Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.527

Rīgā 2013.gada 6.augustā (prot. Nr.42 56.§)
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5.panta devīto daļu, Ģeotelpiskās informācijas likuma
10.panta ceturto daļu, 12.panta sesto daļu,
15.panta otro daļu, 26.panta sesto un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – aģentūra) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību.

2. Maksu par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem nosaka saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Noteikumos lietoti šādi termini:

3.1. abonents – ģeoinformācijas sistēmu pakalpojuma izmantotājs (valsts vai pašvaldības iestāde, juridiska vai fiziska persona). Abonentam var būt vairāki lietotāja identifikatori ar vienlaicīga pieslēguma iespējām;

3.2. aktuālie pamatdati – jaunākie pieejamie ģeotelpiskās informācijas pamatdati par attiecīgo teritoriju;

3.3. apgabals – daudzstūra teritorija Latvijas Republikā, kuras platība nepārsniedz 12800 km2 un kurai ir noteiktas virsotņu ģeodēziskās koordinātas;

3.4. datne – ģeotelpiskās informācijas pamatdatu datne, kurā ietverta informācija par teritoriju Latvijas Republikā atbilstoši 1993.gada topogrāfisko karšu sistēmas (TKS-93) nomenklatūras kartes lapai attiecīgajā mērogā;

3.5. noteikta datu veida vienība – pamatojoties uz ģeodēziskajiem mērījumiem, punktā noteikts raksturlielums (piemēram, koordinātas (ģeodēziskais platums un garums), pacēlums, absolūtais augstums, ģeoīda vilnis), kuram atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) apstiprinātajiem dokumentiem ir noteiktas aeronavigācijas datu kvalitātes prasības;

3.6. LAS dati – ar lāzerskenēšanas metodi iegūti dati, kuriem veikta iegūto punktu klasificēšana un zemes virsmas slāņa punktu sakārtošana;

3.7. lietotāja identifikators – abonentam izsniegtais lietotāja identifikators (lietotāja vārds un parole);

3.8. neaktuālie pamatdati – iepriekšējie ģeotelpiskās informācijas pamatdati par teritoriju, ja par attiecīgo teritoriju ir pieejami aktuāli pamatdati (neaktuālie pamatdati satur iepriekšējo sagatavošanas ciklu informāciju par attiecīgu teritoriju);

3.9. nepieejams punkts – objekts vai punkts, kurā nevar uzstādīt ģeodēzisko instrumentu, lai veiktu ģeodēziskos mērījumus;

3.10. punkts – ģeodēzisko mērījumu vieta, kurai nosaka ģeodēziskos raksturlielumus;

3.11. zona – Latvijas Republikas teritorija atbilstoši 1944.gada 7.decembra konvencijas "Starptautiskā konvencija par civilo aviāciju" 15.pielikumā ("Aeronautical Information Services") noteiktajam iedalījumam:

3.11.1. 1.zona – Latvijas Republikas gaisa telpa (Area 1);

3.11.2. 2.zona – lidlauka gaisa satiksmes vadības rajons (Area 2);

3.11.3. 3.zona – lidlauka teritorija (Area 3).

II. Cenrāža I nodaļas 1.punkta piemērošanas kārtība

4. Ja vienā punktā nepieciešams veikt vairākus dažādus ģeodēziskos mērījumus (piemēram, koordinātu noteikšanu un smaguma spēka noteikšanu), pakalpojuma kopējo cenu nosaka, summējot nepieciešamajiem mērījumiem noteikto cenu.

5. Summējot cenrāža I nodaļas 1.1.apakšpunktā norādīto pakalpojumu cenu, piemēro koeficientu 0,90, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

5.1. ģeodēziskos mērījumus nepieciešams veikt vismaz trijos punktos, un tālākais punkts atrodas ne tālāk par 100 km no aģentūras biroja (O.Vācieša ielā 43, Rīgā), kā arī attālums starp punktiem nepārsniedz 30 km;

5.2. nepieciešams veikt vismaz trīs dažādus ģeodēziskos mērījumus vienā punktā, ievērojot nosacījumu, ka punkts atrodas ne tālāk par 100 km no aģentūras biroja (O.Vācieša ielā 43, Rīgā);

5.3. nepieciešams veikt divus dažādus ģeodēziskos mērījumus vismaz divos punktos, ievērojot nosacījumu, ka tālākais punkts atrodas ne tālāk par 100 km no aģentūras biroja (O.Vācieša ielā 43, Rīgā) un attālums starp punktiem nepārsniedz 30 km.

6. Ja vienā punktā nepieciešams veikt vienu ģeodēzisko mērījumu un minētais punkts atrodas 70 līdz 120 km attālumā no aģentūras biroja (O.Vācieša ielā 43, Rīgā), cenrāža I nodaļas 1.1.apakšpunktā norādītajai pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 1,2.

7. Ja vienā punktā nepieciešams veikt vienu ģeodēzisko mērījumu un minētais punkts atrodas 200 km attālumā vai tālāk no aģentūras biroja (O.Vācieša ielā 43, Rīgā), cenrāža I nodaļas 1.1.apakšpunktā norādītajai pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 1,35.

8. Ja apkārtējās vides ietekmē ģeomagnētisko vērtību nav iespējams noteikt, veicot mērījumu vienā punktā, pakalpojuma cenu nosaka, cenrāža 1.1.3.1., 1.1.3.2. un 1.1.3.3.apakšpunktā norādīto summu reizinot ar uzmērīto punktu skaitu, kas nepieciešami, lai attiecīgai vietai noteiktu ģeomagnētisko vērtību.

9. Cenrāža I nodaļas 1.1.1.9. un 1.1.2.apakšpunktā norādītā pakalpojuma minimālā mērvienība ir 1 km. Ja mērījums pārsniedz 1 km, cenu nosaka proporcionāli attālumam, kāds nepieciešams pakalpojuma izpildei (piemēram, nivelēšana ar paaugstinājuma mērījuma precizitāti, ne sliktāku kā 1,0 mm/km – 1,3 km/1 km = 1,3).

10. Cenrāža I nodaļas 1.2.apakšpunkts attiecināms tikai uz ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīzēm aeronavigācijas vajadzībām Latvijas Republikas teritorijā.

11. Ja cenrāža I nodaļas 1.2.apakšpunktā norādītā pakalpojuma ietvaros veic atkārtotu ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas atbilstības pārbaudi, cenrādī norādītajai ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas pārbaudes cenai piemēro koeficientu 0,7.

12. Ja cenrāža I nodaļas 1.2.apakšpunktā norādītā pakalpojuma ietvaros veic atkārtotu ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālo pārbaudi, cenrādī norādītajai ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālās pārbaudes cenai piemēro koeficientu 0,7.

13. Ja cenrāža I nodaļas 1.2.3.apakšpunktā norādītā pakalpojuma ietvaros ekspertīzei ir pieteiktas vairāk nekā 10 noteikta veida datu vienības, sākot ar vienpadsmito vienību, katras nākamās vienības cenai piemēro koeficientu 0,7.

14. Ja pakalpojuma izpildei nepieciešams vairāk par vienu dienu, cenrāža I nodaļas 1.1.apakšpunktā norādīto pakalpojumu cenas noteikšanai izmanto šādu formulu:

Imp = (Hizm x S1+Hizmx Sn) x K + KOizm x A, kur

Imp – pakalpojuma cena;

Hizm – vienas vienības pakalpojuma cena saskaņā ar cenrāža I nodaļas 1.1.apakšpunktu;

S1...n – mērījumi punktā vai mērījumu veidu skaits;

K – piemērotais koeficients saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu;

KOizm komandējuma izmaksas vienam speciālistam pakalpojuma izpildes laikā;

A – pakalpojuma izpildē iesaistīto un komandēto speciālistu skaits.

15. Ģeodēzisko mērījumu raksturlielumu precizitāti punktam veido cenrāža I nodaļas 1.1.apakšpunktā norādīto mērījumu precizitāte un mērījumu izejas punkta attiecīgā ģeodēziskā raksturlieluma precizitāte.

16. Cenrāža I nodaļas 1.3.5.apakšpunktā norādītā cena piemērojama pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas "Latvijas pozicionēšanas sistēma" pēcapstrādes datiem, kas vecāki par diviem mēnešiem.

17. Cenrāža I nodaļas 1.3.5.apakšpunktā norādītā pakalpojuma cenu summē ar cenrāža I nodaļas 4.2.apakšpunktā norādīto pakalpojumu cenu atbilstoši datu nodošanas veidam.

III. Cenrāža I nodaļas 2.punkta piemērošanas kārtība

18. Cenrāža I nodaļas 2.punktā minētie ģeotelpiskās informācijas pamatdati sagatavoti Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā (LKS-92).

19. Datu izplatītājam papildus cenrāža I nodaļas 2.2.apakšpunktā norādītajai cenai par ģeotelpiskās informācijas pamatdatu izmantošanu nosaka cenu atbilstoši pakārtoti izsniegtajām atļaujām vai sublicencēm (sublicenču skaits) saskaņā ar cenrāža I nodaļas 2.1.apakšpunktā attiecīgajam pakalpojumam norādīto cenu.

20. Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšanas pakalpojums ietver aktuālo pamatdatu saņemšanu visā abonēšanas laikā. Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšanas pakalpojuma minimālā cena ir gada abonēšanas maksa, pirmā iemaksa ir gada abonēšanas maksas apmērā.

21. Cenrāža I nodaļas 2.2.apakšpunktā norādītos neaktuālos pamatdatus var abonēt tikai tad, ja ir abonēti aktuālie pamatdati par attiecīgo teritoriju.

22. Cenrāža I nodaļas 2.punktā norādīto pakalpojumu mazākais iespējamais apjoms ir viena datne. Cenrāža I nodaļas 2.punktā norādīto pakalpojumu cena tiek noteikta proporcionāli teritorijai, par kuru tiek saņemts pakalpojums, piemēram:

22.1. topogrāfiskajam plānam mērogā 1:2 000 – 1,35 km2/1 km2 = 1,35;

22.2. topogrāfiskajai kartei mērogā 1:10 000 – 230 km2/25 km2 = 9,2;

22.3. topogrāfiskajai kartei mērogā 1:50 000 – 800 km2/625 km2 = 1,28;

22.4. digitālajam zemes virsmas modelim, vizualizētam horizontāļu veidā, mērogā 1:10 000 – 230 km2/25 km2 = 9,2.

23. Cenrāža I nodaļas 2.1.6.9. un 2.2.6.9.apakšpunktā norādītā pakalpojuma mazākais apjoms ir pamatdati 25 km2 vienlaidus teritorijai.

