Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2024. gada 12. jūnija saistošos noteikumus "Rīgas valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta lietošanas saistošie noteikumi".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.165

Rīgā 2012.gada 28.februārī (prot. Nr.77, 6.§)
Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām43.panta pirmās daļas 8.punktu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 13.panta četrpadsmito daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumu Nr.599
"Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" 35. un 68.punktu
(Grozīts ar Rīgas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.200; Rīgas domes 28.07.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.160)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka sabiedriskā transporta (tramvaju, trolejbusu un autobusu) lietošanas kārtību Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.

2. Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. abonementa biļete – pasažiera (nepersonalizēta vai personalizēta) braukšanas tiesības apliecinošs dokuments, kas ielādēts datu nesējā (elektroniskajā kartē, mobilajā lietotnē vai citā pārvadātāja noteiktajā datu nesējā), kurš satur informāciju par biļetes veidu vai biļetes veidiem, ko pasažieris iegādājas priekšapmaksas veidā vai saņem bez maksas ar braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā no biļetes cenas;

2.2. paaugstināta servisa pārvadājums – pasažieru pārvadājums maršrutā, kurā pārvadātājs nodrošina kādu no minētājiem braukšanas apstākļu uzlabojumiem: ceļā pavadītā laika būtiska samazināšana salīdzinājumā ar pārvadājuma laiku maršrutos bez paaugstināta servisa; pasažierim garantēta sēdvieta; pārvadājumi nakts maršrutos vai pasažierim nodrošinātas citas papildu ērtības;

2.3. vienreizējā braukšanas biļete – pasažiera braukšanas tiesības apliecinošs dokuments, kas iegādāts braucienam attiecīgā sabiedriskā transportlīdzekļa reisā;

2.4. (svītrots ar Rīgas valstpilsētas pašvaldības domes 30.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 131);

2.5. pārsēšanās apliecinājums – braukšanas tiesības apliecinošs dokuments, ko pēc pasažiera pieprasījuma bez maksas izsniedz sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājs gadījumā, ja ārkārtas apstākļu dēļ sabiedriskais transportlīdzeklis nevar turpināt ceļu.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 27; Rīgas domes 12.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 47; Rīgas valstpilsētas pašvaldības domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 102)

2.1 Sabiedriskajā transportā un, veicot pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kontroli, pārvadātāja veiktā videonovērošana ar audioierakstu tiek veikta šādiem nolūkiem: personu vitāli svarīgu interešu aizsardzībai, īpašuma aizsardzībai, drošības nodrošināšanai, kārtības nodrošināšanai un korupcijas risku novēršanas nodrošināšanai. Pārvadātājs ir tiesīgs noteikt arī citus videonovērošanas ar audioierakstu veikšanas nolūkus, par to izvietojot informāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Videonovērošanas gadījumā transportlīdzekļa ārpusē un salonā tiek izvietotas informatīvas zīmes par videonovērošanas veikšanu. Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kontroles procesā informācija par videonovērošanu tiek piestiprināta kontroli veicošajai personai.

(Rīgas domes 09.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

2.2 Sabiedriskā transporta maršrutus, kuros vienreizējo braukšanas biļeti ir iespējams iegādāties pie sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja, pārvadātājs publicē tīmekļvietnē www.rigassatiksme.lv.

(Rīgas valstpilsētas pašvaldības domes 15.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 102 redakcijā)

II. Pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas kārtība

3. Iekāpt sabiedriskajā transportlīdzeklī un izkāpt no tā pasažierim atļauts tikai maršruta pieturvietās pēc sabiedriskā transportlīdzekļa pilnīgas apstāšanās. Sabiedriskajā transportlīdzeklī, kas veic paaugstināta servisa pārvadājumus maršrutos, kuros netiek piemēroti Rīgas domes noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi, pasažieris iekāpj sabiedriskajā transportlīdzeklī un izkāpj no tā pēc pieprasījuma maršruta pieturvietās. Sabiedriskā transporta kontroles gadījumos pasažierim ir tiesības izkāpt no transportlīdzekļa arī starp maršruta pieturvietām saskaņā ar kontroliera norādījumiem.

