Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 4. augusta lēmumu "Ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību noteikumi".
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/7

Rīgā 2011.gada 16.jūnijā (prot. Nr.20, 21.p.)
Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 47.panta pirmo, trešo un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību un termiņu, kādā elektronisko sakaru komersants (turpmāk – komersants) iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) komercdarbībai izmantojamo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību pieprasījumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu, pagarināšanu, anulēšanu un tālāknodošanu, un kādā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības piešķir, pagarina, anulē un tālāknodod.

2. Komersants, lai saņemtu, pagarinātu termiņu, anulētu vai tālāknodotu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, Regulatorā iesniedz precīzi un pilnībā aizpildītu rakstveida pieprasījuma oriģinālu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu (1.pielikums), radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu (2.pielikums), radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu (3.pielikums) vai radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanu (4.pielikums).

3. Regulatoram ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt pieprasījumā iekļauto informāciju, lai objektīvi varētu izlemt jautājumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu, termiņa pagarināšanu, anulēšanu vai tālāknodošanu.

4. Komersanta iesniegtā pieprasījuma saņemšanas diena ir diena, kad Regulatorā ir reģistrēts komersanta pieprasījums, kas iesniegts atbilstoši šo noteikumu 2.punktā noteiktajām prasībām un satur visu šo noteikumu 1., 2., 3. vai 4.pielikumā noteikto informāciju.

5. Regulators izskata atsevišķi katru šo noteikumu 2.punktā noteikto pieprasījumu, ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus, komersanta darbību un esošo situāciju komercdarbībā elektronisko sakaru nozarē, un pieejamo radiofrekvenču spektra apjomu saskaņā ar informāciju, kas saņemta no valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari".

(Grozīts ar SPRK padomes 19.06.2013. lēmumu Nr.1/2)

6. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošana konkrētajā teritorijā ir uzsākta, ja komersants ir saņēmis Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumu Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām" 6.3.apakšpunktā un 9.punktā noteiktās lietošanas atļaujas (turpmāk – Lietošanas atļauja).

7. Pēc pieprasījuma par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu uz tādu radiofrekvenču spektra joslu, kuru Ministru kabinets ir noteicis kā radiofrekvenču spektra joslu, kuras efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu elektronisko sakaru nozarē, saņemšanas Regulators 10 dienu laikā publisko informāciju par radiofrekvenču spektra joslu, uz kuru ir pieprasītas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

8. Regulators konkursa vai izsoles kārtībā iegūtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības piešķir, pagarina termiņu un anulē saskaņā ar konkursa vai izsoles nolikumu un šiem noteikumiem.

9. Regulators pieņemto lēmumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām, kā arī informāciju par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņu un sarakstu par tām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām, kuru termiņš netiks pagarināts pēc to termiņa beigām, publisko Regulatora mājaslapā internetā www.sprk.gov.lv. Regulators informāciju par radiofrekvenču spektra joslām, kurām Ministru kabinets ir noteicis attiecīgās radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanas termiņu radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, publisko ne vēlāk kā divus gadus pirms attiecīgās radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanas termiņa.

(Grozīts ar SPRK padomes 19.06.2013. lēmumu Nr.1/2)

II. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršana

9.1 Regulators izvērtē pieprasījumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu un piešķir komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ar priekšsēdētāja lēmumu vai ar Regulatora padomes lēmumu, izskatot pieprasījumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu Regulatora padomes sēdē.

(SPRK padomes 02.08.2018. lēmuma Nr. 1/15 redakcijā)

9.2 Regulators piešķir komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ar priekšsēdētāja lēmumu bez iesniegtā pieprasījuma par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu izskatīšanas Regulatora padomes sēdē, ja vienlaicīgi izpildās šādi nosacījumi:

9.21. attiecībā uz komersantu nekonstatē nevienu no šo noteikumu 13.punktā noteiktajiem nosacījumiem;

9.22. nav nepieciešami komersanta papildu paskaidrojumi un šajā pieprasījumā izteikto lūgumu var apmierināt pilnā apmērā;

9.23. radiofrekvenču spektra joslu, uz kuru pieprasītas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, Ministru kabinets nav noteicis kā radiofrekvenču spektra joslu, kuras efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu elektronisko sakaru nozarē.

