Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.468

Rīgā 2013.gada 6.augustā (prot. Nr.42 60.§)
Noteikumi par aktīvā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību

(Noteikumu nosaukums MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka apmaksāto veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumus, apmaksājamo pakalpojumu veidus un apmaksas kārtību, kā arī veselības aprūpes pakalpojumus un neapmaksājamos izdevumus aktīvā dienesta karavīriem (turpmāk – karavīri) un zemessargiem.

(MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

2. Izdevumus par šajos noteikumos minētajiem veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem sedz Aizsardzības ministrija no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas Aizsardzības ministrijai piešķirti saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

3. Izdevumus par šajos noteikumos minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem sedz, ja tos ir saskaņojis un apstiprinājis Nacionālo bruņoto spēku vienības vai Zemessardzes vienības ārsts vai ārsta palīgs. Izdevumu pamatotību ārsts vai ārsta palīgs izvērtē pēc medicīniskajā dokumentācijā norādītās medicīniskās informācijas atbilstības maksājuma dokumentā norādītajam ārstniecības vai farmaceitiskajam pakalpojumam.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 269 redakcijā)

4. Izdevumus par šajos noteikumos minētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem sedz, ja Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieks triju mēnešu laikā pēc karavīra atgriešanās no starptautiskās operācijas izdevis rīkojumu par viņa nosūtīšanu apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai un karavīrs šos pakalpojumus ir izmantojis.

4.1 Karavīram izdevumus par veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem sedz, ja tie saņemti:

4.1. saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādes ārstniecības personas nosūtījumu;

4.2. saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku līgumiestādes ārsta nosūtījumu, ja nav iespējams saņemt šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minēto nosūtījumu;

4.3. saskaņā ar citas ārstniecības iestādes ārsta nosūtījumu, ja nav iespējams saņemt šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā minēto nosūtījumu.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 269 redakcijā)

5. Karavīram apmaksā izdevumus par šādiem veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem:

5.1. ambulatori un stacionāri sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi, kurus veselības aprūpes iestādei neapmaksā Nacionālais veselības dienests;

5.2. pacienta iemaksas un līdzmaksājumi par veselības aprūpes pakalpojumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes finansēšanu;

5.3. farmaceitiskie pakalpojumi (medikamentu, medicīnisko ierīču un slimnieka kopšanai nepieciešamo preču iegāde);

5.4. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas lēmumu un ņemot vērā ārstējošā ārsta rekomendācijas;

5.5. medicīniskās pārbaudes (ekspertīzes) laikā veselības aprūpes iestādē sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi;

5.6. visu veidu laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi saskaņā ar medicīniskajām indikācijām;

5.7. fizikālās medicīnas un lāzerterapijas medicīniskie pakalpojumi;

5.8. zobu higiēnista sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi, zobu labošana un ekstrakcija;

5.9. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, izmantojot ārstniecību (pēc atgriešanās no starptautiskās operācijas).

(Grozīts ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 269)

5.1 Nacionālo bruņoto spēku komandieris var noteikt apmaksājamo izdevumu limitu par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 269 redakcijā)

6. Karavīram neapmaksā izdevumus par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem:

6.1. zobu protezēšana, ja tā nav saistīta ar traumu, kas gūta dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus;

6.2. ortodontijas pakalpojumi;

6.3. kosmetoloģijas pakalpojumi un plastiskās operācijas, ja to nepieciešamība nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

6.4. ekstremitāšu protezēšana, ja tā nav saistīta ar traumu, kas gūta dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus;

6.5. seksuāli transmisīvo slimību diagnosticēšana un ārstēšana;

6.6. neauglības ārstēšana, ģimenes plānošana, kontracepcija, mākslīgā apaugļošana un ar to saistītā medikamentu iegāde;

6.7. ģenētiskie izmeklējumi;

6.8. homeopātiskās konsultācijas un ārstēšana;

6.9. ārstēšana, izmantojot netradicionālās ārstēšanas metodes;

6.10. anonīmie veselības aprūpes pakalpojumi un profilaktiskie pasākumi;

6.11. ārstēšana, ja tā ir bijusi nepieciešama sakarā ar karavīra prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekām;

6.12. medicīniskā palīdzība ārvalstīs, ja tā saņemta pēc paša karavīra iniciatīvas;

6.13. (svītrots ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 269);

6.14. grūtniecības pārtraukšanas operācija, ja tās nepieciešamība nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

6.15. maksas dzemdību palīdzība;

6.16. orgānu vai audu transplantācija, ja tā nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

6.17. pakalpojumi, kuri saņemti šādu iemeslu dēļ:

6.17.1. alkoholisko, toksisko, narkotisko, psihotropo vai citu kaitīgo vielu vai to produktu lietošana;

6.17.2. pašnāvības mēģinājums, ko apstiprina tiesībaizsardzības iestāde;

6.17.3. ceļu satiksmes negadījums, kas noticis karavīra vainas dēļ laikā, kad karavīrs nav pildījis dienesta pienākumus;

6.18. paaugstināts apkalpošanas līmenis un individuāla aprūpe, ja tas nav nepieciešams veselības stāvokļa dēļ.

(Grozīts ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 269)

7. Zemessargam šo noteikumu 5. un 6.punktā minētos nosacījumus piemēro, ja veselības bojājumi gūti, pildot Zemessardzes uzdevumus vai piedaloties apmācībā.

