Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.93

Rīgā 2011.gada 1.februārī (prot. Nr.7 16.§)
Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 54.panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību, tehniskās prasības speciālo radiolīdzekļu darbībai un elektromagnētiskā izstarojuma ierobežošanai, objektus un gadījumus, kuros valsts aizsardzības un drošības vajadzībām var izmantot speciālos radiolīdzekļus nevēlamu radiosakaru pārtraukšanai.

II. Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas pamatprasības un kārtība

2. Speciālo radiolīdzekļu izmantošana nedrīkst apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību un radīt personām materiālu kaitējumu.

3. Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas apjoms un intensitāte nevēlamu radiosakaru pārtraukšanai nedrīkst pārsniegt attiecīgajam valsts drošības apdraudējuma veidam un bīstamības pakāpei nepieciešamo apmēru.

4. Speciālo radiolīdzekļu izmantošana var būt īslaicīga (uz laiku līdz trim diennaktīm) vai pastāvīga.

(Grozīts ar MK 12.03.2019. noteikumiem Nr. 110)

5. Īslaicīgu speciālo radiolīdzekļu izmantošanu nosaka un par to atbild:

5.1. valsts drošības iestādes (Satversmes aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Valsts drošības dienests) un Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija – lai nodrošinātu augsta ranga amatpersonu drošību ierobežotās pasākumu norises vietās, eskortēšanas maršrutos vai citās nepieciešamajās vietās un novērstu terorisma vai diversijas aktus, kā arī lai nodrošinātu drošību tādu pasākumu norises vietās, kuros nepieciešams paaugstināts drošības līmenis;

5.2. Nacionālie bruņotie spēki – lai nodrošinātu valsts aizsardzības objektu drošību un aizsardzību, lai veiktu personālsastāva apmācību un organizētu treniņus, lai testētu speciālos radiolīdzekļus militārajos poligonos un īslaicīgi izveidotajās mācību vietās, kā arī lai izmantotu tos speciālo operāciju veikšanai un valsts apdraudējuma situācijas novēršanai un pārvarēšanai.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 391 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.03.2019. noteikumiem Nr. 110; MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 568)  

5.1 Īslaicīgu speciālā radiolīdzekļa izmantošanu pasākumā, kurā nepieciešams paaugstināts drošības līmenis, organizē tā, lai tas radītu pēc iespējas mazāk radiotraucējumu ārpus pasākuma norises vietas. Pirms speciālā radiolīdzekļa izmantošanas valsts drošības iestādes un Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija izvērtē pasākuma norises nodrošināšanai nepieciešamo speciālā radiolīdzekļa izmantošanas laiku un izvietojumu pasākuma norises vietā, kā arī nepieciešamos speciālā radiolīdzekļa tehniskos parametrus (frekvenču josla, signāla jaudas līmenis).

(MK 12.03.2019. noteikumu Nr. 110 redakcijā)

6. Pastāvīga speciālo radiolīdzekļu izmantošana atļauta ieslodzījuma vietās un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās. To nodrošina attiecīgi Ieslodzījuma vietu pārvalde vai Valsts policija pēc tam, kad valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" saņemts pozitīvs atzinums par elektromagnētiskās saderības novērtēšanu speciālā radiolīdzekļa izmantošanai (turpmāk – atzinums).

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.379)

7. Pastāvīga speciālā radiolīdzekļa izmantošana nedrīkst radīt kaitīgus radiotraucējumus ārpus ieslodzījuma vietām un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietām.

8. Pastāvīga speciālā radiolīdzekļa izmantošana nedrīkst radīt kaitīgus radiotraucējumus ārpus frekvenču joslām, kurās ir atļauta speciālā radiolīdzekļa darbība.

