Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 14. februāra noteikumus Nr. 112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.105

Rīgā 2011.gada 1.februārī (prot. Nr.7 35.§)
Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5.panta 3.1 un ceturto daļu
(MK 31.05.2011. noteikumu Nr.422 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka ikgadējā valsts atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai (turpmāk – atbalsts) pasākumus, tā apmēru, kā arī piešķiršanas kritērijus un kārtību.

(MK 31.05.2011. noteikumu Nr.422 redakcijā)

2. Atbalsts 2011.gadā ietver finansējumu 6 184 729 latu apmērā šādiem atbalsta pasākumiem:

2.1. lopkopības attīstībai – 2 386 361 lats (1.pielikums):

2.1.1. ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai – 2 002 565 lati:

2.1.1.1. ciltsdarbam un piensaimniecībā izmantojamo dzīvnieku audzēšanai – 1 099 350 latu;

2.1.1.2. ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē – 57 299 lati;

2.1.1.3. ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē (tai skaitā ciltsgrāmatai – 640 latu) – 215 223 lati (ne vairāk par 75 720 latiem ceturksnī);

2.1.1.4. ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai zirgkopības nozarē – 114 895 lati;

2.1.1.5. ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai aitkopības nozarē (tai skaitā ciltsgrāmatai – 1800 latu) – 41 430 latu;

2.1.1.6. ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai kazkopības nozarē (tai skaitā ciltsgrāmatai – 600 latu) – 34 212 latu;

2.1.1.7. ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai netradicionālajās nozarēs – 119 906 lati;

2.1.1.8. dzīvnieku ciltsvērtības un ģenētiskās kvalitātes noteikšanai – 131 250 latu;

2.1.1.9. dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai – 189 000 latu;

2.1.2. dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un iznīcināšanai – 383 796 lati;

2.2. augkopības attīstībai – 155 237 lati (2.pielikums):

2.2.1. augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai – 27 500 latu;

2.2.2. kultūraugu genofonda saglabāšanai – 44 876 lati;

2.2.3. augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai – 45 135 lati;

2.2.4. kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai – 37 726 lati;

2.3. pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 398 967 lati (3.pielikums):

2.3.1. lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem – 135 000 latu;

2.3.2. lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās – 129 780 latu;

2.3.3. tehniskajam atbalstam lauksaimniecības nozarē – 134 187 lati;

2.4. tirgus veicināšanai – 170 400 latu (4.pielikums);

2.5. dalībai pārtikas kvalitātes shēmās – 100 000 latu (5.pielikums);

2.6. lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai – 253 975 lati (6.pielikums):

2.6.1. apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai – 241 645 lati;

2.6.2. dalībai lauksaimniecības risku fondā – 12 330 latu;

2.7. investīciju veicināšanai lauksaimniecībā – 2 152 347 lati (7.pielikums):

2.7.1. kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem – 1 599 356 lati;

2.7.2. kredītprocentu daļējai dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – 256 171 lats;

2.7.3. kredītprocentu daļējai dzēšanai piena pārstrādes uzņēmumiem – 296 820 latu;

2.8. iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansējumam – 567 442 lati (tai skaitā atbalsta pasākumiem ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē – 150 000 latu).

(Grozīts ar MK 31.05.2011. noteikumiem Nr.422; MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.776; MK 13.12.2011. noteikumiem Nr.963)

3. Uz atbalsta saņemšanu var pretendēt fiziska vai juridiska persona (turpmāk – pretendents), kas atbilst šo noteikumu pielikumos minētajām prasībām.

4. Šo noteikumu pielikumos minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus pretendents iesniedz papīra dokumenta formā vai elektroniska dokumenta veidā, ja tie ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5. Pretendents šo noteikumu pielikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Lauku atbalsta dienestā darījumus apliecinošu dokumentu kopijas vai to kopsavilkumu saskaņā ar prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

6. Pretendents nevar saņemt atbalstu no šajos noteikumos minētā finansējuma un citiem valsts budžeta līdzekļiem vienam un tam pašam atbalsta pasākumam, ja nav paredzēta atbalsta kumulācija, kas noteikta Eiropas Savienības normatīvajos aktos par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

7. Lauku atbalsta dienests:

7.1. ievieto mājaslapā internetā informāciju par atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību;

7.2. šo noteikumu pielikumos minētajos gadījumos mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas slēdz līgumu ar pretendentu par atbalsta piešķiršanu, līgumā paredzot pušu saistības, atbildību un norēķinu kārtību;

7.3. izlases veidā pārbauda ne mazāk kā vienu procentu no atbalsta saņēmējiem katrā pasākumā, tai skaitā valsts iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, ja šo noteikumu pielikumos nav noteikta cita kontroles kārtība;

7.4. izmaksā pretendentam atbalstu bezskaidras naudas norēķinu veidā, nepārsniedzot šo noteikumu 2.punktā minēto katram atbalsta pasākumam paredzēto finansējumu;

7.5. mēneša laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas pieprasa atbalsta atmaksu, ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šajos noteikumos vai līgumā minētos nosacījumus;

7.6. šo noteikumu pielikumos minētajos gadījumos izmaksājamā atbalsta summā ietver pievienotās vērtības nodokli;

7.7. nepiešķir atbalsta maksājumus atbalsta pretendentam, kuram ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai kurš saskaņā ar komercreģistra informāciju atrodas likvidācijas procesā.

8. Šajos noteikumos minētais atbalsts attiecas uz pasākumiem, kas tiek īstenoti ar 2011.gada 1.janvāri.

9. Par atbalstu, kas piešķirts Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Malnavas koledžas studentiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumu Nr.70 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005.gadā un tā piešķiršanas kārtību" 4.pielikuma 103.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumu Nr.21 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006.gadā un tā piešķiršanas kārtību" 4.pielikuma 97.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumu Nr.78 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību" 4.pielikuma 86.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumu Nr.41 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008.gadā un tā piešķiršanas kārtību" 4.pielikuma 97.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.107 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību" 4.pielikuma 15.punktu, atbalsta saņēmējs, kam pēc izglītības iegūšanas neizdodas uzsākt darba attiecības ar nākamo darba devēju, ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc studiju beigām iesniedz Lauku atbalsta dienestā izglītību apliecinoša dokumenta kopiju. Lauku atbalsta dienests no atbalsta saņēmēja nepieprasa šajā punktā minētajos noteikumos paredzētās izziņas un saņemtā atbalsta atmaksu.

10. Atbalsta maksājumi (tai skaitā Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības programmas saistību nodrošināšanai) par 2010.gadu ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei un veicami saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.108 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību". Līdzekļi maksājumiem paredzēti no šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minētā finansējuma.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumus Nr.108 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 24., 76., 108., 189., 200.nr.).

12. Līdz 2011.gada 1.jūlijam atbalsta pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā precizētu šo noteikumu 3.pielikuma 18.punktā minēto izdevumu tāmi.

(MK 31.05.2011. noteikumu Nr.422 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.105
Atbalsts lopkopības attīstībai

(Pielikums grozīts ar MK 31.05.2011. noteikumiem Nr.422; MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.776)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Atbalsta mērķis ir veicināt lopkopības nozaru ciltsdarba attīstību.

2. Atbalsts sedz līdz 100 procentiem no administratīvajām izmaksām par ciltsgrāmatas uzturēšanu un līdz 70 procentiem no izmaksām, kas saistītas ar dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu, kontroli un novērtēšanu pēc pēcnācējiem, darba spēju noteikšanu, dzīvnieku lineāro vērtēšanu, pāru atlasi, kā arī ciltsdarba rezultātu ieviešanu.

3. Atbalstu var saņemt:

3.1. pretendents, kuram ir piešķirts šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību un kurš pēc statusa piešķiršanas darbojas ciltsdarba jomā cūkkopībā vai piensaimniecībā vismaz piecus gadus, liellopu gaļas ražošanas, zirgkopības, aitkopības, kazkopības un netradicionālajās nozarēs – vismaz divus gadus (turpmāk – organizācija);

3.2. pretendents, kurš ir reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības kritērijiem komersantu uzņēmumiem, kas nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, kā arī šo komersantu reģistrēšanas kārtību, un kurš uzglabā Latvijas ģenētisko resursu – Latvijas brūnās vai Latvijas zilās šķirnes buļļu – bioproduktu (turpmāk – uzņēmums);

3.3. akreditēta piena laboratorija, kas savu kompetenci ir apliecinājusi atbilstoši normatīvajiem aktiem par slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzību (turpmāk – laboratorija);

3.4. datu apstrādes centrs, kurš veic lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības datu apstrādi, kā arī nodrošina pārraudzības datu apmaiņu un uzkrāšanu (turpmāk – datu centrs);

3.5. pretendents, kas atbilst šā pielikuma 111.punktā minētajām prasībām.

4. Organizācija var saņemt atbalstu, ja atbalsta pasākumi ir veikti:

4.1. pārraudzības ganāmpulkā, kura lauksaimniecības dzīvnieki, ganāmpulks un novietnes ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu (turpmāk – pārraudzības ganāmpulks);

4.2. saimniecībā, kurai ir piešķirts šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību statusa piešķiršanas kārtību (turpmāk – šķirnes saimniecība);

4.3. dzīvniekam, kas vismaz gadu atrodas pārraudzībā (izņemot pirmpienes) atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku pārraudzību (turpmāk – pārraudzībā esošs dzīvnieks) un kam valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" pēdējā noslēgtajā pārraudzības gadā nav anulējusi pārraudzības datus:

4.3.1. govs pirmpiene ir dzīvnieks, kam nav aprēķināti standarta laktācijas dati un kas nav vecāks par četriem gadiem;

4.3.2. kaza pirmpiene ir dzīvnieks, kam nav aprēķināti noslēgtas laktācijas dati un kas nav jaunāks par 15 mēnešiem un nav vecāks par četriem gadiem.

5. Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" līdz 2011.gada 1.martam aktualizē savā mājaslapā internetā šā pielikuma 3.1.apakšpunktā minēto organizāciju un 4.2.apakšpunktā minēto šķirnes saimniecību sarakstus.

6. Atbalstu izmaksā, nepārsniedzot šo noteikumu 2.1.apakšpunktā katram atbalsta pasākumam paredzēto finansējumu. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz piešķirto finansējuma apmēru, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājamo atbalsta apmēru.

II. Atbalsts ciltsdarbam un piensaimniecībā izmantojamo dzīvnieku audzēšanai

7. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, L 358). Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

8. Atbalsts paredzēts:

8.1. dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanai, kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācējiem;

8.2. dzīvnieku lineārajai vērtēšanai;

8.3. dzīvnieku pāru atlasei;

8.4. ciltsgrāmatas uzturēšanai.

9. Atbalstu dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanai, kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācējiem, dzīvnieku lineārajai vērtēšanai un pāru atlasei piešķir:

9.1. organizācijai – kā vienreizēju maksājumu 70 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā) par katru pārraudzības ganāmpulkā esošu pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni) pēc pirmās standarta laktācijas (240–305 dienas) slēgšanas, ja:

9.1.1. ganāmpulkā veic plānotu jaunbuļļu pārbaudi saskaņā ar noslēgto līgumu starp saimniecību un uzņēmumu;

9.1.2. pārbaudāmā buļļa meitai (pirmpienei) ir veikta imunoģenētiskā pārbaude, ko apliecina imunoģenētikas laboratorijas atzinums;

9.1.3. pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni) ir lineāri novērtējis sertificēts dzīvnieku vērtēšanas eksperts un dati ir reģistrēti valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" centrālajā datubāzē;

9.2. uzņēmumam par augstvērtīgu šķirnes vaislas buļļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem, ja bullis ir sasniedzis 12 mēnešu vecumu un ir sertificēts normatīvajos aktos par vaislinieku, to bioprodukta un transplantējamo embriju sertifikāciju noteiktajā kārtībā, – 30 latu mēnesī par katru bulli;

9.3. datu centram un laboratorijām – 0,55 latus (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli) mēnesī par vienas pārraudzībā esošas govs vai kazas pārraudzības rezultātu ieguves, apstrādes un datu apmaiņas nodrošināšanu:

9.3.1. datu centram – 0,18 latu (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli) mēnesī par pārraudzības rezultātu apstrādi un datu apmaiņas nodrošināšanu vienam dzīvniekam;

9.3.2. laboratorijām:

9.3.2.1. par vienu mēnesī veikto pārraudzības analīzi govju un kazu pienam – 0,28 latus (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

9.3.2.2. par vienas mēnesī veiktās pārraudzības analīzes datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei – 0,09 latus (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

9.4. organizācijai – kā vienreizēju maksājumu 5,40 latu par katru lineāri novērtētu pirmās un trešās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā esošu govi;

9.5. pārraudzības ganāmpulkā par vaislinieku atlasi pārojumiem, lai novērstu tuvradniecību (inbrīdingu) un panāktu lielāku kontroli pār recesīvajiem gēniem, organizācijai – kā vienreizēju maksājumu 0,10 latu par vienu veiktu pāru atlasi, kas reģistrēta valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" centrālajā datubāzē.

10. Piesakoties uz šā pielikuma 9.1.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (1.tabula).

1.tabula

11. Par šā pielikuma 9.1.apakšpunktā minēto atbalstu:

11.1. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas slēdz līgumu ar organizāciju par atbalsta piešķiršanu, paredzot pušu saistības un norēķinu kārtību;

11.2. organizācija katru ceturksni līdz pēdējā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" lineāri novērtēto pārbaudāmo buļļu meitu (pirmpieņu) sarakstu un imunoģenētiskā testa rezultātus;

11.3. organizācija līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz 2012.gada 1.februārim – iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu (2.tabula) un administratīvo izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu kopijas.

2.tabula

12. Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" šā pielikuma 11.2.apakšpunktā minētos pārbaudāmo buļļu meitu (pirmpieņu) sarakstus salīdzina ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi pēc stāvokļa ceturkšņa pēdējā mēneša divdesmitajā datumā un katru ceturksni līdz pēdējā mēneša divdesmit piektajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā to dzīvnieku sarakstu, kuri atbilst šā pielikuma 9.1.apakšpunktā minētajām prasībām.

13. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus saskaņā ar šā pielikuma 11.1.apakšpunktā minēto līgumu un šā pielikuma 11.3.apakšpunktā minēto pārskatu.

14. Lai saņemtu šā pielikuma 9.2.apakšpunktā minēto atbalstu, uzņēmumi Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz:

14.1. līdz 2011.gada 1.aprīlim – iesniegumu (3.tabula);

14.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz 2012.gada 1.februārim – pārskatu (4.tabula). Pārskatam pievieno ģenētisko resursu Latvijas brūnās vai Latvijas zilās šķirnes buļļu sarakstu un uzglabājamā bioprodukta devu skaitu ceturksnī.

3.tabula

4.tabula

15. Lai saņemtu šā pielikuma 9.3.apakšpunktā minēto atbalstu:

15.1. datu centrs:

15.1.1. triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (5.tabula);

15.1.2. katru mēnesi līdz desmitajam datumam, par decembri – līdz 2012.gada 10.janvārim – iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu (6.tabula);

15.2. laboratorijas:

15.2.1. triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (7.tabula);

15.2.2. katru mēnesi līdz piektajam datumam, par decembri – līdz 2012.gada 10.janvārim – iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs" saskaņotu pārraudzības informācijas pārskatu (8.tabula).

5.tabula

6.tabula

7.tabula

8.tabula

16. Lai saņemtu šā pielikuma 9.4.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

16.1. triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – iesniegumu (9.tabula);

16.2. katru mēnesi līdz desmitajam datumam – ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs" saskaņotu pārskatu (10.tabula).

9.tabula

10.tabula

17. Lai saņemtu šā pielikuma 9.5.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

17.1. triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – iesniegumu (11.tabula);

17.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam – ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs" saskaņotu pārskatu (12.tabula).

