Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.271

Rīgā 2011.gada 5.aprīlī (prot. Nr.22 41.§)
Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma 15.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu, kā arī izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanas un sniegšanas kārtību.

2. Izvērtēšanas ziņojumu Valsts probācijas dienests (turpmāk – dienests) sastāda rakstiski pēc tiesas, prokurora vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijas pieprasījuma.

(Grozīts ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 146)

2.1 Izvērtēšanas ziņojuma pieprasījumā tiesa vai prokurors norāda šādu informāciju:

2.1 1. par kriminālprocesu:

2.1 1.1. kriminālprocesa numuru;

2.1 1.2. noziedzīgā nodarījuma aprakstu;

2.1 2. par apsūdzēto:

2.1 2.1. vārdu, uzvārdu;

2.1 2.2. personas kodu vai identifikācijas kodu, vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

2.1 2.3. dzīvesvietas adresi vai korespondences saņemšanas adresi, norādīto elektroniskā pasta adresi un kontakttālruni (turpmāk – kontaktinformācija);

2.1 3. par cietušo, ja tiesa vai prokurors uzskata, ka izvērtēšanas ziņojuma sastādītāja tikšanās ar cietušo ir vēlama:

2.1 3.1. ja cietušais ir fiziska persona:

2.1 3.1.1. vārdu, uzvārdu;

2.1 3.1.2. personas kodu vai identifikācijas numuru, vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

2.1 3.1.3. dzīvesvietas adresi;

2.1 3.1.4. pārstāvi kriminālprocesā (vārdu, uzvārdu, personas kodu vai identifikācijas kodu, vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods, un kontaktinformāciju), ja cietušais ir nepilngadīgs;

2.1 3.2. ja cietušais ir juridiska persona:

2.1 3.2.1. nosaukumu;

2.1 3.2.2. reģistrācijas numuru;

2.1 3.2.3. juridisko adresi un kontakttālruni;

2.1 3.2.4. tās personas vārdu un uzvārdu, kurai ir pārstāvības tiesības, personas kodu vai identifikācijas kodu, vai ziņas, kas palīdz identificēt šo personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods, un kontakttālruni;

2.1 4. atļauju dienesta amatpersonai (turpmāk – amatpersona) tikties ar apsūdzēto, kuram piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

2.2 Izvērtēšanas ziņojuma pieprasījumā brīvības atņemšanas iestādes administrācija norāda šādu informāciju par notiesāto:

2.2 1. vārdu, uzvārdu;

2.2 2. personas kodu vai identifikācijas kodu, vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

2.2 3. informāciju par tiesas spriedumu (tiesas nosaukums, sprieduma datums, Krimināllikuma vai Kriminālkodeksa pants, daļa un punkts, par kuru notiesāts, brīvības atņemšanas soda termiņš (gados, mēnešos, dienās), sprieduma spēkā stāšanās datums);

2.2 4. soda termiņa sākumu un beigas (gads, mēnesis, diena);

2.2 5. laiku, kad notiesātajam atbilstoši kriminālsodu izpildi regulējošajiem normatīvajiem aktiem rodas tiesības uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas (gads, mēnesis, datums), ja notiesātais lūdz izvērtēt iespēju viņu nosacīti pirms termiņa atbrīvot no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

3. (Svītrots ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 146)

4. (Svītrots ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 146)

5. (Svītrots ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 146)

6. (Svītrots ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 146)

6.1 Dienests probācijas klientam vai tā likumiskajam pārstāvim, cietušajam vai tā likumiskajam pārstāvim adresētos dokumentus paziņo vienā no šādiem veidiem:

6.1 1. izsniedz personīgi;

6.1 2. nosūta uz dzīvesvietas adresi vai norādīto korespondences saņemšanas adresi, izmantojot pasta pakalpojumus;

6.1 3. nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts;

6.1 4. nosūta uz norādīto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu;

6.1 5. informē par dokumenta pieejamību e-lietas portālā.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

6.2 (Svītrots ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 23)

