Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 359 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.491

Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 72.§)
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku – reģistrācijas kārtību.

2. Mājas (istabas) dzīvnieku, kas ir apzīmēts ar pasīvu lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas ierīci (turpmāk – mikroshēma), reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē (turpmāk – datubāze). Datubāze ir valsts vienotās informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" sastāvdaļa.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.101 redakcijā)

3. Šo noteikumu izpildi uzrauga un kontrolē vietējās pašvaldības saskaņā ar to saistošajiem noteikumiem, kā arī Pārtikas un veterinārais dienests veterinārās uzraudzības objektos.

4. (Svītrots ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.101)

5. Datubāzē:

5.1. reģistrē suņus, kam implantēta mikroshēma;

5.2. var reģistrēt kaķus un mājas (istabas) seskus, kam implantēta mikroshēma.

6. Mājas (istabas) dzīvnieku tā īpašnieks vai turētājs, ja īpašnieks to pilnvarojis, reģistrē datubāzē vienā no šādiem veidiem:

6.1. pie praktizējoša veterinārārsta;

6.2. vietējā pašvaldībā;

6.3. Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – datu centrs);

6.4. izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai datu centra tīmekļvietnē pieejamo e-pakalpojumu.

(Grozīts ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr. 101; MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 47; MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 308)

II. Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija pie praktizējoša veterinārārsta

7. Praktizējošs veterinārārsts ar datu centru var noslēgt līgumu par maksas iekasēšanu no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.101 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 308)

7.1 Praktizējošs veterinārārsts identifikācijai datubāzē izmanto datu centra vai portāla www.latvija.lv identifikācijas pakalpojumus.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr. 101 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 47)

8. Lai mājas (istabas) dzīvnieku reģistrētu datubāzē, tā īpašnieks vai turētājs praktizējošam veterinārārstam uzrāda personu apliecinošu dokumentu, mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību un sniedz šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.7. apakšpunktā minēto informāciju. Juridiskās personas pilnvarota persona un mājas (istabas) dzīvnieka turētājs uzrāda arī attiecīgu pilnvarojumu.

(MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 308 redakcijā)

9. Praktizējošs veterinārārsts:

9.1. mājas (istabas) dzīvniekam mikroshēmu implantē kakla apvidus kreisajā pusē;

9.2. reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē un izsniedz datu centra sagatavotu rēķinu vai iekasē maksu par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju, ja ir noslēgts šo noteikumu 7. punktā minētais līgums;

9.3. ja datubāzē dzīvnieku nav iespējams reģistrēt tiešsaistē, aizpilda datu centra tīmekļvietnē pieejamo mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapu (turpmāk – reģistrācijas veidlapa) un izsniedz to mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam;

9.4. ja mājas (istabas) dzīvnieks ir reģistrēts datubāzē, bet ir mainījies tā īpašnieks vai turētājs, mainījusies turēšanas vieta, dzīvnieks ir sterilizēts, pazudis, atrasts, nomiris vai eitanazēts, attiecīgo informāciju norāda datubāzē vai aizpilda datu centra tīmekļvietnē pieejamo ziņojuma veidlapas paraugu par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku (turpmāk – ziņojums) un piecu darbdienu laikā to nosūta datu centram;

9.5. reģistrē datubāzē informāciju par reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu;

9.6. pēc mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja pieprasījuma izsniedz izdruku no datubāzes par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr. 101 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 47; MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 308)

10. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs 30 dienu laikā pēc reģistrācijas veidlapas saņemšanas nodrošina mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē.

(Grozīts ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 308)

III. Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija vietējā pašvaldībā

11. Vietējā pašvaldība saskaņā ar tās saistošajiem noteikumiem var reģistrēt datubāzē mājas (istabas) dzīvniekus, kam implantēta mikroshēma.

11.1 Vietējā pašvaldība elektroniski iesniedz datu centrā iesniegumu un to pašvaldības darbinieku sarakstu, kuriem ir piešķiramas tiesības reģistrēt mājas (istabas) dzīvniekus.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.101 redakcijā)

11.2 Pašvaldības darbinieks identifikācijai datubāzē izmanto datu centra vai portāla www.latvija.lv identifikācijas pakalpojumus.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.101 redakcijā)

12. Vietējā pašvaldība ar datu centru var noslēgt līgumu par maksas iekasēšanu no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.101 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 308)

13. Lai mājas (istabas) dzīvnieku reģistrētu datubāzē, tā īpašnieks vai turētājs pašvaldības darbiniekam uzrāda personu apliecinošu dokumentu, mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību un sniedz šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.7. apakšpunktā minēto informāciju. Juridiskās personas pilnvarota persona un mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka pilnvarots turētājs uzrāda arī attiecīgu pilnvarojumu.

(MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 308 redakcijā)

14. Vietējās pašvaldības darbinieks, pamatojoties uz šo noteikumu 13. punktā minētajiem dokumentiem, veic vienu no šādām darbībām:

14.1. reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē un izsniedz datu centra sagatavotu rēķinu vai iekasē maksu par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju, ja ir noslēgts šo noteikumu 12. punktā minētais līgums;

14.2. reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē, ja mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu ir samaksājis par reģistrāciju;

14.3. pēc mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja pieprasījuma izsniedz izdruku no datubāzes par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr. 101 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 47; MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 308)

IV. Prasības datu centram

15. Datu centrs:

15.1. uztur datubāzi;

15.2. iekļauj informāciju par mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē pēc tam, kad dzīvnieka īpašnieks vai turētājs  ir samaksājis par dzīvnieka reģistrāciju;

15.3. pamatojoties uz mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja uzrādīto personu apliecinošo dokumentu, atbilstošu pilnvarojumu, ja dzīvnieku reģistrē juridiskās personas pilnvarota persona vai mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka pilnvarots turētājs, un mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību, mājas (istabas) dzīvnieku reģistrē datubāzē vai ievada informāciju par mājas (istabas) dzīvnieku;

15.4. piecu darbdienu laikā ievada datubāzē informāciju saskaņā ar reģistrācijas veidlapu, kas saņemta no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja;

15.5. piecu darbdienu laikā ievada datubāzē informāciju par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku saskaņā ar ziņojumu, kas saņemts no attiecīgā mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja, vai praktizējoša veterinārārsta;

15.6. izdara izmaiņas reģistrētajā informācijā, pamatojoties uz dzīvnieka īpašnieka iesniegumu, administratīvu aktu vai tiesas nolēmumu;

15.7. ja nepieciešams, biedrības "Latvijas Veterinārārstu biedrība" mājaslapā internetā pārbauda informāciju, vai veterinārārsts, kas atsūtījis reģistrācijas veidlapu, ir saņēmis veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu un viņam ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses vieta;

15.8. publisko savā mājaslapā internetā informāciju, kas minēta šo noteikumu 16.1.1., 16.1.4. un 16.1.7.apakšpunktā;

15.9. nodrošina praktizējošiem veterinārārstiem, pašvaldībām, Pārtikas un veterinārajam dienestam, dzīvnieku patversmēm, pašvaldības policijai un Valsts policijai autorizētu pieeju datubāzei saskaņā ar vienošanos par datubāzes izmantošanu;

15.10. (svītrots ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.101);

15.11. ievieto un uztur savā mājaslapā internetā no personām saņemto informāciju par atrastiem reģistrētiem mājas (istabas) dzīvniekiem un no dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem saņemto informāciju par pazudušiem reģistrētiem mājas (istabas) dzīvniekiem, norādot:

15.11.1. dzīvnieka identitātes numuru;

15.11.2. piezīmi par to, kur var saņemt papildu informāciju;

15.12. izveido un ievieto savā tīmekļvietnē reģistrācijas veidlapas un ziņojuma veidlapas paraugu;

15.13. izslēdz no datubāzes mājas (istabas) dzīvnieku, ja 20 gadu laikā pēc mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas nav saņemts ziņojums no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka. Informāciju par reģistrēto mājas (istabas) dzīvnieku un tā īpašnieku pēc izslēgšanas no datubāzes datu centrs glabā vismaz trīs gadus;

15.14. glabā datubāzē reģistrēto informāciju par mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja maiņu, turēšanas vietas maiņu un sterilizāciju visu dzīvnieka dzīves laiku.

(Grozīts ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.101; MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 308)

16. Datubāzē iekļauj:

16.1. ziņas par mājas (istabas) dzīvnieku:

16.1.1. suga;

16.1.2. dzimšanas datums vai vecums;

16.1.3. vārds;

16.1.4. dzimums;

16.1.5. dzīvnieka apraksts (šķirne, krāsa, īpašas pazīmes);

16.1.6. turēšanas vietas adrese;

16.1.7. identitātes numurs, kas norādīts dzīvniekam implantētajā mikroshēmā;

16.1.8. mikroshēmas lokalizācijas vieta;

16.1.9. mikroshēmas ievadīšanas datums, ja tāds ir zināms;

16.1.10. tetovējums (ja tāds ir);

16.1.11. mājas (istabas) dzīvnieka pases numurs;

