Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.865

Rīgā 2010.gada 14.septembrī (prot. Nr.47 7.§)
Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru, militāro darbinieku un zemessargu veselības aprūpes saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību

1. Noteikumi nosaka apmaksātās veselības aprūpes saņemšanas nosacījumus, apmaksājamo pakalpojumu veidus un apmaksas kārtību, kā arī veselības aprūpes pakalpojumus un neapmaksājamos izdevumus profesionālā dienesta karavīriem, militārajiem darbiniekiem (turpmāk – karavīri) un zemessargiem.

2. Izdevumus par šajos noteikumos noteiktajiem veselības aprūpes pakalpojumiem sedz Aizsardzības ministrija no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas Aizsardzības ministrijai piešķirti saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

3. Izdevumus par šajos noteikumos noteiktajiem veselības aprūpes pakalpojumiem sedz, ja tos ir saskaņojis un apstiprinājis Nacionālo bruņoto spēku vienības vai Zemessardzes vienības ārsts.

4. Karavīram apmaksā šādus izdevumus par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem:

4.1. ambulatori un stacionāri sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus, kurus ārstniecības iestādei neapmaksā Veselības norēķinu centrs;

4.2. visu veidu pacienta iemaksas par ārstniecības pakalpojumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes finansēšanu;

4.3. farmaceitiskos pakalpojumus (medikamentu, medicīnisko ierīču un slimnieka kopšanai nepieciešamo preču iegādi);

4.4. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus karavīram triju mēnešu laikā pēc atgriešanās no starptautiskās operācijas, kā arī tad, ja tie ir saistīti ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un akūtām slimībām vai to sekām;

4.5. medicīniskās pārbaudes (ekspertīzes) laikā stacionārā ārstniecības iestādē sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus;

4.6. visu veidu laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus saskaņā ar medicīniskām indikācijām un ar ārstējošā ārsta nosūtījumu;

4.7. fizikālās terapijas procedūras un medicīniskās manipulācijas;

4.8. zobu labošanu un ekstrakciju.

5. Karavīram neapmaksā izdevumus par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem:

5.1. zobu protezēšanu, ja tā nav saistīta ar traumu, kas gūta dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus;

5.2. zobu higiēnu un ortodontijas pakalpojumus;

5.3. kosmetoloģiskos pakalpojumus un plastiskās operācijas, ja to nepieciešamība nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

5.4. ekstremitāšu protezēšanu, ja tā nav saistīta ar traumu, kas gūta dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus;

5.5. ādas un seksuāli transmisīvo slimību diagnosticēšanu un ārstēšanu;

5.6. neauglības ārstēšanu, ģimenes plānošanu, kontracepciju, mākslīgo apaugļošanu un ar to saistīto medikamentu iegādi;

5.7. ģenētiskos izmeklējumus;

5.8. homeopātiskās konsultācijas un ārstēšanu;

5.9. ārstēšanu, izmantojot netradicionālās ārstēšanas metodes;

5.10. anonīmos ārstniecības pakalpojumus un profilaktiskos pasākumus;

5.11. ārstēšanu, ja tā ir bijusi nepieciešama sakarā ar karavīra prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekām;

5.12. ārstniecisko palīdzību ārvalstīs, ja tā saņemta pēc paša karavīra iniciatīvas;

5.13. diagnostiskos izmeklējumus bez Nacionālo bruņoto spēku vienības vai Zemessardzes vienības ārsta nosūtījuma;

5.14. grūtniecības pārtraukšanas operācijas, ja to nepieciešamība nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

5.15. maksas dzemdību palīdzību;

5.16. orgānu vai audu transplantāciju, ja tā nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

5.17. pakalpojumus, kuri saņemti šādu iemeslu dēļ:

5.17.1. alkoholisko, toksisko, narkotisko, psihotropo vai citu kaitīgo vielu vai to produktu lietošana;

5.17.2. pašnāvības mēģinājums, ko apstiprina tiesībaizsardzības iestāde;

5.17.3. ceļu satiksmes negadījums, kas noticis karavīra vainas dēļ laikā, kad karavīrs nav pildījis dienesta pienākumus;

5.18. paaugstinātu apkalpošanas līmeni un individuālu aprūpi, ja tas nav nepieciešams veselības stāvokļa dēļ.

6. Zemessargam šo noteikumu 4. un 5.punktā minētos nosacījumus piemēro, ja veselības bojājumi gūti, pildot Zemessardzes uzdevumus vai piedaloties apmācībā.

7. Nacionālo bruņoto spēku komandieris nodrošina samaksu ārstniecības iestādei par karavīram vai zemessargam sniegto veselības aprūpes pakalpojumu saskaņā ar ārstniecības iestādes izsniegto rēķinu, kas sagatavots, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar ārstniecības iestādi, vai samaksas garantijas vēstuli, vai apmaksā karavīra iesniegtajos maksājumus apliecinošajos dokumentos norādīto summu.

