Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.478

Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 70.§)
Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek kārtota liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu (turpmāk – dzīvnieki) ciltsgrāmata.

2. Ciltsgrāmatu izmanto:

2.1. ciltsdarba sasniegumu analīzei;

2.2. labāko dzīvnieku izlasei, atlasei un reģistrēšanai;

2.3. turpmāko ciltsdarba uzdevumu noteikšanai;

2.4. izcelšanās datu ticamības pārbaudei.

3. Ciltsgrāmatu kārto attiecīgā šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija (turpmāk – organizācija), kurai piešķirts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību.

4. Ja vienas šķirnes dzīvnieku ciltsgrāmatu kārto vairākas organizācijas, tās iesniedz valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk – datu centrs) savstarpēju vienošanos, kurā paredzēta:

4.1. kārtība, kādā organizācijas apmainās ar informāciju par ciltsgrāmatā ierakstāmajiem dzīvniekiem;

4.2. kārtība, kādā dzīvniekam piešķir ciltsgrāmatas numuru (izņemot sugas, kurām ciltsgrāmatas numuru nepiešķir).

5. Organizācija dzīvnieku datu uzskaitei izstrādā individuālās uzskaites kartītes (turpmāk – ciltskartītes) paraugu katrai dzīvnieku sugai un izmantošanas virzienam, ievērojot šādus nosacījumus:

5.1. ja ar vienas dzīvnieku sugas un izmantošanas virziena dzīvnieku ciltsdarbu nodarbojas divas vai vairākas organizācijas, tās izstrādā vienotu ciltskartītes paraugu;

5.2. ja organizācija vai šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētās organizācijas vēlas, lai ciltskartītes paraugs būtu pieejams elektroniski datu centra ciltsdarba un pārraudzības informācijas datubāzē, ciltskartītes paraugu tās izstrādā sadarbībā ar datu centru.

6. Ciltskartītē paredz ailes, lai ierakstītu šādus datus par dzīvnieku:

6.1. dzimšanas datums, vieta un ganāmpulka reģistra numurs;

6.2. identifikācijas numurs un dzimums;

6.3. šķirne un asinība;

6.4. izcelšanās četrās paaudzēs, cūkām – vismaz divās paaudzēs (identifikācijas numuri);

6.5. dzīvnieka attīstības rādītāji, produktivitāte, eksterjera vērtēšanas dati (atbilstoši attiecīgās šķirnes ciltsdarba programmā paredzētajam);

6.6. izmantošana embriju ražošanai, kā arī gadījumi, ja dzīvnieks izmantots par recipientu, pārstādot embrijus;

6.7. priekšteču ražība, produktivitāte, atražošanas rādītāji, pēcnācēji (atbilstoši attiecīgās šķirnes ciltsdarba programmā paredzētajam);

6.8. informācija par veiktajiem izmeklējumiem attiecībā uz tām slimībām, kuras organizācija ir noteikusi par ekonomiskajām slimībām (slimības, kas var radīt būtiskus zaudējumus dzīvnieka īpašniekam);

6.9. ciltsgrāmatas numurs (vai atzīme par ierakstīšanu ciltsgrāmatā tām šķirnēm, kurām saskaņā ar attiecīgās šķirnes ciltsdarba programmu nav paredzēts piešķirt ciltsgrāmatas numurus) un datums, kad dzīvnieks ierakstīts ciltsgrāmatā.

7. Dzīvnieku ieraksta attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatā, ja:

7.1. vaislinieks atbilst šādiem kritērijiem:

7.1.1. tas ir apzīmēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību, tam ir zināma izcelsme un dzimšanas vieta;

7.1.2. tam ir veikta pārraudzība;

7.1.3. tas atbilst attiecīgās šķirnes ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām;

7.1.4. šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. un 6.5.apakšpunktā minētie dati par dzīvnieku ir norādīti datu centra ciltsdarba un pārraudzības informācijas datubāzē vai ciltskartītē, ko aizpildījusi persona, kura ir saņēmusi sertifikātu vai apliecību lauksaimniecības dzīvnieka vērtēšanas vai pārraudzības veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par fizisko personu, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, apmācības kārtību un kārtību, kādā šīm personām izsniedz un anulē attiecīgus sertifikātus un apliecības;

7.1.5. tas atbilst šo noteikumu II nodaļā minētajiem kritērijiem;

7.1.6. tas ir saņēmis sertifikātu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtību un tam ir pēcnācējs (prasība par pēcnācēju nav obligāta attiecībā uz liellopu vaisliniekiem, kuru spermu izmanto mākslīgajā apsēklošanā);

7.2. sieviešu kārtas dzīvnieks atbilst šo noteikumu 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4. un 7.1.5.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, tam ir dzimis pēcnācējs un ir zināma tā produktivitāte (piena šķirnes dzīvniekam ir noteikta produktivitāte standartlaktācijā).