24. Cenrāža I nodaļas 2.punktā norādīto pakalpojumu cenu nosaka, summējot to ar pakalpojumam atbilstošu cenu par ģeotelpiskās informācijas digitālo datu nodošanu (cenrāža I nodaļas 4.2.apakšpunkts) un ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošanu (cenrāža I nodaļas 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. un 4.1.apakšpunkts), ja nepieciešama ģeotelpiskās informācijas pamatdatu papildu apstrāde.

25. Cenrāža I nodaļas 2.1.2.1., 2.1.2.3., 2.1.2.4., 2.1.2.5., 2.1.6.2., 2.1.6.4., 2.1.6.5., 2.1.6.6., 2.1.6.9., 2.1.6.10., 2.1.7.9., 2.2.2.1., 2.2.2.3., 2.2.2.4., 2.2.6.2., 2.2.6.4., 2.2.6.5., 2.2.6.6., 2.2.6.9., 2.2.6.10. un 2.2.7.9.apakšpunktā norādītajai cenai atbilstoši katra pakalpojuma apjomam piemēro šādus koeficientus, ievērojot nosacījumu, ka apjoms ir mazāks par Latvijas teritoriju:

25.1. koeficientu 1, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju līdz 250 km2 platībā (līdz 10 datnēm);

25.2. koeficientu 0,95, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju no 251 km2 līdz 1500 km2 platībā (no 11 līdz 60 datnēm);

25.3. koeficientu 0,9, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju no 1501 km2 līdz 4000 km2 platībā (no 61 līdz 160 datnēm);

25.4. koeficientu 0,85, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju no 4001 km2 līdz 14000 km2 platībā (no 161 līdz 560 datnēm);

25.5. koeficientu 0,8, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju no 14001 km2 līdz 64599 km2 platībā (no 561 līdz 2788 datnēm).

26. Cenrāža I nodaļas 2.1.3.1., 2.1.3.3., 2.1.3.4., 2.1.3.5., 2.1.3.6., 2.1.6.7., 2.1.6.11., 2.1.6.12., 2.1.7.1., 2.1.7.5., 2.2.3.1., 2.2.3.2., 2.2.3.4., 2.2.3.5., 2.2.3.6., 2.2.6.7., 2.2.6.11., 2.2.6.12., 2.2.7.1. un 2.2.7.5.apakšpunktā norādītajai cenai atbilstoši katra pakalpojuma apjomam piemēro šādus koeficientus, ievērojot nosacījumu, ka apjoms ir mazāks par Latvijas teritoriju:

26.1. koeficientu 1, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju līdz 3125 km2 platībā (līdz 5 datnēm);

26.2. koeficientu 0,95, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju no 3126 km2 līdz 12500 km2 platībā (no 6 līdz 20 datnēm);

26.3. koeficientu 0,9, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju no 12501 km2 līdz 31250 km2 platībā (no 21 līdz 50 datnēm);

26.4. koeficientu 0,85, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju no 31251 km2 līdz 64599 km2 platībā (no 51 līdz 131 datnei).

27. Cenrāža I nodaļas 2.1.1., 2.1.6.1., 2.2.1. un 2.2.6.1.apakšpunktā norādītajai cenai atbilstoši katra pakalpojuma apjomam piemēro šādus koeficientus:

27.1. koeficientu 1, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju līdz 20 km2 platībā (līdz 20 datnēm);

27.2. koeficientu 0,90, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju no 21 km2 līdz 100 km2 platībā (līdz 100 datnēm);

27.3. koeficientu 0,80, ja ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pakalpojums attiecas uz teritoriju vairāk nekā 100 km2 platībā (vairāk nekā 100 datņu);

IV. Cenrāža I nodaļas 3.punkta piemērošanas kārtība

28. Cenu par ģeoinformācijas sistēmas pakalpojumu abonēšanu nosaka, atsevišķi aprēķinot maksu par katru pakalpojumu.

29. Cenrāža I nodaļas 3.1.1.2.1., 3.1.1.2.2., 3.1.1.2.3., 3.1.1.2.4., 3.1.1.2.5., 3.1.1.2.6., 3.1.1.2.7., 3.1.1.2.8., 3.1.1.2.9., 3.1.2.2.1., 3.1.2.2.2., 3.1.2.2.3., 3.1.2.2.4., 3.1.2.2.5., 3.1.2.2.6., 3.1.2.2.7., 3.1.2.2.8. un 3.1.2.2.9.apakšpunktā norādītie ģeoinformācijas sistēmu pakalpojumi var būt pieejami vairākās ģeotelpisko datu kopās, kas ir saistītas ar sagatavošanas cikliem.

30. Cenrāža I nodaļas 3.punktā norādītie ģeoinformācijas sistēmu pakalpojumi ietver ģeotelpisko informāciju par visu Latvijas teritoriju, izņemot 3.1.1.2.19., 3.1.1.2.20., 3.1.1.2.21., 3.1.2.2.19., 3.1.2.2.20. un 3.1.2.2.21.apakšpunktā norādītos pakalpojumus, kas atbilstoši aktuālākajai informācijai ir pieejami par atsevišķām Latvijas teritorijām.

31. Cenrāža I nodaļas 3.1.1.1. un 3.1.2.1.apakšpunktā norādītajā abonēšanas maksā par tīmekļa pakalpes izmantošanu iekļauta Latvijas pārskata kartes (mērogā 1:1 000 000, 1:500 000 un 1:250 000) datu abonēšana.

32. Cenrāža I nodaļas 3.1.1.1.apakšpunktā norādītā abonēšanas maksa piemērojama visiem 3.1.1.2.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem un 3.1.2.1.apakšpunktā norādītā abonēšanas maksa piemērojama visiem 3.1.2.2.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem, papildus summējot 3.1.1.1. un 3.1.2.1.apakšpunktā un attiecīgajā punktā norādītā pakalpojuma cenu atbilstoši abonēšanas laikam. Cenrāža I nodaļas 3.1.1.1. un 3.1.2.1.apakšpunktā norādītā abonēšanas maksa piemērojama viena lietotāja identifikatoram neatkarīgi no abonējamo ģeotelpisko datu kopu skaita. Ja lietotāja identifikatoram ir pieslēgums vairāku dažādu ģeotelpisko datu kopu pakalpojumu izmantošanai un ir dažāds abonēšanas laiks, pakalpojuma cenu summē ar abonēšanas maksu par ilgāko periodu.

V. Cenrāža I nodaļas 4. un 5.punkta piemērošanas kārtība

33. Cenrāža I nodaļas 4.punktā norādīto pakalpojumu kopējo cenu nosaka, sagatavojot individuālu pakalpojuma izpildes tāmi. Tāmi sagatavo, izmantojot šādu cenu aprēķina formulu:

Imp = (Hizm x S1+Hizm x S2+...Hizm x Sn)+(Tizm x C) + (KOizm x A)+Lizm x K), kur

Imp – pakalpojuma cena;

Hizm – speciālistu izmaksas, ko nosaka saskaņā ar cenrāža I nodaļas 4.1.apakšpunktu;

S1...n – speciālistu plānotais darba apjoms (stundu skaits);

Tizm – transporta izmaksas, ko nosaka saskaņā ar cenrāža I nodaļas 4.5.2.apakšpunktu;

C – plānotais nobraukums kilometros (km);

KOizm – komandējuma izmaksas vienam speciālistam;

A – komandēto speciālistu skaits;

Lizm – līgumpartneru sniegtā pakalpojuma vai papildu materiālu iegādes izmaksas atbilstoši līgumpartneru sagatavotajai izmaksu tāmei;

K – 1,1 – administrācijas izdevumi 10 % apmērā no līgumpartneru atbilstoši tāmei veiktajām izmaksām.

34. Cenrāža I nodaļas 5.punktā minēto pakalpojumu kopējo cenu nosaka, sagatavojot individuālu pakalpojuma izpildes tāmi. Tāmi sagatavo, izmantojot šādu cenu aprēķina formulu:

Imp = (Hizm x S1+Hizm x S2+>...Hizm x Sn) + (Tizm x C)+(KOizm x A)+Lizm x K), kur

Imp – pakalpojuma cena;

Hizm – speciālistu izmaksas, ko nosaka saskaņā ar cenrāža I nodaļas 5.1.apakšpunktu;

S1...n – speciālistu plānotais darba apjoms (stundu skaits);

Tizm – transporta izmaksas, ko nosaka saskaņā ar cenrāža I nodaļas 5.5.2.apakšpunktu;

C – plānotais nobraukums kilometros (km);

KOizm – komandējuma izmaksas vienam speciālistam;

A – komandēto speciālistu skaits;

Lizm – līgumpartneru sniegtā pakalpojuma vai papildu materiālu iegādes izmaksas atbilstoši līgumpartneru sagatavotajai izmaksu tāmei;

K – 1,1 – administrācijas izdevumi 10 % apmērā no līgumpartneru atbilstoši tāmei veiktajām izmaksām.

35. Cenrāža I nodaļas 4.3.5., 4.3.10., 5.3.5. un 5.3.10.apakšpunktā norādītās A1 formāta izdrukas uz papīra mazākais iespējamais izmērs attiecīgā formāta izdrukām ir 594 mm x 841 mm. Pasūtot garāku izdruku, pakalpojuma cenu nosaka proporcionāli izdrukas garumam (piemēram, 1200 mm/841 mm = 1,43 lapas).

36. Cenrāža I nodaļas 4.3.6., 4.3.11., 5.3.6. un 5.3.11.apakšpunktā norādītās A0 formāta izdrukas uz papīra mazākais iespējamais izmērs attiecīgā formāta izdrukām ir 841 mm x 1189 mm. Pasūtot garāku izdruku, pakalpojuma cenu nosaka proporcionāli izdrukas garumam (piemēram, 2400 mm/1189 mm = 2,02 lapas).

