Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/10

Rīgā 2011.gada 16.jūnijā (prot. Nr.20, 27.p.)
Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu norēķinu kārtība
Izdota saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta (21) daļu un likuma
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas norēķinu kārtība (turpmāk – kārtība) nosaka kārtību, kādā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs (turpmāk – pārvaldītājs) un komercsabiedrības, kas saņēmušas pārvadātāja licenci vai drošības apliecību dzelzceļa pārvadājumu veikšanai vai tehnoloģisko procesu nodrošināšanai (turpmāk – pārvadātājs) veic savstarpējos norēķinus par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem.

2. Maksājumu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem saskaņā ar šo kārtību aprēķina un iekasē pārvaldītājs.

3. Kārtība ir saistoša publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējam (turpmāk – būtisko funkciju veicējs), pārvaldītājam un pārvadātājam.

3.1 Pārvadātājs maksā par faktiski nobraukto vilcienu kilometru skaitu, kuru nosaka pēc attāluma starp staciju ass līnijām.

(SPRK padomes 16.11.2011. lēmuma Nr. 1/25 redakcijā)

II. Maksājuma par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu apmēra noteikšana

4. Maksājumu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvaldītājs aprēķina konkrētai pārvadātāja vilciena kategorijai saskaņā ar šādu formulu:

4.1. kravu vilcieniem:

M k= (M i k × Vk i k) + N, kur:

M k – pārvadātāja veicamais maksājums par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu kravu vilcieniem,

M i k – būtisko funkciju veicēja noteiktā maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru kravu vilcieniem (euro par vienu vilciena kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa),

Vk i k – attiecīgajā norēķinu periodā pārvadātāja kravu vilcienu faktiski nobrauktie vilcienu kilometri,

N – nodevas un nodokļi, kurus pārvadātājs maksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.2. pasažieru elektrovilcieniem:

M pe= (M i pe × Vk i pe) + N, kur:

M pe – pārvadātāja veicamais maksājums par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru elektrovilcieniem,

M i pe – būtisko funkciju veicēja noteiktā maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru pasažieru elektrovilcieniem (euro par vienu vilciena kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa),

Vk i pe – attiecīgajā norēķinu periodā pārvadātāja pasažieru elektrovilcienu faktiski nobrauktie vilcienu kilometri,

N – nodevas un nodokļi, kurus pārvadātājs maksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.3. pasažieru dīzeļvilcieniem:

M pd= (M i pd × Vk i pd) + N, kur:

M pd – pārvadātāja veicamais maksājums par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru dīzeļvilcieniem,

M i pd – būtisko funkciju veicēja noteiktā maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru pasažieru dīzeļvilcieniem (euro par vienu vilciena kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa),

Vk i pd – attiecīgajā norēķinu periodā pārvadātāja pasažieru dīzeļvilcienu faktiski nobrauktie vilcienu kilometri,

N – nodevas un nodokļi, kurus pārvadātājs maksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.4. pasažieru vilcieniem ar lokomotīvi (dīzeļlokomotīves un tvaika lokomotīves vilce):

M pvl= (M i pvl × Vk i pvl) + N, kur:

M pvl– pārvadātāja veicamais maksājums par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru vilcieniem ar lokomotīvi (dīzeļlokomotīves un tvaika lokomotīves vilce),

M i pvl – būtisko funkciju veicēja noteiktā maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru pasažieru vilcieniem ar lokomotīvi (dīzeļlokomotīves un tvaika lokomotīves vilce) (euro par vienu vilciena kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa),

Vk i pvl – attiecīgajā norēķinu periodā pārvadātāja pasažieru vilcienu ar lokomotīvi faktiski nobrauktie vilcienu kilometri,

N – nodevas un nodokļi, kurus pārvadātājs maksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.5. šaursliežu vilcieniem:

M š= (M i š × Vk i š) + N, kur:

M š – pārvadātāja veicamais maksājums par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu šaursliežu vilcieniem,

M i š – būtisko funkciju veicēja noteiktā maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru šaursliežu vilcieniem (euro par vienu vilciena kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa),