8. Latvijā ievestu dzīvnieku un dzīvnieku, no kura iegūta Latvijā ievesta sperma, olšūna un embrijs, ieraksta attiecīgās šķirnes ciltsgrāmatā, ja:

8.1. šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. un 6.5.apakšpunktā minētie dati par dzīvnieku ir norādīti izcelsmes sertifikātā, kas aizpildīts atbilstoši normatīvajiem aktiem par pārdošanai paredzēta vai Latvijā ievedama vaislas lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikātā norādāmajiem datiem un kārtību, kādā izsniedz izcelsmes sertifikātu pārdošanai paredzētajam vaislas lauksaimniecības dzīvniekam, tā spermai, olšūnai un embrijam;

8.2. dzīvnieks atbilst šo noteikumu 7.punktā minētajiem kritērijiem.

II. Prasības dzīvnieka ierakstīšanai ciltsgrāmatas A un B daļā

9. Ciltsgrāmatā ir divas daļas – galvenā A daļa (turpmāk – galvenā daļa) un papilddaļa – B daļa (turpmāk – papilddaļa).

10. Ciltsgrāmatas galveno daļu var iedalīt vairākās grupās atbilstoši attiecīgās šķirnes dzīvnieku ciltsdarba programmā noteiktajiem dzīvnieku produktivitātes rādītājiem.

11. Liellopu ieraksta attiecīgās šķirnes:

11.1. ciltsgrāmatas galvenajā daļā, ja:

11.1.1. tā vecāki un vecvecāki ierakstīti tās pašas šķirnes ciltsgrāmatas galvenajā daļā (ja vien netiek veidota ciltsgrāmata jaunai šķirnei);

11.1.2. tam ir šķirnei atbilstoša izcelsme četrās paaudzēs;

11.1.3. tā produktivitāte un novērtējums atbilst attiecīgās šķirnes ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām;

11.2. ciltsgrāmatas papilddaļā, ja:

11.2.1. tā izcelsme ir zināma vienā paaudzē;

11.2.2. tā produktivitāte un novērtējums atbilst attiecīgās šķirnes ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām.

12. Cūku ieraksta attiecīgās šķirnes:

12.1. ciltsgrāmatas galvenajā daļā, ja:

12.1.1. tās vecāki un vecvecāki ierakstīti tās pašas šķirnes ciltsgrāmatā;

12.1.2. tai ir šķirnei atbilstoša izcelsme trijās paaudzēs;

12.1.3. tās produktivitāte un novērtējums atbilst attiecīgās šķirnes ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām;

12.2. ciltsgrāmatas papilddaļā, ja cūka ir sieviešu kārtas un ja:

12.2.1. tās izcelsme ir zināma trijās paaudzēs;

12.2.2. tās produktivitāte un novērtējums atbilst attiecīgās šķirnes ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām.

13. Aitu un kazu ieraksta attiecīgās šķirnes:

13.1. ciltsgrāmatas galvenajā daļā, ja:

13.1.1. tās vecāki un vecvecāki ierakstīti tās pašas šķirnes ciltsgrāmatā;

13.1.2. tai ir šķirnei atbilstoša izcelsme četrās paaudzēs;

13.1.3. tās produktivitāte un novērtējums atbilst attiecīgās šķirnes ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām;

13.2. ciltsgrāmatas papilddaļā, ja:

13.2.1. tās izcelsme ir zināma vienā paaudzē;

13.2.2. tās produktivitāte un novērtējums atbilst attiecīgās šķirnes ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām.

14. Zirgu ieraksta attiecīgās šķirnes:

14.1. ciltsgrāmatas galvenajā daļā, ja:

14.1.1. tā vecāki ir ierakstīti tās pašas šķirnes ciltsgrāmatas galvenajā daļā. Šī prasība neattiecas uz attiecīgās šķirnes ciltsdarba programmā norādīto radniecīgo vai pieļaujamo šķirņu ērzeļiem;

14.1.2. tam ir šķirnei atbilstoša izcelsme četrās paaudzēs;

14.1.3. tā novērtējums atbilst attiecīgās šķirnes ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām;

14.2. ciltsgrāmatas papilddaļā, ja:

14.2.1. tā novērtējums atbilst attiecīgās šķirnes ciltsdarba programmā noteiktajām prasībām vai tas ir sasniedzis šķirnes ciltsdarba programmā noteiktos rezultātus sporta sacensībās;

14.2.2. tā izcelsme ir zināma trijās paaudzēs.

15. Atkāpjoties no šo noteikumu 11.1.1., 12.1.1., 13.1.1. un 14.1.1.apakšpunktā minētajām prasībām, ciltsgrāmatas papilddaļā ierakstīta lauksaimniecības dzīvnieka pēcnācēju ieraksta galvenajā daļā šādos gadījumos:

15.1. zirgu – ja tā tēvs ir uzņemts tās pašas šķirnes ciltsgrāmatas galvenajā daļā, bet māte – papilddaļā;

15.2. sieviešu kārtas liellopu, cūku, aitu un kazu – ja tās māte un mātesmāte ir ierakstīta ciltsgrāmatas papilddaļā un tās tēvs un abi vectēvi ir ierakstīti ciltsgrāmatas galvenajā daļā.

