Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.27

Rīgā 2018.gada 9.martā (prot. Nr.19, 134.§)

Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.165 "Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta
pirmās daļas 8.punktu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
13.panta četrpadsmito daļu, Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta
noteikumu Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanas un izmantošanas kārtība
" 35. un 68.punktu

Izdarīt Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.165 "Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr.37; 2013, Nr.16; 2015, Nr.172) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.3.apakšpunktā vārdus "attiecīgajā sabiedriskajā transportlīdzeklī" ar vārdiem "attiecīgā sabiedriskā transportlīdzekļa reisā".

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.1punktu šādā redakcijā:

"2.1 Sabiedriskajā transportā un, veicot pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kontroli, pārvadātāja veiktā videonovērošana ar audioierakstu tiek veikta šādiem nolūkiem: personu vitāli svarīgu interešu aizsardzībai, īpašuma aizsardzībai, drošības nodrošināšanai, kārtības nodrošināšanai un korupcijas risku novēršanas nodrošināšanai. Pārvadātājs ir tiesīgs noteikt arī citus videonovērošanas ar audioierakstu veikšanas nolūkus, par to izvietojot informāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Videonovērošanas gadījumā transportlīdzekļa ārpusē un salonā tiek izvietotas informatīvas zīmes par videonovērošanas veikšanu. Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kontroles procesā informācija par videonovērošanu tiek piestiprināta kontroli veicošajai personai."

3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Iekāpt sabiedriskajā transportlīdzeklī un izkāpt no tā pasažierim atļauts tikai maršruta pieturvietās pēc sabiedriskā transportlīdzekļa pilnīgas apstāšanās. Sabiedriskajā transportlīdzeklī, kas veic paaugstināta servisa pārvadājumus maršrutos, kuros netiek piemēroti Rīgas domes noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi, pasažieris iekāpj sabiedriskajā transportlīdzeklī un izkāpj no tā pēc pieprasījuma maršruta pieturvietās. Sabiedriskā transporta kontroles gadījumos pasažierim ir tiesības izkāpt no transportlīdzekļa arī starp maršruta pieturvietām saskaņā ar kontroliera norādījumiem."

4. Papildināt 4.punktu aiz vārdiem ""Vietu nav"" ar vārdiem "vai minēto informāciju attēlo uz transportlīdzekļa elektroniskās maršruta zīmes".

5. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Ja sabiedriskais transportlīdzeklis ir aprīkots ar durvju aizvēršanas skaņas signālu vai gaismas signālu, vai abiem kopā, pēc signāla atskanēšanas vai parādīšanās pasažierim jāpārtrauc iekāpšana vai izkāpšana un nekavējoties jāatkāpjas no durvīm."

6. Papildināt 9.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Pasažierim, kurš izmanto datu nesējā ielādētu personalizētu abonementa biļeti, ir pienākums rakstveidā informēt pārvadātāju par pārvadātājam nodoto un uz personalizētas abonementa biļetes attēlotu datu, it īpaši fotogrāfijas, izmaiņām pārvadātāja noteiktajā kārtībā."

7. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Ja pasažieris pirms iekāpšanas sabiedriskajā transportlīdzeklī ir iegādājies vai saņēmis abonementa biļeti (tajā skaitā abonementa biļeti ar braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā no biļetes cenas), pasažiera pienākums ir nekavējoties pēc iekāpšanas sabiedriskajā transportlīdzeklī pietuvināt abonementa biļeti elektroniskajam kartes lasītājam, līdz uz lasītāja iedegas zaļā gaisma vai oranžā gaisma, kas apliecina brauciena autorizāciju, izņemot gadījumus, kad pasažieris brauc pa citu maršrutu sakritības robežās saskaņā ar šo saistošo noteikumu 11.punktu, kad abonementa biļete nav jāpietuvina elektroniskajam kartes lasītājam. Pasažierim, kurš izmanto noteiktam termiņam derīgu abonementa biļeti, ir pienākums reģistrēt katru braucienu."

8. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Ja elektroniskais kartes lasītājs neveic brauciena autorizāciju (iedegas sarkanā gaisma vai nav signāla un neiedegas gaisma), pasažiera pienākums ir iegādāties braukšanas biļeti."

9. Svītrot 16.punktā vārdus "kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem dod tiesības lietot sabiedrisko transportu bez maksas,".

10. Papildināt 16.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Transportlīdzeklī, kurā ir izvietots biļešu pārdošanas aparāts, pasažierim pēc iekāpšanas transportlīdzeklī ir pienākums nekavējoties iegādāties braukšanas biļeti minētajā aparātā."

11. Izteikt 26.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.12. runāt ar vadītāju braukšanas laikā, sarunāties pa tālruni vadītāja kabīnes tuvumā vai citādi ar savu rīcību traucēt vadītāju vai citus pasažierus;".

12. Papildināt saistošos noteikumus ar 26.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.20. braukšanas laikā atrasties sabiedriskajā transportlīdzeklī uz grīdas laukuma, kas apzīmēts ar dzeltenu krāsojumu."

