Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumus Nr. 737 "Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.217

Rīgā 2012.gada 27.martā (prot. Nr.17 14.§)
Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā tiek izveidota un uzturēta siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālā sistēma (turpmāk – inventarizācijas nacionālā sistēma);

1.2. inventarizācijas kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles procedūras un darbības;

1.3. ziņošanas kārtību saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (turpmāk – konvencija) un Kioto protokola prasībām, tai skaitā ziņojuma sagatavošanas, izvērtēšanas, apstiprināšanas un nosūtīšanas kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. darbību dati – dati par darbībām, kas rada emisijas vai oglekļa dioksīda piesaisti noteiktā laikposmā (piemēram, no energoresursu izmantošanas, saražotā tērauda daudzuma, izmantotā bitumena daudzuma, zemes platībām, kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēmām, kaļķu un minerālmēslu lietošanas, atkritumu radīšanas);

2.2. emisijas faktors – lielums, kas nosaka emisijas vai oglekļa dioksīda piesaistes daudzumu uz vienu darbības vienību;

2.3. inventarizācija – darbību kopums, lai sagatavotu nacionālo inventarizācijas ziņojumu par antropogēnajām tiešajām un netiešajām siltumnīcefekta gāzu emisijām un oglekļa dioksīda piesaisti, kā arī apkopotu siltumnīcefekta gāzu emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes datus kopējā standartizētā ziņošanas formātā atbilstoši konvencijas līgumslēdzēju pušu konferenču lēmumiem 18/CP.8 un 14/CP.11;

2.4. nacionālais inventarizācijas ziņojums – informācijas apkopojums par siltumnīcefekta gāzu emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes aprēķiniem, to neprecizitātēm, izmantotajiem emisiju faktoriem, pamatdatiem un pieņēmumiem, kā arī iesaistītajām institūcijām;

2.5. neprecizitāte (precizitāte) – zināšanu trūkums par mainīgā parametra patieso lielumu, ko var izteikt kā varbūtības īpatsvaru, kas savukārt raksturo parametra vērtības iespējamo diapazonu un varbūtību;

2.6. pamatavoti – inventarizācijas nacionālās sistēmas prioritārā kategorija, būtiskākie oglekļa dioksīda piesaistes un emisiju avoti (piemēram, oglekļa dioksīda piesaiste no meža zemēm, oglekļa dioksīda emisijas no dabasgāzes sadedzināšanas). Pamatavoti tiek izteikti ar emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes absolūtajiem lielumiem, laika rindām vai neprecizitātēm.

II. Inventarizācijas nacionālā sistēma

3. Inventarizācijas nacionālo sistēmu veido:

3.1. atbildīgās ministrijas – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes ministrija, Zemkopības ministrija, Veselības ministrija un Ekonomikas ministrija;

3.2. institūcijas, kuras sniedz darbību datus, – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs), Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Zāļu valsts aģentūra, valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" un komersanti, kas atbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem rūpnieciskās produkcijas kodiem (turpmāk – PRODCOM kodi);

3.3. institūcijas, kuras aprēķina emisijas, – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:

4.1. pilnveido inventarizācijas nacionālo sistēmu un koordinē šo noteikumu 3.punktā minēto institūciju darbību inventarizācijas sagatavošanā;

4.2. apkopo valsts siltumnīcefekta gāzu emisiju datus kopējā standartizētā ziņošanas formātā atbilstoši apstiprinātajiem konvencijas līgumslēdzēju pušu konferenču lēmumiem 18/CP.8 un 14/CP.11;

4.3. apkopo valsts nacionālo inventarizācijas ziņojumu saskaņā ar ziņošanas vadlīnijām, kuras konvencijas līgumslēdzēju pušu konferences apstiprinājušas ar lēmumiem 18/CP.8, 14/CP.11, 15CMP/1 un Kioto protokolu. Saskaņā ar šiem konvencijas līgumslēdzēju pušu konferenču lēmumiem nacionālo inventarizācijas ziņojumu sagatavo angļu valodā. Tajā ietver:

4.3.1. informāciju par siltumnīcefekta gāzu emisijām un to aprēķiniem no 1990.gada līdz gadam pirms iepriekšējā kalendāra gada (x – 2), kā arī par jebkurām izmaiņām iepriekšējās inventarizācijās;

4.3.2. aprakstus, atsauces un informācijas avotus par specifiskām metodoloģijām, pieņēmumiem, emisijas faktoriem un darbību datiem;

4.3.3. pamatavotu aprakstu;

4.3.4. informāciju par neprecizitāšu aprēķiniem;

4.3.5. informāciju par kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles procedūrām;

4.3.6. inventarizācijas nacionālās sistēmas aprakstu un tās izmaiņu aprakstu;

4.3.7. informāciju par Kioto protokola 3.panta 14.punktā, 6., 12. un 17.pantā noteiktajām darbībām;

4.4. apkopo informāciju par prioritārajiem rādītājiem un prioritārajiem papildrādītājiem atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajai formai;

4.5. sagatavo un apkopo inventarizācijas uzlabojumu plānu, ievērojot veikto pārbaužu rezultātus un inventarizācijas sagatavošanā iesaistīto institūciju un konvencijas sekretariāta ekspertu grupas ieteikumus un priekšlikumus, kā arī izsūta sagatavoto inventarizācijas uzlabojumu plānu saskaņošanai un apstiprināšanai inventarizācijā iesaistītajām institūcijām;

4.6. izveido centralizētu informācijas novietni dokumentācijai, kā arī kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles darbībām;

4.7. arhivē nacionālā inventarizācijas ziņojuma un siltumnīcefekta gāzu emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes datus;

4.8. pieaicina ekspertus emisijas faktoru un Latvijas apstākļiem specifisko parametru noteikšanā.

5. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs šo noteikumu 4.2. un 4.3.apakšpunktā minēto uzdevumu izpildei līdz katra gada 1.decembrim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniedz:

5.1. siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinus saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu un Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātajām vadlīnijām atbilstoši apstiprinātajiem konvencijas līgumslēdzēju pušu konferenču lēmumiem 18/CP.8 un 14/CP.11 (vadlīnijas elektroniski pieejamas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra tīmekļa vietnē):

5.1.1. 1996.gada Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes uzlabotajām vadlīnijām nacionālās siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sagatavošanai (turpmāk – 1996 KPSP);

5.1.2. 2000.gada Labas prakses un neprecizitāšu aprēķinu vadlīnijām nacionālās siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sagatavošanai (turpmāk – 2000 LPV);

5.2. siltumnīcefekta gāzu emisiju datus saistībā ar enerģētikas, rūpniecisko procesu, šķīdinātāju un citu produktu lietošanas un atkritumu apsaimniekošanas sektoriem, apkopotus kopējā standartizētā ziņošanas formātā atbilstoši apstiprinātajiem konvencijas līgumslēdzēju pušu konferenču lēmumiem 18/CP.8 un 14/CP.11;

5.3. nacionālo inventarizācijas ziņojumu angļu valodā saistībā ar enerģētikas, rūpniecisko procesu, šķīdinātāju un citu produktu lietošanas un atkritumu apsaimniekošanas sektoriem saskaņā ar ziņošanas vadlīnijām, kuras konvencijas līgumslēdzēju pušu konferences apstiprinājušas ar lēmumiem 18/CP.8, 14/CP.11 un Kioto protokolu, tajā ietverot:

5.3.1. informāciju par siltumnīcefekta gāzu emisijām un to aprēķiniem no 1990.gada līdz gadam pirms iepriekšējā kalendāra gada (x – 2), kā arī par jebkurām izmaiņām iepriekšējās inventarizācijās;

5.3.2. aprakstus, atsauces un informācijas avotus par specifiskām metodoloģijām, pieņēmumiem, emisijas faktoriem un darbību datiem, aprēķinot siltumnīcefekta gāzu emisijas;

5.3.3. pamatavotu aprakstu;

5.3.4. informāciju par neprecizitāšu aprēķiniem darbību datiem un izmantotajiem emisiju faktoriem;

5.3.5. informāciju par kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles procedūrām;

5.3.6. informāciju no siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību reģistra par izmaiņām tā infrastruktūrā, par nesakritībām ar Starptautiskās emisiju tirdzniecības centrālo serveri, par darbībām ar siltumnīcefekta gāzu emisijas vienībām, par konvencijas sekretariāta paziņojumiem un brīdinājumiem, par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību aizstāšanu un saistību perioda rezerves aprēķiniem;

5.4. informāciju par prioritārajiem rādītājiem un prioritārajiem papildrādītājiem atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajai formai.

6. Katru gadu šo noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā minēto uzdevumu izpildei Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā iesniedz šādu informāciju:

6.1. līdz kārtējā gada 1.oktobrim Centrālā statistikas pārvalde iesniedz:

6.1.1. šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.tabulā noteikto informāciju par darbību datiem un to aprakstus;

6.1.2. energobilanci, kura sagatavota atbilstoši Eiropas Kopienu Statistikas biroja izstrādātajai ziņošanas anketas formai;

6.2. līdz kārtējā gada 1.oktobrim komersanti, kas nodarbojas ar cementa ražošanu (PRODCOM 2007 kods 26.51), čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošanu (PRODCOM 2007 kods 27.10), dabasgāzes importēšanu, transportēšanu, uzglabāšanu un realizāciju, biogāzes ražošanu un izmantošanu un elektroenerģijas apgādi, iesniedz šo noteikumu 1.pielikumā minēto informāciju par:

6.2.1. darbību datiem;

6.2.2. siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķiniem un to aprakstus;

6.3. līdz kārtējā gada 1.decembrim komersanti, kuri importē, transportē, uzglabā un realizē dabasgāzi, saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 3. un 4.tabulu iesniedz kārtējā gada 11 mēnešu vidējos datus;

6.4. līdz kārtējā gada 1.oktobrim Veselības ministrija sadarbībā ar Zāļu valsts aģentūru iesniedz šo noteikumu 3.pielikumā noteikto informāciju par darbību datiem.

7. Katru gadu līdz 1.decembrim šo noteikumu 4.2. un 4.3.apakšpunktā minēto uzdevumu izpildei Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniedz šādu informāciju:

7.1. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", elektroniski saskaņojot ar Zemkopības ministriju, iesniedz:

7.1.1. oglekļa dioksīda piesaistes un tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinus par zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību, ņemot vērā šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju un 2003.gada Labas prakses vadlīnijas nacionālās siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sagatavošanai zemes izmantošanas, zemes izmantošanas izmaiņu un mežsaimniecības sektorā (turpmāk – LPV ZIZIMM 2003) atbilstoši apstiprinātajiem konvencijas līgumslēdzēju pušu konferenču lēmumiem 18/CP.8 un 14/CP.11. Aprēķinus elektroniski apkopo kopējā standartizētā ziņošanas formātā atbilstoši apstiprinātajiem konvencijas līgumslēdzēju pušu konferenču lēmumiem 18/CP.8 un 14/CP.11 (kopējā standartizētā ziņošanas formāta 5.sektors);

7.1.2. oglekļa dioksīda piesaistes un tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinu aprakstus par zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektoru, ņemot vērā šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju, ziņošanas vadlīnijas, kuras konvencijas līgumslēdzēju pušu konferences apstiprinājušas ar lēmumiem 18/CP.8 un 14/CP.11 un Kioto protokolu (kopējā standartizētā ziņošanas formāta 5.sektors);

7.1.3. informāciju par Kioto protokola 3.panta 3. un 4.punktā noteiktajām darbībām, ņemot vērā LPV ZIZIMM 2003 un Kioto protokola atsauces vadlīnijas par emisiju un noteiktā daudzuma uzskaiti un apkopojot informāciju kopējā standartizētā ziņošanas formātā atbilstoši konvencijas un Kioto protokola līgumslēdzēju pušu konferenču apstiprinātajiem lēmumiem 15/CP.10, 16/CMP.1, 17/CMP.1, 15/CMP.1, 6/CMP.3;

7.2. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, elektroniski saskaņojot ar Zemkopības ministriju, iesniedz:

7.2.1. aprēķinus par lauksaimniecības sektoru, ņemot vērā šo noteikumu 2.pielikumā norādīto informāciju un 1996 KPSP, 2000 LPV, LPV ZIZIMM 2003 vadlīnijas. Aprēķinus elektroniski apkopo kopējā standartizētā ziņošanas formātā atbilstoši konvencijas līgumslēdzēju pušu konferences lēmumam 18/CP.8 (kopējā standartizētā ziņošanas formāta 4.sektors);

7.2.2. emisiju aprēķinu aprakstus, ņemot vērā ziņošanas vadlīnijas, kuras konvencijas līgumslēdzēju pušu konference apstiprinājusi ar lēmumu 18/CP.8;

7.3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iesniedz šo noteikumu 2.pielikuma 1.tabulas 5(V) sadaļā minēto informāciju par darbību datiem;

7.4. šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētās institūcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei iesniedz informāciju par darbību datu un siltumnīcefekta gāzu emisiju iespējamām neprecizitātēm (procentos).

III. Inventarizācijas kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles procedūras un darbības

8. Kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles programma (4.pielikums) nodrošina inventarizācijas atbilstību konvencijas kvalitātes standartiem un ir saistoša visām šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētajām institūcijām.

9. Kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles programma ietver informāciju par:

9.1. inventarizācijai noteiktajiem vispārīgajiem mērķiem;

9.2. konkrētu darbu veikšanu;

9.3. kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas plānu, kurā iekļauj:

9.3.1. kvalitātes kontroles procedūras;

9.3.2. kvalitātes nodrošināšanas procedūras;

9.3.3. dokumentēšanas un arhivēšanas procedūras;

9.3.4. atbildības un laika grafiku kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles procedūru ieviešanai;

9.3.5. inventarizācijas uzlabošanas plānu, kurā iekļauj:

9.3.5.1. specifisku kvalitātes mērķu sasniegšanas novērtējumu;

9.3.5.2. iekšējo uzlabojumu plānu ieviešanas novērtējumu;

9.3.5.3. informāciju par kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles procedūru rezultātiem;

9.3.5.4. informāciju par konvencijas sekretariāta veikto pārbaužu rezultātiem.

10. Kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles programmu aktualizē ne retāk kā reizi piecos gados.

11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uzrauga un koordinē inventarizācijas kvalitātes nodrošināšanu un kvalitātes kontroli, inventarizācijas nacionālās sistēmas darbību un tās efektivitāti.

12. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar šo noteikumu 3.punktā minētajām institūcijām katru gadu līdz 30.jūnijam rīko sanāksmi par inventarizācijas norisi, kurā analizē problēmas, aprēķinos izmantotās metodes, kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles plānu, nepieciešamos uzlabojumus un citus jautājumus.

13. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina trešās puses iesaistīšanu inventarizācijas, tai skaitā nacionālā inventarizācijas ziņojuma un tiešā un netiešā siltumnīcefekta gāzu emisiju datu (kas apkopoti kopējā standartizētā ziņošanas formātā), kvalitātes izvērtēšanā saskaņā ar šo noteikumu 4. un 5.pielikumā minētajām procedūrām.

IV. Ziņošanas kārtība saskaņā ar konvencijas un Kioto protokola prasībām

14. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija katru gadu līdz 15.janvārim elektroniski ievieto Eiropas Vides aģentūras centrālajā datu krātuvē (un par to informē Eiropas Komisiju):

14.1. sākotnējos siltumnīcefekta gāzu emisiju datus, kas apkopoti kopējā standartizētā ziņošanas formātā atbilstoši konvencijas līgumslēdzēju pušu konferenču lēmumiem 18/CP.8 un 14/CP.11;

14.2. sākotnējo nacionālo inventarizācijas ziņojumu, kurā ietverta informācija no 1990.gada līdz gadam pirms iepriekšējā kalendāra gada (x – 2).

15. Divu darbdienu laikā pēc Eiropas Komisijas izvērtējuma par siltumnīcefekta gāzu emisiju datiem un sākotnējo nacionālo inventarizācijas ziņojumu saņemšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija to elektroniski nosūta šo noteikumu 3.punktā minētajām institūcijām. Šo noteikumu 3.punktā minētās institūcijas piecu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas elektroniski iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā priekšlikumus siltumnīcefekta gāzu emisiju datu un sākotnējā nacionālā inventarizācijas ziņojuma uzlabošanai.

16. Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas (nacionālā inventarizācijas ziņojuma un emisiju datu) saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izveido uzraudzības komiteju, iekļaujot tajā pārstāvjus no šo noteikumu 3.punktā minētajām institūcijām.

17. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija katru gadu līdz 30.janvārim nosūta šo noteikumu 3.punktā minētajām institūcijām un siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas uzraudzības komitejai nacionālā inventarizācijas ziņojuma projektu, kas sagatavots atbilstoši šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem. Šo noteikumu 3.punktā minētās institūcijas un siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas uzraudzības komiteja 20 dienu laikā pēc nacionālā inventarizācijas ziņojuma projekta saņemšanas iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinumu par nacionālā inventarizācijas ziņojuma projektu.

18. Ņemot vērā Eiropas Komisijas izvērtējumu par tiešajiem un netiešajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju datiem un sākotnējo nacionālo inventarizācijas ziņojumu, kā arī šo noteikumu 15. un 17.punktā minētos priekšlikumus un atzinumus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija precizē nacionālo inventarizācijas ziņojumu un tiešos un netiešos siltumnīcefekta gāzu emisiju datus.

19. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija katru gadu līdz 15.martam iesniedz Eiropas Komisijā nacionālo inventarizācijas ziņojumu un pārrēķinātos tiešos un netiešos siltumnīcefekta gāzu emisiju datus, kā arī elektroniski paziņo Eiropas Vides aģentūrai par informācijas un datu ievietošanu Eiropas Vides aģentūras centrālajā datu krātuvē.

20. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija katru gadu līdz 15.aprīlim elektroniski ievieto siltumnīcefekta gāzu emisiju datus Eiropas Vides aģentūras centrālajā datu krātuvē. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iesniedz nacionālo inventarizācijas ziņojumu un pārrēķinātos tiešos un netiešos siltumnīcefekta gāzu emisiju datus konvencijas sekretariātam un paziņo Eiropas Komisijai un Eiropas Vides aģentūrai par informācijas un datu ievietošanu Eiropas Vides aģentūras centrālajā datu krātuvē.

21. Ja, izvērtējot nacionālo inventarizācijas ziņojumu un pārrēķinātos tiešos un netiešos siltumnīcefekta gāzu emisiju datus, konvencijas sekretariātam rodas iebildumi vai priekšlikumi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 14 dienu laikā pēc minētā izvērtējuma saņemšanas izdara nepieciešamos precizējumus un iesniedz tos konvencijas sekretariātā.

22. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija publicē nacionālā inventarizācijas ziņojuma un siltumnīcefekta gāzu emisiju datu gala versiju ministrijas tīmekļa vietnē.

V. Noslēguma jautājums

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumus Nr.157 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 30.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 27.marta noteikumiem Nr.217
Komersantu iesniedzamie dati

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 27.marta noteikumiem Nr.217

1.tabula

Ikgadējai siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai nepieciešamie dati par x – 2 gadu un vēsturiskajiem gadiem saistībā ar izmaiņām datos un institūcijas, kas atbildīgas par datu sagatavošanu un sniegšanu

Siltumnīcefektu izraisošo gāzu avots un piesaistes kategorijas saskaņā ar konvencijas līgumslēdzēju pušu lēmumiem (kopējā ziņošanas formāta kategorijas)

Darbības dati/parametrs

Atbildīgās institūcijas/

datu avoti

Tabula 1.A(a) – Enerģētikas nozares pamatdati, kurināmā (degvielas) dati

 1.A.1. Enerģētika:

a. elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana

b. naftas pārstrāde

c. cietā kurināmā apstrāde un citas enerģētikas nozares

 -) Energoresursu patēriņš saskaņā ar EUROSTAT ziņošanas formātu;

-) Datu neprecizitāte

Centrālā statistikas pārvalde (CSP)

 Aprēķini

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (Centrs)

 1.A.2. Apstrādes rūpniecība:

a. dzelzs un tērauda ražošana

b. krāsaino metālu ražošana

c. ķīmiskā rūpniecība

d. papīra masas, papīra izstrādājumu ražošana

e. pārtikas rūpniecība

f. citas nozares un būvniecība

 -) Energoresursu patēriņš saskaņā ar EUROSTAT ziņošanas formātu;

 -) Datu neprecizitāte

CSP

 Aprēķini

Centrs

1.A.3. Transports:

 a. vietējā aviācija-) Degvielas patēriņš;

-) Lidmašīnu kustība Latvijas lidostās:

• pacēlušās lidmašīnas (atsevišķi norāda datus iekšzemes un starptautiskajā satiksmē);

• nolaidušās lidmašīnas

(atsevišķi norāda datus iekšzemes un starptautiskajā satiksmē);

-) Datu neprecizitāte

CSP

 b. ceļu transports -) Degvielas patēriņš;

-) Datu neprecizitāte

CSP

 -) Minimālās un maksimālās vidējās mēneša temperatūras

Centrs

-) Transportlīdzekļu statistika:

vieglo automašīnu sadalījums –

pēc izlaides gada, izmantotās degvielas veida, dzinēja tilpuma (mazāki par 1,4 l; 1,4–2,0 l un lielāki par 2,0 l);

kravas automašīnu sadalījums – pēc izlaides gada, izmantotās degvielas veida, pilnās masas;

motociklu sadalījums – pēc izlaides gada un motora tilpuma.

Pārskats reizi trijos gados par vidējiem gada nobraukumiem (km/gadā), vieglajām automašīnām,  kravas automašīnām, autobusiem;

-) Datu neprecizitāte

Satiksmes ministrija, valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"

Aprēķiniem izmanto Eiropas Vides aģentūras izstrādāto COPERT vai tam līdzvērtīgu modeli

VARAM

 c. dzelzceļš -) Degvielas patēriņš;

-) Datu neprecizitāte

CSP

 Aprēķini

VARAM

 d. vietējā kuģniecība -) Degvielas patēriņš;

-) Datu neprecizitāte

CSP/Saskaņā ar ekspertu pētījumu*

 Aprēķini

VARAM

 e. cita (norādīt kāda) -) Degvielas patēriņš;

-) Datu neprecizitāte

CSP

 Aprēķini

VARAM

 1.A.4. Citas nozares:

a. pārējie patērētāji

b. mājsaimniecība

c. lauksaimniecība/mežsaimniecība/zivsaimniecība

 Energoresursu patēriņš saskaņā ar EUROSTAT ziņošanas formātu;

-) Datu neprecizitāte

CSP

 Aprēķini

Centrs

 1.A.5. Cita (norādīt, kāda, piemēram, militārā aviācija) -) Energoresursu patēriņš saskaņā ar EUROSTAT ziņošanas formātu;

-) Datu neprecizitāte

CSP

 Aprēķini

Centrs

 1.A(b) Kurināmā (degvielas) patēriņa aktivitātes – vispārējā pieeja -) Energoresursu patēriņš saskaņā ar EUROSTAT ziņošanas formātu;

 -) Datu neprecizitāte

CSP

 Aprēķini

Centrs

 1.A(d) Rūpnieciskās izejvielas un kurināmā izmantošana nolūkiem, kas nav saistīti ar enerģētiku -) Energoresursu patēriņš saskaņā ar EUROSTAT ziņošanas formātu;

 -) Datu neprecizitāte

CSP

 Aprēķini

Centrs

 1.B.2. Kurināmā gaistošās emisijas -) Valstī gadā izmantotais benzīna daudzums (TJ);

-) Datu neprecizitāte

CSP

 Aprēķini

Centrs

 1.C Starptautiskā aviācija un kuģniecība un daudzpusēji darījumi -) Degvielas patēriņš;

-) Datu neprecizitāte

CSP

 Aprēķini

VARAM

2. Rūpnieciskie procesi/ražošana:

 A.  Minerālie produkti

B.  Ķīmiskā rūpniecība

C.  Metālu ražošana

D.  Citu produktu ražošana

E.   Halogēnu saturošo ogļūdeņražu un SF6  ražošana

F.   Halogēnu saturošo ogļūdeņražu un  SF6  patēriņš

G.  Citi

-) Saražotā produkcija, t: cementa klinkers, krāsns putekļi, kaļķi, tērauds;

-) Izmantotās izejvielas, t:

 kaļķakmens, dolomīts, māls, fluoršpats, soda, potašs, kokss un čuguns

Centrs/Komersanti

 -) Izmantotais F-gāzu apjoms, kg

Centrs/Zāļu valsts aģentūra/komersanti

-) Izmantotā bitumena daudzums
-) Saražotais pārtikas produktu un dzērienu daudzums
-) Datu neprecizitāte

CSP, Centrs

 Aprēķini

Centrs

3. Šķīdinātāju un citu ķīmisko produktu lietošana:

A. Krāsu pielietošana

B. Attaukošana un sausā tīrīšana

C. Ķīmiskie produkti, rūpniecība

D. Cita 

 -) NMGOS saturošo ķīmisko vielu saražotais un importētais apjoms;

-) Datu neprecizitāte

Centrs

 Aprēķini

Centrs

4. Lauksaimniecība:

A. Lauksaimniecības dzīvnieku iekšējie (zarnu) fermentācijas procesi

  

B. Kūtsmēslu apsaimniekošana

  

C. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

 

-) Lauksaimniecības dzīvnieku un putnu skaits kopā, vecuma grupās un pa novadiem, tūkstošos;

-) Lopu un putnu produktivitāte (vidējais piena izslaukums no govs, kg; vidējā olu ieguve no vienas dējējvistas, skaits)

CSP

-) Slāpekļa (N) daudzums kūtsmēslos pēc lauksaimniecības dzīvnieku sugas, kg/gadā

LLU

-) Kūtsmēslu apsaimniekošanas sistēmu veidi (%), reizi trīs gados
-) Zemes kopplatība un tās sadalījums pēc zemes lietošanas mērķiem (tai skaitā kultivētās pļavas un ganības), tūkst. ha
-) Sējumu platības, tūkst. ha;

-) Lauksaimniecības kultūru kopraža, tūkst. t;

-) Izmantotie slāpekļa minerālmēsli (pārrēķinot 100 % augu barības elementos, tūkst. t)

CSP

-) Organiski bagātās augsnes, ha (histosols)

LLU/Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

-) Datu neprecizitāte

CSP, LLU, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Aprēķini

LLU

5. Zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība (ZIZIMM):

A. Mežu zeme

A.1. Mežu zeme, atlikusī mežu zeme

A.2. Zeme, kas pārveidota par mežu zemi

B. Aramzeme

B.1. Aramzeme, atlikusī aramzeme

B.2. Zeme, kas pārveidota par aramzemi

C. Ganības

C.1. Ganības, atlikušās ganības

C.2. Zeme, kas pārveidota par ganībām

D. Mitraines

D.1. Mitraines, atlikušās mitraines

D.2. Zeme, kas pārveidota par mitraini

E. Apmetnes

E.1. Apmetnes, atlikušās apmetnes

E.2. Zeme, kas pārveidota par apmetnēm

F. Cita zeme

F.1. Cita zeme, atlikusī cita zeme

F.2. Zeme, kas pārveidota par citu zemi

G. Citi

Ievāktie meža produkti

 -) Informācija par izmantoto pieeju, lai attēlotu zemju platības, un par zemes lietojuma datubāzi (bāzēm), kuras izmantotas inventarizācijas sagatavošanai;

-) Zemes lietojuma definīcijas un pielietotās klasifikācijas sistēmas un to atbilstība/sakritība ar ZIZIMM kategorijām

