institūciju, kas ir reģistrēta kādā citā saņēmējvalstī un kuras pamatdarbības joma ir kultūra.

17. Ja projekta iesnieguma iesniedzējs plāno īstenot projektu sadarbībā ar projekta partneri, projekta partneris paraksta partnerības apliecinājumu (šo noteikumu 5. vai 6.pielikums), ko pievieno projekta iesniegumam, bet projekta iesnieguma iesniedzējs apņemas pirms projekta līguma parakstīšanas noslēgt partnerības līgumu ar projekta partneri.

18. Maksimālais attiecināmais programmas līdzfinansējums ir noteikts atbilstoši projekta iesnieguma iesniedzēja juridiskajam statusam:

18.1. valsts iestādei – 100 % no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas;

18.2. pašvaldībai, pašvaldības iestādei vai citai atvasinātai publiskai personai – 95 % no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina savu finansējumu vismaz 5 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

18.3. biedrībai vai nodibinājumam – 90 % no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina savu finansējumu vismaz 10 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

18.4. saskaņā ar atbalsta shēmu Nr.233/2008 "Atbalsta shēma Latvijas filmām" valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskām organizācijām, kas īstenos projektu kino jomā, maksimāli pieejamais programmas līdzfinansējuma apjoms nedrīkst pārsniegt 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nodrošinot projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējumu ne mazāk kā 50 % apmērā.

19. Minimālā attiecināmā programmas līdzfinansējuma summa vienam projektam:

19.1. grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" ietvaros – 50 000 euro;

19.2. grantu shēmas "Kultūras apmaiņa" ietvaros – 25 000 euro.

20. Maksimālā attiecināmā programmas līdzfinansējuma summa vienam projektam:

20.1. grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" ietvaros – 250 000 euro;

20.2. grantu shēmas "Kultūras apmaiņa" ietvaros – 100 000 euro.

II. Projektu iesniegumu atlases kārtība

21. Programmas apsaimniekotājs atklātu projektu iesniegumu atlasi izsludina par visu katrai grantu shēmai pieejamo programmas līdzfinansējumu, publicējot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē, kā arī nosūtot informāciju publicēšanai latviešu valodā vadošās iestādes uzturētajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta tīmekļa vietnē (www.eeagrants.lv), bet publicēšanai angļu valodā – Finanšu instrumenta biroja uzturētajā tīmekļa vietnē (www.eeagrants.org) un donorvalstu programmas partneru uzturētajās tīmekļa vietnēs (www.riksantikvaren.no, www.norskkulturrad.no).

22. Sludinājumā norāda:

22.1. programmas nosaukumu;

22.2. grantu shēmas nosaukumu;

22.3. grantu shēmai pieejamo kopējo attiecināmo programmas līdzfinansējumu;

22.4. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību;

22.5. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu. Termiņš nedrīkst būt īsāks par:

22.5.1. diviem mēnešiem no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" ietvaros;

22.5.2. trim mēnešiem no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" grantu shēmas "Kultūras apmaiņa" ietvaros;

22.6. tīmekļa vietni, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti.

23. Projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

23.1. projekta iesnieguma iesniedzējs drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu katrā grantu shēmā;

23.2. grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" projekta iesniegumā ietilpst:

23.2.1. aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums);

23.2.2. projekta vadības personāla dzīvesgaitas apraksti (CV);

23.2.3. būvvaldē akceptēts objekta tehniskais projekts vai būvvaldē akceptēts objekta skiču projekts, vai būvvaldes izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums un būvniecības izmaksu tāme;

23.2.4. pašvaldības lēmums par projekta īstenošanu un visu ar projekta īstenošanu saistīto juridisko saistību uzņemšanos, norādot projekta kopējās izmaksas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz pašvaldība vai pašvaldības iestāde);

23.2.5. spēkā esoša objekta darbības stratēģija;

23.2.6. dokumenti, kas pamato projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma īres un nomas maksas aprēķinu (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums);

23.2.7. partnerības apliecinājums, kas paredz projekta partnera apņemšanos piedalīties projekta īstenošanā un apņemšanos noslēgt partnerības līgumu, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts (attiecināms, ja projektu plānots īstenot sadarbībā ar projekta partneri);

23.2.8. projekta ietvaros atjaunojamā kultūras mantojuma objekta īpašumtiesības apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;

23.3. grantu shēmas "Kultūras apmaiņa" projekta iesniegumā ietilpst:

23.3.1. aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (2.pielikums);

23.3.2. projekta vadības personāla dzīvesgaitas apraksti (CV);

23.3.3. projektā plānoto kultūras un mākslas pasākumu programmas apraksts;

23.3.4. pašvaldības lēmums par projekta īstenošanu un visu ar projekta īstenošanu saistīto juridisko saistību uzņemšanos, norādot projekta kopējās izmaksas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz pašvaldība vai pašvaldības iestāde);

23.3.5. dokumenti, kas pamato projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma īres un nomas maksas aprēķinu (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums);

23.3.6. partnerības apliecinājums, kas paredz projekta partnera apņemšanos piedalīties projekta īstenošanā un apņemšanos noslēgt partnerības līgumu, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts (attiecināms, ja projektu plānots īstenot sadarbībā ar projekta partneri);

23.4. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus nemaina un nedzēš;

23.5. projekta iesniegumu noformē atbilstoši šo noteikumu 3. vai 4.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem, kā arī nodrošina tā satura atbilstību šo noteikumu 3. vai 4.pielikumā minētajiem atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

23.6. nodrošina projekta iesnieguma veidlapas sadaļās sniegtās informācijas savstarpējo atbilstību (aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas nosacījumiem);

23.7. nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 29.punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, kā arī nodrošina to atbilstību projekta mērķim, plānotajām aktivitātēm, sasniedzamajiem rezultātiem un laika plānojumam. Programmas līdzfinansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

23.8. projekta iesnieguma iesniedzējs šo noteikumu 21.punktā minētajā sludinājumā noteiktajā termiņā iesniedz projekta iesniegumu programmas apsaimniekotājam vienā no šādiem veidiem:

23.8.1. papīra formā, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē uz programmas apsaimniekotāja adresi. Projekta iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā, pievienojot identisku elektronisko kopiju elektronisko datu nesējā, uz kura norāda projekta iesnieguma iesniedzēju un projekta nosaukumu. Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības. Projekta iesniegumu paraksta projekta iesnieguma iesniedzēja atbildīgā amatpersona, lapas sanumurē un caurauklo, norādot lappušu skaitu un caurauklošanas datumu;

23.8.2. elektroniska dokumenta formā. Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām. Projekta iesniegumu nosūta uz programmas apsaimniekotāja elektroniskā pasta adresi, elektroniskā sūtījuma temata ailē norādot projekta iesnieguma iesniedzēja nosaukumu.

24. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē, to ievieto slēgtā aploksnē vai kastē, uz kuras ir šāda informācija:

24.1. norāde "Ierobežotas pieejamības informācija";

24.2. programmas apsaimniekotāja nosaukums un adrese;

24.3. projekta iesnieguma iesniedzēja nosaukums un adrese;

24.4. norāde – "EEZ finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda grantu shēma "Kultūras mantojuma saglabāšana"" vai "EEZ finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda grantu shēma "Kultūras apmaiņa"";

24.5. projekta nosaukums.

25. Projekta iesniegumu programmas apsaimniekotājs reģistrē tā saņemšanas dienā un piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu programmas apsaimniekotājs projekta iesnieguma iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai piecu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

26. Projektu iesniegumus, kas iesniegti pēc sludinājumā noteiktā termiņa, neatver un neizskata, un programmas apsaimniekotājs tos nosūta atpakaļ projekta iesnieguma iesniedzējam 10 darbdienu laikā, norādot neizskatīšanas iemeslu.

27. Ja projektu iesniegumu atlasē netiek apstiprināti projektu iesniegumi par visu grantu shēmai pieejamo kopējo programmas līdzfinansējumu vai netiek pilnībā apgūts piešķirtais programmas līdzfinansējums, programmas apsaimniekotājam ir tiesības izsludināt papildu projektu iesniegumu atlasi par atlikušo finansējumu vai arī pārdalīt finansējumu citas grantu shēmas īstenošanai vai arī citas aktivitātes īstenošanai programmas ietvaros.

III. Attiecināmās izmaksas

28. Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst normatīvajos aktos par programmas īstenošanu noteiktajiem izmaksu attiecināmības nosacījumiem.

29. Projekta ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

29.1. projekta administrēšanas izmaksas (nepārsniedzot 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām):

29.1.1. projekta īstenošanas personāla (projekta vadītājs, asistents, grāmatvedis, projekta partnera koordinators vai cits) izmaksas (atlīdzība, sociālās apdrošināšanas maksājumi un citas tiesību aktos noteiktās izmaksas) ar nosacījumu, ka tās nepārsniedz vidējo likmi, kas atbilst līdzfinansējuma saņēmēja ierastajai atlīdzības politikai, bet jebkurā gadījumā Latvijā reģistrēta līdzfinansējuma saņēmēja un projekta partnera personālam nepārsniedz likmi 8,54 euro stundā (ieskaitot darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

29.1.2. ar projekta īstenošanu saistītās sakaru pakalpojumu izmaksas (telekomunikācijas, internets, pasta pakalpojumi);

29.1.3. ar projekta īstenošanu saistītās kancelejas un biroja preču izmaksas;

29.1.4. ar projekta administrēšanu saistīto komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas atbilstoši attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām normām (ceļa izdevumi un naktsmītnes izdevumi);

29.2. konsultantu, ekspertu un lektoru atlīdzība un ar to saistītās izmaksas, kas nepārsniedz atbilstošas kvalifikācijas un profila konsultantu, ekspertu un lektoru vidējās atlīdzības izmaksas attiecīgajā valstī, ar nosacījumu, ka šīs izmaksas nepārsniedz vidējo likmi, kas atbilst līdzfinansējuma saņēmēja ierastajai atlīdzības politikai, bet jebkurā gadījumā, ja lektors ir Latvijas Republikas rezidents, lektora atlīdzības izmaksas nepārsniedz likmi 18,70 euro stundā (ieskaitot darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

29.3. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši projekta publicitātes plānam, ko saskaņojis programmas apsaimniekotājs;

29.4. donorvalstīs un citās saņēmējvalstīs reģistrēto projekta partneru audita izmaksas;

29.5. sadarbības pasākumu (pieredzes apmaiņa, apmācības, konferences, semināri) izmaksas:

29.5.1. donorvalstu un citu saņēmējvalstu ekspertu izmaksas;

29.5.2. sadarbības pasākumu organizēšanas izmaksas;

29.5.3. sadarbības pasākuma norisei nepieciešamo tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

29.5.4. donorvalstu ekspertu, projekta partneru pārstāvju ceļa un uzturēšanās izmaksas;

29.5.5. projekta īstenošanā iesaistītā Latvijas puses projekta personāla un Latvijas ekspertu ceļa un uzturēšanās izmaksas braucienam uz donorvalsti vai citu saņēmējvalsti;

29.6. ar būvprojekta sagatavošanu, būvniecības uzraudzību un kultūras pieminekļa atjaunošanu saistītās izmaksas (attiecināmas tikai uz grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" projektu iesniegumiem):

29.6.1. projekta sagatavošanas izmaksas (izņemot veidlapas aizpildīšanas izmaksas), kas radušās pēc programmas apstiprināšanas, nepārsniedzot 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un ievērojot iepirkumu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības (izņemot izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz darba līgumu), tai skaitā:

29.6.1.1. būvprojekta sagatavošanas izmaksas;

29.6.1.2. inženierizpētes izmaksas;

29.6.1.3. objekta apsekošanas izmaksas;

29.6.1.4. kultūrvēsturiskās izpētes izmaksas;

29.6.1.5. kultūrvēsturiskās inventarizācijas izmaksas;

29.6.1.6. arheoloģiskās inventarizācijas izmaksas;

29.6.2. projekta uzraudzības izmaksas (izņemot izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz darba līgumu):

29.6.2.1. būvuzraudzības izmaksas;

29.6.2.2. autoruzraudzības izmaksas;

29.6.2.3. arheoloģiskās uzraudzības izmaksas;

29.6.3. ēku un būvju renovācijas, restaurācijas un konservācijas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem kultūras pieminekļu aizsardzības jomā (izņemot izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz darba līgumu);

29.6.4. kultūras piemineklim tieši piegulošās teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas izmaksas, ja teritorija iekļauta kultūras pieminekļa aizsardzības zonā, nepārsniedzot 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (izņemot izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz darba līgumu);

29.6.5. neparedzētie izdevumi, kuri var rasties aktivitātēs, kas saistītas ar būvniecību, ne vairāk kā 5 % apmērā no būvniecības attiecināmajām izmaksām. Rezerve neparedzētiem izdevumiem izmantojama pēc iepriekšējas saskaņošanas ar programmas apsaimniekotāju;

29.7. ar starptautisku kultūras pasākumu īstenošanu (rīkošanu, pieredzes apmaiņu un dalību) saistītas izmaksas (attiecināmas tikai uz grantu shēmas "Kultūras apmaiņa" projektu iesniegumiem):

29.7.1. autoratlīdzības;

29.7.2. audiovizuālo materiālu izstrāde;

29.7.3. materiālu izmaksas, kas saistītas ar dalību kultūras un mākslas pasākumos un to organizēšanu;

29.7.4. telpu un iekārtu noma, kas saistīta ar dalību kultūras un mākslas pasākumos un to organizēšanu;

29.7.5. ceļa un uzturēšanās izmaksas, kas saistītas ar dalību kultūras un mākslas pasākumos un to organizēšanu;

29.7.6. pasākumu apkalpošanas izmaksas (iekļaujot ēdināšanas izmaksas);

29.7.7. citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta īstenošanai un tā mērķu sasniegšanai un nav noteiktas šo noteikumu 30.punktā, un atbilst Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejas 2011.gada 13.janvārī apstiprināto noteikumu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.–2014.gadā (turpmāk – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanas noteikumi) 7.nodaļas 7.3.pantam.

