Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 29. marta noteikumus Nr. 200 "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.92

Rīgā 2012.gada 31.janvārī (prot. Nr.6 23.§)
Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 31.panta pirmās daļas 13.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dzelzceļa ritošā sastāva (turpmāk – ritošais sastāvs) reģistrācijas kārtību.

2. Reģistrācijai ir pakļauts:

2.1. Latvijas Republikas fiziskajām un juridiskajām personām piederošais ritošais sastāvs, kas pārvietojas pa sliežu ceļu, kura platums nav mazāks par 750 mm;

2.2. ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām piederošais ritošais sastāvs, kas pārvietojas pa sliežu ceļu, kura platums nav mazāks par 750 mm, ja, pamatojoties uz līgumu, ritošais sastāvs nodots lietošanā Latvijas teritorijā un nav reģistrēts ārvalstī.

3. Ritošā sastāva valsts reģistru (turpmāk – valsts reģistrs) nodrošina un uztur Valsts dzelzceļa administrācija.

4. Ja ritošais sastāvs, kas pārvietojas pa sliežu ceļu, kura platums nav mazāks par 750 mm, ir reģistrēts trešajā valstī un, pamatojoties uz līgumu, kura termiņš pārsniedz vienu gadu, nodots lietošanā Latvijas teritorijā, ritošā sastāva turētājs iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijā līguma kopiju vai trešajā valstī izdota dokumenta kopiju par attiecīgā ritošā sastāva reģistrāciju.

5. Ritošā sastāva īpašnieks ir atbildīgs par Valsts dzelzceļa administrācijai sniegtās informācijas patiesumu, kā arī par šajos noteikumos noteiktās kārtības un termiņu ievērošanu.

6. Valsts dzelzceļa administrācija ir tiesīga pārbaudīt ritošā sastāva īpašnieka sniegtās informācijas patiesumu.

7. Pārvadātājam un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam ir pienākums nodrošināt Valsts dzelzceļa administrācijai piekļuvi informācijai par ārvalsts fiziskajām vai juridiskajām personām piederošā valsts robežu šķērsojošā ritošā sastāva īpašnieku un lietotāju, ritošā sastāva izmantošanas ierobežojumiem, kā arī citiem no satiksmes drošības viedokļa svarīgiem datiem, kas attiecas uz ritošā sastāva apkopes grafiku.

II. Veidlapas aizpildīšana ritošā sastāva reģistrācijai, izmaiņu izdarīšanai valsts reģistrā vai ritošā sastāva izslēgšanai no valsts reģistra

8. Lai reģistrētu ritošo sastāvu, izdarītu izmaiņas valsts reģistrā (izņemot gadījumu, ja tiek apturēta vai atjaunota ritošā sastāva ekspluatācija) vai izslēgtu ritošo sastāvu no valsts reģistra, īpašnieks vai tā pilnvarota persona iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijā aizpildītu veidlapu, kas noteikta Komisijas 2011.gada 10.februāra Lēmuma 2011/107/ES, ar kuru groza Lēmumu 2007/756/EK, ar ko pieņem valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas, 4.papildinājumā (turpmāk – veidlapa).

9. Lai reģistrētu ritošo sastāvu, veidlapu aizpilda šādi:

9.1. veic atzīmi laukā "Jauna reģistrācija";

9.2. veidlapas 1.2.apakšpunktā ieraksta ritošā sastāva numuru, ar kādu tas reģistrēts ekspluatācijai kopējā 1520 mm sliežu ceļu sistēmā vai kāds norādīts uz ritošā sastāva, ja attiecīgais ritošais sastāvs nav reģistrēts ar tādu numuru, vai arī kāds norādīts ritošā sastāva tehniskajā pasē, ja numurs nav norādīts uz ritošā sastāva, kurš nav reģistrēts ekspluatācijai kopējā 1520 mm sliežu ceļu sistēmā. Šo punktu neaizpilda, ja atsevišķu veidlapu iesniedz par vairākām vienas sērijas ritošā sastāva vienībām;