6.3 Ja dokumentus paziņo šo noteikumu 6.4. un 6.5. apakšpunktā minētajā veidā, dienests vienlaikus nodrošina to pieejamību oficiālās elektroniskās adreses kontā, ja probācijas klientam vai tā likumiskajam pārstāvim, cietušajam vai tā likumiskajam pārstāvim ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

II. Izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjoms

7. Ja izvērtēšanas ziņojumu pieprasa tiesa vai prokurors, tajā iekļauj informāciju par:

7.1. izvērtēšanas ziņojuma pieprasītāju (norāda tiesas vai prokuratūras nosaukumu, tiesneša vai prokurora vārdu un uzvārdu, pieprasījuma saņemšanas datumu un krimināllietas numuru) un sastādītāju (norāda amatpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un dienesta teritoriālās struktūrvienības nodaļas nosaukumu);

7.2. probācijas klientu (norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu vai identifikācijas kodu, vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods, deklarēto adresi vai tiesas vai prokurora norādīto adresi, ja probācijas klients nav deklarējis savu dzīvesvietu);

7.3. noziedzīgo nodarījumu, par kuru celta apsūdzība (apraksta veidā) un atbilstošo Krimināllikuma pantu, daļu un punktu;

7.4. izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanā izmantotajiem informācijas avotiem (norāda probācijas klienta, cietušā un to probācijas klienta un cietušā ģimenes locekļu, probācijas klienta draugu, probācijas klienta darba devēju un citu personu vārdu, uzvārdu un statusu attiecībā pret probācijas klientu (turpmāk – informācijas sniedzēji), kas var sniegt informāciju par probācijas klientu, kā arī iestāžu nosaukumus un dokumentus);

7.5. pašreizējiem apstākļiem, kas raksturo probācijas klienta ģimenes dzīves vēsturi un sociālos apstākļus, izglītību, nodarbinātības vēsturi, ienākumus un finanšu vadību, intereses, vaļaspriekus, brīvā laika nodarbes, draugus, paziņu loku, uzvedību, emocionālo stabilitāti, fizisko un garīgo veselību, alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu lietošanu vai procesu (azartspēļu un jauno tehnoloģiju) atkarības, kā arī dienesta vērtējumu par minēto apstākļu saistību ar jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas iespējamību;

7.6. cietušā aizskartajām tiesībām vai likumiskajām interesēm un to atjaunošanu vai tās iespēju;

7.7. probācijas klienta iepriekšējiem likumpārkāpumiem un sodu izpildes gaitu (informācijā ietver iepriekšējo likumpārkāpumu vēsturi, informāciju par brīvības atņemšanas iestādēs pavadīto laiku, iepriekšējās uzraudzības vēsturi, attieksmi pret iepriekš veiktajiem likumpārkāpumiem un attieksmi pret izskatīšanā esošo noziedzīgo nodarījumu).

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 317; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 146; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 23)

8. Šo noteikumu 7.punktā minētā izvērtēšanas ziņojuma kopsavilkumā ietver informāciju par apstākļiem, kuri veicina jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas iespējamību, resursiem, kas veicina probācijas klienta iekļaušanos sabiedrībā, neizdarot jaunus noziedzīgus nodarījumus, kā arī dienesta viedokli par probācijas klientam nosakāmo sodu vai iespējamiem dienesta noteiktajiem pienākumiem uzraudzības ietvaros, ņemot vērā šo noteikumu 7.5., 7.6. un 7.7.apakšpunktu.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.317)

9. Ja izvērtēšanas ziņojumu pieprasa brīvības atņemšanas iestādes administrācija, tajā iekļauj informāciju par:

9.1. probācijas klientu (norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu vai identifikācijas kodu, vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods, ieslodzījuma vietas nosaukumu, iepriekšējo sodāmību skaitu, soda termiņu un dzīvesvietu pirms soda izciešanas);

9.2. noziedzīgo nodarījumu, par kuru probācijas klients ir notiesāts (apraksta veidā) un atbilstošo Krimināllikuma vai Kriminālkodeksa pantu, daļu un punktu;

9.3. izvērtēšanas ziņojuma sastādītāju (norāda amatpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un dienesta teritoriālās struktūrvienības nodaļas nosaukumu);

