Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.641

Rīgā 2012.gada 25.septembrī (prot. Nr.53 14.§)
Noteikumi par iesnieguma veidlapu paraugiem juridiskās palīdzības līguma slēgšanai

1. Noteikumi nosaka veidlapu paraugus iesniegumam par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu (turpmāk – iesnieguma veidlapa).

2. Persona, kura vēlas sniegt juridisko palīdzību, aizpilda šādu iesnieguma veidlapu:

2.1. persona, kura saskaņā ar Advokatūras likuma 4.pantu var būt par advokātu Latvijas Republikā, aizpilda šo noteikumu 1.pielikumā minēto iesnieguma veidlapu;

2.2. zvērināts notārs, zvērināts tiesu izpildītājs vai rīcībspējīga fiziska persona, kura atbilst Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 30.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajām prasībām, aizpilda šo noteikumu 2.pielikumā minēto iesnieguma veidlapu;

2.3. valsts atzīta augstskola, kas atbilst Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 30.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktajām prasībām, aizpilda šo noteikumu 3.pielikumā minēto iesnieguma veidlapu;

2.4. biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 30.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktajām prasībām, aizpilda šo noteikumu 4.pielikumā minēto iesnieguma veidlapu.

3. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.oktobrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs J.Bordāns
1. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 25.septembra noteikumiem Nr.641

(Pielikums grozīts ar MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 465; MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 139)

Juridiskās palīdzības administrācijai

Iesniegums par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu

(aizpilda persona, kura saskaņā ar Advokatūras likuma 4.pantu var būt par advokātu Latvijas Republikā)

1. Personas dati

1.1. Vārds, uzvārds 

1.2. Personas kods

1.3. Ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus . . .

1.4. Deklarētās dzīvesvietas adrese 
1.5. Kontaktinformācija 
 (tālrunis, elektroniskā pasta adrese, fakss) 

2. Atzīmējiet, vai esat

zvērināts advokāts

zvērināta advokāta palīgs

Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, kurš ieguvis advokāta kvalifikāciju kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm (turpmāk – Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts)

ārvalstu advokāts (izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu advokātu), kurš Latvijā praktizē saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem par juridisko palīdzību (turpmāk – ārvalstu advokāts) reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs

3. Norādiet šādu informāciju
3.1. No kura laika praktizējat kā zvērināts advokāts, advokāta palīgs, Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts vai ārvalstu advokāts
 
3.2. Prakses vietas adrese un kontaktinformācija
 
(adrese, tālrunis, elektroniskā pasta adrese, fakss)
 
3.3. Korespondences saņemšanas adrese
 

3.4. Lietu kategorijas, kurās varat sniegt juridisko palīdzību

civillietās

civillietās pārrobežu strīdos

administratīvajās lietās pārsūdzības procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros

administratīvajās lietās lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros

administratīvajās lietās bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros

administratīvajās lietās Administratīvā procesa likumā noteiktajā gadījumā un kārtībā

3.5. Tiesu apgabali, kuros varat sniegt juridisko palīdzību
 
 
3.6. Valodas, kādās varat sniegt juridisko palīdzību
 
   
4. Vai juridisko palīdzību sniegsit kā biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas biedrības vai nodibinājuma darbinieks
Jā   
  
5. Norēķinu konts, kurā ieskaitāma atlīdzība par juridiskās palīdzības sniegšanu*
5.1. Norēķinu iestādes nosaukums 
  
5.2. Kods                          
                      
5.3. Konta numurs                     
6. Papildinformācija
 
 
 
 
 

7. Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti

  Iesniegta dokumenta kopijaIesniegts dokumenta oriģināls
1)Advokāta apliecība
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

8. Apliecinājums

Apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un ka atbilstu juridiskās palīdzības sniedzējam izvirzītajiem nosacījumiem un reputācijas prasībām, kā arī apņemos laikus informēt Juridiskās palīdzības administrāciju par izmaiņām iesniegumā sniegtajās ziņās. Piekrītu savu personas datu apstrādei un izmantošanai tādā apjomā, kādā tas nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu valsts garantētās juridiskās palīdzības nodrošināšanai.

Datums** Paraksts** 

 

 

 

 

 Piezīmes.

* Iesnieguma par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu 5.punkts nav jāaizpilda personai, kura juridisko palīdzību sniegs kā biedrību vai nodibinājumu darbinieks.

** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Tieslietu ministrs J.Bordāns
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 25.septembra noteikumiem Nr.641

(Pielikums grozīts ar MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 465; MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 139)

Juridiskās palīdzības administrācijai

Iesniegums par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu

(aizpilda zvērināts notārs, zvērināts tiesu izpildītājs vai rīcībspējīga fiziska persona, kura atbilst Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 30.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajām prasībām)

1. Personas dati 
1.1. Vārds, uzvārds 
1.2. Personas kods    ‒ 
1.3. Ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus . . .
1.4. Deklarētās dzīvesvietas adrese 
1.5. Kontaktinformācija 
 (tālrunis, elektroniskā pasta adrese, fakss) 

2. Atzīmējiet, vai esat

zvērināts notārs

zvērināts tiesu izpildītājs

rīcībspējīga fiziska persona, kura atbilst Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 30. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktajām prasībām (turpmāk – rīcībspējīga fiziska persona)

reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs

3. Zvērināts notārs vai zvērināts tiesu izpildītājs norāda šādu informāciju
Datums un numurs tieslietu ministra rīkojumam par iecelšanu amatā
 
4. Rīcībspējīga fiziska persona norāda šādu informāciju
4.1. Kad un kur iegūta augstākā izglītība un jurista kvalifikācija
 
 
 

4.2. Darba pieredze, strādājot kādā no juridiskajām specialitātēm

Nr. p.kDarbavietas nosaukumsDarbavietas adreseAmatsNostrādātais periodsDarba pienākumi
1.     
2.     
3.     
4.     
4.3. Kādās tiesību nozarēs un lietu kategorijās esat līdz šim sniedzis juridisko palīdzību
 
 
5. Norādiet šādu informāciju
5.1. Prakses vietas adrese un kontaktinformācija
 
(adrese, tālrunis, elektroniskā pasta adrese, fakss)
5.2. Korespondences saņemšanas adrese
 
 

5.3. Lietu kategorijas, kurās varat sniegt juridisko palīdzību

civillietās

civillietās pārrobežu strīdos

administratīvajās lietās pārsūdzības procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros

administratīvajās lietās lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros

administratīvajās lietās bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros

administratīvajās lietās Administratīvā procesa likumā noteiktajā gadījumā un kārtībā

5.4. Tiesu apgabali, kuros varat sniegt juridisko palīdzību
 
 
 
5.5. Valodas, kādās varat sniegt juridisko palīdzību
 
   
6. Vai juridisko palīdzību sniegsit kā biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas biedrības vai nodibinājuma darbinieks
 
  
7. Norēķinu konts, kurā ieskaitāma atlīdzība par juridiskās palīdzības sniegšanu*
7.1. Norēķinu iestādes nosaukums 
  
7.2. Kods                          
                      
7.3. Konta numurs                     
8. Papildinformācija
 
 
 
 
 

9. Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti

  Iesniegta
dokumenta
kopija
Iesniegts dokumenta oriģināls
1)Augstāko juridisko izglītību un jurista kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (zvērināts notārs un zvērināts tiesu izpildītājs šos dokumentus nepievieno)
2)Vismaz divu personu atsauksmes par profesionālo darbību, norādot kontaktinformāciju (zvērināts notārs un zvērināts tiesu izpildītājs šos dokumentus nepievieno)
3) 
4) 
5) 

10. Apliecinājums

Apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un ka atbilstu juridiskās palīdzības sniedzējam izvirzītajiem nosacījumiem un reputācijas prasībām, kā arī apņemos laikus informēt Juridiskās palīdzības administrāciju par izmaiņām iesniegumā sniegtajās ziņās. Piekrītu savu personas datu apstrādei un izmantošanai tādā apjomā, kādā tas nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu valsts garantētās juridiskās palīdzības nodrošināšanai.

Datums* Paraksts* 

 

 

 

 

Piezīmes.

* Iesnieguma par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu 7.punkts nav jāaizpilda personai, kura juridisko palīdzību sniegs kā biedrību vai nodibinājumu darbinieks.

** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Tieslietu ministrs J.Bordāns
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 25.septembra noteikumiem Nr.641

(Pielikums grozīts ar MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 465; MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 139)

Juridiskās palīdzības administrācijai

Iesniegums par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu

(aizpilda valsts atzīta augstskola, kas atbilst Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 30.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktajām prasībām)

1. Augstskolas dati 
1.1. Augstskolas nosaukums 

1.2. Reģistrācijas numurs   

1.3. Juridiskā adrese 
1.4. Kontaktinformācija 
 (tālrunis, elektroniskā pasta adrese, fakss) 
1.5. Korespondences saņemšanas adrese 
  
2. Norādiet šādu informāciju
2.1. Cik gadu nepārtraukti tiek īstenota akreditēta studiju programma, par kuras apguvi tiek piešķirta jurista kvalifikācija
 
 
2.2. Kad ir izveidots kurss vai vienība juridiskās palīdzības sniegšanai, kuru vada tiesību zinātņu doktors
 
 
   
2.3. Vai augstskola ir reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs
  
 
3. Norādiet tiesību zinātņu doktoru, kas vada juridiskās palīdzības sniegšanas kursu vai vienību
3.1. Vārds, uzvārds  
3.2. Tiesību nozares specializācija 
   
4. Vai augstskola iepriekš ir sniegusi juridisko palīdzību
 
 
Ja atbilde ir "jā", norādiet, kādās tiesību nozarēs un lietu kategorijās tika sniegta juridiskā palīdzība
 
 
 

5. Lietu kategorijas, kurās varat sniegt juridisko palīdzību

civillietās

civillietās pārrobežu strīdos

administratīvajās lietās pārsūdzības procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros

administratīvajās lietās lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros

administratīvajās lietās bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros

administratīvajās lietās Administratīvā procesa likumā noteiktajā gadījumā un kārtībā