(Grozīts ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 269)

8. Nacionālo bruņoto spēku komandieris nodrošina:

8.1. samaksu veselības aprūpes iestādei par karavīram vai zemessargam sniegto veselības aprūpes pakalpojumu saskaņā ar veselības aprūpes iestādes izsniegto rēķinu, kurš sagatavots, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar veselības aprūpes iestādi, vai samaksas garantijas vēstuli, vai apmaksā karavīra, vai zemessarga iesniegtajos maksājumus apliecinošajos dokumentos norādīto summu;

8.2. samaksu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam par karavīram sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izsniegto rēķinu, kurš sagatavots, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

(Grozīts ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 269)

9. Veselības aprūpes iestāde vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs nosūta Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem:

9.1. rēķinu par veselības aprūpes pakalpojumiem, kuri karavīram vai zemessargam sniegti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar veselības aprūpes iestādi, vai veselības aprūpes pakalpojumu samaksas garantijas vēstuli;

9.2. rēķinu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, kuri karavīram sniegti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar pakalpojuma sniedzēju.

(Grozīts ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 269)

10. Veselības aprūpes iestāde vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs rēķinam pievieno dokumentus, kas apliecina rēķinā norādītos izdevumus par:

10.1. karavīram vai zemessargam sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

10.2. karavīram sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

(Grozīts ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 269)

11. Nacionālie bruņotie spēki pārbauda rēķinā iekļauto pakalpojumu atbilstību karavīra vai zemessarga faktiski saņemtajiem pakalpojumiem (ja saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, – arī atbilstību noteiktajai diagnozei) un sedz šos izdevumus. Nacionālie bruņotie spēki ir tiesīgi pieprasīt no veselības aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja pārbaudei nepieciešamo papildu informāciju.

12. Ja karavīrs veselības aprūpes iestādei par viņam sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ir samaksājis no personiskajiem līdzekļiem saskaņā ar šo noteikumu 4.1 punktu, Nacionālie bruņotie spēki viņam kompensē šos izdevumus. Lai saņemtu kompensāciju par samaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, karavīrs iesniedz Nacionālo bruņoto spēku komandierim iesniegumu par izdevumu atlīdzināšanu, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu un to samaksu apliecinošus veselības aprūpes iestādes (ārsta) izsniegtus dokumentus (piemēram, rēķinus, kvītis, kases čekus, ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumus pakalpojumu saņemšanai), kuros norādīts pakalpojumu saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, datums, iestādes nosaukums un sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi.

(Grozīts ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 269)

13. Ja karavīrs par šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajiem farmaceitiskajiem pakalpojumiem ir samaksājis no personiskajiem līdzekļiem, viņš iesniedz Nacionālo bruņoto spēku komandierim iesniegumu par izdevumu atlīdzināšanu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

13.1. ja ir iegādāti medikamenti, iesniegumam pievieno ārsta izrakstītās receptes kopiju un aptiekas izsniegtu un ar spiedogu apstiprinātu čeku par medikamentu iegādi. Kases čekā jānorāda medikamentu iegādātāja vārds, uzvārds un personas kods, medikamentu nosaukums, cena un samaksātā summa. Izdevumus par medikamentiem, kurus nav izrakstījis ārsts, neatlīdzina;

13.2. ja ir iegādātas medicīniskās ierīces vai preces, iesniegumam pievieno ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorās (stacionārās) slimnieka kartes (veidlapa 027/u), kurā norādīts, kāds inventārs vai prece un kādā daudzumā ir nepieciešama, kā arī dokumentus, kas apliecina to iegādi (piemēram, kases čekus, stingrās uzskaites kvītis, rēķinus) un kuros norādīts medicīnisko ierīču vai preču saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, datums, iestādes nosaukums, saņemto medicīnisko ierīču vai preču veids un samaksātā summa.

14. Zemessargs šo noteikumu 12. un 13.punktā minētajos gadījumos un kārtībā iesniedz iesniegumu Nacionālo bruņoto spēku komandierim. Ja zemessargam norīkojumu pie ārsta izsniedzis Zemessardzes vienības ārsts, zemessargs pirms iesnieguma iesniegšanas Nacionālo bruņoto spēku komandierim to saskaņo ar Zemessardzes komandieri.

15. Šo noteikumu 12. un 13.punktā minētajos gadījumos karavīrs vai zemessargs iesniedz iesniegumu triju mēnešu laikā pēc izdevumus apliecinošu dokumentu izsniegšanas. Veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensāciju ieskaita karavīra vai zemessarga iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Ja karavīrs vai zemessargs lūdz kompensēt izdevumus par tādiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas saskaņā ar šiem noteikumiem netiek apmaksāti, viņu par to informē rakstiski un atdod iesniegtos dokumentus.

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumus Nr.865 "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru, militāro darbinieku un zemessargu veselības aprūpes saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 157.nr.).

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Aizsardzības ministra vietā – satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par aktīvā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 468Pieņemts: 06.08.2013.Stājas spēkā: 09.08.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 153, 08.08.2013. OP numurs: 2013/153.4
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
258795
{"selected":{"value":"30.06.2018","content":"<font class='s-1'>30.06.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.06.2018","iso_value":"2018\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2015","iso_value":"2015\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2015.-29.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.2013","iso_value":"2013\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2013.-02.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.06.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)