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"pēc saskaņošanas ar ZM

5A–5G (saskaņā ar kopējā ziņošanas formāta kategorijām):

1. Zemes kopplatība un tās sadalījums pēc zemes lietošanas mērķiem, tūkst. ha

CSP/ Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

 2. Oglekļa krājas izmaiņa dzīvajā biomasā:

· pieaugums, tūkst. t;

· zudumi, tūkst. t

 3. Neto oglekļa krājas izmaiņa atmirušajās organiskajās vielās, tūkst. t

 4. Neto oglekļa krājas izmaiņa augsnē:

·  minerālās augsnes, tūkst. t;

·  organiskās augsnes, tūkst. t

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" pēc saskaņošanas ar ZM

5. Organiski bagātās augsnes, (5.B.1; 5.C.1), tūkst. ha

LLU/ Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

 -) Datu neprecizitāte

  

CO2 piesaistes un emisiju aprēķini

LLU/ Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

 5 (IV) Oglekļa dioksīda emisijas no kaļķošanas materiāla pielietošanas lauksaimniecībā

 

 -) Iestrādātie kaļķi:

·  pavisam, tūkst.t;

·  uz 1 ha kaļķotās platības, t;

-) Datu neprecizitāte

CSP

 Aprēķini

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

5 (V) Biomasas dedzināšana pa 5.sadaļas kategorijām-) Izdedzinātās mežu platības, ha

CSP

-) Izdedzinātās kūlas platības, ha

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

-) Zaru atlieku dedzināšana mežā uz vietas

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" pēc saskaņošanas ar ZM

-) Datu neprecizitāte

CSP, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

 Aprēķini

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

6. Atkritumu apsaimniekošana:

 A. Cieto atkritumu izgāztuves

B. Notekūdeņu apstrāde

C. Atkritumu sadedzināšana

D. Citi (kompostēšana)

-) Izgāztuvēs noglabāto atkritumu daudzums un veids (no datubāzes "3 – Atkritumi")

Centrs

 -) Dati par atgūto CH4 (metānu) no atkritumu izgāztuvēm

Centrs/komersanti

-) Pastāvīgo iedzīvotāju skaits, tūkstoši;

 -) Saražotās pārtikas rūpniecības produkcijas apjoms, tonnas/gadā

CSP

-) Notekūdeņu attīrīšana, novadīto notekūdeņu daudzums un piesārņojošo vielu emisija (no datubāzes "2 – Ūdens");

 -) Sadedzinātais atkritumu daudzums un veids, bez enerģijas atguves (no datubāzes "3 – Atkritumi");

 -) Kompostētais atkritumu daudzums (no datubāzes "3 – Atkritumi")

Centrs

-) Datu neprecizitāte

CSP, Centrs

 Aprēķini

Centrs

 7. Pamatavotu noteikšana

VARAM

 8. Pārrēķini (skaidrojošā informācija)

Iesaistītās institūcijas/VARAM

 Emisiju neprecizitātes

Iesaistītās institūcijas/VARAM

*Pētījums – ja nav publicētu datu.

2.tabula

Ikgadējo rādītāju saraksts Lēmuma 280/2004/EK ietvaros Latvijas Republikas Centrālajai statistikas pārvaldei ziņošanai par x – 2 gadu un vēsturiskajiem gadiem saistībā ar izmaiņām datos

Nr.
p.k.

Enerģētikas efektivitātes rādītāji saskaņā ar Eurostat nomenklatūru

Rādītājs

Numerators/denominators

 Vadlīnijas/definīcijas (2) (3)

1.

 MAKRO Kopējā CO2 intensitāte attiecībā uz IKP, t/milj. EUR Iekšzemes kopprodukts (IKP), mljrd. EUR (EK2000)Iekšzemes kopprodukts salīdzināmās 2000.gada cenās (avots: nacionālie konti)

2.

 MAKRO B0 Enerģija saistībā ar CO2 intensitāti attiecībā uz IKP, t/milj. EUR IKP, mljrd. EUR (EK2000)Iekšzemes kopprodukts salīdzināmās 2000.gada cenās (avots: nacionālie konti)

3.

 RŪPNIECĪBA A1 Enerģija saistībā ar CO2 rūpniecības intensitāti, t/milj. EUR Pievienotā bruto vērtība kopējai rūpniecībai, mljrd. EUR (EK2000)Pievienotā bruto vērtība salīdzināmās 2000.gada cenās ražošanas rūpniecības nozarēs (NACE 15–22, 24–37), būvniecībā (NACE 45), šahtās un raktuvēs (izņemot akmeņogļu šahtas un naftas un gāzes ieguvi) (NACE 13–14) (avots: nacionālie konti)

4.

 MĀJSAIMNIECĪBAS A.1 Specifiskas CO2 mājsaimniecību emisijas, t/mājokli Kopējais mājokļu skaits, 1000Kopējais mājokļu skaits (EUROSTAT Būvju klasifikācija CC (turpmāk – CC) 11)

5.

 PAKALPOJUMI A0 CO2 komercsektora un institūciju sektora intensitāte, t/milj. EUR Pievienotā bruto vērtība – pakalpojumi, mljrd. EUR (EK2000)Pievienotā bruto vērtība salīdzināmās 2000.gada cenās pakalpojumos

(NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99) (avots: nacionālie konti)

6.

 PĀRVEIDOŠANA Specifiskas CO2 emisijas no valsts un pašražotāju elektrostacijām, t/TJ Visi produkti – izlaide valsts un pašražotāju termoelektrostacijās, PJSaražotā bruto elektroenerģija un siltumenerģija (kas pārdota trešajām pusēm), ko rada valsts un pašražotāju termoelektrostacijas un termoelektrocentrāles. Nav ietverta izlaide tikai no spēkstacijām (avots: enerģijas bilance)

7.

 RŪPNIECĪBA A1.11 Kopējā CO2 intensitāte – dzelzs un tērauda rūpniecība, t/milj. EUR Pievienotā bruto vērtība – dzelzs un tērauda rūpniecība, mljrd. EUR (EK2000)Pievienotā bruto vērtība salīdzināmās 2000.gada cenās dzelzs un tērauda un dzelzs sakausējumu ražošanā (NACE 27.1), cauruļu ražošanā (NACE 27.2), cita veida dzelzs un tērauda pirmajā pārstrādes procesā (NACE 27.3), dzelzs liešanā (NACE 27.51) un tērauda liešanā (NACE 27.52) (avots: nacionālie konti)

8.

 RŪPNIECĪBA A1.2 Ar enerģētiku saistītā CO2 intensitāte – ķīmijas rūpniecība, t/milj. EUR Pievienotā bruto vērtība – ķīmijas rūpniecība, mljrd.  EUR (EK2000)Pievienotā bruto vērtība salīdzināmās 2000.gada cenās ķīmisko produktu ražošanā (NACE 24) (avots: nacionālie konti)

9.

 RŪPNIECĪBA A1.3 Ar enerģētiku saistītā CO2 intensitāte – stikla, keramikas un celtniecības materiālu rūpniecība, t/milj. EUR Pievienotā bruto vērtība – stikla, keramikas un celtniecības materiālu rūpniecība, mljrd. EUR (EK2000)Pievienotā bruto vērtība salīdzināmās 2000.gada cenās metālu nesaturošu minerālproduktu ražošanā (NACE 26) (avots: nacionālie konti)

10.

 RŪPNIECĪBA A1.4 Ar enerģētiku saistītā CO2 intensitāte – pārtikas, dzērienu un tabakas rūpniecībā, t/milj. EUR Pievienotā bruto vērtība – pārtikas, dzērienu un tabakas rūpniecība, milj. EUR (EK2000)Pievienotā bruto vērtība salīdzināmās 2000.gada cenās pārtikas produktu un dzērienu (NACE 15) un tabakas produktu (NACE 16) ražošanā (avots: nacionālie konti)

11.

 RŪPNIECĪBA A1.5 Ar enerģētiku saistītā CO2 intensitāte – papīra un drukas rūpniecībā, t/milj. EUR Pievienotā bruto vērtība – papīra un drukas rūpniecība, milj. EUR (EK2000)Pievienotā bruto vērtība salīdzināmās 2000.gada cenās celulozes, papīra un papīra produktu ražošanā (NACE 21) un rakstīto mediju publicēšanā, drukāšanā un pavairošanā (NACE 22) (avots: nacionālie konti)

12.

 MĀJSAIMNIECĪBAS A0 Specifiskas CO2 emisijas no mājsaimniecībām telpu apkurināšanai, t/m2 Dzīvojamā fonda kopējā platība milj. m2Dzīvojamā fonda kopējā platība (CC 11)

13.

 PAKALPOJUMI B0 Specifiskas CO2 emisijas no komercsektora un institucionālā sektora telpu apkurināšanai, kg/m2 Nedzīvojamo ēku kopējā platība, milj. m2Nedzīvojamo ēku kopējā platība (CC 12)

14.

 PĀRVEIDOŠANA d0 Specifiskas CO2 emisijas no valsts elektrostacijām, t/TJ Visu produktu izlaide valsts termoelektrostacijās, PJBruto saražotā elektroenerģija un siltumenerģija (kas pārdota trešajām pusēm), ko rada valsts termoelektrostacijas un termoelektrocentrāles. Nav iekļauta izlaide tikai no spēkstacijām (avots: enerģētikas bilance)

15.

 PĀRVEIDOŠANA e0 Specifiskas CO2 emisijas no pašražotāju iekārtām, t/TJ Visu produktu izlaide pašražotāju termoelektrostacijās, PJBruto saražotā elektroenerģija un siltumenerģija (kas pārdota trešajām pusēm), ko rada pašražotāju termoelektrostacijas un termoelektrocentrāles (avots: enerģētikas bilance)

16.

 PĀRVEIDOŠANAOglekļa intensitāte kopējā enerģijas ražošanā, t/TJ Visu produktu izlaide valsts un pašražotāju elektrostacijās, PJKopējā saražotā elektroenerģija un trešajām pusēm pārdotā siltumenerģija, ko rada valsts un pašražotāju spēkstacijas un termoelektrocentrāles. Ietver elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem enerģijas avotiem un kodolenerģiju (avots: enerģētikas bilance)

17.

 RŪPNIECĪBAKopējais enerģijas patēriņš no rūpniecības, PJ  Ietver galīgo enerģijas patēriņu no rūpniecības nozarēm visos enerģijas avotos (ieskaitot biomasu un elektroenerģijas patēriņu) (avots: enerģētikas bilance)

18

 MĀJSAIMNIECĪBASKopējais enerģijas patēriņš no mājsaimniecībām, PJ  Ietver mājsaimniecību galīgo enerģijas patēriņu no visiem enerģijas avotiem (ieskaitot biomasu un elektroenerģijas patēriņu) (avots: enerģētikas bilance)

19.

 TRANSPORTS Oglekļa intensitāte transporta jomā, t/TJ Kopējais galīgais enerģijas patēriņš transporta jomā, PJIetver galīgo enerģijas patēriņu no visiem enerģijas avotiem (ieskaitot biomasu un elektroenerģijas patēriņu) (avots: enerģētikas bilance)

20.

 TRANSPORTS E1   Vietējā gaisa transporta pasažieri, milj.Personu skaits, neieskaitot lidojuma dežurējošos darbiniekus un kabīnes komandu, veicot ceļojumu gaisā (tikai vietējā aviācija) (avots: transporta statistika).

Piezīme. Darbības datiem jāsaskan ar emisiju datiem (ja iespējams)

21.

 TRANSPORTS D0Autotransporta kravu apgrozība uz ceļa, milj. tkm  Transportēto kravu tonnu un kilometru skaits vieglajos un smagajos transportlīdzekļos; viena tonna un kilometrs atbilst vienas tonnas transportēšanai pa ceļu viena kilometra attālumā (avots: transporta statistika).

Piezīme. Darbības datiem ir jāsaskan ar emisiju datiem (ja iespējams)

22.

 TRANSPORTS C0   Pasažieru apgrozība ar automašīnām, milj. pasažierkilometruTransportlīdzekļa nobraukto km skaits attiecībā uz vieglajiem automobiļiem; viens pasažierkilometrs ir viena pasažiera transportēšana viena kilometra attālumā (avots: transporta statistika).

Piezīme. Darbības datiem jāsaskan ar emisiju datiem (ja iespējams)

23.

 TRANSPORTS C0

 

Vieglo automobiļu nobraukto kilometru skaits, milj. km  Transportlīdzekļa kilometru skaits vieglajiem automobiļiem (avots: transporta statistika).

Piezīme: Darbības datiem jābūt konsekventiem ar emisiju datiem (ja iespējams)

24.

 TRANSPORTS B0   Ar dīzeļdegvielu darbināmo vieglo transportlīdzekļu skaits, milj. kmTransportlīdzekļa nobraukto km skaits attiecībā uz vieglajiem automobiļiem, ko darbina ar dīzeļdegvielu un kam piešķirtas atļaujas izmantot ceļus, kas atvērti sabiedriskajam transportam (avots: transporta statistika)

25.

 TRANSPORTS B0   Ar benzīnu darbināmo vieglo transportlīdzekļu skaits, milj. kmAr benzīnu darbināmo transportlīdzekļu nobraukto km skaits attiecībā uz pasažieru mašīnām, kam ir atļaujas izmantot ceļus, kas pieejami sabiedriskajam transportam (avots: transporta statistika)

(1)  Dalībvalsts ziņo par numeratoru un denominatoru, ja tas nav ietverts KZF.

(2)  Dalībvalstij ir jāievēro šīs vadlīnijas. Ja tā nevar ievērot tieši šīs vadlīnijas vai ja numerators un denominators nav pilnībā konsekventi, dalībvalstij tas ir skaidri jānorāda.

