Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.190

Rīgā 2012.gada 20.martā (prot. Nr.16 11.§)
Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku
Izdoti saskaņā ar likuma "Par policiju" 10.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā reģistrē iesniegumus un informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem, par notikumiem, kuri apdraud personu vai sabiedrības drošību (turpmāk – notikums), un par tajos iesaistītajām personām, kā arī reģistrējamās informācijas apjomu un glabāšanas termiņus;

1.2. policijas reaģēšanas laiku, ja saņemta informācija par notikumiem.

2. Par reaģēšanu šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma policijas ierašanās notikuma vietā.

II. Iesniegumu un informācijas reģistrēšanas kārtība, reģistrējamās informācijas apjoms un glabāšanas termiņi

3. Iesniegumus un informāciju par notikumiem un tajos iesaistītajām personām neatkarīgi no saņemšanas veida (rakstiski, elektroniski vai mutiski) policija nekavējoties reģistrē vienotajā notikumu reģistrā (turpmāk – reģistrs), kas ir valsts informācijas sistēmas "Integrētā iekšlietu informācijas sistēma" sastāvdaļa.

4. Reģistra pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

5. Policijas darbinieki nodrošina ziņu iekļaušanu reģistrā tiešsaistes datu pārraides režīmā.

6. Saistībā ar notikumu reģistrā iekļauj šādas ziņas:

6.1. iesnieguma vai informācijas reģistrēšanas datums un laiks;

6.2. amatpersona (darbinieks), kas reģistrējusi iesniegumu vai informāciju:

6.2.1. iestādes un tās struktūrvienības nosaukums;

6.2.2. vārds un uzvārds;

6.2.3. amats;

6.2.4. kontaktinformācija;

6.3. iesnieguma vai informācijas saņemšanas vai iegūšanas datums, laiks un veids;

6.4. notikuma datums un laiks vai laikposms;

6.5. iesnieguma vai informācijas sniedzējs (ja tas ir zināms):

6.5.1. vārds (vārdi) un uzvārds (uzvārdi);

6.5.2. personas kods;

6.5.3. dzimšanas datums;

6.5.4. dzimums;

6.5.5. valstspiederība;

6.5.6. kontaktinformācija;

6.6. notikuma vieta un apstākļi;

6.7. resursi, kas nosūtīti uz notikuma vietu;

6.8. policijas reaģēšanas laiks pēc informācijas saņemšanas.

7. Pēc informācijas pārbaudes un notikuma vietas apskates reģistrā nekavējoties papildus iekļauj šādas ziņas:

7.1. iesnieguma vai informācijas pārbaudes rezultāti;

7.2. personas, kurām saistībā ar notikumu ir vai varētu būt nodarīts materiāls, fizisks vai morāls kaitējums vai kuras var sniegt informāciju par notikuma apstākļiem un būtību (ja tās ir zināmas):

7.2.1. par fiziskām personām:

7.2.1.1. personas statuss notikumā;

7.2.1.2. vārds (vārdi) un uzvārds (uzvārdi);

7.2.1.3. personas kods;

7.2.1.4. dzimšanas datums;

7.2.1.5. dzimums;

7.2.1.6. valstspiederība;

7.2.1.7. kontaktinformācija;

7.2.2. par juridiskām personām:

7.2.2.1. personas statuss notikumā;

7.2.2.2. nosaukums;

7.2.2.3. reģistrācijas numurs;

7.2.2.4. juridiskā adrese;

7.2.2.5. kontaktinformācija;

7.3. notikumā iesaistītās personas, kuras tiek pārbaudītas saistībā ar notikuma izraisīšanu (izdarīšanu) (ja tās ir zināmas):

7.3.1. par fiziskām personām:

7.3.1.1. personas statuss notikumā;

7.3.1.2. vārds (vārdi) un uzvārds (uzvārdi);

7.3.1.3. personas kods;

7.3.1.4. dzimšanas datums;

7.3.1.5. dzimums;

7.3.1.6. valstspiederība;

7.3.1.7. kontaktinformācija;

7.3.1.8. personas anatomiskās un funkcionālās pazīmes, kas var palīdzēt identificēt personu;

7.3.1.9. personas vispārīgs apraksts;

7.3.1.10. personas fotoattēls (ja tas ir pieejams un nepieciešams personas identificēšanai);