9.4. izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanā izmantotajiem informācijas avotiem (norāda informācijas sniedzēju vārdu, uzvārdu un statusu attiecībā pret probācijas klientu), kā arī iestāžu nosaukumus un dokumentus;

9.5. dzīvesvietu (norāda probācijas klienta dzīvesvietu pirms ieslodzījuma, probācijas klienta plānus par iespējamo dzīvesvietu pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma, iespējamās dzīvesvietas raksturojumu, kā arī dienesta vērtējumu par to, kā probācijas klienta uzturēšanās izvēlētajā dzīvesvietā var ietekmēt probācijas klienta uzvedību un jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas iespējamību);

9.6. iespējamās dzīvesvietas piemērotību elektroniskās uzraudzības noteikšanai, ja probācijas klients pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu, atbilstoši šādiem kritērijiem:

9.6.1. probācijas klientam ir tiesisks pamats pastāvīgi uzturēties iespējamā dzīvesvietā;

9.6.2. iespējamā dzīvesvietā dzīvojošās pilngadīgās personas un dzīvojošo nepilngadīgo personu likumiskie pārstāvji ir devuši atļauju šajā dzīvesvietā izvietot elektroniskās ierīces, kas ļauj kontrolēt probācijas klienta atrašanos noteiktā vietā un laikā (turpmāk – elektroniskās uzraudzības ierīces);

9.6.3. iespējamā dzīvesvietā ir pastāvīgs elektroenerģijas pieslēgums un elektrotīklam iespējams pieslēgt elektroniskās uzraudzības ierīces;

9.6.4. iespējamā dzīvesvietā ir pastāvīgs mobilo sakaru tīkla pārklājums, kas ļauj nodrošināt nepārtrauktu probācijas klienta elektronisko uzraudzību;

9.6.5. iespējamā dzīvesvietā ir atbilstoši apstākļi drošai, netraucētai un pilnvērtīgai elektroniskās uzraudzības ierīču uzstādīšanai, izvietošanai un funkcionēšanai;

9.6.6. iespējamā dzīvesvietā ir atbilstoši sadzīves apstākļi, kuros probācijas klients var nodrošināt savas fizioloģiskās vajadzības, neizejot no elektroniskās uzraudzības ierīču kontroles zonas;

9.7. dienesta vērtējumu par probācijas klienta iespējamās dzīvesvietas piemērotību elektroniskās uzraudzības noteikšanai, ja probācijas klients pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu;

9.8. izglītību un nodarbošanos (norāda probācijas klienta izglītību, nodarbinātības pieredzi, brīvā laika nodarbes pirms ieslodzījuma, probācijas klienta plānus par iespējamo nodarbošanos pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas, apstiprinošo avotu informāciju, kā arī dienesta vērtējumu par minēto jomu ietekmi uz jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas iespējamību un probācijas klienta iekļaušanos sabiedrībā);

9.9. plānotās izglītības iegūšanas un nodarbinātības prognozējamo ietekmi uz elektroniskās uzraudzības īstenošanu, ja probācijas klients pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu;

9.10. uzvedību, emocionālo stabilitāti un dienesta vērtējumu par probācijas klienta uzvedības un domāšanas veida ietekmi uz jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas iespējamību;

9.11. uzvedības un emocionālās stabilitātes prognozējamo ietekmi uz elektroniskās uzraudzības īstenošanu, ja probācijas klients pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu;

9.12. probācijas klienta fizisko un garīgo veselību, alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu lietošanu un procesu (azartspēļu un jauno tehnoloģiju) atkarību, kā arī dienesta vērtējumu par minēto faktoru ietekmi uz jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas iespējamību;

9.13. fiziskās un garīgās veselības stāvokļa, alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu lietošanas un procesu (azartspēļu un jauno tehnoloģiju) atkarības prognozējamo ietekmi uz elektroniskās uzraudzības īstenošanu, ja probācijas klients pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu;