13. Papildināt saistošos noteikumus ar 26.1punktu šādā redakcijā:

"26.1 Pārvadātājs turpmākajās attiecībās ar pasažieri, it īpaši sabiedriskā transporta kontroles laikā, ir tiesīgs noteikt pasažiera identitāti pēc tam izsniegtas personalizētas abonementa biļetes ar identifikācijas funkciju, ja tā izsniegta, pirmreizēji pārbaudot pasažiera personu apliecinošu dokumentu, un personalizētā abonementa biļete satur šādus obligātos rekvizītus:

26.11. dokumenta nosaukumu;

26.12. dokumenta izdevējinstitūcijas nosaukumu;

26.13. dokumenta numuru;

26.14. dokumenta derīguma termiņu;

26.15. dokumenta turētāja fotogrāfiju un citus identifikācijas datus (vārds, uzvārds, personas kods)."

14. Aizstāt 28.punktā, 29.4. un 29.5.apakšpunktā skaitli un vārdus "16 pasažieru sēdvietas" ar skaitli un vārdiem "21 pasažieru sēdvieta".

15. Papildināt 33.2punktu pirms skaitļa "23." ar skaitli un vārdu "4.maijā,".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2018.gada 9.marta saistošajiem noteikumiem Nr.27 "Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.165 "Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.165 "Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu"" paredz:

1.1. definēt pārvadātāja veiktās videonovērošanas ar audioierakstu sabiedriskajā transportā nolūkus (mērķus), veicot pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kontroli, noteikt pārvadātāja informatīvo norāžu par veikto videonovērošanu izvietojumu;

1.2. noteikt pārvadātāja tiesības piemērot līgumsodu par braukšanu bez derīgas biļetes, pamatojoties uz pārvadātāja izdotas personalizētas biļetes ar identifikācijas funkciju datiem, ja biļete pirmreizēji izdota, pārbaudot personu apliecinošu dokumentu;

1.3. precizēt pasažieru pienākumus un tiesības, tajā skaitā:

1.3.1. tiesības izkāpt no sabiedriskā transportlīdzekļa starp pieturvietām sabiedriskā transporta kontroles gadījumos saskaņā ar kontroliera norādījumiem;

1.3.2. iekāpšana vai izkāpšana jāpārtrauc arī gadījumos, ja parādās brīdinājuma gaismas signāls (ne tikai skaņas signāls);

1.3.3. Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.165 "Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.165) noteiktie suņa un rokas bagāžas pārvadāšanas ierobežojumi transportlīdzekļos ar 16 pasažieru sēdvietām turpmāk tiks attiecināti uz transportlīdzekļiem, kuros ir ne vairāk kā 21 pasažieru sēdvieta;

1.3.4. reģistrēt katru braucienu, ja iegādāta noteiktam termiņam derīga biļete (piemēram, mēnešbiļete);

1.3.5. transportlīdzekļos, kuros ir uzstādīts biļešu pārdošanas automāts, pasažierim pēc iekāpšanas nekavējoties ir jāiegādājas braukšanas biļete šajā automātā;

1.3.6. noteikt, ka pasažieris nedrīkst sarunāties pa tālruni tiešā vadītāja kabīnes tuvumā un traucēt transportlīdzekļa vadītāju, kā arī atrasties uz grīdas laukuma, kas iezīmēts dzeltenā krāsā;

1.4. papildināt saistošo noteikumu Nr.165 33.2punktu ar normu par bezmaksas braukšanu 4.maijā atbilstoši Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" 3.3.apakšpunktam.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2.1. Lai atvieglotu pārvadātāja iespējas noskaidrot pasažiera identitāti, nepieciešams paredzēt, ka pārvadātājam ir tiesības identificēt pasažieri, pamatojoties arī uz pārvadātāja izdotu personalizētu biļeti ar tās turētāja fotogrāfiju.

2.2. Ņemot vēra pieaugošos drošības draudus sabiedriskajās vietās, atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām un uzlabojot pasākumus personu datu aizsardzībai, saistošo noteikumu projekts paredz noteikt videonovērošanas un audioierakstu mērķus un informējošo norāžu izvietojumu.

2.3. Lai uzlabotu pārvadājumu drošību, kā arī precizētu pasažieru tiesības un pienākumus, tiek papildināti pasažiera tiesības un pienākumus reglamentējošie noteikumi.

2.4. Saistošo noteikumu Nr.165 33.2punkts par bezmaksas braukšanu tiek saskaņots ar Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" 3.3.apakšpunktu par braukšanu sabiedriskajā transportā bez maksas 4.maijā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekmes uz pašvaldības budžetu nav.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.165 "Par Rīgas pilsētas sabiedriskā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 27Pieņemts: 09.03.2018.Stājas spēkā: 21.04.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 79, 20.04.2018. OP numurs: 2018/79.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
298499
21.04.2018
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)