(SPRK padomes 02.08.2018. lēmuma Nr. 1/15 redakcijā)

9.3 Regulators, piešķirot komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ar priekšsēdētāja lēmumu, vienlaikus norāda par Regulatora tiesībām anulēt komersantam piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu.

(SPRK padomes 02.08.2018. lēmuma Nr. 1/15 redakcijā)

9.4 Regulators pieprasījumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu izskata Regulatora padomes sēdē, uzaicinot tajā piedalīties komersantu, ja izpildās vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

9.41. Regulators attiecībā uz komersantu konstatē kādu no šo noteikumu 13.punktā noteiktajiem nosacījumiem;

9.42. pieprasījuma par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu izskatīšanas gaitā pirms radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas komersantam Regulators konstatē, ka ir nepieciešams uzklausīt komersanta papildu paskaidrojumus attiecībā uz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu;

9.43. pieprasījumā par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu izteikto lūgumu nav iespējams apmierināt pilnā apmērā;

9.44. radiofrekvenču spektra joslu, uz kuru pieprasītas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, Ministru kabinets ir noteicis kā radiofrekvenču spektra joslu, kuras efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu elektronisko sakaru nozarē.

(SPRK padomes 02.08.2018. lēmuma Nr. 1/15 redakcijā)

10. Regulators piešķir komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības uz noteiktu laiku:

10.1. uz konkursa vai izsoles nolikumā noteikto termiņu, ja komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības piešķir konkursa vai izsoles kārtībā;

10.2. līdz pieciem gadiem vai uz citu normatīvos aktos noteikto termiņu, ja komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības piešķir pēc pieprasījuma par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu;

10.3. uz laiku, kas nepārsniedz Ministru kabineta noteikto attiecīgās radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanas termiņu radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, ja tāds ir noteikts.

(Grozīts ar SPRK padomes 19.06.2013. lēmumu Nr.1/2)

11. Regulators piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam iedalījumam radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām brīvā radiofrekvenču spektra robežās.

12. Regulators, piešķirot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības komercdarbībai, var noteikt specifiskus radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību lietošanas nosacījumus.

13. Regulators var atteikt piešķirt komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, ja, vērtējot pieprasījumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu, konstatē vismaz vienu no šādiem gadījumiem:

13.1. Regulators ir atteicis komersantam pagarināt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņu, jo ir izpildījies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

13.1.1. komersants nav ievērojis normatīvos aktus, Regulatora pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus, tai skaitā Regulatora noteiktos specifiskos radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību nosacījumus, vai arī pārkāpums nav novērsts Regulatora noteiktajā termiņā;

13.1.2. komersants nav ievērojis radioiekārtu lietošanas noteikumus vai arī pārkāpums nav novērsts valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" noteiktajā termiņā;

13.2. Regulators ir anulējis radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, jo ir izpildījies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

13.2.1. komersants nav ievērojis normatīvos aktus, Regulatora pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus, tai skaitā Regulatora noteiktos specifiskos radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību nosacījumus, vai arī pārkāpums nav novērsts Regulatora noteiktajā termiņā;

13.2.2. komersants nav ievērojis radioiekārtu lietošanas noteikumus vai arī pārkāpums nav novērsts valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" noteiktajā termiņā.

(SPRK padomes 02.08.2018. lēmuma Nr. 1/15 redakcijā)

14. Regulators piešķir radiofrekvenču spektra joslas 1980MHz - 2010MHz un 2170MHz - 2200MHz lietošanas tiesības ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par sistēmu atlasi mobilo satelītsakaru pakalpojumu nodrošināšanai un atļauju piešķiršanu šīm sistēmām.

III. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa pagarināšana

15. Lai pagarinātu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņu, komersants ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa beigām iesniedz Regulatorā šo noteikumu 2.punktā noteikto pieprasījumu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa pagarināšanai (2.pielikums).

(SPRK padomes 02.08.2018. lēmuma Nr. 1/15 redakcijā)

16. Regulators pagarina radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņu, ja to termiņā:

16.1. komersants ir ievērojis normatīvos aktus, Regulatora pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus, tai skaitā Regulatora noteiktos specifiskos radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību nosacījumus, vai arī pārkāpums ir novērsts Regulatora noteiktajā termiņā;

16.2. komersants ir ievērojis radioiekārtu lietošanas noteikumus vai arī pārkāpums ir novērsts valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" noteiktajā termiņā;

16.3. komersantam ir spēkā esošas Lietošanas atļaujas Regulatora noteiktajā skaitā un teritorijā, ja komersantam piešķirtas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības uz tādu radiofrekvenču spektra joslu, kuru Ministru kabinets ir noteicis kā radiofrekvenču spektra joslu, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu elektronisko sakaru nozarē. Ja Regulators nav noteicis Lietošanas atļauju skaitu, tad komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa pagarināšanas brīdī ir spēkā esoša vismaz viena Lietošanas atļauja Regulatora noteiktajā teritorijā;

16.4. komersantam ir spēkā esoša vismaz viena Lietošanas atļauja Regulatora noteiktajā teritorijā, ja komersantam piešķirtas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības uz tādu radiofrekvenču spektra joslu, kuru Ministru kabinets nav noteicis kā radiofrekvenču spektra joslu, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu elektronisko sakaru nozarē.

(Grozīts ar SPRK padomes 19.06.2013. lēmumu Nr.1/2)

16.1 Regulators izvērtē komersanta pieprasījumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu un pagarina komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņu ar priekšsēdētāja lēmumu bez iesniegtā pieprasījuma par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa pagarināšanas izskatīšanas Regulatora padomes sēdē, ja vienlaicīgi izpildās šādi nosacījumi:

16.11. komersanta darbība atbilst šo noteikumu 16.punktā noteiktajiem nosacījumiem;

16.12. nav nepieciešami komersanta papildu paskaidrojumi un šajā pieprasījumā izteikto lūgumu var apmierināt pilnā apmērā;

16.13. radiofrekvenču spektra joslu, uz kuru pieprasīta radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa pagarināšana, Ministru kabinets nav noteicis kā radiofrekvenču spektra joslu, kuras efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu elektronisko sakaru nozarē.

(SPRK padomes 02.08.2018. lēmuma Nr. 1/15 redakcijā)

16.2 Regulators pieprasījumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu izskata Regulatora padomes sēdē, uzaicinot tajā piedalīties komersantu, ja izpildās vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

16.21. komersanta darbība neatbilst šo noteikumu 16.punktā noteiktajiem nosacījumiem;

16.22. pieprasījuma par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu izskatīšanas gaitā pirms radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa pagarināšanas komersantam Regulators konstatē, ka ir nepieciešams uzklausīt komersanta papildu paskaidrojumus attiecībā uz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu;

16.23. pieprasījumā par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu izteikto lūgumu nav iespējams apmierināt pilnā apmērā;

16.24. radiofrekvenču spektra joslu, uz kuru pieprasītas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, Ministru kabinets ir noteicis kā radiofrekvenču spektra joslu, kuras efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu elektronisko sakaru nozarē.

(SPRK padomes 02.08.2018. lēmuma Nr. 1/15 redakcijā)

17. Regulators saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto attiecīgās radiofrekvenču spektra joslas izmantošanu pagarina radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņu:

17.1. līdz 10 gadiem vai uz citu normatīvos aktos noteikto termiņu;

17.2. uz laiku, kas nepārsniedz Ministru kabineta noteikto attiecīgās radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanas termiņu radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, ja tāds ir noteikts.