VI. Cenrāža II nodaļas piemērošanas kārtība

37. Pakalpojumiem, kuru apjomu nosaka loksnēs, cenu aprēķina proporcionāli lokšņu skaitam (piemēram, 650/1000 = 0,65).

38. Ja pakalpojuma izpildē izmantoti citu līgumpartneru (kas nav attiecīgā pakalpojuma saņēmējs) materiāli vai pakalpojums, cenrāža II nodaļas 6.punktā norādīto pakalpojumu cenu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Imp = (H1x S1)+(H2x S2)+....+(Hn x Sn)+Mizm+(Lizm x K), kur

Imp – pakalpojuma cena;

H1...n – pakalpojumu izmaksas, ko nosaka saskaņā ar cenrāža II nodaļas 6.1., 6.2., 6.3. un 6.4.apakšpunktā norādītajām pozīcijām;

S1...n – pakalpojuma apjoms (mērvienību skaits);

Mizm – materiālu (papīra) izmaksas, kas atbilst piegādāto materiālu izmaksām;

Lizm – līgumpartneru sniegtā pakalpojuma izmaksas atbilstoši līgumpartneru pavadzīmei–rēķinam;

K – 1,1 – administrācijas izdevumi 10 % apmērā no līgumpartneru atbilstoši tāmei veiktajām izmaksām.

VII. Noslēguma jautājumi

39. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumus Nr.672 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 141.nr.; 2013, 18.nr.).

40. Maksa par pakalpojumu, kura izpilde ir uzsākta vai par kuru noslēgts līgums līdz 2013.gada 27.janvārim, ir aprēķināma atbilstoši pakalpojuma maksai, kāda tā bija pakalpojuma uzsākšanas vai līguma spēkā stāšanās dienā, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim. Maksu nosaka euro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

41. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumus Nr.672 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību".

42. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 6.augusta noteikumiem Nr.527
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis

I. Ģeotelpiskās informācijas produkti un pakalpojumi

1. Ģeodēzija

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids*

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)*

Cena ar PVN (euro)

1.1.Ģeodēziskie mērījumi (ģeodēzisko mērījumu darba plānošana, ģeodēziskais mērījums uz lauka, ģeodēziskā mērījuma apstrāde, ģeodēzisko mērījumu atskaites sagatavošana)
1.1.1.koordinātu noteikšana
1.1.1.1.ģeodēziskās koordinātas noteikšana (ar precizitāti, ne sliktāku kā 10 mm) ar globālo pozicionēšanu, izmantojot pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas "Latvijas pozicionēšanas sistēma" (turpmāk – LatPos) pēcapstrādes datus

1 punkts

163,72

0

163,72

1.1.1.2.ģeodēziskās koordinātas noteikšana (ar precizitāti, ne sliktāku kā 20 mm) ar globālo pozicionēšanu, izmantojot LatPos pēcapstrādes datus

1 punkts

133,44

0

133,44

1.1.1.3.ģeodēziskās koordinātas noteikšana (ar precizitāti, ne sliktāku kā 40 mm) ar globālo pozicionēšanu, izmantojot LatPos ar RTK (Real Time Kinematic) metodi

1 punkts

51,24

0

51,24

1.1.1.4.ģeodēziskās koordinātas noteikšana (ar precizitāti, ne sliktāku kā 40 mm) ar globālo pozicionēšanu, izmantojot LatPos pēcapstrādes datus

1 punkts

98,80

0

98,80

1.1.1.5.ģeodēziskās koordinātas noteikšana (ar precizitāti, ne sliktāku kā 10 mm) ar globālo pozicionēšanu, izmantojot valsts ģeodēziskā tīkla punktus un pēcapstrādes datus

1 punkts

299,69

0

299,69

1.1.1.6.ģeodēziskās koordinātas noteikšana (ar precizitāti, ne sliktāku kā 20 mm) ar globālo pozicionēšanu, izmantojot valsts ģeodēziskā tīkla punktus un pēcapstrādes datus

1 punkts

230,97

0

230,97

1.1.1.7.nepieejama punkta ģeodēzisko koordinātu un augstuma noteikšana ar precizitāti, ne sliktāku kā 50 mm

1 punkts

139,88

0

139,88

1.1.1.8.nepieejama punkta ģeodēzisko koordinātu un augstuma noteikšana ar precizitāti, ne sliktāku kā 50 mm, ja tiek veikti mērījumi vairākos viena objekta punktos (cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā un 1.1.1.7.apakšpunktā noteikto cenu)

1 punkts

27,30

0

27,30

1.1.1.9.mērījums ar tahimetrijas gājienu ar precizitāti, ne sliktāku kā 30 mm, no ģeodēziskā atbalstpunkta

1 km

180,65

0

180,65

1.1.2.augstuma noteikšana ar nivelēšanu (ģeometriskā nivelēšana no vidus)
1.1.2.1.nivelēšana ar paaugstinājuma mērījuma precizitāti, ne sliktāku kā 0,5 mm/km

1 km

410,56

0

410,56

1.1.2.2.nivelēšana ar paaugstinājuma mērījuma precizitāti, ne sliktāku kā 1,0 mm/km

1 km

351,07

0

351,07

1.1.2.3.nivelēšana ar paaugstinājuma mērījuma precizitāti, ne sliktāku kā 3,0 mm/km

1 km

320,67

0

320,67

1.1.3.ģeomagnētisko un gravimetrisko vērtību noteikšana
1.1.3.1.kopējā magnētiskā lauka intensitātes vērtības noteikšana ar precizitāti 10 nT (nanoteslas)

1 punkts

81,37

0

81,37

1.1.3.2.magnētiskās deklinācijas un inklinācijas noteikšana ar precizitāti, ne sliktāku kā 0,1° (cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā un 1.1.3.1.apakšpunktā noteikto cenu)

1 punkts

63,23

0

63,23

1.1.3.3.magnētiskās deklinācijas un inklinācijas noteikšana ar precizitāti, ne sliktāku kā 0,2° (cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā un 1.1.3.1.apakšpunktā noteikto cenu)

1 punkts

47,64

0

47,64

1.1.3.4.smaguma spēka vērtības noteikšana ar precizitāti 10–25 µGal (mikrogal)

1 punkts

172,32

0

172,32

1.1.3.5.smaguma spēka vērtības noteikšana ar precizitāti 25–50 µGal (mikrogal)

1 punkts

133,28

0

133,28

1.2.Ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīzes
1.2.1.1.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīze aeronavigācijas vajadzībām
1.2.1.1.1.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas atbilstības pārbaude (ne vairāk kā 2 vienībām)

1 dokumentu kopa

65,03

0

65,03

1.2.1.2.1.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas atbilstības pārbaude (vienā dokumentu kopā papildus 1.2.1.1.apakšpunktā minētajam vienību skaitam iekļautajai 3.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.1.1.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

22,60

0

22,60

1.2.1.3.1.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālā pārbaude (ne vairāk kā 2 vienības)

1 pārbaude

118,57

0

118,57

1.2.1.4.1.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālā pārbaude (vienas kamerālās pārbaudes ietvaros papildus 1.2.1.3.apakšpunktā norādītajam vienību skaitam iekļautajai 3.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.1.3.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

48,51

0

48,51

1.2.1.5.1.zonas ekspertīzes lauka ģeodēziskie mērījumipakalpojuma cenu nosaka saskaņā ar 1.1.1.7. un 1.1.1.8.apakšpunktā norādīto pakalpojumu cenu
1.2.1.6.ekspertīzes slēdziena sagatavošana par 1.zonas noteikta veida datu vienību

1 slēdziens

72,77

0

72,77

1.2.1.7.ekspertīzes slēdziena sagatavošana 1.zonas noteikta veida datu vienībai (vienā dokumentu kopā papildus 1.2.1.6.apakšpunktā norādītajam vienību skaitam iekļautajai 3.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.1.6.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

17,93

0

17,93

1.2.2.2.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīze aeronavigācijas vajadzībām
1.2.2.1.2.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas atbilstības pārbaude (ne vairāk kā 2 vienībām)

1 dokumentu kopa

65,03

0

65,03

1.2.2.2.2.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas atbilstības pārbaude (vienā dokumentu kopā papildus 1.2.2.1.apakšpunktā norādītajam vienību skaitam iekļautajai 3.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.2.1.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

18,14

0

18,14

1.2.2.3.2.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālā pārbaude (ne vairāk kā 2 vienībām)

1 pārbaude

118,60

0

118,60

1.2.2.4.2.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālā pārbaude (vienas kamerālās pārbaudes ietvaros papildus 1.2.2.3.apakšpunktā norādītajam vienību skaitam iekļautajai 3.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.2.3.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

27,80

0

27,80

1.2.2.5.2.zonas ekspertīzes lauka ģeodēziskie mērījumipakalpojuma cenu nosaka saskaņā ar 1.1.1.7. un 1.1.1.8.apakšpunktā norādīto pakalpojumu cenu
1.2.2.6.ekspertīzes slēdziena sagatavošana par 2.zonas noteikta veida datu vienību (ne vairāk kā 2 vienībām)

1 slēdziens

72,77

0

72,77

1.2.2.7.ekspertīzes slēdziena sagatavošana par 2.zonas noteikta veida datu vienību (vienā dokumentu kopā papildus 1.2.2.6.apakšpunktā norādītajam vienību skaitam iekļautajai 3.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.2.6.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

17,93

0

17,93

1.2.3.3.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīze aeronavigācijas vajadzībām
1.2.3.1.3.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas atbilstības pārbaude (1 vienībai)

1 dokumentu kopa

56,94

0

56,94

1.2.3.2.3.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas atbilstības pārbaude (vienā dokumentu kopā papildus 1.2.3.1.apakšpunktā norādītajam vienību skaitam iekļautajai 2.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.3.1.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

17,83

0

17,83

1.2.3.3.3.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālā pārbaude (1 vienībai)

1 pārbaude

79,54

0

79,54

1.2.3.4.3.zonas noteikta veida datu vienības ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālā pārbaude (vienas kamerālās pārbaudes ietvaros papildus 1.2.3.3.apakšpunktā norādītajam vienību skaitam iekļautajai 2.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.3.3.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

26,99

0

26,99

1.2.3.5.3.zonas ekspertīzes lauka ģeodēziskie mērījumipakalpojuma cenu nosaka saskaņā ar 1.1.1.apakšpunktā norādīto pakalpojumu cenu
1.2.3.6.ekspertīzes slēdziena sagatavošana par 3.zonas noteikta veida datu vienību (1 vienībai)

1 slēdziens

52,08

0

52,08

1.2.3.7.ekspertīzes slēdziena sagatavošana par 3.zonas noteikta veida datu vienību (1 vienībai) (vienā dokumentu kopā papildus 1.2.3.6.apakšpunktā norādītajam vienību skaitam iekļautajai 2.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.3.6.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

17,93

0

17,93

1.2.4.lidlauka atbalsttīkla ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīze aeronavigācijas vajadzībām
1.2.4.1.lidlauka atbalsttīkla ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas atbilstības pārbaude (8 noteikta veida datu vienībām)