30. Projekta ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas:

30.1. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas (izņemot šo noteikumu 29.6.1.apakšpunktā norādītās izmaksas);

30.2. personālam izmaksātās prēmijas un dāvanas vai jebkurš cits gūtais labums, tai skaitā veselības apdrošināšana, apmaksātas ēdienreizes (izņemot šo noteikumu 29.5.apakšpunktā minēto sadarbības pasākumu ietvaros), transporta izdevumu kompensācija nokļūšanai no dzīvesvietas līdz darbavietai;

30.3. aizdevuma pamatsummas un procentu maksājumu vai citu saistību segšanas izmaksas;

30.4. debeta procentu maksājumi par finanšu darījumiem;

30.5. valūtas maiņas komisijas maksa un valūtas kursu svārstību radītie zaudējumi;

30.6. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesvedības izdevumi;

30.7. zemes un nekustamā īpašuma iegādes izmaksas;

30.8. transportlīdzekļu iegādes izmaksas;

30.9. izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem;

30.10. pārmērīgas vai nepamatotas izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas pārsniedz projekta ietvaros noteiktās maksimālās projekta kopējās attiecināmās izmaksas, un izmaksas, kas nav pamatotas ar atbilstošiem dokumentiem;

30.11. nelaimes gadījumu un projekta īstenošanā radīto vērtību apdrošināšanas izmaksas;

30.12. citas izmaksas, kas neatbilst šo noteikumu 28.punktā minētajiem izmaksu attiecināmības nosacījumiem un šo noteikumu 29.punktā norādītajām izmaksām;

30.13. izmaksas, kas radušās pirms projekta līguma noslēgšanas, izņemot šo noteikumu 29.6.1.apakšpunktā norādītās izmaksas;

30.14. projekta netiešās izmaksas, tai skaitā ar projekta administrēšanu saistītās telpu īres un iekārtu iegādes izmaksas, izņemot šo noteikumu 29.7.4.apakšpunktā noteiktās izmaksas.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

31. Grantu shēmu ietvaros projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3. vai 4.pielikumā minētajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem secīgi vērtē projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas darbību nosaka programmas apsaimniekotāja izstrādāts un apstiprināts komisijas nolikums.

32. Grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" komisijā ietilpst:

32.1. komisijas locekļi ar balsstiesībām:

32.1.1. trīs programmas apsaimniekotāja pārstāvji;

32.1.2. viens pārstāvis no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas;

32.2. novērotāji bez balsstiesībām no šādām institūcijām:

32.2.1. no Norvēģijas Kultūras mantojuma direkcijas – donorvalsts programmas partnera;

32.2.2. no citas donorvalsts institūcijas;

32.2.3. no vadošās iestādes;

32.2.4. no programmas apsaimniekotāja;

32.2.5. no Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā.

33. Grantu shēmas "Kultūras apmaiņa" komisijā ietilpst:

33.1. komisijas locekļi ar balsstiesībām:

33.1.1. trīs programmas apsaimniekotāja pārstāvji;

33.1.2. viens pārstāvis no Latvijas Nacionālā kultūras centra;

33.2. novērotāji bez balsstiesībām no šādām institūcijām:

33.2.1. no Norvēģijas Mākslas padomes – donorvalsts programmas partnera;

33.2.2. no citas donorvalsts institūcijas;

33.2.3. no vadošās iestādes;

33.2.4. no programmas apsaimniekotāja;

33.2.5. no Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā.

34. Komisiju personālsastāvu apstiprina programmas apsaimniekotājs.

35. Programmas apsaimniekotājs piesaista vismaz divus neatkarīgus ekspertus grantu shēmu projektu iesniegumu izvērtēšanai saskaņā ar kvalitātes kritērijiem.

36. Ja ekspertu vērtējums atšķiras par vairāk nekā 30 %, programmas apsaimniekotājs ir tiesīgs piesaistīt trešo ekspertu, lai nodrošinātu projekta neatkarīgu vērtējumu.

37. Ekspertu vērtējumam ir ieteikuma raksturs.

38. Projektu iesniegumus atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem komisija vērtē šādā secībā:

38.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3. vai 4.pielikumā noteiktajiem neprecizējamiem administratīvajiem kritērijiem;

38.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3. vai 4.pielikumā minētajiem neprecizējamiem administratīvajiem kritērijiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3. vai 4.pielikumā minētajiem neprecizējamiem atbilstības kritērijiem;

38.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3. vai 4.pielikumā minētajiem neprecizējamiem atbilstības kritērijiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3. vai 4.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

38.4. ja pēc projektu iesniegumu sakārtošanas prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo, ir pietiekams finansējums projekta īstenošanai, projekta iesniegumu vērtē pēc precizējamiem atbilstības un administratīvajiem kritērijiem.

39. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 38.1., 38.2. vai 38.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, tā vērtēšanu neturpina.

40. Pēc projektu iesniegumu sarindošanas, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, vērtēšanas komisija lemj par finansējuma piešķiršanu un projektu iesniegumu virzību programmas apsaimniekotājam apstiprināšanai.

41. Programmas apsaimniekotājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja tas ir saņēmis vismaz minimālo punktu skaitu par katru kvalitātes kritēriju atbilstoši šo noteikumu 3. vai 4.pielikumā noteiktajam, tas atbilst administratīvajiem un atbilstības kritērijiem un atklātā konkursa ietvaros ir pieejams programmas līdzfinansējums projekta īstenošanai.

42. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņem, ja atklātā konkursa ietvaros ir pieejams programmas līdzfinansējums projekta īstenošanai, bet projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

42.1. administratīvās vērtēšanas kritērijiem, kas norādīti šo noteikumu 3. pielikuma 3., 4., 5., 7., 9., 11., 12., 14. vai 16.punktā vai 4.pielikuma 3., 4., 5., 7., 9., 11., 12., 13., 15. vai 17.punktā;

42.2. atbilstības vērtēšanas kritērijiem, kas norādīti šo noteikumu 3.pielikuma 2., 3., 6., 7. vai 10.punktā vai 4.pielikuma 2., 4., 7., 9. vai 12.punktā;

42.3. precizējamajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas norādīti šo noteikumu 3.pielikuma 3., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13. vai 14.punktā vai 4.pielikuma 3., 4., 5., 6., 7., 9. vai 10.punktā.

43. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu var ietvert šādus nosacījumus:

43.1. sniegt papildu skaidrojumu, kas neprasa būtisku izmaiņu veikšanu projekta iesniegumā;

43.2. nodrošināt projekta iesnieguma atbilstību kādam no šo noteikumu 3.pielikuma 3., 4., 5., 7., 9., 11., 12., 14. vai 16.punktā vai 4. pielikuma 3., 4., 5., 7., 9., 11., 12., 13., 15. vai 17.punktā norādītajiem administratīvajiem kritērijiem;

43.3. nodrošināt projekta iesnieguma atbilstību kādam no šo noteikumu 3.pielikuma 2., 3., 6., 7. vai 10.punktā vai 4.pielikuma 2., 4., 7., 9. vai 12.punktā noteiktajiem atbilstības kritērijiem;

43.4. precizēt projekta iesniegumā norādītās izmaksas, tai skaitā būvniecības tāmi, projekta finansēšanas plānu vai projekta budžeta kopsavilkumu, ja ir pieļautas aritmētiskas kļūdas vai nav korekti norādītas izmaksu pozīcijas un apakšpozīcijas vai arī tās neatbilst šajos noteikumos noteiktajam procentuālajam apmēram;

43.5. precizēt projekta uzsākšanas laiku un laika grafiku, un projekta izmaksas sadalījumā pa gadiem.

44. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja projekta iesniegums neatbilst šādiem kritērijiem:

44.1. kādam no šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 6., 8., 10., 13. vai 15.punktā vai 4.pielikuma 1., 2., 6., 8., 10., 14. vai 16.punktā minētajiem neprecizējamiem administratīvajiem kritērijiem;

44.2. kādam no šo noteikumu 3.pielikuma 1., 4., 5., 8. vai 9.punktā vai 4.pielikuma 1., 3., 5., 6., 8., 10. vai 11.punktā minētajiem neprecizējamiem atbilstības kritērijiem;

44.3. vērtējumā par atbilstību kvalitātes kritērijiem projekta iesniegums kaut vienā kvalitātes kritērija vērtējumā saņem mazāk par minimālo punktu skaitu atbilstoši šo noteikumu 3. vai 4.pielikumam;

44.4. pēc projektu iesniegumu sakārtošanas prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo, programmas līdzfinansējums nav pietiekams projekta iesnieguma apstiprināšanai.

45. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu programmas apsaimniekotājs paziņo projekta iesnieguma iesniedzējam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

46. Ja pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, lēmumā ietverto nosacījumu izpildi nodrošina programmas apsaimniekotāja noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par 30 kalendāra dienām no attiecīgā lēmuma paziņošanas dienas.

47. Komisija 30 kalendāra dienu laikā pēc nosacījumu izpildi apliecinošas informācijas saņemšanas izvērtē to un sagatavo atzinumu par nosacījumu izpildi.

48. Ja lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertie nosacījumi nav izpildīti, ir izpildīti tikai daļēji vai nav izpildīti noteiktajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu.

49. Programmas apsaimniekotājs lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem četru mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.

V. Projekta līguma slēgšanas un projekta īstenošanas nosacījumi

50. Ja līdzfinansējuma saņēmējs normatīvajos aktos par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta vadību noteiktajā termiņā atsakās slēgt projekta līgumu ar programmas apsaimniekotāju, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

51. Ja projektu plānots īstenot sadarbībā ar projekta partneri, projekta iesnieguma iesniedzējs pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un pirms projekta līguma noslēgšanas noslēdz partnerības līgumu ar projekta partneri. Partnerības līgumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

51.1. pušu atbildību, pienākumus un tiesības;

51.2. finanšu nosacījumus, tai skaitā projekta partnerim paredzēto programmas līdzfinansējuma daļu un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

51.3. valūtas maiņas nosacījumus, ja projektā iesaistīts donorvalsts projekta partneris;

51.4. pārbaužu un auditu veikšanas nosacījumus;

51.5. projekta detalizētu budžetu un projekta partnera īstenoto aktivitāšu detalizētu budžetu, norādot vienību skaitu un vienas vienības izmaksas;

51.6. strīdu risināšanas kārtību.

52. Ja projekta partneris ir donorvalstī vai citā saņēmējvalstī reģistrēta publiska vai privāta institūcija, partnerības līgumu slēdz angļu valodā.

53. Ja projektu plānots īstenot sadarbībā ar projekta partneri vai vairākiem projekta partneriem, projekta iesnieguma iesniedzējs noslēdz atsevišķu sadarbības līgumu par projekta īstenošanu ar katru projekta partneri un pirms līguma slēgšanas par projekta īstenošanu iesniedz to programmas apsaimniekotājam saskaņošanai.

54. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par finanšu instrumentu vadību un uzraudzību 2009.–2014.gada periodā un šajos noteikumos noteiktajai kārtībai, kā arī atbilstoši projekta līguma nosacījumiem.

55. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina projekta līdzfinansējumu no saviem finanšu līdzekļiem šo noteikumu 18.punktā noteiktajā apjomā.

56. Līdzfinansējuma saņēmēja pienākumi:

56.1. pārinvestēt projekta īstenošanas laikā gūtos ienākumus aktivitātēs, kas nodrošina projekta mērķu sasniegšanu;

56.2. nodrošināt projekta laikā renovēto un rekonstruēto ēku saglabāšanu savā īpašumā, to apdrošināšanu un uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas;

56.3. nodrošināt, ka renovācijas, rekonstrukcijas, restaurācijas vai atjaunošanas darbos radušos atkritumu vai pārpalikumu otrreizēja izlietošana, pārstrāde, apstrāde vai uzglabāšana notiek videi nekaitīgā veidā.

57. Līdzfinansējuma saņēmējs saņem programmas līdzfinansējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

57.1. līdzfinansējuma saņēmējs ar programmas apsaimniekotāju ir noslēdzis projekta līgumu;

57.2. projekta iesniegums apstiprināts, pirms līdzfinansējuma saņēmējs ir uzsācis īstenot projekta atbalstāmās darbības, izņemot projekta sagatavošanas darbības, kuru izmaksas atbilst šo noteikumu 29.6.1.apakšpunktam;

57.3. līdzfinansējuma saņēmējs ir sagatavojis un projekta līgumā paredzētajā laikā iesniedzis programmas apsaimniekotājam projekta starpposma un noslēguma pārskatu, pievienojis dokumentu kopijas saskaņā ar programmas apsaimniekotāja izstrādātu un apstiprinātu izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu, kas publicēts programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē;

57.4. visus maksājumus līdzfinansējuma saņēmējs veic no atsevišķa, projekta īstenošanai paredzēta konta, kas norādīts projekta līgumā.

58. Programmas apsaimniekotājam ir tiesības veikt pārbaudes projekta īstenošanas vietā.

59. Programmas apsaimniekotājs izbeidz projekta līgumu un līdzfinansējuma saņēmējs atmaksā piešķirto programmas līdzfinansējumu programmas apsaimniekotāja norādītajā kontā projekta līgumā noteiktajos gadījumos.

60. Programmas apsaimniekotājs proporcionāli samazina programmas līdzfinansējumu un veic finanšu korekciju, ja nav īstenota kāda no projekta līgumā paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis, šādos gadījumos:

60.1. faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta līgumā;

60.2. nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

60.3. līdzekļu izlietojums nav samērīgs un pamatots;

60.4. iepirkums nav veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkuma jomā;

60.5. projektā tiek konstatēta neatbilstība.

61. Ja projekta īstenošanas laikā rodas papildu izdevumi vai izmaksu sadārdzinājums, līdzfinansējuma saņēmējs tos sedz no saviem līdzekļiem.