9.14. iepriekšējiem likumpārkāpumiem un sodu izpildes gaitu (norāda iepriekšējo likumpārkāpumu vēsturi, sodu izpildes gaitu, probācijas klienta attieksmi pret iepriekš veiktajiem likumpārkāpumiem);

9.15. citiem būtiskiem apstākļiem (ietver informāciju par cietušā aizskartajām tiesībām vai likumiskajām interesēm un to atjaunošanu vai atjaunošanas iespēju, probācijas klienta attieksmi pret iespējamiem uzraudzības pienākumiem un citu informāciju par apstākļiem, kas nav minēti izvērtēšanas ziņojuma sadaļās, bet var ietekmēt jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas iespējamību);

9.16. izvērtēšanas ziņojuma sadaļās neminētu citu būtisku apstākļu prognozējamo ietekmi uz elektroniskās uzraudzības īstenošanu, ja probācijas klients pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr. 317 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 146; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 23)

10. Šo noteikumu 9. punktā minētā izvērtēšanas ziņojuma kopsavilkumā ietver informāciju par apstākļiem, kuri veicina jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas iespējamību, un resursiem, kas veicina probācijas klienta iekļaušanos sabiedrībā, neizdarot jaunus noziedzīgus nodarījumus, kā arī dienesta viedokli par iespējamiem dienesta noteiktiem pienākumiem uzraudzības ietvaros, ņemot vērā šo noteikumu 9.5., 9.8., 9.10., 9.12., 9.14. un 9.15. apakšpunktu.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.317 redakcijā)

10.1 Ja probācijas klients pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu, papildus šo noteikumu 10. punktā minētajam izvērtēšanas ziņojuma kopsavilkumā iekļauj dienesta viedokli par probācijas klienta iespējamo nosacīto pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas, ņemot vērā šo noteikumu 9.6., 9.7., 9.9., 9.11., 9.13. un 9.16. apakšpunktu un, ja nepieciešams, informāciju par elektroniskās uzraudzības ierīču pieejamību.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.317 redakcijā)

III. Izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanas kārtība

11. Pēc tam kad saņemts šo noteikumu 7.punktā minētā izvērtēšanas ziņojuma pieprasījums, amatpersona ne vēlāk kā triju darbdienu laikā:

11.1. paziņo uzaicinājumu probācijas klientam, izņemot gadījumu, ja probācijas klients atrodas ieslodzījuma vietā;

11.2. paziņo uzaicinājumu probācijas klienta likumiskajam pārstāvim, ja probācijas klients ir nepilngadīgs, izņemot gadījumu, ja vienīgais likumiskais pārstāvis ir apsūdzētais tajā pašā kriminālprocesā, kurā ir apsūdzēts nepilngadīgais probācijas klients;

11.3. nosūta informācijas pieprasījumus valsts un pašvaldības iestādēm, kuras var sniegt nozīmīgu informāciju izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanai, izņemot gadījumu, ja informāciju iegūst, personīgi tiekoties ar valsts vai pašvaldības iestādes pārstāvi.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr. 317; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 569; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 23)

12. Uzaicinājumā norāda:

12.1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu un personas kodu vai identifikācijas kodu, vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

12.2. ja probācijas klients ir nepilngadīgs, – probācijas klienta likumiskā pārstāvja, vārdu, uzvārdu un personas kodu vai identifikācijas kodu, vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

12.3. dienesta teritoriālās struktūrvienības nodaļu, kur jāierodas saskaņā ar uzaicinājumu;

12.4. ierašanās vietu un laiku;

12.5. amatpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;

12.6. ierašanās iemeslu;

12.7. informāciju, ka dienesta teritoriālās struktūrvienības nodaļā jāierodas ar personu apliecinošu dokumentu.

