Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras pilsētas domes 2018. gada 29. novembra saistošos noteikumus Nr. 314 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā".
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.118

Valmierā 2011.gada 8.decembrī
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
08.12.2011. sēdes lēmumu Nr.395 (prot. Nr.16, 12.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu
(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 19.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.197; 28.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.231)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu" nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nodokļa maksātājiem Valmieras pilsētā.

2. Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) atkarībā no budžeta ieņēmumu izpildes var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.

3. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam motivēts iesniegums un dokumenti jāiesniedz Pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

4. Nodokļu maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji un pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, pašvaldībā jāiesniedz "Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai", kas apstiprināta ar Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi".

(Valmieras pilsētas domes 28.05.2015. saistošo noteikumu Nr.231 redakcijā)

5. Lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu Pašvaldība nosūta pa pastu viena mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kuras var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus

6. Nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem, ja nekustamais īpašums ir deklarētā dzīvesvieta, par īpašumā esošo individuālo dzīvojamo māju un to palīgēkām, zemi zem individuālajām mājām vai dzīvokli un tam piekritīgo zemi – 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kura netiek izmantota saimnieciskā darbībā un iznomāta citām personām.

Vientuļš pensionārs ir tas, kam nav bērnu un citu apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums. Tas jāapliecina iesniegumā.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.142; 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.178; 28.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.205)

7. I un II grupas invalīdiem, ja nekustamais īpašums ir deklarētā dzīvesvieta, kuriem pensija ar piemaksu pie pensijas nepārsniedz 80 % no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra mēnesī par īpašumā esošo individuālo dzīvojamo māju un to palīgēkām, zemi zem individuālajām mājām vai dzīvokli un tam piekritīgo zemi – 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kura netiek izmantota saimnieciskā darbībā un iznomāta citām personām.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 142; 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 178; 28.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 205; 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 220; 26.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 243)

8. Pensionāriem, kuri vecāki par 70 gadiem, ja nekustamais īpašums ir deklarētā dzīvesvieta, kuriem pensija ar piemaksu pie pensijas nepārsniedz 80 % no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēra mēnesī par īpašumā esošo individuālo dzīvojamo māju un to palīgēkām, zemi zem individuālajām mājām vai dzīvokli un tam piekritīgo zemi – 25% apmērā, no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kura netiek izmantota saimnieciskā darbībā un iznomāta citām personām.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 142; 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 178; 28.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 205; 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 220; 26.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 243)

8.1 Personām, kurām Pašvaldības iestāde "Sociālo lietu pārvalde" ir piešķīrusi maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

(Valmieras pilsētas domes 29.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 265 redakcijā)

9. Personām un uzņēmumiem, kuru īpašumā vai lietojumā ir ēkas – vasaras terases vai vasaras kafejnīcas, kurām ir sezonas rakstura pielietojums – 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas par vasaras terasi vai vasaras kafejnīcu.

10. Uzņēmumiem, kuri savu saimniecisko darbību veic pašvaldības izglītības iestāžu telpās, veicot izglītības iestāžu audzēkņu komplekso ēdināšanu – 70% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas par nomā esošajām izglītības iestāžu telpām.

10.1 Uzņēmumiem, kuri savu saimniecisko darbību veic pašvaldības pansionāta telpās, veicot pansionāta iemītnieku komplekso ēdināšanu – 70 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas par nomā esošām pansionāta telpām.

(Valmieras pilsētas domes 28.04.2014. saistošo noteikumu Nr.205 redakcijā)

11. Uzņēmumiem, kuri savu saimniecisko darbību veic pašvaldības izglītības iestāžu telpās, veicot izglītības iestāžu audzēkņu komplekso ēdināšanu un kafejnīcas pakalpojumus – 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas par nomā esošajām izglītības iestāžu telpām.