9. Lai saņemtu atzinumu speciālā radiolīdzekļa izmantošanai, valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" iesniedz atzinuma pieprasījumu (turpmāk – pieprasījums). Pieprasījumam pievieno:

9.1. rīkojuma norakstu vai citu dokumentu par amatpersonu, kura ir atbildīga par speciālā radiolīdzekļa izmantošanu;

9.2. pilnvaru (ja jautājumus kārto pilnvarotā persona);

9.3. informāciju par speciālā radiolīdzekļa veidu, tipu, modeli, komplektāciju un izgatavotāju;

9.4. informāciju par plānoto darba frekvenču joslu;

9.5. speciālā radiolīdzekļa un tā izmantošanas vietas aprakstu;

9.6. informāciju par plānoto speciālā radiolīdzekļa izstarotās jaudas līmeni;

9.7. informāciju par antenas maksimālā izstarojuma azimutu;

9.8. informāciju par virziena diagrammas galvenā maksimuma platumu horizontālajā un vertikālajā plaknē –3 dB līmenī;

9.9. informāciju par plānoto datumu, kurā tiks uzsākta speciālā radiolīdzekļa izmantošana;

9.10. ražotāja noteiktos speciālā radiolīdzekļa uzstādīšanas un izmantošanas nosacījumus un darbības aprakstu;

9.11. informāciju par jaudas regulēšanas diapazonu, ja jauda ir regulējama;

9.12. informāciju par ārpusjoslas izstarojumu līmeni;

9.13. informāciju par normatīvajiem aktiem un tehniskajām specifikācijām, kurās noteiktajām prasībām atbilst speciālais radiolīdzeklis un saskaņā ar kurām veikti speciālā radiolīdzekļa parametru mērījumi;

9.14. pēc valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pieprasījuma – citu informāciju, kas saistīta ar speciālā radiolīdzekļa izmantošanu.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr. 379; MK 12.03.2019. noteikumiem Nr. 110)

10. Par pieprasījumā iekļauto tehnisko parametru atbilstību šo noteikumu prasībām atbild pieprasījuma iesniedzējs.

11. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izskata pieprasījumu 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Šo termiņu var pagarināt, rakstiski informējot pieprasījuma iesniedzēju par pieprasījuma izskatīšanas termiņa pagarinājuma iemesliem.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.379)

12. Izskatot pieprasījumu, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" veic atzinuma sniegšanai nepieciešamos elektromagnētiskās saderības mērījumus.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.379)

13. Pirms atzinuma saņemšanas speciālo radiolīdzekli atļauts ieslēgt tikai mērījumu veikšanai pēc valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pieprasījuma.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.379)

14. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izskata pieprasījumu, izvērtē elektromagnētiskās saderības mērījumu rezultātus un, ja elektromagnētiskās saderības nosacījumi ir izpildīti, sniedz pozitīvu atzinumu. Ja konstatētas nepilnības, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" atsaka speciālā radiolīdzekļa izmantošanas uzsākšanu līdz nepilnību novēršanai.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.379)

15. Pēc speciālā radiolīdzekļa izmantošanas uzsākšanas valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari", ja nepieciešams, veic atkārtotus elektromagnētiskās saderības mērījumus.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.379)

16. Pieprasījuma izskatīšana un elektromagnētiskās saderības pārbaudes un mērījumi ir valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" maksas pakalpojumi.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.379)

17. Pēc pozitīva atzinuma sniegšanas valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" par to rakstiski paziņo atzinumā minētajās frekvenču joslās strādājošajiem publisko elektronisko sakaru tīklu operatoriem, norādot speciālā radiolīdzekļa izmantošanas vietu un atļautās frekvenču joslas.

(MK 12.03.2019. noteikumu Nr. 110 redakcijā)

18. Par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas atbilstību šo noteikumu prasībām atbild attiecīgi Ieslodzījuma vietu pārvalde vai Valsts policija.

19. Speciālā radiolīdzekļa izmantošanu pārtrauc, ja:

19.1. nav izpildītas šo noteikumu 2., 7. vai 8.punktā minētās prasības;

19.2. nav izpildītas šo noteikumu III nodaļā minētās prasības.