9.3. veidlapas 2.1.apakšpunktā ieraksta Latvijas divciparu kodu "25", kāds noteikts Komisijas 2006.gada 11.augusta Lēmumā 2006/920/EK par savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļa sistēmas apakšsistēmu "Satiksmes nodrošināšana un vadība";

9.4. veidlapas 2.2.apakšpunktā ieraksta tās Eiropas Savienības dalībvalsts institūcijas nosaukumu, kas piešķīra atļauju nodot ekspluatācijā attiecīgo ritošo sastāvu;

9.5. veidlapas 3.punktā ieraksta attiecīgā ritošā sastāva izgatavošanas gadu, kāds norādīts tā tehniskajā pasē;

9.6. veidlapas 4. punktu aizpilda, ja par ritošo sastāvu sastādīta deklarācija, kas noformēta saskaņā ar Komisijas 2019. gada 12. februāra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2019/250 par dzelzceļa savstarpējas izmantojamības komponentu un apakšsistēmu "EK" deklarāciju un sertifikātu veidnēm, par paraugu deklarācijai par atbilstību atļautajam dzelzceļa ritekļa tipam un par apakšsistēmu "EK" verifikācijas procedūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 201/2011, II, III vai VI pielikumu. Veidlapas 4. punktu aizpilda šādi:

9.6.1. veidlapas 4.1.apakšpunktā ieraksta deklarācijas sastādīšanas datumu;

9.6.2. veidlapas 4.2.apakšpunktā ieraksta deklarācijas identifikāciju;

9.6.3. veidlapas 4.3.apakšpunktā ieraksta deklarācijas sastādītāja nosaukumu;

9.6.4. veidlapas 4.4.apakšpunktā ieraksta deklarācijas sastādītāja reģistrācijas numuru;

9.6.5. veidlapas 4.5.apakšpunktā ieraksta ielas nosaukumu un mājas numuru, kas deklarācijā norādīti ziņās par tās sastādītāja adresi;

9.6.6. veidlapas 4.6.apakšpunktā ieraksta pilsētas nosaukumu, kas deklarācijā norādīts ziņās par tās sastādītāja adresi;

9.6.7. veidlapas 4.7.apakšpunktā ieraksta valsts nosaukumam, kas deklarācijā norādīts ziņās par tās sastādītāja adresi, atbilstošu attiecīgās valsts kodu, kāds ir oficiāli publicēts Eiropas Savienības Publikāciju biroja mājaslapā internetā;

9.6.8. veidlapas 4.8.apakšpunktā ieraksta pasta indeksu, kas deklarācijā norādīts ziņās par tās sastādītāja adresi;

9.7. veidlapas 5.punktu aizpilda, ja Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistrā, kuru izveido un uztur Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra, ir iekļauti dati par ritošā sastāva tipu. Veidlapas 5.punktu aizpilda, ierakstot attiecīgajam ritošā sastāva tipam atbilstošo numuru (burtciparu kodu);

9.8. veidlapas 5.a punktā ieraksta ritošā sastāva sēriju vai modeli, kāds norādīts Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas apstiprinātajā aktā par dzelzceļa ritošā sastāva tipa (vienības) pieņemšanu ekspluatācijā vai aktā par dzelzceļa ritošā sastāva vienības (vienību) pieņemšanu ekspluatācijā, vai ritošā sastāva tehniskajā pasē, ja tā pieņemšana ekspluatācijā nav nepieciešama;

9.9. veidlapas 6.punktu aizpilda, ja Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas apstiprinātajā aktā par dzelzceļa ritošā sastāva tipa (vienības) pieņemšanu ekspluatācijā un aktā par dzelzceļa ritošā sastāva vienības (vienību) pieņemšanu ekspluatācijā ir norādīti ierobežojumi. Veidlapas 6.punktu aizpilda šādi:

9.9.1. veidlapas 6.1.apakšpunktā ieraksta minētajos aktos norādītos attiecīgo ierobežojumu kodus;