(3)  Atsauces uz IPCC avota kategorijām attiecas uz IPCC (1996.gads) Izskatītās 1996.gada IPCC vadlīnijas attiecībā uz nacionālajām siltumnīcas efektu izraisošo gāzu inventarizācijām.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 27.marta noteikumiem Nr.217
Veselības ministrijas iesniedzamie dati

I. Dati par anestēzijas vajadzībām paredzētā slāpekļa (I) oksīda (N2O) apriti

1.tabula

Komersanta nosaukums

 Ievestā N2O daudzums (t/g)

 Realizētā N2O daudzums (t/g)

      
      

II. Fluorēto siltumnīcefekta gāzu (HFC-134a) emisijas no medicīnisko preparātu importētāju medicīniskajiem inhalatoriem

2.tabula

Medikamenta (aerosola) nosaukums un reģistrācijas apliecības īpašnieka nosaukums

 HFC-134a daudzums vienā vienībā (aerosola flakons) (g)

 Vidējais gada laikā izlietotais aerosolu skaits vienam slimniekam (gab.)

 Importēto medikamentu (aerosolu) skaits gadā (gab.)

 gads

 Bioparox (Les Laboratories Servier, Francija)      
 Berotec (Boehringer Ingelheim Pharma, Vācija)      
 Flixotide inhalators (Glaxo Wellcome Manufacturing Pte Ltd, Singapūra)      
 Ecobec Easi – Breathe (IVAX CR.a.s., Čehija)      
 Ecobec (IVAX CR.a.s., Čehija)      
 Ecosal (IVAX CR.a.s., Čehija)      
 Ventolin Inhaler (Glaxo Wellcome Operations, Lielbritānija)      
 Berodual (Boehringer Ingelheim Pharma, Vācija)      
 Serotide (Glaxo Wellcome Operations, Lielbritānija)      
 Berotec N (Boehringer Ingelheim Pharma, Vācija)      
 Berodual N (Boehringer Ingelheim Pharma, Vācija)      
 Cits (norādīt tipu)      
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 27.marta noteikumiem Nr.217
Kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles programma

1. Kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles programmas mērķi

1. Mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, caurskatāmu un ticamu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un piesaistes inventarizāciju, ieviešot kvalitātes nodrošināšanas (pārbaudes procedūru plānota sistēma, kuru veic persona, kas nav tieši iesaistīta inventarizācijas sagatavošanas procesā (trešā persona)) un kvalitātes kontroles (pēc vienota parauga noteiktu procedūru un darbību sistēma, kuras veic inventarizācijas sagatavotājs, lai novērtētu un kontrolētu inventarizācijas kvalitāti un tās attīstību) procedūras emisiju inventarizācijas sagatavošanas un attīstības procesā, tai skaitā novērtējot emisiju neprecizitātes. Kvalitātes kontroles procedūras un darbības ietver datu ieguves un aprēķinu precizitātes pārbaudes, emisiju aprēķinu un mērījumu precizitātes pārbaudes, neprecizitāšu noteikšanu, informācijas arhivēšanu un ziņošanu. Kvalitātes kontroles darbības ietver arī pamatavotu, darbības datu, emisiju faktoru un metožu tehniskās pārbaudes.

2. Kvalitātes mērķi atbilst inventarizācijas principiem par pārskatāmību, pilnību, saskaņotību, salīdzināmību, precizitāti un savlaicīgumu. Kvalitātes mērķi ir konkrēti un izmērāmi. Šos mērķus var mainīt katru gadu. Konkrēti mērķi tiek noteikti ikgadējā nozaru ekspertu sanāksmē.

1.1. Mērķi saistībā ar pārskatāmību

3. Lai nodrošinātu pārskatāmību:

3.1. Nacionālajā inventarizācijas ziņojumā iekļauj pārskatāmu informāciju;

3.2. informāciju iekļauj kopējā standartizētā ziņošanas formātā ar datu tabulām (tabulās ietverot informāciju par lietoto metodoloģiju, aktīvajiem datiem un emisijām);

3.3. atslēgvārdus, indikatorus vai apzīmējumus lieto saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātajām vadlīnijām;

3.4. iespēju robežās ņem vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (turpmāk – konvencija) sekretariāta inventarizācijas pārbaužu ieteikumus par pārskatāmību;

3.5. norāda dokumentāciju par kvalitātes pārbaudes procedūrām un to ievērošanu kvalitātes kontroles laikā;

3.6. Nacionālajā inventarizācijas ziņojumā sniedz kopsavilkumu par izmaiņām kopš pēdējās inventarizācijas saistībā ar pārskatāmību.

1.2. Mērķi saistībā ar pabeigtību

4. Lai nodrošinātu pabeigtību:

4.1. aprēķina emisijas no visiem iespējamiem avotiem par oglekļa dioksīda (CO2) piesaisti un visām gāzēm, kas iekļautas Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātajās vadlīnijās;

4.2. iespēju robežās ņem vērā konvencijas inventarizācijas pārbaudītāju – starptautisko ekspertu – ieteikumus par uzlabojumiem;

4.3. norāda visas kopējā standartizētā ziņošanas formāta datu tabulas (gan kopsavilkuma, gan nozaru datu tabulas), trūkstošo datu vietās lietojot vadlīnijās noteiktos apzīmējumus;

4.4. ievēro un pārbauda laikrindu secīgumu un pēctecību;

4.5. nacionālajā inventarizācijas ziņojumā sniedz informāciju par šo kvalitātes kritēriju;

4.6. norāda visus pārrēķinu iemeslus un iemeslus, kāpēc datu vietā lietots apzīmējums NE (nav novērtēts) un IE (ietverts citur);

4.7. nosaka un analizē to emisiju avotus, kuru dati nav aprēķināti (lietots apzīmējums NE), un norāda neaprēķināšanas iemeslus, kā arī norāda turpmākās darbības pabeigtības uzlabošanai.

1.3. Mērķi saistībā ar saskaņotību

5. Lai nodrošinātu saskaņotību:

5.1. izveido saskaņotas emisiju un piesaistes laikrindas;

5.2. pēc izvērtēšanas iespēju robežās ņem vērā konvencijas sekretariāta inventarizācijas pārbaudēs saņemtos ieteikumus par saskaņotību;

5.3. nacionālajā inventarizācijas ziņojumā sniedz informāciju par saskaņotību un pārrēķiniem;

5.4. analizē saskaņotību, ja bijušas izmaiņas laikrindās;

5.5. sniedz skaidrojumu laikrindu emisiju kritumiem vai pieaugumiem.

1.4. Mērķi saistībā ar salīdzināmību

6. Lai nodrošinātu salīdzināmību:

6.1. emisiju aprēķināšanai lieto metodoloģijas un formātus saskaņā ar konvenciju un Kioto protokolu;

6.2. emisiju un CO2 piesaisti lokalizē un sadala saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām.

1.5. Mērķi saistībā ar precizitāti

7. Lai nodrošinātu precizitāti:

7.1. kvantitatīvi aprēķina emisiju neprecizitātes;

7.2. iespēju robežās galvenajiem avotiem izmanto Tier 2 vai augstāku metodi;

7.3. aprēķina neprecizitātes un sniedz par tām informāciju nacionālajā inventarizācijas ziņojumā;

7.4. nacionālajā inventarizācijas ziņojumā sniedz kopsavilkumu par izmaiņām neprecizitātēs un uzlabojumiem salīdzinājumā ar iepriekšējo inventarizāciju.

1.6. Mērķis saistībā ar savlaicīgumu

8. Eiropas Komisijā katru gadu iesniedz:

8.1. līdz 15.janvārim – emisiju datus (kopējā standartizētā ziņošanas formāta datu Excel tabulās), datus par X – 2 gadu un vēsturisko gadu datu pārrēķinus (XML formātā), īsu ziņojumu par izmaiņām saistībā ar iepriekšējo inventarizāciju;

8.2. līdz 15.martam – nacionālo inventarizācijas ziņojumu un pārrēķinātos tiešos un netiešos siltumnīcefekta gāzu emisiju datus.

9. Konvencijas sekretariātā katru gadu līdz 15.aprīlim iesniedz inventarizāciju, kas ietver datus (kopējā standartizētā ziņošanas formātā un XML formātā) un ziņojumu.

2. Kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles plāns

10. Kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles plāns (turpmāk – KN/KK plāns) nosaka kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles darbības (turpmāk – KN/KK darbības). KN/KK plāns ir iekšējs inventarizācijas dokuments, ar kuru plāno, organizē un ievieš visas KN/KK darbības. KN/KK plāns ir pieejams starptautiskajiem ekspertiem un trešajām personām.

11. Kvalitātes kontroles darbības veic atbilstoši Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Labas prakses vadlīniju (LPV 2000) vispārējai metodei (Tier 1) un atbilstoši avotu (nozaru) kategorijām (Tier 2). Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā kvalitātes kontroles darbības veic atbilstoši Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Labas prakses vadlīnijām zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektoram (LPV ZIZIMM 2003).

12. Kvalitātes kontroli veic divos posmos:

12.1. inventarizācijas sagatavotāji ievēro Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Labas prakses vadlīnijās (LPV 2000) un LPV ZIZIMM 2003 noteiktās kvalitātes kontroles darbības un procedūras (3.tabula), dokumentējot tās saskaņā ar 4.tabulu (kuru nosūta inventarizācijas apkopotājam arhivēšanai), kā arī aprakstot nacionālajā inventarizācijas ziņojumā;

12.2. inventarizācijas sagatavošanā neiesaistītās trešās puses eksperti pilnīgi vai daļēji pārbauda inventarizāciju saskaņā ar minētajām vadlīnijām, aizpildot un nosūtot šo noteikumu 5.pielikumā noteikto veidlapu inventarizācijas apkopotājam arhivēšanai.

13. Trešās puses eksperti veic pārbaudi pabeigtai inventarizācijai, novērtējot kvalitātes kontroles procedūru ieviešanu. Pārbaude apstiprina, ka datu kvalitātes mērķis ir sasniegts, un garantē, ka inventarizācija attēlo labākos iespējamos emisiju un piesaistes aprēķinus, ņemot vērā zināšanu un datu pieejamību un atbalsta kvalitātes kontroles programmas efektivitāti. Trešās puses eksperti veic pārbaudi un tās rezultātus (5.pielikums) iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, gala inventarizācijas apkopotājam un attiecīgās nozares ekspertam, lai izdarītu lēmumu pieņemšanai nepieciešamās izmaiņas.

14. Šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētās institūcijas nodrošina iekšējās (institūciju ietvaros) kvalitātes kontroles funkcijas saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Labas prakses vadlīnijām (LPV 2000), lai atvieglotu darbu aprēķinu pārbaudītājiem, kā arī nodrošinātu informācijas saglabāšanu un pēctecību un aprēķinu pārskatāmību. Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes inventarizācijas (aprēķinu un apraksta) sagatavošanā iekļauj šādu informāciju:

14.1. datu ieguves mehānisms;

14.2. datu atrašanās vietas apraksts;

14.3.  emisiju aprēķiniem lietotās metodes;

14.4.  emisiju aprēķiniem lietotie pieņēmumi;

14.5. izmantotie emisiju faktori;

14.6. emisiju aprēķinu datubāzes apraksts;

14.7. datubāzes atrašanās vietas apraksts;

14.8. KN/KK darbību pārbaudes procedūras.

15. Ja, aprēķinot emisijas, ir mainīta metode, emisiju faktori vai cita informācija, šā pielikuma 14.punktā minēto aprakstu aktualizē. Aktualizēto aprakstu nosūta gala inventarizācijas apkopotājam arhivēšanai. 

2.1. Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes inventarizācija (aprēķini un ziņojums)

1.tabula

 Nr.p.k.

Veicamais darbs

Institūcija

 1. Inventarizācijas apstiprināšana un nosūtīšana konvencijas un Eiropas Komisijas noteiktajos termiņos

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – inventarizācijas apkopotāja

 2. Dalība kvalitātes un kvalitātes kontroles nodrošināšanas procesos un procesu koordinācija
 3. Inventarizācijas sagatavošanā iesaistīto institūciju informēšana par jaunumiem
 4. Ikgadējās inventarizācijas sanāksmes organizēšana
 5. Ekspertu darba koordinēšana, tai skaitā sanāksmju rīkošana, jaunākās informācijas izsūtīšana par Eiropas Komisijas ikgadējās inventarizācijas darba grupu
 6. Inventarizācijā iesaistīto institūciju iesūtītās informācijas apkopošana par nepieciešamajām izmaiņām inventarizācijā, ņemot vērā arī konvencijas sekretariāta sagatavotās rekomendācijas un saskaņošanu
 7. Prioritāro rādītāju un prioritāro papildrādītāju apkopošana saskaņā ar Eiropas Komisijas noteikto formu
 8. Nacionālā inventarizācijas ziņojuma struktūras nosūtīšana inventarizācijas sagatavošanā iesaistītajām institūcijām
 9. Inventarizācijas apkopošana kopējā standartizētā ziņošanas formātā, ņemot vērā konvencijas sekretariāta noteiktās prasības saistībā ar programmatūras lietošanu un nacionālā inventarizācijas ziņojuma sagatavošanu
 10. Nosūtīto inventarizāciju un tajās izmantoto materiālu dokumentēšana un arhivēšana

 ENERĢĒTIKA

 11. Aktīvo datu apkopošana

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

 

