Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.468

Rīgā 2013.gada 6.augustā (prot. Nr.42 60.§)
Noteikumi par aktīvā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību

(Noteikumu nosaukums MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka apmaksāto veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumus, apmaksājamo pakalpojumu veidus un apmaksas kārtību, kā arī veselības aprūpes pakalpojumus un neapmaksājamos izdevumus aktīvā dienesta karavīriem (turpmāk – karavīri) un zemessargiem.

(MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 554 redakcijā)

2. Izdevumus par šajos noteikumos minētajiem veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem sedz Aizsardzības ministrija no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, kas Aizsardzības ministrijai piešķirti saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

3. Izdevumus par šajos noteikumos minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem sedz, ja tos ir saskaņojis un apstiprinājis Nacionālo bruņoto spēku vienības vai Zemessardzes vienības ārsts. Izdevumu pamatotību ārsts izvērtē, pamatojoties uz medicīniskajā dokumentācijā norādītās medicīniskās informācijas atbilstību maksājuma dokumentā norādītajam ārstniecības vai farmaceitiskajam pakalpojumam.

4. Izdevumus par šajos noteikumos minētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem sedz, ja Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieks triju mēnešu laikā pēc karavīra atgriešanās no starptautiskās operācijas izdevis rīkojumu par viņa nosūtīšanu apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai un karavīrs šos pakalpojumus ir izmantojis.

5. Karavīram apmaksā izdevumus par šādiem veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem:

5.1. ambulatori un stacionāri sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi, kurus ārstniecības iestādei neapmaksā Nacionālais veselības dienests;

5.2. pacienta iemaksas un līdzmaksājumi par ārstniecības pakalpojumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes finansēšanu;

5.3. farmaceitiskie pakalpojumi (medikamentu, medicīnisko ierīču un slimnieka kopšanai nepieciešamo preču iegāde);

5.4. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi, ja tie saistīti ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un akūtām slimībām vai to sekām;

5.5. medicīniskās pārbaudes (ekspertīzes) laikā ārstniecības iestādē sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi;

5.6. visu veidu laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi saskaņā ar medicīniskajām indikācijām, ja ir ārstējošā ārsta nosūtījums;

5.7. fizikālās medicīnas un lāzerterapijas medicīniskie pakalpojumi, ja ir fizikālās medicīnas ārsta vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījums;

5.8. zobu labošana un ekstrakcija;

5.9. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, izmantojot ārstniecību (pēc atgriešanās no starptautiskās operācijas).

6. Karavīram neapmaksā izdevumus par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem:

6.1. zobu protezēšana, ja tā nav saistīta ar traumu, kas gūta dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus;

6.2. zobu higiēna un ortodontijas pakalpojumi;

6.3. kosmetoloģijas pakalpojumi un plastiskās operācijas, ja to nepieciešamība nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

6.4. ekstremitāšu protezēšana, ja tā nav saistīta ar traumu, kas gūta dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus;

6.5. seksuāli transmisīvo slimību diagnosticēšana un ārstēšana;

6.6. neauglības ārstēšana, ģimenes plānošana, kontracepcija, mākslīgā apaugļošana un ar to saistītā medikamentu iegāde;

6.7. ģenētiskie izmeklējumi;

6.8. homeopātiskās konsultācijas un ārstēšana;

6.9. ārstēšana, izmantojot netradicionālās ārstēšanas metodes;

6.10. anonīmie ārstniecības pakalpojumi un profilaktiskie pasākumi;

6.11. ārstēšana, ja tā ir bijusi nepieciešama sakarā ar karavīra prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekām;

6.12. ārstniecības palīdzība ārvalstīs, ja tā saņemta pēc paša karavīra iniciatīvas;

6.13. diagnostiskie izmeklējumi bez Nacionālo bruņoto spēku vienības vai Zemessardzes vienības ārsta nosūtījuma;

6.14. grūtniecības pārtraukšanas operācija, ja tās nepieciešamība nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

6.15. maksas dzemdību palīdzība;

6.16. orgānu vai audu transplantācija, ja tā nav saistīta ar dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, gūtajām traumām, ievainojumiem un slimībām vai to sekām;

6.17. pakalpojumi, kuri saņemti šādu iemeslu dēļ:

6.17.1. alkoholisko, toksisko, narkotisko, psihotropo vai citu kaitīgo vielu vai to produktu lietošana;

6.17.2. pašnāvības mēģinājums, ko apstiprina tiesībaizsardzības iestāde;

6.17.3. ceļu satiksmes negadījums, kas noticis karavīra vainas dēļ laikā, kad karavīrs nav pildījis dienesta pienākumus;

6.18. paaugstināts apkalpošanas līmenis un individuāla aprūpe, ja tas nav nepieciešams veselības stāvokļa dēļ.

7. Zemessargam šo noteikumu 5. un 6.punktā (izņemot 5.9.apakšpunktu) minētos nosacījumus piemēro, ja veselības bojājumi gūti, pildot Zemessardzes uzdevumus vai piedaloties apmācībā.