11.tabula

12.tabula

18. Atbalstu par ciltsgrāmatas A daļā uzņemtu dzīvnieku sešu latu apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

18.1. triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – iesniegumu (13.tabula);

18.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz 2012.gada 1.februārim – ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs" saskaņotu pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

13.tabula

19. Ja šā pielikuma 17.2.apakšpunktā minētajos pārskatos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir.

III. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

20. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir nodrošināt ciltsdarba pasākumus un selekcijas programmas īstenošanu gaļas šķirņu liellopu audzēšanas nozarē.

21. Atbalsts paredzēts:

21.1. dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanai, novērtēšanai pēc pēcnācējiem;

21.2. dzīvnieku lineārajai vērtēšanai;

21.3. ciltsgrāmatas uzturēšanai;

21.4. administratīvo un uzturēšanas izmaksu segšanai par gaļas liellopu šķirņu vīriešu kārtas jaundzīvnieku produktivitātes rādītāju novērtēšanu kontrolizaudzēšanā un šo dzīvnieku atbilstības noteikšanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā.

22. Atbalstu dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanai, novērtēšanai pēc pēcnācējiem, kā arī dzīvnieku lineārajai novērtēšanai piešķir organizācijai:

22.1. par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu zīdītājgovju pārraudzības ganāmpulkā:

22.1.1. sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz 2011.gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā, kā vienreizēju maksājumu 225 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā);

22.1.2. sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz 2011.gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes (pēcnācēju dzimšanas un atšķiršanas svars atbilst selekcijas darba veikšanai noteiktajām prasībām), 62,50 latu pusgadā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,45 latu apmērā);

22.2. kā vienreizēju maksājumu deviņu latu apmērā par katru lineāri novērtētu pirmās un trešās vai ceturtās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā esošu zīdītājgovi.

23. Organizācija par šā pielikuma 22.1.1. un 22.1.2.apakšpunktā minētajiem sertificētajiem tīršķirnes vaislas buļļiem atbalstu saņem:

23.1. ja ganāmpulka īpašnieks normatīvajos aktos par gaļas liellopu pārraudzību noteiktajā kārtībā ir iesniedzis valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" visu nepieciešamo informāciju dzīvnieku ģenētiskās vērtības noteikšanai;

23.2. par vairākiem sertificētajiem tīršķirnes vaislas buļļiem vienā pārraudzības ganāmpulkā, ja, rēķinot uz vienu tīršķirnes vaislas bulli, ganāmpulkā (pēc stāvokļa 2011.gada 1.aprīlī) ir vairāk nekā deviņas zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem.

24. Par specializēto gaļas šķirņu liellopu tīršķirnes dzīvniekiem uzskata liellopus, kuru vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 87,5 procentus, kā arī divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu liellopu krustojumus.

25. Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" par šā pielikuma 22.1.1. un 22.1.2.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošiem pārraudzībā esošiem tīršķirnes vaislas buļļiem sagatavo dzīvnieku reģistra centrālās datubāzes datiem atbilstošu informāciju (pēc stāvokļa 2011.gada 1.aprīlī) un līdz 2011.gada 10.aprīlim iesniedz to Lauku atbalsta dienestā.

26. Piesakoties uz šā pielikuma 22.1.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija līdz 2011.gada 15.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā papīra dokumenta formā (pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju) vai elektroniska dokumenta veidā (ja attiecīgais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu):

26.1. iesniegumu (14.tabula). Iesniegumam pievieno šķirnes saimniecību sarakstu pēc stāvokļa 2011.gada 1.aprīlī;

26.2. sarakstus (pēc stāvokļa 2011.gada 1.aprīlī) par šā pielikuma 22.1.apakšpunktā minētajiem sertificētajiem tīršķirnes vaislas buļļiem, norādot dzīvnieku identitātes numurus, vaislas buļļu izmantošanas sertifikāta numuru un darbības periodu.

14.tabula

27. Par šā pielikuma 22.1.apakšpunktā minēto atbalstu:

27.1. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas slēdz līgumu ar organizāciju par atbalsta piešķiršanu, paredzot pušu saistības, norēķinu kārtību un priekšapmaksu 50 procentu apmērā no plānotajām administratīvajām izmaksām. Lauku atbalsta dienests līgumam pievieno šā pielikuma 25.punktā minēto informāciju;

27.2. organizācija līdz 2011.gada 15.jūlijam, bet par šā pielikuma 22.1.2.apakšpunktā minēto atbalstu – līdz 2011.gada 15.jūlijam un 2012.gada 1.februārim – iesniedz Lauku atbalsta dienestā papīra dokumenta formā (pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju) vai elektroniska dokumenta veidā (ja attiecīgais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu):

27.2.1. samaksu apliecinošo dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem;

27.2.2. par katru šā pielikuma 22.1.apakšpunktā minēto pārraudzības ganāmpulku – īpašnieku sarakstu un novērtēto dzīvnieku skaitu.

28. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus saskaņā ar šā pielikuma 27.1.apakšpunktā minēto līgumu un šā pielikuma 27.2.2.apakšpunktā minētajiem sarakstiem.

29. Lai saņemtu šā pielikuma 22.2.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

29.1. triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – iesniegumu (15.tabula);

29.2. katru mēnesi līdz piektajam datumam – ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs" saskaņotu pārskatu (16.tabula).

15.tabula

16.tabula

30. Atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku sešu latu apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

30.1. triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – iesniegumu (17.tabula);

30.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz 2012.gada 1.februārim – ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs" saskaņotu pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

17.tabula

31. Šā pielikuma 21.4.apakšpunktā minēto atbalstu 25 000 latu apmērā piešķir organizācijai, kas nodrošina gaļas liellopu šķirņu vīriešu kārtas jaundzīvnieku produktivitātes rādītāju novērtēšanu kontrolizaudzēšanā.

32. Lai saņemtu šā pielikuma 31.punktā minēto finansējumu, organizācija triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

32.1. iesniegumu (18. tabula);

32.2. specializēto gaļas šķirņu sertificētu vaislas tīršķirnes buļļu sarakstu, kurus 2011.gadā pārbaudīs pēc pēcnācēju kvalitātes kontrolizaudzēšanā;

32.3. 2010.gadā kontrolizaudzēšanā novērtētu un vaislai atlasītu vīriešu kārtas jaundzīvnieku vaislas darbības uzsākšanas plānu 2011.gadam gaļas šķirņu liellopu pārraudzības ganāmpulkos, pievienojot vaislinieka sertifikāta kopiju;

32.4. šā pielikuma 21.4.apakšpunktā minēto administratīvo un uzturēšanas izmaksu detalizētu izdevumu tāmi.

18.tabula

33. Par šā pielikuma 32.punktā minēto finansējumu:

33.1. Lauku atbalsta dienests, slēdzot līgumu ar organizāciju, paredz priekšapmaksu 75 procentu apmērā;

33.2. organizācija līdz 2011.gada 1.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā izdevumus apliecinošo dokumentu kopsavilkumu un dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi, kā arī zinātniskās institūcijas atzinumu, kas apliecina kontrolizaudzēšanas metodikas gūto rezultātu lietderību;

33.3. Lauku atbalsta dienests veic gala norēķinu pēc šā pielikuma 33.2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas.

34. Šā pielikuma 32.punktā minētā organizācija gaļas liellopu šķirņu vīriešu kārtas jaundzīvnieku produktivitātes rādītāju novērtēšanas rezultātus kontrolizaudzēšanā prezentē Zemkopības ministrijā līdz 2011.gada 15.decembrim. Informāciju par prezentācijas norises datumu, vietu un laiku organizācija ievieto Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes mājaslapā internetā.

35. Ja iesniegtajos sarakstos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir.

IV. Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē

36. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus, saglabājot un uzlabojot esošo genotipu.

37. Atbalsts paredzēts:

37.1. dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanai, kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācējiem;

37.2. ciltsdarba rezultātu ieviešanai cūkkopībā;

37.3. ciltsgrāmatas uzturēšanai.

38. Atbalstu dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanai un kontrolei piešķir organizācijai:

38.1. kā vienreizēju maksājumu 12 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā) par jauncūku (cūku, kuili), kurai ir veikts produktivitātes tests šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, un ģenētiskās vērtības tests;

38.2. kā vienreizēju maksājumu 50 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā) par vaislas jauncūkas un jaunkuiļa produktivitātes kontroli pārraudzības ganāmpulkā, ja organizācija ir noslēgusi līgumu ar ganāmpulka īpašnieku par produktivitātes rādītāju iegūšanu no 2011.gada 1.janvāra līdz 1.decembrim.

39. Atbalstu augstvērtīga šķirnes kuiļa ikmēneša novērtēšanai saskaņā ar datu statistikas apstrādes metodiku BLUP (labākā lineārā objektīvā prognoze) pēc pēcnācējiem ar indeksu 105 un vairāk, ja kuilis ir sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par vaislinieku, to bioprodukta un transplantējamo embriju sertifikāciju, piešķir organizācijai un uzņēmumam 45 latu apmērā ceturksnī.

40. Atbalstu ciltsdarba rezultātu ieviešanai cūkkopībā piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu 0,67 latu apmērā par katru novērtēto krustojuma cūku, kura iegūta saskaņā ar Latvijā audzēto cūku selekcijas programmu un kurai noteikts speķa biezums un ķermeņa liesās gaļas saturs.

41. Piesakoties uz šā pielikuma 38.punktā minēto atbalstu, organizācija triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (19.tabula). Iesniegumam pievieno šķirnes saimniecību sarakstu pēc stāvokļa 2011.gada 1.februārī.

19.tabula

42. Par šā pielikuma 38.punktā minēto atbalstu:

42.1. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas slēdz līgumu ar organizāciju par atbalsta piešķiršanu, paredzot pušu saistības, norēķinu kārtību un priekšapmaksu 50 procentu apmērā no plānotajām administratīvajām izmaksām;

42.2. valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" informāciju par cūku kustību pārraudzības ganāmpulkā līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam (pēc stāvokļa ceturkšņa pirmā mēneša pirmajā datumā) iesniedz Lauku atbalsta dienestā;

42.3. organizācija līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz 2012.gada 1.februārim – papīra dokumenta formā (pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju) vai elektroniska dokumenta veidā (ja attiecīgais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatus (20. un 21.tabula), kam pievieno:

42.3.1. samaksu apliecinošu dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem;

42.3.2. pārraudzībā esošo cūku ganāmpulku īpašnieku sarakstus, norādot novērtēto dzīvnieku skaitu.

20.tabula

21.tabula

43. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus saskaņā ar šā pielikuma 42.1.apakšpunktā minēto līgumu un šā pielikuma 42.2.2.apakšpunktā minētajiem sarakstiem.

44. Lai saņemtu šā pielikuma 39.punktā minēto atbalstu, organizācija un uzņēmumi Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz:

44.1. līdz 2011.gada 1.aprīlim – iesniegumu (22.tabula);

44.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz 2012.gada 1.februārim – pārskatu (23.tabula).

22.tabula

23.tabula

45. Lai saņemtu šā pielikuma 40.punktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

45.1. triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – iesniegumu (24.tabula);

45.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz 2012.gada 1.februārim – pārskatu (25.tabula).

24.tabula

25.tabula

46. Atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku sešu latu apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

46.1. triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – iesniegumu (26.tabula);

46.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz 2012.gada 1.februārim – ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs" saskaņotu pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

26.tabula

47. Ja iesniegtajos sarakstos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir.

V. Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai zirgkopības nozarē

48. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus dzīvniekus, kā arī saglabājot un uzlabojot esošo genotipu.

49. Atbalsts paredzēts:

49.1. ģenētiskās kvalitātes un darbspēju noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem;

49.2. vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju eksterjera vērtēšanai;

49.3. ciltsgrāmatas uzturēšanai.

50. Atbalstu ģenētiskās kvalitātes un darbspēju noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem tīršķirnes dzīvniekiem pārraudzības ganāmpulkā piešķir organizācijai:

50.1. kā vienreizēju maksājumu 100 latu apmērā par tāda augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem:

50.1.1. kura eksterjera vērtējums ir 49 punkti un vairāk;

50.1.2. kuram pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz 10 pēcnācēju;

50.1.3. kuram ir sertificēts vai iekļauts šķirnes ciltskodolā vismaz viens pēcnācējs;

50.2. kā vienreizēju maksājumu 100 latu apmērā par vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu;

50.3. kā vienreizēju maksājumu 100 latu apmērā par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu, ja jaunzirga tēvs ir sertificēts ērzelis;

50.4. kā vienreizēju maksājumu 100 latu apmērā par kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, ja kumeļa tēvs ir sertificēts ērzelis;

50.5. kā vienreizēju maksājumu 83 latu apmērā par ciltsgrāmatā uzņemtas tīršķirnes vaislas ķēves ģenētiskās kvalitātes noteikšanu, kurai vismaz viens pēcnācējs ir sertificēts ērzelis.

51. Piesakoties uz šā pielikuma 50.punktā minēto atbalstu, organizācija triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (27.tabula). Iesniegumam pievieno to pārraudzības ganāmpulku sarakstu, kuros plānoti ciltsdarba pasākumi, un detalizētu izdevumu tāmi par katru atbalsta pasākumu.

27.tabula

52. Par šā pielikuma 50.punktā minēto atbalstu:

52.1. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas slēdz līgumu ar organizāciju par atbalsta piešķiršanu, paredzot pušu saistības, norēķinu kārtību un priekšapmaksu 75 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas;

52.2. organizācija līdz 2011.gada 10.jūnijam (pēc stāvokļa 2011.gada 1.jūnijā) un 2011.gada 10.novembrim (pēc stāvokļa 2011.gada 1.novembrī) papīra dokumenta formā (pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju) vai elektroniska dokumenta veidā (ja attiecīgais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus pārskatus (pārskatiem pievieno samaksu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi):

52.2.1. par augstvērtīgu sertificētu šķirnes vaislas ērzeļu novērtēšanu pēc pēcnācējiem (28.tabula);

52.2.2. par vaislas ērzeļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu (29.tabula);

52.2.3. par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu (30.tabula);

52.2.4. par kumeļu sagatavošanu vērtēšanai un to ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu (31.tabula);

52.2.5. par ciltsgrāmatā uzņemtas tīršķirnes vaislas ķēves ģenētiskās kvalitātes noteikšanu (32.tabula).

28.tabula

29.tabula

30.tabula

31.tabula

32.tabula

53. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus saskaņā ar šā pielikuma 52.1.apakšpunktā minēto līgumu, kā arī šā pielikuma 52.2. un 52.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

54. Atbalstu 10 latu apmērā piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu par katra vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves eksterjera novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā.

55. Lai saņemtu šā pielikuma 54.punktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

55.1. triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – iesniegumu (33.tabula);

55.2. katru mēnesi līdz piektajam datumam – pārskatu (34.tabula).

33.tabula

34.tabula

56. Atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku sešu latu apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

56.1. triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – iesniegumu (35.tabula);

56.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz 2012.gada 1.februārim – ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs" saskaņotu pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

35.tabula

57. Atbalstu 15 000 latu apmērā par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku kataloga izveidi un uzturēšanu, zirgu ciltsgrāmatas izdošanu, kā arī lopkopības nozarei aktuālas informācijas regulāru (ne retāk kā reizi mēnesī) atspoguļošanu publiski pieejamā veidā maksā organizācijai, kas ir Latvijas Republikas zirgu valsts ciltsgrāmatas kārtotāja. Lai saņemtu atbalstu, minētā organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

57.1. triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – iesniegumu, kam pievienota izdevumu tāme;

57.2. līdz 2011.gada 1.decembrim – izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas.

58. Lauku atbalsta dienests:

58.1. pēc šā pielikuma 57.1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas veic priekšapmaksu 75 procentu apmērā;

58.2. pēc šā pielikuma 57. 2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

59. Ja iesniegtajos sarakstos organizācijas ir uzrādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir.

VI. Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai aitkopības nozarē

60. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir paaugstināt šķirnes aitu kvalitāti, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus, saglabājot un uzlabojot esošo genotipu.

61. Atbalsts paredzēts:

61.1. dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem;

61.2. ciltsgrāmatas uzturēšanai;

61.3. administratīvo un uzturēšanas izmaksu segšanai par aitu šķirņu vīriešu kārtas jaundzīvnieku produktivitātes rādītāju novērtēšanu kontrolizaudzēšanā un kontrolnobarošanā, kā arī šo dzīvnieku atbilstības noteikšanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā.