62. Programmas apsaimniekotājam ir tiesības pieprasīt no līdzfinansējuma saņēmēja papildu informāciju saistībā ar iesniegto projekta starpposma un noslēguma pārskatu.

63. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atsevišķu projekta īstenošanai paredzēto līdzfinansējuma saņēmēja kontu, kas norādīts projekta līgumā.

64. Līdzfinansējuma saņēmējs projekta noslēguma pārskatu iesniedz programmas apsaimniekotājam 20 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas. Programmas apsaimniekotājs var pagarināt minēto termiņu, bet ne ilgāk kā līdz diviem mēnešiem, ja līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz programmas apsaimniekotājam pamatotu lūgumu pagarināt projekta noslēguma pārskata iesniegšanas termiņu.

65. Programmas apsaimniekotājs līdzfinansējuma saņēmējam izmaksājamo programmas līdzfinansējuma apjomu nosaka, pamatojoties uz apstiprināto projekta budžetu un iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem, ievērojot normatīvo aktu prasības maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā.

66. Grantu shēmā "Kultūras mantojuma saglabāšana" maksimālais projektu īstenošanas ilgums ir no 6 mēnešiem līdz 21 mēnesim, savukārt grantu shēmā "Kultūras apmaiņa" no 3 mēnešiem līdz 21 mēnesim, bet ne ilgāk kā līdz 2016. gada 30. aprīlim.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.534 redakcijā)

67. Programmas apsaimniekotājs veic šādus maksājumus līdzfinansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde:

67.1. avansa maksājumu:

67.1.1. grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" projektiem – līdz 30 % no projekta īstenošanai piešķirtā programmas līdzfinansējuma apjoma;

67.1.2. grantu shēmas "Kultūras apmaiņa" projektiem – līdz 40 % no projekta īstenošanai piešķirtā programmas līdzfinansējuma apjoma;

67.2. starpposma maksājumus (avansa un starpposma maksājumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no projektam piešķirtā programmas līdzfinansējuma apjoma);

67.3. noslēguma maksājumu (maksājums tiks veikts pēc noslēguma pārskata un visu izdevumus pamatojošo dokumentu apstiprināšanas).

68. Ja līdzfinansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, tā:

68.1. pēc projekta līguma noslēgšanas ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša desmitajam datumam iesniedz valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu programmas apsaimniekotājam saskaņošanai un atzinuma sniegšanai;

68.2. valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu par projekta īstenošanai nepieciešamo programmas līdzfinansējumu iesniedz Finanšu ministrijā, pievienojot programmas apsaimniekotāja atzinumu par valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma saskaņošanu.

69. Uz projekta partnera vai projekta partneru veiktajiem izdevumiem ir attiecināmas tādas pašas prasības kā uz līdzfinansējuma saņēmēja veiktajiem izdevumiem.

70. Īstenojot projektu, līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina vismaz šādus informācijas un publicitātes pasākumus:

70.1. divus informācijas pasākumus par projekta īstenošanas gaitu un rezultātiem, tai skaitā preses konferences, projekta uzsākšanas vai noslēguma pasākumu;

70.2. aktuālās informācijas ievietošanu latviešu un angļu valodā līdzfinansējuma saņēmēja tīmekļa vietnes atsevišķā projektam veltītā sadaļā, tai skaitā:

70.2.1. informāciju par apstiprināto projektu (projekta mērķis, partneri, īstenošanas periods, galvenās aktivitātes un plānotie rezultāti, projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums);

70.2.2. informāciju par projekta īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem, tai skaitā vizuālo materiālu par projektu;

70.2.3. informāciju par sadarbību ar donorvalstu institūcijām un organizācijām;

70.2.4. līdzfinansējuma saņēmēja kontaktinformāciju;

70.2.5. norādi par projekta finansējuma avotiem un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta logo;

70.3. nodrošina informatīva plakāta uzstādīšanu darbu veikšanas vietā līdz darbu pabeigšanai;

70.4. grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" ietvaros ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc projekta pabeigšanas informatīvu plakātu aizvieto ar patstāvīgu informatīvu plāksni, kas ir atbilstoša izmēra un labi redzama.

70.1 Informācijas un publicitātes pasākumus līdzfinansējuma saņēmējs īsteno saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanas noteikumu 4. pielikumā noteiktajām prasībām.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.534 redakcijā)

71. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu līdzfinansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē (ja tāda ir) par projekta īstenošanas gaitu ne retāk kā reizi trijos mēnešos saskaņā ar šo noteikumu 70.punktā norādītajām prasībām par projektu publicitātes un informācijas nodrošināšanu.

VI. Noslēguma jautājumi

72. Šo noteikumu 11., 19. un 20.punktā un 29.1.1. un 29.2.apakšpunktā minētās summas euro stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

73. Līdz 2013.gada 31.decembrim šo noteikumu 11., 19. un 20.punktā un 29.1.1. un 29.2.apakšpunktā minētās summas euro ir ekvivalentas summām latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam kursam.

Ministru prezidenta vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

Kultūras ministra vietā – tieslietu ministrs Jānis Bordāns
Kultūras ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.septembra noteikumiem Nr.763

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas LV04 "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" projekta iesniegums

Projekta nosaukums:

 
   

Projekta nosaukums angļu valodā:

 
   

Projekta iesnieguma iesniedzējs:

 

Title of the Project applicant in English

 

Informāciju aizpilda programmas apsaimniekotājs:

Projekta iesnieguma reģistrācijas numurs:

   

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums:

   

 

1.SADAĻA - PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEDZĒJU


1.1. Projekta iesnieguma iesniedzējs:

1.1. 1. Projekta iesnieguma iesniedzēja nosaukums (latviešu un angļu valodā):

1.1.2. Projekta iesnieguma iesniedzēja reģistrācijas Nr.:

1.1.3. Juridiskā adrese:

Iela, mājas

 

Novads, pilsēta

 

Pasta indekss

 

1.1.4. Kontakti:

Tālruņa numurs

 

E-pasta adrese

 

Vārds, uzvārds

 

1.1.5. Atbildīgā amatpersona:

Vārds, uzvārds

 

Ieņemamais amats

 

Tālruņa numurs

 

E-pasta adrese

 

1.1.6. Kontaktpersona (projekta vadītājs):

Vārds, uzvārds

 

Tālruņa numurs

 

E-pasta adrese

 

1.2.

Projekta iesnieguma iesniedzēja tips (atzīmēt atbilstošo):

Valsts iestāde

Pašvaldība

Pašvaldības iestāde

Atvasināta publiska persona


1.3.Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzšinējās darbības pieredze un projekta ieviešanas kapacitāte (aprakstīt institūcijas līdzšinējo pieredzi projekta darbības jomā, minot īstenotos projektus (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes)):

 

 

2.SADAĻA - PROJEKTA APRAKSTS


2.1.Projekta kopsavilkums: Aprakstīt galvenās projekta ietvaros plānotās darbības (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes).

 

2.1.1. Projekta kopsavilkums angļu valodā

 

2.2. Projekta nepieciešamības pamatojums: Sniegt projekta mērķa grupas aprakstu un tās vajadzības, projekta nepieciešamības pamatojumu un aprakstīt konstatēto problēmu (ne vairāk kā 2000 zīmes).

 

2.3. Izvēlētās problēmas risinājuma apraksts: Skaidrot, kā esošā problēma tiks atrisināta projekta īstenošanas rezultātā. (ne vairāk kā 2000 zīmes).

 

2.4. Projekta mērķis (ne vairāk kā 1000 zīmes):

 

2.5. Projekta aktivitāšu apraksts:

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Detalizēts aktivitātes apraksts (Norādīt veicamās darbības, norises vietu, ilgumu).

   
   
   
   

2.6. Plānotais projekta īstenošanas laika grafiks:

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņos)

2014.g.

2015.g

2016.g.

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

                   
                   
                   
                   
                   

2.7. Plānotais projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos):

 

2.8. Projekta rezultāti:

Nr.

Rezultāts

Rādītājs

Apraksts

Rādītāja skaitliskā vērtība

Informācijas avoti vai pārbaudes paņēmieni

Bāzes vērtība

Mērķa vērtība

           
           
           

2.9.Projekta ieguldījums kultūras mantojuma objekta autentiskuma saglabāšanā: Aprakstīt, kā projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta kultūras mantojuma objekta autentiskuma saglabāšana (ne vairāk kā 2500 rakstu zīmes).

 

2.10. Projekta būvniecības dokumentācijas gatavības pakāpe projekta īstenošanai:

Būvniecības projekta gatavības pakāpe:

atzīmēt atbilstošo

Projektam ir pievienots būvvaldes izsniegts Plānošanas un arhitektūras uzdevums

 

Projektam ir pievienots būvvaldē akceptēts un saskaņots skiču projekts

 

Projektam ir pievienots būvvaldē akceptēts un saskaņots tehniskais projekts

 

Neatbilst nevienai no iepriekšminētajām prasībām

 

2.10. Projekta ilgtspēja:

Aprakstīt, kā pēc projekta īstenošanas beigām tiks izmantoti un uzturēti projekta īstenošanas laikā sasniegtie rezultāti, tai skaitā norādīt, kādi pasākumi tiks veikti, lai nodrošinātu rezultātu uzturēšanu vismaz 5 gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas(ne vairāk kā 2500 rakstu zīmes).

 

 


2.11. Risku novērtējums (projekta īstenošanas, finanšu, termiņu, rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes riski):

Nr.
p.k.

Riska apraksts Aprakstīt riskus, kas varētu ietekmēt projekta plānoto rezultātu sasniegšanu.

Riska novērtējums

Riska novēršanas plāns

Varbūtība
(zema, vidēja, augsta)

Ietekme
(zema, vidēja, augsta)

       
       
       

2.12. Projekta rezultātā atjaunotā un saglabātā kultūras pieminekļa nozīme: (atzīmēt atbilstošo):

Nr.

 

atzīmēt atbilstošo

1.

Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis

 

2.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis

 

3.

Vietējas nozīmes koka vai jūgendstila arhitektūras piemineklis

 

4.

Valsts nozīmes koka vai jūgendstila arhitektūras piemineklis

 

2.13. Valsts kultūras pieminekļa numurs:


2.14.Raksturot kultūras produktus vai pakalpojumus, kuri tiek īstenoti kultūras mantojuma objektā projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī: Aprakstīt, kādi kultūras pakalpojumi vai produkti tiek īstenoti projekta ietvaros saglabājamajā kultūras piemineklī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes).

 

2.15. Kultūras produkta vai pakalpojuma apjoma vai kvalitātes uzlabošanās vai jauna produkta un pakalpojuma ieviešana Aprakstīt projekta rezultātā plānoto kultūras produkta vai pakalpojuma apjoma vai kvalitātes uzlabošanos vai kādi jauni kultūras produkti vai pakalpojumi tiks ieviesti projekta īstenošanas rezultātā (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes).

 

2.16. Projekta ietekme uz horizontālajām prioritātēm: Aprakstīt, kādu ieguldījumu projekts sniegs horizontālo prioritāšu (laba pārvaldība, vides apsvērumi, ekonomiskā ilgtspēja, sociālā ilgtspēja, dzimumu līdztiesība) veicināšanā (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes).

Laba pārvaldība

 

Vides apsvērumi

 

Ekonomiskā ilgtspēja

 

Sociālā ilgtspēja

 

Dzimumu līdztiesība

 

2.17. Projektā iesaistīto restauratoru kvalifikācijas celšana: Norādīt, vai projektā paredzēta restauratoru kvalifikācijas celšana un kā tā tiks izmantota projekta īstenošanā(ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes).

 

2.18. Projekta personāla un vadības kvalifikācija un pieredze: Aprakstīt projekta personāla līdzšinējo pieredzi projektu īstenošanā un profesionālo kvalifikāciju, kā arī projekta vadības pieredzi un kvalifikāciju. (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes).

 

2.19. Projekta ieguldījums Latvijas ebreju kultūras mantojuma saglabāšanā (ja attiecināms): Aprakstīt, kādu ieguldījumu projekts sniedz Latvijas ebreju kultūras mantojuma saglabāšanā (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes).

 

2.20. Publicitātes plāns:

Publicitātes plāna mērķis:

 

Stratēģija un mērķa auditorija:

 

Komunikācijas līdzekļi:

 

Informācijas un publicitātes pasākumu organizēšanā iesaistītās institūcijas/organizācijas:

 

Kontaktpersona:

 

Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi:

Nr.

Pasākums

Īss pasākuma apraksts

Mērķa grupa

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma organizētājs un iesaistītās institūcijas/organizācijas

Pasākumu izvērtēšanas veids

           

Aprakstīt, kā tiks veikta izvērtēšana par projekta, programmas un EEZ finanšu instrumenta atpazīstamību, informētību par to mērķi un ietekmi un donorvalstu lomu.

             
             

2.21. Projekta demarkācija un citi projekta iesniedzēja projekti Aprakstīt projekta iesniedzēja īstenotos un sagatavotos projektus, par kuriem ir saņemts vai plānots saņemt valsts un/vai Eiropas Savienības finansējumu, citu finansējumu no publiskajiem līdzekļiem, vai citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu ietvaros (ja tādu projektu nav, tad nepieciešams ievilkt "-" vai ierakstīt "nav").

 

Nr.
p.k.