(Grozīts ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 146; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 23)

13. Uzaicinājumā norādītais ierašanās termiņš nedrīkst pārsniegt 10 dienas pēc:

13.1. uzaicinājuma nodošanas pastā;

13.2. uzaicinājuma nosūtīšanas uz oficiālo elektronisko adresi;

13.3. uzaicinājuma nosūtīšanas uz probācijas klienta norādīto elektroniskā pasta adresi;

13.4. probācijas klienta informēšanas par uzaicinājuma pieejamību e-lietas portālā.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

14. Ja amatpersonai izdevies sazināties ar probācijas klientu pirms šo noteikumu 11. punktā minētā termiņa beigām un veikt individuālas pārrunas ar probācijas klientu, amatpersona šo noteikumu 11.1. un 11.2. apakšpunktā minētās darbības neveic.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr. 317 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 23)

15. Probācijas klientam izsniedz uzaicinājumu katrai nākamajai tikšanās reizei. Uzaicinājuma saņemšanu probācijas klients apliecina ar parakstu.

16. Šo noteikumu 14. un 15.punktā minētie nosacījumi attiecināmi arī uz probācijas klienta likumisko pārstāvi, ja probācijas klients ir nepilngadīga persona.

17. Ja pārrunas ar valsts vai pašvaldības iestādes pārstāvi notiek personīgās tikšanās laikā, amatpersona sagatavo sarunas aprakstu. Pēc pārrunām valsts vai pašvaldības iestādes pārstāvi iepazīstina ar sarunas apraksta saturu. Valsts vai pašvaldības iestādes pārstāvis ar parakstu apliecina, ka sarunas aprakstā iekļautā informācija ir korekta un atbilst pārrunās paustajai informācijai.

18. Pēc tam kad saņemts šo noteikumu 9.punktā minētā izvērtēšanas ziņojuma pieprasījums, amatpersona ne vēlāk kā triju darbdienu laikā nosūta informācijas pieprasījumu valsts un pašvaldības iestādēm, kuras var sniegt izvērtēšanas ziņojumam nozīmīgu informāciju. Pieprasījumus nenosūta, ja informāciju iegūst, personīgi tiekoties ar valsts vai pašvaldības iestādes pārstāvi. Šādu sarunu dokumentē atbilstoši šo noteikumu 17.punktā minētajiem nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.317)

19. Amatpersona pārbauda informāciju par probācijas klientu Latvijas Republikā reģistrētajās personas datu apstrādes sistēmās, lai iegūtu izvērtēšanas ziņojumam nepieciešamu ticamu informāciju, kā arī pārliecinātos, vai probācijas klientam ir piemēroti viens vai vairāki pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļi.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.317)

20. Amatpersona sazinās ar cietušo (ja ir zināma viņa kontaktinformācija), lai iegūtu informāciju par cietušā aizskarto tiesību vai likumisko interešu atjaunošanu vai tās iespēju.

21. Amatpersona netiekas ar cietušo, ja tiesa vai prokurors norāda, ka tikšanās ar cietušo nav vēlama, vai amatpersona uzskata, ka pārrunas ar cietušo nav lietderīgas vai var atstāt negatīvu iespaidu uz cietušo.

22. Pēc tam kad saņemts šo noteikumu 7. punktā minētā izvērtēšanas ziņojuma pieprasījums, amatpersona triju darbdienu laikā paziņo uzaicinājumu cietušajam (ja ir zināma viņa kontaktinformācija). Ja cietušais ir nepilngadīga persona, uzaicinājumu paziņo arī viņa likumiskajam pārstāvim, izņemot gadījumus, ja:

22.1. nepilngadīgās personas likumiskais pārstāvis ir apsūdzēts tajā pašā kriminālprocesā, kurā par cietušo atzīts nepilngadīgais;

22.1. likumiskais pārstāvis kriminālprocesā nav pārstāvējis nepilngadīgo personu, kas tika atzīta par cietušo;

22.3. ir izlemjams jautājums par nepilngadīgā cietušā likumiskā pārstāvja iecelšanu.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

23. Uzaicinājumā norāda:

23.1. cietušā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai identifikācijas kodu, vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

23.2. ja cietušais ir nepilngadīgs, – viņa likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu vai identifikācijas kodu, vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja personai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods;

23.3. dienesta teritoriālās struktūrvienības nodaļu, kurā jāierodas;

23.4. ierašanās vietu un laiku;

23.5. amatpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;

23.6. ierašanās iemeslu;

23.7. informāciju, ka dienesta teritoriālās struktūrvienības nodaļā jāierodas ar personu apliecinošu dokumentu.