62. Atbalstu dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem maksā organizācijai:

62.1. kā vienreizēju maksājumu 10 latu apmērā par vaislai ataudzējamās aitas un teķa (no viena gada līdz 1,5 gadu vecumam) ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu;

62.2. kā vienreizēju maksājumu 60 latu apmērā par sertificēta augstvērtīga šķirnes vaislas teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pēc pēcnācējiem.

63. Organizācija šā pielikuma 62.punktā minēto atbalstu saņem, ja ievēro šādas prasības:

63.1. šā pielikuma 62.1.apakšpunktā minēto ciltsdarba pasākumu veic šķirnes saimniecībās, kurās ir vairāk nekā 29 aitu mātes;

63.2. šā pielikuma 62.2.apakšpunktā minēto ciltsdarba pasākumu veic pārraudzības ganāmpulkos, kuros teķi ir sertificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par vaislinieku, to bioprodukta un transplantējamo embriju sertifikāciju.

64. Piesakoties uz šā pielikuma 62.punktā minēto atbalstu, organizācija līdz 2011.gada 1.jūlijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (36.tabula). Iesniegumam pievieno šķirnes saimniecību sarakstu par stāvokli 2011.gada 1.jūlijā un detalizētu izdevumu tāmi.

36.tabula

65. Informāciju par šā pielikuma 62.1.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošiem dzīvniekiem saskaņā ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi (pēc stāvokļa 2011.gada 1.jūlijā) valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" līdz 2011.gada 20.jūlijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

66. Par šā pielikuma 62.punktā minēto atbalstu:

66.1. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar organizāciju par atbalsta piešķiršanu, paredzot pušu saistības, norēķinu kārtību un priekšapmaksu 75 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas. Līgumam pievieno šā pielikuma 65.punktā minēto informāciju;

66.2. organizācija līdz 2011.gada 1.augustam (pēc stāvokļa 2011.gada 1.jūlijā) papīra dokumenta formā (pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju) vai elektroniska dokumenta veidā (ja attiecīgais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus pārskatus (pārskatiem pievieno samaksu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi):

66.2.1. par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu vaislai ataudzējamām aitām un teķiem (37.tabula);

66.2.2. par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pēc pēcnācējiem sertificētiem augstvērtīgiem šķirnes vaislas teķiem (38.tabula).

37.tabula

38.tabula

67. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus saskaņā ar šā pielikuma 66.1.apakšpunktā minēto līgumu, šā pielikuma 66.2.apakšpunktā minētajiem pārskatiem un šā pielikuma 66.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

68. Atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku sešu latu apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

68.1. no 2011.gada 15. līdz 30.oktobrim – iesniegumu (39.tabula);

68.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz 2012.gada 1.februārim – ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs" saskaņotu pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

39.tabula

69. Šā pielikuma 61.3.apakšpunktā minēto atbalstu 24 300 latu apmērā piešķir organizācijai, kas nodrošina aitu šķirņu vīriešu kārtas jaundzīvnieku produktivitātes rādītāju novērtēšanu kontrolizaudzēšanā un kontrolnobarošanā. Lai saņemtu atbalstu, organizācija triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

69.1. iesniegumu (40. tabula);

69.2. aitu šķirņu sertificētu vaislas tīršķirnes teķu sarakstu, kurus 2011.gadā pārbaudīs pēc pēcnācēju kvalitātes kontrolizaudzēšanā un kontrolnobarošanā;

69.3. 2010.gadā kontrolizaudzēšanā un kontrolnobarošanā novērtētu un vaislai atlasītu vīriešu kārtas jaundzīvnieku vaislas darbības uzsākšanas plānu 2011.gadam aitu pārraudzības ganāmpulkos, pievienojot vaislinieka sertifikāta kopiju;

69.4. šā pielikuma 61.3.apakšpunktā minēto administratīvo un uzturēšanas izmaksu detalizētu izdevumu tāmi.

40.tabula

70. Par šā pielikuma 69.punktā minēto finansējumu:

70.1. Lauku atbalsta dienests, slēdzot līgumu ar organizāciju, paredz priekšapmaksu 75 procentu apmērā;

70.2. organizācija līdz 2011.gada 1.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā izdevumus apliecinošo dokumentu kopsavilkumu un dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi, kā arī zinātniskās institūcijas atzinumu, kas apliecina kontrolizaudzēšanas metodikas gūto rezultātu lietderību;

70.3. Lauku atbalsta dienests veic gala norēķinu pēc šā pielikuma 70.2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas.

71. Šā pielikuma 69.punktā minētā organizācija aitu šķirņu vīriešu kārtas jaundzīvnieku produktivitātes rādītāju novērtēšanas rezultātus kontrolizaudzēšanā un kontrolnobarošanā prezentē Zemkopības ministrijā līdz 2011.gada 15.decembrim. Informāciju par prezentācijas norises datumu, vietu un laiku organizācija ievieto Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes mājaslapā internetā.

VII. Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai kazkopības nozarē

72. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus, saglabājot un uzlabojot esošo genotipu.

73. Atbalsts paredzēts:

73.1. vaislas dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes, produktivitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem;

73.2. pirmās un otrās laktācijas kazu lineārai vērtēšanai, kā arī iegūto datu analīzei, ciltsdarba izkopšanas plāna un lecināšanas pāru atlases programmas izstrādei;

73.3. ciltsgrāmatas uzturēšanai.

74. Atbalstu dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem maksā organizācijai:

74.1. kā vienreizēju maksājumu 30 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā) par produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai slaucamai kazai, kurai:

74.1.1. pēdējās noslēgtās laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 400 kilogramu;

74.1.2. pēdējās noslēgtās laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā (pirmpienei noslēgtas laktācijas dati nav nepieciešami, bet individuālās piena kontroles rādītāji ir izmantojami ciltsdarbā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kazu pārraudzību);

74.2. kā vienreizēju maksājumu 18 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā) par vaislai ataudzējamās kazas (no viena gada līdz 1,8 gadu vecumam) ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu;

74.3. kā vienreizēju maksājumu 30 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā) par sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem;

74.4. kā vienreizēju maksājumu 50 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā) par sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem.

75. Lauku atbalsta dienests šķirnes saimniecībām atbalstu maksā par šā pielikuma 74.2.apakšpunktā minētajiem dzīvniekiem, kas iegūti no ganāmpulkā līdz 2011.gada 1.augustam esošajiem vaislas dzīvniekiem, bet ne vairāk kā par 40 procentiem no kopējā ganāmpulkā esošo slaucamo kazu skaita.

76. Organizācija šā pielikuma 74.3. un 74.4.apakšpunktā minēto atbalstu saņem, ja pasākumus veic pārraudzības ganāmpulkos, kuros āži ir sertificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par vaislinieku, to bioprodukta un transplantējamo embriju sertifikāciju.

77. Piesakoties uz šā pielikuma 74.punktā minēto atbalstu, organizācija līdz 2011.gada 1.augustam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (41.tabula). Iesniegumam pievieno šķirnes saimniecību sarakstu par stāvokli 2011.gada 1.augustā.

41.tabula

78. Par šā pielikuma 74.punktā minēto atbalstu:

78.1. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas slēdz līgumu ar organizāciju par atbalsta piešķiršanu, paredzot pušu saistības, norēķinu kārtību un priekšapmaksu 50 procentu apmērā no plānotajām administratīvajām izmaksām. Līgumam pievieno šā pielikuma 79.punktā minēto informāciju;

78.2. organizācija līdz 2011.gada 20.augustam papīra dokumenta formā (pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju) vai elektroniska dokumenta veidā (ja attiecīgais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" pārraudzības ganāmpulkos esošo slaucamo kazu un sertificēto tīršķirnes āžu sarakstus (pēc stāvokļa 2011.gada 1.augustā);

78.3. organizācija līdz 2011.gada 1.septembrim (pēc stāvokļa 2011.gada 1.augustā) papīra dokumenta formā (pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju) vai elektroniska dokumenta veidā (ja attiecīgais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

78.3.1. pārskatu par produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošām slaucamām kazām (42.tabula);

78.3.2. pārskatu par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu vaislai ataudzējamām kazām (43.tabula);

78.3.3. pārskatu par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem sertificētiem augstvērtīgiem tīršķirnes āžiem (44.tabula);

78.3.4. pārskatu par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem sertificētiem augstvērtīgiem tīršķirnes āžiem (45.tabula);

78.4. organizācija šā pielikuma 78.3.apakšpunktā minētajiem pārskatiem pievieno:

78.4.1. samaksu apliecinošo dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem;

78.4.2. pārraudzībā esošu kazu ganāmpulku īpašnieku sarakstus, norādot novērtēto dzīvnieku skaitu.

42.tabula

43.tabula

44.tabula

45.tabula

79. Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" līdz 2011.gada 1.septembrim saskaņā ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju (pēc stāvokļa 2011.gada 1.augustā) par šā pielikuma 74.punktā minētajām prasībām atbilstošām pārraudzībā esošām slaucamām kazām, vaislai ataudzējamām kazām un sertificētiem augstvērtīgiem tīršķirnes āžiem.

80. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus saskaņā ar šā pielikuma 78.1.apakšpunktā minēto līgumu un šā pielikuma 78.4.2.apakšpunktā minētajiem sarakstiem.

81. Atbalstu ciltsdarba rezultātu ieviešanai kazkopībā piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu 3,50 latu apmērā par katru lineāri novērtētu pirmās vai otrās laktācijas kazu.

82. Lai saņemtu šā pielikuma 81.punktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

82.1. triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – iesniegumu (46.tabula);

82.2. līdz 2011.gada 1.oktobrim – pārskatu (47.tabula).

46.tabula

47.tabula

83. Atbalstu 2100 latu apmērā piešķir organizācijai, lai segtu administratīvās izmaksas par pirmās un otrās laktācijas kazu lineārā vērtēšanā iegūto datu analīzi, ciltsdarba izkopšanas plāna un lecināšanas pāru atlases programmas izstrādi pārraudzības ganāmpulkiem.

84. Lai saņemtu šā pielikuma 83.punktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

84.1. no 2011.gada 15. līdz 30.oktobrim – iesniegumu. Iesniegumam pievieno plānoto izdevumu tāmi;

84.2. līdz 2011.gada 1.decembrim – samaksu apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi.

85. Lauku atbalsta dienests:

85.1. pēc šā pielikuma 84.1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 75 procentu apmērā;

85.2. pēc šā pielikuma 84.2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

86. Atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku sešu latu apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

86.1. triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – iesniegumu (48.tabula);

86.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz 2011.gada 1.februārim – ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs" saskaņotu pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

48.tabula

VIII. Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai netradicionālajās nozarēs

87. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu lopkopības netradicionālajās nozarēs (briežkopībā, zvērkopībā, arī šinšillkopībā, truškopībā, strauskopībā, biškopībā), mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus un bišu ciltssaimes, saglabājot un uzlabojot esošo genotipu.

88. Atbalsts paredzēts vaislas dzīvnieku un bišu ciltssaimju ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanai.

89. Atbalstu piešķir organizācijai, kas veic dzīvnieku un bišu ciltssaimju ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu šķirnes saimniecībās atbilstoši nozares ciltsdarba programmai.

90. Atbalstu ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanai maksā šādā apmērā:

90.1. briežkopībā – par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu audzējamam vaislas dzīvniekam, kura vērtējums ir no 7 līdz 10 punktiem:

90.1.1. par staltbriežu vaislas buļļa novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 30 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā);

90.1.2. par staltbriežu vaislas govs novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 17 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā);

90.1.3. par staltbriežu vaislai ataudzējama jaundzīvnieka (no viena gada līdz trīs gadu vecumam) novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 5,50 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā);

90.1.4. par dambrieža novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 12,50 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā);

90.2. zvērkopībā – par pirmās klases un otrās klases audzējamā vaislas dzīvnieka novērtēšanu:

90.2.1. par ūdeles un šinšillas ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 0,70 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,20 latu apmērā);

90.2.2. par lapsas un polārlapsas ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu – 1,50 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,50 latu apmērā);

90.3. truškopībā – par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vaislas mātei, kurai ir vismaz viens saglabāts metiens, un vaislas tēvam, ar kuru lecinātām (vismaz četrām) mātēm atzīta grūsnība un kura vērtējums ir no 93 līdz 100 punktiem, – vienreizēju maksājumu 1,10 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,30 latu apmērā);

90.4. strauskopībā – par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu audzējamam vaislas dzīvniekam, kura vērtējums ir no 7 līdz 15 punktiem, – vienreizēju maksājumu 10 latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā);

90.5. biškopībā – par novērtētu bišu ciltssaimi, kuras vērtējuma kubitālā indeksa rādītāji ir robežās no 1,3 līdz 2,7, kā arī citi selekcijas darbam nepieciešamie radītāji atbilst norādītajai pasugai, – vienreizēju maksājumu septiņu latu apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā).

91. Par šā pielikuma 90.punktā minēto atbalstu:

91.1. organizācija līdz 2011.gada 1.augustam iesniedz valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" informāciju (pēc stāvokļa 2011.gada 1.jūlijā) par dzīvnieku skaitu šķirnes saimniecībās;

91.2. valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" šā pielikuma 91.1.apakšpunktā minētos sarakstus salīdzina ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi (pēc stāvokļa 2011.gada 1.jūlijā) un līdz 2011.gada 1.septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

92. Lai saņemtu atbalstu, organizācija līdz 2011.gada 1.septembrim papīra dokumenta formā (pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju) vai elektroniska dokumenta veidā (ja attiecīgais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (briežkopībā, truškopībā un strauskopībā – 49.tabulu, zvērkopībā – 50.tabulu, biškopībā – 51.tabulu). Iesniegumam pievieno šķirnes saimniecību sarakstu par stāvokli 2011.gada 1.jūlijā.

49.tabula

50.tabula

51.tabula

IX. Atbalsts dzīvnieku ciltsvērtības un ģenētiskās kvalitātes noteikšanai

93. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir veicināt progresīvu tehnoloģiju izmantošanu, nodrošinot lauksaimniecības dzīvnieku novērtēšanu un to ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu, kā arī dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas starptautisku un Latvijas mēroga pasākumu organizēšanu, lai popularizētu selekcijas rezultātus Latvijā un ārvalstīs.

94. Atbalsts paredzēts dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas un darbspēju pārbaudes pasākumu organizēšanai.

95. Atbalstu 100 procentu apmērā piešķir nozares organizācijai (ne vairāk kā 15 000 latu vienai organizācijai) dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas un darbspēju pārbaudes pasākumu organizēšanai, lai segtu izdevumus par:

95.1. dalības maksām;

95.2. ceļa izdevumiem, kas saistīti ar dzīvnieku nogādāšanu uz norises vietu un atpakaļ;

95.3. telpu īri;

95.4. publikācijām un informatīviem izdales materiāliem;

95.5. apbalvošanu, paredzot ne vairāk kā 175 latus katrai balvai.

96. Piesakoties uz šā pielikuma 95.punktā minēto atbalstu, organizācija triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (52.tabula). Iesniegumam pievieno detalizētu pasākuma nolikumu un izdevumu tāmi.

52.tabula

97. Lauku atbalsta dienests izvērtē šā pielikuma 96.punktā minētā iesnieguma un dokumentu atbilstību dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas un darbspēju pārbaudes pasākumu organizēšanas iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (53.tabula) un mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar audzētāju organizāciju vai par atteikumu slēgt līgumu.