16.2. ziņas par dzīvnieka īpašnieku (ja mājas (istabas) dzīvniekam ir divi vai vairāki īpašnieki (līdzīpašnieki), iekļauj ziņas tikai par vienu no tiem pēc līdzīpašnieku savstarpējas vienošanās):

16.2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas veids, nosaukums un reģistrācijas numurs;

16.2.2. tālruņa numurs;

16.2.3. e-pasta adrese;

16.2.4. deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;

16.3. dzīvnieka sterilizācijas datums;

16.4. dzīvnieka pazušanas vai atrašanas datums;

16.5. norāde par dzīvnieka nāvi vai eitanāziju;

16.6. pēdējās vakcinācijas datums pret trakumsērgu;

16.7. ziņas par dzīvnieka turētāju:

16.7.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs;

16.7.2. tālruņa numurs un e-pasta adrese;

16.7.3. deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;

16.7.4. turēšanas termiņš (ja zināms).

(Grozīts ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 308)

V. Prasības mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijai

(Nodaļas nosaukums MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 308 redakcijā)

17. (Svītrots ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 308)

18. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs saskaņā ar normatīvo aktu par Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādi un izsniegto rēķinu veic maksājumu par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr. 101 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 47; MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 308)

19. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu par reģistrētajiem mājas (istabas) dzīvniekiem vai aizpildot ziņojumu un nosūtot to datu centram, informē par reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka:

19.1. turēšanas vietas maiņu;

19.2. nāvi (informāciju nesniedz par suni, kas atzīts par bīstamu);

19.3. pazušanu vai atrašanu;

19.4. īpašnieka vai turētāja maiņu.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr. 101 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 47; MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 308)

20. Ja mainās reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, iepriekšējais īpašnieks:

20.1. nodod jaunajam īpašniekam mājas (istabas) dzīvnieka pasi;

20.2. ievada datubāzē jaunā īpašnieka apstiprinātu informāciju par dzīvnieka īpašnieka maiņu vai aizpilda ziņojumu un nosūta to datu centram.

20.1 Lai kļūtu par reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāju uz laiku, kamēr tā īpašnieks (fiziska persona) nespēj pildīt dzīvnieka īpašnieka pienākumus vai kamēr tiek apstiprinātas mantojuma tiesības dzīvnieka īpašnieka (fiziskas personas) nāves gadījumā, persona iesniedz datu centrā iesniegumu par mājas (istabas) dzīvnieka turētāja un turēšanas vietas maiņu.

(MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 308 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

21. Atcelt Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumus Nr.277 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 61., 201.nr.; 2009, 206.nr.; 2010, 103.nr.).

22. Suni, kam implantēta mikroshēma pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, datubāzē reģistrē līdz 2017. gada 1. janvārim.

(Grozīts ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 416)

23. Sunim, kas sasniedz sešu mēnešu vecumu pirms 2017. gada 1. janvāra, implantē mikroshēmu un datubāzē reģistrē līdz 2017. gada 1. janvārim (izņemot suni, kas piedalās izstādēs vai ko uz laiku izved ārpus valsts teritorijas).

(Grozīts ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 416)

23.1 Vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos ir tiesīga noteikt, ka tās teritorijā turētos suņus datubāzē reģistrē pirms 2017. gada 1. janvāra, paredzot, ka šādu prasību piemēro ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem no attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.101 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 416)

23.2 (Svītrots ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 308)

24. Suni, kas piedalās izstādēs vai ko uz laiku izved ārpus valsts teritorijas, datubāzē reģistrē līdz 2012.gada 1.jūlijam.

25. Šo noteikumu 2.punkts, 6.1., 6.2., 9.2. un 9.4.apakšpunkts, 11., 13. un 14.punkts, kā arī 15.8., 15.9., 15.10. un 15.11.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

26. Šo noteikumu 9.5. un 16.6.apakšpunkts piemērojams ar 2017. gada 1. janvāri.

(Grozīts ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 416)

27. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – satiksmes ministrs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.491
MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKA REĢISTRĀCIJAS VEIDLAPA

(Pielikums svītrots ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 308)

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.491
ZIŅOJUMS PAR REĢISTRĒTU MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU

(Pielikums svītrots ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 308)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 491Pieņemts: 21.06.2011.Stājas spēkā: 01.07.2011.Zaudē spēku: 01.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 30.06.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
232354
{"selected":{"value":"22.05.2020","content":"<font class='s-1'>22.05.2020.-30.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.05.2020","iso_value":"2020\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2020.-30.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.01.2017","iso_value":"2017\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2017.-21.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2016","iso_value":"2016\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-26.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.02.2015","iso_value":"2015\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2015.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2011","iso_value":"2011\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2011.-27.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.05.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"