9.9.2. veidlapas 6.2.apakšpunktā ieraksta minētajos aktos norādītos attiecīgos ierobežojumus nekodētā veidā;

9.10. veidlapas 7.1.apakšpunktā ieraksta ritošā sastāva īpašnieka nosaukumu vai vārdu un uzvārdu;

9.11. veidlapas 7.2.apakšpunktā ieraksta ritošā sastāva īpašnieka reģistrācijas numuru vai personas kodu (ja nav personas koda, ieraksta dzimšanas datumu);

9.12. veidlapas 7.3.apakšpunktā ieraksta ielas nosaukumu un mājas numuru atbilstoši ritošā sastāva īpašnieka juridiskajai adresei vai dzīvesvietas adresei;

9.13. veidlapas 7.4.apakšpunktā ieraksta pilsētas nosaukumu atbilstoši ritošā sastāva īpašnieka juridiskajai adresei vai dzīvesvietas adresei;

9.14. veidlapas 7.5.apakšpunktā ieraksta valsts nosaukumam (atbilstoši ritošā sastāva īpašnieka juridiskajai adresei vai dzīvesvietas adresei) atbilstošu kodu, kāds ir oficiāli publicēts Eiropas Savienības Publikāciju biroja mājaslapā internetā;

9.15. veidlapas 7.6.apakšpunktā ieraksta pasta indeksu atbilstoši ritošā sastāva īpašnieka juridiskajai adresei vai dzīvesvietas adresei;

9.16. veidlapas 8.1.apakšpunktā ieraksta ritošā sastāva turētāja nosaukumu vai vārdu un uzvārdu;

9.17. veidlapas 8.2.apakšpunktā ieraksta ritošā sastāva turētāja reģistrācijas numuru vai personas kodu (ja nav personas koda, ieraksta dzimšanas datumu);

9.18. veidlapas 8.3.apakšpunktā ieraksta ielas nosaukumu un mājas numuru atbilstoši ritošā sastāva turētāja juridiskajai adresei vai dzīvesvietas adresei;

9.19. veidlapas 8.4.apakšpunktā ieraksta pilsētas nosaukumu atbilstoši ritošā sastāva turētāja juridiskajai adresei vai dzīvesvietas adresei;

9.20. veidlapas 8.5.apakšpunktā ieraksta valsts nosaukumam (atbilstoši ritošā sastāva turētāja juridiskajai adresei vai dzīvesvietas adresei) atbilstošu kodu, kāds ir oficiāli publicēts Eiropas Savienības Publikāciju biroja mājaslapā internetā;

9.21. veidlapas 8.6.apakšpunktā ieraksta pasta indeksu atbilstoši ritošā sastāva turētāja juridiskajai adresei vai dzīvesvietas adresei;

9.22. veidlapas 8.7.apakšpunktu aizpilda, ierakstot ritošā sastāva turētāja marķējumu, ja ritošā sastāva turētāja marķējuma saņemšanai iesniegts iesniegums Valsts dzelzceļa administrācijā, kas to pārsūtījusi Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai, un piešķirtais ritošā sastāva turētāja marķējums ir publicēts Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras mājaslapā internetā;

9.23. veidlapas 9.1.apakšpunktā ieraksta par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgās struktūras (turpmāk – tehniskās apkopes vienība) nosaukumu;

9.24. veidlapas 9.2.apakšpunktā ieraksta tehniskās apkopes vienības reģistrācijas numuru;

9.25. veidlapas 9.3.apakšpunktā ieraksta ielas nosaukumu un mājas numuru atbilstoši tehniskās apkopes vienības juridiskajai adresei;

9.26. veidlapas 9.4.apakšpunktā ieraksta pilsētas nosaukumu atbilstoši tehniskās apkopes vienības juridiskajai adresei;

9.27. veidlapas 9.5.apakšpunktā ieraksta valsts nosaukumam (atbilstoši tehniskās apkopes vienības juridiskajai adresei) atbilstošu kodu, kāds ir oficiāli publicēts Eiropas Savienības Publikāciju biroja mājaslapā internetā;

