Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.348

Rīgā 2012.gada 22.maijā (prot. Nr.28 10.§)
Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 64.panta 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas (turpmāk – sistēma) izveidošanas un izmantošanas kārtību, kā arī sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu un apstrādes kārtību.

2. Šo noteikumu izpratnē par nepilngadīgu personu ir uzskatāma persona vecumā līdz 18 gadiem vai līdz laikam, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgā persona atzīta par pilngadīgu pirms attiecīgā vecuma sasniegšanas.

3. Sistēma ir valsts informācijas sistēmas "Integrētā iekšlietu informācijas sistēma" sastāvdaļa, kurā iekļauta bērnu tiesību aizsardzībai nepieciešamā informācija, integrējot valsts un pašvaldību institūciju, kā arī ārstniecības personu informāciju saistībā ar nepilngadīgajiem. Sistēma nodrošina piekļuvi aktuālajai informācijai un iespēju saņemt un sniegt operatīvus paziņojumus atbildīgajām institūcijām par gadījumiem, kad nepilngadīgais ir nonācis šo noteikumu 7.punktā minētajā situācijā, kā arī veicina informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu savlaicīgu, pilnvērtīgu un koordinētu starpinstitucionālo sadarbību nelabvēlīgas situācijas novēršanai, sniegtu atbalstu nepilngadīgajam un veiktu preventīvus pasākumus bērnu tiesību aizsardzībai.

4. Sistēmas izveides mērķis ir veicināt bērnu tiesību aizsardzību, nodrošinot nepieciešamās informācijas apstrādi un sekmējot starpinstitūciju sadarbību šādos jautājumos:

4.1. nepilngadīgā tiesību un interešu aizstāvība;

4.2. nepilngadīgā tiesību un interešu nodrošināšanas uzraudzība;

4.3. profilaktiskais darbs;

4.4. sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšana;

4.5. noziedzīgu nodarījumu un citu likumpārkāpumu novēršana un atklāšana;

4.6. nepilngadīgā meklēšana;

4.7. administratīvo sodu, kriminālsodu, drošības līdzekļu un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu izpildes nodrošināšana;

4.8. izlīgumu īstenošana un izvērtēšanas ziņojumu sagatavošana par probācijas klientu.

5. Par informācijas ticamību, savlaicīgu ievadi sistēmā un aktualizāciju vai informācijas sniegšanu ievadei sistēmā un aktualizācijai ir atbildīga tā iestāde, kura informāciju sistēmā ievada un aktualizē vai sniedz informāciju ievadei sistēmā un aktualizācijai.

6. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – centrs) ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt no iestādēm, kuras lieto sistēmu, sistēmas darbībai nepieciešamo informāciju.

II. Sistēmā iekļaujamā informācija

7. Sistēmā iekļauj šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatē, ka:

7.1. nepilngadīgā dzīvība, veselība vai attīstība ir apdraudēta vardarbības dēļ vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret nepilngadīgo, kā arī aprūpes trūkuma vai mājas apstākļu (sociālās vides) dēļ;

7.2. nepilngadīgais ir pamests vai atrodas tādos apstākļos, kas bīstami nepilngadīgajam, var kaitēt viņa dzīvībai, veselībai vai attīstībai;

7.3. nepilngadīgais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi;

7.4. nepilngadīgais ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas varētu izraisīt prettiesisku rīcību;

7.5. nepilngadīgais ir patvaļīgi aizgājis no ģimenes, aizbildņa, audžuģimenes, viesģimenes, bērnu aprūpes iestādes, sociālās korekcijas izglītības iestādes;

7.6. nepilngadīgais apdraud savu veselību, attīstību, piemēram, lietojot alkoholu, toksiskās, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas;

7.7. nepilngadīgais ir izdarījis darbības, par kurām paredzēta administratīvā atbildība vai kriminālatbildība;

7.8. nepilngadīgā vecāks ir saukts pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības par rīcību, kas izraisīja vai varētu izraisīt šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto apstākļu iestāšanos.

8. Sistēmā iekļauj šādu informāciju:

8.1. par nepilngadīgo:

8.1.1. vārds (vārdi);

8.1.2. uzvārds;

8.1.3. personas kods;

8.1.4. ārvalstu piešķirtais identifikācijas numurs;

8.1.5. dzimšanas datums;

8.1.6. miršanas datums;

8.1.7. dzimums;

8.1.8. valstiskā piederība un tās veids;

8.1.9. tautība;

8.1.10. deklarētās dzīvesvietas adrese;

8.1.11. faktiskās dzīvesvietas adrese;

8.1.12. relatīvi nemainīgas ārienes pazīmes, tajā skaitā ādas krāsa;

8.1.13. mainīgas ārienes pazīmes;

8.1.14. pārvaldāmās valodas;

8.1.15. sejas pretskata fotoattēls;

8.1.16. sejas profila fotoattēls;

8.1.17. norāde par pilngadības sasniegšanu;

8.2. par nepilngadīgā izglītošanu:

8.2.1. izglītības iestādes nosaukums;

8.2.2. klase (grupa), kurā nepilngadīgais mācās;

8.2.3. datums, kad nepilngadīgais uzņemts izglītības iestādē;

8.2.4. datums, kad nepilngadīgais ir atskaitīts no izglītības iestādes;

8.2.5. tās izglītības programmas nosaukums, kuru apgūst nepilngadīgais;

8.2.6. nepilngadīgais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi;

8.2.7. šo noteikumu 22.punktā norādītās ziņas;

8.3. par nepilngadīgā ģimenes ārstu vai pediatru:

8.3.1. vārds (vārdi);

8.3.2. uzvārds;

8.3.3. ģimenes ārsta vai pediatra kods;

8.3.4. specialitātes koda atšifrējums;

8.3.5. kontaktinformācija;

8.4. par nepilngadīgā invaliditāti:

8.4.1. datums, līdz kuram noteikta invaliditāte;

8.4.2. norāde uz kustību traucējumu esību;

8.4.3. norāde uz redzes traucējumu esību;

8.4.4. norāde uz dzirdes traucējumu esību;

8.4.5. norāde uz psihisko traucējumu esību;

8.4.6. norāde uz citu traucējumu esību;

8.5. par nepilngadīgā paša gūtiem ienākumiem:

8.5.1. ienākumu gūšanas laikposms;

8.5.2. ienākumu gūšanas veids;

8.5.3. ienākumu gūšanas vieta;

8.5.4. šo noteikumu 22.punktā norādītās ziņas;

8.6. par nepilngadīgā interesēm un ieradumiem:

8.6.1. interešu apraksts;

8.6.2. ziņas par ubagošanu:

8.6.2.1. ubagošanas laikposms;

8.6.2.2. tās vietas adrese, kurā konstatēta ubagošana;

8.6.2.3. ubagošanas vieta;

8.6.3. atrašanās patvaļīgā prombūtnē;

8.6.4. klaiņošana;