(Rīgas domes 09.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

4. Ja sabiedriskajā transportlīdzeklī, kas veic paaugstināta servisa pārvadājumus, visas pasažieru vietas ir aizņemtas, vadītājs redzamā vietā novieto papildu informācijas zīmi "Vietu nav" vai minēto informāciju attēlo uz transportlīdzekļa elektroniskās maršruta zīmes un neapstājas maršruta pieturvietā. Lai par to informētu pasažierus, kuri gaida sabiedrisko transportlīdzekli maršruta pieturvietā, kurā neviens no pasažieriem neizkāpj, vadītājs samazina kustības ātrumu.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

5. Priekšrocība iekāpt sabiedriskajā transportlīdzeklī un ieņemt sēdvietas ir personām ar funkcionāliem traucējumiem, gados veciem cilvēkiem, grūtniecēm un pasažieriem ar bērniem līdz 7 gadu vecumam.

6. Ja sabiedriskais transportlīdzeklis ir aprīkots ar durvju aizvēršanas skaņas signālu vai gaismas signālu, vai abiem kopā, pēc signāla atskanēšanas vai parādīšanās pasažierim jāpārtrauc iekāpšana vai izkāpšana un nekavējoties jāatkāpjas no durvīm.

(Rīgas domes 09.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

7. Ja pēc apstāšanās maršruta pieturvietā sabiedriskā transportlīdzekļa durvis netiek atvērtas un ja sabiedriskais transportlīdzeklis ir aprīkots ar durvju atvēršanas pogu, pasažierim, lai atvērtu sabiedriskā transportlīdzekļa durvis, jānospiež šī poga.

8. Sabiedriskajam transportlīdzeklim piebraucot maršruta galapunktā, kur atrodas dispečerpunkts un/vai paredzēta sabiedriskā transportlīdzekļa stāvēšana, pasažieriem jāizkāpj no sabiedriskā transportlīdzekļa. Citos gadījumos pasažieris ir tiesīgs pēc galapunkta turpināt braucienu, neizkāpjot no sabiedriskā transportlīdzekļa, ievērojot šo saistošo noteikumu 18.punktā noteikto braukšanas kārtību.

III. Braukšana un bagāžas pārvadāšana

9. Pasažiera braukšanas tiesības apliecina derīga vienreizējā braukšanas biļete, vienreizējā braukšanas biļete, kas iegādāta pie sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja (tikai maršrutos, kuros vienreizējo braukšanas biļeti ir iespējams iegādāties pie sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja), abonementa biļete, pārsēšanās apliecinājums vai cits braukšanas tiesības apliecinošs dokuments, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem pasažierim dod tiesības lietot sabiedrisko transportu bez maksas. Pasažierim, kurš izmanto datu nesējā ielādētu personalizētu abonementa biļeti, ir pienākums rakstveidā informēt pārvadātāju par pārvadātājam nodoto un uz personalizētas abonementa biļetes attēlotu datu, it īpaši fotogrāfijas, izmaiņām pārvadātāja noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 27; Rīgas valstpilsētas pašvaldības domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 102)

10. Pasažierim ir pienākums nekavējoties pēc iekāpšanas sabiedriskajā transportlīdzeklī autorizēt (reģistrēt) abonementa biļeti (tajā skaitā abonementa biļeti ar braukšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā no biļetes cenas). Biļetes autorizāciju neveic, ja pasažieris brauc pa citu maršrutu tā paša veida sabiedriskajā transportlīdzeklī maršrutu sakritības robežās saskaņā ar šo saistošo noteikumu 12. punktu.

(Rīgas domes 12.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 47 redakcijā)

11. Abonementa biļetes derīgumu braucienam apliecina abonementa biļetes autorizācijas kods, kas ir elektroniska informācija, ko iegūst pārvadātāja noteiktajā kārtībā.

(Rīgas domes 12.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 47 redakcijā)

12. Abonementa biļete ir derīga braukšanai vienā virzienā līdz maršruta galapunktam reisā, kurā tā ir autorizēta. Abonementa biļete ar iespēju braukt noteiktā termiņā vienā maršrutā ir derīga tajā maršrutā, kurā pasažieris pēc iegādes veicis pirmo tās autorizāciju. Ja pārvadātājs piedāvā iegādāties abonementa biļeti vienam maršrutam, pēc pirmā brauciena autorizācijas ar to atļauts braukt pa citu maršrutu tā paša veida sabiedriskajā transportlīdzeklī maršrutu sakritības robežās līdz pēdējai pieturvietai, kur pilnībā sakrīt maršruti. Nosacījumi par tiesībām izmantot abonementa biļeti vienam maršrutam maršrutu sakritības robežās neattiecas uz sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kas veic paaugstināta servisa pārvadājumus.