8. Rēķinu par veselības aprūpes pakalpojumiem, kuri karavīram vai zemessargam sniegti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar ārstniecības iestādi, vai veselības aprūpes pakalpojumu samaksas garantijas vēstuli, ārstniecības iestāde nosūta Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

9. Ārstniecības iestāde rēķinam par karavīram vai zemessargam sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem pievieno dokumentus, kas apliecina rēķinā norādītos izdevumus.

10. Nacionālie bruņotie spēki pārbauda rēķinā iekļauto pakalpojumu atbilstību karavīra vai zemessarga faktiski saņemtajiem pakalpojumiem un noteiktajai diagnozei un sedz šos izdevumus. Nacionālie bruņotie spēki ir tiesīgi pieprasīt no veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārbaudei nepieciešamo papildu informāciju.

11. Ja karavīrs ārstniecības iestādei par viņam sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem ir samaksājis no personiskajiem līdzekļiem, Nacionālie bruņotie spēki viņam kompensē šos izdevumus. Lai saņemtu kompensāciju par samaksātajiem ārstniecības pakalpojumiem, karavīrs iesniedz Nacionālo bruņoto spēku komandierim iesniegumu par izdevumu atlīdzināšanu, kā arī ārstniecības pakalpojumu saņemšanu un to samaksu apliecinošus ārstniecības iestādes (ārsta) izsniegtus dokumentus (piemēram, rēķinus, kvītis, kases čekus, ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu pakalpojumu saņemšanai), kuros norādīts pakalpojumu saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, datums, iestādes nosaukums un sniegtie ārstniecības pakalpojumi.

12. Ja karavīrs par šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētajiem farmaceitiskajiem pakalpojumiem ir samaksājis no personiskajiem līdzekļiem, viņš iesniedz Nacionālo bruņoto spēku komandierim iesniegumu par izdevumu atlīdzināšanu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

12.1. ja ir iegādāti medikamenti, iesniegumam pievieno ārsta izrakstītās receptes kopiju un aptiekas izsniegtu un ar spiedogu apstiprinātu čeku par medikamentu iegādi. Kases čekā jānorāda medikamentu iegādātāja vārds, uzvārds un personas kods, medikamenta nosaukums, cena un samaksātā summa. Izdevumus par medikamentiem, kurus nav izrakstījis ārsts, neatlīdzina;

12.2. ja ir iegādātas medicīniskās ierīces vai preces, iesniegumam pievieno ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorās (stacionārās) slimnieka kartes (veidlapa 027/u), kurā norādīts, kāds inventārs vai prece un kādā daudzumā ir nepieciešama, kā arī dokumentus, kas apliecina to iegādi (piemēram, kases čekus, stingrās uzskaites kvītis, rēķinus), kuros norādīts medicīnisko ierīču vai preču saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, datums, iestādes nosaukums, saņemto medicīnisko ierīču vai preču veids un samaksātā summa.

13. Zemessargs šo noteikumu 11. un 12.punktā minētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā iesniegumu iesniedz Nacionālo bruņoto spēku komandierim. Ja zemessargam norīkojumu pie ārsta izsniedzis Zemessardzes vienības ārsts, zemessargs pirms iesnieguma iesniegšanas Nacionālo bruņoto spēku komandierim to saskaņo ar Zemessardzes komandieri.

14. Šo noteikumu 11. un 12.punktā minētajos gadījumos karavīrs vai zemessargs iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no izdevumus apliecinošu dokumentu izsniegšanas dienas. Veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensāciju pārskaita karavīra vai zemessarga iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Ja karavīrs vai zemessargs lūdz kompensēt tādus veselības aprūpes pakalpojumus, kas saskaņā ar šiem noteikumiem netiek apmaksāti, viņu par to informē rakstiski un atdod iesniegtos dokumentus.

15. Šo noteikumu 4.8.apakšpunktu piemēro ar 2012.gada 1.janvāri. Līdz 2011.gada 31.decembrim šo noteikumu 4.8.apakšpunktu piemēro gadījumos, ja tas saistīts ar traumu, kas gūta dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, vai ja karavīrs apgūst apmācības kursu dalībai starptautiskajā operācijā.

16. Šo noteikumu normas par apmaksātās veselības aprūpes saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un apmaksas kārtību, kā arī veselības aprūpes pakalpojumiem un neapmaksājamiem izdevumiem zemessargiem piemēro ar 2010.gada 1.septembri.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru, militāro darbinieku un zemessargu veselības aprūpes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 865Pieņemts: 14.09.2010.Stājas spēkā: 06.10.2010.Zaudē spēku: 09.08.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 05.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
218945
06.10.2010
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"