(Grozīts ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 146; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 23)

24. Pirms pārrunām amatpersona pārliecinās par informācijas sniedzēja identitāti, personības noskaidrošanai pārbaudot personu apliecinošu dokumentu.

25. Ja probācijas klients atrodas ieslodzījuma vietā, par personas identitātes atbilstību izvērtēšanas ziņojuma pieprasījumā norādītajai personai ir atbildīga attiecīgā ieslodzījuma vieta.

26. Izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanai ar probācijas klientu veic individuālas pārrunas, kuru laikā sagatavo sarunas aprakstu. Pēc individuālām pārrunām probācijas klientu iepazīstina ar sarunas apraksta saturu. Probācijas klients ar parakstu apliecina, ka sarunas aprakstā iekļautā informācija ir korekta un atbilst pārrunās paustajai informācijai.

26.1 Ja probācijas klients pretendē uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu, pirmajā tikšanās reizē, veicot individuālas pārrunas ar probācijas klientu, amatpersona izskaidro elektroniskās uzraudzības nosacījumus un pārliecinās, ka probācijas klients piekrīt elektroniskajai uzraudzībai. Probācijas klients ar parakstu apliecina, ka saprot elektroniskās uzraudzības nosacījumus un piekrīt elektroniskajai uzraudzībai.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.317 redakcijā)

27. Amatpersona rakstiski saskaņo ar probācijas klientu informācijas sniedzēju loku, ar kuriem plāno veikt pārrunas izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanai.

28. Šo noteikumu 27. punkts neattiecas uz pārrunām:

28.1. ar cietušo, cietušā ģimenes locekļiem, valsts vai pašvaldības iestāžu pārstāvjiem;

28.2. ar probācijas klienta iespējamā dzīvesvietā dzīvojošajām personām, lai noskaidrotu šo personu attieksmi pret elektroniskās uzraudzības noteikšanu un elektroniskās uzraudzības ierīču uzstādīšanu.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.317 redakcijā)

29. Ja cietušais ir nepilngadīga persona, individuālas pārrunas veic likumiskā pārstāvja klātbūtnē. Individuālas pārrunas ar nepilngadīgo cietušo veic bāriņtiesas pārstāvja klātbūtnē, ja nepilngadīgās personas likumiskais pārstāvis:

29.1. ir apsūdzēts tajā pašā kriminālprocesā, kurā par cietušo atzīts nepilngadīgais;

29.2. kriminālprocesā nav pārstāvējis nepilngadīgo personu, kas tika atzīta par cietušo;

29.3. nevar piedalīties individuālajās pārrunās pamatotu iemeslu dēļ, kā arī tad, ja ir izlemjams jautājums par likumiskā pārstāvja iecelšanu.

29.1 Ja cietušais ir nepilngadīga persona, individuālas pārrunas var veikt tikai ar cietušā likumisko pārstāvi vai bāriņtiesas pārstāvi atbilstoši šo noteikumu 29. punktā minētajiem nosacījumiem, ja amatpersona uzskata, ka pārrunas ar cietušo nav lietderīgas vai var atstāt negatīvu iespaidu uz cietušo.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

30. Ja probācijas klients ir nepilngadīga persona, ar viņu veic individuālas pārrunas, piedaloties likumiskajam pārstāvim, izņemot gadījumu, ja vienīgais likumiskais pārstāvis ir apsūdzētais tajā pašā kriminālprocesā, kurā ir apsūdzēts nepilngadīgais probācijas klients, vai likumiskais pārstāvis nevar piedalīties individuālajās pārrunās pamatotu iemeslu dēļ.

31. Šo noteikumu 30.punktā minētajos izņēmuma gadījumos amatpersona pārrunas ar nepilngadīgo probācijas klientu veic bāriņtiesas pārstāvja klātbūtnē.

32. Ja izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanas laikā ir jāizlemj jautājums par likumiskā pārstāvja iecelšanu nepilngadīgajam probācijas klientam, individuālas pārrunas ar nepilngadīgo probācijas klientu veic bāriņtiesas pārstāvja klātbūtnē.