(Rīgas domes 12.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 47 redakcijā)

13. Ja nav notikusi biļetes autorizācija, pasažierim ir pienākums iegādāties vienreizējo braukšanas biļeti.

(Rīgas domes 12.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 47 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstpilsētas pašvaldības domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 102)

14. Gadījumā, ja brauciena autorizācija nav veikta elektroniskā kartes lasītāja tehnisku bojājumu dēļ, Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" pēc pasažiera pieprasījuma atlīdzina papildu izdevumus, kas pasažierim radušies, iegādājoties vienreizējo braukšanas biļeti sabiedriskajā transportlīdzeklī.

15. Elektroniskajā kartē ielādēto abonementa biļeti var izmantot (autorizēt) 12 mēnešu laikā pēc tās iegādes, bet mobilajā lietotnē ielādēto abonementa biļeti var izmantot (autorizēt) trīs mēnešu laikā pēc tās iegādes. Ja datu nesējā ir ielādētas vairākas abonementa biļetes, kuras sakrīt kādā daļā, elektroniskais kartes lasītājs autorizē to abonementa biļeti, kura pasažierim, rēķinot viena brauciena vidējās izmaksas, ir vislētākā, bet, ja viena brauciena vidējās izmaksas ir vienādas, elektroniskais kartes lasītājs autorizē to abonementa biļeti, kura iegādāta agrāk.

(Grozīts ar Rīgas domes 12.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 47)

16. Ja sabiedriskā transporta maršrutos, kuros vienreizējo braukšanas biļeti ir iespējams iegādāties pie sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja, pasažieris neizmanto abonementa biļeti vai citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu, pasažierim ir pienākums iekāpt pa priekšējām durvīm un nekavējoties pēc iekāpšanas sabiedriskajā transportlīdzeklī iegādāties vienreizējo braukšanas biļeti pie sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja. Transportlīdzeklī, kurā ir izvietots biļešu pārdošanas aparāts, pasažierim pēc iekāpšanas transportlīdzeklī ir pienākums nekavējoties iegādāties braukšanas biļeti minētajā aparātā.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 27; Rīgas valstpilsētas pašvaldības domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 102)

17. Vienreizējā braukšanas biļete ir derīga braukšanai vienā virzienā līdz maršruta galapunktam tikai tajā sabiedriskajā transportlīdzeklī, kurā tā nopirkta, no tās iegādes brīža līdz izkāpšanai no sabiedriskā transportlīdzekļa.

(Grozīts ar Rīgas valstpilsētas pašvaldības domes 30.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 131)

18. Ja pasažieris turpina braucienu nākamajā reisā pēc maršruta galapunkta, kurā ir atļauts neizkāpt no sabiedriskā transportlīdzekļa, pasažiera pienākums ir nekavējoties pēc sabiedriskā transportlīdzekļa durvju atvēršanas maršruta galapunktā iegādāties vienreizējo braukšanas biļeti vai veikt brauciena autorizāciju. Atsevišķos pārvadātāja noteiktos maršrutos, kuros sabiedriskais transportlīdzeklis nākamajā reisā pēc maršruta galapunkta nebrauc atpakaļ pa to pašu ceļu, pasažieris, lai turpinātu braucienu līdz nākamajam maršruta galapunktam, ir tiesīgs neiegādāties vienreizējo braukšanas biļeti vai neveikt brauciena autorizāciju.

(Grozīts ar Rīgas valstpilsētas pašvaldības domes 30.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 131)

19. Pasažieris, kas izmanto datu nesējā ielādētu abonementa biļeti ar normatīvajos aktos paredzētajiem braukšanas maksas atvieglojumiem, sabiedriskajā transportlīdzeklī var neuzrādīt dokumentu, kas apliecina tiesības saņemt šos atvieglojumus. Ja pasažieris neizmanto datu nesējā ielādētu abonementa biļeti ar normatīvajos aktos paredzētajiem braukšanas maksas atvieglojumiem, bet izmanto normatīvajos aktos paredzētos braukšanas maksas atvieglojumus, tam ir pienākums uzrādīt minētos atvieglojumus apliecinošo dokumentu. Ja kontrolierim rodas šaubas par abonementa biļetes turētāju, kontrolieris ir tiesīgs pieprasīt pasažierim uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

20. Ja pasažieris sabiedriskajā transportlīdzeklī nevar uzrādīt derīgu vienreizējo braukšanas biļeti, abonementa biļeti, pārsēšanās apliecinājumu vai citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem pasažierim dod tiesības lietot sabiedrisko transportu bez maksas, viņš uzskatāms par pasažieri bez biļetes un saucams pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Soda uzlikšana neatbrīvo pasažieri no pienākuma samaksāt par braucienu.