12. Uzņēmumiem, kuru īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, par ražošanas ēkām (ēku galvenais lietošanas veids, kods 1251), ja tajās notiek pamatražošana pie noteikuma, ka uz taksācijas gada 30.jūniju izpildās šādi nosacījumi:

12.1. saglabāta ražošana;

12.2. investēti līdzekļi ražošanā laika periodā no iepriekšējā taksācijas gada sākuma līdz tekošā taksācijas gada 30.jūnijam;

12.3. saglabātas darba vietas virs 80% attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā – 25% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

13. Uzņēmumiem un privātpersonām, kuru īpašumā ir viesnīcu ēkas, par viesnīcu ēkām (ēku galvenais lietošanas veids, kods 1211), ja izpildās šādi nosacījumi:

13.1. tiek sniegts viesnīcu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums;

13.2. saglabātas darba vietas virs 80% attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā – 25% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 19.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.197)

14. Uzņēmumi par jaunuzceltām ēkām vai būves pārbūvi, kuras rezultātā mainās būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu, kas tiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā pirmajā gadā – 90 %, otrajā gadā – 50% un trešajā gadā 25% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 220; 26.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 243)

14.1 Uzņēmumi par atjaunotām ēkām (izņemot dzīvojamās mājas ar galveno lietošanas veida kodu 1110,1121 un 1122), kas tiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, ja tiek uzlabota ēku energoefektivitāte, pirmajā gadā pēc būvdarbu pabeigšanas var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Valmieras pilsētas domes 26.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 243 redakcijā)

15. Uzņēmumiem par telpu grupām un zemi, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek veikta regulāra filmu publiska demonstrēšana, ja izpildās šādi nosacījumi:

15.1.  (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 289);

15.2. filmu publiskās demonstrēšanas vieta ir reģistrēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām kā filmu izplatīšanas vieta;

15.3. filmu publiskai demonstrēšanai tiek izmantotas kino demonstrēšanai atbilstošas tehniskās ierīces – 90% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

15.1 Uzņēmumam par ēkām, telpu grupām un zemi, ja ēkas vai telpu grupas ir iekļautas pilsētas nozīmes kultūrvēsturisko objektu sarakstā, un uzņēmums ir veicis to pārbūvi atbilstoši Būvniecības likumam, un pārbūves rezultātā tiek saglabāts ēkas vēsturiskais veidols un arhitektoniskās vērtības, kā arī šajā nekustamajā īpašumā tiek veikta multifunkcionāla kultūras un mākslas centra darbība, veicināta kultūras pakalpojumu un profesionālās mākslas pieejamība – 90% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 289 redakcijā)

16. Jaunizveidotiem komersantiem, saimnieciskās darbības veicējiem par īpašumā esošu ēku, ja izpildās šādi nosacījumi:

16.1. uzņēmums reģistrēts iepriekšējā taksācijas gadā;

16.2. radītas ne mazāk kā piecas jaunas darba vietas;

16.3. darbinieku ikmēneša vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo algu – 25 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

17. Personām par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots organizācijas(biedrības vai nodibinājuma), kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, darbības nodrošināšanai – 90 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošo noteikumu Nr.142 redakcijā)

18. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam, ja personai pašai vai kopā ar laulāto taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāki bērni (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni), kuri nepārsniedz 24 gadu vecumu (ja bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem par īpašumā esošu individuālo māju, zemi zem individuālajām mājām vai dzīvokli ar tam piekritīgo zemi – 50 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

(Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošo noteikumu Nr. 142 redakcijā, kas grozīta ar 29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 265)

18.1 Uzņēmumiem un privātpersonām par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (ēkas galvenais lietošanas veids, kods 1122) un rūpnieciskās ražošanas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids, kods 1251), kura reģistrēta kadastra reģistrā kā nepabeigta celtniecība vai jaunbūve, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā divus gadus no atvieglojuma saņemšanas – 90 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Valmieras pilsētas domes 19.12.2013. saistošo noteikumu Nr.197 redakcijā)

18.2 Uzņēmumiem un privātpersonām par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (ēkas galvenais lietošanas veids, kods 1122) un rūpnieciskās ražošanas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids, kods 1251), kurai tiek veikta rekonstrukcija un rekonstrukcijas laikā objekts nav izmantojams, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā divus gadus no atvieglojumu saņemšanas – 70 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(Valmieras pilsētas domes 19.12.2013. saistošo noteikumu Nr.197 redakcijā)

III. Dokumenti, kādi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam jāiesniedz

19. Vientuļajiem, nestrādājošiem pensionāriem:

19.1. parakstītu apliecinājumu, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība, un apstiprinājumu, ka ir vientuļais pensionārs;

19.2. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 28.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.231).