53.tabula

Dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas un darbspēju pārbaudes pasākumu organizēšanas vērtēšanas kritēriji

Kritēriji

Vērtējuma skaidrojums

Punktu skaits

1. Pretendenta darbības ilgums ciltsdarba jomā5 gadi un vairāk

5

0 līdz 4 gadi

3

2. Iepriekšējos piecos gados īstenotie starptautiskas un Latvijas nozīmes pasākumiPar katru īstenoto pasākumu

1

3. Pasākuma organizēšanā piesaistīti ciltsdarba jomā sertificēti nozares speciālistiIr piesaistīti speciālisti

1

Nav piesaistīti speciālisti

0

4. Pasākuma organizēšanā piesaistīti ārvalstu ekspertiIr piesaistīti ārvalstu eksperti

1

Nav piesaistīti ārvalstu eksperti

0

5. Pasākuma īstenošanai paredzētais līdzfinansējums procentos no pieprasītā valsts atbalsta apmēra10 procentu un vairāk

10

5 procenti

5

0 procentu

0

6. Pasākumā plānoti publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumiInformāciju par pasākumu un tā rezultātiem plānots publicēt plašsaziņas līdzekļos, rīkot kursus, seminārus vai izdot informatīvus bukletus

5

Par pasākuma rezultātiem plānots informēt atsevišķas sabiedrības grupas, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniskā veidā

3

Pasākumā ir plānots viens publicitātes vai informācijas izplatīšanas pasākums

1

Pasākumā nav plānoti publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi

0

98. Atbalstu piešķir organizācijai, kura kopvērtējumā saņēmusi vairāk nekā 17 punktu.

99. Ja vairākas organizācijas saņēmušas vienādu punktu skaitu, Lauku atbalsta dienests atbalstu piešķir rindas kārtībā pēc iesnieguma saņemšanas laika, nepārsniedzot šo noteikumu 2.1.1.8.apakšpunktā atbalsta pasākumam piešķirtā finansējuma apmēru.

100. Par šā pielikuma 95.punktā minēto atbalstu:

100.1. Lauku atbalsta dienests līdz 2011.gada 1.aprīlim, slēdzot līgumu ar organizāciju, paredz priekšapmaksu 75 procentu apmērā;

100.2. organizācija līdz 2011.gada 1.decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

100.2.1. izdevumus un līdzfinansējumu (ja tāds ir bijis) apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi;

100.2.2. ar ārvalstu ekspertiem noslēgto līgumu kopijas.

X. Atbalsts dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai

101. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir nodrošināt dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanu normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā, kā arī piena šķirņu govju un kazu virspārraudzību.

102. Atbalsts paredzēts:

102.1. dzīvnieku ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai;

102.2. piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai.

103. Atbalstu par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā iekļautās informācijas uzturēšanu un atjaunošanu piešķir institūcijai, kas nodrošina valstī vienotu informācijas centrālo datubāzi par dzīvniekiem un lopkopības nozari (turpmāk – lopkopības informācijas centrs), šādā apmērā:

103.1. par katru datubāzē reģistrētu liellopu un zirgu – 0,045 latus mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

103.2. par katru datubāzē reģistrētu aitu, kazu un cūku – 0,023 latus mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

103.3. par katru datubāzē reģistrētu ganāmpulku – 0,021 latu mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

103.4. par katru datubāzē reģistrētu novietni – 0,12 latu mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli).

104. Atbalstu 9000 latu apmērā par piena šķirņu slaucamo govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanu piešķir lopkopības informācijas centram.

105. Par šā pielikuma 103. un 104.punktā minēto atbalstu:

105.1. triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas Lauku atbalsta dienests noslēdz līgumu ar lopkopības informācijas centru;

105.2. līdz katra nākamā mēneša desmitajam datumam, bet par decembri – līdz 2012.gada 10.janvārim – lopkopības informācijas centrs iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par paveikto darbu.

XI. Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un iznīcināšanai

106. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358).

107. Atbalsta mērķis ir nodrošināt dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un iznīcināšanu, lai nepieļautu cilvēku un dzīvnieku inficēšanos vai saindēšanos, kā arī patogēno mikroorganismu nokļūšanu un izplatīšanos vidē.

108. Atbalsts paredzēts:

108.1. līdz 100 procentiem no dzīvnieku līķu savākšanas un transportēšanas izmaksām;

108.2. līdz 75 procentiem no dzīvnieku līķu pārstrādes un iznīcināšanas izmaksām.

109. Atbalstu maksā par šādiem pakalpojumiem un šādā apmērā:

109.1. par visu vecumu liellopu, aitu un kazu līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un iznīcināšanu – līdz 140 latiem par tonnu. Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs sedz līdz 25 procentiem no pārstrādes izmaksām par šādu dzīvnieku līķu pārstrādi un iznīcināšanu, bet ne vairāk kā 10 latu par tonnu;

109.2. par lauksaimniecības dzīvnieku līķu (izņemot visu vecumu liellopu, aitu un kazu līķu) savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un iznīcināšanu – līdz 50 latiem par tonnu. Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs sedz pārējās izmaksas par šādu dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un iznīcināšanu, bet ne vairāk kā 100 latu par tonnu;

109.3. par putnu līķu pārstrādi un iznīcināšanu uz vietas putnu novietnē līdz sešiem latiem par tonnu.

110. Atbalstu piešķir pretendentam, kas nodrošina:

110.1. optimizētu dzīvnieku līķu savākšanas, transportēšanas, pārstrādāšanas un iznīcināšanas sistēmu;

110.2. dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un iznīcināšanu atbilstoši prasībām, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra Regulā (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2002.gada 10.oktobris, Nr. L 273) (pēc 2011.gada 4.marta – atbilstoši prasībām, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulā (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2009.gada 14.novembris, Nr. L 300)), uzraudzību un kontroli veicot Pārtikas un veterinārajam dienestam;

110.3. valsts pilnvarota veterinārārsta pakalpojumus infekcijas slimību valsts uzraudzībai;

110.4. dzīvnieku līķu savākšanu un transportēšanu 48 stundu laikā vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) un 72 stundu laikā ziemas periodā (janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un decembrī) pēc informācijas saņemšanas par dzīvnieka nobeigšanos.

111. Pretendents par šā pielikuma 110.1.apakšpunktā minēto pakalpojumu nodrošināšanu iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu, kurā norāda informāciju saskaņā ar šā pielikuma 110.punktā minētajām prasībām.

112. Pretendents vai nosūtītājs par dzīvnieku līķu savākšanu un transportēšanu aizpilda dzīvnieku līķu pavaddokumentu (54.tabula).

54.tabula

113. Lai saņemtu atbalstu, pretendents:

113.1. triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas slēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu;

113.2. katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (papīra formā un elektroniski vai tikai elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) atbalsta saņemšanai (55.tabula);

113.3. katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā pārskatu (papīra formā un elektroniski vai tikai elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un iznīcināšanu (56.tabula);

113.4. triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas slēdz līgumu ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs" par informācijas apmaiņu par dzīvniekiem, kas ir nobeigušies;

113.5. iesniegumu atbalsta saņemšanai pirms iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā saskaņo ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs".

55.tabula

56.tabula

114. Lauku atbalsta dienests šā pielikuma 113.1.apakšpunktā minētā līguma kopiju triju darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniedz Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrija par atbalsta pretendentu informē sabiedrību.

115. Lauku atbalsta dienests pretendentam atbalstu izmaksā reizi mēnesī, pamatojoties uz iesniegumu (55.tabula). Par šā pielikuma 110.1.apakšpunktā minēto pakalpojumu Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā priekšapmaksas veidā 100 procentu apmērā reizi mēnesī, pamatojoties uz iepriekšējā mēnesī iesniegto iesniegumu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.105
Atbalsts augkopības attīstībai

I. Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai

1. Atbalstu piešķir zinātniskam institūtam, kas uztur augu gēnu banku un augu ģenētisko resursu centrālo datubāzi, šādu pasākumu nodrošināšanai:

1.1. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu gēnu bankas darbības un sēklu paraugu saglabāšanai;

1.2. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu centrālās datubāzes darbības nodrošināšanai;

1.3. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai.

2. Pasākumu īstenošanas periods ir no 2011.gada 1.marta līdz 30.decembrim.

3. Lai saņemtu atbalstu, zinātniskais institūts līdz 2011.gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus Ģenētisko resursu padomes apstiprinātus dokumentus:

3.1. iesniegumu. Iesniegumā precīzi norāda veicamos pasākumus atbilstoši šā pielikuma 1.punktam;

3.2. izvērstu izdevumu tāmi. Tāmē norāda pasākumu izmaksas atbilstoši šā pielikuma 1.punktam.

4. Atbalstu maksā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Lauku atbalsta dienestu un zinātnisko institūtu. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir izdevumu tāme.

5. Lauku atbalsta dienests līgumā paredz:

5.1. avansa maksājumu, nepārsniedzot 50 procentus no pasākumam piešķirtā atbalsta apmēra;

5.2. papildu maksājumu darbu turpināšanai pēc otrā starppārskata iesniegšanas un apstiprināšanas, nepārsniedzot 30 procentus no apakšpasākumam piešķirtā atbalsta apmēra.

6. Zinātniskais institūts iesniedz Lauku atbalsta dienestā divus Ģenētisko resursu padomes apstiprinātus starppārskatus par kārtējo darbu izpildi. Pirmo starppārskatu iesniedz līdz 2011.gada 1.jūlijam, otro – līdz 2011.gada 1.oktobrim. Starppārskatos norāda šā pielikuma 1.punktā minēto pasākumu izpildes gaitu (paveiktos darbus un to rezultātus) un tiem pievieno komandējumu pārskatus.

7. Zinātniskais institūts līdz 2011.gada 5.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus Ģenētisko resursu padomes apstiprinātus dokumentus:

7.1. noslēguma pārskatu – kopsavilkumu par līguma izpildi;

7.2. samaksu un darījumu apliecinošu dokumentu kopsavilkumu par atbalsta izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei.

8. Lauku atbalsta dienests galīgo norēķinu veic pēc noslēguma pārskata kopsavilkuma un samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkuma apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā.

II. Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai

9. Atbalsta mērķis ir atbalstīt augu ģenētisko resursu kolekciju (turpmāk – kultūraugu genofonds) saglabāšanu un novērtēšanu un paplašināt selekcijas darba turpināšanas iespējas.

10. Atbalstu saņem pretendents, kuram pieder kultūraugu genofonds (izņemot dekoratīvos augus).

11. Pretendents līdz 2011.gada 20.martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (1.tabula) un kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas programmu saskaņā ar šā pielikuma 2.tabulā minētajiem izcenojumiem un apjomu.

1.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par kultūraugu genofonda saglabāšanu

Lauku atbalsta dienesta 

reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

 

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)

 
Adrese 
Tālruņa numurs 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

 

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

 

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.tabula

Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu (genofonda) saglabāšanas izcenojums 2011.gadā

Nr.
p.k.

Kultūraugs

Grupa

Vienību skaits

Izmaksas uz vienu vienību (Ls)

I. Labība

1.

Mieži

saglabāšana

96

7,85

2.

Ziemas kvieši

saglabāšana

61

7,85

3.

Vasaras kvieši

saglabāšana

66

7,85

4.

Auzas

saglabāšana

67

7,85

5.

Griķi

saglabāšana

2

7,85

II. Bumbuļaugi

6.

Kartupeļi

saglabāšana

149

13,03

7.

Kartupeļi

in vitro

156

56,93

III. Pākšaugi

8.

Zirņi, vīķi

saglabāšana

71

7,85

IV. Šķiedraugi un eļļas augi

9.

Šķiedras lini (repatriētās šķirnes)

saglabāšana

24

19,96

10.

Rapsis

saglabāšana

3

19,96

V. Cukurbietes

11.

Cukurbietes

saglabāšana

6

21,82

VI. Dārzeņi

12.

Sīpoli

saglabāšana

56

21,82

13.

Ķiploki

saglabāšana

24

21,82

14.

Rabarberi

saglabāšana

4

11,23

15.

Mārrutki

saglabāšana

6

21,82

VII. Aromātiskie un ārstniecības augi

16.

Raudene

saglabāšana

20

11,42

17.

Mārsils

saglabāšana

8

12,12

18.

Piparmētra

saglabāšana

12

12,58

19.

Lupstājs

saglabāšana

7

11,58

20.

Citronmētra

saglabāšana

3

12,04

21.

Dievkociņš

saglabāšana

2

12,04

22.

Lakši

saglabāšana

7

21,82

23.

Krūzmētra

saglabāšana

10

12,59

24.

Kaķu mētra

saglabāšana

10

11,58

25.

Izops

saglabāšana

3

12,04

26.

Estragons

saglabāšana

3

12,04

27.

Ķimenes

saglabāšana

2

12,04

VIII. Augļaugi un ogulāji

28.

Ābeles

saglabāšana

358

17,20

29.

Bumbieres

saglabāšana

179

17,20

30.

Plūmes

saglabāšana

102

17,20

31.

Ķirši

saglabāšana

138

17,20

32.

Aprikozes

saglabāšana

72

17,20

33.

Persiki

saglabāšana

4

17,20

34.

Lazdas

saglabāšana

29

17,80

35.

Ceriņi

saglabāšana

36

17,80

36.

Krūmcidonijas

saglabāšana

16

17,80

37.

Upenes

saglabāšana

48

14,12

38.

Avenes

saglabāšana

32

14,12

39.

Jāņogas

saglabāšana

24

14,12

40.

Ērkšķogas

saglabāšana

34

14,12

41.

Klona potcelmi

saglabāšana

14

14,12

42.

Vīnogas

saglabāšana

98

17,80

43.

Zemenes

saglabāšana

38

19,44

44.

Sausserži

saglabāšana

15

14,12

45.

Cidonijas

saglabāšana

4

17,20

46.

Pīlādži

saglabāšana

15

17,20

IX. Bites

47.

Latvijas bišu populācija

saglabāšana

60

90,73

X. Daudzgadīgie zālaugi

48.

Timotiņš

saglabāšana

1

10,64

49.

Ganību airene

saglabāšana

1

13,01

50.

Dažādas stiebrzāles

saglabāšana

4

12,71

51.

Tetraploīdais sarkanais āboliņš

saglabāšana

11

15,72

52.

Bastarda āboliņš

saglabāšana

15

16,50

53.

Lucerna un lupīna

saglabāšana

23

22,01

12. Lauku atbalsta dienests ar pretendentu slēdz līgumu par atbalsta saņemšanu, ja pretendents atbilst šajā nodaļā minētajām prasībām.

13. Lauku atbalsta dienests līgumā paredz:

13.1. ietverto pasākumu izpildes kontroli trīs gadus pēc atbalsta saņemšanas;

13.2. kultūraugu genofonda atsavināšanas aizliegumu;

13.3. priekšapmaksu 50 procentu apmērā no līgumā paredzētās summas. Pretendentam, kas nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, atbalsta aprēķinā ietver pievienotās vērtības nodokli;

13.4. starppārskata iesniegšanu līdz 2011.gada 1.jūlijam, pēc starppārskata apstiprināšanas paredzot priekšapmaksu 30 procentu apmērā;

13.5. noslēguma pārskata iesniegšanu līdz 2011.gada 1.novembrim.

14. Pēc šā pielikuma 13.5.apakšpunktā minētā noslēguma pārskata saņemšanas Lauku atbalsta dienests veic gala norēķinu.

15. Par kultūraugu genofonda postījumiem, kā arī par programmas iespējamo neizpildi pretendents rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu mēneša laikā pēc attiecīgā notikuma konstatēšanas.

16. Par kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas rezultātiem pretendents sagatavo pārskatu un līdz 2011.gada 30.decembrim iesniedz to Zemkopības ministrijā.

 17. Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā atbilstoši pasākumam piešķirtajam finansējumam. Ja iesniegtajos dokumentos atbalsta apmērs ir lielāks par pasākumam noteikto apmēru, tiek proporcionāli samazināts izcenojums par vienu vienību (paraugu, šķirni).

III. Atbalsts augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai

18. Atbalsta mērķis – nodrošināt informāciju par slāpekļa daudzumu augsnē īpaši jutīgajās teritorijās un sniegt lauksaimniekiem ieteikumus slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai.

19. Atbalsts tiek piešķirts Valsts augu aizsardzības dienestam augsnes minerālā slāpekļa monitoringa veikšanai. Atbalsts paredzēts:

19.1. augsnes paraugu noņemšanai dažādās Latvijas vietās atšķirīgos augšņu apstākļos pavasarī un rudenī trijos dziļumos;

19.2. augsnes paraugu analīžu veikšanai;

19.3. augsnes minerālā slāpekļa datubāzes uzturēšanai;

19.4. ieteikumu izstrādei slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai.