8.6.5. citi ieradumi;

8.6.6. šo noteikumu 22.punktā norādītās ziņas;

8.7. par nepilngadīgo, kas ir cietis noziedzīga nodarījuma dēļ, ja ir saņemta procesa virzītāja atļauja visas šajā apakšpunktā minētās informācijas sniegšanai:

8.7.1. kriminālprocesa numurs;

8.7.2. kriminālprocesa statuss;

8.7.3. iestāde un struktūrvienība, kuras lietvedībā atrodas kriminālprocess;

8.7.4. iestāde un struktūrvienība, kura pieņēma lēmumu par nepilngadīgā atzīšanu par cietušo noziedzīga nodarījuma dēļ;

8.7.5. noziedzīgā nodarījuma juridiskā kvalifikācija;

8.7.6. apstākļi, kādos izdarīts noziedzīgs nodarījums un kādos cietis nepilngadīgais;

8.7.7. norāde, ka nepilngadīgais ir cietis vardarbīgā nodarījumā;

8.7.8. norāde, ka nepilngadīgais ir cietis no vardarbības ģimenē;

8.7.9. norāde, ka noziedzīgu nodarījumu izdarījusī persona nav zināma;

8.7.10. noziedzīga nodarījuma izdarīšanas datums un laiks;

8.7.11. noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vieta;

8.7.12. noziedzīgo nodarījumu izdarījušās personas saikne ar nepilngadīgo;

8.7.13. nepilngadīgajam sniegtās palīdzības veids;

8.7.14. datums, ar kuru nepilngadīgais ir atzīts par cietušo noziedzīga nodarījuma dēļ;

8.7.15. nodarītā kaitējuma raksturs;

8.7.16. ziņas par nepilngadīgā pārstāvi:

8.7.16.1. vārds (vārdi);

8.7.16.2. uzvārds;

8.7.16.3. personas kods;

8.7.16.4. ārvalstu piešķirtais identifikācijas numurs;

8.7.16.5. dzimšanas datums;

8.7.16.6. valstiskā piederība;

8.7.16.7. kontaktinformācija;

8.7.16.8. datums, ar kuru persona atzīta par nepilngadīgā pārstāvi;

8.8. par vardarbību, kas tika vērsta pret nepilngadīgo, izņemot šo noteikumu 8.7.apakšpunktā minēto gadījumu:

8.8.1. vardarbības veids;

8.8.2. konstatēto vardarbības pazīmju apraksts;

8.8.3. datums vai laikposms, kurā tika veikta vardarbība;

8.8.4. vardarbības izdarīšanas vieta;

8.8.5. vardarbības izdarīšanas vietas adrese;

8.8.6. cietušās personas un vardarbības veicēja savstarpējo attiecību raksturojums;

8.8.7. šo noteikumu 22.punktā norādītās ziņas;

8.9. par nepilngadīgajam sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem:

8.9.1. nepilngadīgā atrašanās patversmē vai krīzes centrā;

8.9.2. nepilngadīgā atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

8.9.3. citi sociālie pakalpojumi (piemēram, dienas centri, konsultatīvā palīdzība);

8.10. par nepilngadīgā atrašanos profilaktiskajā uzskaitē:

8.10.1. pašvaldības profilaktiskajā uzskaitē;

8.10.2. Valsts policijas profilaktiskajā uzskaitē;

8.10.3. ziņas par nepilngadīgajam likumpārkāpējam izstrādāto sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu;

8.11. par nepilngadīgā saskari ar tiesību aizsardzības iestādēm saistībā ar palīdzības sniegšanu vai aizturēšanu:

8.11.1. iestādes un struktūrvienības nosaukums;

8.11.2. datums un laiks;

8.11.3. iemesls;

8.11.4. rezultāts;

8.12. par administratīvā pārkāpuma lietvedību saistībā ar nepilngadīgā izdarīto pārkāpumu:

8.12.1. iestāde un struktūrvienība, kura sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu;

8.12.2. administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas datums;

8.12.3. administratīvā pārkāpuma protokola numurs;

8.12.4. administratīvā pārkāpuma izdarīšanas datums;

8.12.5. tā pārkāpuma juridiskā kvalifikācija, ar kuru saistībā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols;

8.12.6. pazīme, ka pārkāpums izdarīts apreibinošu vielu iespaidā;

8.12.7. lietotās apreibinošās vielas veids;

8.12.8. ziņas par administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros pieņemto lēmumu:

8.12.8.1. iestāde un struktūrvienība, kas pieņēma lēmumu;

8.12.8.2. datums, kad pieņemts lēmums;

8.12.8.3. lēmuma numurs;

8.12.8.4. lēmuma veids;

8.12.8.5. lēmumā norādītā administratīvā pārkāpuma juridiskā kvalifikācija;

8.12.9. piemērotā administratīvā soda veids un apmērs;

8.12.10. piemērotie audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi;

8.12.11. administratīvā pārkāpuma apraksts;

8.12.12. ja nepilngadīgais nav sasniedzis administratīvās atbildības vecumu – šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētie nepilngadīgā personas dati, kā arī šo noteikumu 8.12.11.apakšpunktā minētais nepilngadīgā izdarītā pārkāpuma apraksts;

8.13. par nepilngadīgā iesaisti kriminālprocesā, tiesas procesu, sodu un piespiedu līdzekļiem:

8.13.1. iestāde un struktūrvienība, kas uzsāka kriminālprocesu;

8.13.2. kriminālprocesa uzsākšanas datums;

8.13.3. kriminālprocesa numurs;

8.13.4. noziedzīga nodarījuma juridiskā kvalifikācija;

8.13.5. personas kriminālprocesuālais statuss;

8.13.6. ziņas par drošības līdzekļu piemērošanu un izpildes gaitu:

8.13.6.1. piemērotā drošības līdzekļa veids;

8.13.6.2. piemērošanas datums;

8.13.6.3. atcelšanas datums;

8.13.7. kriminālprocesa izbeigšanas datums;

8.13.8. kriminālprocesa izbeigšanas pamats;

8.13.9. ziņas par prokurora priekšrakstu par sodu:

8.13.9.1. prokuratūras nosaukums;

8.13.9.2. lēmuma pieņemšanas datums;

8.13.9.3. soda izpildes datums;

8.13.10. ziņas par prokurora lēmumu par nosacītu atbrīvošanu no kriminālatbildības:

8.13.10.1. prokuratūras nosaukums;

8.13.10.2. lēmuma pieņemšanas datums;

8.13.10.3. datums, kad lēmums stājas spēkā pilnā apmērā;

8.13.11. kriminālvajāšanas uzsākšana;

8.13.12. ziņas par tiesas nolēmumu:

8.13.12.1. tiesas nosaukums;

8.13.12.2. tiesas nolēmuma pieņemšanas datums;

8.13.12.3. tiesas nolēmuma spēkā stāšanās datums;