(Grozīts ar Rīgas valstpilsētas pašvaldības domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 102; Rīgas valstpilsētas pašvaldības domes 30.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 131)

21. Sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājs izsniedz pasažierim pārsēšanās apliecinājumu, ja pasažieris var uzrādīt derīgu vienreizējo braukšanas biļeti vai abonementa biļeti. Pasažierim ir tiesības izmantot pārsēšanās apliecinājumu vienu stundu no tās izsniegšanas brīža jebkurā pārvadātāja sabiedriskajā transportlīdzeklī. Ja pārsēšanās apliecinājums izsniegts sabiedriskajā transportlīdzeklī, kas neveic paaugstināta servisa pārvadājumus, pasažieris nav tiesīgs to izmantot sabiedriskajā transportlīdzeklī, kas veic paaugstināta servisa pārvadājumus.

(Grozīts ar Rīgas valstpilsētas pašvaldības domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 102; Rīgas valstpilsētas pašvaldības domes 30.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 131)

21.1 Braukšanas biļešu kontroles pasākumu laikā pasažierim ir pienākums uzrādīt (iedot rokās) kontrolierim vienreizējo braukšanas biļeti, abonementa biļetes datu nesēju – elektronisko karti vai dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, vai uzrādīt mobilajā lietotnē autorizēto biļeti.

(Rīgas domes 12.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 47 redakcijā)

22. Ja biļete ir locīta, spiesta, lauzta, burzīta vai biļetes datu nesējs ir bojāts, vai arī citu biļetes bojājumu dēļ kontroles brīdī nav iespējams konstatēt biļetes derīgumu, biļete ir nederīga.

23. Personām ar funkcionāliem traucējumiem, gados veciem cilvēkiem, pasažieriem ar bērniem līdz 7 gadu vecumam un grūtniecēm paredzētās vietas sabiedriskajā transportlīdzeklī ir apzīmētas ar attiecīgām zīmēm. Citu pasažieru pienākums ir atbrīvot aizņemtās vietas pēc minēto personu, vadītāja vai kontroliera pirmā pieprasījuma.

24. Brauciena laikā pasažieriem jāturas pie sabiedriskajā transportlīdzeklī esošajiem atbalsta stieņiem vai siksnām.

25. Pieaugušai personai, kas brauc kopā ar bērnu, ir pienākums uzraudzīt bērnu, lai tas ievērotu šos saistošos noteikumus, un nodrošināt bērna drošību sabiedriskajā transportlīdzeklī, drošu iekāpšanu tajā un izkāpšanu no tā.

26. Pasažierim aizliegts:

26.1. iekāpt sabiedriskajā transportlīdzeklī vai izkāpt no tā sabiedriskā transportlīdzekļa kustības laikā;

26.2. braukt uz kāpnēm un citām izvirzītajām sabiedriskā transportlīdzekļa daļām;

26.3. bez nepieciešamības iedarbināt avārijas slēdžus, bremzes un citas ierīces;

26.4. atvērt sabiedriskā transportlīdzekļa durvis ārpus atļautajām pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas vietām;

26.5. kavēt sabiedriskā transportlīdzekļa durvju atvēršanu vai aizvēršanu;

26.6. atvērt sabiedriskā transportlīdzekļa salona kreisās puses logus, izliekties pa logiem vai durvīm;

26.7. ļaut bērniem uz sēdekļiem stāvēt kājās vai tupēt uz ceļiem;

26.8. smēķēt, aizdedzināt sērkociņus vai šķiltavas u.tml. priekšmetus;

26.9. trokšņot, dziedāt, spēlēt mūzikas instrumentus vai lietot skaņu atskaņošanas aparatūru;

26.10. braukt smērējošā vai smakojošā apģērbā, smērēt salonu vai lietot pārtikas vai ķīmiskās preces, kas var nosmērēt salonu vai citu pasažieru apģērbu;

26.11. braukt alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, ja pasažieris izturas rupji vai agresīvi, kā arī lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošās vielas;

26.12. runāt ar vadītāju braukšanas laikā, sarunāties pa tālruni vadītāja kabīnes tuvumā vai citādi ar savu rīcību traucēt vadītāju vai citus pasažierus;

26.13. izvietot sabiedriskajā transportlīdzeklī reklāmas vai paziņojumus, kā arī veikt ar pārvadātāju nesaskaņotus tirgvedības pasākumus;