 12. Emisiju aprēķinu metodes izvēle, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātajām vadlīnijām
 13. Emisiju faktoru izvēle un pamatojums
 14. Lietoto pieņēmumu pamatojums
 15. Emisiju aprēķināšana
 16. Dalība aktīvo datu, emisijas faktoru, neprecizitāšu izvērtēšanā saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām; savu apsvērumu par neprecizitātēm iesniegšana galvenajam ekspertam, kurš apkopo kopējās neprecizitātes
 17. Sagatavoto aprēķinu kvalitātes kontrole saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2000 LPV Tier 1 un Tier 2 metodēm (3.tabula)
 18. Datu nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (XML formātā) par enerģētikas nozari (katru gadu līdz 1.decembrim)
 19. Enerģētikas nozares prioritāro rādītāju un prioritāro papildrādītāju iesniegšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim), aizpildot Eiropas Komisijas noteikto formu
 20. Apraksta sagatavošana par emisiju aprēķinu izmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējā gadā iesniegto inventarizāciju, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim)
 21. Nacionālā inventarizācijas ziņojuma enerģētikas nozares sadaļas sagatavošana saskaņā ar inventarizācijas apkopotāja izveidotu saturu, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim)
 22. Informācijas dokumentēšana un arhivēšana par enerģētikas nozari saistībā ar inventarizācijas gatavošanu, kā arī tās nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam
 23. Starptautisko ekspertu rekomendāciju ievērošana par iesniegto inventarizāciju. Ja tas nav iespējams, ikgadējā sanāksmē iepazīstina visus klātesošos ar šo informāciju, kopīgi izvērtē situāciju un dokumentē turpmāko rīcību
 24. Komentāru sagatavošana par Eiropas Komisijas un konvencijas atsūtītajiem izvērtējumiem (visa gada laikā)
 25. Ekspertu pieejamības nodrošināšana laikā, kad notiek starptautiskās inventarizācijas pārbaudes
 26. Priekšlikumu sagatavošana inventarizācijas uzlabošanai, kurus iesniedz inventarizācijas apkopotājam līdz kārtējai sanāksmei

 TRANSPORTS

 27. Aktīvo datu apkopošana

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 28. Emisiju aprēķinu metodes izvēle, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātajām vadlīnijām
 29. Emisiju faktoru izvēle un pamatojums
 30. Lietoto pieņēmumu pamatojums
 31. Emisiju aprēķināšana
 32. Dalība aktīvo datu, emisijas faktoru, neprecizitāšu izvērtēšanā saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām; savu apsvērumu par neprecizitātēm iesniegšana galvenajam ekspertam, kurš apkopo kopējās neprecizitātes
 33. Sagatavoto aprēķinu kvalitātes kontrole saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2000 LPV Tier 1 un Tier 2 metodēm (3.tabula)
 34. Datu nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (XML formātā) par transporta nozari (katru gadu līdz 1.decembrim)
 35. Transporta nozares prioritāro rādītāju un prioritāro papildrādītāju iesniegšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim), aizpildot Eiropas Komisijas noteikto formu
 36. Apraksta sagatavošana par emisiju aprēķinu izmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējā gadā iesniegto inventarizāciju, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim)
 37. Nacionālā inventarizācijas ziņojuma transporta nozares sadaļas sagatavošana saskaņā ar inventarizācijas apkopotāja izveidotu saturu, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim)
 38. Informācijas dokumentēšana un arhivēšana par transporta nozari saistībā ar inventarizācijas gatavošanu, kā arī tās nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam
 39. Starptautisko ekspertu rekomendāciju ievērošana par iesniegto inventarizāciju. Ja tas nav iespējams, ikgadējā sanāksmē iepazīstina visus klātesošos ar šo informāciju, kopīgi izvērtē situāciju un dokumentē turpmāko rīcību
 40. Komentāru sagatavošana par Eiropas Komisijas un konvencijas atsūtītajiem izvērtējumiem (visa gada laikā)
 41. Ekspertu pieejamības nodrošināšana laikā, kad notiek starptautiskās inventarizācijas pārbaudes
 42. Priekšlikumu sagatavošana inventarizācijas uzlabošanai, kurus iesniedz inventarizācijas apkopotājam līdz kārtējai sanāksmei

 RŪPNIECISKIE PROCESI

 43. Aktīvo datu apkopošana

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

 44. Emisiju aprēķinu metodes izvēle, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātajām vadlīnijām
 45. Emisiju faktoru izvēle un pamatojums
 46. Lietoto pieņēmumu pamatojums
 47. Emisiju aprēķināšana
 48. Dalība aktīvo datu, emisijas faktoru, neprecizitāšu izvērtēšanā saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām; savu apsvērumu par neprecizitātēm iesniegšana galvenajam ekspertam, kurš apkopo kopējās neprecizitātes
 49. Sagatavoto aprēķinu kvalitātes kontrole saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2000 LPV Tier 1 un Tier 2 metodēm (3.tabula)
 50. Datu nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (XML formātā) par rūpniecības nozari (katru gadu līdz 1.decembrim)
 51. Rūpniecības nozares prioritāro rādītāju un prioritāro papildrādītāju iesniegšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim), aizpildot Eiropas Komisijas noteikto formu
 52. Apraksta sagatavošana par emisiju aprēķinu izmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējā gadā iesniegto inventarizāciju, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim)
 53. Nacionālā inventarizācijas ziņojuma rūpniecības nozares sadaļas sagatavošana saskaņā ar inventarizācijas apkopotāja izveidotu saturu, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim)
 54. Informācijas dokumentēšana un arhivēšana par rūpniecības nozari saistībā ar inventarizācijas gatavošanu, kā arī tās nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam
 55. Starptautisko ekspertu rekomendāciju ievērošana par iesniegto inventarizāciju. Ja tas nav iespējams, ikgadējā sanāksmē iepazīstina visus klātesošos ar šo informāciju, kopīgi izvērtē situāciju un dokumentē turpmāko rīcību
 56. Komentāru sagatavošana par Eiropas Komisijas un konvencijas atsūtītajiem izvērtējumiem (visa gada laikā)
 57. Ekspertu pieejamības nodrošināšana laikā, kad notiek starptautiskās inventarizācijas pārbaudes
 58. Priekšlikumu sagatavošana inventarizācijas uzlabošanai, kurus iesniedz inventarizācijas apkopotājam līdz kārtējai sanāksmei

 ŠĶĪDINĀTĀJU UN CITU PRODUKTU LIETOŠANA

 59. Aktīvo datu apkopošana

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

  

 60. Emisiju aprēķinu metodes izvēle, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātajām vadlīnijām
 61. Emisiju faktoru izvēle un pamatojums
 62. Lietoto pieņēmumu pamatojums
 63. Emisiju aprēķināšana
 64. Dalība aktīvo datu, emisijas faktoru, neprecizitāšu izvērtēšanā saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām; savu apsvērumu par neprecizitātēm iesniegšana galvenajam ekspertam, kurš apkopo kopējās neprecizitātes
 65. Sagatavoto aprēķinu kvalitātes kontrole saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2000 LPV Tier 1 un Tier 2 metodēm (3.tabula)
 66. Datu nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (XML formātā) par šķīdinātāju un citu produktu lietošanu (katru gadu līdz 1.decembrim)
 67. Prioritāro rādītāju un prioritāro papildrādītāju iesniegšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim), aizpildot Eiropas Komisijas noteikto formu, attiecībā uz šķīdinātāju un citu produktu lietošanu
 68. Apraksta sagatavošana par emisiju aprēķinu izmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējā gadā iesniegto inventarizāciju, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (saskaņā ar KN/KK plānu)
 69. Nacionālā inventarizācijas ziņojuma sadaļas sagatavošana par šķīdinātāju un citu produktu lietošanu saskaņā ar inventarizācijas apkopotāja izveidotu saturu, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim)
 70. Informācijas dokumentēšana un arhivēšana par šķīdinātāju un citu produktu lietošanu saistībā ar inventarizācijas gatavošanu, kā arī tās nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam
 71. Starptautisko ekspertu rekomendāciju ievērošana par iesniegto inventarizāciju. Ja tas nav iespējams, ikgadējā sanāksmē iepazīstina visus klātesošos ar šo informāciju, kopīgi izvērtē situāciju un dokumentē turpmāko rīcību
 72. Komentāru sagatavošana par Eiropas Komisijas un konvencijas atsūtītajiem izvērtējumiem (visa gada laikā)
 73. Ekspertu pieejamības nodrošināšana laikā, kad notiek starptautiskās inventarizācijas pārbaudes
 74. Priekšlikumu sagatavošana inventarizācijas uzlabošanai, kurus iesniedz inventarizācijas apkopotājam līdz kārtējai sanāksmei

 LAUKSAIMNIECĪBA

 75. Aktīvo datu apkopošana

Latvijas Lauksaimniecības universitāte pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju

 76. Emisiju aprēķinu metodes izvēle, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātajām vadlīnijām
 77. Emisiju faktoru izvēle un pamatojums
 78. Lietoto pieņēmumu pamatojums
 79. Emisiju aprēķināšana
 80. Dalība aktīvo datu, emisijas faktoru, neprecizitāšu izvērtēšanā saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām; savu apsvērumu par neprecizitātēm iesniegšana galvenajam ekspertam, kurš apkopo kopējās neprecizitātes
 81. Sagatavoto aprēķinu kvalitātes kontrole saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2000 LPV Tier 1 un Tier 2 metodēm (3.tabula)
 82. Datu nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (XML formātā) par lauksaimniecības nozari (katru gadu līdz 1.decembrim)
 83. Lauksaimniecības nozares prioritāro rādītāju un prioritāro papildrādītāju iesniegšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim), aizpildot Eiropas Komisijas noteikto formu
 84. Apraksta sagatavošana par emisiju aprēķinu izmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējā gadā iesniegto inventarizāciju, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim)
 85. Nacionālā inventarizācijas ziņojuma lauksaimniecības nozares sadaļas sagatavošana saskaņā ar inventarizācijas apkopotāja izveidotu saturu, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim)
 86. Informācijas dokumentēšana un arhivēšana par lauksaimniecības nozari saistībā ar inventarizācijas gatavošanu, kā arī tās nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam
 87. Starptautisko ekspertu rekomendāciju ievērošana par iesniegto inventarizāciju. Ja tas nav iespējams, ikgadējā sanāksmē iepazīstina visus klātesošos ar šo informāciju, kopīgi izvērtē situāciju un dokumentē turpmāko rīcību
 88. Komentāru sagatavošana par Eiropas Komisijas un konvencijas atsūtītajiem izvērtējumiem (visa gada laikā)
 89. Ekspertu pieejamības nodrošināšana laikā, kad notiek starptautiskās inventarizācijas pārbaudes
 90. Priekšlikumu sagatavošana inventarizācijas uzlabošanai, kurus iesniedz inventarizācijas apkopotājam līdz kārtējai sanāksmei
 91. Lietoto pieņēmumu pamatošana

 Latvijas Lauksaimniecības universitāte pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju

ZEMES IZMANTOŠANA, ZEMES IZMANTOŠANAS MAIŅA UN MEŽSAIMNIECĪBA

 92. Aktīvo datu vākšana un apkopošana

Valsts aģentūra "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju

 93. Emisiju aprēķinu metodes izvēle, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātajām vadlīnijām
94. Emisiju faktoru izvēle un pamatojums
 95. Lietoto pieņēmumu pamatojums
 96. Oglekļa dioksīda piesaistes un emisiju aprēķināšana
 97. Dalība aktīvo datu, emisijas faktoru, neprecizitāšu izvērtēšanā saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Labas prakses vadlīnijām; savu apsvērumu par neprecizitātēm iesniegšana galvenajam ekspertam, kurš apkopo kopējās neprecizitātes
 98. Sagatavoto aprēķinu kvalitātes kontrole saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2000 LPV Tier 1 un Tier 2 metodēm (3.tabula)
 99. Datu nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (XML formātā) (katru gadu līdz 1.decembrim)
 100.  Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības nozares prioritāro rādītāju un prioritāro papildrādītāju iesniegšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim), aizpildot Eiropas Komisijas noteikto formu
 101. Apraksta sagatavošana par emisiju aprēķinu izmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējā gadā iesniegto inventarizāciju, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim)
 102. Nacionālā inventarizācijas ziņojuma zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības nozares sadaļas sagatavošana saskaņā ar inventarizācijas apkopotāja izveidotu saturu, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Labas prakses vadlīnijām, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (saskaņā ar KN/KK plānu)
 103. Informācijas dokumentēšana un arhivēšana par zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecības nozari saistībā ar inventarizācijas gatavošanu, kā arī tās nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam
 104. Starptautisko ekspertu rekomendāciju ievērošana par iesniegto inventarizāciju. Ja tas nav iespējams, ikgadējā sanāksmē iepazīstina visus klātesošos ar šo informāciju, kopīgi izvērtē situāciju un dokumentē turpmāko rīcību
 105. Komentāru sagatavošana par Eiropas Komisijas un konvencijas atsūtītajiem izvērtējumiem (visa gada laikā)
 106. Ekspertu pieejamības nodrošināšana laikā, kad notiek starptautiskās inventarizācijas pārbaudes
 107. Priekšlikumu sagatavošana inventarizācijas uzlabošanai, kurus iesniedz inventarizācijas apkopotājam līdz kārtējai sanāksmei

 ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

 108. Aktīvo datu apkopošana

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

 109. Emisiju aprēķinu metodes izvēle, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātajām vadlīnijām
 110. Emisiju faktoru izvēle un pamatojums
 111. Lietoto pieņēmumu pamatojums
 112. Emisiju aprēķināšana
 113. Dalība aktīvo datu, emisijas faktoru, neprecizitāšu izvērtēšanā saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām; savu apsvērumu par neprecizitātēm iesniegšana galvenajam ekspertam, kurš apkopo kopējās neprecizitātes
 114. Sagatavoto aprēķinu kvalitātes kontrole saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2000 LPV Tier 1 un Tier 2 metodēm (3.tabula)
 115. Datu nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (XML formātā) par atkritumu apsaimniekošanas nozari (katru gadu līdz 1.decembrim)
 116. Atkritumu apsaimniekošanas nozares prioritāro rādītāju un prioritāro papildrādītāju iesniegšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim), aizpildot Eiropas Komisijas noteikto formu
 117. Apraksta sagatavošana par emisiju aprēķinu izmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējā gadā iesniegto inventarizāciju, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim)
 118. Nacionālā inventarizācijas ziņojuma atkritumu apsaimniekošanas nozares sadaļas sagatavošana saskaņā ar inventarizācijas apkopotāja izveidotu saturu, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes vadlīnijām, un nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam (katru gadu līdz 1.decembrim)
 119. Informācijas dokumentēšana un arhivēšana par atkritumu apsaimniekošanas nozari saistībā ar inventarizācijas gatavošanu, kā arī tās nosūtīšana inventarizācijas apkopotājam
 120. Starptautisko ekspertu rekomendāciju ievērošana par iesniegto inventarizāciju. Ja tas nav iespējams, ikgadējā sanāksmē iepazīstina visus klātesošos ar šo informāciju, kopīgi izvērtē situāciju un dokumentē turpmāko rīcību
 121. Komentāru sagatavošana par Eiropas Komisijas un konvencijas atsūtītajiem izvērtējumiem (visa gada laikā)
 122. Ekspertu pieejamības nodrošināšana laikā, kad notiek starptautiskās inventarizācijas pārbaudes
 123. Priekšlikumu sagatavošana inventarizācijas uzlabošanai, kurus iesniedz inventarizācijas apkopotājam līdz kārtējai sanāksmei