8.13.12.4. tiesas nolēmuma veids;

8.13.13. piemērotais pamatsods;

8.13.14. piemērotais papildsods;

8.13.15. piemērotie audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi;

8.13.16. piemērotie medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi;

8.13.17. ja nepilngadīgais nav sasniedzis kriminālatbildības vecumu – šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētie nepilngadīgā personas dati, kā arī šo noteikumu 8.13.1., 8.13.2., 8.13.3., 8.13.4., 8.13.7., 8.13.8., 8.13.15. un 8.13.16.apakšpunktā minētā informācija;

8.14. par pilngadīgu personu, kas iesaistīja nepilngadīgo darbībās, par kuru izdarīšanu paredzēta kriminālatbildība:

8.14.1. vārds (vārdi);

8.14.2. uzvārds;

8.14.3. dzimšanas datums;

8.14.4. personas kods;

8.14.5. ārvalstu piešķirtais identifikācijas numurs;

8.14.6. personas saikne ar nepilngadīgo;

8.14.7. šo noteikumu 22.punktā norādītās ziņas;

8.15. par nepilngadīgajam piespriestā brīvības atņemšanas soda vai aresta izpildes gaitu:

8.15.1. ziņas par soda izpildi:

8.15.1.1. soda izpildes sākuma datums;

8.15.1.2. soda izpildes beigu datums;

8.15.1.3. pamats atbrīvošanai no soda izpildes;

8.15.1.4. soda izpildes institūcijas nosaukums;

8.15.1.5. soda izpildes institūcijas adrese;

8.15.2. soda izpildes gaita brīvības atņemšanas iestādē (raksturojums):

8.15.2.1. iesaistīšana resocializācijas programmās;

8.15.2.2. iesaistīšana nodarbinātības pasākumos;

8.15.2.3. iesaistīšana brīvā laika pavadīšanas pasākumos;

8.15.2.4. brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi;

8.15.2.5. ar brīvības atņemšanu notiesātajam piemērotie pamudinājumi;

8.16. par nepilngadīgo – probācijas klientu:

8.16.1. Valsts probācijas dienesta funkcija, kuras ietvaros nepilngadīgais ir probācijas klients;

8.16.2. laikposms, kurā nepilngadīgais ir probācijas klients;

8.16.3. probācijas klienta statusa zaudēšanas iemesls;

8.16.4. probācijas klienta lietas vadītāja kontaktinformācija;

8.16.5. izvērtēšanas ziņojums, ja par nepilngadīgo tāds ir sniegts;

8.16.6. pienākumi, ja nepilngadīgajam uzraudzības ietvaros tādi ir uzlikti;

8.16.7. probācijas programma, ja nepilngadīgais tajā ir iesaistīts;

8.17. par papildsoda – policijas kontrole – izpildes gaitu:

8.17.1. papildsoda izpildes sākuma datums;

8.17.2. papildsoda izpildes beigu datums;

8.17.3. Valsts policijas teritoriālās struktūrvienības nosaukums;

8.17.4. tās amatpersonas kontaktinformācija, kura sastādīja lēmumu par ierobežojumu noteikšanu un kontrolē ierobežojumu ievērošanu;

8.17.5. noteiktie ierobežojumi;

8.17.6. policijas kontroles atcelšanas datums;

8.18. par personu, kas sniedza informāciju saistībā ar nepilngadīgo:

8.18.1. personas saikne ar nepilngadīgo;

8.18.2. informācijas sniegšanas datums;

8.18.3. iestāde un struktūrvienība, kurai tika sniegta informācija;

8.18.4. šo noteikumu 22.punktā norādītās ziņas;

8.19. par nepilngadīgā likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimeni:

8.19.1. personas dati:

8.19.1.1. vārds (vārdi);

8.19.1.2. uzvārds;

8.19.1.3. dzimšanas datums;

8.19.1.4. personas kods;

8.19.1.5. ārvalstu piešķirtais identifikācijas numurs;

8.19.1.6. deklarētās dzīvesvietas adrese;

8.19.1.7. faktiskās dzīvesvietas adrese;

8.19.2. ziņas par ārpusģimenes aprūpes iestādi:

8.19.2.1. iestādes nosaukums;

8.19.2.2. iestādes reģistrācijas numurs;

8.19.2.3. adrese;

8.19.3. vecāku saskarsmes un aizgādības tiesību izmantošanas kārtība;

8.19.4. ziņas par nepilngadīgā likumisko pārstāvju vai audžuģimenes ienākumu gūšanu:

8.19.4.1. nodarbinātības laikposms;

8.19.4.2. ienākumu gūšanas veids;

8.19.4.3. ienākumu gūšanas vieta;

8.19.4.4. šo noteikumu 22.punktā norādītās ziņas;

8.19.5. ziņas par nepilngadīgā likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenei piešķirto pensiju, pabalstu un atlīdzību:

8.19.5.1. informācijas sagatavošanas datums;

8.19.5.2. piešķirtā pakalpojuma veids;

8.19.5.3. pakalpojuma sākuma datums;

8.19.5.4. piešķirtā pakalpojuma apmērs;

8.19.5.5. izmaksai nosūtītā naudas summa;

8.19.5.6. naudas summas izmaksas mēnesis, gads;

8.19.5.7. pakalpojuma beigu datums;

8.19.6. sociālie pakalpojumi, ko pašvaldība piešķīrusi nepilngadīgā likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenei;

8.19.7. ziņas par nepilngadīgā vecāka, aizbildņa vai audžuģimenes atkārtotu saukšanu pie administratīvās atbildības gada laikā saistībā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 46., 167., 167.2, 170.2, 171., 172., 172.1, 172.2, 172.4, 173. un 174.4 pantu:

8.19.7.1. iestāde un struktūrvienība, kura sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu;

8.19.7.2. administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas datums;

8.19.7.3. administratīvā pārkāpuma protokola numurs;

8.19.7.4. administratīvā pārkāpuma izdarīšanas datums;

8.19.7.5. tā pārkāpuma juridiskā kvalifikācija, ar kuru saistībā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols;

8.19.7.6. ziņas par administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros pieņemto lēmumu:

8.19.7.6.1. iestāde un struktūrvienība, kas pieņēmusi lēmumu;

8.19.7.6.2. datums, kad pieņemts lēmums;

8.19.7.6.3. pieņemtā lēmuma numurs;

8.19.7.6.4. lēmuma veids;

8.19.7.6.5. lēmumā norādītā administratīvā pārkāpuma juridiskā kvalifikācija;

8.19.7.7. piemērotā administratīvā soda veids un apmērs;

8.19.8. ja vecāks vai persona, kas viņu aizstāj, sodīts par vecāku pienākumu nepildīšanu saistībā ar nepilngadīgā izdarīto darbību, par kuru paredzēta administratīvā atbildība, – šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētie nepilngadīgā personas dati, kā arī šo noteikumu 8.12.11.apakšpunktā minētais nepilngadīgā izdarītā pārkāpuma apraksts;

8.19.9. ziņas par kriminālprocesu, kurā nepilngadīgā vecākam, aizbildnim vai audžuģimenei piemērota policijas uzraudzība, ar brīvības atņemšanu, pārvietošanās brīvības ierobežošanu saistīts drošības līdzeklis, ir celta apsūdzība, tiesas nolēmumu un sodu:

8.19.9.1. kriminālprocesa numurs;

8.19.9.2. kriminālprocesa uzsākšanas datums;

8.19.9.3. noziedzīga nodarījuma juridiskā kvalifikācija;

8.19.9.4. iestāde un struktūrvienība, kas uzsāka kriminālprocesu;

8.19.9.5. piemērotā drošības līdzekļa veids;

8.19.9.6. drošības līdzekļa piemērošanas datums;

8.19.9.7. drošības līdzekļa atcelšanas datums;

8.19.9.8. kriminālprocesa izbeigšanas datums;

8.19.9.9. kriminālprocesa izbeigšanas pamats;

8.19.9.10. tās prokuratūras nosaukums, kuras prokurors pieņēma lēmumu par priekšrakstu par sodu;

8.19.9.11. datums, kad pieņemts lēmums par priekšrakstu par sodu;

8.19.9.12. soda izpildes datums;

8.19.9.13. tās prokuratūras nosaukums, kuras prokurors pieņēma lēmumu par nosacītu atbrīvošanu no kriminālatbildības;

8.19.9.14. datums, kad pieņemts lēmums par nosacītu atbrīvošanu no kriminālatbildības;

8.19.9.15. datums, kad lēmums par nosacītu atbrīvošanu no kriminālatbildības stājas spēkā pilnā apmērā;

8.19.9.16. informācija par kriminālvajāšanas uzsākšanu;

8.19.9.17. tās tiesas nosaukums, kura pieņēma tiesas nolēmumu;

8.19.9.18. tiesas nolēmuma pieņemšanas datums;

8.19.9.19. tiesas nolēmuma spēkā stāšanās datums;

8.19.9.20. tiesas nolēmuma veids;

8.19.9.21. piemērotais pamatsods;

8.19.9.22. piemērotais papildsods;

8.19.10. ziņas par nepilngadīgā vecāku – probācijas klientu:

8.19.10.1. Valsts probācijas dienesta funkcija, kuras ietvaros nepilngadīgā vecāks ir probācijas klients;

8.19.10.2. laikposms, kurā nepilngadīgā vecāks ir probācijas klients;

8.19.10.3. probācijas klienta statusa zaudēšanas iemesls;

8.19.10.4. probācijas klienta lietas vadītāja kontaktinformācija;

8.20. par nepilngadīgā dzīvesvietas apmeklējumu:

8.20.1. apmeklējuma datums;

8.20.2. apmeklējumu veikusī iestāde;

8.20.3. ziņas par darbinieku, kurš apmeklējis nepilngadīgā dzīvesvietu:

8.20.3.1. vārds (vārdi);

8.20.3.2. uzvārds;

8.20.3.3. kontaktinformācija;

8.20.4. norāde, vai darbinieks ir iekļuvis apmeklējamajā dzīvesvietā;

8.20.5. apmeklējamās dzīvesvietas adrese;

8.20.6. piezīmes par dzīvesvietas apmeklējumu;

8.21. par personām, kuras uzturas nepilngadīgā faktiskajā dzīvesvietā:

8.21.1. vārds (vārdi);

8.21.2. uzvārds;

8.21.3. dzimšanas datums;

8.21.4. personas kods;

8.21.5. ārvalstu piešķirtais identifikācijas numurs;

8.21.6. personas saikne ar nepilngadīgo;

8.21.7. deklarētās dzīvesvietas adrese;

8.21.8. ziņas par kriminālprocesu, kurā personai ir celta apsūdzība, tiesas procesu un sodu saistībā ar Krimināllikuma IX nodaļas 71., 71.1, 72.2, 73., 74., 741, 75., 76., 77., 78. un 79.pantu, X nodaļas 80., 86., 87., 88. un 90.pantu, XII nodaļas 116., 117., 118., 119., 120., 121. un 124.pantu, XIII nodaļas 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 133., 1331, 134. un 136.pantu, XIV nodaļas 143.panta otro daļu, 147.panta otro daļu, 148.panta trešo daļu, 1491 panta otro daļu, 150.panta otro daļu, XV nodaļas 152.panta otro daļu, 153., 154. un 1541 pantu, XVI un XVII nodaļu, XVIII nodaļas 176., 183. un 184.pantu un 185.panta otro daļu, XX nodaļas 224., 225. un 227.pantu, 230.panta otro daļu, 231.pantu, 251.panta otro daļu, 252.panta trešo daļu un 2531 pantu, XXI nodaļas 268.panta otro un trešo daļu, XXII nodaļas 269. un 270.pantu, 2721 panta otro daļu, 279.panta otro daļu, XXIII nodaļas 294.pantu, 301.panta otro daļu, 310.panta otro daļu un 311.pantu, XXIV nodaļas 317.panta otro daļu, XXV nodaļas 337.panta otro daļu, 338.pantu, 339.panta otro un trešo daļu, 355.panta pirmo daļu un 340.pantu:

8.21.8.1. kriminālprocesa numurs;

8.21.8.2. kriminālprocesa uzsākšanas datums;

8.21.8.3. noziedzīga nodarījuma juridiskā kvalifikācija;

8.21.8.4. iestāde un struktūrvienība, kas uzsāka kriminālprocesu;

8.21.8.5. kriminālprocesa izbeigšanas datums;

8.21.8.6. kriminālprocesa izbeigšanas pamats;

8.21.8.7. tiesas nosaukums;

8.21.8.8. tiesas nolēmuma pieņemšanas datums;

8.21.8.9. tiesas nolēmuma spēkā stāšanās datums;

8.21.8.10. tiesas nolēmuma veids;

8.21.8.11. informācija par piemēroto pamatsodu;

8.21.8.12. informācija par piemēroto papildsodu;

8.21.9. šo noteikumu 22.punktā norādītās ziņas;

8.22. bāriņtiesu informācija:

8.22.1. aprūpes un aizgādības tiesību atņemšanas un aprūpes un aizgādības tiesību atjaunošanas lietu reģistrs;

8.22.2. audžuģimeņu lietu reģistrs;

8.22.3. adopcijas lietu reģistrs;

8.22.4. aizbildnības lietu reģistrs;

8.22.5. lietu alfabētiskais reģistrs;

8.22.6. reģistrācijas žurnāli, kuros reģistrē:

8.22.6.1. bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa vienpersoniski pieņemtos lēmumus un bāriņtiesas lēmumus;

8.22.6.2. bāriņtiesas lēmumus adopcijas lietās;