9.28. veidlapas 9.6.apakšpunktā ieraksta pasta indeksu atbilstoši tehniskās apkopes vienības juridiskajai adresei;

9.29. veidlapas 9.7.apakšpunktā ieraksta tehniskās apkopes vienības e-pasta adresi;

9.30. veidlapas 11.punktā ieraksta divciparu kodu, kāds atbilst Eiropas Savienības dalībvalstij, kurā atļauta ritošā sastāva ekspluatācija, un kāds ir noteikts Komisijas 2006.gada 11.augusta Lēmumā 2006/920/EK par savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļa sistēmas apakšsistēmu "Satiksmes nodrošināšana un vadība";

9.31. ailē "Reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja identifikācijas dati" ieraksta ritošā sastāva īpašnieka vai viņa pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, ieraksta dzimšanas datumu), kā arī veidlapas aizpildīšanas vietu un datumu, un norādītā persona ar parakstu attiecīgajā ailē apliecina sniegtās informācijas patiesumu.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 336)

10. Atsevišķu veidlapu ritošā sastāva reģistrācijai var aizpildīt un iesniegt par vairākām vienas sērijas ritošā sastāva vienībām, ja veidlapā visi ieraksti attiecas uz katru vienas sērijas ritošā sastāva vienību, pievienojot attiecīgo ritošā sastāva vienību sarakstu, kurā ir norādīti to numuri.

11. Lai izdarītu izmaiņas valsts reģistrā (izņemot gadījumu, ja tiek apturēta vai atjaunota ritošā sastāva ekspluatācija), veidlapu aizpilda šādi:

11.1. veic atzīmi laukā "Grozījumi";

11.2. rindā "Informācija par ritekli" norāda ritošā sastāva reģistrācijas numuru. Šo rindu neaizpilda, ja aizpilda veidlapas 1.1. un 1.2.apakšpunktu vai ja atsevišķu veidlapu iesniedz par vairākām ritošā sastāva vienībām;

11.3. veidlapas 1.1. un 1.2.apakšpunktu aizpilda, ja ritošais sastāvs ekspluatācijai kopējā 1520 mm sliežu ceļu sistēmā ir reģistrēts ar jaunu numuru. Šādā gadījumā veic atzīmi pirms veidlapas 1.1. un 1.2.apakšpunkta un, ja atsevišķu veidlapu neiesniedz par vairākām ritošā sastāva vienībām, veidlapas 1.1.apakšpunktā ieraksta jauno ritošā sastāva numuru, ar kādu tas reģistrēts ekspluatācijai kopējā 1520 mm sliežu ceļu sistēmā, un veidlapas 1.2.apakšpunktā ieraksta iepriekšējo ritošā sastāva numuru;

11.4. veic atzīmi pirms veidlapas punkta, kurā tiek norādītas izmaiņas ziņās par ritošo sastāvu, un attiecīgajā veidlapas punktā (apakšpunktā) ieraksta izmaiņas ziņās par ritošo sastāvu, ievērojot noteiktās prasības šā veidlapas punkta (apakšpunkta) aizpildīšanai, lai reģistrētu ritošo sastāvu;

11.5. ailē "Reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja identifikācijas dati" ieraksta ritošā sastāva īpašnieka, viņa pārstāvja, ritošā sastāva turētāja, kurš nav ritošā sastāva īpašnieks un kurš kā tāds ir reģistrēts valsts reģistrā, vai viņa pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, ieraksta dzimšanas datumu), kā arī veidlapas aizpildīšanas vietu un datumu, un norādītā persona ar parakstu attiecīgajā ailē apliecina sniegtās informācijas patiesumu. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un tam nav nepieciešams pievienot citus dokumentus papīra formā.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 336)

12. Atsevišķu veidlapu grozījumu izdarīšanai valsts reģistrā var aizpildīt un iesniegt par vairākām ritošā sastāva vienībām, ja veidlapā visi ieraksti attiecas uz katru ritošā sastāva vienību, pievienojot attiecīgo ritošā sastāva vienību sarakstu, kurā ir norādīti to numuri. Ja ar jaunu numuru reģistrēta ritošā sastāva vienība ekspluatācijai kopējā 1520 mm sliežu ceļu sistēmā, norāda ritošā sastāva vienības jauno numuru un iepriekšējo numuru.