Finansējuma sniedzējs

Finansējuma veids, projekta nosaukums un numurs

Finansējuma apmērs (euro)

Projekta kopējās izmaksas (euro)

Attiecināmās izmaksas

Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg–mm/gggg)

             
             
             

 

3.SADAĻA – PROJEKTA FINANŠU INFORMĀCIJA


3.1. Finanšu avoti:

3.1.1. Kopējās attiecināmās izmaksas (euro)

 

3.1.2. Programmas līdzfinansējuma apjoms (euro)

 

3.1.3. Programmas līdzfinansējuma apjoms (%)

 

3.1.4. Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms (euro)

 

3.1.5. Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms (%)

 

3.2. Projekta budžets:

 

3.2.1. Projekta detalizēts budžets:

 

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Izmaksu pozīcija1*

Vienība

Vienību skaits

Vienības cena, euro

Kopējās izmaksas euro
(A) = (B)+(C)

Programmas līdzfinansējuma apjoms, euro (B)

Institūcijas līdzfinansējuma apjoms, euro(ja attiecināms) (C)

Izmaksu sadalījums pa gadiem, euro

 

2014

2015

2016

 
   

Projekta iesniedzējs (Organizācijas nosaukums)

 
                           
                           
                           
   

Projekta partneris 2 (Organizācijas nosaukums)

 
                           
                           
                           

Summa kopā:

               

3.2.2. Projekta budžeta kopsavilkums

 

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Projekta iesniedzējs

Projekta partneris3

Kopējā summa

 

euro

 

1.

Projekta administrēšanas izmaksas (līdz 10% no projekta kopējām izmaksām):

       

1.1.

projekta īstenošanas personāla izmaksas

       

1.2.

sakaru pakalpojumu izmaksas

       

1.3.

kancelejas un biroja preču izmaksas

       

1.4.

ar projekta administrēšanu saistīto komandējumu un darba braucienu izmaksas

       

2.

Konsultantu, lektoru un ekspertu atlīdzība un ar to saistītās izmaksas

       

3.

Informācijas un publicitātes izmaksas

       

4.

Projekta sagatavošanas un ar to saistītās izmaksas:

       

4.1.

būvprojekta sagatavošanas izmaksas

       

4.2.

inženierizpētes izmaksas

       
 

būvprojekta apsekošanas izmaksas

       

4.3.

kultūrvēsturiskās izpētes izmaksas

       

4.4.

kultūrvēsturiskās inventarizācijas izmaksas

       

4.5.

arheoloģiskās izpētes izmaksas

       

5.

Projekta uzraudzības izmaksas:

       

5.1.

būvuzraudzības izmaksas

       

5.2.

autoruzraudzības izmaksas

       

5.3.

arheoloģiskā uzraudzības izmaksas

       

6.

Ēku un būvju renovācijas, restaurācijas un konservācijas izmaksas

       

7.

Kultūras piemineklim piegulošās teritorijas labiekārtošanas (līdz 5% no projekta kopējām izmaksām)

       

8.

Donorvalstīs un saņēmējvalstīs reģistrēto projekta partneru audita izmaksas

       

9.

Sadarbības pasākumu (pieredzes apmaiņa, apmācības, konferences, semināri) izmaksas:

       

9.1.

donorvalstu un saņēmējvalstu ekspertu izmaksas

       

9.2.

sadarbības pasākumu organizēšanas izmaksas

       

9.3.

sadarbības pasākumiem nepieciešamo tulkošanas pakalpojumu izmaksas

       

9.4.

donorvalstu ekspertu, partnerinstitūciju pārstāvju ceļu un uzturēšanās izmaksas

       

9.5.

projekta īstenošanā iesaistītā projekta Latvijas puses personāla un Latvijas ekspertu ceļa un uzturēšanās izmaksas braucienam uz donorvalsti vai citu saņēmējvalsti

       

10.

neparedzētie izdevumi (līdz 5% no būvniecības attiecināmajām izmaksām)

       

11.

SUMMA KOPĀ:

       

1 - Izmaksu pozīcijas norādīt atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgās programmas grantu shēmas īstenošanu norādītajām izmaksu pozīcijām
2 - aizpilda tad, ja projektā ir paredzēts projekta partneris. Ja projektā ir paredzēts iesaistīt vairāk nekā vienu partneri, budžeta veidlapu var papildināt ar papildus ailītēm
3 - aizpilda tad, ja projektā ir paredzēts projekta partneris. Ja projektā ir paredzēts iesaistīt vairāk nekā vienu partneri, budžeta veidlapu var papildināt ar papildus ailītēm

 

4.SADAĻA – PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTA PARTNERI (ja attiecināms)


4.1. Informācija par projekta partneri:

4.1. 1.Projekta partnera nosaukums:

Latviešu valodā

 

Angļu valodā

 

4.1.2. Reģistrācijas Nr.:

 

4.1.3. Tīmekļa vietne:

 

4.1.4. Juridiskā adrese:

Iela, mājas

 

Novads, pilsēta

 

Pasta indekss

 

Valsts

 

4.1.5. Atbildīgā amatpersona:

Vārds, uzvārds

 

Ieņemamais amats

 

Tālruņa numurs

 

E-pasta adrese

 

4.1.6. Kontaktpersona:

Vārds, uzvārds

 

Ieņemamais amats

 

Tālruņa numurs

 

E-pasta adrese

 

4.2. Projekta partnera loma projektā, iesaistes pamatojums un apjoms: Pamatot projekta partnera izvēli un lomu projektā un vai tas nodrošinās līdzfinansējumu no saviem līdzekļiem. Norādīt aktivitātes, kuru īstenošanā projekta partneris būs iesaistīts un aprakstīt paredzēto sadarbības modeli un funkciju sadalījumu starp projekta iesnieguma iesniedzēju un projekta partneri. (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes).

 

4.2. The role of the project partner in project and motivation for involvement: Please describe the selection of project partner(s), the amount of project partners and their role and functions in the project. Describe the activities in which the project partner will be involved and describe the planned model of cooperation and the functions of project applicant and project partner in the model. (Not more than 6000 characters)

 

 

5. SADAĻA – PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEDZĒJA APLIECINĀJUMS


Es, projekta

 
 

projekta nosaukums


iesnieguma iesniedzēja

 
 

projekta iesnieguma iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona,

 
 

vārds, uzvārds

   
 

amata nosaukums

ar parakstu apliecinu, ka:

1. projekta iesnieguma iesniedzējs ir iepazinies ar visiem programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas ir noteikti normatīvajos aktos par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadību un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" (turpmāk – programma) īstenošanu, un projekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot;

2. projekta iesnieguma iesniedzējs uzņemas atbildību par projekta īstenošanu un vadību, kā arī par projekta rezultātiem;

3. projekta iesnieguma iesniedzējs atbild par to, ka projekts tiks īstenots sabiedrības interesēs, ievērojot labas pārvaldības, dzimumu līdztiesības un videi draudzīgas darbības principus, kā arī veicinot ekonomisko un sociālo ilgtspēju;

4. projekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

5. projekta iesnieguma iesniedzējs nav veicis krāpšanas, korupcijas vai jebkādas citas pretlikumīgas darbības;

6. projekta iesnieguma iesniedzējam nav neatbilstoši veikto izdevumu maksājumu parādu citos projektos, kas finansēti no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības programmām vai valsts vai pašvaldību budžeta;

7. projekta iesnieguma iesniedzējam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu projekta līdzfinansējuma daļu un/vai priekšfinansēšanu (ja attiecināms), kā arī projekta īstenošanas nepārtrauktību;

8. projekta iesnieguma iesniedzējs apņemas nodrošināt programmas publicitātes prasību ievērošanu ar projekta īstenošanu saistītajās aktivitātēs un informatīvajos materiālos;

9. projekta iesnieguma iesniedzējs apņemas saglabāt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas, kā arī piekrīt Latvijas vai donorvalstu institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem projekta īstenošanas laikā vai piecu gadu periodā pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas;

10. projekta iesnieguma iesniedzējs ir atbildīgs par programmas apsaimniekotājam sniegto ziņu pareizību un precizitāti;

11. projekta īstenošanai pieprasītais programmas līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta aprakstu;

12. nav zināmu iemeslu, kādēļ šo projektu nevarētu īstenot vai kas varētu aizkavēt tā īstenošanu, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par programmas īstenošanu noteiktajos termiņos;

13. projektā plānotās darbības netiek, nav finansētas un netiks finansētas vai līdzfinansētas no citiem Eiropas Savienības vai citiem finanšu avotiem, kā arī nepārklājas ar darbībām, kuras finansē citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros, tādējādi novēršot iespējamību, ka tiek saņemts dubults līdzfinansējums viena un tā paša projekta vai atsevišķu projekta aktivitāšu īstenošanai;

14. projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošinās projekta ietvaros finansēto ilgtermiņa ieguldījumu saglabāšanu tā īpašumā un izmantos atbilstoši projekta mērķiem ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas;

15. projekta iesnieguma iesniedzējs projekta ietvaros restaurēto, rekonstruēto vai renovēto īpašumu, kā arī iegādāto aprīkojumu apdrošinās pret zaudējumiem (piemēram, ugunsgrēka, zādzības un citos gadījumos) gan projekta īstenošanas laikā, gan arī ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas;

16. projekta iesniedzējs ne mazāk kā piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas paredzēs finanšu līdzekļus programmas apsaimniekotāja noteiktajā apjomā projekta ietvaros restaurētā, rekonstruētā vai renovētā īpašuma, kā arī iegādātā aprīkojuma uzturēšanai;

17. paredzamo būvdarbu rezultāts sekmēs konkrētā kultūras pieminekļa saglabāšanu un autentiskuma saglabāšanu;

18. projekta ietvaros plānotie darbi atbildīs normatīvajiem aktiem kultūras mantojuma jomā un Eiropas Savienības un Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanas politikai;

19. projekta iesnieguma iesniedzējs normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu noteiktajos gadījumos projektā paredzētajām darbībām veiks ietekmes uz vidi izvērtējumu, kā arī nodrošinās projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā radušos atkritumu vai pārpalikumu otrreizēju izlietošanu, pārstrādi, apstrādi un/vai uzglabāšanu videi nekaitīgā veidā;

20. projekta iesnieguma iesniedzējs projekta izmaksu sadārdzinājuma gadījumā no saviem līdzekļiem apņemas nodrošināt papildus nepieciešamo finansējumu;

21. projekta iesniegumam pievienotās dokumentu kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Vārds, uzvārds

Paraksts*

Datums*

*Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām.

Kultūras ministra vietā – tieslietu ministrs Jānis Bordāns
Kultūras ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.septembra noteikumiem Nr.763

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas LV04 "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmas "Kultūras apmaiņa" projekta iesniegums

Projekta nosaukums:

 
   

Projekta nosaukums angļu valodā:

 
   

Projekta iesnieguma iesniedzējs:

 

Title of the Project applicant in English

 

Informāciju aizpilda programmas apsaimniekotājs:

Projekta iesnieguma reģistrācijas numurs:

   

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums:

   

 

1.SADAĻA - PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEDZĒJU


1.1. Projekta iesnieguma iesniedzējs:

1.1. 1. Projekta iesnieguma iesniedzēja nosaukums (latviešu un angļu valodā):

1.1.2. Projekta iesnieguma iesniedzēja reģistrācijas Nr.:

1.1.3. Juridiskā adrese:

Iela, mājas

 

Novads, pilsēta

 

Pasta indekss

 

1.1.4. Kontakti:

Tālruņa numurs

 

E-pasta adrese

 

Vārds, uzvārds

 

1.1.5. Atbildīgā amatpersona:

Vārds, uzvārds

 

Ieņemamais amats

 

Tālruņa numurs

 

E-pasta adrese

 

1.1.6. Kontaktpersona (projekta vadītājs):

Vārds, uzvārds

 

Tālruņa numurs

 

E-pasta adrese

 

1.2.

Projekta iesnieguma iesniedzēja tips (atzīmēt atbilstošo):

Valsts kultūras institūcija

Pašvaldība

Pašvaldības institūcija

Biedrība vai nodibinājums


1.3.Projekta iesnieguma iesniedzēja un projekta partnera/u līdzšinējās darbības pieredze un projekta ieviešanas kapacitāte (aprakstīt institūcijas līdzšinējo pieredzi projekta darbības jomā un iepriekšēju pieredzi pasākumu īstenošanā kultūras jomā(ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes)):

 

1.4.Projekta partneru loma projektā un piesaistes pamatojums: Lūdzu, pamatojiet projekta partnera izvēli un lomu projektā, norādiet aktivitātes, kuru īstenošanā projekta partneris būs iesaistīts, aprakstiet paredzēto sadarbības modeli un funkciju sadalījumu starp projekta iesnieguma iesniedzēju un projekta partneri (ne vairāk kā 6000 rakstu zīmes):

 

1.4.1. Projekta partneru loma projektā un piesaistes pamatojums (angļu valodā): Lūdzu, pamatojiet projekta partnera izvēli un lomu projektā, norādiet aktivitātes, kuru īstenošanā projekta partneris būs iesaistīts, aprakstiet paredzēto sadarbības modeli un funkciju sadalījumu starp projekta iesnieguma iesniedzēju un projekta partneri (ne vairāk kā 6000 rakstu zīmes):

 

 

2.SADAĻA - PROJEKTA APRAKSTS


2.1.Projekta kopsavilkums: Aprakstīt galvenās projekta ietvaros plānotās darbības (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes).

 

2.1.1. Projekta kopsavilkums angļu valodā

 

2.2.Projekta nepieciešamības pamatojums: Sniegt projekta mērķa grupas aprakstu, tās vajadzības un projekta nepieciešamības pamatojumu (ne vairāk kā 2000 zīmes).

 

2.3.Projekta aktivitāšu apraksts, to atbilstība projekta mērķim un atbalstāmajām jomām: (ne vairāk kā 1000 zīmes).

 

2.4.Projekta mērķis (ne vairāk kā 1000 zīmes):

 

2.5. Projekta aktivitāšu apraksts:

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Detalizēts aktivitātes apraksts (Norādīt veicamās darbības, norises vietu, ilgumu).

   
   
   
   

2.6. Plānotais projekta īstenošanas laika grafiks:

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņos)

2014.g.

2015.g

2016.g.

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

                   
                   
                   
                   
                   

2.7. Plānotais projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos):

 

2.8. Projekta rezultāti:

Nr.