20. Lauku atbalsta dienests līdz 2011.gada 1.martam noslēdz līgumu ar Valsts augu aizsardzības dienestu par šā pielikuma 19.punktā minēto atbalstu. Līgumam pievieno prognozējamo izdevumu tāmi.

21. Valsts augu aizsardzības dienests līdz 2011.gada 1.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par slāpekļa monitoringa rezultātiem un izstrādātajiem ieteikumiem slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai, kā arī faktisko izdevumu tāmi un norēķinu dokumentus.

IV. Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai

22. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir palielināt labības, kartupeļu, lopbarības augu, eļļas un šķiedraugu kvalitatīvu sēklu sagatavošanu un izmantošanu.

23. Atbalstu piešķir institūcijai, kas nodrošina augu aizsardzību, sēklu sertificēšanu, sēklu un mēslošanas līdzekļu aprites uzraudzību, kā arī selekcionāru tiesību aizsardzību (turpmāk – augu aizsardzības dienests), 100 procentu apmērā no cenām, kas noteiktas normatīvajos aktos par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, par šādiem 2010.gada IV ceturksnī un 2011.gadā sniegtajiem pakalpojumiem:

23.1. lauku apskate Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām, ja lauku apskates platība labībai ir lielāka par 10 hektāriem, kartupeļiem – lielāka par vienu hektāru, lopbarības augiem (3.tabula), eļļas augiem un šķiedraugiem – lielāka par pieciem hektāriem;

23.2. vidējā parauga ņemšana, paraugu analīze un sertifikāta izsniegšana sertifikācijai paredzētajām labības augu, lopbarības augu (3.tabula), eļļas augu un šķiedraugu sēklu partijām;

23.3. etiķešu drukāšana un izsniegšana labībai, lopbarības augiem (3.tabula), eļļas augiem un šķiedraugiem, augu pasu (etiķešu) drukāšana un izsniegšana kartupeļiem;

23.4. kartupeļu bumbuļu laboratoriskā analīze, lai noteiktu kartupeļu gaišo un tumšo gredzenpuvi;

23.5. sēklas kartupeļu vīrusu infekcijas noteikšana IS, PB1, PB2, B1 sēklu kategorijām;

23.6. kartupeļu augsnes paraugu ņemšana un analīzes augu kaitīgo organismu noteikšanai sēklaudzēšanas platībās;

23.7. kartupeļu sertifikācijas partiju aizzīmogošana un plombas.

24. Augu aizsardzības dienests līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam (par iepriekšējo ceturksni) iesniedz Lauku atbalsta dienestā kopsavilkumu par sniegtajiem pakalpojumiem un nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Galīgo kopsavilkumu par sniegtajiem pakalpojumiem 2011.gadā augu aizsardzības dienests iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 2012.gada 1.februārim.

25. Par šā pielikuma 23.punktā minētajiem pakalpojumiem Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētām personām nepiemēro maksu, kas noteikta normatīvajos aktos par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

26. Ja augu aizsardzības dienests ir konstatējis, ka kāds no šā pielikuma 23.1., 23.2., 23.4., 23.5. un 23.6.apakšpunktā noteikto pārbaužu rezultātiem neatbilst normatīvajos aktos par labības, lopbarības augu, eļļas un šķiedraugu, kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklu (sēklas kartupeļu) tirdzniecību noteiktajām prasībām, Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētā persona par konkrēto sniegto pakalpojumu augu aizsardzības dienestam samaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

3.tabula

Atbalstāmās lopbarības augu sugas

Nr.p.k.

Lopbarības augu suga

1.

Pļavas lapsaste (Alopecurus pratensis L.)

2.

Skarenes (Poa spp.)

3.

Austrumu galega (Galega orientalis Lam.)

4.

Lupīnas (Lupinus spp.)

5.

Lucernas (Medicago spp.)

6.

Sējas zirņi (Pisum sativum L. (partim))

7.

Bastarda āboliņš (Trifolium hybridum L.)

8.

Baltais āboliņš (Trifolium repens L.)

9.

Lauka pupas (Vicia faba L. (partim))

10.

Baltais amoliņš (Melilotus albus L.)

11.

Facēlija (Phacelia tanacetifolia Benth.)

12.

Eļļas rutki (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.)
Zemkopības ministrs J.Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.105
Atbalsts pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai

(Pielikums grozīts ar MK 31.05.2011. noteikumiem Nr.422; MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.776)

I. Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem

1. Atbalsta mērķis ir veicināt sabiedrības izglītošanu lauksaimniecības jomā. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358).

2. Atbalsts paredzēts, lai:

2.1. turpinātu pārejošos pētījumus (sākti 2007., 2008. un 2009.gadā), kas nepieciešami nozaru attīstībai un integrētās augu aizsardzības sistēmas ieviešanai (1.tabula);

2.2. aktualizētu un izstrādātu Latvijā audzētu cūku liemeņu klasifikācijas metodi un liesās gaļas satura aprēķina formulu.

3. Pētījumi, par kuru veikšanu Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar izpildītāju pēc šo noteikumu stāšanās spēkā, līgumam pievienojot Zemkopības ministrijā apstiprināto pētījuma izmaksu tāmi (2.tabula), ir šādi:

1.tabula

Nr.
p.k.

Nosaukums

Darba uzdevumi

Finansējums latos

Izpildītājs

Zemkopības ministrijas atbildīgais departaments

1.

Dzīvnieku invāzijas slimību izplatības izpēte Latvijā1. Plānveidīgi veikt dažādu sugu lauksaimniecības dzīvnieku (liellopi, aitas, kazas, zirgi, cūkas, putni, truši) vispusīgu (koproloģisko, seroloģisko, pēcnāves u.c.) izmeklēšanu par invāzijas slimību ierosinātāju atklāšanu, ņemot vērā dzīvnieku vecumu un dzimumu, ganāmpulku lielumu, turēšanas jomu (piensaimniecība vai gaļas nozare), sezonu u.c. apstākļus (izmeklējumus sadalot vienmērīgi pa valsts reģioniem), lai iegūtu reprezentatīvus datus.

2. Noteikt parazītu sugas un parazitocenožu raksturu.

3. Analizēt iespējamos invadēšanās riskus un to novēršanas pasākumus.

4. Izstrādāt priekšlikumus invāzijas slimību kontrolei un epizootoloģiskās situācijas uzlabošanai valstī.

5. Informēt sabiedrību par invāzijas slimību raksturu, to ietekmi uz cilvēka un dzīvnieku veselību, veicamajiem profilakses pasākumiem

34 200Latvijas Lauksaimniecības univer-sitāte (LLU)Veterinārais un pārtikas pārstrādes

2.

Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana kultūraugiem1. Turpināt lauka izmēģinājumus pēc vienotas metodikas četros atkārtojumos ar deviņiem mēslojuma variantiem ģeogrāfiski dažādās vietās, kas atšķiras pēc augšņu tipa un klimatiskajiem apstākļiem, ņemot vērā attiecīgā kultūrauga dominanti konkrētajā reģionā, ziemas rudziem, ziemas kviešiem, ziemas un vasaras rapsim, kartupeļiem, vasaras kviešiem, vasaras miežiem.

2. Noteikt katra varianta graudu/sēklu/bumbuļu kvalitatīvos rādītājus, pamatprodukcijas un blakusprodukcijas ķīmisko sastāvu un aprēķināt barības vielu iznesi un bilanci.

3. Veikt variantu agroekonomisko izvērtējumu

31 500LLULauksaimniecības

3.

Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas sējumosTurpināt iekārtotajā stacionārajā laukā izmēģinājumus, lai skaidrotu minimālās augsnes apstrādes bezmaiņas (minimālas augu rotācijas) sējumos ietekmi uz augsnes fizikālo īpašību un ķīmiskā sastāva izmaiņām ilgtermiņā, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražas lielumu un kvalitāti salīdzinājumā ar tradicionālo audzēšanas tehnoloģiju:

1) izvērtējot augu augšanas un attīstības rādītājus veģetācijas periodā;

2) nosakot augsnes bioloģiskos, fizikālos un agroķīmiskos rādītājus dažādos augsnes slāņos;

3) izvērtējot kaitīgo organismu (nezāles, slimības, kaitēkļi) attīstību un izplatību dinamikā un to ietekmi uz drošu un nekaitīgu pārtikas produktu ražošanas izejvielu ieguvi;

4) nosakot iegūtās ražas lielumu un tās kvalitāti;

5) agroekonomiski izvērtējot jauno tehnoloģiju priekšrocības un trūkumus, kā arī sniedzot priekšlikumus par šādu tehnoloģiju izmantošanas iespējām integrētajā laukaugu audzēšanā

23 000LLULauksaimniecības

4.

Graudaugu šķirņu izturības izvērtējums pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, novērtējot šķirņu saimnieciskās īpašībasIzvērtēt ziemāju labību (kviešu, miežu, rudzu, tritikāles) un vasarāju labību (kviešu, miežu, auzu) šķirņu izturību pret šādām slimībām: sniega pelējums (tikai ziemājiem), sakņu puves, lapu un vārpu slimības6 300Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrsLauksaimniecības

Kopā

95 000

4. Atbalsta saņēmējs ir izpildītājs, kas ir reģistrējies Zinātnisko institūciju reģistrā.

5. Izpildītājs līdzekļus izlieto darba algām, tai skaitā nodokļu samaksai, lauku izmēģinājumu ierīkošanai, analīžu veikšanai, komandējumiem, pētījumam nepieciešamo materiālu iegādei, administratīvajām izmaksām (izdevumiem infrastruktūras uzturēšanai). Izpildītājs projekta izmaksu tāmi (2.tabula) saskaņo ar šā pielikuma 1.tabulā norādīto Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu.

2.tabula

Pētījuma izmaksu tāme

Projekta nosaukums
Izpildītājs

(nosaukums, reģistrācijas numurs)

Adrese
Tālruņa numurs, e-pasts
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
Projekta vadītājsZinātniskais grāds


1. Finansējuma apmērs (latos)
2. Projekta izpildītāji
2.1. projekta izpildītāju skaits (kopā)

Zinātniskais personāls ar zinātnisko grādu

Zinātniskais personāls bez zinātniskā grāda

Doktoranti un studenti

Tehniskais personāls

2.2. projekta izpildītāji

Vārds un uzvārds

Amats, zinātniskais grāds (tiem, kam ir)

Zinātniskā institūcija

Darba slodze (procentos) un pienākumi

Plānotā mēnešalga (A) (latos) un nodarbinātība projektā (B) (mēnešos), kopā (C),
(A x B = C)

Darba samaksa izpildītājiem kopā
3. Projekta izmaksu 2011.gadā atšifrējums

Lati

Procenti no kopējām izmaksām

3.1. darba alga izpildītājiem kopā
3.2. atskaitījumi valsts sociālajai apdrošināšanai
3.3. komandējumu izdevumi – līdz 15 % no kopējām projekta izmaksām
3.4. atskaitījumi zinātniskās institūcijas administratīvajām izmaksām (infrastruktūras uzturēšanai) (telekomunikāciju pakalpojumi, izdevumi par apkuri, elektrību, ūdensapgādi, apsaimniekošanas pakalpojumi, kancelejas preces, internets, telpu īre/noma, izdevumi projekta administrācijas darbības nodrošināšanai, tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa segšanai) – līdz 15 % no kopējām projekta izmaksām
3.5. materiālu iegādei un analīžu veikšanai (norādīt pa pozīcijām (piemēram, daudzums/skaits) un attiecīgajām izmaksām (piemēram, sēklas, minerālmēsli, augu aizsardzības līdzekļi, paraugi))
3.6. lauka izmēģinājumu ierīkošanai un kopšanai (konkrēta vieta, varianti, atkārtojumi, lauksaimniecības tehnikas un autotransporta izmaksas)
Projekta izmaksas kopā
4. Informācija par projekta vadītāja un izpildītāju darba slodzi (procentos) citos valsts finansētajos projektos

Vārds, uzvārds

Projekta nosaukums

Slodze (procentos)

Finansējuma avots

5. Komandējumi

Komandējuma mērķis

Komandēto personu skaits

Komandējuma vieta

Izmaksas (latos)

Kopā
6. Darba uzdevumu veikšanas detalizēts izklāsts un laika grafiks

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

Projekta vadītājs

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Atbildīgā departamenta amatpersona

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

6. Projekta izdevumi ir attiecināmi, ja tie ir tieši saistīti ar projekta īstenošanu un nepieciešami projektā noteikto mērķu sasniegšanai.

7. Ja projekta īstenošanai nepieciešams izmantot ārējos pakalpojumus, izpildītājs norāda pakalpojuma sniedzēja nosaukumu.

8. Ja projekta īstenošanas laikā nepieciešami grozījumi pētījuma izmaksu tāmē, tie 10 darbdienu laikā rakstiski jāsaskaņo ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu, iesniegumā pamatojot grozījumu nepieciešamību.

9. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar izpildītāju. Līgumā paredz:

9.1. avansa maksājumu 40 procentu apmērā;

9.2. 30 procentus no atbalsta summas samaksāt pēc starppārskata iesniegšanas, kurš Zemkopības ministrijas atbildīgajā departamentā saņemts apstiprināšanai līdz 2011.gada 15.jūlijam un Lauku atbalsta dienestā – līdz 2011.gada 1.augustam;

9.3. pēc pētījuma pārskata apstiprināšanas Zemkopības ministrijā ievietot pētījuma pārskatu Latvijas Lauksaimniecības universitātes pētījumu datubāzē.

10. Lauku atbalsta dienests galīgo norēķinu veic pēc Zemkopības ministrijā līdz 2011.gada 31.oktobrim saņemtā un tās atbildīgajā departamentā apstiprinātā gala pārskata, kā arī samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas un apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā līdz 2011.gada 1.decembrim. Ja gala pārskats nav noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, to iesniedz papīra formā divos eksemplāros un nosūta arī elektronisko versiju. Vienu gala pārskata eksemplāru glabā šā pielikuma 1.tabulā minētajā Zemkopības ministrijas atbildīgajā departamentā, otru – Lauku atbalsta dienestā. Atbildīgais departaments līdz 2011.gada 31.oktobrim Zemkopības ministrijas departamentu direktoru sanāksmē ziņo par pētījumu gala pārskata apstiprināšanas prezentācijas norises datumu, vietu un laiku. Minēto informāciju ievieto Zemkopības ministrijas mājaslapā internetā. Zemkopības ministrijas atbildīgais departaments protokolē pētījumu gala pārskata apspriešanu un lēmuma pieņemšanu.

10.1 Lai nodrošinātu šā pielikuma 2.2.apakšpunktā minētā pasākuma īstenošanu:

10.1. biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūcija, kas ir reģistrējusies Zinātnisko institūciju reģistrā, līdz 2011.gada 30.oktobrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu saskaņotu iesniegumu par projektu "Cūku liemeņu klasificēšanas metožu un liesās gaļas satura aprēķina formulu aktualizācija, jaunas klasificēšanas metodes un jaunas formulas izstrāde Latvijā audzētu cūku populācijai" (2.1 tabula);

10.2. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātnisko institūciju. Līgumā paredz avansa maksājumu līdz 50 procentiem no kopējās projekta summas, bet ne vairāk kā 40 000 latu.

10.2 Līdz 2012.gada 1.maijam biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūcija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

10.1. ar Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociāciju un Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu saskaņotus vismaz divu cūku liemeņu klasificēšanas metožu un liesās gaļas satura aprēķina formulu izstrādes aprakstus;

10.2. samaksu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši šā pielikuma 2.tabulas 5.punktā minētajām izmaksu pozīcijām.

II. Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās

11. Atbalsta mērķis ir iesaistīt lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumus lēmumu pieņemšanā un nodrošināt informācijas apriti starp valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūcijām un lauksaimniekiem.

12. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358).