1 dokumentu kopa

92,66

0

92,66

1.2.4.2.lidlauka atbalsttīkla ģeodēzisko darbu rezultātu dokumentācijas atbilstības pārbaude (vienā dokumentu kopā papildus 1.2.4.1.apakšpunktā norādītajam vienību skaitam iekļautajai 9.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.4.1.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

12,88

0

12,88

1.2.4.3.lidlauka atbalsttīkla ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālā pārbaude (8 noteikta veida datu vienībām)

1 pārbaude

188,62

0

188,62

1.2.4.4.lidlauka atbalsttīkla ģeodēzisko darbu rezultātu kamerālā pārbaude (vienas kamerālās pārbaudes ietvaros papildus 1.2.4.3.apakšpunktā norādītajam noteikta veida datu vienību skaitam iekļautajai 9.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.4.3.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

31,06

0

31,06

1.2.4.5.lidlauka atbalsttīkla ekspertīzes lauka ģeodēziskie mērījumipakalpojuma cenu nosaka saskaņā ar 1.1.1.apakšpunktā norādīto pakalpojumu cenu
1.2.4.6.ekspertīzes slēdziena sagatavošana par lidlauka atbalsttīklu (8 noteikta veida datu vienībām )

1 slēdziens

96,98

0

96,98

1.2.4.7.ekspertīzes slēdziena sagatavošana lidlauka atbalsttīklam (vienas ekspertīzes slēdziena ietvaros papildus 1.2.4.6.apakšpunktā norādītajam noteikta veida datu vienību skaitam iekļautajai 9.vienībai un katrai nākamajai vienībai) (pakalpojuma cenu nosaka, papildus summējot šajā apakšpunktā noteikto cenu par katru vienību un 1.2.4.6.apakšpunktā noteikto cenu)

1 vienība

12,49

0

12,49

1.3.LatPos izmantošana
1.3.1.LatPos reālā laika datu korekcijas abonēšana mērījumiem ar precizitāti no 1 cm līdz 4 cm, izmantojot RTK (Real Time Kinematic) metodi (visa Latvijas teritorija)
1.3.1.1.līdz 5 LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

536,47

0

536,47

1.3.1.2.no 6 līdz 12 LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

470,81

0

470,81

1.3.1.3.no 13 līdz 30 LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

422,07

0

422,07

1.3.1.4.31 un vairāk LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

373,32

0

373,32

1.3.1.5.līdz 10 LatPos lietotāja identifikatoriem vismaz 1 mēnesim, bet ne ilgāk kā 11 mēnešiem

1 LatPos lietotāja identifikators

83,04

0

83,04

1.3.1.6.11 un vairāk LatPos lietotāja identifikatoriem vismaz 1 mēnesim, bet ne ilgāk kā 11 mēnešiem

1 LatPos lietotāja identifikators

48,02

0

48,02

1.3.1.7.LatPos lietotāja identifikators vismaz 1 dienai, bet ne ilgāk kā 30 dienām

1 LatPos lietotāja identifikators

18,78

0

18,78

1.3.2.LatPos reālā laika datu abonēšana mērījumiem ar precizitāti no 1 cm līdz 4 cm, izmantojot RTK (Real Time Kinematic) metodi (viens apgabals)
1.3.2.1.līdz 5 LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

312,80

0

312,80

1.3.2.2.no 6 līdz 12 LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

239,41

0

239,41

1.3.2.3.no 13 līdz 30 LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

189,71

0

189,71

1.3.2.4.31 un vairāk LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

161,48

0

161,48

1.3.2.5.līdz 10 LatPos lietotāja identifikatoriem vismaz 1 mēnesim, bet ne ilgāk kā 11 mēnešiem

1 LatPos lietotāja identifikators

52,01

0

52,01

1.3.2.6.11 un vairāk LatPos lietotāja identifikatoriem vismaz 1 mēnesim, bet ne ilgāk kā 11 mēnešiem

1 LatPos lietotāja identifikators

29,30

0

29,30

1.3.2.7.LatPos lietotāja identifikators vismaz 1 dienai, bet ne ilgāk kā 30 dienām

LatPos lietotāja identifikators

15,58

0

15,58

1.3.3.LatPos reālā laika datu korekcijas abonēšana mērījumiem ar precizitāti, ne sliktāku kā 1 m, izmantojot DGPS (Differential Global Positioning System) (visa Latvijas teritorija)
1.3.3.1.līdz 10 LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

159,52

0

159,52

1.3.3.2.11 un vairāk LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

105,68

0

105,68

1.3.3.3.līdz 10 LatPos lietotāja identifikatoriem vismaz 1 mēnesim, bet ne ilgāk kā 11 mēnešiem

1 LatPos lietotāja identifikators

48,98

0

48,98

1.3.3.4.11 un vairāk LatPos lietotāja identifikatoriem vismaz 1 mēnesim, bet ne ilgāk kā 11 mēnešiem

1 LatPos lietotāja identifikators

28,74

0

28,74

1.3.4.LatPos reālā laika datu korekcijas abonēšana mērījumiem ar precizitāti, ne sliktāku kā 1 m, izmantojot DGPS (Differential Global Positioning System) (viens apgabals)
1.3.4.1.līdz 10 LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

91,65

0

91,65

1.3.4.2.11 un vairāk LatPos lietotāja identifikatoriem 1 gadam

1 LatPos lietotāja identifikators

53,12

0

53,12

1.3.4.3.līdz 10 LatPos lietotāja identifikatoriem vismaz 1 mēnesim, bet ne ilgāk kā 11 mēnešiem

1 LatPos lietotāja identifikators

28,60

0

28,60

1.3.4.4.11 un vairāk LatPos lietotāja identifikatoriem vismaz 1 mēnesim, bet ne ilgāk kā 11 mēnešiem

1 LatPos lietotāja identifikators

22,48

0

22,48

1.3.5.LatPos pēcapstrādes dati, 30 s intervāls, vecāki par 2 mēnešiem

1 dienas dati

12,44

0

12,44

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

2. Kartogrāfija (ģeotelpiskās informācijas pamatdati)
(Ģeotelpiskās informācijas pamatdati gala lietotājam, pakalpojumu sniedzējam un datu izplatītājam piemērojami atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligāto saturu un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtību)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids*

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)*

Cena ar PVN (euro)

2.1.Ģeotelpiskās informācijas pamatdati gala lietotājam
2.1.1.topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000    
2.1.1.1.vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGIS

1 datne/
1 km2

46,27

0

46,27

2.1.1.2.rastra datu formāts – TIFF, JPG, PDF, PNG

1 datne/
1 km2

15,03

0

15,03

2.1.2.topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000
2.1.2.1.aktuālie pamatdati (vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGIS)

1 datne/
25 km2

21,24

0

21,24

2.1.2.2.aktuālie pamatdati visai Latvijas teritorijai (vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGIS)

Latvijas teritorija

40828,61

0

40828,61

2.1.2.3.neaktuālie pamatdati (vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGIS)

1 datne/
25 km2

14,10

0

14,10

2.1.2.4.aktuālo pamatdatu slānis (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)
2.1.2.4.1.autoceļi

1 datu slānis/
25 km2

9,25

0

9,25

2.1.2.4.2.hidrogrāfija un hidrotehniskās būves

1 datu slānis/
25 km2

9,25

0

9,25

2.1.2.4.3.apbūve

1 datu slānis/
25 km2

9,25

0

9,25

2.1.2.4.4.veģetācija

1 datu slānis/
25 km2

9,25

0

9,25

2.1.2.5.aktuālie pamatdati (rastra datu formāts – TIFF, JPG, PDF, PNG)

1 datne/
25 km2

12,54

0

12,54

2.1.3.topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000
2.1.3.1.aktuālie pamatdati (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)

1 datne/
625 km2

69,79

0

69,79

2.1.3.2.aktuālie pamatdati visai Latvijas teritorijai (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)

Latvijas teritorija

5906,53

0

5906,53

2.1.3.3.neaktuālie pamatdati (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS )

1 datne/
625 km2

39,58

0

39,58

2.1.3.4.aktuālo pamatdatu slānis (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)    
2.1.3.4.1.autoceļi

1 datu slānis/
625 km2

19,38

0

19,38

2.1.3.4.2.hidrogrāfija un hidrotehniskās būves

1 datu slānis/
625 km2

19,38

0

19,38

2.1.3.4.3.apbūve

1 datu slānis/
625 km2

19,38

0

19,38

2.1.3.4.4.veģetācija

1 datu slānis/
625 km2

19,38

0

19,38

2.1.3.4.5.reljefs

1 datu slānis/
625 km2

19,38

0

19,38

2.1.3.5.aktuālie pamatdati (rastra datu formāts – TIFF, JPG, PDF, PNG)

1 datne/
625 km2

16,56

0

16,56

2.1.3.6.neaktuālie pamatdati (rastra datu formāts – TIFF, JPG, PDF, PNG)

1 datne/
625 km2

10,90

0

10,90

2.1.4.Latvijas pārskata karte mērogā 1:250 000 (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)

Latvijas teritorija

172,03

0

172,03

2.1.5.Latvijas pārskata karte mērogā 1:250 000 (rastra datu formāts – TIFF, JPG,PDF, PNG)

Latvijas teritorija

54,70

0

54,70

2.1.6.Ortofotokarte:
2.1.6.1.mērogā 1:2000 (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/
1 km2

6,86

0

6,86

2.1.6.2.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/
25 km2

9,25

0

9,25

2.1.6.3.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 visai Latvijas teritorijai (rastra datu formāts – TIFF)

Latvijas teritorija

12048,32

0

12048,32

2.1.6.4.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 0,5 m/pix – krāsainas, infrasarkanas (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/
25 km2

7,37

0

7,37

2.1.6.5.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 1 m/pix – krāsainā spektrā (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/
25 km2

6,06

0

6,06

2.1.6.6.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 1 m/pix – melnbaltā spektrā (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/
25 km2

4,15

0

4,15

2.1.6.7.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/
625 km2

84,16

0

84,16

2.1.6.8.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 visai Latvijas teritorijai (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID)

Latvijas teritorija

7668,87

0

7668,87

2.1.6.9.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) pasūtītāja norādītajai teritorijai atbilstoši mēroga 1:5 000 nomenklatūras lapām

25 km2

10,52

0

10,52

2.1.6.10.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) pasūtītāja norādītajai teritorijai atbilstoši mēroga 1:5 000 nomenklatūras lapām (par katru nākošo datni cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā un 2.1.6.9.apakšpunktā noteikto cenu)