(Numerācija grozīta ar Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.142)

20. Invalīdiem:

20.1. parakstītu apliecinājumu, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība un nav noslēgts uztura līgums;

20.2. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 28.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.231).

(Numerācija grozīta ar Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.142)

21. Pensionāriem, kuri vecāki par 70 gadiem:

21.1. parakstītu apliecinājumu, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība un nav noslēgts uztura līgums;

21.2. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 28.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.231).

(Numerācija grozīta ar Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.142)

22. Uzņēmumiem, kuru īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas:

22.1. motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, norādot ražošanas ēkas kadastra numuru;

22.2. uzņēmuma vadītāja parakstītu apliecinājumu, ka ražošanas ēkās ir saglabāta ražošana un saglabātas darba vietas;

22.3. dokumentu kopijas, kas apstiprina līdzekļu investēšanu ražošanā.

(Numerācija grozīta ar Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.142)

23. Uzņēmumiem un privātpersonām, kuru īpašumā ir viesnīcu ēkas:

23.1. motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, norādot viesnīcu ēkas kadastra numuru;

23.2. uzņēmuma vadītāja vai īpašnieka parakstītu apliecinājumu, ka viesnīcu ēkā ir saglabāts viesnīcu vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums un saglabātas darba vietas.

(Numerācija grozīta ar Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.142)

24. Uzņēmumiem, kuru īpašumā tiek veikta regulāra filmu publiska demonstrēšana:

24.1. motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, norādot ēkas (telpu grupas) kadastra numuru;

24.2. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 289);

24.3. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 289).

(Numerācija grozīta ar Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.142)

25. Jaunizveidotiem komersantiem, saimnieciskās darbības veicējiem:

25.1. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 289);

25.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par komersanta (saimnieciskās darbības veicēja) vidējo nodarbināto skaitu;

25.3. izziņu par nodarbināto vidējo darba samaksu.

(Numerācija grozīta ar Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.142)

26. Sabiedriskā labuma organizācijām:

26.1. motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, norādot nekustamā īpašuma kadastra apzīmējuma numuru;

26.2. Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma par sabiedriskā labuma organizācijas piešķiršanu kopija.

(Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošo noteikumu Nr.142 redakcijā)

27. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri minēti saistošo noteikumu 18.punktā:

27.1. motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu;

27.2. izziņa no mācību iestādes par bērnu, kurš vecāks par 18 gadiem un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Izziņa nav jāiesniedz, ja bērns iegūst vispārējo izglītību Pašvaldības dibinātajā izglītības iestādē.

(Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošo noteikumu Nr. 142 redakcijā, kas grozīta ar 29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 265)

27.1 Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri minēti noteikumu 14., 15.1, 18.1 un 18.2 punktā jāiesniedz motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu, norādot ēkas kadastra numuru.

(Valmieras pilsētas domes 19.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 197 redakcijā, kas grozīta ar 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 220; 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 289)

27.2 Informāciju (aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, būvinspektora sagatavotu objekta apsekojuma atzinumu, ka objekts rekonstrukcijas laikā nav ekspluatējams) noteikumu 14., 18.1 un 18.2 punktā minēto nosacījumu izvērtēšanai Pašvaldības Finanšu dienests iegūst Valmieras pilsētas Būvvaldē.

(Valmieras pilsētas domes 19.12.2013. saistošo noteikumu Nr. 197 redakcijā, kas grozīta ar 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 220; 26.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 243)

27.3 Informāciju (aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai ēkas fasādes apliecinājuma karti ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu) noteikumu 14.1 punktā minēto nosacījumu izvērtēšanai Pašvaldības Finanšu dienests iegūst Valmieras pilsētas Būvvaldē.

(Valmieras pilsētas domes 26.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 243 redakcijā)

IV. Iesniegumu iesniegšana un izskatīšanas kārtība

28. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri minēti saistošo noteikumu 6. līdz 11.punktā un 15.–17.punktā, lai saņemtu atvieglojumus dokumenti jāiesniedz sākot ar katra gada 2.datumu līdz taksācijas gada 31.martam:

28.1. ja dokumenti tiks iesniegti no 2.janvāra līdz 31.martam, tad nodokļa atlaide tiek piemērota par visu taksācijas gadu;

28.2. ja dokumenti tiks iesniegti no 1.aprīļa līdz 30.novembrim, tad nodokļu atlaide tiek piemērota ar nākamo taksācijas mēnesi.

(Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošo noteikumu Nr.142 redakcijā, kas grozīta ar 27.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.220)

28.1 Nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem, kuri minēti noteikumu 8.1 punktā, atvieglojumus piešķir, pamatojoties uz Pašvaldības iestādes "Sociālo lietu pārvalde" pieņemtajiem lēmumiem par maznodrošinātas personas vai ģimenes statusa piešķiršanu un Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

(Valmieras pilsētas domes 29.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 265 redakcijā)

29. Saistošo noteikumu 12. un 13. punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, lai saņemtu atvieglojumus, dokumenti jāiesniedz no 1.jūlija līdz 30.septembrim.

(Numerācija grozīta ar Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.142)

29.1 Saistošo noteikumu 14. un 14.1 punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, lai saņemtu atvieglojumus, iesniegums jāiesniedz taksācijas gadā pēc būvdarbu pabeigšanas līdz taksācijas gada beigām.

(Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 289 redakcijā)

30. (Svītrots ar Valmieras pilsētas domes 28.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.205)

31. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz divus gadus, izņemot gadījumu, ja īpašuma vai valdījuma tiesības iegūtas, pieņemot mantojumu.

(Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 289 redakcijā)

32. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu nepiešķir, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi.

(Valmieras pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 289 redakcijā)

32.1 Atvieglojumus nepiešķir par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša.

(Valmieras pilsētas domes 19.12.2013. saistošo noteikumu Nr.197 redakcijā)

33. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir:

33.1. šo noteikumu 6., 7., 8., 8.1 un 18.punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām ar Finanšu dienesta lēmumu (nosūtot maksāšanas paziņojumu);

33.2. šo noteikumu 9., 10., 10.1, 11., 12., 13., 14., 14.1, 15., 15.1, 16., 17., 18.1 un 18.2 punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām ar Pašvaldības domes lēmumu.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 142; 19.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 197; 28.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 205; 26.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 243;  23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 289)

V. Noslēguma jautājumi

34. Ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.118 spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas pašvaldības saistošos noteikumus Nr.86 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 23.12.2009. sēdes lēmumu Nr.781 (protokols Nr.18, 66.§).

(Numerācija grozīta ar Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.142)

34.1. 2017.gadā atvieglojumi ir piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, ja Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.218 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā" 2.1.punktā minētajā objektā tiek deklarēta dzīvesvieta vismaz vienai personai:

34.11. līdz 2017.gada 31.martam – 70 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kurai ir piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības;

34.1 2. līdz 2017.gada 15.maijam – 50 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kurai ir piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības;

34.1 3. līdz 2017.gada 15.augustam – 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kurai ir piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

(Valmieras pilsētas domes 23.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 280 redakcijā)

34.2 Noteikumu 34.1punktā minēto nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja iesniegumu, piešķir ar Pašvaldības Finanšu dienesta lēmumu.

(Valmieras pilsētas domes 23.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 280 redakcijā)

35. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc šo saistošo noteikumu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(Numerācija grozīta ar Valmieras pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.142)

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 118Pieņemts: 08.12.2011.Stājas spēkā: 04.01.2012.Zaudē spēku: 20.12.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 1, 03.01.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
242252
{"selected":{"value":"01.01.2018","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-19.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-19.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2017","iso_value":"2017\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2016","iso_value":"2016\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2016.-10.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.12.2015","iso_value":"2015\/12\/15","content":"<font class='s-1'>15.12.2015.-04.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.06.2015","iso_value":"2015\/06\/18","content":"<font class='s-1'>18.06.2015.-14.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2014","iso_value":"2014\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2014.-17.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2014","iso_value":"2014\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2014.-11.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2014","iso_value":"2014\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2014.-20.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-05.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.2013","iso_value":"2013\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.01.2012","iso_value":"2012\/01\/04","content":"<font class='s-1'>04.01.2012.-15.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2018
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)