13. Atbalsts paredzēts lauku un lauksaimnieku biedrībām un nodibinājumiem, ja:

13.1. lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi reģistrēti biedrību un nodibinājumu reģistrā;

13.2. lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi pārstāv attiecīgās lauksaimniecības nozares jomu valsts mērogā;

13.3. lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu iesniegtie darba uzdevumi atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:

13.3.1. veicināt lauku iedzīvotāju informētību par Eiropas Savienības sniegtajām iespējām lauku un lauksaimniecības atbalsta politikas veidošanā;

13.3.2. radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieciskajai ražošanai;

13.3.3. iesaistīt lauku iedzīvotājus lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā;

13.3.4. sagatavot priekšlikumus par pārstāvētās nozares attīstību.

14. Atbalstu 88 780 latu apmērā (tai skaitā dalības maksas starptautiskajās organizācijās un darbības nodrošināšanas administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai) piešķir lauku un lauksaimnieku biedrībai:

14.1. kas nodrošina normatīvajos aktos par lauksaimniecības un lauku attīstību noteikto sadarbību ar Zemkopības ministriju, veidojot un īstenojot kopēju lauksaimniecības politiku;

14.2. kura ir ar Zemkopības ministrijas rīkojumu apstiprināta Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes locekle;

14.3. kas nodrošina lauksaimnieku interešu pārstāvēšanu Eiropas Savienības institūcijās;

14.4. kas nodrošina sadarbību ar lauku un lauksaimnieku biedrībām un nodibinājumiem, kuri nav šīs biedrības biedri.

15. Atbalstu 10 000 latu apmērā (tai skaitā dalības maksas starptautiskajās organizācijās, kā arī darbības nodrošināšanas administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai) piešķir biedrībai, kas apvieno pārstrādes nozares asociācijas un mazos un vidējos komersantus (ne mazāk kā 30) pārtikas pārstrādes jomā, nodrošina Latvijas pārtikas pārstrādes nozares ilgtermiņa attīstību un nozares interešu pārstāvību Zemkopības ministrijā saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu un ir atbildīga par Latvijas Pārtikas tehnoloģijas platformu darbību Latvijā.

16. Atbalstu 28 000 latu apmērā piešķir biedrībām (izņemot šā pielikuma 14. un 15.punktā minētās biedrības), kuras ir ar Zemkopības ministrijas rīkojumu apstiprinātas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes locekles un piedalās lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā. Atbalsta apmērs nepārsniedz 7000 latu vienai biedrībai (tai skaitā darbības nodrošināšanas administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai).

17. Atbalstu 3000 latu apmērā (tai skaitā savstarpējai un starptautiskai sadarbībai, informatīvo materiālu izdošanai un interneta mājaslapas administrēšanai, dalībai semināros, konkursu organizēšanai, darbības nodrošināšanas administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai) piešķir institūcijai, kura nodrošina šā pielikuma 9.3.apakšpunktā minētās zinātnisko pētījumu datubāzes uzturēšanu.

18. Lai saņemtu šā pielikuma 14., 15., 16. un 17.punktā minēto atbalstu, pretendents triju nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (3.tabula), kuram pievieno Zemkopības ministrijas apstiprinātu darba uzdevumu un izdevumu tāmi. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar pretendentu, līgumā paredzot:

18.1. darba izpildes laiku šā pielikuma 14.punktā minētajam pretendentam no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2012.gada 31.martam, bet šā pielikuma 15., 16. un 17.punktā minētajiem pretendentiem no 2011.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim;

18.2. avansa maksājumu 100 procentu apmērā pēc līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu;

18.3. nosacījumu, ka šā pielikuma 14.punktā minētais pretendents līdz 2012.gada 1.maijam, bet šā pielikuma 15., 16. un 17.punktā minētie pretendenti līdz 2012.gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā gala pārskatu.

3.tabula

Iesniegums lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu atbalsta saņemšanai 2011.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Adrese
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Lūdzu piešķirt vienreizēju atbalstulatu apmērā.

Ziņas par projekta iesniedzēju:

1. Organizācijas mērķi
2. Biedru skaits uz 2010.gada 31.decembri
3. Pārstāvētās lauksaimniecības nozares joma
4. Biedrības vai nodibinājuma reģistrācijas laiks, vieta

(vadītāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs)

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja paraksts, vārds, uzvārds, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

III. Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē

19. Tehniskā atbalsta mērķis ir nodrošināt iesniegumu izvērtēšanu un finansējuma piešķiršanu ārkārtas atbalsta pasākumiem, kas nav ietverti citos valsts atbalsta pasākumos.

20. Tehnisko atbalstu nepiešķir tādiem ārkārtas atbalsta pasākumiem, kas saistīti ar zaudējumu segšanu par nelabvēlīgu klimatisko apstākļu (piemēram, vētra, plūdi, krusa, sausums), ugunsgrēku un meža dzīvnieku nodarītajiem postījumiem lauksaimniecības dzīvniekiem.

21. Saņemt tehnisko atbalstu ir tiesības fiziskai vai juridiskai personai, kuras darbība ir saistīta ar lauksaimniecību un lauku attīstību.

22. Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu tehniskajam atbalstam pieņem Zemkopības ministrijas izveidota komisija (turpmāk – tehniskā atbalsta komisija).

23. Tehniskā atbalsta komisijai ir šādi uzdevumi:

23.1. koordinēt atbalsta piešķiršanu un pieņemt lēmumus par tehniskā atbalsta piešķiršanu vai nepiešķiršanu;

23.2. izvērtēt pretendentu iesniegumus, kas saistīti ar lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšanu, prioritāri paredzot tehnisko atbalstu šādiem pasākumiem:

23.2.1. lauksaimniecības attīstības veicināšanas un sadarbības pasākumi;

23.2.2. neparedzēti gadījumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības prasību un atbalsta ieviešanu;

23.2.3. atbalsts projektam par dzīvnieku izcelsmes pārtikas kvalitātes potenciāla attīstīšanu, lai nodrošinātu patērētājus ar augstas kvalitātes produktiem;

23.3. pieprasīt, apkopot un analizēt informāciju par tehniskā atbalsta nepieciešamību pretendentam.

24. Lai saņemtu tehnisko atbalstu, pretendents iesniedz Zemkopības ministrijā iesniegumu (4.tabula), kuram pievieno pasākuma aprakstu un izdevumu tāmi.

4.tabula

Iesniegums tehniskā atbalsta lauksaimniecības nozarē saņemšanai

Zemkopības ministrijas tehniskā atbalsta lauksaimniecības nozarē piešķiršanas komisijai

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Adrese
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Lūdzu piešķirt atbalstu

Iesniegumam pievienoju:

1. Īstenojamā pasākuma aprakstu:

1.1. pasākuma mērķi, uzdevumi un sasniedzamais rezultāts;

1.2. pasākuma aktualitāte un nozīmīgums;

1.3. pasākuma īstenošanas laiks (laika grafiks, datums).

2. Nepieciešamā finansējuma detalizētu tāmi (latos).

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

25. Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā, pamatojoties uz tehniskā atbalsta komisijas pieņemto lēmumu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.105
Atbalsts tirgus veicināšanai

(Pielikums grozīts ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.776)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Atbalsta mērķis – palielināt un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu.

2. Atbalstu piešķir Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam (turpmāk – institūts) Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendu organizēšanai starptautiskajās izstādēs (turpmāk – kopstends) un līdzfinansējuma piešķiršanai pretendentiem dalībai kopstendā (izņemot starptautisko lauksaimniecības, pārtikas produktu un dārzniecības izstādi "Internationale Grüne Woche Berlin – 2012") laikposmā no 2011.gada 1.februāra līdz 2012.gada 31.janvārim.

3. Lai saņemtu atbalstu, institūts līdz 2011.gada 6.maijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

3.1. ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu saskaņotu iesniegumu, kas ietver to starptautisko izstāžu aprakstu, kurās institūts plāno organizēt kopstendus, norādot starptautisko izstāžu norises vietu un laiku, pamatojumu to izvēlei, kā arī prognozējamos rezultātus, kas vērsti uz mērķa sasniegšanu;

3.2. detalizētu izdevumu tāmi, kurā ir šādas pozīcijas:

3.2.1. kopstendu organizēšanas un darbības nodrošināšanas izdevumi sadalījumā pa starptautiskajām izstādēm ar detalizētiem izdevumu posteņiem:

3.2.1.1. kopstenda platības nomas maksa (norādot vienību izmaksas);

3.2.1.2. kopstenda izveidošana, transportēšana, uzstādīšana un demontēšana;

3.2.1.3. preces un pakalpojumi kopstenda noformēšanai un darbības nodrošināšanai;

3.2.1.4. izstādes materiālu (izņemot kopstendu) transportēšana;

3.2.1.5. kopstenda un citu izstādes materiālu uzglabāšana;

3.2.1.6. informatīvo materiālu sagatavošana (norādot vienību izmaksas);

3.2.1.7. informācijas ievietošana starptautiskās izstādes katalogā (norādot vienību izmaksas);

3.2.1.8. institūta darbinieku komandējumi (darba braucieni) kopstenda darbības nodrošināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi (norādot vienību izmaksas);

3.2.2. līdzfinansējuma apmērs kopstenda dalībniekiem ar līdzfinansējuma apmēra kalkulāciju;

3.2.3. administratīvie izdevumi (nepārsniedzot 11 procentus no kopējās izdevumu tāmes summas) ar detalizētiem izdevumu posteņiem:

3.2.3.1. personāla izmaksas;

3.2.3.2. darba devēja sociālais nodoklis;

3.2.3.3. biroja, sakaru un transporta izmaksas.

4. Pēc šā pielikuma 3.punktā minēto dokumentu izvērtēšanas Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar institūtu par atbalsta piešķiršanu, līgumā paredzot avansa maksājumu 90 procentu apmērā no kopējās izdevumu tāmes summas.

5. Institūts var izdarīt precizējumus šā pielikuma 3.punktā minētajos dokumentos, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā pamatojumu par grozījumu nepieciešamību. Ja institūta iesniegtais pamatojums atbilst šā pielikuma prasībām, Lauku atbalsta dienests slēdz ar institūtu papildu vienošanos.

6. Institūts apkopo un izvērtē kopstendu dalībnieku iesniegto pārskatu rezultātus. Lai izvērtētu kopstendu dalībnieku rezultātus ilgtermiņā, institūts pēc trim mēnešiem pēc dalības izstādē veic anketēšanu par sasniegtajiem mērķiem un rezultātiem.

7. Institūts ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību publicē šādu informāciju:

7.1. par starptautiskajām izstādēm, kurās ir plānots iekārtot kopstendus;

7.2. par iespēju saņemt līdzfinansējumu dalībai kopstendos un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem, norādot iesniegumu iesniegšanas termiņu;

7.3. par sniegtajiem līdzfinansējumiem un to apmēru (informāciju par kopstendu dalībnieku iesniegtajos pārskatos norādīto rezultātu apkopojumu publicē arī institūta mājaslapā internetā).

7.1 Institūts veic sabiedrisko aptauju par populārākajiem pārtikas produktiem, kas reprezentē Latviju, kā arī nodrošina sabiedriskajā aptaujā noteikto pārtikas produktu prezentēšanu starptautiskās lauksaimniecības, pārtikas produktu un dārzniecības izstādes "Internationale Grüne Woche Berlin – 2012" kopstendā.

7.2 Institūts pēc sabiedriskās aptaujas rezultātu apkopošanas atbilstoši precizē šā pielikuma 3.2.1.3.apakšpunktā minēto izdevumu tāmes pozīciju, norādot šā pielikuma 7.1 punktā minētā pārtikas produkta nosaukumu, ražotāju un izmaksas, kas saistītas ar produktu iegādi. Sagatavotos precizējumus institūts iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 2011.gada 30.novembrim.

8. Līdz 2012.gada 16.aprīlim institūts iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

8.1. ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu saskaņotu pārskatu par sasniegtajiem rezultātiem, kurā ietverts arī kopstendu dalībnieku iesniegtajos pārskatos norādīto rezultātu apkopojums;

8.2. samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkumu par atbalsta izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei un šā pielikuma nosacījumiem;

8.3. pārskatu par piešķirto atbalstu sadalījumā pa uzņēmumiem.

9. Galīgo norēķinu Lauku atbalsta dienests veic pēc šā pielikuma 8.punktā minēto dokumentu izvērtēšanas un apstiprināšanas.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi dalībai kopstendā

10. Institūts piešķir līdzfinansējumu dalībai kopstendā saskaņā ar šādām regulām:

10.1. Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379);

10.2. Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2007.gada 21.decembris, Nr. L 337).

11. Uz līdzfinansējumu dalībai kopstendā var pretendēt Latvijā reģistrēts komersants, zemnieku saimniecība un kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas vismaz vienā no šādām jomām (izņemot zivsaimniecības nozari) (turpmāk – pretendents):

11.1. lauksaimniecības produktu ražošana;

11.2. pārtikas produktu ražošana;

11.3. lauksaimniecības produktu tirdzniecība;

11.4. pārtikas produktu tirdzniecība.

12. Attiecināmās izmaksas dalībai kopstendā ir nomas maksa par neaprīkotu ekspozīcijas platību.

13. Līdzfinansējums tiek piešķirts ne vairāk kā 50 procentu apmērā no šā pielikuma 12.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 18 kvadrātmetru platību.

14. Ja pretendentu iesniegumos norādītā līdzfinansējuma summa pārsniedz plānoto līdzfinansējumu, institūts šā pielikuma 13.punktā minēto maksimālo atbalsta intensitāti proporcionāli samazina.

15. Lai pieteiktos dalībai kopstendā, pretendents iesniedz institūtā šādus dokumentus:

15.1. iesniegumu (1.tabula), kas sagatavots datorrakstā latviešu valodā;

15.2. uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību vai de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, kuru piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2007.gada 21.decembris, Nr. L 337).

1.tabula

Iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai dalībai kopstendā 2011.gada ___._____________

I. Vispārīga informācija par pretendentu

1.Pretendenta nosaukums
2.Reģistrācijas numurs
3.Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs
4.Juridiskā adrese
5.Tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese
6.Pretendenta uzņēmuma vadītājs
(amats, vārds, uzvārds)
7.Bankas rekvizīti
8.Pamatdarbība
9.Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

II. Atbalstāmie pasākumi

10.Starptautiskā izstāde, kurā tiek veidots kopstends (izstādes nosaukums, norises vieta un laiks)

III. Attiecināmās izmaksas

11.Attiecināmās izmaksas:
11.1.nomas maksa par neaprīkotu ekspozīcijas platību:

stenda platība ________ m2

1 m2 neaprīkotas ekspozīcijas platības nomas maksa Ls ____________

nomas maksa par neaprīkotu ekspozīcijas platību kopā Ls ____________

PROVIZORISKĀ LĪDZFINANSĒJUMA SUMMA KOPĀ Ls ____________

(aprēķina, ņemot vērā noteikto atbalsta intensitāti)

IV. Mērķi un uzdevumi dalībai kopstendā

12.Mērķi, piedaloties kopstendā (vajadzīgo atzīmēt):
12.1.palielināt uzņēmuma produkcijas eksporta vērtību
12.2.paplašināt uzņēmuma eksporta produktu sortimentu
12.3.meklēt jaunus noieta tirgus esošiem produktiem
12.4.meklēt jaunus noieta tirgus jauniem produktu veidiem
13.Izvirzītie uzdevumi un prognozējamie rezultāti mērķa sasniegšanai

V. Pretendenta līdzšinējās eksporta veicināšanas pieredzes raksturojums

14.Esošie eksporta tirgi un produkti


15.Vai pēdējo sešu gadu laikā ir saņemts atbalsts dalībai izstādēs vai eksporta veicināšanas pasākumos saistībā ar lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus veicināšanas programmu?

Jā ________ (pāriet uz 16.jautājumu) Nē ________

16.Kāda ir ieguvumi un rezultāti no dalības?


Apliecinu, ka:

1) neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un mana saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);

2) man nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

3) manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

4) iesniegumā minētā pasākuma finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

5) iesniegumā un citos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa un atbilst oriģināliem;

6) piekrītu vienotam kopstenda dizainam, ko nodrošina institūts, lai veidotu vienotu atpazīstamību, un bez institūta akcepta nepapildināšu stendu ar citiem dizaina elementiem.

Pielikumā:

1.
2.