Rezultāts

Rādītājs

Apraksts

Rādītāja skaitliskā vērtība

Informācijas avoti vai pārbaudes paņēmieni

Bāzes vērtība

Mērķa vērtība

           
           
           

2.9. Projekta ilgtspēja: Aprakstīt, kā pēc projekta īstenošanas beigām tiks izmantoti un uzturēti projekta īstenošanas laikā sasniegtie rezultāti (ne vairāk kā 2500 rakstu zīmes)

 

2.10. Risku novērtējums: Uzskaitīt projekta īstenošanas, finanšu, termiņu, rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes riski)

Nr. p.k.

Riska apraksts Aprakstīt riskus, kas varētu ietekmēt projekta plānoto rezultātu sasniegšanu.

Riska novērtējums

Riska novēršanas plāns

Varbūtība
(zema, vidēja, augsta)

Ietekme
(zema, vidēja, augsta)

       
       
       

2.11. Projekta aktivitāšu aktualitāte un inovatīvas metodes mērķu sasniegšanai: Aprakstīt, kā projekta mērķa sasniegšanai tiek izmantotas radošas un inovatīvas metodes un kādā veidā projektā plānotās aktivitātes ir aktuālas nozarei (ne vairāk kā 4000 rakstu zīmes)

 

2.12. Projekta ieguldījums kultūras daudzveidības, tolerances un starpkultūru dialoga veicināšanā un kultūras jomu sinerģijā: Aprakstīt kā projekts veicinās kultūras daudzveidību, nosaukt jomas, kurās plānoti kultūras pasākumi, kā arī aprakstīt, vai projekta rezultātā tiks veicināta tolerance, sekmēta izpratne par mazākumtautību savpatnību (ne vairāk kā 4000 rakstu zīmes).

 

2.13. Projekta ietekme uz horizontālajām prioritātēm: Aprakstīt, kādu ieguldījumu projekts sniegs horizontālo prioritāšu (laba pārvaldība, vides apsvērumi, ekonomiskā ilgtspēja, sociālā ilgtspēja, dzimumu līdztiesība) veicināšanā (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes).

Laba pārvaldība

 

Vides apsvērumi

 

Ekonomiskā ilgtspēja

 

Sociālā ilgtspēja

 

Dzimumu līdztiesība

 

2.14. Projekta personāla un vadības kvalifikācija un pieredze: Aprakstīt projekta personāla līdzšinējo pieredzi projektu īstenošanā un profesionālo kvalifikāciju, kā arī projekta vadības pieredzi un kvalifikāciju (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes).

 

2.15. Saikne starp projekta iesnieguma iesniedzēja darbības sfēru, plānoto sadarbību un radīto kultūras produktu/pakalpojumu: Aprakstīt saistību starp projekta iesnieguma iesniedzēja darbības sfēru, plānoto sadarbību ar projekta partneri un radīto kultūras produktu/pakalpojumu (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes)

 

2.16. Publicitātes plāns:

Publicitātes plāna mērķis:

 

Stratēģija un mērķa auditorija:

 

Komunikācijas līdzekļi:

 

Informācijas un publicitātes pasākumu organizēšanā iesaistītās institūcijas/organizācijas:

 

Kontaktpersona:

 

Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi:

Nr.

Pasākums

Īss pasākuma apraksts

Mērķa grupa

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma organizētājs un iesaistītās institūcijas/organizācijas

Pasākumu izvērtēšanas veids

           

Aprakstīt, kā tiks veikta izvērtēšana par projekta, programmas un EEZ finanšu instrumenta atpazīstamību, informētību par to mērķi un ietekmi un donorvalstu lomu.

             
             

2.17. Projekta iesnieguma iesniedzēja īstenotie un sagatavotie projekti, par kuriem ir saņemts vai plānots saņemt valsts un/vai Eiropas Savienības finansējumu, citu finansējumu no publiskajiem līdzekļiem, citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu ietvaros (ja tādu projektu nav, tad nepieciešams ievilkt "-" vai ierakstīt "nav").

Nr.
p.k.

Finansējuma sniedzējs

Finansējuma veids, projekta nosaukums un numurs

Finansējuma apmērs (euro)

Projekta kopējās izmaksas (euro)

Attiecināmās izmaksas

Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg–mm/gggg)

             
             
             

 

3.SADAĻA – PROJEKTA FINANŠU INFORMĀCIJA


3.1. Finanšu avoti:

3.1.1. Kopējās attiecināmās izmaksas (euro)

 

3.1.2. Programmas līdzfinansējums (euro)

 

3.1.3. Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējums (euro)

 

3.1.4. Programmas līdzfinansējuma apjoms (%)

 

3.1.5. Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms (%)

 

3.2. Projekta budžets:

3.2.1. Projekta detalizēts budžets:

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Izmaksu pozīcija1*

Vienība

Vienību skaits

Vienības cena, euro

Kopējās izmaksas, euro
(A) = (B)+(C)

Programmas līdzfinansējuma apjoms, euro (B)

Institūcijas līdzfinansējuma apjoms, euro (ja attiecināms) (C)

Izmaksu sadalījums pa gadiem, euro

2014

2015

2016

 

Projekta iesniedzējs (Organizācijas nosaukums)

                       
                       
                       
 

Projekta partneris 2 (Organizācijas nosaukums)

                       
                       
                       

Summa kopā:

             

3.2.2. Projekta budžeta kopsavilkums

Nr.p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums

Projekta iesniedzējs

Projekta partneris3

Kopējā summa

euro

1.

Projekta administrēšanas izmaksas (līdz 10% no projekta kopējām izmaksām):

     

1.1.

projekta īstenošanas personāla izmaksas

     
 

konsultantu, ekspertu un lektoru izmaksas

     

1.2.

kancelejas un biroja preču izmaksas

     

1.3.

sakaru pakalpojumu izmaksas

     

1.4.

ar projekta administrēšanu saistīto komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas

     

2.

Konsultantu, ekspertu un lektoru atlīdzība un ar to saistītās izmaksas

     

3.

informācijas un publicitātes izmaksas

     

4.

Izmaksas, kas saistītas ar rīkošanu un dalību starptautiskos kultūras pasākumos un pieredzes apmaiņu to ietvaros:

     

4.1.

autoratlīdzības izmaksas

     

4.2.

audiovizuālo materiālu izstrāde

     

4.3.

materiālu izmaksas, kas saistītas ar dalību kultūras un mākslas pasākumos un to organizēšanu

     

4.4.

telpu un iekārtu nomas izmaksas, kas saistītas ar dalību kultūras un mākslas pasākumos un to organizēšanu

     

4.5.

ceļa un uzturēšanās izmaksas, kas saistītas ar dalību kultūras un mākslas pasākumos un to organizēšanā

     

4.6.

pasākumu apkalpošanas izmaksas

     

4.7.

citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta īstenošanai un mērķu sasniegšanai

     

5.

Sadarbības pasākumu (pieredzes apmaiņa, apmācības, konferences, semināri) izmaksas:

     

5.1.

donorvalstu un saņēmējvalstu ekspertu izmaksas

     

5.2.

sadarbības pasākumu organizēšanas izmaksas

     

5.3.

sadarbības pasākumiem nepieciešamo tulkošanas pakalpojumu izmaksas

     

5.4.

donorvalstu ekspertu, partnerinstitūciju pārstāvju ceļu un uzturēšanās izmaksas

     

5.5.

projekta īstenošanā iesaistītā projekta Latvijas puses personāla un Latvijas ekspertu ceļa un uzturēšanās izmaksas braucienam uz donorvalsti vai citu saņēmējvalsti

     

6.

Donorvalstīs un saņēmējvalstīs reģistrēto projekta partneru audita izmaksas

     
 

SUMMA KOPĀ:

     

[1] - Izmaksu pozīcijas norādīt atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgās programmas grantu shēmas īstenošanu norādītajām izmaksu pozīcijām
[2] - aizpilda tad, ja projektā ir paredzēts projekta partneris. Ja projektā ir paredzēts iesaistīt vairāk nekā vienu partneri, budžeta veidlapu var papildināt ar papildus ailītēm
[3] - aizpilda tad, ja projektā ir paredzēts projekta partneris. Ja projektā ir paredzēts iesaistīt vairāk nekā vienu partneri, budžeta veidlapu var papildināt ar papildus ailītēm

 

4.SADAĻA – PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTA PARTNERI


4.1. Informācija par projekta partneri:

4.1. 1.Projekta partnera nosaukums:

Latviešu valodā

 

Angļu valodā

 

4.1.2. Reģistrācijas Nr.:

 

4.1.3. Tīmekļa vietne:

 

4.1.4. Juridiskā adrese:

Iela, mājas

 

Novads, pilsēta

 

Pasta indekss

 

Valsts

 

4.1.5. Atbildīgā amatpersona:

Vārds, uzvārds

 

Ieņemamais amats

 

Tālruņa numurs

 

E-pasta adrese

 

4.1.6. Kontaktpersona:

Vārds, uzvārds

 

Ieņemamais amats

 

Tālruņa numurs

 

E-pasta adrese

 

4.2. Projekta partnera loma projektā un piesaistes pamatojums: Pamatot projekta partnera izvēli, projekta partneru skaitu un lomu projektā. Norādīt aktivitātes, kuru īstenošanā projekta partneris būs iesaistīts un aprakstīt paredzēto sadarbības modeli un funkciju sadalījumu starp projekta iesnieguma iesniedzēju un projekta partneri/iem (ne vairāk kā 6000 rakstu zīmes).

 

4.2.1. Projekta partnera loma projektā un piesaistes pamatojums (angļu valodā): Pamatot projekta partnera izvēli, projekta partneru skaitu un lomu projektā. Norādīt aktivitātes, kuru īstenošanā projekta partneris būs iesaistīts un aprakstīt paredzēto sadarbības modeli un funkciju sadalījumu starp projekta iesnieguma iesniedzēju un projekta partneri/iem (ne vairāk kā 6000 rakstu zīmes).

 

 

5. SADAĻA – PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEDZĒJA APLIECINĀJUMS


Es, iepriekš noteiktā projekta

 
 

iepriekš noteiktā projekta nosaukums


iesnieguma iesniedzēja

 
 

projekta iesnieguma iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona,

 
 

vārds, uzvārds

   
 

amata nosaukums

ar parakstu apliecinu, ka:

1. projekta iesnieguma iesniedzējs ir iepazinies ar visiem programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas ir noteikti normatīvajos aktos par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadību un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" (turpmāk – programma) īstenošanu, un projekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot;

2. projekta iesnieguma iesniedzējs uzņemas atbildību par projekta īstenošanu un vadību, kā arī par projekta rezultātiem;

3. projekta iesnieguma iesniedzējs atbild par to, ka projekts tiks īstenots sabiedrības interesēs, ievērojot labas pārvaldības, dzimumu līdztiesības un videi draudzīgas darbības principus, kā arī veicinot ekonomisko un sociālo ilgtspēju;

4. projekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

5. projekta iesnieguma iesniedzējs nav veicis krāpšanas, korupcijas vai jebkādas citas pretlikumīgas darbības;

6. projekta iesnieguma iesniedzējam nav neatbilstoši veikto izdevumu maksājumu parādu citos projektos, kas finansēti no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības programmām vai valsts vai pašvaldību budžeta;

7. projekta iesnieguma iesniedzējam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma daļu un/vai priekšfinansēšanu (ja attiecināms), kā arī projekta īstenošanas nepārtrauktību;

8. projekta iesnieguma iesniedzējs apņemas nodrošināt programmas publicitātes prasību ievērošanu ar projekta īstenošanu saistītajās aktivitātēs un informatīvajos materiālos;

9. projekta iesnieguma iesniedzējs apņemas saglabāt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas, kā arī piekrīt Latvijas vai donorvalstu institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem projekta īstenošanas laikā vai piecu gadu periodā pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas;

10. projekta iesnieguma iesniedzējs ir atbildīgs par programmas apsaimniekotājam sniegto ziņu pareizību un precizitāti;

11. projekta īstenošanai pieprasītais programmas līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta aprakstu;

12. nav zināmu iemeslu, kādēļ šo projektu nevarētu īstenot vai kas varētu aizkavēt tā īstenošanu, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par programmas īstenošanu noteiktajos termiņos;

13. projektā plānotās darbības netiek, nav finansētas un netiks finansētas vai līdzfinansētas no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī nepārklājas ar darbībām, kuras finansē citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros, tādējādi novēršot iespējamību, ka tiek saņemts dubults līdzfinansējums viena un tā paša projekta vai atsevišķu projekta aktivitāšu īstenošanai;

14. projekta iesnieguma iesniedzējs projekta izmaksu sadārdzinājuma gadījumā no saviem līdzekļiem apņemas nodrošināt papildus nepieciešamo finansējumu;

15. projekta iesniegumam pievienotās dokumentu kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam;

16. projekta iesnieguma latviešu valodas versija atbilst tās angliskajam tulkojumam.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Vārds, uzvārds

Paraksts*

Datums*

*Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām.

 

Projekta iesnieguma veidlapas tulkojums angļu valodā

European Economic Area Financial Mechanism 2009 – 2014 Programme LV04 "Conservation and Revitalization of Cultural and Natural Heritage" small grant scheme "Cultural exchange" project application

Title of the project:

 
   

Project applicant:

 

Filled by the programme operator:

Project application registration number:

   

Date of submission of the project application:

   

 

1.BASIC INFORMATION ABOUT THE PROJECT APPLICANT


1.1. Project applicant:

1.1. 1. Title of the project applicant:

1.1.2. Project applicant registration number:

1.1.3. Address:

Street

 

City, district

 

Postal index

 

1.1.4. Contacts:

Phone number

 

E-mail

 

Name, Surname

 

1.1.5. Responsible official:

Name, Surname

 

Position

 

Phone number

 

E-mail

 

1.1.6. Contact person:

Name, Surname

 

Phone number

 

E-mail

 

1.2.