7.3.1.11. īpašas norādes par personas iespējamo bīstamību;

7.3.2. par juridiskām personām:

7.3.2.1. personas statuss notikumā;

7.3.2.2. nosaukums;

7.3.2.3. reģistrācijas numurs;

7.3.2.4. juridiskā adrese;

7.3.2.5. kontaktinformācija;

7.4. ar notikumu saistītās bojātās, pretlikumīgi atsavinātās, izņemtās, nozaudētās vai atrastās mantas (ziņas, kuras ir zināmas):

7.4.1. mantas veids;

7.4.2. marka un modelis;

7.4.3. identifikācijas numurs;

7.4.4. valsts reģistrācijas numurs;

7.4.5. reģistrācijas valsts;

7.4.6. izgatavotājvalsts;

7.4.7. krāsa;

7.4.8. ražošanas (izlaiduma) gads (datējums);

7.4.9. mantas īpašnieka vai turētāja vārds (vārdi), uzvārds (uzvārdi) un dzimšanas datums;

7.4.10. mantas apraksts (iekļaujot īpašās pazīmes, kas var palīdzēt identificēt mantu);

7.4.11. mantas attēls (ja tas ir pieejams);

7.4.12. norāde par mantas kultūrvēsturisko nozīmi – kultūras piemineklis, muzeja priekšmets, mākslas vai antikvārais priekšmets;

7.4.13. norāde par mantas materiālo vērtību;

7.5. ar notikumu saistītie bojātie, pretlikumīgi atsavinātie, izņemtie, nozaudētie vai atrastie dokumenti (ziņas, kuras ir zināmas):

7.5.1. dokumenta veids;

7.5.2. numurs;

7.5.3. izdošanas datums;

7.5.4. izdevējvalsts;

7.5.5. izdošanas iestāde;

7.5.6. tās personas vārds (vārdi), uzvārds (uzvārdi) un dzimšanas datums, kurai izsniegts dokuments;

7.5.7. norāde par dokumenta kultūrvēsturisko nozīmi – kultūras piemineklis, muzeja priekšmets, mākslas vai antikvārais priekšmets;

7.6. pieņemtais lēmums, tā pieņemšanas datums un numurs, amatpersona (darbinieks), kas pieņēmusi lēmumu;

7.7. turpmākā rīcība saistībā ar notikuma izskatīšanu, iestāde un tās struktūrvienība, kas izskata notikuma materiālu;

7.8. iestāde un tās struktūrvienība, uz kuru nosūtīts notikuma materiāls izskatīšanai pēc piekritības, ja materiāls nosūtīts citai iestādei.

8. Uzkrātās ziņas par notikumiem reģistrā glabā 10 gadu. Pēc minētā termiņa beigām ziņas no reģistra automātiski dzēšamas.

III. Policijas reaģēšanas laiks, ja saņemta informācija par notikumiem

9. Policija reaģē uz saņemto informāciju par notikumu:

9.1. republikas pilsētās – 15 minūšu laikā pēc informācijas saņemšanas operatīvās vadības struktūrvienībā;

9.2. novados – 25 minūšu laikā pēc informācijas saņemšanas operatīvās vadības struktūrvienībā.

10. Ja policijā vienlaikus saņemta informācija par vairākiem notikumiem, policija reaģē prioritārā secībā atbilstoši notikumā iesaistīto personu vai sabiedrības drošības apdraudējuma pakāpei:

10.1. republikas pilsētās – 15 minūšu laikā, novados – 25 minūšu laikā, ja operatīvās vadības struktūrvienībā saņemta informācija:

10.1.1. par notikumu, kas notiek un reāli apdraud personas vai sabiedrības drošību, personas veselību, dzīvību vai dzimumneaizskaramību, nodara kaitējumu personas veselībai vai īpašumam, un nepieciešama policijas tūlītēja rīcība, lai pārtrauktu notikumu, novērstu apdraudējumu vai kaitējumu vai aizturētu likumpārkāpēju notikuma vietā;

10.1.2. par ceļu satiksmes negadījumu vai notikumu uz dzelzceļa, kā arī citu notikumu, kas noticis uz pilsētas maģistrālās ielas vai valsts nozīmes ceļa un kura dēļ ir bloķēta satiksme;