8.22.6.3. iesniegumus, to izskatīšanas un izpildes dokumentus bāriņtiesas kompetences jautājumos;

8.22.6.4. saņemto korespondenci;

8.22.6.5. nosūtīto korespondenci;

8.22.6.6. lietas par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo nepilngadīgo ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;

8.22.6.7. lietas par valsts sociālo pabalstu, atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas pārtraukšanu vai atjaunošanu;

8.22.6.8. lietas par nepilngadīgā mantas pārvaldīšanu;

8.22.6.9. lietas par viesģimenes statusa piešķiršanu;

8.22.6.10. lietas par vecāka aprūpē esoša nepilngadīgā nodošanu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstī;

8.22.6.11. lietas par nepilngadīgā vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņu;

8.22.6.12. lietas par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;

8.22.6.13. lietas par vecāku domstarpībām nepilngadīgo audzināšanas jautājumos;

8.22.6.14. lēmumus par vecāku aprūpē esoša nepilngadīgā nosūtīšanu pie speciālista konsultācijas saņemšanai;

8.22.6.15. lietas par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;

8.22.6.16. pēc tiesas pieprasījuma pieņemtos lēmumus un lietas;

8.22.6.17. lietas par atzinuma došanu par personas spēju pienācīgi aprūpēt nepilngadīgo, kas atrodas audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē Latvijā;

8.22.6.18. lietas par atļaujas došanu nepilngadīgajam šķērsot valsts robežu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā valsts robežu šķērso bērni.

9. Lēmumu par šo noteikumu 8.1.15. un 8.1.16.apakšpunktā minēto fotoattēlu iekļaušanu un aktualizāciju sistēmā, ja fotoattēls ir pieejams, pieņem iestāde, kura ievada informāciju sistēmā.

10. Šo noteikumu 8.10., 8.20. un 8.22.apakšpunktā minētajai informācijai un šo noteikumu 49.punktā minētajiem paziņojumiem un informācijai var pievienot to papildinošus foto, video, audio un teksta materiālus (datnes).

11. Par oficiāli neapstiprinātu sistēmā iekļaujamu informāciju uzskatāma šo noteikumu 8.2., 8.5., 8.6., 8.8., 8.14., 8.18., 8.19.4. un 8.21.apakšpunktā minētā informācija, ja tā nav iegūta administratīvās lietvedības vai kriminālprocesa ietvaros, kā arī ja tā nav saņemta ar informācijas sistēmu sasaistes līdzekļu palīdzību. Minētajai informācijai ir informējoša nozīme.

III. Informācijas iekļaušanas, aktualizācijas, arhivēšanas un dzēšanas kārtība

12. Sistēmas satura veidošanā atbilstoši kompetencei piedalās:

12.1. ārstniecības personas atbilstoši tehniskajām iespējām;

12.2. centrs;

12.3. Ieslodzījuma vietu pārvalde;

12.4. Izglītības un zinātnes ministrija;

12.5. sociālās korekcijas izglītības iestāde;

12.6. Sociālās integrācijas valsts aģentūra;

12.7. pašvaldības iestādes:

12.7.1. bāriņtiesa;

12.7.2. pašvaldības policija;

12.7.3. sociālais dienests;

12.7.4. citas likumā vai ar pašvaldības lēmumu pilnvarotas pašvaldības iestādes vai amatpersonas;

12.8. Valsts policija;

12.9. Valsts probācijas dienests;

12.10. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija;

12.11. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;

12.12. Nacionālais veselības dienests;

12.13. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija;

12.14. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

13. Šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minētās personas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc šo noteikumu 8.8.2.apakšpunktā minētās informācijas iegūšanas var ievadīt vai aktualizēt sistēmā to rīcībā esošo informāciju.

14. Šo noteikumu 12.3., 12.5., 12.7., 12.8. un 12.9.apakšpunktā minētās iestādes un personas nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas iegūšanas ievada vai aktualizē sistēmā to rīcībā esošo informāciju:

14.1. Ieslodzījuma vietu pārvalde – šo noteikumu 8.1.11., 8.1.14., 8.1.15., 8.1.16., 8.5., 8.6.1., 8.6.5., 8.6.6., 8.8., 8.14., 8.15. un 8.18.apakšpunktā minēto informāciju;

14.2. sociālās korekcijas izglītības iestāde – šo noteikumu 8.6.1., 8.6.3., 8.6.5., 8.6.6. un 8.8.apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar iestādē esošajiem bērniem;

14.3. bāriņtiesa – šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.9., 8.1.10., 8.1.11., 8.1.14., 8.1.15., 8.1.16., 8.1.17., 8.2., 8.5., 8.6., 8.8., 8.14., 8.18., 8.19.1., 8.19.2., 8.19.3., 8.19.4., 8.20., 8.21.1., 8.21.2., 8.21.3., 8.21.4., 8.21.5., 8.21.6., 8.21.7., 8.21.9. un 8.22.apakšpunktā minēto informāciju. Bāriņtiesa ievada sistēmā 8.20.apakšpunktā minēto informāciju tikai gadījumā, ja ir ierosināta administratīvā lieta par aprūpes vai aizgādības tiesību atņemšanu vai atjaunošanu;

14.4. pašvaldības policija, cita pašvaldības iestāde vai amatpersona, kurai pašvaldība ir deleģējusi attiecīgo funkciju īstenošanu, – šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.9., 8.1.10., 8.1.11., 8.1.14., 8.1.15., 8.1.16., 8.1.17., 8.2., 8.5., 8.6., 8.8., 8.10.1., 8.10.3., 8.11., 8.12.12., 8.14., 8.18., 8.19.1., 8.19.4., 8.19.8., 8.20., 8.21.1., 8.21.2., 8.21.3., 8.21.4., 8.21.5., 8.21.6., 8.21.7. un 8.21.9.apakšpunktā minēto informāciju;

14.5. sociālais dienests – šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.9., 8.1.10., 8.1.11., 8.1.14., 8.2., 8.5., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10.3., 8.18., 8.19.1., 8.19.2., 8.19.4., 8.19.6., 8.20., 8.21.1., 8.21.2., 8.21.3., 8.21.4., 8.21.5., 8.21.6., 8.21.7. un 8.21.9.apakšpunktā minēto informāciju;

14.6. Valsts policija – šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.9., 8.1.10., 8.1.11., 8.1.14., 8.1.15., 8.1.16., 8.1.17., 8.2., 8.5., 8.6., 8.8., 8.10.2., 8.10.3., 8.11., 8.12.12., 8.13.17., 8.14., 8.18., 8.19.1., 8.19.4., 8.19.8., 8.20., 8.21.1., 8.21.2., 8.21.3., 8.21.4., 8.21.5., 8.21.6., 8.21.7. un 8.21.9.apakšpunktā minēto informāciju;

14.7. Valsts probācijas dienests – šo noteikumu 8.2., 8.5., 8.6., 8.8., 8.14., 8.19.4., 8.20., 8.21.1., 8.21.2., 8.21.3., 8.21.4., 8.21.5., 8.21.6., 8.21.7. un 8.21.9.apakšpunktā minēto informāciju.