13. Lai izslēgtu ritošo sastāvu no valsts reģistra, veidlapu aizpilda šādi:

13.1. veic atzīmi laukā "Izslēgšana no reģistra";

13.2. rindā "Informācija par ritekli" norāda ritošā sastāva vienības reģistrācijas numuru. Šo rindu neaizpilda, ja atsevišķu veidlapu iesniedz par vairākām ritošā sastāva vienībām;

13.3. veidlapas 10.1.apakšpunktā ieraksta vienu divciparu kodu, kas atbilst ritošā sastāva izslēgšanas iemeslam no valsts reģistra:

13.3.1. kodu "20", ja ritošais sastāvs pārreģistrēts citas Eiropas Savienības dalībvalsts ritošā sastāva reģistrā, lai to turpinātu izmantot Eiropas dzelzceļu tīklā vai tā daļā;

13.3.2. kodu "31", ja ritošo sastāvu paredzēts turpināt izmantot kā dzelzceļa transportu ārpus Eiropas dzelzceļu tīkla;

13.3.3. kodu "32", ja ritošo sastāvu paredzēts izmantot, lai no tā iegūtu galvenos savstarpējās izmantojamības komponentus/moduļus/rezerves daļas, vai to paredzēts ievērojami pārbūvēt;

13.3.4. kodu "33", ja ritošo sastāvu paredzēts nodot metāllūžņos un materiālus (ieskaitot galvenās rezerves daļas) pārstrādāt;

13.3.5. kodu "34", ja ritošo sastāvu paredzēts izmantot kā saglabātu vēsturisku ritošo sastāvu darbībai nodalītā tīklā vai statiskai izstādīšanai ārpus Eiropas dzelzceļu tīkla;

13.4. veidlapas 10.2.apakšpunktā ieraksta ritošā sastāva ekspluatācijas izbeigšanas datumu;

13.5. ailē "Reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja identifikācijas dati" ieraksta ritošā sastāva īpašnieka, viņa pārstāvja, ritošā sastāva turētāja, kurš nav ritošā sastāva īpašnieks un kurš kā tāds ir reģistrēts valsts reģistrā, vai viņa pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, ieraksta dzimšanas datumu), kā arī veidlapas aizpildīšanas vietu un datumu, un norādītā persona ar parakstu attiecīgajā ailē apliecina sniegtās informācijas patiesumu. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un tam nav nepieciešams pievienot citus dokumentus papīra formā.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 336)

14. Atsevišķu veidlapu ritošā sastāva izslēgšanai no valsts reģistra var aizpildīt un iesniegt par vairākām ritošā sastāva vienībām, ja veidlapā visi ieraksti attiecas uz katru ritošā sastāva vienību, pievienojot attiecīgo ritošā sastāva vienību sarakstu, kurā ir norādīti to numuri.

III. Ritošā sastāva reģistrācija, izmaiņu izdarīšana valsts reģistrā un izslēgšana no valsts reģistra

15. Veidlapai par ritošā sastāva reģistrāciju pievieno:

15.1. ritošā sastāva īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus vai to atvasinājumus;

15.2. ritošā sastāva īpašnieka – fiziskās personas – pilnvarojumu attiecīgā ritošā sastāva reģistrācijai, ja veidlapu par ritošā sastāva reģistrāciju iesniedz pilnvarota persona;

15.3. ritošā sastāva īpašnieka – juridiskās personas – izsniegtu un ar atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru attiecīgā ritošā sastāva reģistrācijai, ja veidlapu par ritošā sastāva reģistrāciju iesniedz pilnvarota persona;

