Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/11

Rīgā 2011.gada 16.jūnijā (prot. Nr.20, 27.p.)
Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu piemērošanas kārtība
Izdota saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta (21) daļu un likuma
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu piemērošanas kārtība (turpmāk – kārtība) reglamentē kārtību, kādā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs (turpmāk – būtisko funkciju veicējs) ir tiesīgs:

1.1. noteikt paaugstinātu maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk – dzelzceļa infrastruktūra) izmantošanu pārvadājumiem noteiktos dzelzceļa infrastruktūras posmos laikā, kad šī dzelzceļa infrastruktūra ir pārslogota (turpmāk – paaugstināta infrastruktūras maksa);

1.2. maksai par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem (turpmāk – infrastruktūras maksa) ierobežotā laika posmā piemērot ekonomiski pamatotas atlaides, kas veicina attiecīgās infrastruktūras jaudas optimālu izmantošanu (turpmāk – infrastruktūras maksas atlaide).

2. Kārtība ir saistoša būtisko funkciju veicējam, publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam, kas neveic pārvaldītāja būtiskās funkcijas (turpmāk – pārvaldītājs) un komercsabiedrībām, kas saņēmušas pārvadātāja licenci vai drošības apliecību dzelzceļa pārvadājumu veikšanai vai tehnoloģisko procesu nodrošināšanai (turpmāk – pārvadātājs).

3. Lēmumu par paaugstinātu infrastruktūras maksu un infrastruktūras maksas atlaidi pieņem būtisko funkciju veicējs.

4. Būtisko funkciju veicējs lēmumu, ar kuru noteikta paaugstināta infrastruktūras maksa un lēmumu, ar kuru ir piemērota infrastruktūras maksas atlaide trīs darbdienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī lēmuma kopiju iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Komisija) un pārvaldītājam.

(Grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/13)

II. Lēmums par paaugstinātu infrastruktūras maksu

5. Paaugstinātu infrastruktūras maksu būtisko funkciju veicējs ir tiesīgs noteikt noteiktos dzelzceļa infrastruktūras posmos, laikā kad šī dzelzceļa infrastruktūra saskaņā ar Dzelzceļa likuma 27.panta vienpadsmito daļu ir pārslogota, un atbilstoši normatīvajiem aktiem ir notikusi izsole par attiecīgā dzelzceļa infrastruktūras posma izmantošanas pārvadājumiem tiesību piešķiršanu, piemērojot attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksas vairāksolīšanas principu.

6. Lai būtisko funkciju veicējs varētu pieņemt lēmumu par paaugstinātu infrastruktūras maksu, pārvaldītājs būtisko funkciju veicēja noteiktā kārtībā iesniedz būtisko funkciju veicējam šādu informāciju:

6.1. izstrādātu un ar pārvadātājiem apspriestu jaudas palielināšanas plānu;

6.2. infrastruktūras izmantošanas analīzi.

7. Lēmumu par paaugstinātu infrastruktūras maksu būtisko funkciju veicējs pieņem desmit darbdienu laikā pēc kārtības 6.punktā noteiktās visas informācijas saņemšanas.

8. Būtisko funkciju veicējs ir tiesīgs pieprasīt papildus informāciju vai dokumentus, ja saskaņā ar kārtības 6.punktu pārvaldītāja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu paaugstinātas infrastruktūras maksas noteikšanai.

9. Būtisko funkciju veicēja pieprasīto papildus informāciju vai dokumentus pārvaldītājs iesniedz būtisko funkciju veicēja noteiktajā termiņā un kārtībā.

10. Termiņu, kurā pārvaldītājs iesniedz būtisko funkciju veicēja pieprasīto papildus informāciju vai dokumentus, neieskaita kārtības 7.punktā noteiktajā termiņā.

11. Lēmumā par paaugstinātas infrastruktūras maksas noteikšanu būtisko funkciju veicējs nosaka paaugstinātas infrastruktūras maksas apmēru un tās piemērošanas termiņu, pamatojoties uz kārtības 5.punktā minētās izsoles rezultātiem.