15. Šo noteikumu 12.punktā minētās iestādes var pievienot šo noteikumu 49.punktā minētajiem ar sistēmas palīdzību nododamajiem paziņojumiem un informācijai iestādes kompetencē esošus foto, video, audio un teksta materiālus (datnes).

16. Šo noteikumu 12.7.1.apakšpunktā minētā iestāde var pievienot šo noteikumu 8.20. un 8.22.apakšpunktā minētajiem datiem iestādes kompetencē esošus foto, video, audio un teksta materiālus (datnes).

17. Šo noteikumu 12.7.2. un 12.8.apakšpunktā minētās iestādes var pievienot šo noteikumu 8.10. un 8.20.apakšpunktā minētajiem datiem iestādes kompetencē esošus foto, video, audio un teksta materiālus (datnes).

18. Šo noteikumu 12.7.3.apakšpunktā minētā iestāde var pievienot šo noteikumu 8.20.apakšpunktā minētajiem datiem iestādes kompetencē esošus foto, video, audio un teksta materiālus (datnes).

19. Šo noteikumu 12.9.apakšpunktā minētā iestāde var pievienot šo noteikumu 8.20.apakšpunktā minētajiem datiem iestādes kompetencē esošus foto, video, audio un teksta materiālus (datnes).

20. Ja sistēmā ievadāmā vai aktualizējamā informācija ietilpst vairāku šo noteikumu 14.punktā minēto iestāžu un personu kompetencē, katra no attiecīgajām iestādēm un personām pārbauda, vai informācija par nepilngadīgo jau ir iekļauta sistēmā. Ja informācija par nepilngadīgo sistēmā nav iekļauta, attiecīgā iestāde vai persona nodrošina informācijas iekļaušanu sistēmā. Ja informācija par nepilngadīgo sistēmā ir iekļauta, attiecīgā iestāde vai persona, ja nepieciešams, papildina sistēmā iekļauto informāciju.

21. Ja šo noteikumu 14.punktā minētās iestādes vai personas rīcībā nonāk sistēmā ievadāmā vai aktualizējamā informācija, bet tās ievade un aktualizācija sistēmā neietilpst iestādes vai personas kompetencē, attiecīgo informāciju nodod šo noteikumu 14.punktā minētajai iestādei vai personai, kuras kompetencē ietilpst attiecīgās informācijas ievade sistēmā un aktualizācija.

22. Ja sistēmā ievada oficiāli neapstiprinātu informāciju, sistēmā pievieno norādi, kas raksturo informācijas sniedzēja uzticamību un informācijas sniedzēja pieejas tiešumu informācijai:

22.1. avota kods raksturo informācijas avotu uzticamību, un to apzīmē ar attiecīgu burtu:

22.1.1. "A" – personīgi iegūta informācija, nav šaubu par informācijas avota autentiskumu, uzticamību un kompetenci vai arī, ja informāciju sniedz avots, kas agrāk pierādījis uzticamību visos gadījumos;

22.1.2. "B" – informāciju sniedz avots, no kura saņemtā informācija vairumā gadījumu iepriekš izrādījusies patiesa;

22.1.3. "C" – informāciju sniedz avots, no kura saņemtā informācija vairumā gadījumu iepriekš nav izrādījusies patiesa;

22.1.4. "X" – informācijas avota uzticamību nav iespējams novērtēt;

22.2. informācijas kods raksturo informācijas avota pieejas tiešumu informācijai, un to apzīmē ar attiecīgu ciparu:

22.2.1. "1" – informācija, par kuras precizitāti nav nekādu šaubu;

22.2.2. "2" – informācija ir personiski zināma personai, kas to sniedz, bet nav personiski zināma to ieguvušajam iestādes darbiniekam vai personai;

22.2.3. "3" – informācija to sniedzošajai personai personiski nav zināma, un tā ir iegūta pastarpinātā veidā no citas personas, bet šo informāciju apstiprina cita iestādes darbinieka vai personas rīcībā esošā informācija;

22.2.4. "4" – informācija nav personiski zināma personai, kas to sniedz, un tās ticamību nevar novērtēt.

23. Šo noteikumu 12.3., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8., 12.9. un 12.10.apakšpunktā minētās iestādes, uzsākot informācijas apstrādi saistībā ar konkrēto nepilngadīgo personu, norāda sistēmā atzīmi par attiecīgās informācijas apstrādes uzsākšanu.

24. Šo noteikumu 12.2., 12.3., 12.4., 12.6., 12.7.3., 12.9., 12.11., 12.12. un 12.13.apakšpunktā minētās iestādes sniedz to rīcībā esošo informāciju atspoguļošanai sistēmā ar informācijas sistēmu sasaistes līdzekļu palīdzību:

24.1. centrs – šo noteikumu 8.1.12., 8.1.13., 8.1.15., 8.1.16., 8.7., 8.12.1., 8.12.2., 8.12.3., 8.12.4., 8.12.5., 8.12.6., 8.12.7., 8.12.8., 8.12.9., 8.12.10., 8.12.11., 8.13.1., 8.13.2., 8.13.3., 8.13.4., 8.13.5., 8.13.6., 8.13.7., 8.13.8., 8.13.9., 8.13.10., 8.13.11., 8.13.12., 8.13.13., 8.13.14., 8.13.15., 8.13.16., 8.17., 8.19.7., 8.19.9. un 8.21.8.apakšpunktā minēto informāciju;

24.2. Ieslodzījuma vietu pārvalde – šo noteikumu 8.15.1., 8.15.2.2., 8.15.2.4. un 8.15.2.5.apakšpunktā minēto informāciju;

24.3. Izglītības un zinātnes ministrija – šo noteikumu 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4., 8.2.5. un 8.2.6.apakšpunktā minēto informāciju;

24.4. Sociālās integrācijas valsts aģentūra – šo noteikumu 8.9.2.apakšpunktā minēto informāciju;

24.5. sociālais dienests – šo noteikumu 8.1.11., 8.9., 8.19.2., 8.19.6. un 8.20.apakšpunktā minēto informāciju;

24.6. Valsts probācijas dienests – šo noteikumu 8.1.11., 8.1.15., 8.16. un 8.19.10.apakšpunktā minēto informāciju;

24.7. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – šo noteikumu 8.19.5.apakšpunktā minēto informāciju;

24.8. Nacionālais veselības dienests – šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minēto informāciju;

24.9. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija – šo noteikumu 8.4.apakšpunktā minēto informāciju.