Vk i š – attiecīgajā norēķinu periodā pārvadātāja pasažieru šaursliežu vilcienu faktiski nobrauktie vilcienu kilometri,

N – nodevas un nodokļi, kurus pārvadātājs maksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
(Grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/14; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 28.punktu)

5. Maksājumu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, ja būtisko funkciju veicējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir noteicis paaugstinātu maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu noteiktos tās posmos laikā, kad šī infrastruktūra saskaņā ar Dzelzceļa likuma 27.panta vienpadsmito daļu ir pārslogota, pārvaldītājs aprēķina konkrētai pārvadātāja vilciena kategorijai saskaņā ar šādu formulu:

5.1. kravu vilcieniem:

M kp= (M i kp × Vk i kp) + N, kur:

M kp – pārvadātāja veicamais maksājums par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu kravu vilcieniem,

M i kp – būtisko funkciju veicēja noteiktā paaugstinātā maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu kravu vilcieniem (euro par vienu vilciena kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa),

Vk i kp – attiecīgajā norēķinu periodā pārvadātāja kravu vilcienu faktiski nobrauktie vilcienu kilometri noteiktajā posmā,

N – nodevas un nodokļi, kurus pārvadātājs maksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. pasažieru elektrovilcieniem:

M pep= (M i pep × Vk i pep) + N, kur:

M pep – pārvadātāja veicamais maksājums par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru elektrovilcieniem,

M i pep – būtisko funkciju veicēja noteiktā paaugstinātā maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru elektrovilcieniem (euro par vienu vilciena kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa),

Vk i pep – attiecīgajā norēķinu periodā pārvadātāja pasažieru elektrovilcienu faktiski nobrauktie vilcienu kilometri noteiktajā posmā,

N – nodevas un nodokļi, kurus pārvadātājs maksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.3. pasažieru dīzeļvilcieniem:

M pdp= (M i pdp × Vk i pdp) + N, kur:

M pdp – pārvadātāja veicamais maksājums par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru dīzeļvilcieniem,

M i pdp – būtisko funkciju veicēja noteiktā paaugstinātā maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru dīzeļvilcieniem (euro par vienu vilciena kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa),

Vk i pdp – attiecīgajā norēķinu periodā pārvadātāja pasažieru dīzeļvilcienu faktiski nobrauktie vilcienu kilometri noteiktajā posmā,

N – nodevas un nodokļi, kurus pārvadātājs maksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.4. pasažieru vilcieniem ar lokomotīvi (dīzeļlokomotīves un tvaika lokomotīves vilce):

M pvlp= (M i pvlp × Vk i pvlp) + N, kur:

M pvlp – pārvadātāja veicamais maksājums par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru vilcieniem ar lokomotīvi (dīzeļlokomotīves un tvaika lokomotīves vilce),

M i pvlp – būtisko funkciju veicēja noteiktā paaugstinātā maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru vilcieniem ar lokomotīvi (dīzeļlokomotīves un tvaika lokomotīves vilce) (euro par vienu vilciena kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa),

Vk i pvlp – attiecīgajā norēķinu periodā pārvadātāja pasažieru vilcienu ar lokomotīvi faktiski nobrauktie vilcienu kilometri noteiktajā posmā;

N – nodevas un nodokļi, kurus pārvadātājs maksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.5. šaursliežu vilcieniem:

M šp= (M i šp × Vk i šp) + N, kur:

M šp – pārvadātāja veicamais maksājums par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu šaursliežu vilcieniem,

M i šp – būtisko funkciju veicēja noteiktā paaugstinātā maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu šaursliežu vilcieniem (euro par vienu vilciena kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa),

Vk i šp – attiecīgajā norēķinu periodā pārvadātāja pasažieru šaursliežu vilcienu faktiski nobrauktie vilcienu kilometri noteiktajā posmā,

N – nodevas un nodokļi, kurus pārvadātājs maksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
(Grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/14; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 28.punktu)

6. Maksājumu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, ja būtisko funkciju veicējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā maksai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu ir piemērojis ekonomiski pamatotas atlaides, pārvaldītājs aprēķina konkrētai pārvadātāja vilciena kategorijai saskaņā ar šādu formulu:

6.1. kravu vilcieniem:

M ka= M i k × Vk i ka × (100% – A ka) + N, kur:

M ka – pārvadātāja veicamais maksājums par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu kravu vilcieniem,

M i k – būtisko funkciju veicēja noteiktā maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu kravu vilcieniem (euro par vienu vilciena kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa),

Vk i ka – attiecīgajā norēķinu un atlaides piemērošanas periodā pārvadātāja kravu vilcienu faktiski nobrauktie vilcienu kilometri, kuriem piemērojama atlaide,

A ka – būtisko funkciju veicēja noteiktās atlaides lielums kravu vilcieniem (%),

N – nodevas un nodokļi, kurus pārvadātājs maksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. pasažieru elektrovilcieniem:

M pea= M i pe × Vk i pea × (100% – A pea) + N, kur:

M pea – pārvadātāja veicamais maksājums par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru elektrovilcieniem,

M i pe – būtisko funkciju veicēja noteiktā maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru elektrovilcieniem (euro par vienu vilciena kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa),

Vk i pea – attiecīgajā norēķinu un atlaides piemērošanas periodā pārvadātāja pasažieru elektrovilcienu faktiski nobrauktie vilcienu kilometri, kuriem piemērojama atlaide,

A pea – būtisko funkciju veicēja noteiktās atlaides lielums pasažieru elektrovilcieniem,

N – nodevas un nodokļi, kurus pārvadātājs maksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.3. pasažieru dīzeļvilcieniem:

M pda= M i pd × Vk i pda × (100% – A pda) + N, kur:

M pda – pārvadātāja veicamais maksājums par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru dīzeļvilcieniem,

M i pd – būtisko funkciju veicēja noteiktā maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru dīzeļvilcieniem (euro par vienu vilciena kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa),

Vk i pda – attiecīgajā norēķinu un atlaides piemērošanas periodā pārvadātāja pasažieru dīzeļvilcienu faktiski nobrauktie vilcienu kilometri, kuriem piemērojama atlaide,

A pda – būtisko funkciju veicēja noteiktās atlaides lielums pasažieru dīzeļvilcieniem,

N – nodevas un nodokļi, kurus pārvadātājs maksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.4. pasažieru vilcieniem ar lokomotīvi (dīzeļlokomotīves un tvaika lokomotīves vilce):

M pvla= M i pvl × Vk i pvla × (100% – A pvla) + N, kur:

M pvla – pārvadātāja veicamais maksājums par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru vilcieniem ar lokomotīvi (dīzeļlokomotīves un tvaika lokomotīves vilce),

M i pvl – būtisko funkciju veicēja noteiktā maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru vilcieniem ar lokomotīvi (dīzeļlokomotīves un tvaika lokomotīves vilce) (euro par vienu vilciena kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa),

Vk i pvla – attiecīgajā norēķinu un atlaides piemērošanas periodā pārvadātāja pasažieru vilcienu ar lokomotīvi faktiski nobrauktie vilcienu kilometri, kuriem piemērojama atlaide,

A pvla – būtisko funkciju veicēja noteiktās atlaides lielums pasažieru vilcieniem ar lokomatīvi,

N – nodevas un nodokļi, kurus pārvadātājs maksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.5. šaursliežu vilcieniem:

M ša= M i š × Vk i ša × (100% – A ša) + N, kur:

M ša – pārvadātāja veicamais maksājums par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu šaursliežu vilcieniem,

M i š – būtisko funkciju veicēja noteiktā maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu šaursliežu vilcieniem (euro par vienu vilciena kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa),

Vk i ša – attiecīgajā norēķinu un atlaides piemērošanas periodā pārvadātāja pasažieru šaursliežu vilcienu faktiski nobrauktie vilcienu kilometri, kuriem piemērojama atlaide,

A ša – būtisko funkciju veicēja noteiktās atlaides lielums šaursliežu vilcieniem,

N – nodevas un nodokļi, kurus pārvadātājs maksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
(Grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/14; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 28.punktu)

7. Pārvadātājs veic maksājumu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu apmaksu, pamatojoties uz pārvaldītāja izsniegto maksājuma dokumentu (turpmāk – rēķins).