 Pamatavotu aprēķini

 124. Pamatavotu novērtēšana saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Labas prakses vadlīnijām (2000)
(Tier 1), iespēju robežās pamatavotu aprēķiniem izmantojot augstāko līmeni (Tier 2)

Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētās institūcijas (inventarizācijas apkopotājs vai cits nominēts pārstāvis)

 125. Aprēķināto pamatavotu nosūtīšana nozaru ekspertiem Nacionālā inventarizācijas ziņojuma sagatavošanai
 126. Nacionālā inventarizācijas ziņojuma vispārējās sadaļas apraksts par pamatavotiem
 127. Informācijas dokumentēšana un arhivēšana saistībā ar inventarizācijas gatavošanu

 NEPRECIZITĀŠU APRĒĶINI

 128. Iespējamās aprēķinu metodoloģijas izvēle saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Labas prakses vadlīnijām (2000) un aprēķinu veikšanai nepieciešamās informācijas izvērtēšana (kopīgi ar nozaru ekspertiem un inventarizācijas apkopotāju)

Šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētās institūcijas (inventarizācijas apkopotājs vai cits nominēts pārstāvis)

 129. Emisiju neprecizitātes (%) aprēķināšana pēc nozaru ekspertu iesniegtās un novērtētās informācijas saistībā ar aktīvo datu un emisijas faktoru neprecizitātēm
 130. Nacionālā inventarizācijas ziņojuma vispārējās sadaļas apraksts par neprecizitātēm
 131. Informācijas dokumentēšana un arhivēšana saistībā ar inventarizācijas gatavošanu

 invenTArizācijas Kvalitātes nodrošināšana

 132. Apraksta sagatavošana par siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes inventarizāciju (aprēķinu un ziņojuma sagatavošana) un nosūtīšana gala inventarizācijas apkopotājam katru gadu līdz 1.decembrim (ja ir nepieciešams, atjaunināt) saskaņā ar 4.pielikuma 14. un 15.punktu

Šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētās institūcijas

 133. XML dokumentu izveidošana tikai pēc kvalitātes kontroles darbību veikšanas
 134. Inventarizācijas kvalitātes kontroles pārbaude saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikuma 2.3.apakšpunktu, dokumentējot saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu
 135. Veikto pārbaužu aprakstu iekļaušana Nacionālajā inventarizācijas ziņojumā un izmantošana aprēķinos
 136. Informācijas dokumentēšana un arhivēšana saistībā ar inventarizācijas gatavošanu

2.2. Vispārējs KK/KN darbību ieviešanas grafiks

2.tabula

 Nr.p.k.

 Rīcība

 Mēnesis

 05

 06

 07

 08

 09

 10

 11

 12

 01

 02

 03

 04

 Inventarizācijas sagatavošana

 1. Ikgadējā inventarizācijā iesaistīto ekspertu sanāksme, lai pārspriestu un izvērtētu problēmas, metodes, KN/KK plānu un nepieciešamās darbības

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Emisiju aprēķinu sagatavošana (inventarizācija)

 

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 

 

 

 

 3. Sākotnējā nacionālā inventarizācijas ziņojuma sagatavošana Eiropas Komisijai

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

 

 

 4. Nacionālā inventarizācijas ziņojuma sagatavošana Eiropas Komisijai un konvencijai

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

 5. Sagatavotā Eiropas Komisijas un konvencijas nacionālā inventarizācijas ziņojuma labošana (ja nepieciešams)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 6. Visu inventarizācijā izmantoto materiālu dokumentēšana

 

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 

 

 

 

 7. Visu inventarizācijas dokumentu arhivēšana pie inventarizācijas apkopotāja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 8. Kvalitātes kontrole (šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētās institūcijas)

 

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 

 9. Konvencijas pārbaudes ziņojums

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 10. Kvalitātes nodrošināšana (trešā neiesaistītā puse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

 11. Inventarizācijas (gala versijas) nosūtīšana konvencijas sekretariātam un Eiropas Vides aģentūrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 12. Inventarizācijas labošana saskaņā ar konvencijas sekretariāta un Eiropas Komisijas izvērtējumiem/ziņojumiem

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 X

 X

 X

 Inventarizācija

 13. Datu vākšana

 

 

 

 X

 X

 X

 X

 X

 

 

 

 

 14. Emisiju aprēķināšana

 

 

 

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 

 

 15. Emisiju pārrēķināšana, ja atrastas kļūdas vai neprecizitātes

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 X

 X

 

 16. Emisiju ievadīšana kopējā standartizētā ziņošanas formāta programmatūrā

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 X

 

 

 

 17. Emisiju ievadīšana kopējā standartizētā ziņošanas formāta programmatūrā, ja ir izmaiņas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 18. Galveno avotu analīze un ievadīšana kopējā standartizētā ziņošanas formāta programmatūrā

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 19. Kopējā standartizētā ziņošanas formāta un XML formāta ģenerēšana (veidošana) inventarizācijas nosūtīšanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X,
ja mainās

 X,
ja mainās

 20. Neprecizitāšu analīze

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 X

 X

 

 

 21. Verifikācija

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 

 

 (X)

 (X)

 (X)

 

2.3. Plānotās kvalitātes kontroles darbības un procedūras

16. Plānotās kvalitātes kontroles darbības ietver kvalitātes pārbaudi saistībā ar aprēķiniem, datu apstrādi, informācijas un datu pabeigtību (pilnīgumu) un dokumentēšanu, kas ir lietota visām inventarizācijas kategorijām.

17. Kvalitātes kontroles darbības (3.tabula) ir jāievēro un jāizpilda gan inventarizācijas sagatavotājiem nozaru griezumā, gan inventarizācijas apkopotājam, lai inventarizācijas gatavošanā neiesaistītā trešā puse varētu pilnvērtīgi pārbaudīt to atbilstību, izmantojot 5.pielikuma veidlapas.

3.tabula

Vispārējās (Tier 1) un avotu (nozaru) kategoriju (Tier 2) inventarizācijas kvalitātes kontroles procedūras saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2000 LPV 8.nodaļu un Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes LPV ZIZIMM 2003

Nr.p.k.

Kvalitātes kontroles darbība

Procedūras

 1.  Pārbaudīt pieņēmumu un kritēriju, aktīvo datu, emisiju faktoru un citu parametru dokumentācijuPārbaudīt aktīvo datu, emisiju faktoru un citu aprēķinu parametru aprakstus ar informāciju par avotu un piesaistes kategorijām un pārliecināties, ka tie ir atbilstoši pierakstīti un arhivēti
 2.  Pārbaudīt pārrakstīšanās kļūdas, ievadot datus un atsaucesApstiprināt, ka bibliogrāfisko datu atsauces ir atbilstoši citētas iekšējos dokumentos

Pārbaudīt ievades datu paraugu katrā kategorijā, vai nav ielaistas pārrakstīšanās kļūdas

 3. Pārbaudīt emisiju un piesaistes aprēķinu pareizībuReproducēt emisiju un piesaistes aprēķinu reprezentatīvo paraugu

Lietot vienkāršu aproksimācijas metodi, kas dod līdzīgus rezultātus oriģinālam un sarežģītākiem aprēķiniem, lai pārbaudītu, vai, ievadot datus, nav pieļautas kļūdas aprēķinos

 4. Pārbaudīt parametru un mērvienību pierakstīšanas pareizību un pārveidošanas faktoru pareizu lietojumuPārbaudīt mērvienībām atbilstošo apzīmējumu aprēķinu lapās

Pārbaudīt vienotu mērvienību pareizu lietojumu no aprēķinu sākuma līdz beigām

Pārbaudīt vienotu pārveidošanas faktoru pareizību

Pārbaudīt vienotu pārejas un telpisko korekcijas faktoru pareizu lietojumu

 5. Pārbaudīt datubāzes failu integritātiPārbaudīt iekļauto būtisko dokumentāciju

Apliecināt, ka attiecīgie datu apstrādes soļi ir pareizi reprezentēti datubāzē

Apliecināt, ka datu saistība ir pareizi attēlota datubāzē

Pārliecināties, ka datu lauki ir atbilstoši apzīmēti un ka tiem ir pareizas konstrukcijas specifikācijas

Pārliecināties, ka datubāzes un modeļa struktūras un darbības dokumentācija ir adekvāti arhivēta

 6. Pārbaudīt datu saskaņu starp kategorijāmIdentificēt parametrus (piemēram, aktīvos datus, konstantes), kas ir kopīgi vairākām avotu un piesaistes kategorijām, un apliecināt, ka ir saskaņa vērtībās, kas lietotas šo parametru emisiju aprēķiniem
 7. Pārbaudīt inventarizācijas datu virzības pareizību starp apstrādes soļiemPārbaudīt, vai emisiju un piesaistes dati, gatavojot kopsavilkumus, ir pareizi apkopoti no zemāka ziņošanas līmeņa uz augstāku.

Pārbaudīt, vai emisiju un piesaistes dati ir pareizi pārrakstīti dažādos inventarizācijas starprezultātos (starpproduktos)

 8. Pārskatīt iekšējos dokumentusDetalizēti pārbaudīt iekšējo dokumentāciju, lai varētu reproducēt emisiju, piesaistes un neprecizitāšu aprēķinus

Pārbaudīt inventarizācijas datu, papildu datu un inventarizācijas pierakstu arhivēšanu un uzglabāšanu

Pārbaudīt citu inventarizācijas sagatavošanā iesaistīto organizāciju (institūciju) jebkuru datu arhivēšanas integritāti

 9. Pārbaudīt emisiju un piesaistes neprecizitāšu aprēķinu pareizībuPārbaudīt ekspertu vērtējumu atbilstību iegūtajiem neprecizitāšu aprēķiniem

Pārbaudīt emisiju un piesaistes skaitlisko lielumu (daudzuma) noteikšanas, pieņēmumu un ekspertu atzinumu pierakstu atbilstību. Pārbaudīt neprecizitāšu aprēķina pareizību un pilnīgumu

 10. Pārbaudīt laikrindas saskaņotībuPārbaudīt laikrindas ievades datu saskaņotību katrai kategorijai

Pārbaudīt saskaņotību algoritmam/metodei, kas lietoti visai laikrindai

Pārbaudīt metodoloģijas un datu izmaiņas, kas izraisījušas pārrēķinus

 11. Pārbaudīt pilnīgumuApliecināt, ka aprēķini norādīti par visām avotu un piesaistes kategorijām un visiem gadiem, sākot no bāzes gada līdz gadam, par kuru tiek veikta inventarizācija

Apliecināt, ka apakškategorijas ir izpildītas pilnībā

Pārbaudīt kategorijas "Citi" norādi un atbilstību definīcijai

Pārbaudīt dokumentāciju, zināmu datu iztrūkumu, kas veido nepilnīgus aprēķinus; novērtēt šādu aprēķinu ietekmes nozīmīgumu uz kopējo emisiju aprēķinu kvalitāti

Pārbaudīt veikto pārrēķinu skaidrojumu, kā arī skaidrojuma ievadīšanu kopējā ziņošanas formāta programmatūrā katram pārrēķinam

 12. Pārbaudīt laikrindasIespēju robežās galvenā avota kategorijas pašreizējās inventarizācijas rezultātus salīdzināt ar iepriekšējiem. Ja ir konstatētas ievērojamas izmaiņas vai novirzes no prognozētās tendences, vēlreiz pārbaudīt aprēķinus un paskaidrot atšķirības. Ievērojamas atšķirības, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, varētu norādīt uz iespējamām ievades vai aprēķinu kļūdām

Iespēju robežās paskaidrot laikrindas krasas svārstības

Pārbaudīt emisijas un piesaistes izsvērto faktoru vērtību (apkopotās emisijas izdala ar aktīvajiem datiem) visai laikrindai. Vai kādā no gadiem uzrādītas atkāpes no vienas vērtības, kuras nevarētu izskaidrot? Ja vērtība ir nemainīga, vai ir bijušas kādas izmaiņas emisijās vai piesaistē?

Pievērst uzmanību neparastiem un neizskaidrojamiem gadījumiem, laikrindu aktīvajiem datiem vai citiem parametriem

 13. Pārbaudīt nacionālo inventarizācijas ziņojumuIzskatīt nacionālajā inventarizācijas ziņojumā minēto prasību uzskaites izpildi/aprakstu katrā nozarē
 14. Pārbaudīt nozaru un avotu specifiskās KK/KN darbības (Tier 2)Salīdzināt vēsturiskos datus svarīgākajā nozares apakškategorijā

Pārbaudīt ievadītos emisiju faktorus nozares laikrindām

Ja emisijas faktors ir valstij specifisks, pārbaudīt, vai ir dokumentēta informācija par emisijas faktora izvēli

Pārbaudīt vēsturiskās laikrindas

Pārbaudīt, vai ir dokumentētas atsauces uz datu un informācijas avotiem

Pārbaudīt datu pieejamību jeb pabeigtību

Pārbaudīt metodoloģiju, kura lietota to datu iegūšanai, kuri nav pieejami katru gadu

18. Pārbaudes rezultātus šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto institūciju nozaru eksperti un gala inventarizācijas apkopotājs dokumentē (apraksta nacionālajā inventarizācijas ziņojumā) atbilstoši 2000 LPV vadlīniju 8.10.1.punktā minētajiem nosacījumiem un šā pielikuma 4.tabulai. Šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto institūciju nozaru eksperti veic kvalitātes kontroles pārbaudi vismaz galvenajiem avotiem, izmantojot šā pielikuma 3. tabulu.