The type of project applicant:

State culture institution

Municipality

Municipality institution

Association or foundation


1.3.The previous experience and project implementation capacity of the project applicant and project partner(s) (Not more than 3000 characters):

 

1.4.The role of project partner in project and the reasons of involvement with the project: (Not more than 6000 characters):

 

 

2.PROJECT DESCRIPTION


2.1.Project summary: (Not more than 1000 characters)

 

2.2. Explanation of the need for the project (Not more than 2000 characters)

 

2.3.Description of project activities, the relation to the project objective (Not more than 1000 characters)

 

2.4.Project objective (Not more than 1000 characters)

 

2.5. Description of project activities:

Nr.

Activity

Detailed activity description (Describe planned activities, place of activities and the duration)

   
   
   
   

2.6. Project implementation schedule:

Nr.

Activity

Project implementation (quarters)

2014.g.

2015.g

2016.g.

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

                   
                   
                   
                   
                   

2.7. Planned duration of the project (months):

 

2.8. Project results:

Nr.

Result

Indicator

Description

Indicator

Information

Evaluation value

Target value

           
           
           

2.9. Project sustainability (Not more than 2500 characters)

 

2.10. Evaluation of risks:

Nr.
p.k.

Risk description.

Risk evaluation

Risk prevention measures

Probability

Impact

       
       
       

2.11. The creativity and novelty of the proposed project activities: (Not more than 4000 characters)

 

2.12. Project’s contribution to promotion of cultural diversity, tolerance and inter-cultural dialogue, and the synergy of different culture areas: (Not more than 4000 characters)

 

2.13. Project’s contribution to horizontal priorities: (Not more than 3000 characters)

Good governance

 

Environmental considerations

 

Economic sustainability

 

Social sustainability

 

Equal opportunities

 

2.14. Project personal and management qualification and experience: (Not more than 2000 characters)

 

2.15. The linkage between project applicant’s sphere of regular activities, planned cooperation and created cultural; product/service: (Not more than 3000 characters)

 

2.16. Publicity plan:

Objective of the publicity plan:

 

Strategy and target groups:

 

Means of communication:

 

Involved organizations:

 

Contact person:

 

Planned information and publicity activities:

Nr.

Activity/event

Short description

Target group

Date of activity

Place of activity

Responsible/involved institutions

The evaluation of activities/events

           
             
             

2.17. Project applicant’s other implemented and produced projects, for which it is receiving or is planning to receive state and/or European Union or other funding from public budget or other financial instruments (if there is none, please do write it).

Nr.

Funding

Project’s title and number

Amount of funding (euro)

Total costs (euro)

Eligible costs

Project duration

             
             
             

 

3.PROJECT’S FINANCE INFORMATION


3.1. Sources of funding:

3.1.1. Total eligible costs (euro)

 

3.1.2. Programme co-financing (euro)

 

3.1.3. Project applicant’s co-financing (euro)

 

3.1.4. Amount of programme co-financing (%)

 

3.1.5. Amount of Project applicant’s co-financing(%)

 

3.2. Project’s budget:

3.2.1. Detailed budget:

Nr.

Activity

Type of costs

Unit

Amount of units

Unit cost

Total costs, euro (A) = (B)+(C)

Programme cofinancing, euro (B)

Project applicant’s cofinancing, euro (if applicable) (C)

Costs by year, euro

2014

2015

2016

 

Project applicant (Title)

                       
                       
                       
 

Project partner (Title)

                       
                       
                       

Total:

             

3.2.2. Project summary:

Nr.
p.k.

Type of costs

Project applicant

Project partner

Total amount

euro

1.

Project administration costs (up to 10% of total costs):

     

1.1.

Costs of project implementation personal

     

1.2.

Office expenses

     

1.3.

Communication costs

     

1.4.

Travel allowance related to project administration

     

2.

Consultant, expert and lector costs

     

3.

Information and publicity costs

     

4.

Costs of the organizing and participation in international cultural and arts events and experience exchange

     

4.1.

Author’s fees

     

4.2.

Development of audiovisual materials

     

4.3.

Costs related to participation in and organization of cultural and arts events

     

4.4.

Costs of renting premises and equipment for organizing or participating in cultural and arts events

     

4.5.

Travel and accommodation costs related to participation in and organizing cultural and arts events

     

4.6.

Service charges for art and cultural events

     

4.7.

Other costs related to project implementation and achievement of project objectives

     

5.

Costs of cooperation events (exchange of experience events, trainings, conferences, seminars)

     

5.1.

Donor and beneficiary country expert costs

     

5.2.

Costs of organizing cooperation events

     

5.3.

Translation costs related to organizing cooperation events

     

5.4.

Donor and beneficiary country expert travel and accommodation costs

     

5.5.

In the project implementation involved Latvian project personal and expert travel and accommodation costs

     

6.

Audit costs for project partners registered in donor states and beneficiary states

     
 

TOTAL:

     

 

4.BASIC INFORMATION ABOUT THE PROJECT PARTNER


4.1. Information about the project partner:

4.1. 1.Title of the project partner:

Latvian

 

English

 

4.1.2. Registration Nr.:

 

4.1.3. Website:

 

4.1.4. Address:

Street

 

City, district

 

Postal index

 

Country

 

4.1.5. Responsible official:

Name, Surname

 

Position

 

Phone number

 

E-mail

 

4.1.6. Contact person:

Name, Surname

 

Position

 

Phone number

 

E-mail

 

4.2. The role of the project partner in project and motivation for involvement: Please describe the selection of project partner(s), the amount of project partners and their role and functions in the project. Describe the activities in which the project partner will be involved and describe the planned model of cooperation and the functions of project applicant and project partner in the model. (Not more than 6000 characters)

 
Kultūras ministra vietā – tieslietu ministrs Jānis Bordāns
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.septembra noteikumiem Nr.763
Grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. Administratīvie kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums
(Jā/Nē)

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P*, N**)

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts programmas apsaimniekotāja noteiktajā termiņā

X

N

2.

Projekta iesnieguma iesniedzējs atbilst Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.763 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmu "Kultūras mantojuma saglabāšana" un "Kultūras apmaiņa" atklāta konkursa nolikums" (turpmāk – noteikumi) noteiktajām prasībām

X

N

3.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un izstrādāts atbilstoši noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī tas ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un tam ir pievienoti noteikumu 23.2.1.apakšpunktā minētie dokumenti

X

P

4.

Projekta iesnieguma iesniedzējs projekta iesniegumu ir iesniedzis personīgi aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē) vai nosūtījis pa pastu, noformējot atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā), vai iesniedzis to elektroniska dokumenta formā, noformējot atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā)

X

P

5.

Projekta iesniegumam pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija, un tā pilnībā atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegums iesniegts pa pastu vai personīgi)

X

P

6.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

X

N

7.

Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā, un tam pievienots projekta kopsavilkums angļu valodā

X

P

8.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesnieguma iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona) atbilstoši projekta iesnieguma iesniedzēja darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem

X

N

9.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins (programmas līdzfinansējums un projekta iesniedzēja līdzfinansējums) ir sastādīts euro un ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām

X

P

10.

Projekts (vai atsevišķi tajā ietvertie pasākumi) nav iepriekš ticis apstiprināts finansēšanai no Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda līdzekļiem vai arī citiem ārvalstu finanšu avotiem un nav saņēmis cita veida finansējumu projektā paredzēto darbību īstenošanai

X

N

11.

Projekta iesniegumā norādītais programmas līdzfinansējuma apmērs nav mazāks par minimālo un nepārsniedz maksimālo noteikumu 19. un 20.punktā minēto vienam projektam pieejamo līdzfinansējuma apmēru atbilstoši projekta iesniedzēja veidam

X

P

12.

Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst noteikumu 29.punktā minētajām izmaksām un nepārsniedz izmaksu apmēra ierobežojumus

X

P

13.

Projekta iesnieguma iesniedzējam un projekta partneriem nav pasludināts maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, kā arī saimnieciskā darbība nav izbeigta (valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un publisko tiesību juridiskās personas saskaņā ar šo kritēriju nevērtē)

X

N

14.

Projekta iesnieguma iesniedzējam un projekta partneriem nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu

X

P

15.

Projekta iesnieguma iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu

X

N

16.

Projekta īstenošanas laika grafikā paredzēti atbilstoši termiņi projektā plānoto pasākumu īstenošanai, un projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz šo noteikumu 66.punktā noteikto periodu

X

P


2. Atbilstības kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums
(Jā/Nē)

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P*, N**)

1.

Projekta mērķis atbilst noteikumu 2.1.apakšpunktā noteiktajam neliela apjoma grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" mērķim

X

N

2.

Projekta iesniegums pamato mērķa grupas vajadzības, pamato projekta nepieciešamību un identificē risināmās problēmas

X

P

3.

Projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu

X

P

4.

Projekta iesniegumā plānotie rezultāta un iznākuma rādītāji sekmē noteikumu 6. un 7.punktā noteikto rādītāju sasniegšanu

X

N

5.

Projekta iesnieguma iesniedzēja partneris atbilst noteikumu 16.1.apakšpunktā minētajām prasībām

X

N

6.

Projekta iesniegumā ir definēts sadarbības modelis ar iesaistīto projekta partneri (attiecināms, ja projektu plānots īstenot kopīgi ar projekta partneri)

X

P

7.

Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un pamatotas attiecībā pret sagaidāmajiem rezultātiem un atbilst faktiskajām izmaksām nozarē projekta iesniegšanas brīdī

X

P

8.

Ja projekta izmaksas pieaugs, projekta iesnieguma iesniedzējs un projekta partneris (ja attiecināms) ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem

X

N

9.

Projekta iesnieguma iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt projektā sasniegto rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas

X

N

10.

Projekta iesniegumam pievienotajā publicitātes plānā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst noteikumu 70.punktā noteiktajām prasībām

X

P


3. Kvalitātes kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

Minimālais nepieciešamais punktu skaits

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P*, N**)

1.

Kultūras mantojuma objektu autentiskuma saglabāšana un restaurācijas darbu kvalitāte

20

10

N

1.1.

Projekta rezultāti nav vērsti uz kultūras mantojuma objekta autentiskuma saglabāšanu un neparedz tā autentiskuma saglabāšanu, kā arī nav paredzēta kvalitatīva restaurācijas darbu veikšana

0

   

1.2.

Projekta rezultāti ir vērsti uz kultūras mantojuma objekta autentiskuma saglabāšanu un paredz daļēju tā autentiskuma saglabāšanu, kā arī daļēji kvalitatīvu restaurācijas darbu veikšanu

10

   

1.3.

Projekta rezultāti ir vērsti uz kultūras mantojuma objekta autentiskuma saglabāšanu un paredz tā autentiskuma saglabāšanu, kā arī paredz augstvērtīgu un kvalitatīvu restaurācijas darbu veikšanu

20

   

2.

Projekta ietvaros saglabātais kultūras piemineklis ir valsts vai vietējas nozīmes aizsargājams arhitektūras piemineklis

(papildus 5 punkti tiek piešķirti projektam, kura ietvaros tiek saglabāts koka vai jūgendstila arhitektūras piemineklis)

20

5

N

2.1.

Nav izpildītas 2.2., 2.3. un 2.4.apakškritērijā noteiktās prasības

0

   

2.2.

Projekta ietvaros tiek saglabāts vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis

5

   

2.3.

Projekta ietvaros tiek saglabāts vietējas nozīmes koka vai jūgendstila arhitektūras piemineklis

10

   

2.4.

Projekta ietvaros tiek saglabāts valsts nozīmes arhitektūras piemineklis

15

   

2.5.

Projekta ietvaros tiek saglabāts valsts nozīmes koka vai jūgendstila arhitektūras piemineklis

20

   

3.

Projekta ietvaros saglabātajā kultūras piemineklī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī tiek īstenots kultūras produkts vai pakalpojums1 kultūras nozarē2

10

Kritērijs nav izslēdzošs

P

3.1.

Projekta ietvaros saglabātajā kultūras piemineklī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī netiek īstenots neviens pakalpojums kultūras nozarē

0

   

3.2.

Projekta ietvaros saglabātajā kultūras piemineklī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī tiek īstenots viens produkts vai pakalpojums kultūras nozarē

3

   

3.3.

Projekta ietvaros saglabātajā kultūras piemineklī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī tiek īstenoti divi produkti vai pakalpojumi kultūras nozarē

7

   

3.4.

Projekta ietvaros saglabātajā kultūras piemineklī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī tiek īstenoti trīs vai vairāk produkti vai pakalpojumi kultūras nozarē

10

   

4.

Projekta īstenošanas rezultātā tiek nodrošināta 3.kritērijā minētā kultūras produkta vai pakalpojuma apjoma un kvalitātes uzlabošanās vai jauna kultūras produkta vai pakalpojuma ieviešana

20

5

N

4.1.

Projekta īstenošanas rezultātā netiek nodrošināta 3.kritērijā minētā pakalpojuma apjoma un kvalitātes uzlabošanās vai jauna kultūras produkta vai pakalpojuma ieviešana

0

   

4.2.

Projekta īstenošanas rezultātā tiek nodrošināta 3.kritērijā minētā kultūras produkta vai pakalpojuma apjoma un kvalitātes uzlabošanās

7

   

4.3.

Projekta īstenošanas rezultātā tiek nodrošināta 3.kritērijā minētā jauna kultūras produkta vai pakalpojuma ieviešana

14

   

4.4.

Projekta īstenošanas rezultātā tiek nodrošināta gan 3.kritērijā minētā kultūras produkta vai pakalpojuma apjoma un kvalitātes uzlabošanās, gan jauna kultūras produkta vai pakalpojuma ieviešana

20

   

5.

Projekta ietvaros tiks veicināta horizontālo prioritāšu īstenošana (laba pārvaldība, vides apsvērumi, ekonomiskā ilgtspēja, sociālā ilgtspēja, dzimumu līdztiesība)

10

Kritērijs nav izslēdzošs

P

5.1.

Projekta ietvaros netiks veicināta horizontālo prioritāšu īstenošana

0

   

5.2.

Projekta ietvaros tiks veicinātas vismaz divas horizontālās prioritātes

3

   

5.3.

