Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Liepājā 2012.gada 16.februārī (prot. Nr.3, 14.§)
Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta
2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
" 3. un 9.punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas likmi par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) teritorijā, atbrīvojumus no nodevas maksas, nodevas maksāšanas kārtību un kontroli.

2. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās (turpmāk – nodeva) maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas tirgojas un organizē tirdzniecību pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Tirdzniecība publiskās vietās pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju un tajā norādītajā vietā.

II. NODEVAS LIKMES PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS

4. Nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu:

4.1. IELU TIRDZNIECĪBĀ

NOSAUKUMS

DIENĀ (EUR)

MĒNESĪ (EUR)

1. Pašu ražotas pārtikas preces:  
1.1. zivju un gaļas produkcija

2,85

42,69

1.2. maizes un konditorejas izstrādājumi

1,42

21,34

1.3. saldējums

1,42

21,34

1.4. u.c. pašu ražotas pārtikas preces

1,42

21,34

2. Rūpnieciski ražotas pārtikas preces:  
2.1. zivju un gaļas produkcija

4,27

64,03

2.2. maizes un konditorejas izstrādājumi

2,85

42,69

2.3. saldējums

2,85

42,69

2.4. u.c. rūpnieciski ražotas pārtikas preces

2,85

42,69

3. Pašu audzētas nepārtikas preces:  
3.1. grieztie ziedi

0,43

6,40

3.2. no ziediem, zariem gatavoti izstrādājumi

1,42

21,34

3.3. puķu, dārzeņu stādi

1,42

21,34

3.4. augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli

7,11

106,72

3.5. u.c. pašu audzētas nepārtikas preces

2,85

42,69

4. Pašu audzētas pārtikas preces:  
4.1. dārzeņi, ogas, augļi

1,42

21,34

5. Pašu izgatavoti mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi

1,42

21,34

6. Rūpnieciski ražotas nepārtikas preces

4,27

64,03

7. Savvaļas augi, ogas, sēnes, rieksti

1,42

21,34

8. Importa ziedi

4,27

64,03

9. Eglītes, to zari

2,85

42,69

10. Preses izdevumi, grāmatas

2,85

42,69

11. Bezalkoholiskie dzērieni

2,85

42,69

12. Uzkodas no speciālām iekārtām

2,85

42,69

13. Lietotās mantas

2,85

42,69

14. Tirdzniecība ar dzīvniekiem

7,11

106,72

15. Pašu ražotas nepārtikas preces

1,42

21,34

4.2. IELU TIRDZNIECĪBĀ PASĀKUMA LAIKĀ

NOSAUKUMS

PAR VIENU DIENU (EUR)

1. Pašu ražotas pārtikas preces: 
1.1. zivju un gaļas produkcija

4,27

1.2. maizes un konditorejas izstrādājumi

2,85

1.3. saldējums

2,85

1.4. u.c. pašu ražotas pārtikas preces

2,85

2. Rūpnieciski ražotas pārtikas preces: 
2.1. zivju un gaļas produkcija

5,69

2.2. maizes un konditorejas izstrādājumi

4,27

2.3. saldējums

4,27

2.4. u.c. rūpnieciski ražotas pārtikas preces

4,27

3. Pašu audzētas nepārtikas preces: 
3.1. grieztie ziedi

1,42

3.2. no ziediem, zariem gatavoti izstrādājumi

2,85

3.3. puķu, dārzeņu stādi

4,27

3.4. augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli

8,54

3.5. u.c. pašu audzētas nepārtikas preces

5,69

4. Pašu audzētas pārtikas preces: 
4.1. dārzeņi, ogas, augļi

2,85

5. Pašu izgatavoti mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi

2,85

6. Rūpnieciski ražotas nepārtikas preces

5,69

7. Savvaļas augi, ogas, sēnes, rieksti

2,85

8. Importa ziedi

5,69

9. Eglītes, to zari

4,27

10. Preses izdevumi, grāmatas

4,27

11. Bezalkoholiskie dzērieni

4,27

12. Uzkodas no speciālām iekārtām

4,27

13. Lietotās mantas

4,27

14. Tirdzniecība ar dzīvniekiem

8,54

15. Alkoholiskie dzērieni

21,34

16. Tabakas izstrādājumi

21,34

17. Pašu ražotas nepārtikas preces

2,85

4.3. SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI PUBLISKĀ VIETĀ (t.sk. tirdzniecība pasākuma laikā):

4.3.1. ja nodeva tiek maksāta līdz 10 dienu ilgam darbības periodam, tā tiek aprēķināta pēc šādas formulas:

N1d=[(LxZi):30]x 0,5, kur:

N1d – nodevas likme vienai dienai

L – tirdzniecības vietas laukuma kopējā platība (kv.m)

Zi – zemes koeficients i zonā (zonu sadalījums saskaņā ar shēmu pielikumā)

Zemes koeficients Zi ir:

Ekskluzīvā zona – 6

Vēsturiskā centra zona – 5

Promenādes zona – 5

Maģistrālo ielu, mikrorajonu centru zona – 3

Parku zona – 4

Pludmales zona – 4;

4.3.2. ja papildus sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem tiek tirgots alkohols, papildus tiek noteikta nodeva:

4.3.2.1. alkoholam ar alkohola saturu līdz 18% – 2,85 euro dienā;

4.3.2.2. alkoholam ar alkohola saturu virs 18% – 5,69 euro dienā;

4.3.3. ja nodeva tiek maksāta sākot ar 11 dienu un ilgāku darbības periodu, tā tiek aprēķināta pēc šādas formulas:

N1d=(LxZi:30)x 0,3, kur:

N1d – nodevas likme vienai dienai

L – tirdzniecības vietas laukuma kopējā platība (m2)

Zi – zemes koeficients i zonā (zonu sadalījums saskaņā ar shēmu pielikumā)

Zemes koeficients Zi ir:

Ekskluzīvā zona – 6

Vēsturiskā centra zona – 5

Promenādes zona – 5

Maģistrālo ielu, mikrorajonu centru zona – 3

Parku zona – 4

Pludmales zona – 4;

4.3.4. ja papildus sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem tiek tirgots alkohols, papildus tiek noteikta nodeva:

4.3.4.1. alkoholam ar alkohola saturu līdz 18% – 1,42 euro dienā;

4.3.4.2. alkoholam ar alkohola saturu virs 18% – 2,85 euro dienā;

4.3.5. ja nodeva tiek maksāta par darbības periodu, kas nav īsāks par trim mēnešiem, tā tiek aprēķināta pēc šādas formulas:

N1d=[(LxZi):30]x 0,1, kur:

N1d – nodevas likme vienai dienai

L – tirdzniecības vietas laukuma kopējā platība (m2)

Zi – zemes koeficients i zonā (zonu sadalījums saskaņā ar shēmu pielikumā)

Zemes koeficients Zi ir:

Ekskluzīvā zona – 6

Vēsturiskā centra zona – 5

Promenādes zona – 5

Maģistrālo ielu, mikrorajonu centru zona – 3

Parku zona – 4

Pludmales zona – 4;

4.3.6. ja papildus sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem tiek tirgots alkohols tiek noteikta nodeva:

4.3.6.1. alkoholam ar alkohola saturu līdz 18% – 0,71 euro dienā;

4.3.6.2. alkoholam ar alkohola saturu virs 18% – 1,42 euro dienā.
 

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 25; 18.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

5. Ja vienlaikus ielu tirdzniecībā vai pasākuma laikā tiek tirgotas vairākas šajā nodaļā norādītās preces, pašvaldības nodeva tiek iekasēta par tirdzniecību ar preci, kurai noteikta visaugstākā cena, izņemot gadījumus, ja tiek tirgots alkohols vai tabakas izstrādājumi.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 18.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

6. Ja papildus sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem vienlaicīgi tiek tirgots alkohols ar alkohola saturu līdz 18% un virs 18%, tiek piemērota augstākā noteiktā nodeva.

III. ATBRĪVOJUMI NO NODEVAS MAKSAS

7. Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās nemaksā:

7.1. personas, kas ar tirdzniecību nodarbojas speciāli šim nolūkam iekārtotās pastāvīgās tirdzniecības vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs vai cita speciāli tirdzniecībai iekārtota stacionāra vieta);

7.2. ja pasākums, kura laikā tiek organizēta tirdzniecība, ir pašvaldības saskaņots, kad tiesības organizēt ielu tirdzniecību tirdzniecības organizators ir ieguvis konkursa vai izsoles kārtībā;

7.3. ja pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums ir iznomāts;

7.4. ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ar piesaisti pastāvīgajai tirdzniecības vietai notiek uz privātās zemes, uz kuru komersantam ir īpašuma tiesības, vai arī tas tiek nomāts.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 18.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

IV. NODEVAS MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA UN KONTROLE

8. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgās ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanas. Neizmantotā nodeva netiek atgriezta.

9. Nodeva ieskaitāma Liepājas pilsētas domes kontā LV09UNLA 0010188888888, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000063185, maksājuma mērķa sadaļā uzrādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas izsniedzēja nosaukumu, ielu tirdzniecības veidu un tirdzniecības vietas adresi.

10. Nodevas izlietojumu kontroli pilnā mērā veic pašvaldības izpilddirektors.

11. Nodeva, kas iekasēta par tirdzniecību publiskās vietās var tikt izmantota komercdarbību atbalstošu vai attīstošu projektu īstenošanai un komercdarbības vides izpētes projektu īstenošanai, kā arī pašvaldības īpašumā esošu tirdzniecības vietas uzturēšanai un labiekārtošanai.

V. SAISTOŠO NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE

12. Pašvaldības izpilddirektors atbilstoši kompetencei ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

13. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

14. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Liepājas pilsētas domes 2005.gada 2. jūnija saistošie noteikumi Nr.14 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās".

15. Ielu tirdzniecības dalībniekiem, organizatoriem un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem par tirdzniecību publiskās vietās no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 15. septembrim tiek noteikta atlaide 90 % apmērā no 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktā noteiktajām nodevas likmēm. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Finanšu pārvalde līdz 2020. gada 31. jūlijam nodrošina samaksātās pašvaldības nodevas par periodu no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 15. septembrim atmaksāšanu kontā, no kura tā saņemta, ja iemaksa veikta ar pārskaitījumu no bankas norēķinu konta, vai atbilstoši personas iesniegumam, kurā norādīts norēķinu konts.

(Liepājas pilsētas domes 21.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 29 redakcijā)

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
Pielikums
Liepājas pilsētas domes 2012.gada
16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5

(Liepājas pilsētas domes 18.05.2017. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5Pieņemts: 16.02.2012.Stājas spēkā: 21.03.2012.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 45, 20.03.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
245495
{"selected":{"value":"22.05.2020","content":"<font class='s-1'>22.05.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.05.2020","iso_value":"2020\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2017","iso_value":"2017\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2017.-21.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-24.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.03.2012","iso_value":"2012\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.05.2020
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"