6,25 km2

2,38

0

2,38

2.1.6.11.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 0,5 m/pix – krāsainā, infrasarkanā spektrā (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/
625 km2

55,93

0

55,93

2.1.6.12.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 1 m/pix – krāsainā spektrā (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/
625 km2

37,17

0

37,17

2.1.6.13.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 1 m/pix – melnbaltā spektrā (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID)

1 datne/
2500 km2

16,16

0

16,16

2.1.7.digitālais zemes virsmas modelis    
2.1.7.1.digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati (teksta ASCII datu formāts)

1 datne/
625 km2

10,09

0

10,09

2.1.7.2.digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati visai Latvijas teritorijai (teksta ASCII datu formāts)

Latvijas teritorija

771,00

0

771,00

2.1.7.3.digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati (teksta ASCII un LAS datu formāts) no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodi

1 datne/
6,25 km2

7,83

0

7,83

2.1.7.4.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 5 m (GRID datu formāts) no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodi

1 datne/
6,25 km2

10,43

0

10,43

2.1.7.5.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 20 m (GRID datu formāts)

1 datne/
625 km2

24,74

0

24,74

2.1.7.6.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 70 m (GRID datu formāts)

Latvijas teritorija

277,20

0

277,20

2.1.7.7.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 100 m (GRID datu formāts)

Latvijas teritorija

216,33

0

216,33

2.1.7.8.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 200 m (GRID datu formāts)

Latvijas teritorija

170,67

0

170,67

2.1.7.9.digitālais zemes virsmas modelis, vizualizēts horizontāļu veidā, mērogā 1:10 000 (vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGIS)

1 datne/
25 km2

15,04

0

15,04

2.1.7.10.digitālais zemes virsmas modelis ar 50 m horizontālo soli ESRI ArcGIS GeoDatubāzes formātā

Latvijas teritorija

297,47

0

297,47

2.2.Ģeotelpiskās informācijas pamatdati pakalpojumu sniedzējam un izplatītājam
2.2.1.topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000
2.2.1.1.vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGISpirmā iemaksa

1 datne/
1 km2

49,83

0

49,83

maksājums par katru nākamo gadu

1 datne/
1 km2

7,31

0

7,31

2.2.1.2.rastra datu formāts – TIFF, JPG, PDF, PNGpirmā iemaksa

1 datne/
1 km2

18,58

0

18,58

maksājums par katru nākamo gadu

1 datne/
1 km2

4,18

0

4,18

2.2.2.topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000
2.2.2.1.aktuālie pamatdati (vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGIS)pirmā iemaksa

1 datne/
25 km2

24,60

0

24,60

maksājums par katru nākamo gadu

5,25

0

5,25

2.2.2.2.aktuālie pamatdati visai Latvijas teritorijai (vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGIS)pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

41315,66

0

41315,66

maksājums par katru nākamo gadu

4996,20

0

4996,20

2.2.2.3.neaktuālie pamatdati (vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGIS)

1 datne/
25 km2

16,38

0

16,38

2.2.2.4.aktuālo pamatdatu slānis (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)    
2.2.2.4.1.autoceļupirmā iemaksa

1 datu slānis/
25 km2

11,81

0

11,81

maksājums par katru nākamo gadu

3,91

0

3,91

2.2.2.4.2.hidrogrāfija un hidrotehniskās būvespirmā iemaksa

1 datu slānis/
25 km2

11,81

0

11,81

maksājums par katru nākamo gadu

3,91

0

3,91

2.2.2.4.3.apbūvepirmā iemaksa

1 datu slānis/
25 km2

11,81

0

11,81

maksājums par katru nākamo gadu

3,91

0

3,91

2.2.2.4.4.veģetācijapirmā iemaksa

1 datu slānis/
25 km2

11,81

0

11,81

maksājums par katru nākamo gadu

3,91

0

3,91

2.2.2.5.aktuālie pamatdati (rastra datu formāts – TIFF, JPG, PDF, PNG)pirmā iemaksa

1 datne/
25 km2

15,89

0

15,89

maksājums par katru nākamo gadu

4,15

0

4,15

2.2.3.topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000
2.2.3.1.aktuālie pamatdati (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)pirmā iemaksa

1 datne/
625 km2

73,14

0

73,14

maksājums par katru nākamo gadu

11,61

0

11,61

2.2.3.2.aktuālo pamatdatu slānis (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)
2.2.3.2.1.autoceļipirmā iemaksa

1 datu slānis/
625 km2

24,46

0

24,46

maksājums par katru nākamo gadu

6,32

0

6,32

2.2.3.2.2.hidrogrāfija un hidrotehniskās būvespirmā iemaksa

1 datu slānis/
625 km2

24,46

0

24,46

maksājums par katru nākamo gadu

6,32

0

6,32

2.2.3.2.3.apbūvepirmā iemaksa

1 datu slānis/
625 km2

24,46

0

24,46

maksājums par katru nākamo gadu

6,32

0

6,32

2.2.3.2.4.veģetācijapirmā iemaksa

1 datu slānis/
625 km2

24,46

0

24,46

maksājums par katru nākamo gadu

6,32

0

6,32

2.2.3.2.5.reljefspirmā iemaksa

1 datu slānis/
625 km2

24,46

0

24,46

maksājums par katru nākamo gadu

6,32

0

6,32

2.2.3.3.aktuālie pamatdati visai Latvijas teritorijai (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

5947,15

0

5947,15

maksājums par katru nākamo gadu

750,17

0

750,17

2.2.3.4.neaktuālie pamatdati (vektordatu formāts – ESRI ArcGIS)

1 datne/
625 km2

42,15

0

42,15

2.2.3.5.aktuālie pamatdati (rastra datu formāts – TIFF, JPG, PDF, PNG)pirmā iemaksa

1 datne/
625 km2

21,61

0

21,61

maksājums par katru nākamo gadu

3,71

0

3,71

2.2.3.6.neaktuālie pamatdati (rastra datu formāts – TIFF, JPG, PDF,PNG)

1 datne/
625 km2

10,90

0

10,90

2.2.4.Latvijas pārskata karte mērogā
1:250 000 (vektordatu formāts –

ESRI ArcGIS)

pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

187,25

0

187,25

maksājums par katru nākamo gadu

26,31

0

26,31

2.2.5.Latvijas pārskata karte mērogā
1:250 000 (rastra datu formāts – TIFF, JPG, PDF, PNG)
pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

64,83

0

64,83

maksājums par katru nākamo gadu

9,09

0

9,09

2.2.6.ortofotokarte
2.2.6.1.mērogā 1:2000 (rastra datu formāts –TIFF)

1 datne/
1 km2

8,62

0

8,62

2.2.6.2.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 (rastra datu formāts – TIFF)pirmā iemaksa

1 datne/
25 km2

12,59

0

12,59

maksājums par katru nākamo gadu

4,41

0

4,41

2.2.6.3.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 visai Latvijas teritorijai (rastra datu formāts – TIFF)pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

12643,48

0

12643,48

maksājums par katru nākamo gadu

1376,19

0

1376,19

2.2.6.4.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 0,5 m/pix – krāsainā, infrasarkanā spektrā (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/
25 km2

8,18

0

8,18

2.2.6.5.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 1 m/pix – krāsainā spektrā (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/
25 km2

6,53

0

6,53

2.2.6.6.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 1 m/pix – melnbaltā spektrā (rastra datu formāts – TIFF)

1 datne/
25 km2

4,68

0

4,68

2.2.6.7.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapāmpirmā iemaksa

1 datne/
625 km2

87,48

0

87,48

maksājums par katru nākamo gadu

27,36

0

27,36

2.2.6.8.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 visai Latvijas teritorijai (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID)pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

7766,85

0

7766,85

maksājums par katru nākamo gadu

2541,70

0

2541,70

2.2.6.9.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) pasūtītāja norādītajai teritorijai atbilstoši mēroga 1:5 000 nomenklatūras lapāmpirmā iemaksa

25 km2

11,75

0

11,75

maksājums par katru nākamo gadu

3,51

0

3,51

2.2.6.10.aktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) pasūtītāja norādītajai teritorijai atbilstoši mēroga 1:5 000 nomenklatūras lapām (par katru nākošo datni cenu nosaka, summējot šajā apakšpunktā un 2.2.6.9.apakšpunktā noteikto cenu)pirmā iemaksa

6,25 km2

6,18

0

6,18

maksājums par katru nākamo gadu

1,86

0

1,86

2.2.6.11.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 0,5 m/pix – krāsainā, infrasarkanā spektrā (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/
625 km2

70,97

0

70,97

2.2.6.12.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 1 m/pix – krāsainā spektrā (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID) atbilstoši mēroga 1:50 000 nomenklatūras lapām

1 datne/
625 km2

47,51

0

47,51

2.2.6.13.neaktuālie pamatdati mērogā 1:10 000 ar izšķirtspēju 1 m/pix – melnbaltā spektrā (sakompresēts rastra datu formāts – MrSID)

1 datne/
2500 km2

13,97

0

13,97

2.2.7.digitālais zemes virsmas modelis
2.2.7.1.digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati (teksta ASCII datu formāts)pirmā iemaksa

1 datne/
625 km2

12,61

0

12,61

maksājums par katru nākamo gadu

2,55

0

2,55

2.2.7.2.digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati visai Latvijas teritorijai (teksta ASCII datu formāts)pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

852,17

0

852,17

maksājums par katru nākamo gadu

60,87

0

60,87

2.2.7.3.digitālā zemes virsmas modeļa pamatdati (teksta ASCII un LAS datu formāts) no datiem, kas iegūti ar lāzerskenēšanas metodipirmā iemaksa

1 datne/
6,25 km2

10,33

0

10,33

maksājums par katru nākamo gadu

2,67

0

2,67

2.2.7.4.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 5 m (GRID datu formāts) no lāzerskenētajiem datiempirmā iemaksa

1 datne/
6,25 km2

12,09

0

12,09

maksājums par katru nākamo gadu

2,67

0

2,67

2.2.7.5.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 20 m (GRID datu formāts)pirmā iemaksa

1 datne/
625 km2

28,13

0

28,13

maksājums par katru nākamo gadu

3,34

0

3,34

2.2.7.6.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 70 m (GRID datu formāts)pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

297,47

0

297,47

maksājums par katru nākamo gadu

60,87

0

60,87

2.2.7.7.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 100 m (GRID datu formāts)pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

236,62

0

236,62

maksājums par katru nākamo gadu

40,58

0

40,58

2.2.7.8.digitālais zemes virsmas modelis ar regulāro tīkla soli 200 m (GRID datu formāts)pirmā iemaksa

Latvijas teritorija

190,91

0

190,91

maksājums par katru nākamo gadu

40,58

0

40,58

2.2.7.9.digitālais zemes virsmas modelis, vizualizēts horizontāļu veidā, mērogā 1:10 000 (vektordatu formāts – DGN, ESRI ArcGIS)pirmā iemaksa

1 datne/
25 km2

15,04

0

15,04

maksājums par katru nākamo gadu

3,03

0

3,03

2.2.7.10.digitālais zemes virsmas modelis ar 50 m horizontālo soli ESRI ArcGIS formātāpirmā iemaksa

Latvijas teritorija

307,64

0

307,64

maksājums par katru nākamo gadu

60,87

0

60,87

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

3. Ģeoinformācijas sistēmas

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids*

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)*

Cena ar PVN (euro)

3.1.Ģeotelpiskās informācijas abonēšana, izmantojot informācijas sistēmas tīmekļa pakalpi (WMS pakalpojumus)
3.1.1.ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšana gala lietotājam (gala lietotāji abonē ģeotelpiskās informācijas pamatdatus atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligāto saturu un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtību)
3.1.1.1.abonēšanas maksa par tīmekļa pakalpi un Latvijas pārskata kartēm
3.1.1.1.1.abonēšanas maksa 1 gadam

1 lietotāja identifikators

350,34

0

350,34

3.1.1.1.2.abonēšanas maksa 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

225,88

0

225,88

3.1.1.1.3.abonēšanas maksa 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

46,23

0

46,23

3.1.1.2.ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšana
3.1.1.2.1.ortofotokartes datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

959,24

0

959,24

3.1.1.2.2.ortofotokartes datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

545,37

0

545,37

3.1.1.2.3.ortofotokartes datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

112,82

0

112,82

3.1.1.2.4.topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

2486,20

0

2486,20

3.1.1.2.5.topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

1308,84

0

1308,84

3.1.1.2.6.topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

240,07

0

240,07

3.1.1.2.7.topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

828,38

0

828,38

3.1.1.2.8.topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

479,93

0

479,93

3.1.1.2.9.topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

101,92

0

101,92

3.1.1.2.10.digitālā zemes virsmas modeļa (regulārais tīkla solis – 20 m) datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

552,66

0

552,66

3.1.1.2.11.digitālā zemes virsmas modeļa (regulārais tīkla solis – 20 m) datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

342,07

0

342,07

3.1.1.2.12.digitālā zemes virsmas modeļa (regulārais tīkla solis 20 m) datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

78,94

0

78,94

3.1.1.2.13.valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

368,37

0

368,37

3.1.1.2.14.valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

210,53

0

210,53

3.1.1.2.15.valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

46,07

0

46,07

3.1.1.2.16.vietvārdu datubāzes datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

421,06

0

421,06

3.1.1.2.17.vietvārdu datubāzes datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

263,16

0

263,16

3.1.1.2.18.vietvārdu datubāzes datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

52,63

0

52,63

3.1.1.2.19.topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

204,52

0

204,52

3.1.1.2.20.topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

122,04

0

122,04

3.1.1.2.21.topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

34,59

0

34,59

3.1.2.ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšana pakalpojuma sniedzējiem (pakalpojumu sniedzēji ģeotelpiskās informācijas pamatdatus abonē atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligāto saturu un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtību)
3.1.2.1.abonēšanas maksa par tīmekļa pakalpi un Latvijas pārskata kartēm
3.1.2.1.1.abonēšanas maksa 1 gadam

1 lietotāja identifikators

450,880

450,88

3.1.2.1.2.abonēšanas maksa 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

276,120

276,12

3.1.2.1.3.abonēšanas maksa 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

69,890

69,89

3.1.2.2.ģeotelpiskās informācijas pamatdatu abonēšana
3.1.2.2.1.ortofotokartes datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

1174,51

0

1174,51

3.1.2.2.2.ortofotokartes datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

679,38

0

679,38

3.1.2.2.3.ortofotokartes datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

152,72

0

152,72

3.1.2.2.4.topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

3314,78

0

3314,78

3.1.2.2.5.topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

1748,24

0

1748,24

3.1.2.2.6.topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

330,86

0

330,86

3.1.2.2.7.topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

1017,58

0

1017,58

3.1.2.2.8.topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

587,76

0

587,76

3.1.2.2.9.topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

137,45

0

137,45

3.1.2.2.10.digitālā zemes virsmas modeļa (regulārais tīkla solis – 20 m) datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

631,57

0

631,57

3.1.2.2.11.digitālā zemes virsmas modeļa (regulārais tīkla solis – 20 m) datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

394,70

0

394,70

3.1.2.2.12.digitālā zemes virsmas modeļa (regulārais tīkla solis – 20 m) datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

105,28

0

105,28

3.1.2.2.13.valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

473,69

0

473,69

3.1.2.2.14.valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

289,47

0

289,47

3.1.2.2.15.valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

78,94

0

78,94

3.1.2.2.16.vietvārdu datubāzes datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

473,69

0

473,69

3.1.2.2.17.vietvārdu datubāzes datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

289,47

0

289,47

3.1.2.2.18.vietvārdu datubāzes datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

78,94

0

78,94

3.1.2.2.19.topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 datu abonēšana 1 gadam

1 lietotāja identifikators

270,53

0

270,53

3.1.2.2.20.topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 datu abonēšana 6 mēnešiem

1 lietotāja identifikators

155,05

0

155,05

3.1.2.2.21.topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 datu abonēšana 1 mēnesim

1 lietotāja identifikators

51,07

0

51,07

3.2.Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošana pēc pasūtījuma LKS-92 koordinātu sistēmā
3.2.1.topogrāfiskā plāna mērogā 1:2 000 vektordatu DGN formāta transformēšana uz vektordatu DWG formātu

1 datne/
1 km2

8,69

0

8,69

3.2.2.topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 vektordatu DGN formāta transformēšana uz vektordatu DWG formātu

1 datne/
25 km2

15,25

0

15,25

3.2.3.digitālā zemes virsmas modeļa, vizualizēta horizontāļu veidā, mērogā 1:10 000 vektordatu DGN formāta transformēšana uz vektordatu DWG formātu

1 datne/
25 km2

11,97

0

11,97

3.3.Karšu pārlūka abonēšana lietotāja mājaslapā uz 1 gadu

karšu pārlūks

177,19

0

177,19

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

4. Citi ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ģeotelpisko informāciju saistītie pakalpojumi
(valsts ģeodēziskā punkta ierīkošana, apsekošana un sakārtošana, ortofotokaršu, topogrāfisko karšu un plānu sagatavošana un aktualizācija, digitālā zemes virsmas modeļa vektorizēšana, lāzerskenēto datu apstrāde, individuālo karšu sagatavošana pēc pasūtītāja parametriem, izmantojot ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, ģeotelpiskās informācijas pamatdatu konvertēšana uz dažādiem grafiskajiem datu formātiem, datubāzes veidošana, sasaistot ģeotelpiskās informācijas pamatdatus ar pasūtītāja iesniegto informāciju, ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīze (izņemot ekspertīzi aeronavigācijas vajadzībām Latvijas Republikas teritorijā), ģeotelpiskās informācijas pamatdatu atlase, kā arī citi pakalpojumi, kas saistīti ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ģeotelpiskās informācijas apstrādi, aktualizēšanu un sniegšanu)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids*

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)*

Cena ar PVN (euro)

4.1.Speciālistu pakalpojumi
4.1.1.ģeodēzijas inženiera pakalpojumi

1 stunda

9,78

0

9,78

4.1.2.ģeodēzijas eksperta pakalpojumi

1 stunda

10,77

0

10,77

4.1.3.kartogrāfijas inženiera pakalpojumi

1 stunda

9,87

0

9,87

4.1.4.kartogrāfijas eksperta pakalpojumi

1 stunda

10,87

0

10,87

4.1.5.ģeodēzijas un kartogrāfijas vecākā eksperta pakalpojumi

1 stunda

15,58

0

15,58

4.1.6.ģeoinformātikas inženiera pakalpojumi

1 stunda

10,29

0

10,29

4.1.7.ģeoinformātikas eksperta pakalpojumi

1 stunda

12,32

0

12,32

4.1.8.lietotājprogrammu izstrādātāja speciālista pakalpojumi

1 stunda

15,40

0

15,40

4.1.9.ģeogrāfisko nosaukumu speciālista pakalpojumi

1 stunda

10,64

0

10,64

4.1.10.arhīva eksperta pakalpojumi

1 stunda

9,09

0

9,09

4.2.Ģeotelpiskās informācijas digitālo datu nodošana
4.2.1.ģeotelpiskās informācijas pamatdatu lejupielāde, izmantojot datu apmaiņas protokola serveri (FTP) vienreizējai pamatdatu nodošanai

vienreizējs pieslēgums

15,58

0

15,58

4.2.2.ģeotelpiskās informācijas pamatdatu lejupielāde, izmantojot datu apmaiņas protokola serveri (FTP)

pieslēgums gadam

123,49

0

123,49

4.2.3.ģeotelpiskās informācijas ierakstīšana elektroniskajā datu nesējā (CD vai DVD-ROM) un noformēšana

1 datu nesējs

3,81

0

3,81

4.2.4.ģeotelpiskās informācijas ierakstīšana pasūtītāja datu nesējā (izņemot ārējo cieto disku)

1 datu nesējs

1,57

0

1,57

4.2.5.ģeotelpiskās informācijas pamatdatu ierakstīšana pasūtītāja ārējā cietajā diskā

1 ārējais cietais disks

18,50

18,50

4.3.Ģeotelpiskās informācijas izdruka (tajā skaitā uz plotera)
4.3.1.datu sagatavošana izdrukai

1 stunda

12,44

0

12,44

4.3.2.A4 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

1,15

0

1,15

4.3.3.A3 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

2,25

0

2,25

4.3.4.A2 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

4,13

0

4,13

4.3.5.A1 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

8,98

0

8,98

4.3.6.A0 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

12,46

0

12,46

4.3.7.A4 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

2,49

0

2,49

4.3.8.A3 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

4,62

0

4,62

4.3.9.A2 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

7,17

0

7,17

4.3.10.A1 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

11,55

0

11,55

4.3.11.A0 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

18,44

0

18,44

4.4.Ģeotelpiskās informācijas izdrukas tipogrāfiskā formā
4.4.1.Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 (aktuālā izdevuma dati)

1 kartes lapa

1,85

0

1,85

4.4.2.topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 – standarta variants

