Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.737

Rīgā 2013.gada 3.septembrī (prot. Nr.47 25.§)
Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Notariāta likuma
165.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka zvērinātu notāru atlīdzības takses un to noteikšanas kārtību.

2. Ja šo noteikumu 6., 6.2, 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 17., 26., 27. un 37.punktā minēto dokumentu projektus persona sastāda bez zvērināta notāra un viņa personāla palīdzības, zvērināta notāra atlīdzības takse ir 75 % no šajos noteikumos paredzētās takses.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 512)

3. Ja dokuments, ko zvērināts notārs taisa kā notariālo aktu vai apliecinājumu, sastāv no vairāk nekā četrām lapām, zvērināts notārs šo noteikumu 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 19., 20., 21., 32., 36., 37., 38. un 39.punktā paredzētajai taksei pieskaita atlīdzību 10 % apmērā par katru nākamo lapu.

4. Ja zvērināts notārs apliecina parakstu zem svešvalodā rakstīta akta vai taisa apliecinājumu svešvalodā, zvērināta notāra atlīdzības takse ir par 50 % lielāka nekā šajos noteikumos noteiktā atlīdzības takse, bet, ja zvērināts notārs apliecina parakstu zem vairākās valodās rakstīta akta, zvērināta notāra atlīdzības takse ir divkāršā apmērā, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

4.1 Ja zvērināts notārs pēc klienta lūguma amata darbības veic ārpus darba laika, zvērināta notāra atlīdzības takse ir par 50 % lielāka nekā šajos noteikumos noteiktā atlīdzības takse.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

4.2 Šo noteikumu 53.1, 53.2 un 53.3 punktā noteikto atlīdzības taksi neiekasē papildus šo noteikumu 6., 33., 43. un 52. punktā paredzētajai taksei.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

5. Zvērināti notāri šajos noteikumos noteiktajai zvērināta notāra atlīdzībai pieskaita pievienotās vērtības nodokļa summu atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajam apmēram.

II. Atlīdzības takse par notariālo aktu taisīšanu

6. Notariālā akta taisīšana par darījumu ir 0,5 % no darījuma summas, bet ne mazāk kā 80 euro (taksē ietilpst zvērināta notāra atlīdzības takse par šo noteikumu 33., 45., 46., 47., 47.3, 51., 53.1, 53.2 un 53.3 punktā minēto amata darbību).

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 830 redakcijā)

6.1 Notariālā izpildu akta taisīšana:

6.1 1. par saistībām, kas vērstas uz naudas samaksu, – 50 % apmērā no šo noteikumu 6.punktā minētās takses, par pamatu aprēķinam ņemot piedzenamās summas apmēru;

6.1 2. par vienreizējiem vai periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem – 7,83 euro;

6.1 3. par citām saistībām – 39,13 euro.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1450 redakcijā)

6.2 Studiju un studējošo kredītlīguma taisīšana (taksē ietilpst zvērināta notāra atlīdzības takse par šo noteikumu 47.3 punktā minēto amata darbību):

6.21. par līguma summu līdz 5000 euro (ieskaitot) – 60 euro;

6.22. par līguma summu no 5001 euro līdz 10 000 euro (ieskaitot) – 68 euro;

6.23. par līguma summu no 10 001 euro līdz 15 000 euro (ieskaitot) – 75 euro;

6.24. par līguma summu no 15 001 euro – 0,5 % no darījuma summas.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 830 redakcijā)

7. Laulības līguma taisīšana – 80 euro.

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 266)

8. Pilnvaras taisīšana:

8.1. universālpilnvara – 39,13 euro;

8.2. ģenerālpilnvara – 20,35 euro;

8.3. speciālpilnvara – 15,65 euro;

8.4. pilnvara pensijas, pabalstu, uzturlīdzekļu saņemšanai – 1,42 euro;

8.5. pilnvara nepilngadīgo interešu pārstāvībai – 4,27 euro.