8. Nacionālo bruņoto spēku komandieris nodrošina:

8.1. samaksu ārstniecības iestādei par karavīram vai zemessargam sniegto veselības aprūpes pakalpojumu saskaņā ar ārstniecības iestādes izsniegto rēķinu, kurš sagatavots, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar ārstniecības iestādi, vai samaksas garantijas vēstuli, vai apmaksā karavīra iesniegtajos maksājumus apliecinošajos dokumentos norādīto summu;

8.2. samaksu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam par karavīram sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izsniegto rēķinu, kurš sagatavots, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

9. Ārstniecības iestāde vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs nosūta Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem:

9.1. rēķinu par veselības aprūpes pakalpojumiem, kuri karavīram vai zemessargam sniegti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar ārstniecības iestādi, vai veselības aprūpes pakalpojumu samaksas garantijas vēstuli;

9.2. rēķinu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, kuri karavīram sniegti saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar pakalpojuma sniedzēju.

10. Ārstniecības iestāde vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs rēķinam pievieno dokumentus, kas apliecina rēķinā norādītos izdevumus par:

10.1. karavīram vai zemessargam sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

10.2. karavīram sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

11. Nacionālie bruņotie spēki pārbauda rēķinā iekļauto pakalpojumu atbilstību karavīra vai zemessarga faktiski saņemtajiem pakalpojumiem (ja saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, – arī atbilstību noteiktajai diagnozei) un sedz šos izdevumus. Nacionālie bruņotie spēki ir tiesīgi pieprasīt no veselības aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja pārbaudei nepieciešamo papildu informāciju.

12. Ja karavīrs ārstniecības iestādei par viņam sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem ir samaksājis no personiskajiem līdzekļiem, Nacionālie bruņotie spēki viņam kompensē šos izdevumus. Lai saņemtu kompensāciju par samaksātajiem ārstniecības pakalpojumiem, karavīrs iesniedz Nacionālo bruņoto spēku komandierim iesniegumu par izdevumu atlīdzināšanu, kā arī ārstniecības pakalpojumu saņemšanu un to samaksu apliecinošus ārstniecības iestādes (ārsta) izsniegtus dokumentus (piemēram, rēķinus, kvītis, kases čekus, ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumus pakalpojumu saņemšanai), kuros norādīts pakalpojumu saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, datums, iestādes nosaukums un sniegtie ārstniecības pakalpojumi.

13. Ja karavīrs par šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajiem farmaceitiskajiem pakalpojumiem ir samaksājis no personiskajiem līdzekļiem, viņš iesniedz Nacionālo bruņoto spēku komandierim iesniegumu par izdevumu atlīdzināšanu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

13.1. ja ir iegādāti medikamenti, iesniegumam pievieno ārsta izrakstītās receptes kopiju un aptiekas izsniegtu un ar spiedogu apstiprinātu čeku par medikamentu iegādi. Kases čekā jānorāda medikamentu iegādātāja vārds, uzvārds un personas kods, medikamentu nosaukums, cena un samaksātā summa. Izdevumus par medikamentiem, kurus nav izrakstījis ārsts, neatlīdzina;

13.2. ja ir iegādātas medicīniskās ierīces vai preces, iesniegumam pievieno ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorās (stacionārās) slimnieka kartes (veidlapa 027/u), kurā norādīts, kāds inventārs vai prece un kādā daudzumā ir nepieciešama, kā arī dokumentus, kas apliecina to iegādi (piemēram, kases čekus, stingrās uzskaites kvītis, rēķinus) un kuros norādīts medicīnisko ierīču vai preču saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, datums, iestādes nosaukums, saņemto medicīnisko ierīču vai preču veids un samaksātā summa.

14. Zemessargs šo noteikumu 12. un 13.punktā minētajos gadījumos un kārtībā iesniedz iesniegumu Nacionālo bruņoto spēku komandierim. Ja zemessargam norīkojumu pie ārsta izsniedzis Zemessardzes vienības ārsts, zemessargs pirms iesnieguma iesniegšanas Nacionālo bruņoto spēku komandierim to saskaņo ar Zemessardzes komandieri.

15. Šo noteikumu 12. un 13.punktā minētajos gadījumos karavīrs vai zemessargs iesniedz iesniegumu triju mēnešu laikā pēc izdevumus apliecinošu dokumentu izsniegšanas. Veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensāciju ieskaita karavīra vai zemessarga iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Ja karavīrs vai zemessargs lūdz kompensēt izdevumus par tādiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas saskaņā ar šiem noteikumiem netiek apmaksāti, viņu par to informē rakstiski un atdod iesniegtos dokumentus.

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumus Nr.865 "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru, militāro darbinieku un zemessargu veselības aprūpes saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 157.nr.).

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Aizsardzības ministra vietā – satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 468Pieņemts: 06.08.2013.Stājas spēkā: 09.08.2013. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 153 (4959), 08.08.2013. OP numurs: 2013/153.4
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
258795
{"selected":{"value":"03.10.2015","content":"<font class='s-1'>03.10.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.10.2015","iso_value":"2015\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.2013","iso_value":"2013\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2013.-02.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.10.2015
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)