1 kartes lapa

1,75

0

1,75

4.4.3.topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 – abpusējais variants

1 kartes lapa

3,12

0

3,12

4.4.4.topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 – nestandarta variants

1 kartes lapa

2,19

0

2,19

4.4.5.Latvijas teritorijas pārskata karte mērogā 1:250 000 (visa Latvijas teritorija)

1 komplekts

7,29

0

7,29

4.4.6.laminēta Latvijas teritorijas pārskata karte mērogā 1:250 000 (visa Latvijas teritorija)

1 komplekts

24,66

0

24,66

4.4.7.Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:100 000 (Ventspils)

1 kartes lapa

2,42

0

2,42

4.4.8.topogrāfiskā karte mērogā 1:2 000

1 kartes lapa

1,51

0

1,51

4.4.9.Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:25 000

1 kartes lapa

0,92

0

0,92

4.4.10.Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000 (iepriekšējā izdevuma dati)

1 kartes lapa

0,92

0

0,92

4.4.11.Latvijas satelītkarte mērogā 1:50000

1 kartes lapa

0,92

0

0,92

4.5.Citi pakalpojumi
4.5.1.informācijas elektronizēšana (skenēšana)
4.5.1.1.A4 formāta lapa

1 lapa

3,17

0

3,17

4.5.1.2.A3 formāta lapa

1 lapa

3,73

0

3,73

4.5.1.3.A2 formāta lapa

1 lapa

5,99

0

5,99

4.5.1.4.A1 formāta lapa

1 lapa

6,80

0

6,80

4.5.1.5.A0 formāta lapa

1 lapa

7,84

0

7,84

4.5.1.6.skenēto ģeoinformācijas datu piesaiste koordinātu tīklam

1 stunda

12,39

0

12,39

4.5.2.transporta izmantošana, ja tas nepieciešams pakalpojuma izpildei

1 km

0,43

0

0,43

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

5. Citi pakalpojumi ģeoinformācijas jomā

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

5.1.Speciālistu pakalpojumi
5.1.1.ģeodēzijas inženiera pakalpojumi

1 stunda

9,77

2,05

11,82

5.1.2.ģeodēzijas eksperta pakalpojumi

1 stunda

10,77

2,26

13,03

5.1.3.kartogrāfijas inženiera pakalpojumi

1 stunda

9,88

2,07

11,95

5.1.4.kartogrāfijas eksperta pakalpojumi

1 stunda

10,87

2,28

13,15

5.1.5.ģeodēzijas un kartogrāfijas vecākā eksperta pakalpojumi

1 stunda

15,58

3,27

18,85

5.1.6.ģeoinformātikas inženiera pakalpojumi

1 stunda

10,29

2,16

12,45

5.1.7.ģeoinformātikas eksperta pakalpojumi

1 stunda

12,32

2,59

14,91

5.1.8.lietotājprogrammu izstrādātāja speciālista pakalpojumi

1 stunda

15,40

3,23

18,63

5.1.9.ģeogrāfisko nosaukumu speciālista pakalpojumi

1 stunda

10,64

2,23

12,87

5.2.Ģeotelpiskās informācijas digitālo datu nodošana
5.2.1.ģeotelpiskās informācijas pamatdatu lejupielāde, izmantojot datu apmaiņas protokola serveri (FTP) vienreizējai pamatdatu nodošanai

vienreizējs pieslēgums

15,58

3,27

18,85

5.2.2.ģeotelpiskās informācijas ierakstīšana elektroniskajā datu nesējā (CD vai DVD-ROM) un noformēšana

1 datu nesējs

3,81

0,80

4,61

5.2.3.ģeotelpiskās informācijas ierakstīšana pasūtītāja datu nesējā

1 datu nesējs

1,56

0,33

1,89

5.3.Ģeotelpiskās informācijas izdruka (tajā skaitā uz plotera)
5.3.1.datu sagatavošana izdrukai

1 stunda

12,44

2,61

15,05

5.3.2.A4 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

1,15

0,24

1,39

5.3.3.A3 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

2,25

0,47

2,72

5.3.4.A2 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

4,12

0,87

4,99

5.3.5.A1 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

8,98

1,89

10,87

5.3.6.A0 formāta izdruka uz papīra

1 lapa

12,46

2,62

15,08

5.3.7.A4 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

2,49

0,52

3,01

5.3.8.A3 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

4,62

0,97

5,59

5.3.9.A2 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

7,17

1,51

8,68

5.3.10.A1 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

11,56

2,43

13,99

5.3.11.A0 formāta izdruka uz fotopapīra

1 lapa

18,44

3,87

22,31

5.4.Citi pakalpojumi
5.4.1.informācijas elektronizēšana (skenēšana)
5.4.1.1.A4 formāta lapa

1 lapa

3,17

0,67

3,84

5.4.1.2.A3 formāta lapa

1 lapa

3,73

0,78

4,51

5.4.1.3.A2 formāta lapa

1 lapa

5,98

1,26

7,24

5.4.1.4.A1 formāta lapa

1 lapa

6,79

1,43

8,22

5.4.1.5.A0 formāta lapa

1 lapa

7,84

1,65

9,49

5.4.1.6.skenēto ģeoinformācijas datu piesaiste koordinātu tīklam

1 stunda

12,40

2,60

15,00

5.4.2.transporta izmantošana, ja tas nepieciešams pakalpojuma izpildei

1 km

0,42

0,09

0,51

II. Poligrāfijas pakalpojumi

6. Poligrāfiskās produkcijas izgatavošana

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

6.1.Reprogrāfija un maketēšana
6.1.1.izdevumu vāka noformējuma izstrāde

1 izdevuma vāks

160,78

33,76

194,54

6.1.2.grāmatas atvēruma mākslinieciskās koncepcijas izstrāde

1 koncepcija

66,72

14,01

80,73

6.1.3.tehniskā maketēšana

1 lapaspuse

2,55

0,54

3,09

6.1.4.reklāmas bukletu maketēšana (A4, divpusējs)

1 gab.

48,13

10,11

58,24

6.1.5.plakātu mākslinieciskā noformējuma izstrāde (A1, A0, B1)

1 gab.

77,22

16,22

93,44

6.1.6.vizītkartes mākslinieciskā noformējuma izstrāde

1 vizītkarte

15,37

3,23

18,60

6.1.7.logotipa izveide

1 logotips

122,50

25,73

148,23

6.1.8.attēlu sagatavošana krāsu dalījumam (skenēšana ar apstrādi)
6.1.8.1.melnbalts līdz A5 formātam

1 attēls

1,55

0,33

1,88

6.1.8.2.melnbalts līdz A4 formātam

1 attēls

3,03

0,64

3,67

6.1.8.3.melnbalts līdz A3 formātam

1 attēls

5,45

1,14

6,59

6.1.8.4.krāsains līdz A5 formātam

1 attēls

3,03

0,64

3,67

6.1.8.5.krāsains līdz A4 formātam

1 attēls

6,71

1,41

8,12

6.1.8.6.krāsains līdz A3 formātam

1 attēls

10,82

2,27

13,09

6.1.9.paraugnovilkuma izdrukāšana uz plotera A1 formātā

1 izdruka

17,07

3,58

20,65

6.1.10.paraugnovilkuma izdrukāšana uz plotera A2 formātā

1 izdruka

14,35

3,01

17,36

6.1.11.paraugnovilkuma izdrukāšana uz plotera A3 formātā

1 izdruka

11,50

2,42

13,92

6.1.12.paraugnovilkuma izdrukāšana uz plotera A4 formātā

1 izdruka

8,63

1,81

10,44

6.2.Poligrāfiskā iespiešana
6.2.1.formu izgatavošana
6.2.1.1.kopējot no digitālā materiāla B3 formātā

1 gab.

1,58

0,33

1,91

6.2.1.2.kopējot no digitālā materiāla B2 formātā

1 gab.

3,02

0,63

3,65

6.2.1.3.kopējot no digitālā materiāla B1 formātā

1 gab.

5,81

1,22

7,03

6.2.2.papīra ruļļu iztīšana
6.2.2.1.no 1 ruļļa

1000 loksnes

5,30

1,11

6,41

6.2.2.2.no 2 ruļļiem

1000 loksnes

3,56

0,75

4,31

6.2.2.3.no 3 ruļļiem

1000 loksnes

2,67

0,56

3,23

6.2.2.4.no 4 ruļļiem

1000 loksnes

2,45

0,51

2,96

6.2.3.papīra apgriešana pirms drukas
6.2.3.1.formāts līdz 84 x 100, ofsetpapīrs

1000 loksnes

2,45

0,51

2,96

6.2.3.2.formāts līdz 84 x 100, krītpapīrs

1000 loksnes

2,72

0,57

3,29

6.2.3.3.formāts līdz 106 x 124, ofsetpapīrs

1000 loksnes

2,92

0,61

3,53

6.2.3.4.formāts līdz 106 x 124, krītpapīrs

1000 loksnes

3,03

0,64

3,67

6.2.4.produkcijas iespiešana
6.2.4.1.iespiešana
6.2.4.1.1.no 60 g līdz 90 g, vienpusējā iespiešana

1000 loksnes

7,20

1,51

8,71

6.2.4.1.2.no 91g līdz 150 g, vienpusējā iespiešana

1000 loksnes

10,03

2,11

12,14

6.2.4.1.3.no 151g līdz 250 g, vienpusējā iespiešana

1000 loksnes

12,82

2,69

15,51

6.2.4.1.4.no 251g un vairāk, vienpusējā iespiešana

1000 loksnes

15,63

3,28

18,91

6.2.4.1.5.no 60 g līdz 90 g, divpusējā iespiešana

1000 loksnes

14,40

3,02

17,42

6.2.4.1.6.no 91 g līdz 150 g, divpusējā iespiešana

1000 loksnes

18,04

3,79

21,83

6.2.4.1.7.no 151 g līdz 250 g, divpusējā iespiešana

1000 loksnes

23,05

4,84

27,89

6.2.4.1.8.no 251g un vairāk, divpusējā iespiešana

1000 loksnes

28,09

5,90

33,99

6.2.4.2.formu pierīkošana, drukājot ar procesa krāsām

1 forma

10,42

2,19

12,61

6.2.4.3.formu pierīkošana, drukājot ar pantoņu krāsām

1 forma

12,54

2,63

15,17

6.2.4.4.krāsu sistēmas mazgāšana, drukājot ar procesa krāsām

1 sekcija

6,98

1,47

8,45

6.2.4.5.krāsu sistēmas mazgāšana, drukājot ar pantoņu krāsām

1 sekcija

8,28

1,74

10,02

6.2.4.6.lakošana (vienpusēja lakošana ar ofsetlaku)