15.4. dokumenta kopiju, kas apliecina juridiskās personas statusu, reģistrācijas numuru un amatpersonu, kas ir tiesīga pārstāvēt juridisko personu, ja juridiskā persona ir reģistrēta ārvalstī;

15.5. līguma kopiju, ja, pamatojoties uz līgumu, ritošais sastāvs nodots turējumā personai, kura nav ritošā sastāva īpašnieks;

15.6. līguma kopiju, ja, pamatojoties uz līgumu, par tehniskās apkopes vienību noteikta persona, kura nav ritošā sastāva īpašnieks;

15.7. Komisijas 2006.gada 11.augusta Lēmumā 2006/920/EK par savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļa sistēmas apakšsistēmu "Satiksmes nodrošināšana un vadība" noteikto informāciju par ritošā sastāva tipu un tehnisko raksturojumu, kura izmantojama individuāla 12 ciparu reģistrācijas numura veidošanai, ko piešķir ritošajam sastāvam, ja tas nav reģistrēts ekspluatācijai kopējā 1520 mm sliežu ceļu sistēmā.

16. Ierakstot valsts reģistrā ritošo sastāvu, tam piešķir individuālu 12 ciparu reģistrācijas numuru, ja ieraksta izdarīšanas brīdī ritošais sastāvs nav reģistrēts ekspluatācijai kopējā 1520 mm sliežu ceļu sistēmā, vai reģistrē ritošo sastāvu ar individuālu 8 ciparu reģistrācijas numuru, ar kādu ieraksta izdarīšanas brīdī tas reģistrēts ekspluatācijai kopējā 1520 mm sliežu ceļu sistēmā.

16.1 Ritošajam sastāvam 12 ciparu reģistrācijas numuru piešķir tikai vienu reizi, ja tieši piemērojamajos Eiropas Savienības tiesību aktos attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu valsts ritekļu reģistru nav noteikts citādi.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 336 redakcijā)

17. Lēmumu par ritošā sastāva reģistrēšanas atlikšanu, nosakot termiņu trūkumu novēršanai (tas nedrīkst būt īsāks par mēnesi), Valsts dzelzceļa administrācija pieņem tad, ja veidlapa par ritošā sastāva reģistrāciju nav aizpildīta atbilstoši šo noteikumu 9. un 10.punktā minētajām prasībām vai ja nav iesniegti attiecīgie šo noteikumu 15.punktā minētie dokumenti vai informācija.

18. Lēmumu par atteikumu reģistrēt ritošo sastāvu Valsts dzelzceļa administrācija pieņem šādos gadījumos:

18.1. noteiktajā termiņā nav novērstas lēmumā par ritošā sastāva reģistrēšanas atlikšanu norādītās neatbilstības normatīvo aktu prasībām;

18.2. iesniegtie dokumenti neapliecina veidlapas iesniedzēja īpašuma tiesības uz attiecīgo ritošā sastāva vienību, veidlapā norādīto personu – par ritošā sastāva turētāju vai veidlapā norādīto personu – par tehniskās apkopes vienību;

18.3. iesniegtās ziņas nav reģistrējamas valsts reģistrā.

19. Ja reģistrēto ritošo sastāvu, kuru nav aizliegusi ekspluatēt Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija, ritošā sastāva īpašnieks ir paredzējis uzturēt darba kārtībā kā pasīvu vai stratēģisku rezervi vai pieņem lēmumu apturēt tā ekspluatāciju cita iemesla dēļ, viņš iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijā iesniegumu, kurā norāda attiecīgā ritošā sastāva reģistrācijas numuru un ekspluatācijas apturēšanas iemeslu. Valsts dzelzceļa administrācija valsts reģistrā izdara ierakstu par ritošā sastāva ekspluatācijas apturēšanu.