Projekta ietvaros tiks veicinātas trīs līdz četras horizontālās prioritātes

7

   

5.4.

Projekta ietvaros tiks veicinātas piecas horizontālās prioritātes

10

   

6.

Projektā plānota restauratoru kvalifikācijas celšana

10

Kritērijs nav izslēdzošs

P

6.1.

Projektā nav plānota restauratoru kvalifikācijas celšana

0

   

6.2.

Projektā plānoti restauratoru kvalifikācijas celšanas pasākumi

5

   

6.3.

Projektā plānoti restauratoru kvalifikācijas celšanas pasākumi un iesaiste projekta restaurācijas darbu veikšanā

10

   

7.

Projektā plānoto būvniecības darbu būvniecības dokumentācijas gatavības stadija

10

2

N

7.1.

Projekta iesniegumam nav pievienoti kritērijā pieprasītie dokumenti

0

   

7.2.

Projekta iesniegumam pievienots būvvaldes apstiprināts plānošanas un arhitektūras uzdevums, būvniecības izmaksu tāme, atbilstošo iestāžu izdotie tehniskie noteikumi, paraksttiesīgas personas apliecinājums, ka līdz programmas apsaimniekotāja norādītajam termiņam projekta iesnieguma iesniedzējs iesniegs būvvaldes akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā

2

   

7.3.

Projekta iesniegumam pievienots būvvaldē akceptēts būvprojekts skiču projekta stadijā un būvniecības izmaksu tāme, paraksttiesīgas personas apliecinājums, ka līdz programmas apsaimniekotāja norādītajam termiņam projekta iesnieguma iesniedzējs iesniegs būvvaldes akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā

5

   

7.4.

Projekta iesniegumam pievienots būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere un būvniecības izmaksu tāme

10

   

8.

Projektā iesaistīto donorvalstu3 projekta partneru skaits (ja attiecināms)

10

Kritērijs nav izslēdzošs

P

8.1.

Projektā nav paredzēts iesaistīt donorvalstu projekta partnerus

0

   

8.2.

Projektā ir paredzēts iesaistīt vismaz vienu donorvalsts projekta partneri

10

   

9.

Projekta personāla kvalifikācija un profesionālā pieredze, vadības kapacitāte

10

2

P

9.1.

Projekta personāla kvalifikācija un profesionālā pieredze nav pietiekama, izvēlētā projekta personāla izglītība un pieredze neatbilst izvirzītajām prasībām

0

   

9.2.

Projekta personālam ir bijusi minimāla profesionālā pieredze projektu īstenošanā, profesionālā kvalifikācija daļēji atbilst projektā izvirzītajām prasībām

2

   

9.3.

Projekta personālam ir bijusi profesionāla pieredze vismaz divu projektu īstenošanā, sniegts izvērsts projekta vadības kapacitātes raksturojums, profesionālā kvalifikācija atbilst projektā izvirzītajām prasībām

6

   

9.4.

Projekta personālam ir bijusi pieredze vairāk nekā divu projektu īstenošanā, sniegts izvērsts projekta vadības kapacitātes raksturojums, profesionālā kvalifikācija pilnībā atbilst projekta īstenošanas prasībām

10

   

10.

Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana

10

5

N

10.1.

Projekta iesniegumā nav noteikts, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas

0

   

10.2.

Projekta iesniegumā ir īsi aprakstīts, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas, tomēr netiek sniegta informācija par projekta iesnieguma iesniedzēja materiāltehnisko, personāla un finansiālo nodrošinājumu projekta rezultātu tālākai izmantošanai

5

   

10.3.

Projekta iesniegumā ir detalizēti aprakstīts un, ja nepieciešams, ar pielikumā esošiem dokumentiem pamatots, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas, tiek sniegta informācija par projekta iesnieguma iesniedzēja materiāltehnisko, personāla un finansiālo nodrošinājumu projekta rezultātu tālākai izmantošanai

10

   

11.

Informācijas aktivitāšu un publicitātes pasākumu kvalitāte

10

5

P

11.1.

Projekta iesniegumā nav plānoti publicitātes un informācijas pasākumi

0

   

11.2.

Projekta iesniegumā ir plānoti/paredzēti publicitātes un informācijas pasākumi, taču tie sniedz nelielu informāciju par projektu vai arī sasniedz nelielu daļu mērķauditorijas

5

   

11.3.

Projekta iesniegumā ir plānoti/paredzēti publicitātes un informācijas pasākumi un tie sniedz plašu informāciju par projektu un sasniedz plašu mērķauditoriju

10

   

12.

Projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi

10

5

P

12.1.

Projekta iesniegumā nav identificēti projekta īstenošanas, finanšu, termiņu, rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes riski un sniegta to analīze (t.sk. riska iestāšanās varbūtība un ietekmes novērtējums un pamatojums, plānotie pasākumi risku seku mazināšanai un to īstenošanas termiņš)

0

   

12.2.

Projekta iesniegumā daļēji identificēti projekta īstenošanas, finanšu, termiņu, rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes riski un sniegta to analīze (t.sk. riska iestāšanās varbūtība un ietekmes novērtējums un pamatojums, plānotie pasākumi risku seku mazināšanai un to īstenošanas termiņš)

5

   

12.3.

Projekta iesniegumā identificēti projekta īstenošanas, finanšu, termiņu, rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes riski un sniegta to analīze (t.sk. riska iestāšanās varbūtība un ietekmes novērtējums un pamatojums, plānotie pasākumi risku seku mazināšanai un to īstenošanas termiņš)

10

   

13.

Projekta partneru iesaistes apjoms projekta aktivitāšu īstenošanā (ja attiecināms)

10

Kritērijs nav izslēdzošs

P

13.1.

Nav aprakstīta un paredzēta projekta partneru iesaiste projektā

0

   

13.2.

Projekta partneris piedalās kādas aktivitātes īstenošanā, kas ir būtiska projekta kopējo mērķu sasniegšanai

5

   

13.3.

Projekta partneris piedalās vairāku aktivitāšu īstenošanā, kas ir būtiskas projekta kopējo mērķu sasniegšanai, un/vai tas nodrošina līdzfinansējumu no saviem līdzekļiem projekta īstenošanai

10

   

14.

Projekta ieguldījums Latvijas ebreju kultūras mantojuma saglabāšanā

5

Kritērijs nav izslēdzošs

P

14.1.

Projektā nav paredzēts ieguldījums Latvijas ebreju kultūras mantojuma saglabāšanā

0

   

14.2.

Projekts daļēji sniedz ieguldījumu Latvijas ebreju kultūras mantojuma saglabāšanā

3

   

14.3.

Projekts sniedz ieguldījumu Latvijas ebreju kultūras mantojuma saglabāšanā

5

   

15.

Projekta iesnieguma kvalitāte

15

5

N

15.1.

Projekta iesniegums sagatavots zemā kvalitātē, projekta apraksts ir haotisks un nekvalitatīvs, trūkst pārskatāma tā ieviešanas mehānisma apraksta

0

   

15.2.

Projekta iesniegums sagatavots vidējā kvalitātē, projekta komponenti – projekta dalībnieku lomas projektā, aktivitāšu plāns, mērķa grupa, projekta paredzamie rezultāti, ilgtspējas nodrošināšanas mehānisms un pieprasītā finansējuma pamatojums – aprakstīti daļēji

5

   

15.3.

Projekta iesniegums sagatavots labā kvalitātē, projekta pieteikumā vispārīgi definēta katra projekta dalībnieka loma tajā, projekta ieviešanas mehānisms, aktivitāšu plāns, mērķa grupa, projekta rezultāti un ilgtspējas nodrošināšana, kā arī pieprasītā finansējuma pamatojums

10

   

15.4.

Projekta iesniegums sagatavots teicamā kvalitātē, skaidri definējot katra projekta dalībnieka lomu tajā, projekta ieviešanas mehānismu, aktivitāšu plānu, mērķa grupu, projekta rezultātus un ilgtspējas nodrošināšanu, kā arī pieprasītā finansējuma pamatojumu

15

   

Kopā

 

180

44

 

Piezīmes.

1. * Ja projekta iesniegums neatbilst kritērijam, vērtēšanas komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

2. ** Ja projekta iesniegums neatbilst kritērijam, vērtēšanas komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.


1 Saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijās 2006.–2015.gadam noteikto definīciju.
2 Saskaņā ar Kultūras ministrijas nolikumā norādītajām nozarēm.
3 Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju izpratnē – Norvēģijas, Lihtenšteinas un Islandes.

Kultūras ministra vietā – tieslietu ministrs Jānis Bordāns
4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.septembra noteikumiem Nr.763
Neliela apjoma grantu shēmas "Kultūras apmaiņa" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. Administratīvie kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums
(Jā/Nē)

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P*, N**)

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts programmas apsaimniekotāja noteiktajā termiņā

X

N

2.

Projekta iesnieguma iesniedzējs atbilst Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.763 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmu "Kultūras mantojuma saglabāšana" un "Kultūras apmaiņa" atklāta konkursa nolikums" (turpmāk – noteikumi) noteiktajām prasībām

X

N

3.

Projekta iesniegums ir izstrādāts atbilstoši noteikumos noteiktajām prasībām, pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un tam ir pievienoti noteikumu 23.2.2.apakšpunktā minētie dokumenti

X

P

4.

Projekta iesnieguma iesniedzējs projekta iesniegumu ir iesniedzis personīgi aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē) vai nosūtījis pa pastu, noformējot atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā), vai iesniedzis to elektroniska dokumenta formā, noformējot atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā)

X

P

5.

Projekta iesniegumam pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija, un tā pilnībā atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegums iesniegts pa pastu vai personīgi)

X

P

6.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

X

N

7.

Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā, un tam pievienots projekta kopsavilkums angļu valodā

X

P

8.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesnieguma iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona) atbilstoši projekta iesnieguma iesniedzēja darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem

X

N

9

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins (programmas līdzfinansējums un projekta iesniedzēja līdzfinansējums) ir sastādīts euro un ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām

X

P

10.

Projekts (vai atsevišķi tajā ietvertie pasākumi) nav iepriekš ticis apstiprināts finansēšanai no Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda līdzekļiem, vai arī citiem ārvalstu finanšu avotiem vai arī saņēmis cita veida finansējumu projektā paredzēto darbību īstenošanai

X

N

11.

Projekta iesniegumā norādītais programmas līdzfinansējuma apmērs nav mazāks par minimālo un nepārsniedz maksimālo noteikumu 19. un 20.punktā minēto vienam projektam pieejamo līdzfinansējuma apmēru atbilstoši projekta iesniedzēja veidam

X

P

12.

Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst noteikumu 29.punktā minētajām izmaksām un nepārsniedz izmaksu apmēra ierobežojumus

X

P

13.

Projektā paredzētais ieguldījums natūrā (brīvprātīgais darbs) nepārsniedz 50 % no projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējuma un darba samaksas aprēķins balstīts uz 29.1.1.apakšpunktā noteikto likmi stundā, iekļaujot visas sociālās apdrošināšanas iemaksas (attiecas tikai uz nevalstiskajām organizācijām)1

X

P

14.

Projekta iesnieguma iesniedzējam un projekta partneriem nav pasludināts maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, kā arī saimnieciskā darbība nav izbeigta (valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un publisko tiesību juridiskās personas saskaņā ar šo kritēriju nevērtē)

X

N

15.

Projekta iesnieguma iesniedzējam un projekta partneriem nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu

X

P

16.

Projekta iesnieguma iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu

X

N

17.

Projekta īstenošanas laika grafikā paredzēti atbilstoši termiņi projektā plānoto pasākumu īstenošanai, un projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz šo noteikumu 66.punktā noteikto periodu

X

P


2. Atbilstības kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums
(Jā/Nē)

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P*, N**)

1.

Projekta mērķis atbilst noteikumu 2.2.apakšpunktā noteiktajam neliela apjoma grantu shēmas "Kultūras apmaiņa" mērķim

X

N

2.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un projekta īstenošanas nepieciešamību

X

P

3.

Projekts tiek īstenots atbalstāmajās jomās, kuras ir minētas noteikumu 5.2.apakšpunktā

X

N

4.

Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes atbilst projekta koncepcijai un mērķim

X

P

5.

Projekta iesniegumā plānotie rezultātu un iznākuma rādītāji sekmē noteikumu 8. un 9.punktā noteikto programmas rādītāju sasniegšanu

X

N

6.

Projekta iesnieguma iesniedzēja partneris atbilst noteikumu 16.2.apakšpunktā minētajām prasībām

X

N

7.

Projekta iesniegumā ir definēts sadarbības modelis ar iesaistīto projekta partneri

X

P

8.

Vismaz viens no projekta partneriem ir donorvalstu partneris

X

N

9.

Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un pamatotas attiecībā pret sagaidāmajiem rezultātiem, atbilst faktiskajām izmaksām nozarē projekta iesniegšanas brīdī

X

P

10.

Ja projekta izmaksas pieaugs, projekta iesnieguma iesniedzējs un projekta partneris ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem

X

N

11.

Projekta iesnieguma iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt projektā sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas

X

N

12.

Projekta iesniegumam pievienotajā publicitātes plānā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst noteikumu 70.punktā noteiktajām prasībām

X

P


3. Kvalitātes kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

Minimālais nepieciešamais punktu skaits

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P*, N**)

1.

Projekta aktivitāšu aktualitāte, radošums, novitāte

30

15

N

1.1.

Projekta mērķu sasniegšanai netiek izmantotas radošas un inovatīvas metodes, un projektā plānotās aktivitātes nozarei nav aktuālas

0

   

1.2.

Daļa no projekta mērķu sasniegšanai izmantotajām metodēm ir radošas un inovatīvas, un daļa no projektā plānotajām aktivitātēm ir nozarei aktuālas

15

   

1.3.

Projekta mērķu sasniegšanai izmantotas radošas un inovatīvas metodes, un projektā plānotās aktivitātes ir nozarei aktuālas

30

   

2.