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

Saņemts institūtā

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

16. Institūts pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai izveido komisiju (turpmāk – komisija), kas izvērtē iesniegumus to iesniegšanas secībā, ņemot vērā piešķirto finansējumu, atbilstoši šādiem kritērijiem:

16.1. iesniegums un tam pievienotie dokumenti ir sagatavoti un iesniegti atbilstoši šā pielikuma prasībām;

16.2. pretendents un iesniegumā norādītā starptautiskā izstāde atbilst šā pielikuma prasībām;

16.3. pretendents atbilst normatīvajiem aktiem par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta piešķiršanu, uzskaiti un administrēšanu;

16.4. iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksas atbilst starptautiskās izstādes organizētāju noteiktajām izmaksām.

17. Pēc iesnieguma izvērtēšanas komisija pieņem lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu, noraidīšanu vai iesnieguma izskatīšanas atlikšanu, pieprasot papildu informāciju. Papildu informāciju pretendents sniedz 10 kalendāra dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

18. Institūts 10 kalendāra dienu laikā pēc šā pielikuma 17.punktā minētā lēmuma pieņemšanas to nosūta pretendentam.

19. Ja iesniegums tiek apstiprināts, institūts slēdz līgumu ar pretendentu par līdzfinansējuma saņemšanu.

20. Pretendents ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā pēc dalības kopstendā iesniedz institūtā:

20.1. pārskatu par dalību kopstendā (2.tabula);

20.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu, kura izsniegta ne vēlāk kā 30 kalendāra dienas pirms pārskata iesniegšanas dienas (ja pretendents izziņu neiesniedz, institūts to Valsts ieņēmumu dienestam pieprasa Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā);

20.3. maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas un citus dokumentus, kas pamato veiktos maksājumus.

2.tabula

Pārskats par dalību kopstendā

1.Pretendenta nosaukums
2.Reģistrācijas numurs
3.Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs
4.Juridiskā adrese
5.Tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese
6.Pretendenta uzņēmuma vadītājs
(amats, vārds, uzvārds)
7.Bankas rekvizīti
8.Starptautiskā izstāde
(nosaukums, norises vieta un laiks)
9.Kopējais līdzfinansējuma apmērs (Ls)
10.Attiecināmās izmaksas (Ls)
11.Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

12.

Sasniegtie mērķi un rezultāti (apraksta, vai ir sasniegti izvirzītie mērķi un uzdevumi, norādot arī konkrētus rezultatīvos rādītājus, piemēram, atrasti jauni sadarbības partneri, noslēgti līgumi utt.)

Dalībai kopstendā tika veikti šādi izdevumi atbilstoši apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām:

Nr.p.k.

Attiecināmās izmaksas (nosaukums)

Izdevumu pozīcija

Maksājumu apliecinošā dokumenta raksturojums

Faktiskā summa

datums

numurs

nosaukums

summa (valūta)

summa (LVL)

1.
2.
..
Kopā

Pievienoju šādus dokumentus:

1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksuuz _____ lp.

(datums)

2. Maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas (atbilstoši tabulā norādītajam):

2.1. _____________________ uz _____ lp.

2.2. _____________________ uz _____ lp.

3. Papildu dokumentus (norādīt precīzi, kurus):

3.1. _____________________ uz _____ lp.

3.2. _____________________ uz _____ lp.

Ar šo apliecinu, ka visa iesniegtā informācija ir pareiza un precīza un dokumenti atbilst to oriģināliem. Apņemos informēt par pasākuma rezultātiem ilgtermiņā, atbildot uz institūta veikto anketēšanu.

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

Saņemts institūtā

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

21. Komisija izvērtē iesniegto pārskatu un tam pievienotos dokumentus atbilstoši šādiem kritērijiem:

21.1. pārskats ir sagatavots un iesniegts atbilstoši šā pielikuma prasībām;

21.2. pasākums īstenots atbilstoši iesniegumam;

21.3. pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

21.4. pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta (atbilstību šim kritērijam komisija pārbauda, izvērtējot publiski pieejamo informāciju Uzņēmumu reģistra Maksātnespējas reģistrā);

21.5. faktiskie izdevumi atbilst šā pielikuma 17.punktā minētajā komisijas lēmumā noteiktajam, un par tiem ir maksājumus apliecinoši dokumenti, kas noformēti atbilstoši likuma "Par grāmatvedību" prasībām;

21.6. pretendents ir samaksājis institūtam savu izdevumu daļu par dalību kopstendā.

22. Komisija 30 dienu laikā pēc pārskata saņemšanas izvērtē to un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

22.1. apstiprina pārskatu un attaisno veiktos izdevumus pilnā apmērā;

22.2. apstiprina pārskatu un daļēji attaisno veiktos izdevumus;

22.3. noraida pārskatu un neattaisno veiktos izdevumus;

22.4. pieprasa papildu informāciju no pretendenta.

23. Papildu informāciju pretendents sniedz 10 kalendāra dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

24. Institūts 14 kalendāra dienu laikā pēc šā pielikuma 22.punktā minētā lēmuma pieņemšanas nosūta lēmumu pretendentam.

25. Attaisnotie izdevumi nepārsniedz šā pielikuma 17.punktā minētajā lēmumā apstiprināto līdzfinansējuma apmēru. Institūts līdzfinansējumu izmaksā ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā pēc šā pielikuma 22.1. vai 22.2.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.105
Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās

I. Vispārīgie jautājumi

1. Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, pirmapstrādi, apstrādi un pārstrādi, nodrošinot produkta nokļūšanu mazumtirdzniecībā.

2. Atbalstu piešķir par piedalīšanos bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību. Atbalstu piešķir vienam pretendentam vienā pārtikas kvalitātes shēmā par laikposmu no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada 1.septembrim.

3. Šā pielikuma 4.1., 4.2., 7.1. un 7.2.apakšpunktā un 10.punktā minēto atbalstu uzskaita saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379).

II. Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā

4. Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā paredzēts:

4.1.  1500 latu apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam pārtikas aprites uzņēmumam, kurš veic bioloģisko produktu (izņemot biškopības produktus) pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi un normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktajā kontroles institūcijā (turpmāk – bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcija) ir sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi (izņemot bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju mājas apstākļos);

4.2.  2100 latu apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam pārtikas aprites uzņēmumam, kas veic bioloģisko produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi un bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijā ir sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi.

5. Lai saņemtu atbalstu, pretendents no 2011.gada 1.oktobra līdz 1.novembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

5.1. iesniegumu (tabula);

5.2. bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas izsniegtu izziņu par pretendenta atbilstību šā pielikuma 4.1. vai 4.2.apakšpunktā minētajām prasībām;

5.3. uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību vai de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

6. Lauku atbalsta dienests līdz 2011.gada 1.decembrim apkopo šā pielikuma 5.punktā minētos dokumentus, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un triju mēnešu laikā izmaksā atbalstu, nepārsniedzot piešķirto finansējumu un proporcionāli samazinot izmaksājamā atbalsta apmēru.

III. Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

7. Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā paredzēts:

7.1.  1500 latu apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam pārtikas aprites uzņēmumam, kas veic produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi (izņemot biškopības uzņēmumu);

7.2.  2100 latu apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam pārtikas aprites uzņēmumam, kas veic produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi.

8. Lai saņemtu atbalstu, pretendents no 2011gada 1.oktobra līdz 1.novembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

8.1. iesniegumu (tabula);

8.2. normatīvajos aktos par pārtikas kvalitātes shēmām noteiktās kontroles institūcijas izsniegtu sertifikāta kopiju par sertificētā produkta atbilstību nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmai;

8.3. uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību vai de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

9. Lauku atbalsta dienests līdz 2011.gada 1.decembrim:

9.1. apkopo iesniegtos dokumentus;

9.2. Pārtikas un veterinārā dienesta datubāzē pārbauda pretendenta atbilstību atzīta vai reģistrēta uzņēmuma statusam Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā;

9.3. pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un triju mēnešu laikā izmaksā atbalstu, nepārsniedzot piešķirto finansējumu un proporcionāli samazinot izmaksājamā atbalsta apmēru.

IV. Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā

10. Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā paredzēts 2100 latu apmērā Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam vai atzītam pārtikas aprites uzņēmumam, kurš veic pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi produktam, kas iekļauts Eiropas Savienības Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu reģistrā vai Eiropas Savienības Garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un cilmes vietas nosaukumiem.

11. Lai saņemtu atbalstu, pretendents no 2011.gada 1.oktobra līdz 1.novembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

11.1. iesniegumu (tabula);

11.2. Komisijas regulas kopiju par Latvijā ražota produkta nosaukuma ierakstīšanu Eiropas Savienības Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu reģistrā vai Eiropas Savienības Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā;

11.3. uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību vai de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

12. Lauku atbalsta dienests līdz 2011.gada 1.decembrim apkopo šā pielikuma 11.punktā minētos dokumentus, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un triju mēnešu laikā izmaksā atbalstu, nepārsniedzot piešķirto finansējumu un proporcionāli samazinot izmaksājamā atbalsta apmēru.

Tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dalību pārtikas kvalitātes shēmā

Lauku atbalsta dienesta 

reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Pretendents 
 

(vārds, uzvārds)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Darbības veids 
Adrese 
Tālruņa numurs 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Lūdzu piešķirt atbalstu vienā no šādiem pasākumiem (nepieciešamo atzīmēt ar "x"):

 bioloģiskās lauksaimniecības shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam pārtikas aprites uzņēmumam, kurš veic bioloģisko produktu (izņemot biškopības produktus) pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi un bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijā ir sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi (izņemot bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju mājas apstākļos);

 bioloģiskās lauksaimniecības shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam pārtikas aprites uzņēmumam, kas veic bioloģisko produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi un bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijā ir sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi;

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam pārtikas aprites uzņēmumam, kas veic produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi (izņemot biškopības uzņēmumu);

 nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam pārtikas aprites uzņēmumam, kas veic produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi;

 aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam vai atzītam pārtikas aprites uzņēmumam, kurš veic pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi produktam, kas iekļauts Eiropas Savienības Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu reģistrā vai Eiropas Savienības Garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un cilmes vietas nosaukumiem.

Pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1.* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.105
Atbalsts lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai

(Pielikums grozīts ar MK 31.05.2011. noteikumiem Nr.422)

I. Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

1. Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā, sedzot apdrošināšanas polises iegādes izdevumus par kultūraugu un produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanu.

2. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358).

3. Atbalstu piešķir 50 procentu apmērā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem starp apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas ņēmējiem: ne vairāk kā 25 latus par vienu vienību (hektāru vai liellopu vienību), par kartupeļiem un dārzeņiem – ne vairāk kā 50 latu par hektāru, par augļu kokiem un ogulājiem – ne vairāk kā 150 latu par hektāru.

4. Apdrošināšanas ņēmējs, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu, var saņemt atbalstu par apdrošināšanas polises faktiskajiem izdevumiem 2011.gadā.

5. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2011.gada 30.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

5.1. iesniegumu (1.tabula);

5.2. apdrošināšanas polises kopiju;

5.3. apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas;

5.4. samaksu apliecinošu dokumentu kopijas.

1.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai apdrošināšanas polises iegādes izdevumu segšanai

Lauku atbalsta dienesta _____________________ reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Adrese 
Tālruņa numurs, e-pasta adrese 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Lūdzu izmaksāt atbalstu par apdrošināšanas prēmiju 50 procentu apmērā no noslēgtā apdrošināšanas līguma Nr.____________ summas ________________________ latu apmērā.

 

(apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)

Iesniegumam pievienoju:

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

Atbalsta pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6. Lauku atbalsta dienests, aprēķinot atbalsta apmēru par lauksaimniecības dzīvnieku, ņem vērā šā pielikuma 2.tabulā minētos datus.

2.tabula

Liellopu vienības apdrošināšanas apmēra aprēķināšana

Nr.p.k.

Dzīvnieku suga, dzimuma un vecuma grupa

Pārrēķināšanas koeficients nosacītajās liellopu vienībās

1.Slaucama govs, zīdītājgovs

1,000

2.Jaunlops līdz 12 mēn.

0,400

3.Jaunlops no 12 mēn. līdz 24 mēn.

0,700

4.Bullis no 24 mēn.

1,000

5.Tele no 24 mēn.

0,800

6.Citas govis (jebkura vecuma)

0,800

7.Piena sivēns

0,027

8.Vaislas kuilis vai sivēnmāte

0,500

9.Citas cūkas

0,300

10.Kaza (jebkura vecuma)

0,100

11.Aita (jebkura vecuma)

0,100

12.Zirgu dzimtas dzīvnieks

0,800

13.Trusis

0,020

14.Šinšilla

0,008

15.Lapsa

0,056

16.Nutrija

0,059

17.Ūdele

0,022

18.Staltbriedis

0,606

19.Dambriedis

0,437

20.Muflons

0,369

21.Tītars

0,069

22.Zoss

0,059

23.Pīle

0,039

24.Fazāns

0,018

25.Paipala

0,004

26.Strauss

0,350

27.Dējējvista

0,014

28.Broilers

0,007

29.Bišu saime

0,133

7. Lauku atbalsta dienests neveic pārbaudi saimniecībā.

II. Atbalsts dalībai lauksaimniecības risku fondā

8. Atbalsta mērķis ir mazināt ražošanas risku augkopībā, iesaistot lauksaimniekus par dalībniekiem lauksaimniecības risku fondā.

9. Lauksaimniecības risku fonda dalībniekiem saskaņā ar normatīvajos aktos par lauksaimniecības risku fondu noteikto kārtību Lauku atbalsta dienests atmaksā līdz 80 procentiem no fondā faktiski iemaksātajiem naudas līdzekļiem.

10. Pieteikšanās šā atbalsta saņemšanai notiek vienlaikus ar pieteikšanos dalībai lauksaimniecības risku fondā, tāpēc pretendentam nav papildus jāvēršas Lauku atbalsta dienestā.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.105
Atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā

(Pielikums grozīts ar MK 31.05.2011. noteikumiem Nr.422)

I. Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem

1. Atbalsta mērķis ir veicināt racionālas un efektīvas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību, samazinot produkcijas ražošanas izmaksas un ieviešot modernas ražošanas tehnoloģijas.

2. Atbalstu var saņemt pretendents, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu un kas ir saņēmis ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu investīcijām jaunu un rekonstruējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai, to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei un lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei.

3. Šā pielikuma 2.punktā minēto atbalstu nepiešķir par:

3.1. traktortehnikas, piekabju un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādi;

3.2. atsevišķu iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma iegādi, ja tā nav saistīta ar lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecības vai rekonstrukcijas projektu;

3.3. aizdevumiem, ko izsniegusi valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" saistībā ar Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmu;

3.4. aizdevumiem, ko izsniegusi valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" saistībā ar Lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kreditēšanas programmu.

4. Atbalsts sedz daļu no faktiski samaksātās ilgtermiņa vai finanšu līzinga procentu gada summas. Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz trīs procentu gada kredītlikmi vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par trim procentiem. Maksimālā atbalsta summa vienam atbalsta saņēmējam nepārsniedz 40 000 latu.

5. Ilgtermiņa investīcijām kopējā atbalsta intensitāte nepārsniedz 40 procentus no investīciju attaisnoto izdevumu summas un 50 procentus, ja saimnieciskās darbības veicējs atrodas mazāk labvēlīgā apgabalā saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2005.gada 21.oktobris, Nr. L 277). Atbalsta intensitāti palielina par 10 procentiem, ja investīciju īsteno jaunais lauksaimnieks.

6. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2011.gada 1.martam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

6.1. iesniegumu (1.tabula);

6.2. kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju;

6.3. grozītā kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma nosacījumi;

6.4. kredītiestādes vai finanšu līzinga devēja izziņu par 2010.gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem latos. Ja norādīta mainīgā procentu likme, izziņā norāda gada vidējo procentu likmi;

6.5. kredītlīdzekļu vai finanšu līzinga darījumu apliecinošu dokumentu kopijas – pirkuma vai uzņēmuma (būvniecības līgumu) līgumus un ar tiem saistītās maksājumu dokumentu kopijas (ja pirkums izdarīts vai pakalpojums sniegts bez rakstiska līguma, iesniedzamas maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas);

6.6. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas par būvēm (jaunbūvēm – par zemi, uz kuras atrodas būve), lauksaimniecībā izmantojamo zemi vai pretendenta apliecinājumu par to, ka tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums iesnieguma iesniegšanas dienā ir pretendenta īpašums, ilgtermiņa nomas līguma kopiju vai finanšu līzinga līguma kopiju, kur paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums paliek pretendenta īpašumā. Pretendents iesniegumam (1.tabula) var pievienot lūgumu Lauku atbalsta dienestam minēto dokumentu kopijas iegūt no atbildīgajām iestādēm.

7. Ja šā pielikuma 6.punktā minētie apliecinošie dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, tos atkārtoti neiesniedz.

1.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai kredītprocentu daļējai dzēšanai

Lauku atbalsta dienesta ________________________ reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

1.daļa

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds vai

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)

Tālruņa numurs
Adrese
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Lūdzu piešķirt valsts atbalstu kredītprocentu daļējai kompensēšanai par 2010.gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem par šādiem objektiem:

Nr.
p.
k.

Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums, lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Iegādes gads

Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) (lati)

Saņemtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs

Izlietotā kredīta (finanšu līzinga) summa (lati)

Kredīta (finanšu līzinga) procentu likme (%) 2010.gadā

Samaksātā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa 2010.gadā (izziņa) (lati)

Izmaksājamais atbalsts

procentu likme

summa (lati)

līguma numurs, gads

summa (lati)

Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums

1.

2.

3.

Kopā
Būves

1.

2.

3.

Kopā
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
Pavisam kopā

Apliecinu, ka visas iesniegumā minētās būves, tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums un lauksaimniecībā izmantojamā zeme:

1) atrodas manā īpašumā, ilgtermiņa nomā vai finanšu līzingā un pēc līzinga perioda beigām paliks manā īpašumā. To apliecinu ar zemesgrāmatu apliecības kopiju (minēto dokumentu kopiju iegūšanai atbalsta pretendents var pilnvarot atbildīgo institūciju);

2) tiek izmantotas lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai.

Par minētajiem objektiem vēlos saņemt kredītprocentu daļēju kompensāciju arī turpmākos gadus līdz kredīta vai finanšu līzinga pilnīgai samaksai (vajadzīgo atzīmēt un, ja tiek izdarīta atzīme lodziņā "Jā", aizpildīt iesnieguma 2.daļu):

2.daļa

Provizoriskā kredītprocentu maksājumu summa 2011.gadā

Nr.
p.
k.

Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums, lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) (lati)

Piešķirtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs

Provizoriskā kredīta (finanšu līzinga) procentu likme 2011.gadā

Provizoriskā maksājamā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa 2011.gadā (lati)

līguma numurs, gads

summa (lati)

Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.
2.
3.
Kopā
Būves
1.
2.
3.
Kopā
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
Pavisam kopā

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pielikumā pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem.

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Izmaksājamā atbalsta kopsumma latos _________________________***

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Ja kopsumma pēc iesnieguma pieņemšanas un izvērtēšanas neatbilst pretendenta pieprasītajai atbalsta summai, veikt pārrēķinu un paskaidrot.

II. Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

8. Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību racionālu un efektīvu attīstību, samazināt ražošanas izmaksas un ieviest modernas ražošanas tehnoloģijas.

9. Atbalstu īstermiņa (ne ilgāk par 12 mēnešiem) kredīta un faktoringa kredītprocentu dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām piešķir saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379).

10. Normatīvajos aktos par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstību noteiktajā kārtībā atbalstu ilgtermiņa vai finanšu līzinga kredītprocentu dzēšanai var saņemt atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas ir saņēmušas ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu investīcijām jaunu un rekonstruējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei.

11. Šā pielikuma 10.punktā minēto atbalstu nepiešķir par:

11.1. traktortehnikas, piekabju un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādi;

11.2. atsevišķu iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma iegādi, ja tā nav saistīta ar lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecības vai rekonstrukcijas projektu.

12. Atbalsts sedz daļu no faktiski samaksātās ilgtermiņa, īstermiņa kredīta, finanšu līzinga vai faktoringa procentu gada summas. Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz trīs procentu gada kredītlikmi vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par trim procentiem. Maksimālā atbalsta summa vienam atbalsta saņēmējam nepārsniedz 130 000 latu gadā.

13. Kopējā atbalsta intensitāte par ilgtermiņa investīcijām nepārsniedz 40 procentus no investīciju attaisnoto izdevumu summas un 50 procentus, ja saimnieciskās darbības veicējs atrodas mazāk labvēlīgā apgabalā saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2005.gada 21.oktobris, Nr. L 277).

14. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2011.gada 1.maijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

14.1. iesniegumu (2.tabula);

14.2. kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju;

14.3. grozītā kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma nosacījumi;

14.4. kredītiestādes vai finanšu līzinga devēja izziņu par 2010.gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem latos. Ja norādīta mainīgā procentu likme, izziņā norāda gada vidējo procentu likmi;

14.5. kredītlīdzekļu vai finanšu līzinga darījumu apliecinošu dokumentu kopijas – pirkuma vai uzņēmuma (būvniecības līgumu) līgumus un ar tiem saistītās maksājumu dokumentu kopijas (ja pirkums izdarīts vai pakalpojums sniegts bez rakstiska līguma, iesniedzamas maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas);

14.6. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas par būvēm (jaunbūvēm – par zemi, uz kuras atrodas būve) vai pretendenta apliecinājumu par to, ka tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums iesnieguma iesniegšanas dienā ir pretendenta īpašums, ilgtermiņa nomas līguma kopiju vai finanšu līzinga līguma kopiju, kur paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums paliek pretendenta īpašumā. Pretendents iesniegumam (2.tabula) var pievienot lūgumu Lauku atbalsta dienestam minēto dokumentu kopijas iegūt no atbildīgajām iestādēm.

15. Ja šā pielikuma 14.punktā minētie apliecinošie dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, tos atkārtoti neiesniedz.

2.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai ilgtermiņa kredītprocentu daļējai dzēšanai

Lauku atbalsta dienesta ________________________ reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

1.daļa

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds vai

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)

Tālruņa numurs
Adrese
Norēķinu rekvizīti

(IBAN konta numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Lūdzu piešķirt valsts atbalstu kredītprocentu daļējai kompensēšanai par 2010.gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem par šādiem objektiem:

Nr.
p.
k.

Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums

Iegādes gads

Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) (lati)

Saņemtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs

Izlietotā kredīta (finanšu līzinga) summa (lati)

Kredīta (finanšu līzinga) procentu likme (%) 2010.gadā

Samaksātā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa 2010.gadā (izziņa) (lati)

Izmaksājamais atbalsts

procentu likme

summa (lati)

līguma numurs, gads

summa (lati)

Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums

1.

2.

3.

Kopā
Būves

1.

2.

3.

Kopā
Pavisam kopā

Apliecinu, ka visas iesniegumā minētās būves, tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums atrodas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā, ilgtermiņa nomā vai finanšu līzingā un pēc līzinga perioda beigām paliks lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā. To apliecinu ar zemesgrāmatu apliecības kopiju (minēto dokumentu kopiju iegūšanai atbalsta pretendents var pilnvarot atbildīgo institūciju).

Par minētajiem objektiem vēlos saņemt kredītprocentu daļēju kompensāciju arī turpmākos gadus līdz kredīta vai finanšu līzinga pilnīgai samaksai (vajadzīgo atzīmēt un, ja tiek izdarīta atzīme lodziņā "Jā", aizpildīt iesnieguma 2.daļu):

2.daļa

Provizoriskā kredītprocentu maksājumu summa 2011.gadā

Nr.
p.
k.

Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums

Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) (lati)

Piešķirtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs

Provizoriskā kredīta (finanšu līzinga) procentu likme 2011.gadā

Provizoriskā maksājamā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa 2011.gadā (lati)

līguma numurs, gads

summa (lati)

Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.
2.
3.
Kopā
Būves
1.
2.
3.
Kopā
Pavisam kopā

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pielikumā pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem.

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Izmaksājamā atbalsta kopsumma latos _________________________***

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Ja kopsumma pēc iesnieguma pieņemšanas un izvērtēšanas neatbilst pretendenta pieprasītajai atbalsta summai, veikt pārrēķinu un paskaidrot.

16. Lai saņemtu atbalstu īstermiņa kredīta un faktoringa kredītprocentu dzēšanai, atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības līdz 2011.gada 1.maijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

16.1. iesniegumu (3.tabula);

16.2. kredītlīguma vai faktoringa līguma kopiju;

16.3. kredītiestādes vai faktoringa devēja izziņu par 2010.gadā un 2011.gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem latos. Ja norādīta mainīgā procentu likme, izziņā norāda gada vidējo procentu likmi;

16.4. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības valdes izziņu par kredītlīnijas izmantošanas mērķi;

16.5. uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību vai de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

17. Lauku atbalsta dienests atbalstu īstermiņa kredīta un faktoringa kredītprocentu dzēšanai atbilstīgajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām aprēķina par laikposmā no iepriekšējā gada 1.marta līdz kārtējā gada 1.martam izmantotā īstermiņa kredīta un faktoringa kredītprocentiem.

3.tabula

Iesniegums par atbalsta saņemšanai īstermiņa (ne ilgāk par 12 mēnešiem) kredītprocentu dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Lauku atbalsta dienesta ________________________ reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds vai

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Tālruņa numurs
Adrese
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Lūdzu piešķirt atbalstu kredīta procentu daļējai dzēšanai _____________ procentu apmērā un summu ____________________latu apmērā.

Ziņas par kooperatīvo sabiedrību:

1. Darbības veids
2. Reģistrācijas laiks, vieta
3. Kooperatīvās sabiedrības vadītājs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs)

4. Iepriekšējā gadā saņemtā atbalsta apmērs (lati)
Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

18. Ja iesniegumos norādītais izmaksājamā atbalsta apmērs pārsniedz pasākumam piešķirto finansējumu, izmaksājamo valsts atbalstu proporcionāli samazina tiem pretendentiem, kuru iesniegumos pieprasītais finansējums pārsniedz 40 000 latu.

III. Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai piena pārstrādes uzņēmumiem

19. Atbalsta mērķis ir veicināt racionālas un efektīvas piena pārstrādes attīstību, samazinot produkcijas ražošanas izmaksas un modernizējot ražošanas tehnoloģiju.

20. Atbalstu var saņemt piena pārstrādes uzņēmums, kam ir piešķirts ilgtermiņa kredīts vai finanšu līzings investīcijām jaunu un rekonstruējamu piena pārstrādes būvju būvniecībai un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (tai skaitā programmatūras) iegādei.

21. Atbalstu ilgtermiņa kredīta vai finanšu līzinga kredītprocentu dzēšanai piešķir saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379).

22. Šā pielikuma 20.punktā minēto atbalstu nepiešķir par transportlīdzekļu, piekabju, puspiekabju un to aprīkojuma iegādi.

23. Atbalsts sedz daļu no faktiski samaksātās ilgtermiņa kredīta vai finanšu līzinga procentu gada summas. Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz trīs procentu gada kredītlikmi vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par trim procentiem. Maksimālā atbalsta summa vienam atbalsta saņēmējam nepārsniedz 130 000 latu gadā.

24. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2011.gada 30.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

24.1. iesniegumu (4.tabula);

24.2. kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju;

24.3. grozītā kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma nosacījumi;

24.4. kredītiestādes vai finanšu līzinga devēja izziņu par 2010.gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem latos. Ja norādīta mainīgā procentu likme, izziņā norāda gada vidējo procentu likmi;

24.5. kredītlīdzekļu vai finanšu līzinga darījumu apliecinošu dokumentu kopijas – pirkuma vai uzņēmuma (būvniecības līgumu) līgumus un ar tiem saistītās maksājumu dokumentu kopijas (ja pirkums izdarīts vai pakalpojums sniegts bez rakstiska līguma, iesniedzamas maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas);

24.6. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas par būvēm (jaunbūvēm – par zemi, uz kuras atrodas būve) vai pretendenta apliecinājumu par to, ka tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums iesnieguma iesniegšanas dienā ir pretendenta īpašums, ilgtermiņa nomas līguma kopiju vai finanšu līzinga līguma kopiju, kur paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums paliek pretendenta īpašumā. Pretendents iesniegumam (4.tabula) var pievienot lūgumu Lauku atbalsta dienestam minēto dokumentu kopijas iegūt no atbildīgajām iestādēm;

24.7. uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību vai de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

25. Ja šā pielikuma 24.punktā minētie apliecinošie dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, tos atkārtoti neiesniedz.

4.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai ilgtermiņa kredītprocentu daļējai dzēšanai

Lauku atbalsta dienesta _________________ reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

1.daļa

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds vai

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)

Tālruņa numurs
Adrese
Norēķinu rekvizīti

(IBAN konta numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Lūdzu piešķirt valsts atbalstu kredītprocentu daļējai kompensēšanai par 2010.gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem par šādiem objektiem:

Nr.
p.
k.

Piena pārstrādes būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums

Iegādes gads

Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) (lati)

Saņemtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs

Izlietotā kredīta (finanšu līzinga) summa (lati)

Kredīta (finanšu līzinga) procentu likme (%) 2010.gadā

Samaksātā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa 2010.gadā (izziņa) (lati)

Izmaksājamais atbalsts

procentu likme

summa (lati)

līguma numurs, gads

summa (lati)

Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums

1.

2.

3.

Kopā
Būves

1.

2.

3.

Kopā
Pavisam kopā

Apliecinu, ka visas iesniegumā minētās būves, tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums atrodas piena pārstrādes uzņēmuma īpašumā, ilgtermiņa nomā vai finanšu līzingā un pēc līzinga perioda beigām paliks piena pārstrādes uzņēmuma īpašumā. To apliecinu ar zemesgrāmatu apliecības kopiju (minēto dokumentu kopiju iegūšanai atbalsta pretendents var pilnvarot atbildīgo institūciju).

Par minētajiem objektiem vēlos saņemt kredītprocentu daļēju kompensāciju arī turpmākos gadus līdz kredīta vai finanšu līzinga pilnīgai samaksai (vajadzīgo atzīmēt un, ja tiek izdarīta atzīme lodziņā "Jā", aizpildīt iesnieguma 2.daļu):

2.daļa

Provizoriskā kredītprocentu maksājumu summa 2011.gadā

Nr.
p.
k.

Piena pārstrādes būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums

Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) (lati)

Piešķirtā kredīta (finanšu līzinga) apmērs

Provizoriskā kredīta (finanšu līzinga) procentu likme 2011.gadā

Provizoriskā maksājamā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa 2011.gadā (lati)

līguma numurs, gads

summa (lati)

Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.
2.
3.
Kopā
Būves
1.
2.
3.
Kopā
Pavisam kopā

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pielikumā pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem.

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Izmaksājamā atbalsta kopsumma latos _________________________***

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Ja kopsumma pēc iesnieguma pieņemšanas un izvērtēšanas neatbilst pretendenta pieprasītajai atbalsta summai, veikt pārrēķinu un paskaidrot.

26. Ja iesniegumos norādītais izmaksājamā atbalsta apmērs pārsniedz pasākumam piešķirto finansējumu, izmaksājamo valsts atbalstu proporcionāli samazina tiem pretendentiem, kuru iesniegumos pieprasītais kopējais finansējums pārsniedz 40 000 latu gadā.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 105Pieņemts: 01.02.2011.Stājas spēkā: 16.02.2011.Zaudē spēku: 08.03.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 15.02.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
225778
{"selected":{"value":"17.12.2011","content":"<font class='s-1'>17.12.2011.-07.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.12.2011","iso_value":"2011\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2011.-07.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.10.2011","iso_value":"2011\/10\/13","content":"<font class='s-1'>13.10.2011.-16.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.06.2011","iso_value":"2011\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2011.-12.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.02.2011","iso_value":"2011\/02\/16","content":"<font class='s-1'>16.02.2011.-08.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.12.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)