19. Kvalitātes kontroles prasības un procedūras (3.tabula) ievēro un dokumentē arī komersanti, konsultanti vai eksperti, kuri piedalās aprēķinu sagatavošanā saskaņā ar šā pielikuma 4.tabulu, nosūtot to inventarizācijas apkopotājam arhivēšanai.

2.4. Plānotās kvalitātes nodrošināšanas darbības

20. Ikgadējo inventarizācijas kvalitāti nodrošina:

20.1. Eksperti sava sektora ietvaros veic vispārējo pārbaudi katru gadu pirms inventarizācijas nosūtīšanas:

20.1.1. ieviešot kvalitātes nodrošināšanas procedūras pēc kārtas katrā sektorā, sākot ar prioritāro sektoru un prioritārā sektora pamatavotu;

20.1.2. aptverot kvalitātes nodrošināšanas darbības visā laikrindā kopš 1990.gada;

20.2. Starptautisko ekspertu inventarizācijas pārbaužu rezultāti;

20.3. Inventarizācijas sagatavošanā neiesaistītās trešās puses pārbaužu rezultāti.

4.tabula

Kvalitātes kontroles pārbaudes formas par galvenajām SEG emisiju/piesaistes kategorijām (saskaņā ar kopējo atskaites formātu)

A. Uzlabojumi

Kvalitātes mērķisKK aktivitātes un KK pārbaudesProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
A.1. Sistemātiska atgriezeniskās saites nodrošināšana.Pārbaudiet, vai pēdējā pārbaudes ziņojuma rekomendācijas ir tikušas ņemtas vērāPārskatiet pēdējo pārbaudes ziņojumu! Pārbaudiet, vai veiktas visas nepieciešamās korekcijas, vai arī norādiet jaunajā NIZ iemeslus, kāpēc attiecīgā informācija atstāta nemainīgaPirms informācijas iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
DatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Pēc informācijas saņemšanasVARAM
Izpildītājs
Dokumenti
DatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Janvāris–februārisNeatkarīgs eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
A.2. Tiek īstenoti visi NIZ minētie uzlabojumiPārbaudiet, vai NIZ minētie uzlabojumi ir ieviesti.Izskatiet iepriekšējo NIZ un pārliecinieties, vai visi tajā minētie uzlabojumi ir ieviesti. Gadījumā, ja uzlabojumi nav ieviesti, norādiet jaunajā NIZ neizpildes iemeslusPirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
DatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Janvāris–februārisNeatkarīgs eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
Kvalitātes mērķisKK aktivitātes un KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
A.3. Inventarizācijas kvalitātes kontroles (KK) procedūru atbilstība prasībāmVeiciet inventarizācijas kvalitātes kontroli saskaņā ar vispārējo metodi (Tier 1) un dokumentējiet rezultātus, izmantojot šo noteikumu 4.pielikuma 3.tabulu un 5.pielikuma tabuluVeicot aprēķinus un īstenojot inventarizācijas sagatavošanas un ziņojumu iesniegšanas uzdevumus:

Aprēķiniem veiciet vispārējo (Tier 1) un (Tier 2) inventarizācijas kvalitātes kontroles pārbaudi saskaņā ar 2000 LPV tabulu 8.1. un LPV ZIZIMM 2003 tabulu 5.5.1.

Pārliecinieties, ka pārbaudes rezultāti tiek atbilstoši dokumentēti

Pirms datu iesniegšanas VARAMNozares

eksperts

Izpildītājs
Dokumenti
DatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Pirms iesniegšanas EK un UNFCCCVARAM
Izpildītājs
Dokumenti
Kvalitātes mērķisKK aktivitātes un KN pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
A.4. Atbilstošs un pietiekams inventarizācijas kvalitātes nodrošinājums (KN)Aprakstiet izmantotās kvalitātes nodrošināšanas (KN) procedūrasNIZ attiecīgajās nozares sadaļās aprakstiet aprēķinos izmantotās kvalitātes nodrošināšanas (KN) procedūrasPirms datu un ziņojuma iesniegšanas VARAMNozares

eksperts

Izpildītājs
Dokumenti
ProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Aprakstiet kvalitātes nodrošināšanas (KN) principus un vispārējo KN programmu NIZ 1.6.sadaļāPirms iesniegšanas EK un UNFCCCVARAM
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KN pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Veiciet inventarizācijas KN vispārējo pārbaudi (Tier 1) un dokumentējiet rezultātusVeiciet vispārēju inventarizācijas KN pārbaudi (Tier 1) saskaņā ar 2000 LPV tabulu 8.1. un LPV ZIZIMM 2003 tabulu 5.5.1., izmantojot 4.pielikuma 3. un 5.pielikuma tabulas.

Pārliecinieties, ka pārbaudes rezultāti tiek atbilstoši dokumentēti

Janvāris– februārisNeatkarīgs eksperts
Izpildītājs
Dokumenti

B. Caurredzamība

Kvalitātes mērķisKK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
B.1. Sistemātiska un pilnīga inventarizācijas arhivēšanaDokumentējiet inventarizācijas arhivēšanas procesusPārliecinieties, ka jūsu aprēķinu sfēras inventarizācijas dati tiek arhivēti, izmantojot arhivēšanas sistēmu (piemēram, kas, kā un kur tiek arhivēts, kas ir atbildīgā persona), atbilstoši prasībām (UNFCCC vadlīnijas, tiesību akti, iestādes vadlīnijas) un dod iespēju, piemēram, pārbaudīt emisijas un piesaistes aprēķinusPirms nākamā inventarizācijas cikla

Pirms informācijas iesniegšanas VARAM

Nozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
ProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Pārliecinieties, ka visiem iesaistītajiem ekspertiem emisiju inventarizācijas sagatavošanā ir pieejama arhivēšanas sistēma un tā ir pienācīgi aprakstītaPirms iesniegšanas EK un UNFCCCVARAM
Izpildītājs
Dokumenti
ProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Pārliecinieties, ka inventarizācijas arhivācijas procedūru apraksts, kas ietverts NIZ 1.6.sadaļā, ir aktualizētsPirms iesniegšanas EK un UNFCCCVARAM
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Arhivējiet ikgadējo SEG inventarizācijuArhivējiet ikgadējo inventarizācijas ziņojumu (KZF datu tabulas un NIZ) saskaņā ar šiem noteikumiemPirms iesniegšanas EK un UNFCCCVARAM
Izpildītājs
Dokumenti
Kvalitātes mērķisKK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
B.2. Iekšējā aprēķinu dokumentācija atbalsta emisijas un piesaistes aprēķinusUzturiet iekšējo dokumentāciju par aprēķiniemSagatavojiet detalizētu iekšējo dokumentāciju attiecībā uz jūsu aprēķinu sfēru, piemēram, aprēķinu veikšanas instrukcijas, lai nodrošinātu informācijas pamatotību un pēctecību saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikuma 14.punktuPirms iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
ProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Nodrošiniet tādu iekšējās informācijas arhivēšanu, kas ir pieejama pārbaudes mērķiemPirms iesniegšanas EK un UNFCCCVARAM
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Dokumentējiet, arhivējiet izmantotos modeļus un izmantotos darbību datusDokumentējiet un arhivējiet modeļus un izmantotos datus (darbību datus, valsts specifiskos emisijas faktorus), ja iespējams, elektroniskā veidā.

Norādiet vietu, kur var atrast minētos dokumentus

Pirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Dokumentējiet visas izmaiņas aprēķinosDokumentējiet izmaiņas aprēķinos un pārrēķinos. Attiecībā uz katru korekciju, norādiet:

1) korekcijas izdarīšanas iemeslu;

2) personu, kas veic korekcijas;

3) korekciju izdarīšanas laiku;

4) vietu, kur attiecīgo informāciju var atrast.

Atcerieties, ka pamatojums norādāms attiecībā uz visām izmaiņām aprēķinos un pārrēķinos.

Izlabojiet identificētās kļūdas un ziņojiet VARAM par būtiskām kļūdām.

Lai koriģētu izmantotās metodes, vienmēr nepieciešama VARAM piekrišana

Pirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
Kvalitātes mērķisKK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
B.3. KZF datu tabulas un NIZ ietver caurredzamus, atbilstošus emisiju un piesaistes novērtējumu un to gaitas aprakstusDokumentējiet darbības datu un emisijas faktoru izvēles kritērijus un pamatojumuAprakstiet NIZ izmantoto darbības datu un emisijas faktoru izvēles kritērijus. Pārliecinieties, ka šāds apraksts ir aktualizēts un pietiekamsPirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Pārbaudiet NIZ struktūru un saturuIevērojiet struktūru, ko noteikusi VARAM.

Pārbaudiet, vai jūsu aprēķinu sfēras apraksta saturs atbilst KPSP vadlīnijām un ietver skaidru un atbilstošu izmantoto pieņēmumu, metožu, atsauču un emisijas un piesaistes aprēķinu sagatavošanas gaitā veikto izmaiņu aprakstu, kā arī attiecīgo darbības datu un emisijas faktoru tabulas. Pārbaudiet, vai jūsu aprēķinu sfēras atsauces ir aktualizētas un vai identiskas darbības ir veiktas arī NIZ ietvertajā atsauču sarakstā.

Pārbaudiet, vai aprakstā nav neaizpildītu apakšpunktu!

Pirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
ProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Pārbaudiet, vai Latvijā inventarizācijas aprēķinos izmantotie emisijas un piesaistes kategoriju apraksti, kas ietverti NIZ, atbilst UNFCCC un KPSP vadlīnijām un ir aizpildīti visi apakšpunkti.

Aprakstiet NIZ darbības datu un emisijas faktoru izvēles kritērijus. Pārliecinieties, ka apraksts ir pietiekams un aktualizēts (ietver jaunāko informāciju)

Pirms iesniegšanas EK un UNFCCCVARAM
Izpildītājs
Dokumenti
DatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
janvāris– februārisNeatkarīgs eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Nodrošiniet KZF tabulās izmantoto apzīmējumu pareizību un secīgumuIzmantojiet KZF datu tabulās apzīmējumus atbilstoši vadlīnijām (FCCC/SBSTA/2006/9). Pārbaudiet izmantoto apzīmējumu pareizību un KZF datu tabulu dokumentācijas lauku aizpildīšanu atbilstoši prasībām. Atcerieties, ka apzīmējumiem "NE" (nav novērtēts) un "IE" (ietverts citur) vienmēr nepieciešams paskaidrojums dokumentu logā. Netiek izmantots apzīmējums "0"!Pirms iesniegšanas VARAMNozares ekspertsVeicamās korekcijas
Izpildītājs
Dokumenti
ProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Pēc datu apkopošanas KZF vēlreiz nosūtiet to nozares ekspertiem pārbaudei. Jo īpaši vērsiet nozares ekspertu uzmanību uz KZF datu tabulās izmantotajiem apzīmējumiemPirms iesniegšanas EK un UNFCCCVARAM
Izpildītājs
Dokumenti
ProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Pārbaudiet KZF datu tabulās izmantoto apzīmējumu atbilstību vadlīnijām (FCCC/SBSTA/2006/9). Pārbaudiet izmantoto apzīmējumu pareizību un KZF datu tabulu dokumentu logu aizpildīšanas atbilstību prasībām. Atcerieties, ka apzīmējumiem "NE" (nav novērtēts) un "IE" (ietverts citur) vienmēr nepieciešams paskaidrojums dokumentu logā. Netiek izmantots apzīmējums "0"!janvāris– februārisNeatkarīgs eksperts
Izpildītājs
Dokumenti

C. Saskaņotība

Kvalitātes mērķisKK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
C.1. Laikrindu saskaņotība un secīgumsAprakstiet un skaidrojiet laikrindu saskaņotībuAprakstiet laikrindu saskaņotību katrai kategorijai NIZ (punktā "Neprecizitātes un laikrindu saskaņotība") – arī gadījumos, ja laikrindas ir saskaņotas. Izskaidrojiet nozīmīgākās ikgadējās svārstības un citus laikrindas raksturojošos elementusPirms informācijas iesniegšanas (NIZ) VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Identificējiet izmaiņas ievaddatos un metodoloģijā, kas izriet no pārrēķiniemPārbaudiet katras emisiju kategorijas ievaddatu laikrindas saskaņotību.

Pārbaudiet saskaņotību algoritmam/metodei, kas lietoti aprēķiniem visai laikrindai

Pirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Salīdziniet emisiju aprēķinus ar agrākiem aprēķiniemSalīdziniet katras emisiju kategorijas jaunākos datus ar agrāk iesniegtiem aprēķiniem. Ja ir būtiskas atšķirības vai novirzes no sagaidāmajām tendencēm, pārbaudiet aprēķinus un sniedziet konstatēto atšķirību skaidrojumuPirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Veiciet saskaņotības pārbaudi KZFPārbaudiet inventarizācijas laikrindu saskaņotību, izmantojot saskaņotības pārbaudi.