12. Paaugstinātas infrastruktūras maksas piemērošanas termiņš nevar būt garāks par izsoles dokumentos noteikto.

13. Lēmums par paaugstinātu infrastruktūras maksu stājas spēkā būtisko funkciju veicēja noteiktā termiņā, bet ne ātrāk, kā nākamajā dienā pēc attiecīgā lēmuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/13)

14. Sūdzību par paaugstinātas infrastruktūras maksas noteikšanu pārvaldītājs vai pārvadātājs ir tiesīgs iesniegt Komisijā ne vēlāk kā mēneša laikā pēc dienas, kad attiecīgais lēmums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Komisija sūdzību izskata normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņā.

(Grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/13)

III. Lēmums par infrastruktūras maksas atlaidi

15. Būtisko funkciju veicējs ir tiesīgs noteikt šādas infrastruktūras maksas atlaides:

15.1. infrastruktūras maksas atlaidi pārvaldītāja un pārvadātāju vilcieniem un citam ritošam sastāvam, kas nepiedalās dzelzceļa kravu vai pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu, bet ir saistīti ar avārijas seku novēršanu vai likvidēšanu, vilcienu sastāvu sagatavošanu pārvadājumu veikšanai, dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu, visu remonta darbu veikšanu (turpmāk – pārvadājumu organizēšanas atlaide);

15.2. infrastruktūras maksas atlaidi pārvadātāju vilcieniem, ja noteiktās infrastruktūras maksas periodā pārvadājumu apjoms pārsniedz konkrētai vilcienu kategorijai plānoto vilcienu kilometru apjomu, kas ņemts vērā, nosakot spēkā esošo infrastruktūras maksu (turpmāk – apjoma atlaide).

16. Lai būtisko funkciju veicējs varētu pieņemt lēmumu par pārvadājumu organizēšanas atlaidi, pārvaldītājs būtisko funkciju veicēja noteiktā kārtībā iesniedz būtisko funkciju veicējam dokumentus, kas apliecina, ka kārtības 15.1.punktā noteiktais ritošais sastāvs un tā vilcieni nepiedalās dzelzceļa kravu vai pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu, bet nodrošina tehnoloģiskos procesus (dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecību, remontu un tehnisko apkopi, dzelzceļa ritošā sastāva modernizāciju, remontu vilcienu un lokomotīvju sagatavošanu pārvadājumu veikšanai, lokomotīvju kustību u.c.).

17. Pārvaldītāja nozīmētiem vilcieniem un ritošam sastāvam, kas nodrošina kārtības 16.punktā noteiktos tehnoloģiskos procesus, pārvadājumu organizēšanas atlaide nosakāma 100% apmērā no spēkā esošās infrastruktūras maksas.

18. Pārvadātāju nozīmētiem vilcieniem un ritošam sastāvam, kas nodrošina kārtības 16.punktā noteiktos tehnoloģiskos procesus, pārvadājumu organizēšanas atlaide nosakāma saskaņā ar šādu formulu:

Aorg = 100 –Ivkvc × 100, kur
Ikop

Aorg – pārvadājumu organizēšanas atlaide pārvadātāju nozīmētiem vilcieniem un ritošam sastāvam (%);

Ivkvc – infrastruktūras maksas aprēķinā iekļautās vilcienu kustības organizēšanas izmaksas (EUR);

Ikop – infrastruktūras maksas aprēķinā iekļautās kopējās izmaksas (EUR).
(SPRK padomes 16.11.2011. lēmuma Nr. 1/26 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/13; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 31.punktu)

19. Ja nākamajā infrastruktūras maksas aprēķināšanas periodā attiecība starp infrastruktūras maksas aprēķinā iekļautajām vilcienu kustības organizēšanas izmaksām un kopējām izmaksām nemainās vairāk kā par 3%, paliek spēkā būtisko funkciju veicēja iepriekš apstiprinātā pavadājumu organizēšanas atlaide.

20. Lai būtisko funkciju veicējs varētu pieņemt lēmumu par apjoma atlaidi, pārvaldītājs būtisko funkciju veicēja noteiktā kārtībā iesniedz būtisko funkciju veicējam šādu informāciju:

20.1. skaidrojumu par apjoma atlaides piešķiršanas plānoto ietekmi uz ieņēmumu apjomu no infrastruktūras maksas un pārvaldītāja plānotajām izmaksām;

20.2. informāciju par pārvadātāju plānotajām izmaiņām pārvadājuma apjomos noteiktā laika periodā, kurā tiek plānots piešķirt apjoma atlaidi;

20.3. citu papildus informāciju, kas var būt svarīga lēmuma pieņemšanai par apjoma atlaides piešķiršanu.