20. Ja ritošā sastāva īpašnieks pieņem lēmumu atjaunot tāda reģistrētā ritošā sastāva ekspluatāciju, par kura ekspluatācijas apturēšanu pēc viņa lūguma izdarīts ieraksts valsts reģistrā, ritošā sastāva īpašnieks iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijā iesniegumu par ritošā sastāva ekspluatācijas atjaunošanu, norādot tā reģistrācijas numuru. Valsts dzelzceļa administrācija valsts reģistrā atceļ ierakstu par ritošā sastāva ekspluatācijas apturēšanu.

21. Ja Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija aizliedz ekspluatēt reģistrēto ritošo sastāvu, par kura ekspluatācijas apturēšanu nav izdarīts ieraksts valsts reģistrā, tā par savu lēmumu informē Valsts dzelzceļa administrāciju, un Valsts dzelzceļa administrācija valsts reģistrā izdara ierakstu par ritošā sastāva ekspluatācijas apturēšanu.

22. Ja Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija atceļ aizliegumu ekspluatēt tādu reģistrēto ritošo sastāvu, par kura ekspluatācijas apturēšanu pēc tās sniegtās informācijas izdarīts ieraksts valsts reģistrā, Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija par savu lēmumu informē Valsts dzelzceļa administrāciju, un Valsts dzelzceļa administrācija valsts reģistrā atceļ ierakstu par ritošā sastāva ekspluatācijas apturēšanu.

22.1 Ja valsts reģistrs nav savienots ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu valsts ritekļu reģistriem, Valsts dzelzceļa administrācija valsts reģistru atjaunina ar attiecīgiem datiem, saskaņā ar kuriem ir izdarītas izmaiņas citas Eiropas Savienības dalībvalsts valsts ritekļu reģistrā.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 336 redakcijā)

23. Ritošā sastāva īpašnieks, viņa pilnvarota persona vai valsts reģistrā reģistrēts ritošā sastāva turētājs, kas nav ritošā sastāva īpašnieks, nekavējoties, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, kad ir mainījusies valsts reģistrā ierakstītā informācija, iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijā veidlapu vai iesniegumu par izmaiņu izdarīšanu valsts reģistrā, tai skaitā par ritošā sastāva ekspluatācijas izbeigšanu tā izjaukšanas vai cita iemesla dēļ.

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 336 redakcijā)

24. Veidlapai vai iesniegumam par izmaiņu izdarīšanu valsts reģistrā vai veidlapai par ritošā sastāva izslēgšanu no valsts reģistra pievieno:

24.1. dokumentus, kas apliecina apstākļus, kuri var būt par pamatu izmaiņu izdarīšanai valsts reģistrā vai ritošā sastāva izslēgšanai no valsts reģistra (izņemot gadījumu, ja tiek apturēta vai atjaunota ritošā sastāva ekspluatācija);

24.2. ritošā sastāva īpašnieka – fiziskās personas – pilnvarojumu attiecīgajai personai vai atļauju valsts reģistrā reģistrētam ritošā sastāva turētājam, kas nav ritošā sastāva īpašnieks, izmaiņu izdarīšanai valsts reģistrā vai ritošā sastāva izslēgšanai no valsts reģistra, ja veidlapu par izmaiņu izdarīšanu valsts reģistrā vai ritošā sastāva izslēgšanu no valsts reģistra iesniedz pilnvarota persona vai valsts reģistrā reģistrēts ritošā sastāva turētājs, kas nav ritošā sastāva īpašnieks;

24.3. ritošā sastāva īpašnieka – juridiskās personas – izsniegtu un ar atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru attiecīgajai personai vai atļauju valsts reģistrā reģistrētam ritošā sastāva turētājam, kas nav ritošā sastāva īpašnieks, izmaiņu izdarīšanai valsts reģistrā vai ritošā sastāva izslēgšanai no valsts reģistra, ja veidlapu par izmaiņu izdarīšanu valsts reģistrā vai ritošā sastāva izslēgšanu no valsts reģistra iesniedz pilnvarota persona vai valsts reģistrā reģistrēts ritošā sastāva turētājs, kas nav ritošā sastāva īpašnieks;

24.4. dokumenta kopiju, kas apliecina juridiskās personas statusu, reģistrācijas numuru un amatpersonu, kas ir tiesīga pārstāvēt juridisko personu, ja juridiskā persona ir reģistrēta ārvalstī.