25. Šo noteikumu 12.7.1. un 12.14.apakšpunktā minētās iestādes sniedz to rīcībā esošo informāciju iekļaušanai sistēmā ar informācijas sistēmu sasaistes līdzekļu palīdzību:

25.1. Rīgas bāriņtiesa – šo noteikumu 8.22.apakšpunktā minēto informāciju;

25.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.9., 8.1.10., 8.14.1., 8.14.2., 8.14.3., 8.14.4., 8.19.1.1., 8.19.1.2., 8.19.1.3., 8.19.1.4., 8.19.1.6., 8.21.1., 8.21.2., 8.21.3., 8.21.4. un 8.21.7.apakšpunktā minēto informāciju.

26. Ārvalstu iestāžu sniegto informāciju sistēmā ievada un aktualizē šo noteikumu 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. un 23.punktā minētajā kārtībā.

27. Šo noteikumu 7.5., 7.7. un 7.8.apakšpunktā minētajā gadījumā lēmumu par informācijas ievadi sistēmā saskaņā ar kompetenci pieņem šo noteikumu 12.7.1., 12.7.2., 12.7.4. un 12.8.apakšpunktā minētā iestāde, katrā konkrētā gadījumā izvērtējot apdraudējumu nepilngadīgā dzīvībai, veselībai vai attīstībai.

28. Sistēmā iekļauto informāciju iedala aktuālajā datubāzē un arhīva datubāzē.

29. Sistēmas aktuālajā datubāzē uzkrāj informāciju par bērniem līdz pilngadības sasniegšanai vai līdz miršanas datumam. Pēc personas pilngadības sasniegšanas vai miršanas informāciju ievieto sistēmas arhīva datubāzē.

30. Arhīva datubāzes mērķis ir nodrošināt veikto darbību pēctecību un informācijas pieejamību par nepilngadīgo šo noteikumu 43.punktā minētajām iestādēm gadījumos, ja attiecīgās iestādes atkārtoti uzsāk darbu ar nepilngadīgo personu, konstatējot šo noteikumu 7.punktā minēto apstākļu iestāšanos, kā arī pēc personas pilngadības sasniegšanas šo noteikumu 43.1. un 43.7.apakšpunktā minētajām iestādēm sodu izpildes nodrošināšanai.

31. Sistēmas arhīva datubāzē informāciju glabā līdz personas 24 gadu vecuma sasniegšanas dienai, tajā skaitā arī gadījumā, ja persona ir mirusi pirms attiecīga vecuma sasniegšanas. Arhīva informācijai pēc personas pilngadības sasniegšanas ir raksturojošas informācijas statuss.

32. Šo noteikumu 12.3., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8., 12.9. un 12.10.apakšpunktā minētās iestādes līdz personas pilngadības sasniegšanas dienai reizi gadā izvērtē sistēmā iekļautās informācijas apstrādes lietderību sistēmas aktuālajā datubāzē. Ja iestāde secina, ka informācijas apstrāde sistēmas aktuālajā datubāzē vairs nav lietderīga, tā izdara sistēmā atzīmi par informācijas arhivācijas nepieciešamību.

33. Līdz personas pilngadības sasniegšanas dienai informāciju par nepilngadīgo ievieto sistēmas arhīva datubāzē tikai tad, ja sistēmā atzīmi par informācijas arhivācijas nepieciešamību ir izdarījušas visas iestādes, kuras sistēmā ievadīja vai aktualizēja informāciju par konkrēto nepilngadīgo.

34. Ja šo noteikumu 12.1., 12.3., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8. un 12.9.apakšpunktā minētā iestāde konstatē, ka nepilngadīgais ir nonācis šo noteikumu 7.punktā minētajā situācijā pēc tam, kad informācija par attiecīgo nepilngadīgo sistēmā ir arhivēta, iepriekš uzkrātās informācijas atjaunošana sistēmā notiek automātiskajā režīmā, minētajai iestādei iekļaujot sistēmā attiecīgā nepilngadīgā personas datus. Šajā gadījumā informāciju sistēmā apstrādā šo noteikumu III nodaļā minētajā kārtībā.

35. Ja šo noteikumu 43.1. un 43.7.apakšpunktā minētā iestāde konstatē, ka sistēmā ir nepieciešams turpināt informācijas apstrādi par pilngadīgu personu, par kuru informācija sistēmā tika iekļauta pirms attiecīgās personas pilngadības sasniegšanas, iepriekš uzkrāto informāciju sistēmā atjauno centrs, pamatojoties uz šo noteikumu 43.1. un 43.7.apakšpunktā minētās iestādes rakstisku pieprasījumu. Šajā gadījumā informāciju sistēmā apstrādā šo noteikumu III nodaļā minētajā kārtībā līdz informācijas glabāšanas termiņa beigām.

36. Centrs pēc glabāšanas termiņa beigām dzēš sistēmas arhīva datubāzē esošo informāciju, sastādot attiecīgu aktu.

37. Ja sistēmā kļūdaini ievadīta šo noteikumu 8.punktā minētā informācija, centrs, pamatojoties uz šo noteikumu 13. un 14.punktā minētās iestādes vai personas oficiālu pieprasījumu, to dzēš no sistēmas.

IV. Informācijas izmantošanas kārtība

38. Sistēmu izmanto kā to iestāžu komunikācijas rīku, kuras lieto sistēmu. Sistēmas ietvaros apstrādājamai informācijai, izņemot šo noteikumu 11.punktā minēto informāciju, ir oficiāli apstiprinātas informācijas statuss.

39. Lai nodrošinātu informācijas manuālo iekļaušanu sistēmā datu pārraides tiešsaistes režīmā, centrs slēdz starpresoru vienošanās vai sadarbības līgumus ar šo noteikumu 13. un 14.punktā minētajām iestādēm.

40. Lai nodrošinātu informācijas atspoguļošanu sistēmā no citām informācijas sistēmām datu pārraides tiešsaistes režīmā, centrs slēdz starpresoru vienošanās vai sadarbības līgumus ar šo noteikumu 24.punktā minētajām iestādēm.

41. Lai nodrošinātu informācijas kopēšanu sistēmā no citām informācijas sistēmām datu pārraides tiešsaistes režīmā, centrs slēdz starpresoru vienošanās vai sadarbības līgumus ar šo noteikumu 25.punktā minētajām iestādēm.

42. Centrs sniedz sistēmā iekļauto informāciju, izmantojot datu pārraides tiešsaistes režīmu vai citus līdzekļus, pēc starpresoru vienošanās vai sadarbības līguma noslēgšanas ar ziņu saņēmēju.

43. Piekļuvi sistēmā iekļautajai informācijai piešķir:

43.1. Ieslodzījuma vietu pārvaldei – šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.10., 8.1.11., 8.1.12., 8.1.13., 8.1.14., 8.1.15., 8.1.16., 8.1.17., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., 8.12., 8.13., 8.14., 8.15., 8.16., 8.17., 8.19.1., 8.19.2., 8.19.3., 8.19.4., 8.19.7., 8.19.8., 8.19.9., 8.19.10., 8.20. un 8.21.apakšpunktā minētajai informācijai;

43.2. sociālās korekcijas izglītības iestādei par tajā esošajiem bērniem – šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.10., 8.1.11., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6.1., 8.6.3., 8.6.4., 8.6.5., 8.6.6., 8.8., 8.12., 8.13., 8.14., 8.15., 8.16., 8.19.1., 8.19.2. un 8.19.3.apakšpunktā minētajai informācijai;

43.3. Sociālās integrācijas valsts aģentūrai – šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.10., 8.1.11., 8.1.14., 8.4., 8.9., 8.19.1., 8.19.2. un 8.19.3.apakšpunktā minētajai informācijai;

43.4. Labklājības ministrijai – šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.10., 8.1.11., 8.1.14., 8.4., 8.9., 8.19.1., 8.19.2. un 8.19.3.apakšpunktā minētajai informācijai;

43.5. pašvaldības iestādēm:

43.5.1. bāriņtiesai – šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.10., 8.1.11., 8.1.14., 8.1.15., 8.1.17., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., 8.12., 8.13., 8.14., 8.15., 8.16., 8.17., 8.18., 8.19., 8.20., 8.21. un 8.22.apakšpunktā minētajai informācijai. Piekļuvi šo noteikumu 8.7.apakšpunktā minētajai informācijai piešķir bāriņtiesai atbilstoši noziedzīga nodarījuma rezultātā cietušā nepilngadīgā deklarētās dzīvesvietas vai faktiskās dzīvesvietas adresei;

43.5.2. pašvaldības policijai – šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., 8.12., 8.13., 8.14., 8.15., 8.16., 8.17., 8.18., 8.19.1., 8.19.2., 8.19.3., 8.19.4., 8.19.6., 8.19.7., 8.19.8., 8.19.9., 8.19.10., 8.20., 8.21., 8.22.1., 8.22.2., 8.22.4., 8.22.5., 8.22.6.1. un 8.22.6.6.apakšpunktā minētajai informācijai;

43.5.3. sociālajam dienestam – šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.10., 8.1.11., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., 8.14., 8.15., 8.18., 8.19.1., 8.19.2., 8.19.3., 8.19.4., 8.19.5., 8.19.6., 8.20., 8.21.1., 8.21.2., 8.21.3., 8.21.4., 8.21.5., 8.21.6., 8.21.7., 8.21.9., 8.22.1., 8.22.2., 8.22.4. un 8.22.5.apakšpunktā minētajai informācijai;

43.6. Valsts policijai – šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., 8.12., 8.13., 8.14., 8.15., 8.16., 8.17., 8.18., 8.19., 8.20., 8.21., 8.22.1., 8.22.2., 8.22.4., 8.22.5., 8.22.6.1., 8.22.6.6. un 8.22.6.10.apakšpunktā minētajai informācijai;

43.7. Valsts probācijas dienestam – šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.10., 8.1.11., 8.1.13., 8.1.14., 8.1.15., 8.1.16., 8.1.17., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., 8.12., 8.13., 8.14., 8.15., 8.16., 8.17., 8.18., 8.19., 8.20. un 8.21.apakšpunktā minētajai informācijai;

43.8. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai – šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.10., 8.1.11., 8.1.14., 8.1.15., 8.1.16., 8.1.17., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., 8.12., 8.13., 8.14., 8.15., 8.16., 8.17., 8.18., 8.19., 8.20., 8.21. un 8.22.apakšpunktā minētajai informācijai;

43.9. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai – šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.10., 8.1.11., 8.22.1., 8.22.2., 8.22.3. un 8.22.4.apakšpunktā minētajai informācijai;

43.10. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.10., 8.1.11., 8.9.2., 8.22.1., 8.22.2. un 8.22.4.apakšpunktā minētajai informācijai;

43.11. tiesībsargam – šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.10., 8.1.11., 8.1.13., 8.1.17., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., 8.12., 8.13., 8.14., 8.15., 8.16., 8.17., 8.18., 8.19., 8.20. un 8.21.apakšpunktā minētajai informācijai;

43.12. Valsts robežsardzei – šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.10., 8.1.11., 8.1.12., 8.1.13., 8.1.14., 8.1.15., 8.1.16., 8.1.17., 8.13.6. un 8.22.1.apakšpunktā minētajai informācijai.

44. Piekļuvi sistēmā pievienotajiem foto, video, audio un teksta materiāliem (datnēm) piešķir tām iestādēm, kurām ir piekļuves tiesības informācijai, kurai sistēmā ir pievienoti šie materiāli (datnes).

45. Šo noteikumu 43.punktā minētajām iestādēm var piešķirt piekļuvi sistēmā iekļautai informācijai, kura nav minēta šo noteikumu 43.punktā saistībā ar konkrētas iestādes kompetenci, ja iestādes darbību regulējošajos normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības iepazīties ar attiecīgu informāciju.

46. Valsts un pašvaldību iestādēm, kuras nav minētas šo noteikumu 43.punktā, var piešķirt piekļuvi sistēmā iekļautai informācijai, ja iestādes darbību regulējošajos normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības iepazīties ar attiecīgu informāciju.

47. Šo noteikumu 43. un 46.punktā minētajām iestādēm pieeju sistēmā iekļautai informācijai piešķir centra priekšnieks, pamatojoties uz attiecīgās iestādes vadītāja rakstisku iesniegumu.

48. Ārvalstu kompetentās iestādes un starptautiskas organizācijas sistēmā iekļauto informāciju saņem saskaņā ar noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

49. Centrs un šo noteikumu 12.punktā minētās iestādes ar sistēmas palīdzību automātiski vai manuāli nosūta viena otrai vai vienlaikus vairākām iestādēm paziņojumus un informāciju saistībā ar nepilngadīgo tiesību aizsardzības jautājumiem.

50. Iestāde, kura ir saņēmusi šo noteikumu 49.punktā minēto paziņojumu vai informāciju, ar sistēmas palīdzību informē iestādi, kura nosūtījusi paziņojumu vai informāciju, par darbībām, kuras veiktas, pamatojoties uz attiecīgo paziņojumu vai informāciju.

V. Noslēguma jautājumi

51. Šo noteikumu 8.2.6.apakšpunktā minēto informāciju Izglītības un zinātnes ministrija iesniedz atspoguļošanai sistēmā, sākot ar 2013.gada 31.decembri.

52. Šo noteikumu 8.9.2.apakšpunktā minēto informāciju Sociālās integrācijas valsts aģentūra iesniedz atspoguļošanai sistēmā, sākot ar 2013.gada 1.janvāri.

Ministru prezidenta vietā – labklājības ministre I.Viņķele

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 348Pieņemts: 22.05.2012.Stājas spēkā: 25.05.2012.Zaudē spēku: 28.03.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 81, 24.05.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
248079
25.05.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)