9. Notariālā akta taisīšana, ja tam nav pastāvīgu saistību rakstura (piemēram, lūgums, paziņojums, apliecinājums, atļauja), – 7,00 euro.

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 266)

10. Notariālā akta taisīšana, ja nav noteikta darījuma summa (piemēram, lietošanas kārtības līgums, mantojuma līgums), – 80,00 euro.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

11. Darījuma noteikumu grozījums – 9,39 euro, bet, ja ar grozījumu tiek palielināta darījuma summa, piemēro šo noteikumu 6.punktā minēto taksi vai studiju un studējošo kredītlīgumu grozījumu gadījumā – šo noteikumu 6.punktā minēto taksi attiecībā uz darījuma summas starpību.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 512)

12. Testamenta taisīšana – 36 euro.

13. Testamenta glabāšana un attiecīga notariāla akta taisīšana – 51,65 euro.

14. Kuģa pieņemšanas un nodošanas akts – 23,48 euro.

14.1 Pieteikuma izskatīšana par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām – 100 euro.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 830 redakcijā)

III. Atlīdzības takse par apliecinājumu taisīšanu

15. Paraksta īstuma apliecināšana – 11 euro.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

16. Paraksta īstuma apliecināšana likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" un Politisko partiju likumā paredzētajā gadījumā – 2 euro.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

17. Paraksta īstuma un rīcībspējas apliecināšana uz pieteikumiem un lūgumiem publiskajiem reģistriem – 18,78 euro, bet, ja dokumentu paraksta vairāk nekā divas personas, – 4,70 euro par katras nākamās personas parakstu.

17.1 Latvijas Zvērinātu notāru padomes tīmekļvietnē iesniegta paziņojuma apliecināšana – 15,00 euro.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

18. Apliecinājums, ka persona ir dzīva, – 4,70 euro.

19. Jūras protesta apliecināšana – 9,39 euro.

20. Vekseļu un čeku protesta akts – 50 % no šo noteikumu 6.punktā minētās takses.

21. Protestam iesniegtā vekseļa iekasēšana pirms protesta – 0,1 % no iekasētās summas, bet ne mazāk kā 7,83 euro.

22. Noraksta, kopijas un pases izraksta apliecināšana – 2 euro par katru lappusi, noraksta, kopijas un pases izraksta izgatavošana – 0,50 euro par katru lappusi.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

22.1 Dokumenta izraksta apliecināšana – 2,00 euro par katru lappusi, dokumenta izraksta izgatavošana – 3,50 euro par katru lappusi.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

23. Notariālo aktu grāmatas otro un turpmāko izrakstu un notariālo aktu otro un turpmāko norakstu izsniegšana – 3,50 euro par katru aktu grāmatas lappusi, par reģistra izrakstu – 2 euro par katru lappusi.

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 266)

24. Dokumentu uzrādīšanas laika apliecināšana – 0,94 euro par katru lapu, dokumentu ierakstīšana aktu grāmatā – 3,13 euro par katru grāmatā ierakstītu lapu.

25. Tulkojuma pareizības apliecināšana – 3,91 euro par katru lappusi.

26. Pilnvarojuma atsaukums – 9,39 euro.

27. Paziņojuma nodošana – 6,26 euro.

28. Paziņojuma apliecības izsniegšana – 2,35 euro par katru paziņojumu un katru atbildi.

29. Apliecība par līdzēju ierašanos vai neierašanos zvērināta notāra prakses vietā – 2,00 euro par katru personu un 15,00 euro par katru stundu, nepilnu stundu skaitot par pilnu stundu attiecībā uz ieradušos personu paskaidrojumu uzklausīšanu un norādīšanu apliecībā.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