III. Dzīvnieku ierakstīšana ciltsgrāmatā

16. Lai dzīvnieku ierakstītu ciltsgrāmatā, tā īpašnieks iesniedz organizācijā šādus dokumentus:

16.1. par gaļas šķirnes liellopiem, cūkām un zirgiem – iesniegumu, tajā norādot tā ganāmpulka numuru, kurā organizācijai ir jāveic gaļas šķirņu liellopu, cūku un zirgu datu pārbaude;

16.2. par piena šķirnes liellopiem – iesniegumu, tajā norādot ganāmpulka numuru un to piena šķirnes liellopu identifikācijas numurus, kuriem jāveic datu pārbaude;

16.3. par aitām un kazām:

16.3.1. iesniegumu, tajā norādot ganāmpulka numuru un to aitu un kazu identifikācijas numurus, kurām jāveic datu pārbaude;

16.3.2. iesniegumā norādīto aitu un kazu ciltskartīšu kopijas.

17. Organizācija pārbauda iesniegumā norādītos datus:

17.1. par gaļas šķirnes liellopiem – datu centra ciltsdarba un pārraudzības informācijas datubāzē mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas un turpmāk vismaz reizi ceturksnī;

17.2. par piena šķirnes liellopiem – datu centra ciltsdarba un pārraudzības informācijas datubāzē mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas;

17.3. par cūkām un zirgiem – organizācijas pārraudzības datubāzē mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas un turpmāk vismaz reizi ceturksnī;

17.4. par aitām un kazām – datu centra ciltsdarba un pārraudzības informācijas datubāzē un ciltskartītēs mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

18. Pēc šo noteikumu 17.punktā minētās datu pārbaudes organizācija pieņem lēmumu par:

18.1. dzīvnieka reģistrēšanu ciltsgrāmatā un šo noteikumu 17.punktā noteiktajā termiņā izdara atzīmi:

18.1.1. par liellopu, aitu, kazu un zirgu – datu centra dzīvnieku reģistrā. Attiecībā uz liellopiem laikā, kad tiek veidota ciltsgrāmata jaunai šķirnei un ciltsgrāmatā ierakstāmais liellops vai viens no tā vecākiem jau ir ierakstīts citā esošā ciltsgrāmatā, organizācija nodrošina atsauci uz attiecīgo esošo ciltsgrāmatu un liellopa numuru esošajā ciltsgrāmatā;

18.1.2. par cūku – organizācijas pārraudzības datubāzē;

18.2. atteikumu reģistrēt dzīvnieku ciltsgrāmatā un izsniedz tā rakstisku pamatojumu:

18.2.1. gaļas šķirnes liellopa, cūkas un zirga īpašniekam, ja dzīvnieka īpašnieks to pieprasa;

18.2.2. piena šķirņu liellopa, aitas un kazas īpašniekam.

19. Ja gaļas šķirnes liellopu, cūku vai zirgu īpašnieks vairs nevēlas, lai attiecīgā ganāmpulka gaļas šķirnes liellopi, cūkas vai zirgi tiktu ierakstīti ciltsgrāmatā, īpašnieks iesniedz organizācijā iesniegumu par atteikšanos no šī pakalpojuma.

20. Datus par ciltsgrāmatā ierakstītajiem dzīvniekiem glabā organizācijas arhīvā pastāvīgi (ja vien par dzīvniekiem datu centra elektroniskajā ciltskartītē nav norādīti visi šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. un 6.5.apakšpunktā minētie dati) un nodrošina visiem interesentiem piekļuvi minētajiem datiem.

21. Ja organizācija izbeidz savu darbību vai zaudē šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu, tā ciltsgrāmatā ierakstītos dzīvnieku datus (identifikācijas numuru un citus ciltskartītē norādītos datus) mēneša laikā elektroniski vai papīra formā nodod datu centra uzturētajā ciltsdarba un pārraudzības informācijas arhīvā (ja vien par dzīvniekiem datu centra elektroniskajā ciltskartītē nav norādīti visi šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. un 6.5.apakšpunktā minētie dati), sastādot nodošanas un pieņemšanas aktu. Datu centrs nodrošina arhīvā nodoto ciltsgrāmatā ierakstīto dzīvnieku datu pieejamību organizācijai.

IV. Noslēguma jautājumi

22. Dzīvniekus, kas ciltsgrāmatā ir ierakstīti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ciltsgrāmatā atkārtoti neieraksta.

23. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1988.gada 19.decembra Direktīvas 88/661/EEK par zootehniskajiem standartiem, kas piemērojami tīršķirnes vaislas cūkām;

2) Padomes 1990.gada 26.jūnija Direktīvas 90/427/EEK par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem;

3) Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīvas 2009/157/EK par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 478Pieņemts: 21.06.2011.Stājas spēkā: 01.07.2011.Zaudē spēku: 26.03.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 29.06.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
232286
01.07.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)