33. Ja nepilngadīgā probācijas klienta likumiskais pārstāvis pamatotu iemeslu dēļ nevar piedalīties individuālajās pārrunās kopā ar probācijas klientu, amatpersona noskaidro probācijas klienta likumiskā pārstāvja viedokli par šo noteikumu 7.5.apakšpunktā minēto informāciju.

34. Ja nepilngadīgais probācijas klients atrodas ieslodzījuma vietā un viņa likumiskais pārstāvis pamatotu iemeslu dēļ nevar piedalīties individuālajās pārrunās kopā ar probācijas klientu, amatpersona noskaidro probācijas klienta likumiskā pārstāvja viedokli par iespēju sadarboties ar dienestu gadījumā, ja probācijas klients nosacīti tiek pirms termiņa atbrīvots no soda izciešanas.

35. Ja probācijas klients ir nepilngadīga persona, amatpersona saskaņo informācijas sniedzēju loku ar probācijas klienta likumisko pārstāvi, izņemot šo noteikumu 30. un 32.punktā minētos gadījumus. Šādos gadījumos amatpersona informācijas sniedzēju loku saskaņo ar bāriņtiesu.

36. Ja izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanas laikā amatpersona konstatē, ka nepilngadīgā probācijas klienta ģimenes vai bērnu aprūpes iestādes apstākļi nelabvēlīgi ietekmē nepilngadīgo, amatpersona nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā par to rakstiski informē pašvaldības sociālo dienestu un bāriņtiesu.

37. Ja informācijas sniedzējs ir nepilngadīga persona, individuālas pārrunas ar viņu veic likumiskā pārstāvja klātbūtnē. Ja nepilngadīgā informācijas sniedzēja likumiskais pārstāvis nevar piedalīties individuālajās pārrunās pamatotu iemeslu dēļ vai ir izlemjams jautājums par likumiskā pārstāvja iecelšanu, individuālas pārrunas veic bāriņtiesas pārstāvja klātbūtnē.

38. Amatpersona pirms pārrunām informē informācijas sniedzēju, ka viņa sniegtā informācija tiks izmantota izvērtēšanas ziņojumā un nodota tiesai, prokuroram vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijai.

39. Amatpersona pārrunu laikā ar informācijas sniedzēju sagatavo sarunas aprakstu. Pēc pārrunām informācijas sniedzēju iepazīstina ar sarunas apraksta saturu. Informācijas sniedzējs ar parakstu apliecina, ka sarunas aprakstā iekļautā informācija ir korekta. Ja informācijas sniedzējs ir nepilngadīga persona, to, ka sarunas aprakstā iekļautā informācija ir korekta, ar parakstu apliecina arī nepilngadīgā informācijas sniedzēja likumiskais pārstāvis.

39.1 Amatpersona, izvērtējot probācijas klienta iespējamās dzīvesvietas atbilstību elektroniskās uzraudzības noteikšanai (turpmāk – izvērtēšana):

39.1 1. dzīvesvietā faktiski dzīvojošām personām izskaidro elektroniskās uzraudzības nosacījumus;

39.1 2. noskaidro dzīvesvietā faktiski dzīvojošo personu attieksmi pret elektroniskās uzraudzības noteikšanu probācijas klientam un elektroniskās uzraudzības ierīču uzstādīšanu šajā dzīvesvietā;

39.1 3. saņem rakstisku atļauju no dzīvesvietā faktiski dzīvojošām personām elektroniskās uzraudzības ierīču izvietošanai šajā dzīvesvietā probācijas klienta elektroniskās uzraudzības īstenošanai.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.317 redakcijā)

39.2 Ja probācijas klienta iespējamās dzīvesvietas izvērtēšanas laikā kāda no probācijas klienta iespējamā dzīvesvietā faktiski dzīvojošām personām neatrodas dzīvesvietā, amatpersona atstāj šai personai uzaicinājumu ierasties dienestā.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.317 redakcijā)

39.3 Šo noteikumu 39.2 punktā minētajā uzaicinājumā norāda:

39.3 1. personas vārdu, uzvārdu;