30. Seifu un citu glabātavu satura apliecināšana – 23,48 euro stundā.

31. Sapulču, darbību un notikumu norises apliecināšana – 23,48 euro stundā.

32. Iesnieguma, paziņojuma (deklarācijas) un liecības sniegšanas apliecināšana – 20,35 euro.

32.1 Publiska dokumenta legalizācija ar apliecinājumu (apostille) – 18,00 euro.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

IV. Atlīdzības takse par naudas, vērtspapīru, vērtslietu, priekšmetu un dokumentu pieņemšanu glabāšanā

33. Ja glabājumā nodota nauda, – 0,3 % no glabājumā nodotās summas, bet ne mazāk kā 50 euro. Ja glabājuma termiņš ir ilgāks par mēnesi, par otro un katru nākamo mēnesi – 10,00 euro mēnesī.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

33.1 Ja glabājumā nodoti vērtspapīri, vērtslietas, priekšmeti vai ieķīlājuma raksti, – 40 % no šo noteikumu 6. punktā minētās takses.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

34. Ja glabājumā nodoti citi dokumenti vai slēgtas aploksnes, – 10 euro mēnesī par dokumentu vai aploksni.

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 266)

35. Noguldījuma procenti, kas saņemti par zvērināta notāra kontā kredītiestādē iemaksāto glabājuma naudu, pieskaitāmi šo noteikumu 33.punktā minētajai zvērināta notāra atlīdzībai.

V. Atlīdzības takse par mantojuma lietu vešanu

36. Apliecība par pēdējās gribas rīkojuma nolasīšanu – 23,48 euro.

37. Mantošanas iesnieguma vai pārdzīvojušā laulātā iesnieguma apliecināšana par laulātā mantas daļu laulāto kopmantā – 15,65 euro.

37.1 Notariāls akts par aizgādnības nodibināšanu mantojumam – 23,48 euro.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.326 redakcijā)

38. Apliecība par laulātā mantas daļu – 16,43 euro, bet, ja mantas vērtība pārsniedz 4980 euro, papildus noteiktajai taksei – 0,3 % no mantas vērtības, kas pārsniedz 4980 euro.

39. Mantojuma apliecība neatkarīgi no mantošanas pamata:

39.1. no laulātā un kopā ar mantojuma atstājēju dzīvojošajiem pirmās, otrās un trešās šķiras mantiniekiem – 31,30 euro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 11383 euro, papildus noteiktajai taksei – 0,25 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 11383 euro;

39.2. no pārējiem pirmās un otrās šķiras mantiniekiem – 46,95 euro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 8537 euro, papildus noteiktajai taksei – 0,5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 8537 euro;

39.3. no pārējiem trešās šķiras mantiniekiem – 58,69 euro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 3557 euro, papildus noteiktajai taksei – 1,5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 3557 euro;

39.4. no ceturtās šķiras mantiniekiem – 58,69 euro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 1067 euro, papildus noteiktajai taksei – 5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 1067 euro;

39.5. no pārējiem mantiniekiem – 70,43 euro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 854 euro, papildus noteiktajai taksei – 7,5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 854 euro.

40. 50 % likme no šo noteikumu 36.punktā, 39.1. un 39.2.apakšpunktā minētās takses piemērojama, ja nepilngadīgie bērni manto no saviem tuvākajiem augšupējiem radiniekiem.

40.1 Notariālais akts par mantojuma lietas izbeigšanu – 31,30 euro.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1450 redakcijā)

40.2 Eiropas mantošanas apliecības taisīšana:

40.2 1. ja lietvedību pārrobežu mantojuma lietā uzsāk Latvijas zvērināts notārs un pabeidz to ar Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanu, piemēro šo noteikumu 39. un 40. punktā minēto taksi;

40.2 2. ja Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanas pieteikums ir iesniegts pabeigtā mantojuma lietā, – 50 % no šo noteikumu 39. un 40. punktā minētās takses;

40.2 3. ja Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanas pieteikumu ir iesniedzis testamenta izpildītājs vai mantojuma pārvaldnieks sava statusa un pilnvaru pierādīšanai, – 78,26 euro.

(MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 550 redakcijā)

40.3 Ja pārrobežu mantojuma lietā zvērināts notārs piemēro ārvalsts likumu (tai skaitā veic lietu tiesību (in rem) pielāgošanu), zvērināta notāra atlīdzības takse ir par 50 % lielāka nekā šo noteikumu 40.2 1. un 40.2 2. apakšpunktā norādītā takse.

(MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 550 redakcijā)

40.4 Apliecinājums attiecībā uz publisku aktu mantošanas lietā – 54,78 euro.

(MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 550 redakcijā)

VI. Atlīdzības takse par mantas dalīšanas projekta sastādīšanu un darbībām ārpus prakses vietas

41. Mantas dalīšanas projekta sastādīšana – 18,78 euro, bet, ja dalāmās mantas vērtība pārsniedz 5691 euro, papildus noteiktajai taksei – 0,3 % no dalāmās mantas vērtības, kas pārsniedz 5691 euro.

42. Par darbību ārpus zvērināta notāra prakses vietas – 4,70 euro par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 20,35 euro par diennakti, pieskaitot attiecīgo summu šajos noteikumos minētajai zvērināta notāra atlīdzībai par katru amata darbību.

VII. Atlīdzības takse par projektu sastādīšanu

43. Darījuma (piemēram, rokasnaudas, aizdevuma, nomas u. c. līguma) projekta sastādīšana, ja tam neseko notariāls akts, – 100,00 euro.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

44. Dokumenta projekta sastādīšana, kuram nav pastāvīgu saistību rakstura, ja dokumenta projektam neseko notariāls akts, – 8,00 euro.

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 266)

VIII. Atlīdzības takse par juridisko palīdzību

45. Tiesību un tiesību nodrošinājuma nostiprināšana zemesgrāmatā (dokumentu iesniegšana un saņemšana no attiecīgas zemesgrāmatu nodaļas) – 4,70 euro par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 20,35 euro par diennakti.

46. Atļaujas, apliecības un citu dokumentu pieprasīšana un saņemšana, lai varētu noslēgt un nostiprināt notariāli taisāmos un apliecināmos aktus, – 6,26 euro par katru atļauju, apliecību vai citu dokumentu.

47. Darījuma izpildes pilnīga pārraudzība (kompleksas darbības, kas pilnībā ietver šo noteikumu 45. un 46.punktā minētās darbības) – 50 % no zvērināta notāra atlīdzības, kas noteikta par izpildāmā akta apliecināšanu.

47.1 (Svītrots ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 830)

47.2 (Svītrots ar MK 14.12.2021. noteikumiem Nr. 830)

47.3 Amata darbību veikšanai nepieciešamo informācijas sistēmu, izņemot Notāru informācijas sistēmu, datu apstrāde – 3,00 euro par katru personu vai īpašumu.

(MK 14.12.2021. noteikumu Nr. 830 redakcijā)

48. (Svītrots no 01.01.2020. ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 266; sk. grozījumu 2. punktu)

49. (Svītrots no 01.01.2020. ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 266; sk. grozījumu 2. punktu)

50. Zemesgrāmatu likuma 97.pantā minēto zemesgrāmatu nodaļas tiesnešu lēmumu pārsūdzēšana (sūdzības sagatavošana un iesniegšana) – 4,70 euro par katru pilnu stundu.

51. Dokumenta iesniegšana un saņemšana no komercreģistra – 4,70 euro par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 20,35 euro par diennakti.

51.1 Ziņu iekļaušana Fizisko personu reģistrā par ārzemnieku – 20 euro par katru personu, ziņu aktualizēšana Fizisko personu reģistrā par ārzemnieku – 10 euro par katru personu.