Projekta iesnieguma kvalitāte

20

5

N

2.1.

Projekta iesniegums sagatavots zemā kvalitātē, projekta apraksts ir haotisks un nekvalitatīvs, trūkst pārskatāma tā ieviešanas mehānisma apraksta

0

   

2.2.

Projekta iesniegums sagatavots vidējā kvalitātē, projekta komponenti – projekta dalībnieku lomas projektā, aktivitāšu plāns, mērķa grupa, projekta paredzamie rezultāti, ilgtspējas nodrošināšanas mehānisms un pieprasītā finansējuma pamatojums – aprakstīti daļēji

5

   

2.3.

Projekta iesniegums sagatavots labā kvalitātē – projekta iesniegumā vispārīgi definēta katra projekta dalībnieka loma tajā, projekta ieviešanas mehānisms, aktivitāšu plāns, mērķa grupa, projekta rezultāti un ilgtspējas nodrošināšana, kā arī pieprasītā finansējuma pamatojums

10

   

2.4.

Projekta iesniegums sagatavots teicamā kvalitātē, skaidri definējot katra projekta dalībnieka lomu tajā, projekta ieviešanas mehānismu, aktivitāšu plānu, mērķa grupu, projekta rezultātus un ilgtspējas nodrošināšanu, kā arī pieprasītā finansējuma pamatojumu

20

   

3.

Projekta ietvaros tiks veicināta horizontālo prioritāšu īstenošana (laba pārvaldība, vides apsvērumi, ekonomiskā ilgtspēja, sociālā ilgtspēja, dzimumu līdztiesība)

10

Kritērijs nav izslēdzošs

P

3.1.

Projekta ietvaros netiks veicināta horizontālo prioritāšu īstenošana

0

   

3.2.

Projekta ietvaros tiks veicinātas vismaz divas horizontālās prioritātes

3

   

3.3.

Projekta ietvaros tiks veicinātas trīs līdz četras horizontālās prioritātes

7

   

3.4.

Projekta ietvaros tiks veicinātas piecas horizontālās prioritātes

10

   

4.

Projekta iesnieguma iesniedzēja un projekta partneru iepriekšēja pieredze kultūras pasākumu organizēšanā

10

Kritērijs nav izslēdzošs

P

4.1.

Projekta iesnieguma iesniedzējam un projekta partnerim nav iepriekšējas pieredzes kultūras pasākumu organizēšanā

0

   

4.2.

Projekta iesnieguma iesniedzējam un projekta partnerim ir iepriekšēja pieredze kultūras pasākumu organizēšanā

5

   

4.3.

Projekta iesnieguma iesniedzējam un projekta partnerim ir iepriekšēja pieredze kultūras pasākumu organizēšanā vairāk nekā viena gada garumā

10

   

5.

Projekta personāla kvalifikācija un profesionālā pieredze, vadības kapacitāte

5

2

P

5.1.

Projekta personāla kvalifikācija un profesionālā pieredze nav pietiekama, izvēlētā projekta personāla izglītība un pieredze neatbilst izvirzītajām prasībām

0

   

5.2.

Projekta personālam ir bijusi minimāla profesionālā pieredze projektu īstenošanā, profesionālā kvalifikācija daļēji atbilst projektā izvirzītajām prasībām

2

   

5.3.

Projekta personālam ir bijusi profesionāla pieredze vismaz divu projektu īstenošanā, sniegts izvērsts projekta vadības kapacitātes raksturojums, profesionālā kvalifikācija atbilst projektā izvirzītajām prasībām

5

   

6.

Projektā norādīta saikne starp projekta iesnieguma iesniedzēja darbības sfēru, plānoto sadarbību un radīto kultūras produktu/pakalpojumu2

10

5

P

6.1.

Nav norādīta saikne starp projekta iesnieguma iesniedzēja darbības sfēru, plānoto sadarbību un kultūras pasākuma saturu

0

   

6.2.

Saikne starp projekta iesnieguma iesniedzēja darbības sfēru, plānoto sadarbību un radīto kultūras produktu/pakalpojumu norādīta daļēji

5

   

6.3.

Sniegts detalizēts pamatojums saiknei starp projekta iesnieguma iesniedzēja darbības sfēru, plānoto sadarbību un radīto kultūras produktu/pakalpojumu

10

   

7.

Kultūras daudzveidības, tolerances un starpkultūru dialoga veicināšana un kultūras jomu3 sinerģija

15

Kritērijs nav izslēdzošs

P

7.1.

Projekts neveicina kultūras daudzveidību, toleranci un starpkultūru dialogu sabiedrībā, kā arī projektā nav paredzēta kultūras jomu sinerģija

0

   

7.2.

Projekts daļēji veicina kultūras daudzveidību vai toleranci un starpkultūru dialogu sabiedrībā

10

   

7.3.

Projekts veicina gan kultūras daudzveidību, gan arī toleranci, antidiskrimināciju un starpkultūru dialogu sabiedrībā, tai skaitā sekmē izpratni par mazākumtautību savpatnību. Projektā ir paredzēta kultūras jomu sinerģija

15

   

8.

Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana

10

5

N

8.1.

Projekta iesniegumā nav noteikts, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas

0

   

8.2.

Projekta iesniegumā ir īsi aprakstīts, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas, tomēr netiek sniegta informācija par projekta iesnieguma iesniedzēja materiāltehnisko, personāla un finansiālo nodrošinājumu projekta rezultātu tālākai izmantošanai

5

   

8.3.

Projekta iesniegumā ir detalizēti aprakstīts un, ja nepieciešams, ar pielikumā esošiem dokumentiem pamatots, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas, tiek sniegta informācija par projekta iesnieguma iesniedzēja materiāltehnisko, personāla un finansiālo nodrošinājumu projekta rezultātu tālākai izmantošanai

10

   

9.

Informācijas un publicitātes pasākumu kvalitāte donorvalstīs un saņēmējvalstīs

10

5

P

9.1.

Projekta iesniegumā nav plānoti publicitātes un informācijas pasākumi

0

   

9.2.

Projekta iesniegumā ir plānoti/paredzēti publicitātes un informācijas pasākumi, taču tie sniedz nelielu informāciju par projektu vai arī sasniedz nelielu daļu mērķauditorijas

5

   

9.3.

Projekta iesniegumā ir plānoti/paredzēti publicitātes un informācijas pasākumi, tie sniedz plašu informāciju par projektu un sasniedz plašu mērķauditoriju

10

   

10.

Projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi

10

5

P

10.1.

Projekta iesniegumā nav identificēti projekta īstenošanas, finanšu, termiņu, rezultātu un iznākumu rādītāju izpildes riski un sniegta to analīze (t.sk. riska iestāšanās varbūtība un ietekmes novērtējums un pamatojums, plānotie pasākumi risku seku mazināšanai un to īstenošanas termiņš)

0

   

10.2.

Projekta iesniegumā daļēji identificēti projekta īstenošanas, finanšu, termiņu, rezultātu un iznākumu rādītāju izpildes riski un sniegta to analīze (t.sk. riska iestāšanās varbūtība un ietekmes novērtējums un pamatojums, plānotie pasākumi risku seku mazināšanai un to īstenošanas termiņš)

5

   

10.3.

Projekta iesniegumā identificēti projekta īstenošanas, finanšu, termiņu, rezultātu un iznākumu rādītāju izpildes riski un sniegta to analīze (t.sk. riska iestāšanās varbūtība un ietekmes novērtējums un pamatojums, plānotie pasākumi risku seku mazināšanai un to īstenošanas termiņš)

10

   

Kopā

 

130

42

 

Piezīmes.

1. * Ja projekta iesniegums neatbilst kritērijam, vērtēšanas komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

2. ** Ja projekta iesniegums neatbilst kritērijam, vērtēšanas komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.


1 Izņemot projektus kino nozarē, kuru ietvaros brīvprātīgais darbs nav attiecināmas izmaksas.
2 Saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijās 2006.–2015.gadam noteikto definīciju.
3 Projekta ietvaros atbalstāmās kultūras jomas – mūzika, deja, teātris, cirks, vizuālā un audiovizuālā māksla (t.sk. jaunie mediji), dizains, fotogrāfija, literatūra, kino. Kino jomas projekta iesniegumi papildus tiks vērtēti pēc kvalitātes atbilstības principiem, kas noteikti Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem", lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu kino nozarei saskaņā ar komercdarbības atbalsta shēmu Nr.233/2008 "Atbalsta shēma Latvijas filmām".

Kultūras ministra vietā – tieslietu ministrs Jānis Bordāns
5.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.septembra noteikumiem Nr.763
PARTNERĪBAS APLIECINĀJUMS

(Aizpilda katrs projektā iesaistītais partneris)

Partnerības apliecinājums projektam

 
 

(projekta nosaukums)


Es, projekta partnera

 
 

(projekta partnera nosaukums)

atbildīgā amatpersona

,

 

(amats, vārds, uzvārds)

ar parakstu apliecinu, ka:

1) projekta partneris ir iepazinies ar projekta iesnieguma saturu un izprot savu lomu projekta īstenošanā;

2) projekta partneris ir iepazinies ar visiem programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem un projekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot;

3) projekta iesnieguma veidlapā un pievienotajos dokumentos sniegtā informācija par projekta partneri ir pareiza;

4) projekta partneris ir ieguvis nepieciešamo pieredzi un zināšanas projekta īstenošanas jomā, lai veiktu projekta iesniegumā paredzētos uzdevumus;

5) projekta partneris nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas tiesiskās aizsardzības vai likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu vai maksātnespēju (neattiecas uz valsts un pašvaldību iestādēm un citām publisko tiesību juridiskajām personām);

6) projekta partnerim nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

7) projekta partnera profesionālajā darbībā nav konstatēti pārkāpumi un tas nav atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar profesionālo darbību ar spēkā esošu lēmumu;

8) projekta partneris nav veicis krāpšanas, korupcijas vai jebkādas citas pretlikumīgas darbības (neattiecas uz valsts un pašvaldību iestādēm un citām publisko tiesību juridiskajām personām);

9) projekta partneris nav centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju, kurai šāds statuss noteikts saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības likuma 28.pantu, un nav centies ietekmēt projektu iesniegumu vērtēšanas procesā iesaistītās personas;

10) projekta partnerim nav neatbilstoši veikto izdevumu maksājumu parādu citos projektos, kas finansēti no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības programmām vai valsts budžeta;

11) projekta partneris apņemas nodrošināt programmas līdzfinansējuma publicitātes prasību ievērošanu ar projekta īstenošanu saistītajās aktivitātēs un informatīvajos materiālos;

12) projekta partneris apņemas saglabāt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas, kā arī piekrīt Latvijas vai donorvalsts institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem projekta īstenošanas laikā vai piecu gadu periodā pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas;

13) projekta partneris pilnvaro projekta iesnieguma iesniedzēju uzņemties līgumsaistības ar programmas apsaimniekotāju un pārstāvēt sevi visos ar projekta īstenošanu saistītajos jautājumos;

14) projekta partneris apņemas izpildīt projekta iesniegumā paredzētos uzdevumus un sniegt projekta iesnieguma iesniedzējam nepieciešamo informāciju.

Paraksts _______________________________________________

Kultūras ministra vietā – tieslietu ministrs Jānis Bordāns
6.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 3.septembra noteikumiem Nr.763
LETTER OF INTENT

Letter of intent for the project

 
 

(Title of the project)


I, as responsible official of
the project partner

 
 

Title of the project partner

   
 

First name, family name

   
 

Position

confirm, that based on the English language
paragraphs of the project application, the
project partner:

1. is an eligible project partner according to the rules of eligibility set out in the regulation of the Cabinet of Ministers of implementation of the small grant schemes "Cultural Exchange" and "Conservation of the Cultural Heritage"1;

2. is acquainted with the content of the English language paragraphs of the project application and of the project partner’s proposed role in the project implementation;

3. is acquainted with the project budget and the costs related to activities planned in the project for the project partner;

4. is familiar with the conditions for receiving the grant, which are defined in the regulation of the Cabinet of Ministers of implementation of the small grant schemes "Cultural Exchange" and "Conservation of the Cultural Heritage"2, and undertakes to respect them during the implementation of the project;

5. confirms that all information about the project partner provided in the English language paragraphs of the project application and attached documents is correct;

6. has appropriate experience and knowledge to fulfil the tasks foreseen in the English language paragraphs of the project application;

7. undertakes to follow the publicity requirements set out in Paragraphs 3.2 and 3.6 of the calls for proposals while implementing the project activities and publishing informative materials;

8. undertakes to keep all documentation connected with the project implementation at least five years after approval of the final project report, as well as consents to controls and audits of institutions of the donor countries during the project implementation or during five-year period after approval of the final project report;

9. authorizes the Project Promoter to represent the project partner's organization in communication with the Programme Operator regarding issues of the project implementation;

10. undertakes to fulfil all the tasks foreseen in the English language paragraphs of the project application and to provide all necessary information upon the request of the Project Promoter.

Signature_________________________________________________

Date ______________________________________

 


1 The rules of eligibility for project promoters set in the regulation of the Cabinet of Ministers of implementation of the small grant schemes "Cultural Exchange" and "Conservation of the Cultural Heritage" are also available in English in calls for proposals of both grant schemes (Paragraph 3.4).
2 The conditions for receiving the grant set in the regulation of the Cabinet of Ministers of implementation of the small grant schemes "Cultural Exchange" and "Conservation of the Cultural Heritage" are also available in English in calls for proposals of both grant schemes.

Kultūras ministra vietā – tieslietu ministrs Jānis Bordāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 763Pieņemts: 03.09.2013.Stājas spēkā: 13.09.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 178, 12.09.2013. OP numurs: 2013/178.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
259739
{"selected":{"value":"21.04.2015","content":"<font class='s-1'>21.04.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.04.2015","iso_value":"2015\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2014","iso_value":"2014\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2014.-20.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.09.2013","iso_value":"2013\/09\/13","content":"<font class='s-1'>13.09.2013.-11.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.04.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)