1000 loksnes

14,09

2,96

17,05

6.2.4.7.lakošana (divpusēja lakošana ar ofsetlaku)

1000 loksnes

25,28

5,31

30,59

6.2.5.iespiestās produkcijas kvalitātes kontrolēšana (papildus 6.2.4.apakšpunktā norādītajai cenai)
6.2.5.1.1 krāsa vienpusējā druka

1000 loksnes

5,36

1,13

6,49

6.2.5.2.2 krāsas vienpusējā druka

1000 loksnes

6,04

1,27

7,31

6.2.5.3.4 krāsas vienpusējā druka

1000 loksnes

6,59

1,38

7,97

6.2.5.4.1 krāsa divpusējā druka

1000 loksnes

5,36

1,13

6,49

6.2.5.5.2 krāsas divpusējā druka

1000 loksnes

6,84

1,44

8,28

6.2.5.6.4 krāsas divpusējā druka

1000 loksnes

7,79

1,64

9,43

6.3.Pēcapstrādes darbi poligrāfiskās produkcijas izgatavošanai
6.3.1.lokšņu locīšana
6.3.1.1.formāta maiņa

1 reize

6,14

1,29

7,43

6.3.1.2.1 locījums, ofsetpapīrs

1000 loksnes

1,81

0,38

2,19

6.3.1.3.2 locījumi, ofsetpapīrs

1000 loksnes

1,91

0,40

2,31

6.3.1.4.3 locījumi, ofsetpapīrs

1000 loksnes

3,06

0,64

3,70

6.3.1.5.4 locījumi, ofsetpapīrs

1000 loksnes

3,21

0,67

3,88

6.3.1.6.5 un 6 locījumi, ofsetpapīrs

1000 loksnes

5,75

1,21

6,96

6.3.1.7.presēšana, ofsetpapīrs

1000 loksnes

1,95

0,41

2,36

6.3.1.8.1 locījums, krītpapīrs

1000 loksnes

2,28

0,48

2,76

6.3.1.9.2 locījumi, krītpapīrs

1000 loksnes

2,59

0,54

3,13

6.3.1.10.3 locījumi, krītpapīrs

1000 loksnes

3,72

0,78

4,50

6.3.1.11.4 locījumi, krītpapīrs

1000 loksnes

4,67

0,98

5,65

6.3.1.12.5 un 6 locījumi, krītpapīrs

1000 loksnes

6,84

1,44

8,28

6.3.1.13.1 locījums ar rokām, ofsetpapīrs

1000 loksnes

16,15

3,39

19,54

6.3.1.14.2, 3, 4 locījumi ar rokām, ofsetpapīrs

1000 loksnes

64,85

13,62

78,47

6.3.1.15.5, 6, 7 locījumi ar rokām, ofsetpapīrs

1000 loksnes

161,03

33,82

194,85

6.3.1.16.1 locījums ar rokām, krītpapīrs

1000 loksnes

23,97

5,03

29,00

6.3.1.17.2, 3, 4 locījumi ar rokām, krītpapīrs

1000 loksnes

101,44

21,30

122,74

6.3.1.18.5, 6, 7 locījumi ar rokām, krītpapīrs

1000 loksnes

253,53

53,24

306,77

6.3.2.lokšņu komplektēšana
6.3.2.1.1–10 salocītas loksnes

1000 gab.

35,36

7,43

42,79

6.3.2.2.11–20 salocītas loksnes

1000 gab.

99,32

20,86

120,18

6.3.2.3.21 un vairāk salocītu lokšņu

1000 gab.

182,73

38,37

221,10

6.3.2.4.ielikšana vākos

1000 gab.

47,16

9,90

57,06

6.3.3.izdevuma brošēšana un šūšana
6.3.3.1.formāta maiņa (papildus šūšanai minētajām cenām)

1 reize

12,68

2,66

15,34

6.3.3.2.šūšana ar 1–2 pašuzlicējiem

1000 eks.

9,21

1,93

11,14

6.3.3.3.šūšana ar 3–4 pašuzlicējiem

1000 eks.

17,12

3,60

20,72

6.3.3.4.šūšana ar 5–6 pašuzlicējiem

1000 eks.

28,68

6,02

34,70

6.3.3.5.šūšana, burtnīcu uzliekot ar rokām

1000 eks.

37,04

7,78

44,82

6.3.3.6.šūšana ar sakomplektētas brošūras uzlikšanu

1000 eks.

45,53

9,56

55,09

6.3.3.7.brošūras (A5 formāts) šūšana, izmantojot stieples šujmašīnu

1000 eks.

48,33

10,15

58,48

6.3.3.8.brošūras (A4 formāts) šūšana, izmantojot stieples šujmašīnu

1000 eks.

57,61

12,10

69,71

6.3.3.9.grāmatu līmēšana, izmantojot līmēšanas mašīnu Eurobind, muguriņas biezums līdz 1 cm

1000 eks.

79,02

16,59

95,61

6.3.3.10.grāmatu līmēšana, izmantojot līmēšanas mašīnu Eurobind, muguriņas biezums 1–1,5 cm

1000 eks.

87,62

18,40

106,02

6.3.3.11.grāmatu līmēšana, izmantojot līmēšanas mašīnu Eurobind, muguriņas biezums vairāk par 1,5 cm

1000 eks.

99,25

20,84

120,09

6.3.4.gatavās produkcijas griešana
6.3.4.1.ofsetpapīra apgriešana no 4 malām

1000 loksnes

4,00

0,84

4,84

6.3.4.2.ofsetpapīra apgriešana no 4 malām un griešana 2 daļās

1000 loksnes

4,45

0,93

5,38

6.3.4.3.ofsetpapīra apgriešana no 4 malām un griešana 4 daļās

1000 loksnes

4,59

0,96

5,55

6.3.4.4.ofsetpapīra apgriešana no 4 malām un griešana 6–8 daļās

1000 loksnes

5,03

1,06

6,09

6.3.4.5.ofsetpapīra apgriešana no 4 malām un griešana vairāk nekā 8 daļās

1000 loksnes

5,94

1,25

7,19

6.3.4.6.krītpapīra apgriešana no 4 malām

1000 loksnes

4,26

0,89

5,15

6.3.4.7.krītpapīra apgriešana no 4 malām un griešana 2 daļās

1000 loksnes

4,59

0,96

5,55

6.3.4.8.krītpapīra apgriešana no 4 malām un griešana 4 daļās

1000 loksnes

5,30

1,11

6,41

6.3.4.9.krītpapīra apgriešana no 4 malām un griešana 6–8 daļās

1000 loksnes

5,94

1,25

7,19

6.3.4.10.krītpapīra apgriešana no 4 malām un griešana vairāk nekā 8 daļās

1000 loksnes

6,84

1,44

8,28

6.3.4.11.apgriešana no 3 malām, izmantojot 3 nažu griežamo mašīnu

1000 eks.

11,03

2,32

13,35

6.3.4.12.apgriešana no 3 malām, izmantojot 1 naža griežamo mašīnu

1000 eks.

36,57

7,68

44,25

6.3.5.lokšņu laminēšana
6.3.5.1.loksnes garums līdz 350 mm

1000 loksnes

24,64

5,17

29,81

6.3.5.2.loksnes garums līdz 600 mm

1000 loksnes

32,59

6,84

39,43

6.3.5.3.loksnes garums virs 600 mm

1000 loksnes

40,19

8,44

48,63

6.3.6.lokšņu rievošana
6.3.6.1.izciršana, rievošana

1000 loksnes

35,26

7,40

42,66

6.3.6.2.rievošana ar ENDEVOR, 1–3 rievas

1000 loksnes

18,49

3,88

22,37

6.3.6.3.rievošana ar ENDEVOR, 4–6 rievas

1000 loksnes

37,13

7,80

44,93

6.3.7.iesiešana cietajos vākos ar iesienamo mašīnu OPUS

1 eks.

3,21

0,67

3,88

6.4.Citi pakalpojumi
6.4.1.mapju izgatavošana ar auklām, atlokiem

1000 eks.

182,73

38,37

221,10

6.4.2.mapju rievošana
6.4.2.1.1–3 rievas

1000 eks.

14,35

3,01

17,36

6.4.2.2.4–6 rievas

1000 eks.

20,60

4,33

24,93

6.4.2.3.7–8 rievas

1000 eks.

32,25

6,77

39,02

6.4.3.piezīmju bloku izgatavošana
6.4.3.1.A5 formāts

1000 eks.

154,62

32,47

187,09

6.4.3.2.A4 formāts

1000 eks.

202,22

42,47

244,69

6.4.4.aplokšņu izgatavošana
6.4.4.1.C4 formāts

1000 eks.

132,23

27,77

160,00

6.4.4.2.C5 formāts

1000 eks.

112,97

23,72

136,69

6.4.4.3.C6 formāts

1000 eks.

90,94

19,10

110,04

6.4.5.kalendāru, brošūru, grāmatu caurumošana

1000 eks.

15,55

3,27

18,82

6.4.6.karstspiede (zelta, sudraba un citas krāsas)
6.4.6.1.izmantojot iekārtu TJ-1

1000 loksnes

68,79

14,45

83,24

6.4.6.2.izmantojot iekārtu TYMB-750

1000 loksnes

55,47

11,65

67,12

6.4.6.3.pierīkošana karstspiedei (papildus 6.4.6.1. un 6.4.6.2.apakšpunktam, ja pasūtījums mazāks par 1000 loksnēm)

1 forma

18,82

3,95

22,77

6.4.7.spirāļošana
6.4.7.1.spirāļošana (līdz A4 formātam)

1 eks.

0,09

0,02

0,11

6.4.7.2.spirāļošana (virs A4 formāta)

1 eks.

0,19

0,04

0,23

6.4.8.kopiju sagatavošana uz kopētāja    
6.4.8.1.A4 formāts

1 kopija

0,07

0,01

0,08

6.4.8.2.A3 formāts

1 kopija

0,11

0,02

0,13

6.4.9.produkcijas saiņošana
6.4.9.1.pakās

1000 gab.

8,69

1,82

10,51

6.4.9.2.uz paletes

1000 gab.

0,40

0,08

0,48

6.4.10.ražošanas tehniķa pakalpojums

1 stunda

9,88

2,07

11,95

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 527Pieņemts: 06.08.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.08.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 15.08.2013. OP numurs: 2013/158.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
258991
01.01.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)