(MK 22.06.2021. noteikumu Nr. 415 redakcijā)

52. Konsultācija notariālu darbību jautājumos, ja tai neseko notariāls akts vai apliecinājums, – 20 euro par katru pilnu stundu, nepilnu stundu skaitot par pilnu stundu. Ja konsultācija sniegta svešvalodā, zvērināta notāra atlīdzības takse ir par 50 % lielāka nekā šajā punktā noteiktā atlīdzības takse.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

53. Zvērināta notāra tulkojums mutvārdos – 10 euro par lappusi, rakstveidā – 25 euro par lappusi.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

53.1 Risku novērtējumā balstīta klienta izpēte – 60 euro par katru pilnu stundu, bet ne mazāk kā 240 euro, ja fiziskās personas vai juridiskās personas ģeogrāfiskā izcelsme ir ārpus Eiropas Ekonomikas zonas un uz likuma pamata jāveic noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi (piemēram, darījumu ekonomiskās būtības noskaidrošana, patiesā labuma guvēja noskaidrošana, politiski nozīmīgas personas noskaidrošana, naudas līdzekļu un labklājības izcelsmes pārbaude).

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

53.2 Risku novērtējumā balstīta klienta izpēte – 40 euro par katru pilnu stundu, bet ne mazāk kā 160 euro, ja Latvijā reģistrētas juridiskās personas pārvaldes institūcijās vai īpašnieku vai patieso labuma guvēju struktūrā ietilpst persona, kuras ģeogrāfiskā izcelsme ir ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, un uz likuma pamata jāveic noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi (piemēram, darījumu ekonomiskās būtības noskaidrošana, patiesā labuma guvēja noskaidrošana, politiski nozīmīgas personas noskaidrošana, naudas līdzekļu un labklājības izcelsmes pārbaude).

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

53.3 Risku novērtējumā balstīta klienta izpēte – 20 euro par katru pilnu stundu, bet ne mazāk kā 80 euro, ja fiziskās personas vai juridiskās personas ģeogrāfiskā izcelsme ir Eiropas Ekonomikas zonā un uz likuma pamata jāveic noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi (piemēram, darījumu ekonomiskās būtības noskaidrošana, patiesā labuma guvēja noskaidrošana, politiski nozīmīgas personas noskaidrošana, naudas līdzekļu un labklājības izcelsmes pārbaude).

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

53.4 Ja zvērināts notārs pēc klienta lūguma rakstveidā sagatavo risku novērtējumā balstītas klienta izpētes atzinumu, zvērināta notāra atlīdzības takse ir par 50 % lielāka nekā šo noteikumu 53.1, 53.2 un 53.3 punktā noteiktā atlīdzības takse.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

IX. Atlīdzības takse par laulības šķiršanas lietu vešanu un mediācijas vadīšanu

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 513)

54. Par laulības šķiršanas lietas vešanu (ieskatīšanās valsts informācijas sistēmās, iesnieguma par laulības šķiršanu taisīšana un notariālo aktu grāmatas pirmā un otrā izraksta izsniegšana, laulības šķiršanas apliecības taisīšana un notariālo aktu grāmatas pirmā un otrā izraksta izsniegšana vai laulības šķiršanas lietas izbeigšana un otra laulātā informēšana par to) – 71,14 euro.

54.1 Mediācijas vadīšana – pēc vienošanās ar personām, kuras izmanto mediāciju, bet ne vairāk kā 100 euro stundā.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

X. Noslēguma jautājumi

55. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumus Nr. 747 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 152.nr.; 2011, 8.nr.).

56. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidenta vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 737Pieņemts: 03.09.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 06.09.2013. OP numurs: 2013/174.5
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
259604
{"selected":{"value":"01.01.2022","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2021","iso_value":"2021\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.08.2020","iso_value":"2020\/08\/18","content":"<font class='s-1'>18.08.2020.-27.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.04.2020","iso_value":"2020\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2020.-17.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-09.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2019","iso_value":"2019\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.08.2016","iso_value":"2016\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2016.-30.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2015","iso_value":"2015\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2015.-09.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-02.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"