(Grozīts ar SPRK padomes 19.06.2013. lēmumu Nr.1/2)

18. Ja radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa pagarināšanas brīdī komersantam Lietošanas atļaujas termiņš ir īsāks par Regulatora piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņu, Regulators nosaka specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus – prasības attiecībā uz radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu un pārklājuma nodrošināšanu, radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību darbības termiņu.

19. Regulators radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņu pagarina atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam iedalījumam radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām.

20. Regulators nosaka radiofrekvenču spektra lietošanas specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus, izvērtējot komersanta pieprasījumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu un citus faktiskos apstākļus.

IV. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšana

21. Ja komersants atsakās no tam piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību daļējas vai pilnīgas tālākas izmantošanas, komersants ne vēlāk kā 30 dienas pirms tas pārstāj izmantot piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības iesniedz Regulatorā šo noteikumu 2.punktā noteikto pieprasījumu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanai (3.pielikums).

22. Regulators pēc savas iniciatīvas anulē komersantam piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem komersants ir izslēgts no elektronisko sakaru komersantu saraksta.

23. Regulators pēc savas iniciatīvas var anulēt komersantam piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, ja ir vismaz viens no šādiem apstākļiem:

23.1. komersants nav ievērojis normatīvos aktus, Regulatora pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus, tai skaitā Regulatora noteiktos specifiskos radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību nosacījumus, vai arī pārkāpums nav novērsts Regulatora noteiktajā termiņā;

23.2. komersants nav ievērojis radioiekārtu lietošanas noteikumus, vai arī pārkāpums nav novērsts valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" noteiktajā termiņā;

23.3. komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņā nav spēkā esoša Lietošanas atļauja;

23.4. Regulators ir pārtraucis komersanta darbību elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā, atņemot tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu;

23.5. komersants nav uzsācis tam piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu Regulatora noteiktajā termiņā;

23.6. komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ir piešķirtas pēc pieprasījuma un komersants nav uzsācis tam piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu viena gada laikā no radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas brīža. Šis apstāklis neattiecas uz radiofrekvenču spektra joslu, kuru Ministru kabinets ir noteicis izmantot kā pagaidu līnijas skaņas un video SAP/SAB 1 (ieskaitot ENG/OB)2;

23.7. komersantam radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ir piešķirtas uz laiku, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteikto attiecīgās radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanas termiņu.

(Grozīts ar SPRK padomes 19.06.2013. lēmumu Nr. 1/2; SPRK padomes 02.08.2018. lēmumu Nr. 1/15)

23.1 Regulators anulē komersantam piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības ar priekšsēdētāja lēmumu bez komersanta iesniegtā pieprasījuma par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu izskatīšanas Regulatora padomes sēdē, ja vienlaicīgi izpildās šādi nosacījumi:

23.11. nav nepieciešami komersanta papildu paskaidrojumi un šajā pieprasījumā izteikto lūgumu var apmierināt pilnā apmērā;

23.12. radiofrekvenču spektra joslu, uz kuru anulē radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, Ministru kabinets nav noteicis kā radiofrekvenču spektra joslu, kuras efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu elektronisko sakaru nozarē.

(SPRK padomes 02.08.2018. lēmuma Nr. 1/15 redakcijā)

23.2 Regulators anulē komersantam piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības pēc Regulatora iniciatīvas ar priekšsēdētāja lēmumu bez jautājuma par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu izskatīšanas Regulatora padomes sēdē, ja vienlaicīgi izpildās šādi nosacījumi:

23.21. komersants saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir izslēgts no elektronisko sakaru komersantu saraksta vai Regulators ir pārtraucis komersanta darbību elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā un elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā, atņemot tiesības sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu;

23.22. nav nepieciešami komersanta papildu paskaidrojumi.