10.1.3. par satiksmes negadījumu, kurā bojā gājusi persona;

10.1.4. par aizturēto, arestēto, apcietināto vai ieslodzīto personu bēgšanu;

10.1.5. par sprādzienu vai spridzināšanas draudiem (ja notikums nav saistīts, piemēram, ar saskaņotām ražošanas procesa darbībām, rūpnieciskiem spridzināšanas darbiem, plānotām militārām mācībām);

10.2. republikas pilsētās – 25 minūšu laikā, novados – 40 minūšu laikā, ja operatīvās vadības struktūrvienībā saņemta informācija:

10.2.1. par notikumu, kas noticis un kurā bija apdraudēta personas vai sabiedrības drošība, personas veselība, dzīvība vai dzimumneaizskaramība vai nodarīts kaitējums personas veselībai vai īpašumam, un kurā policijas tūlītēja rīcība nevar novērst apdraudējumu vai kaitējumu vai aizturēt likumpārkāpēju, bet kur var zust pēdas vai pierādījumi;

10.2.2. par notikumu, kura rezultātā aizturēts iespējamais likumpārkāpējs un ir pārtraukts apdraudējums personas vai sabiedrības drošībai, veselībai, dzīvībai vai dzimumneaizskaramībai vai kaitējums personas veselībai vai īpašumam;

10.2.3. par satiksmes negadījumu, kurā cietusi persona vai kura dēļ ir traucēta satiksme;

10.2.4. par cilvēka līķa vai cilvēka ķermeņa daļu atrašanu;

10.3. republikas pilsētās – 120 minūšu laikā, novados – 240 minūšu laikā vai citā laikā, to saskaņojot ar informācijas sniedzēju, ja operatīvās vadības struktūrvienībā saņemta informācija:

10.3.1. par notikumu, kas neapdraud personas vai sabiedrības drošību, personas veselību, dzīvību vai dzimumneaizskaramību un nerada kaitējumu personas veselībai vai īpašumam, bet kura pārtraukšanai vai novēršanai ir nepieciešama policijas klātbūtne;

10.3.2. par notikumu, kura pārtraukšanai vai novēršanai policijas ierašanās laiks notikuma vietā nav būtisks;

10.3.3. par satiksmes negadījumu, kurā nav cietušas personas un nav traucēta satiksme.

11. Saņemot informāciju par notikumu, kurā policijas darbinieku ierašanās notikuma vietā nav obligāta vai nav nepieciešama, policija vienojas ar informācijas sniedzēju par attiecīgo pasākumu veikšanu bez policijas darbinieku klātbūtnes notikuma vietā.

12. Pēc informācijas saņemšanas par notikumu, kura novēršana vai pārtraukšana ir citu iestāžu kompetencē, policija saņemto informāciju atbilstoši kompetencei nekavējoties nodod citai iestādei.

13. Policijas darbinieki var ierasties notikuma vietā vēlāk, nekā noteikts šo noteikumu 9. un 10.punktā, šādos gadījumos:

13.1. ierašanos aizkavējuši apstākļi, ko radījusi nepārvarama vara vai liels attālums no policijas darbinieku dislokācijas vietas līdz notikuma vietai;

13.2. vienlaikus saņemta informācija par diviem vai vairākiem notikumiem;

13.3. ceļā uz notikuma vietu ir radušies satiksmes sarežģījumi (piemēram, intensīva transporta kustība, slēgtas dzelzceļa pārbrauktuves, satiksmes negadījumi, slikts ceļa segums, nav piebraucamo ceļu, policijas transportlīdzekļu tehniski bojājumi).

14. Lai nodrošinātu operatīvu ierašanos notikuma vietā, kas atbilstoši notikumā iesaistīto personu vai sabiedrības drošības apdraudējuma pakāpei ir prioritāra, policijas darbinieki ir tiesīgi atstāt zemākas prioritātes notikuma vietu, kurā nav nepieciešams veikt neatliekamas procesuālās darbības. Policija, ja nepieciešams, nodrošina policijas darbinieku ierašanos atstātajā zemākas prioritātes notikuma vietā attiecīgo pasākumu veikšanai.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 190Pieņemts: 20.03.2012.Stājas spēkā: 23.03.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 22.03.2012.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
245629
23.03.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva