Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.190

Rīgā 2012.gada 20.martā (prot. Nr.16 11.§)
Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku
Izdoti saskaņā ar likuma "Par policiju" 10. panta ceturto daļu,
19. panta desmito daļu un 19.panta septīto daļu
(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 598 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Valsts policija reģistrē iesniegumus un informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem, par notikumiem, kuri apdraud personu vai sabiedrības drošību, un par tajos iesaistītajām personām, iekļaujamo ziņu apjomu un glabāšanas termiņus;

1.2. kārtību, kādā pašvaldības policija un ostas policija reģistrē iesniegumus un informāciju par iespējamiem likumpārkāpumiem un notikumiem, kuri apdraud personu vai sabiedrības drošību, iekļaujamo ziņu apjomu un glabāšanas termiņus;

1.3. Valsts policijas reaģēšanas laiku, ja ir saņemta informācija par noziedzīgiem nodarījumiem, citiem likumpārkāpumiem un notikumiem, kuri apdraud personu vai sabiedrības drošību.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

1.1 Par notikumu šo noteikumu izpratnē ir uzskatāms noziedzīgs nodarījums, iespējamais likumpārkāpums un notikums, kas apdraud personas vai sabiedrības drošību.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

2. Par reaģēšanu šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma Valsts policijas ierašanās notikuma vietā.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 598)

II. Iesniegumu un informācijas reģistrēšanas kārtība, reģistrējamās informācijas apjoms un glabāšanas termiņi

3. Iesniegumus un informāciju par notikumiem un tajos iesaistītajām personām neatkarīgi no saņemšanas veida (rakstiski, elektroniski vai mutiski) policija nekavējoties reģistrē vienotajā notikumu reģistrā (turpmāk – reģistrs), kas ir valsts informācijas sistēmas "Integrētā iekšlietu informācijas sistēma" sastāvdaļa.

4. Reģistra pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

5. Policijas darbinieki, pašvaldības policijas darbinieki un ostas policijas darbinieki nodrošina ziņu iekļaušanu un papildināšanu reģistrā tiešsaistes datu pārraides režīmā.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

6. Saistībā ar notikumu reģistrā iekļauj šādas ziņas:

6.1. iesnieguma vai informācijas reģistrēšanas datums un laiks;

6.2. amatpersona (darbinieks), kas reģistrējusi iesniegumu vai informāciju:

6.2.1. iestādes un tās struktūrvienības nosaukums;

6.2.2. vārds un uzvārds;

6.2.3. amats;

6.2.4. kontaktinformācija;

6.3. iesnieguma vai informācijas saņemšanas vai iegūšanas datums, laiks un veids;

6.4. notikuma datums un laiks vai laikposms;

6.5. iesnieguma vai informācijas sniedzējs (ja tas ir zināms):

6.5.1. vārds (vārdi) un uzvārds (uzvārdi);

6.5.2. personas kods;

6.5.3. dzimšanas datums;

6.5.4. dzimums;

6.5.5. valstspiederība;

6.5.6. kontaktinformācija;

6.6. notikuma vieta un apstākļi;

6.7. resursi, kas nosūtīti uz notikuma vietu;

6.8. policijas reaģēšanas laiks pēc informācijas saņemšanas.

7. Pēc informācijas pārbaudes un notikuma vietas apskates reģistrā nekavējoties papildus iekļauj šādas ziņas:

7.1. iesnieguma vai informācijas pārbaudes rezultāti;

7.2. personas, kurām saistībā ar notikumu ir vai varētu būt nodarīts materiāls, fizisks vai morāls kaitējums vai kuras var sniegt informāciju par notikuma apstākļiem un būtību (ja tās ir zināmas):

7.2.1. par fiziskām personām:

7.2.1.1. personas statuss notikumā;

7.2.1.2. vārds (vārdi) un uzvārds (uzvārdi);

7.2.1.3. personas kods;

7.2.1.4. dzimšanas datums;

7.2.1.5. dzimums;

7.2.1.6. valstspiederība;

7.2.1.7. kontaktinformācija;

7.2.2. par juridiskām personām:

7.2.2.1. personas statuss notikumā;

7.2.2.2. nosaukums;

7.2.2.3. reģistrācijas numurs;

7.2.2.4. juridiskā adrese;

7.2.2.5. kontaktinformācija;

7.3. notikumā iesaistītās personas, kuras tiek pārbaudītas saistībā ar notikuma izraisīšanu (izdarīšanu) (ja tās ir zināmas):

7.3.1. par fiziskām personām:

7.3.1.1. personas statuss notikumā;

7.3.1.2. vārds (vārdi) un uzvārds (uzvārdi);

7.3.1.3. personas kods;

7.3.1.4. dzimšanas datums;

7.3.1.5. dzimums;

7.3.1.6. valstspiederība;

7.3.1.7. kontaktinformācija;

7.3.1.8. personas anatomiskās un funkcionālās pazīmes, kas var palīdzēt identificēt personu;

7.3.1.9. personas vispārīgs apraksts;

7.3.1.10. personas fotoattēls (ja tas ir pieejams un nepieciešams personas identificēšanai);

7.3.1.11. īpašas norādes par personas iespējamo bīstamību;

7.3.2. par juridiskām personām:

7.3.2.1. personas statuss notikumā;

7.3.2.2. nosaukums;

7.3.2.3. reģistrācijas numurs;

7.3.2.4. juridiskā adrese;

7.3.2.5. kontaktinformācija;

7.4. ar notikumu saistītās bojātās, pretlikumīgi atsavinātās, izņemtās, nozaudētās vai atrastās mantas (ziņas, kuras ir zināmas):

7.4.1. mantas veids;

7.4.2. marka un modelis;

7.4.3. identifikācijas numurs;

7.4.4. valsts reģistrācijas numurs;

7.4.5. reģistrācijas valsts;

7.4.6. izgatavotājvalsts;

7.4.7. krāsa;

7.4.8. ražošanas (izlaiduma) gads (datējums);

7.4.9. mantas īpašnieka vai turētāja vārds (vārdi), uzvārds (uzvārdi) un dzimšanas datums;

7.4.10. mantas apraksts (iekļaujot īpašās pazīmes, kas var palīdzēt identificēt mantu);

7.4.11. mantas attēls (ja tas ir pieejams);

7.4.12. norāde par mantas kultūrvēsturisko nozīmi – kultūras piemineklis, muzeja priekšmets, mākslas vai antikvārais priekšmets;

7.4.13. norāde par mantas materiālo vērtību;

7.5. ar notikumu saistītie bojātie, pretlikumīgi atsavinātie, izņemtie, nozaudētie vai atrastie dokumenti (ziņas, kuras ir zināmas):

7.5.1. dokumenta veids;

7.5.2. numurs;

7.5.3. izdošanas datums;

7.5.4. izdevējvalsts;

7.5.5. izdošanas iestāde;

7.5.6. tās personas vārds (vārdi), uzvārds (uzvārdi) un dzimšanas datums, kurai izsniegts dokuments;

7.5.7. norāde par dokumenta kultūrvēsturisko nozīmi – kultūras piemineklis, muzeja priekšmets, mākslas vai antikvārais priekšmets;

7.6. pieņemtais lēmums, tā pieņemšanas datums un numurs, amatpersona (darbinieks), kas pieņēmusi lēmumu;

7.7. turpmākā rīcība saistībā ar notikuma izskatīšanu, iestāde un tās struktūrvienība, kas izskata notikuma materiālu;

7.8. iestāde un tās struktūrvienība, uz kuru nosūtīts notikuma materiāls izskatīšanai pēc piekritības, ja materiāls nosūtīts citai iestādei.

7.1 Policija, kura atbilstoši kompetencei veic darbības saistībā ar notikumu, pēc šo noteikumu 6. un 7. punktā minēto ziņu saņemšanas nekavējoties papildina ar tām reģistru.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 598 redakcijā)

8. Uzkrātās ziņas par notikumiem reģistrā glabā 10 gadu. Pēc minētā termiņa beigām ziņas no reģistra automātiski dzēšamas.

III. Valsts policijas reaģēšanas laiks, ja saņemta informācija par notikumiem

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 598)

9. Valsts policija reaģē uz saņemto informāciju par notikumu:

9.1. valstspilsētās – 15 minūšu laikā pēc informācijas saņemšanas operatīvās vadības struktūrvienībā;

9.2. novados – 25 minūšu laikā pēc informācijas saņemšanas operatīvās vadības struktūrvienībā.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 598; MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 674)

10. Ja Valsts policijā vienlaikus saņemta informācija par vairākiem notikumiem,Valsts policija reaģē prioritārā secībā atbilstoši notikumā iesaistīto personu vai sabiedrības drošības apdraudējuma pakāpei:

10.1. valstspilsētās – 15 minūšu laikā, novados – 25 minūšu laikā, ja operatīvās vadības struktūrvienībā saņemta informācija:

10.1.1. par notikumu, kas notiek un reāli apdraud personas vai sabiedrības drošību, personas veselību, dzīvību vai dzimumneaizskaramību, nodara kaitējumu personas veselībai vai īpašumam, un nepieciešama Valsts policijas tūlītēja rīcība, lai pārtrauktu notikumu, novērstu apdraudējumu vai kaitējumu vai aizturētu likumpārkāpēju notikuma vietā;

10.1.2. par ceļu satiksmes negadījumu vai notikumu uz dzelzceļa, kā arī citu notikumu, kas noticis uz pilsētas maģistrālās ielas vai valsts nozīmes ceļa un kura dēļ ir bloķēta satiksme;

10.1.3. par satiksmes negadījumu, kurā bojā gājusi persona;

10.1.4. par aizturēto, arestēto, apcietināto vai ieslodzīto personu bēgšanu;

10.1.5. par sprādzienu vai spridzināšanas draudiem (ja notikums nav saistīts, piemēram, ar saskaņotām ražošanas procesa darbībām, rūpnieciskiem spridzināšanas darbiem, plānotām militārām mācībām);

10.2. valstspilsētās – 25 minūšu laikā, novados – 40 minūšu laikā, ja operatīvās vadības struktūrvienībā saņemta informācija:

10.2.1. par notikumu, kas noticis un kurā bija apdraudēta personas vai sabiedrības drošība, personas veselība, dzīvība vai dzimumneaizskaramība vai nodarīts kaitējums personas veselībai vai īpašumam, un kurā Valsts policijas tūlītēja rīcība nevar novērst apdraudējumu vai kaitējumu vai aizturēt likumpārkāpēju, bet kur var zust pēdas vai pierādījumi;

10.2.2. par notikumu, kura rezultātā aizturēts iespējamais likumpārkāpējs un ir pārtraukts apdraudējums personas vai sabiedrības drošībai, veselībai, dzīvībai vai dzimumneaizskaramībai vai kaitējums personas veselībai vai īpašumam;

10.2.3. par satiksmes negadījumu, kurā cietusi persona vai kura dēļ ir traucēta satiksme;

10.2.4. par cilvēka līķa vai cilvēka ķermeņa daļu atrašanu;

10.3. valstspilsētās – 120 minūšu laikā, novados – 240 minūšu laikā vai citā laikā, to saskaņojot ar informācijas sniedzēju, ja operatīvās vadības struktūrvienībā saņemta informācija:

10.3.1. par notikumu, kas neapdraud personas vai sabiedrības drošību, personas veselību, dzīvību vai dzimumneaizskaramību un nerada kaitējumu personas veselībai vai īpašumam, bet kura pārtraukšanai vai novēršanai ir nepieciešama Valsts policijas klātbūtne;

10.3.2. par notikumu, kura pārtraukšanai vai novēršanai Valsts policijas ierašanās laiks notikuma vietā nav būtisks;

10.3.3. par satiksmes negadījumu, kurā nav cietušas personas un nav traucēta satiksme.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 598; MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 674)

11. Saņemot informāciju par notikumu, kurā policijas darbinieku ierašanās notikuma vietā nav obligāta vai nav nepieciešama, Valsts policija vienojas ar informācijas sniedzēju par attiecīgo pasākumu veikšanu bez policijas darbinieku klātbūtnes notikuma vietā.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 598)

12. (Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 598)

13. Policijas darbinieki var ierasties notikuma vietā vēlāk, nekā noteikts šo noteikumu 9. un 10.punktā, šādos gadījumos:

13.1. ierašanos aizkavējuši apstākļi, ko radījusi nepārvarama vara vai liels attālums no policijas darbinieku dislokācijas vietas līdz notikuma vietai;

13.2. vienlaikus saņemta informācija par diviem vai vairākiem notikumiem;

13.3. ceļā uz notikuma vietu ir radušies satiksmes sarežģījumi (piemēram, intensīva transporta kustība, slēgtas dzelzceļa pārbrauktuves, satiksmes negadījumi, slikts ceļa segums, nav piebraucamo ceļu, Valsts policijas transportlīdzekļu tehniski bojājumi).

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 598)

14. Lai nodrošinātu operatīvu ierašanos notikuma vietā, kas atbilstoši notikumā iesaistīto personu vai sabiedrības drošības apdraudējuma pakāpei ir prioritāra, policijas darbinieki ir tiesīgi atstāt zemākas prioritātes notikuma vietu, kurā nav nepieciešams veikt neatliekamas procesuālās darbības. Valsts policija, ja nepieciešams, nodrošina policijas darbinieku ierašanos atstātajā zemākas prioritātes notikuma vietā attiecīgo pasākumu veikšanai.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 598)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 190Pieņemts: 20.03.2012.Stājas spēkā: 23.03.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 22.03.2012.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
245629
{"selected":{"value":"18.11.2020","content":"<font class='s-1'>18.11.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.11.2020","iso_value":"2020\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.12.2019","iso_value":"2019\/12\/13","content":"<font class='s-1'>13.12.2019.-17.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2012","iso_value":"2012\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2012.-12.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.11.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)