8. Pārvadātājam rēķinu pārvaldītājs nosūta pa faksu uz pārvadātāja norādīto faksa numuru vai elektroniskā veidā uz pārvadātāja norādīto e-pasta adresi. Vienlaicīgi ar rēķinu pārvaldītājs nosūta pārvadātājam sarakstu par pārvadātāja vilcienu veikto nobraukumu norēķinu periodā (turpmāk – saraksts), kurā pārvaldītājs norāda:

8.1. norēķinu periodu, par kuru pārvadātājam jāveic maksājumus par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu;

8.2. ritošo sastāvu, ar kuru norēķinu periodā pārvadātājs ir veicis pārvadājumus;

8.3. katra ritošā sastāva faktiski nobraukto kilometru skaitu;

8.4. būtisko funkciju veicēja noteikto maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru attiecīgajai vilcienu kategorijai, ar kuru norēķinu periodā pārvadātājs ir veicis pārvadājumus (euro par vienu vilciena kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa);

8.5. būtisko funkciju veicēja noteikto paaugstināto maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu (euro par vienu vilciena kilometru, bez pievienotās vērtības nodokļa), ja tāda ir noteikta;

8.6. būtisko funkciju veicēja noteikto atlaidi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu (%), ja tāda ir noteikta;

8.7. kopējo maksājumu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru attiecīgajai vilcienu kategorijai.

(Grozīts ar SPRK padomes 27.09.2013. lēmumu Nr. 1/14; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 28.punktu)

9. Pārvaldītājs ir tiesīgs sarakstā ietvert arī detalizētāku informāciju par pārvadātāja veiktajiem pārvadājumiem attiecīgajā norēķinu periodā.

10. Pārvadātājam, kurš veic kravu pārvadājumus, rēķinu pārvaldītājs nosūta divas reizes nedēļā:

10.1. katras kalendārās nedēļas pirmdienā, bet, ja tā ir brīvdiena vai svētku diena, tad nākamajā darba dienā, par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu laika posmā no iepriekšējās nedēļas pirmdienas līdz trešdienai;

10.2. katras kalendārās nedēļas trešdienā, bet, ja tā ir brīvdiena vai svētku diena, tad nākamajā darba dienā, par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu laika posmā no iepriekšējās nedēļas ceturtdienas līdz svētdienai.

11. Pārvadātājiem, kas veic pasažieru pārvadājumus ar elektrovilcieniem vai dīzeļvilcieniem rēķinu pārvaldītājs nosūta trīs reizes mēnesī:

11.1. līdz katra mēneša 10.datumam, bet, ja tā ir brīvdiena vai svētku diena, tad nākamajā darba dienā, par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu laika posmā no iepriekšējā mēneša 20.datuma līdz iepriekšējā mēneša pēdējam datumam;

11.2. līdz katra mēneša 15.datumam, bet, ja tā ir brīvdiena vai svētku diena, tad nākamajā darba dienā, par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu laika posmā no attiecīgā mēneša 1.datuma līdz attiecīgā mēneša 10.datumam;

11.3. līdz katra mēneša 25.datumam, bet, ja tā ir brīvdiena vai svētku diena, tad nākamajā darba dienā, par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu laika posmā no attiecīgā mēneša 11.datuma līdz attiecīgā mēneša 20. datumam.

12. Pārvadātājam, kas veic pasažieru pārvadājumus ar šaursliežu vilcieniem, rēķinu pārvaldītājs nosūta vienu reizi mēnesī, ne vēlāk kā līdz nākamā kalendārā mēneša 10.datumam par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu iepriekšējā kalendārajā mēnesī.

13. Pārvadātājam, kas nodrošina tehnoloģiskos procesus (dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecību, remontu un tehnisko apkopi, dzelzceļa ritošā sastāva modernizāciju, remontu vilcienu un lokomotīvju sagatavošanu pārvadājumu veikšanai, lokomotīvju kustību u.c.) rēķinu kopā ar sarakstu par vilcienu nobraukumu pārvaldītājs nosūta vienu reizi mēnesī, ne vēlāk, kā līdz nākamā kalendāra mēneša 10.datumam par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu iepriekšējā kalendārajā mēnesī.