(Grozīts ar MK 02.06.2020. noteikumiem Nr. 336)

25. Lēmumu par izmaiņu izdarīšanas valsts reģistrā atlikšanu vai lēmumu par ritošā sastāva izslēgšanas no valsts reģistra atlikšanu, nosakot termiņu trūkumu novēršanai (tas nedrīkst būt īsāks par mēnesi), Valsts dzelzceļa administrācija pieņem tad, ja veidlapa par izmaiņu izdarīšanu valsts reģistrā vai par ritošā sastāva izslēgšanu no valsts reģistra nav aizpildīta atbilstoši šo noteikumu 11. un 12.punktā vai 13. un 14.punktā minētajām prasībām vai ja nav iesniegti attiecīgie šo noteikumu 24.punktā minētie dokumenti.

26. Lēmumu par atteikumu izdarīt izmaiņas valsts reģistrā vai lēmumu par atteikumu izslēgt ritošo sastāvu no valsts reģistra Valsts dzelzceļa administrācija pieņem šādos gadījumos:

26.1. noteiktajā termiņā nav novērstas šo noteikumu 25.punktā minētajā lēmumā norādītās neatbilstības normatīvo aktu prasībām;

26.2. iesniegtie dokumenti neapstiprina, ka pastāv apstākļi, kuri var būt par pamatu izmaiņu izdarīšanai valsts reģistrā;

26.3. iesniegtās ziņas nav reģistrējamas valsts reģistrā.

27. Lēmumu par ritošā sastāva reģistrēšanu, reģistrēšanas atlikšanu vai atteikumu reģistrēt ritošo sastāvu, par izmaiņu izdarīšanu valsts reģistrā, šādu izmaiņu izdarīšanas atlikšanu vai atteikumu izdarīt izmaiņas valsts reģistrā, par ritošā sastāva izslēgšanu no valsts reģistra, izslēgšanas atlikšanu vai atteikumu izslēgt ritošo sastāvu no valsts reģistra var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumus Nr.75 "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 22.nr.).

29. Ritošais sastāvs, kas reģistrēts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atkārtoti nav jāreģistrē.

30. Ja ritošā sastāva īpašnieks iesniedz veidlapu, lai izdarītu izmaiņas valsts reģistrā par tādu ritošo sastāvu, kas reģistrēts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un kuram nav piešķirts individuāls 12 ciparu reģistrācijas numurs vai kurš nav reģistrēts ar individuālu 8 ciparu reģistrācijas numuru, Valsts dzelzceļa administrācija šo ritošo sastāvu pārreģistrē ar individuālu 12 ciparu numuru vai tādu 8 ciparu reģistrācijas numuru, ar kādu ritošais sastāvs reģistrēts ekspluatācijai kopējā 1520 mm sliežu ceļu sistēmā.

31. Attiecībā uz ritošo sastāvu, kas reģistrēts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ritošā sastāva īpašnieks līdz 2012.gada 1.jūlijam iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijā informāciju par tā tehniskās apkopes vienību, norādot minētās vienības nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, e-pasta adresi, kā arī ritošā sastāva reģistrācijas numuru.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 02.06.2020. noteikumu Nr. 336 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīvas (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā.

Ministru prezidenta vietā – labklājības ministre I.Viņķele
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 92Pieņemts: 31.01.2012.Stājas spēkā: 17.02.2012.Zaudē spēku: 01.04.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 16.02.2012.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
244128
{"selected":{"value":"16.06.2020","content":"<font class='s-1'>16.06.2020.-31.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.06.2020","iso_value":"2020\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2020.-31.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.02.2012","iso_value":"2012\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2012.-15.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.06.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)