(SPRK padomes 02.08.2018. lēmuma Nr. 1/15 redakcijā)

23.3 Regulators jautājumu par komersantam piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu izskata Regulatora padomes sēdē, uzaicinot tajā piedalīties komersantu, ja izpildās vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

23.31. komersants pieprasījumā lūdz anulēt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības uz radiofrekvenču spektra joslu, kuru Ministru kabinets ir noteicis kā radiofrekvenču spektra joslu, kuras efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu elektronisko sakaru nozarē;

23.32. pirms komersantam piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanas Regulators konstatē, ka ir nepieciešams uzklausīt komersanta papildu paskaidrojumus attiecībā uz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu;

23.33. ir saņemts komersanta pieprasījums, un pieprasījumā par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu izteikto lūgumu nav iespējams apmierināt pilnā apmērā;

23.34. Regulators anulē komersantam piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības šo noteikumu 23.1.–23.3.apakšpunktā un 23.5.–23.7.apakšpunktā noteiktajos gadījumos pēc Regulatora iniciatīvas.

(SPRK padomes 02.08.2018. lēmuma Nr. 1/15 redakcijā)

V. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošana

24. Lai Regulators varētu pieņemt lēmumu par komersantam piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanu, komersants iesniedz Regulatorā šo noteikumu 2.punktā noteikto pieprasījumu radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanai (4.pielikums), tam pievienojot komersanta, kuram ir paredzēts tālāknodot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, rakstveida apliecinājuma oriģinālu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanu tālāknodošanas kārtībā.

(SPRK padomes 02.08.2018. lēmuma Nr. 1/15 redakcijā)

25. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības nevar tālāknodod komersantam, kuram Regulators atteicis pagarināt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņu, pamatojoties uz to, ka komersants nav izpildījis 16.punktā noteiktās prasības vai anulējis radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības saskaņā ar šo noteikumu 23.1.–23.6.apakšpunktu.

26. Par tālāknodoto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam iedalījumam radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām un citu pienākumu un saistību izpildi atbild komersants, kuram ir tālāknodotas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības.

VI. Noslēguma jautājumi

27. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 24.marta lēmumu Nr.1/5 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 53., 177.nr.)

28. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar SPRK padomes 19.06.2013. lēmumu Nr.1/2)

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra direktīvas 2009/140/EK, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu.

1 SAB/SAP – apraides palīgdienests, palīgdienests apraides programmu veidošanai

2 ENG/OB – elektroniska ziņu vākšana, ārpusstudijas apraide

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2011.gada 16.jūnija lēmumam Nr.1/7
Pieprasījums radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai

1. Informācija par komersantu:

1.1. Komersanta nosaukums

1.2. Vienotais reģistrācijas numurs

2. Informācija par plānoto radiofrekvenču spektra lietošanu:

2.1. Radiofrekvenču spektra lietošanas nolūks (radiosakaru veids, tehnoloģija)

2.2. Radiofrekvenču spektra lietošanas nepieciešamības pamatojums

2.3 Plānotā radiofrekvenču spektra lietošanas teritorija

2.4. Radiofrekvenču spektra lietošanas sākums (gads) un periods

2.5. Pieprasāmā radiofrekvenču spektra josla no _________ MHz līdz __________MHz

3. Cita svarīga informācija: (papildu informācija, ko komersants iesniedz pēc paša vēlēšanās).

Datums _________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  

/paraksts un tā atšifrējums/


 
/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis______________

e-pasts_______________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2011.gada 16.jūnija lēmumam Nr.1/7
Pieprasījums radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa pagarināšanai

1. Informācija par komersantu:

1.1. Komersanta nosaukums

1.2. Vienotais reģistrācijas numurs

2. Radiofrekvenču spektra lietošana:

2.1. Faktiski izmantotā radiofrekvenču spektra josla no ________ MHz līdz __________MHz un teritorija

2.2. Neizmantotā radiofrekvenču spektra josla no _________ MHz līdz __________MHz  un teritorija

2.3. Piešķirtā radiofrekvenču spektra neizmantošanas iemesli

2.4. Piešķirtā radiofrekvenču spektra lietošanas nolūks un izmantotā tehnoloģija

3. Informācija par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu:

3.1. Radiofrekvenču spektra josla no _________MHz līdz _________MHz, kuru lietošanas tiesību termiņu komersants lūdz pagarināt