26.14. iekāpt un braukt sabiedriskajā transportlīdzeklī ar skrituļslidām;

26.15. nodot citam pasažierim biļeti, lai šo biļeti atkārtoti izmantotu braucienam tajā pašā sabiedriskajā transportlīdzeklī;

26.16. sēdēt sabiedriskajā transportlīdzeklī vietās, kas nav paredzētas šim nolūkam;

26.17. apzīmēt, aprakstīt sabiedrisko transportlīdzekli vai veikt citas līdzīgas darbības;

26.18. novietot rokas bagāžu uz sēdekļa;

26.19. atstāt mājas (istabas) dzīvnieku bez uzraudzības;

26.20. braukšanas laikā atrasties sabiedriskajā transportlīdzeklī uz grīdas laukuma, kas apzīmēts ar dzeltenu krāsojumu.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

26.1 Pārvadātājs turpmākajās attiecībās ar pasažieri, it īpaši sabiedriskā transporta kontroles laikā, ir tiesīgs noteikt pasažiera identitāti pēc tam izsniegtas personalizētas abonementa biļetes ar identifikācijas funkciju, ja tā izsniegta, pirmreizēji pārbaudot pasažiera personu apliecinošu dokumentu, un personalizētā abonementa biļete satur šādus obligātos rekvizītus:

26.11. dokumenta nosaukumu;

26.12. dokumenta izdevējinstitūcijas nosaukumu;

26.13. dokumenta numuru;

26.14. dokumenta derīguma termiņu;

26.15. dokumenta turētāja fotogrāfiju un citus identifikācijas datus (vārds, uzvārds, personas kods).

(Rīgas domes 09.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

27. Rokas bagāžu, izņemot šo saistošo noteikumu 29.punktā noteikto, sabiedriskajā transportlīdzeklī atļauts pārvadāt bez maksas.

28. Mājas (istabas) dzīvnieku pārvadāšana sabiedriskajā transportlīdzeklī, kurā ir ne vairāk kā 21 pasažieru sēdvieta, atļauta tikai gadījumos, ja mājas (istabas) dzīvnieks tiek pārvadāts piemērotā somā, konteinerā vai būrī kā rokas bagāža.

(Rīgas valstpilsētas pašvaldības domes 30.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 131 redakcijā)

29. Pasažierim aizliegts pārvadāt:

29.1. rokas bagāžu, kura var apdraudēt pasažieru vai sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja drošību, veselību vai būtiski ietekmēt pasažieru vai sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja ērtības;

29.2. rokas bagāžu, kura var traucēt sabiedriskā transportlīdzekļa ekspluatāciju vai bojāt sabiedriskā transportlīdzekļa aprīkojumu;

29.3. smērējošus vai smakojošus priekšmetus;

29.4. rokas bagāžu, kuras izmēru (garums, augstums, platums) summa pārsniedz 300 cm, bet sabiedriskajā transportlīdzeklī, kurā ir ne vairāk kā 21 pasažieru sēdvieta – 120 cm;

29.5. rokas bagāžu, kuras garums pārsniedz 180 cm, bet sabiedriskajā transportlīdzeklī, kurā ir ne vairāk kā 21 pasažieru sēdvieta – 115 cm;

29.6. vairāk par diviem suņiem pavadā;

29.7. ar infekcijas slimībām slimus vai nevakcinētus mājas (istabas) dzīvniekus.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

30. Velosipēdu atļauts pārvadāt saskaņā ar pārvadātāja noteikto kārtību, kas publicēta pārvadātāja interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv.

31. Šo saistošo noteikumu 29.4. un 29.5.apakšpunktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz tehniskajiem palīglīdzekļiem personām ar funkcionāliem traucējumiem, gados veciem cilvēkiem un personām ar bērniem līdz 7 gadu vecumam, kas nodrošina to pārvietošanos, kā arī sporta inventāra vai mūzikas instrumenta pārvadāšanu, ja to pieļauj sabiedriskā transportlīdzekļa tehniskās iespējas.

32. Vadītājam vai kontrolierim ir tiesības neuzņemt sabiedriskajā transportlīdzeklī, izsēdināt no tā vai arī nodot policijai pasažieri, kas pārkāpj šos saistošos noteikumus, citus sabiedriskā transporta lietošanu reglamentējošos normatīvos aktus vai neievēro sabiedrisko kārtību.