Pārbaudiet laikrindu saskaņotību arī ar grafiku palīdzību

Pirms iesniegšanas EK un UNFCCCVARAM
Izpildītājs
Dokumenti
Kvalitātes mērķisKK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
C.2. Inventarizācijas datu saskaņotībaNodrošiniet inventarizācijas datu saskaņotību KZF tabulās un NIZPārbaudiet, vai nepastāv kādas neatbilstības skaitliskajā informācijā KZF tabulās un NIZ attiecībā uz katru emisijas kategorijuPirms datu iesniegšanas VARAMNozares ekspertsVeicamās korekcijas
Izpildītājs
Dokumenti
DatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Pirms iesniegšanas EK un UNFCCCVARAM
Izpildītājs
Dokumenti
DatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Janvāris– februārisNeatkarīgs eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
ProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Pārbaudiet, vai nepastāv neatbilstības NIZ kopsavilkuma un paragrāfu 1, 2 un 10 informācijā salīdzinājumā ar nozaru paragrāfiem 3–8Janvāris– februārisNeatkarīgs eksperts
Izpildītājs
Dokumenti

D. Salīdzināmība

Kvalitātes mērķisKK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
D.1. Inventarizācijā izmantotās metodes un forma atbilst salīdzināmības prasībāmPārliecinieties, vai inventarizācijas aprēķinos izmantotā metodoloģija atbilst prasībāmPārliecinieties, ka inventarizācijas aprēķini jūsu aprēķinu sfērā atbilst 1996 KPSP, 2000 LPV vai LPV ZIZIMM 2003Pirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Pārbaudiet, vai emisijas avots un piesaistes klasifikācija atbilst vadlīnijāmPārliecinieties, ka emisijas avots un piesaistes klasifikācija (jūsu aprēķinu sfērā) kopsavilkuma informācijā un nozaru datu tabulās atbilst 2000 LPVPirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
DatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Pirms iesniegšanas EK un UNFCCCVARAM
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Pārliecinieties, ka KZF datu tabulas un NIZ atbilst vadlīnijāmPārliecinieties, ka inventarizācijas ziņojums (NIZ un KZF datu tabulas) atbilst spēkā esošajām vadlīnijām (FCCC/SBSTA/2006/9)Janvāris– februārisNeatkarīgs eksperts
Izpildītājs
Dokumenti

E. Pabeigtība

Kvalitātes mērķisKK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
E.1. Inventarizācija aptver visus emisijas avotus, piesaisti, gāzesNodrošiniet emisijas avotu, piesaistes un gāzu atbilstošu atspoguļošanuPārbaudiet, vai inventarizācijas dati par jūsu aprēķinu sfēru ietver visus emisijas avotus, piesaisti un gāzes, kas minētas 2000 LPV, kā arī citus būtiskus emisijas avotus/piesaistes kategorijasPirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Dokumentējiet nepilnības informācijas atspoguļošanāPārbaudiet, vai konstatētais datu iztrūkums, kā rezultātā rodas nepilnības emisijas aprēķinos jūsu aprēķinu sfērā, tiek pienācīgi dokumentēts KZF (CRF Reporter) un NIZPirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Veiciet KZF Reporter’s Completeness CheckPārbaudiet jūsu aprēķinu sfēras inventarizācijas pabeigtību, izmantojot KZF Reporter’s Completeness Check. Atcerieties, ka "zaļā gaisma" KZF nav pietiekams rādītājs!

Veiciet arī vizuālu datu pabeigtības pārbaudi!

Pirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
ProcedūraDatumsAtbildīgā personaPabeigts
DatumsNovērojumi
Pārbaudiet inventarizācijas pabeigtību, izmantojot KZF Reporter’s Completeness Check. Nosūtiet pārbaudes rezultātus nozares ekspertiem.

Veiciet arī vizuālu datu pabeigtības pārbaudi!

Pirms iesniegšanas EK un UNFCCCVARAM

F. Precizitāte

Kvalitātes mērķisKK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
F.1. Aprēķini nav ne virs, ne zem faktiskajiem emisijas un piesaistes rādītājiemNodrošiniet izmantotās aprēķinu metodes pareizībuPārliecinieties, ka emisiju/piesaistes pamatavotiem tiek izmantotas pietiekami augsta līmeņa (Tier) metodes emisiju/piesaistes novērtējumā. Pārskatiet 2000 LPV vai LPV ZIZIMM 2003 ietvertās shēmas (decision trees) un, ja nepieciešams, nomainiet metodiPirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Nodrošiniet darbības datu kvalitātiPārliecinieties, ka emisiju/piesaistes pamatavotiem kā ievaddati tiek izmantoti labākie pieejamie darbības dati.

Pārbaudiet datu apkopošanas metodi. Ja dati iegūti, veicot aptauju (anketa), – noskaidrojiet, vai vērā ņemti arī respondentu neatbildētie jautājumi (nesniegtās atbildes). Ja dati iegūti no reģistra – noskaidrojiet, vai šāds reģistrs ietver visus nepieciešamos parametrus. Ja attiecīgie dati ir statistikas informācija, pārbaudiet datu kvalitātes aprakstu.

Ja viena un tā pati informācija (dati) var tikt iegūti no vairākiem avotiem, salīdziniet avotus un izvēlieties visuzticamākos

Pirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Nodrošiniet pamatotu faktoru izvēliAttiecībā uz emisiju/piesaistes pamatavotiem, ja iespējams un piemērojams, KPSP standartfaktoru vietā izmantojiet starptautiskos faktorus.

Ja šāds faktors ir pamatots ar eksperta atzinumu, ierakstiet NIZ eksperta vārdu, uzvārdu un kvalifikāciju un aprēķinu datumu

Pirms datu iesniegšanas VARAMNozares ekspertsVeicamās korekcijas
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Norādiet metodoloģisko izmaiņu iemeslusMetodes maiņas gadījumā salīdziniet jauno un veco metodi. Vai jaunā metode sniedz precīzākus rezultātus, ja jā, tad kādā mērāPirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
Kvalitātes mērķisKK darbība vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
F.2. Aprēķini ir pareiziPārbaudiet, vai nav pieļautas pārrakstīšanās kļūdas datu ievadē un atsaucēsPārbaudiet, vai bibliogrāfisko datu atsauces ir atbilstoši citētas iekšējos dokumentos.

Lai pārliecinātos, vai nav pieļautas pārrakstīšanās kļūdas, pārbaudiet pamatkategorijas informāciju (aprēķinos izmantotos kritērijus vai parametrus) izlases veidā (ievades datu paraugus)

Pirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Nodrošiniet emisiju aprēķinu pareizībuReproducējiet emisiju aprēķinu reprezentatīvu paraugu.

Minētais īpaši attiecināms uz jaunām kategorijām

Pirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Pārbaudiet, vai emisijas parametri un mērvienības ir pareizi iegrāmatotas un vai tiek izmantoti atbilstoši pārrēķina koeficientiPārbaudiet, vai aprēķinu lapās izmantoti pareizi mērvienību apzīmējumi.

Pārbaudiet, vai aprēķinos (no sākuma līdz beigām) nodrošināts izmantoto mērvienību secīgums. Pārbaudiet pārrēķina koeficientu atbilstību.

Pārbaudiet laika korekcijas un teritorijas korekcijas koeficientu pareizu lietojumu

Pirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildīgā personaPabeigts
DatumsNovērojumi
Pārbaudiet datubāzes failu integritātiJa datu ievadei tiek izmantota datubāze, nodrošiniet datu lauku pienācīgu apzīmēšanu un atbilstošu ievadi.

Nodrošiniet arī datubāzes, moduļa struktūras un darbības dokumentācijas atbilstošu arhivēšanu

Pirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildīgā personaPabeigts
DatumsNovērojumi
Pārbaudiet inventarizācijas datu virzības pa apstrādes posmiem pareizībuPārbaudiet, vai kopsavilkumu sagatavošanas laikā emisijas dati tikuši pareizi apkopoti no zemāka ziņošanas līmeņa uz augstākuPirms datu iesniegšanas VARAMNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti
Kvalitātes mērķisKK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildīgā personaPabeigts
DatumsNovērojumi
F.3. Inventarizācijas neprecizitāšu novērtējumsVeiciet neprecizitāšu novērtējumuIdentificējiet un ziņojiet par neprecizitātēm inventarizācijā attiecībā uz jūsu aprēķinu sfēruPirms iesniegšanas EK un UNFCCCNozares eksperts un VARAM
Izpildītājs
Dokumenti
KK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Pārbaudiet emisiju un piesaistes neprecizitāšu aprēķinu pareizībuPārbaudiet to personu profesionālās kvalifikācijas atbilstību, kas sniedz atzinumu par neprecizitātēm.

Pārbaudiet, vai informācija par profesionālo kvalifikāciju, pieņēmumiem un sniegtais atzinums ir pienācīgi iegrāmatots. Pārbaudiet neprecizitāšu aprēķina pareizību un pilnīgumu

Pirms iesniegšanas EK un UNFCCCNozares eksperts un VARAM
Izpildītājs
Dokumenti
DatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
janvāris– februārisNeatkarīgs eksperts
Izpildītājs
Dokumenti

G. Termiņu ievērošana

Kvalitātes mērķisKK aktivitātes vai KK pārbaudeProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
G.1. Kvalitatīvs inventarizācijas ziņojums tiek iesniegts adresātam (ES/UNFCCC) noteiktajā termiņāSagatavojiet ikgadējo inventarizācijas grafikuSagatavojiet un uzturiet ikgadējo inventarizācijas plānu un informējiet par to visas inventarizācijas procesā iesaistītās personasPirms nākamā inventarizācijas ciklaVARAM
Izpildītājs
Dokumenti
ProcedūraDatumsAtbildībaPabeigts
DatumsNovērojumi
Sagatavojiet detalizētu veicamo aprēķinu un dokumentēšanas aktivitāšu plānu, ņemot vērā kopējo inventarizācijas sagatavošanas grafikuPirms nākamā inventarizācijas ciklaNozares eksperts
Izpildītājs
Dokumenti

2.5. Dokumentēšana un arhivēšana

21. Dokumentēšanas un arhivēšanas procedūras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu inventarizācijas pēctecību, kā arī lai varētu sniegt šo informāciju inventarizācijas pārbaudītājiem. KK/KN procedūru arhivēšana nodrošina nepieciešamo uzlabojumu iestrādi turpmākajās inventarizācijās.

22. Lai sagatavotu inventarizāciju, katrs nozares eksperts katru gadu dokumentē un arhivē informāciju par savu nozari saskaņā ar 2000 LPV vadlīniju 8.10.1.punktā minētajiem nosacījumiem un iesniedz inventarizācijas apkopotājam elektroniski.

23. Inventarizācijas apkopotājs apkopo no nozaru ekspertiem saņemto informāciju un uzkrāj to elektroniskajā datu nesējā (kompaktdiskā).

24. Dokumentē pietiekamu informāciju, lai varētu sniegt atsauces par visiem aktīvajiem datiem, emisiju faktoriem, neprecizitāšu aprēķiniem, ekspertu atzinumiem un KN/KK darbībām, reproducēt datus un izsekot to radīšanai un virzībai līdz pat datu avotam.

25. Katru gadu pēc inventarizācijas pabeigšanas atbilstošā dokumentācija kļūst par arhīva daļu. Papīra formā (nacionālais inventarizācijas ziņojums) inventarizācijas dokumentācija tiek uzglabāta VARAM arhīvā. Dokumentācija ietver:

25.1. nacionālā inventarizācijas ziņojuma kopiju (papīra formā un elektroniski);

25.2. visu datu tabulu (kopējā standartizētā ziņošanas formātā) elektroniskas kopijas inventarizācijas apkopotāja datorā un elektroniskajā informācijas nesējā (kompaktdiskā);

25.3. paskaidrojumus par saikni starp datu tabulām un inventarizācijas dokumentiem katram avotam un visai inventarizācijai kopumā – aprakstus, kurus sagatavo šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minēto institūciju attiecīgie eksperti (apraksti var būt vienreiz sagatavoti un atjaunināti pēc nozares ekspertu iniciatīvas);

25.4. visu veikto pārbaužu veidlapu, ziņojumu un citu KN/KK darbību aprakstu kopijas.

2.6. Inventarizācijas uzlabošanas plāns

26. KN/KK darbību koordinators (vai inventarizācijas apkopotājs) pārbauda un dokumentē, vai kvalitātes mērķi ir sasniegti. Šo novērtējumu izmanto inventarizācijas uzlabošanas plānā, kuru izstrādā, pamatojoties uz starptautisko ekspertu un nozaru ekspertu sagatavoto novērtējumu, ieteikumiem vai komentāriem.

27. Inventarizācijas uzlabošanas plānu izstrādā, pamatojoties uz:

27.1. specifisku kvalitātes mērķu sasniegšanas novērtējumu;

27.2. iepriekšējo uzlabojumu plānu ieviešanas novērtējumu;

27.3. KN/KK darbību rezultātiem;

27.4. konvencijas pārbaužu rezultātiem.

28. Katru gadu līdz maija vidum visas šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētās institūcijas sagatavo nepieciešamās izmaiņas nākamā gada inventarizācijā un nosūta inventarizācijas apkopotājam.

29. Inventarizācijas uzlabošanas plāna sākotnējo variantu apspriež un izvērtē ikgadējā sanāksmē jūnijā un līdz augustam sagatavo uzlabojumu plāna galīgo variantu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
5.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 27.marta noteikumiem Nr.217
Vispārējās inventarizācijas kvalitātes kontroles procedūru atbilstība Tier 1 Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes Labas prakses vadlīnijām (2000)

(aizpilda inventarizācijas sagatavošanā neiesaistītā trešā puse)

Pārbaudītās inventarizācijas gads
Avotu kategorija 
Novērtējumu sagatavoja
Izmantotie materiāli

Kvalitātes kontroles darbība

Procedūras

Institūcija/persona, kas atbildīga par kvalitātes kontroli

Īss pārbaudes apraksts (datums/persona/atsauce uz dokumentu)

Secinājums par pārbaudi

Nepieciešamās darbības, lai uzlabotu inventarizācijas kvalitāti

Veiktās darbības

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 217Pieņemts: 27.03.2012.Stājas spēkā: 31.03.2012.Zaudē spēku: 06.12.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 30.03.2012.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
246033
31.03.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)