6. Tiesu apgabali, kuros varat sniegt juridisko palīdzību
 
 
 
7. Valodas, kādās varat sniegt juridisko palīdzību
 
  
8. Norēķinu konts, kurā ieskaitāma atlīdzība par juridiskās palīdzības sniegšanu
8.1. Norēķinu iestādes nosaukums 
  
8.2. Kods                          
                      
8.3. Konta numurs                     
9. Papildinformācija
 
 
 
 
 

10. Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti

  Iesniegta dokumenta kopijaIesniegts dokumenta oriģināls
1)Zinātņu doktora izglītību un zinātnisko grādu apliecinoši dokumenti
2)Augstskolas darbinieka pilnvara iesniegt nepieciešamās ziņas Juridiskās palīdzības administrācijā un slēgt juridiskās palīdzības līgumu
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

11. Apliecinājums

Apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un ka atbilstu juridiskās palīdzības sniedzējam izvirzītajiem nosacījumiem un reputācijas prasībām, kā arī apņemos laikus informēt Juridiskās palīdzības administrāciju par izmaiņām iesniegumā sniegtajās ziņās.

Datums* Paraksts* 

 

 

 

 

 Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Tieslietu ministrs J.Bordāns
4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 25.septembra noteikumiem Nr.641

(Pielikums grozīts ar MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 465)

Juridiskās palīdzības administrācijai

Iesniegums par juridiskās palīdzības līguma slēgšanu

(aizpilda biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 30.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktajām prasībām)

1. Juridiskās personas dati
1.1. Biedrības vai nodibinājuma nosaukums 

1.2. Reģistrācijas numurs

1.3. Juridiskā adrese 
1.4. Kontaktinformācija 
 (tālrunis, elektroniskā pasta adrese, fakss) 
1.5. Korespondences saņemšanas adrese 
 
2. Norādiet šādu informāciju
2.1. Cik gadu nepārtraukti tiek nodrošināta juridiskās palīdzības sniegšana
 
 

2.2. Kādās tiesību nozarēs un lietu kategorijās tika nodrošināta juridiskās palīdzības sniegšana
 
 
 

2.3. Personas, kuras sniegs juridisko palīdzību (personas, kuras atbilst Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 30. panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 5. punktā noteiktajām prasībām)*
 
   
1)   
 (vārds, uzvārds)
 Vai ir reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs
   Jā  Nē
2)   
 (vārds, uzvārds)
 Vai ir reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs
   Jā  Nē
3)   
 (vārds, uzvārds)
 Vai ir reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs
   Jā  Nē
4)   
 (vārds, uzvārds)
 Vai ir reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs
   Jā  Nē
5)   
 (vārds, uzvārds)
 Vai ir reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs
  Jā  Nē
  
3. Norēķinu konts, kurā ieskaitāma atlīdzība par juridiskās palīdzības sniegšanu
3.1. Norēķinu iestādes nosaukums 
  
3.2. Kods                          
                      
3.3. Konta numurs                     
4. Papildinformācija
 
 
 
 
 

5. Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti

  Iesniegta dokumenta kopijaIesniegts dokumenta oriģināls
1)Šī iesnieguma 2.3.apakšpunktā minēto personu iesniegumu ____ eksemplāri*
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

6. Apliecinājums

Apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga, ka atbilstu juridiskās palīdzības sniedzējam izvirzītajiem nosacījumiem un reputācijas prasībām un ka attiecībā uz juridisko personu (biedrību vai nodibinājumu) nepastāv Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 30. panta pirmās daļas 6. punkta "c", "d" un "e" apakšpunktā noteiktie ierobežojumi, kā arī apņemos laikus informēt Juridiskās palīdzības administrāciju par izmaiņām iesniegumā sniegtajās ziņās

Datums** Paraksts** 

 

 

 

 

  Piezīmes.

* Persona, kura sniegs juridisko palīdzību kā biedrības vai nodibinājuma darbinieks un kura atbilst Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 30.panta pirmās daļas 1.punktam, aizpilda Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumu Nr.641 "Noteikumi par iesnieguma veidlapu paraugiem juridiskās palīdzības līguma slēgšanai" 1.pielikumā norādīto veidlapu un pievieno to šim iesniegumam, bet persona, kura sniegs juridisko palīdzību kā biedrības vai nodibinājuma darbinieks un kura atbilst Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 30.panta pirmās daļas 2., 3. un 5.punktam, aizpilda 2.pielikumā norādīto veidlapu un pievieno to šim iesniegumam.

** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Tieslietu ministrs J.Bordāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par iesnieguma veidlapu paraugiem juridiskās palīdzības līguma slēgšanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 641Pieņemts: 25.09.2012.Stājas spēkā: 01.10.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154, 28.09.2012. OP numurs: 2012/154.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
251728
{"selected":{"value":"17.03.2017","content":"<font class='s-1'>17.03.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.03.2017","iso_value":"2017\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2016","iso_value":"2016\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2016.-16.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2012","iso_value":"2012\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2012.-19.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.03.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)