39.3 2. dienesta teritoriālās struktūrvienības nodaļu, kur jāierodas saskaņā ar uzaicinājumu;

39.3 3. ierašanās vietu un laiku;

39.3 4. amatpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;

39.3 5. ierašanās iemeslu;

39.3 6. informāciju, ka dienesta teritoriālās struktūrvienības nodaļā jāierodas ar personu apliecinošu dokumentu.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr. 317 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 146)

40. Pārrunas ar probācijas klientu, kurš atrodas apcietinājumā, amatpersona veic ar procesa virzītāja atļauju.

40.1 Ja šo noteikumu 9. punktā minētā izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanas laikā ir saņemts izvērtēšanas ziņojuma pieprasījuma atsaukums, amatpersona izbeidz izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanu.

(MK 16.06.2015. noteikumu Nr.317 redakcijā)

IV. Izvērtēšanas ziņojuma sniegšanas kārtība

41. Amatpersona 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 2. punktā minētās informācijas saņemšanas sastāda izvērtēšanas ziņojumu un nosūta to tiesai, prokuroram vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijai.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 569 redakcijā)

42. Ja tiesa vai prokurors pieprasa sastādīt izvērtēšanas ziņojumu par 15 darbdienām īsākā laikā, amatpersona izvērtē, vai šādā termiņā var iegūt izvērtēšanas ziņojumam nepieciešamo informāciju. Ja informāciju izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanai var iegūt par 15 darbdienām īsākā laikā, amatpersona sastāda izvērtēšanas ziņojumu. Ja informāciju izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanai šādā termiņā nevar iegūt, amatpersona sazinās ar tiesu vai prokuroru un informē par iemesliem, kuru dēļ izvērtēšanas ziņojumu nav iespējams sastādīt par 15 darbdienām īsākā laikā.

43. Ja izvērtēšanas ziņojuma pieprasījumā norādītais iesniegšanas termiņš noteikts ilgāks par 15 darbdienām, amatpersona veic visas šiem noteikumiem atbilstošās darbības un par iegūto ziņu aktualitāti pārliecinās 15 darbdienas pirms izvērtēšanas ziņojuma iesniegšanas.

44. Ja izvērtēšanas ziņojums tiek pieprasīts atkārtoti sešu mēnešu laikā no iepriekšējā izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanas, amatpersona var sastādīt papildinājumus iepriekš sastādītajam izvērtēšanas ziņojumam, kuros raksturo aktuālās izmaiņas.

(Grozīts ar MK 16.06.2015. noteikumiem Nr.317)

45. Ja pēc izvērtēšanas ziņojuma nosūtīšanas tiesai, prokuroram vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijai amatpersona saņem tādu informāciju par probācijas klientu, kura ietekmē izvērtēšanas ziņojumā ietverto dienesta vērtējumu, amatpersona sazinās ar pieprasītāju, lai vienotos par papildinājumu iesniegšanas termiņu. Izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamo informāciju aktualizē atbilstoši šiem noteikumiem.

46. Tiesai, prokuroram vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijai iesniegtā izvērtēšanas ziņojuma kopiju dienests izsniedz probācijas klientam pēc viņa rakstiska pieprasījuma.

V. V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 569 redakcijā; nodaļas nosaukums MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

47. Šo noteikumu 6.3., 6.2. un 13.2. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 569 redakcijā)

48. Šajos noteikumos paredzēto iespēju dokumentus paziņot, informējot par to pieejamību e-lietas portālā, sāk piemērot ar e-lietas portāla ieviešanas dienu.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 23 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 271Pieņemts: 05.04.2011.Stājas spēkā: 21.04.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 62, 20.04.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
228928
{"selected":{"value":"14.01.2022","content":"<font class='s-1'>14.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.01.2022","iso_value":"2022\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2019","iso_value":"2019\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2019.-13.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.09.2017","iso_value":"2017\/09\/22","content":"<font class='s-1'>22.09.2017.-11.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2015","iso_value":"2015\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-21.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.04.2011","iso_value":"2011\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.2011.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.01.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)