21. Apjoma atlaidi būtisko funkciju veicējs nosaka konkrētai vilcienu kategorijai, nepārsniedzot pārvaldītāja administratīvo izmaksu ietaupījumu, saskaņā ar šādu formulu:

Ak =Icd.visp + Iel.visp  + Iscb.visp + Itel.visp  + Idfg.adm     × 100, kur
Ikop

Ak – apjoma atlaide konkrētai vilcienu kategorijai (%);

Icd.visp konkrētās vilcienu kategorijas infrastruktūras maksas aprēķinā iekļautās sliežu ceļu saimniecības uzturēšanas vispārējās izmaksas (EUR);

Iel.visp konkrētās vilcienu kategorijas infrastruktūras maksas aprēķinā iekļautās elektroapgādes ierīču tehniskās apkalpošanas un kārtējā remonta vispārējās izmaksas (EUR);

Iscb.visp konkrētās vilcienu kategorijas infrastruktūras maksas aprēķinā iekļautās vilcienu kustības vadības automātiskās sistēmas tehniskās apkalpošanas un kārtējā remonta vispārējās izmaksas (EUR);

Itel.visp - konkrētās vilcienu kategorijas infrastruktūras maksas aprēķinā iekļautās telekomunikāciju tīklu un ierīču tehniskās apkalpošanas un kārtēja remonta vispārējās izmaksas (EUR);

Idfg.adm - konkrētās vilcienu kategorijas infrastruktūras maksas aprēķinā iekļautās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pārvaldīšanas izmaksas (EUR);

Ikop - konkrētās vilcienu kategorijas infrastruktūras maksas aprēķinā iekļautās kopējās izmaksas (EUR).
(SPRK padomes 16.11.2011. lēmuma Nr. 1/26 redakcijā, kas grozīta ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/13; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 31.punktu)

22. Lēmumu par infrastruktūras maksas atlaidi būtisko funkciju veicējs pieņem desmit darbdienu laikā pēc kārtības 16. un 20. punktā noteiktās visas attiecīgās informācijas saņemšanas.

23. Būtisko funkciju veicējs ir tiesīgs pieprasīt papildus informāciju vai dokumentus, ja saskaņā ar kārtības 16. un 20. punktu pārvaldītāja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu infrastruktūras maksas atlaides noteikšanai.

24. Būtisko funkciju veicēja pieprasīto papildus informāciju vai dokumentus pārvaldītājs iesniedz būtisko funkciju veicēja noteiktajā termiņā un kārtībā.

25. Termiņu, kurā pārvaldītājs iesniedz būtisko funkciju veicēja pieprasīto papildus informāciju vai dokumentus, neieskaita kārtības 22.punktā noteiktajā termiņā.

26. Lēmumā par infrastruktūras maksas atlaides noteikšanu būtisko funkciju veicējs nosaka infrastruktūras maksas atlaides apmēru un tās piemērošanas termiņu.

27. Apjoma atlaides piemērošanas termiņš nevar būt garāks par noteiktās infrastruktūras maksas piemērošanas perioda beigām.

28. Lēmums par infrastruktūras maksas atlaidi stājas spēkā būtisko funkciju veicēja noteiktā termiņā, bet ne ātrāk, kā nākamajā dienā pēc attiecīgā lēmuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/13)

29. Sūdzību par infrastruktūras maksas atlaides noteikšanu pārvaldītājs vai pārvadātājs ir tiesīgs iesniegt Komisijā ne vēlāk kā mēneša laikā pēc dienas, kad attiecīgais lēmums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Komisija sūdzību izskata normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņā.

(Grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/13)

IV. Noslēguma jautājums

30. Kārtība stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

31. Aizstāt visā tekstā apzīmējumu "Ls" ar apzīmējumu "EUR". Šajā punktā noteiktās izmaiņas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

(SPRK padomes 27.09.2013. lēmuma Nr. 1/13 redakcijā)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu piemērošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/11Pieņemts: 16.06.2011.Stājas spēkā: 01.01.2012.Zaudē spēku: 30.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 97, 22.06.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
232097
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-29.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-29.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2013","iso_value":"2013\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-02.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)