3.2. Teritorija, kurā nepieciešams pagarināt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņu

3.3. Laika periods uz kādu nepieciešams pagarināt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņu

3.4. Piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa pagarināšanas nepieciešamības pamatojums, norādot radiosakaru veidu un izmantojamo tehnoloģiju

4. Cita svarīga informācija: (papildu informācija, ko komersants iesniedz pēc paša vēlēšanās).

Datums _________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  

/paraksts un tā atšifrējums/

 

 
/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis______________

e-pasts_______________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2011.gada 16.jūnija lēmumam Nr.1/7
Pieprasījums radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanai

1. Informācija par komersantu:

1.1. Komersanta nosaukums

1.2. Vienotais reģistrācijas numurs

2. Informācija par anulējamām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām:

2.1. Radiofrekvenču spektra joslas no_______MHz līdz _______MHz lietošanas tiesības un teritorija, kurā lūdz anulēt

2.2. Plānotais radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanas datums

3. Cita svarīga informācija: (papildu informācija, ko komersants iesniedz pēc paša vēlēšanās).

Datums _________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  

/paraksts un tā atšifrējums/

 

 
/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis______________

e-pasts_______________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
4.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2011.gada 16.jūnija lēmumam Nr.1/7
Pieprasījums radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanai

1. Informācija par komersantu, kuram Regulators ir piešķīris radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības:

1.1. Komersanta nosaukums

1.2. Vienotais reģistrācijas numurs

2. Informācija par komersantu, kuram ir paredzēts tālāknodot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības:

2.1. Komersanta nosaukums

2.2. Vienotais reģistrācijas numurs

3. Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanas pamatojums.

4. Informācija par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām, kuras plānots tālāknodot:

4.1. Radiofrekvenču spektra josla no _____MHz līdz _____MHz, uz kuru piešķirtas lietošanas tiesības

4.2. Radiofrekvenču spektra lietošana

4.2.1. Faktiski izmantotā radiofrekvenču spektra josla no ________ MHz līdz _________MHz un teritorija _________.

4.2.2. Neizmantotā radiofrekvenču spektra josla no _________ MHz līdz __________MHz un teritorija _____________

4.2.3. Piešķirtās radiofrekvenču spektra joslas neizmantošanas iemesli.

4.2.4. Piešķirtās radiofrekvenču spektra joslas lietošanas nolūks un izmantotā tehnoloģija ________________.

5. Informācija par plānoto radiofrekvenču spektra joslas lietošanu pēc tālāknodošanas:

5.1. Radiofrekvenču spektra joslas lietošanas nolūks (radiosakaru veids, tehnoloģija)

5.2. Radiofrekvenču spektra joslas lietošanas nepieciešamības pamatojums

5.3. Plānotās radiofrekvenču spektra joslas lietošanas teritorija

5.4. Radiofrekvenču spektra joslas lietošanas sākums (gads) un periods

5.5. Tālāknododamā radiofrekvenču spektra josla no _________ MHz līdz __________MHz

6. Cita svarīga informācija: (papildu informācija, ko komersants iesniedz pēc pašu vēlēšanās).

Pielikumā: Komersanta, kuram ir paredzēts tālāknodot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, rakstveida apliecinājuma oriģināls par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanu tālāknodošanas kārtībā uz __ lapām.

Datums _________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
  

/paraksts un tā atšifrējums/

 

 
/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis______________

e-pasts_______________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/7Pieņemts: 16.06.2011.Stājas spēkā: 23.06.2011.Zaudē spēku: 11.08.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 97, 22.06.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
232113
{"selected":{"value":"01.09.2018","content":"<font class='s-1'>01.09.2018.-10.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2018","iso_value":"2018\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2018.-10.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2013","iso_value":"2013\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2013.-31.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.06.2011","iso_value":"2011\/06\/23","content":"<font class='s-1'>23.06.2011.-27.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2018
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)