33. Vadītājam ir tiesības atteikties pārvadāt dzīvnieku vai bagāžu, ja tā neatbilst šo saistošo noteikumu vai citu sabiedriskā transporta lietošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

33.1 (Zaudējis spēku ar 31.05.2013., sk. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 29.05.2013. paziņojumu)

33.2 Rīgas domes saistošajos noteikumos par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā noteiktajos gadījumos, kad pasažieri Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesīgi braukt bez maksas (4.maijā, 23. un 24.jūnijā, 18.novembrī, 31.decembrī, 1.janvārī un tradicionālo Rīgas pilsētas svētku laikā (augusta sestdienā, svētdienā), kā arī īpašos apstākļos), sabiedriskā transporta pakalpojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā, izņemot paaugstināta servisa pārvadājumos, tiek izmantoti bez biļetes, Rīgas pilsētas pašvaldībai publicējot par to informāciju Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un citos plašsaziņas līdzekļos.

(Rīgas domes 28.07.2015. saistošo noteikumu Nr. 160 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 09.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

IV. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu un sodu uzlikšanas kārtība

(Nodaļa svītrota ar Rīgas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.200)

34. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.200)

35. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.200)

36. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.200)

V. Noslēguma jautājumi

37. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

38. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.200)

39. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 1998.gada 24.februāra saistošos noteikumus Nr.10 "Rīgas sabiedriskā transporta (tramvajs, trolejbuss un autobuss) lietošanas noteikumi" (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 1998.gada 12.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12, 1999.gada 27.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.23, 2001.gada 9.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.10, 2002.gada 2.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.34, 2007.gada 10.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.76, 2009.gada 31.marta saistošajiem noteikumiem Nr.163 un 2011.gada 7.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.130).

40. Atcelt Rīgas domes 2009.gada 17.februāra saistošos noteikumus Nr.156 "Rīgas sabiedriskā transporta pakalpojumu (tramvajs, trolejbuss un autobuss) sniegšanas un izmantošanas noteikumi" un Rīgas domes 2011.gada 18.oktobra saistošos noteikumus Nr.143 "Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu".

41. Viena mēneša laikā no šī punkta stāšanās spēkā pasažieris var iesniegt pārvadātājam iesniegumu par abonementa biļetes, kura iegādāta no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 9. jūnijam, nomaiņu pret jaunu tāda paša veida abonementa biļeti neizmantotajā apjomā ar derīguma termiņu 12 mēneši, ievērojot šādus nosacījumus:

41.1. pasažierim ir tiesības saņemt maiņai paredzēto biļeti;

41.2. nav uzsākta terminētas (laika) biļetes bez braucienu skaita lietošana;

41.3. pasažieris iesniegumam pievieno tehniskā kārtībā esošu datu nesēju ar neizmantotajām biļetēm;

41.4. abonementa biļete nav bloķēta vai anulēta.

(Rīgas domes 16.06.2021. saistošo noteikumu Nr. 58 redakcijā)

42. Pārvadātājs izskata saskaņā ar 41. punktu saņemto iesniegumu un izsniedz pasažierim abonementa biļeti tās neizmantotajā apjomā atbilstoši tehniskajām iespējām, ielādējot to vienā vai vairākos datu nesējos.

(Rīgas domes 16.06.2021. saistošo noteikumu Nr. 58 redakcijā)

43. Ja saskaņā ar 41. punktu saņemto iesniegumu pārvadātājam nav iespējams pieņemt lēmumu un abonementa biļeti izsniegt nekavējoties, lēmums tiek pieņemts 30 dienu laikā. Šādā gadījumā pārvadātājs nosūta pasažierim abonementa biļeti uz iesniegumā norādīto adresi.

(Rīgas domes 16.06.2021. saistošo noteikumu Nr. 58 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 165Pieņemts: 28.02.2012.Stājas spēkā: 07.03.2012.Zaudē spēku: 19.06.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 06.03.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
244876
{"selected":{"value":"09.04.2022","content":"<font class='s-1'>09.04.2022.-18.06.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.04.2022","iso_value":"2022\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2022.-18.06.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-08.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.2021","iso_value":"2021\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2021","iso_value":"2021\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2021.-16.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.04.2018","iso_value":"2018\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.2018.-20.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.09.2015","iso_value":"2015\/09\/04","content":"<font class='s-1'>04.09.2015.-20.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.05.2013","iso_value":"2013\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2013.-03.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2013","iso_value":"2013\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2013.-30.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.03.2012","iso_value":"2012\/03\/07","content":"<font class='s-1'>07.03.2012.-23.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.04.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"