14. Pārvadātājs apmaksā pārvaldītāja rēķinu piecu darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu uz rēķinā norādīto pārvaldītāja bankas kontu.

15. Par rēķina saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad pārvadātājs ir saņēmis pārvaldītāja nosūtītu rēķinu pa faksu vai elektroniskā veidā.

16. Rēķina oriģinālu pārvaldītājs nosūta pārvadātājam uz tā norādīto pasta adresi dienā, kad rēķins nosūtīts pa faksu vai e-pastu.

17. Par rēķina apmaksas datumu uzskatāms datums, kurā bankā ir saņemts pārvadātāja maksājums atbilstoši pārvaldītāja izrakstītajam rēķinam.

18. Par rēķinā norādītā samaksas termiņa neievērošanu pārvadātājs maksā pārvaldītājam soda naudu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā dienā par laika periodu no attiecīgā maksājuma veikšanai noteiktās dienas (to ieskaitot) līdz dienai, kad šis maksājums par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu ir samaksāts (to neieskaitot), bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no attiecīgā rēķinā norādītā maksājuma summas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu. Soda naudas samaksa neatbrīvo pārvadātāju no parāda pamatsummas apmaksas.

19. No pārvadātāja saņemtā maksājuma summas pārvaldītājs, pirmkārt, ieskaita aprēķināto soda naudu, otrkārt – parāda pamatsummu un, treškārt – kārtējā maksājuma summu, bet maksājuma summas atlikums, ja tāds ir, tiek atmaksāts pārvadātājam vai ieskaitīts nākamajos pārvadātāja maksājumos.

20. Ja pārvadātājs nepiekrīt pārvaldītāja izrakstītajam rēķinam vai sarakstam, pārvadātājs piecu darbdienu laikā nosūta pārvaldītājam pa faksu vai elektroniskā veidā iesniegumu ar pamatotiem iebildumiem par attiecīgo rēķinu vai sarakstu.

21. Kārtības 20.punktā noteikto iesnieguma oriģinālu pārvadātājs nosūta pārvaldītājam pa pastu, dienā, kad iesniegums nosūtīts pa faksu vai e-pastu.

22. Pārvadātāja rakstveida iebildumus pārvaldītājs izskata piecu darbdienu laikā no attiecīgo iebildumu saņemšanas dienas un novērš konstatētās neatbilstības vai rakstveidā sniedz pārvadātājam detalizētu rēķina pamatojumu.

23. Par iebildumu saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad pārvaldītājs ir saņēmis pārvadātāja nosūtītu iebildumu pa faksu vai elektroniskā veidā.

24. Kārtības 20.punktā noteiktajā gadījumā, pārvadātājs netiek atbrīvots no rēķina apmaksas kārtības 14.punktā noteiktajā laikā un apjomā.

25. Ja pārvadātājs nepiekrīt kārtības 20.punktā noteiktajam detalizētajam rēķina pamatojumam vai rēķins neatbilst kārtībai, pārvadātājs ir tiesīgs iesniegt sūdzību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – Komisija). Komisija sūdzību izskata normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņā.

26. Pārvaldītājs un pārvadātājs savstarpēji noslēgtā līgumā, kas reglamentē savstarpējos norēķinus par publiskās lietošanas dzelzceļa izmantošanu, var vienoties par papildus nosacījumiem, kas saistīti ar savstarpējiem norēķiniem par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu. Starp pārvaldītāju un pārvadātāju noslēgtā līguma noteikumi par savstarpējiem norēķiniem nevar būt pretrunā ar šo kārtību.

III. Noslēguma jautājums

27. Kārtība stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

28. Aizstāt visā tekstā vārdu "lati" attiecīgajā locījumā ar vārdu "euro". Šajā punktā noteiktās izmaiņas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

(SPRK padomes 27.09.2013. lēmuma Nr. 1/14 redakcijā)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu norēķinu kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/10Pieņemts: 16.06.2011.Stājas spēkā: 01.01.2012.Zaudē spēku: 30.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 97, 22.06.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
232096
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-29.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-29.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2013","iso_value":"2013\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-02.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)