20. Ja valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari", pārbaudot pieteikumu par kaitīgajiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā vai citu radiosakaru darbībā ārpus ieslodzījuma vietām vai Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietām, konstatē, ka radiotraucējumu avots ir speciālais radiolīdzeklis, tā pieņem lēmumu par speciālā radiolīdzekļa darbības pārtraukšanu līdz radiotraucējumu novēršanai.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.379)

21. Ja radiosakari tiek ierobežoti, Ieslodzījuma vietu pārvalde vai Valsts policija nodrošina, lai attiecīgajā teritorijā tiktu izvietota attiecīga paskaidrojoša informācija.

III. Tehniskās prasības pastāvīgai speciālo radiolīdzekļu darbībai

22. Pastāvīgu speciālo radiolīdzekļu izmantošanu drīkst noteikt tikai šajā punktā minētajās frekvenču joslās, un speciālo radiolīdzekļu radītais traucējošā signāla jaudas līmenis (PSRL), mērot ar 0 dBi pastiprinājuma antenu un savienojošo kabeli ar 0 dB vājinājumu, ārpus ieslodzījuma vietas un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas teritorijas nedrīkst pārsniegt šādas vērtības:

 

Nr. 
p. k.

Radiosakaru sistēma

Frekvenču joslas (MHz)

PSRL (dBm)

Mērījumu josla (MHz)

1.

IMT

460–467,5

–105

1,25

2.

GSM

921–925

925–960

1805–1880

–106

0,2

3.

LTE/UMTS

791–821

925–960

1805–1880

2110–2170

–110

5

4.

DECT

1880–1900

–95

1,2

5.

IMT

2300–2370

–110

5

6.

RLAN

2400–2483,5

–95

20

7.

IMT

2570–2690

–110

5

8.

BWA/IMT

3400–3800

–110

5

9.

RLAN

5150–5350

5470–5725

–93

20

(MK 12.03.2019. noteikumu Nr. 110 redakcijā)

23. Ja šo noteikumu 22.punktā minētajās frekvenču joslās darbojas vairākas radiosakaru sistēmas, piemēro izmantotajām radiosakaru sistēmām atbilstošu PSRL vērtību ar augstākām prasībām.

24. Speciālā radiolīdzekļa jaudas līmenis ārpus frekvenču joslām, kurās paredzēta speciālā radiolīdzekļa darbība, nedrīkst pārsniegt šādas normas:

Nr. 
p. k.

Frekvences, kurās veic mērījumus

Maksimāli pieļaujamā jauda

Mērījumu josla

1.

30 MHz līdz 1000 MHz

–36 dBm

100 kHz

2.

1 GHz līdz F x 5, kur F ir speciālā radiolīdzekļa augstākā frekvence, kurā paredzēta tā darbība

–30 dBm

1 MHz

(MK 12.03.2019. noteikumu Nr. 110 redakcijā)

25. Traucējumu spriegumam uz speciālā radiolīdzekļa līdzstrāvas barošanas spailēm (piemēro, ja barošanas kabeļa garums pārsniedz trīs metrus) un maiņstrāvas barošanas spailēm jāatbilst šādām normām:

Nr. 
p. k.

Frekvences, kurās veic mērījumus

Maksimāli pieļaujamais kvazigalotnes līmenis dB (μV)

Maksimāli pieļaujamais vidējais līmenis dB (μV)

Mērījumu josla (kHz)

1.

0,15–0,5 MHz

66–56
(līmenis samazinās lineāri, logaritmiski palielinoties frekvencei)

56–46
(līmenis samazinās lineāri, logaritmiski palielinoties frekvencei)

9

2.

0,5–5 MHz

56

46

9

3.

5–30 MHz

60

50

9

(MK 12.03.2019. noteikumu Nr. 110 redakcijā)

26. Speciālā radiolīdzekļa izstarojumiem frekvencēs no 30 MHz līdz 6 GHz (izņemot frekvences, kurās paredzēta speciālā radiolīdzekļa darbība) 10 m (30–1000 MHz) un 3 m (1–6 GHz) attālumā jāatbilst šādām normām:

Nr. 
p. k.

Frekvences, kurās veic mērījumus

Maksimāli pieļaujamais kvazigalotnes līmenis dB (μV/m)

Maksimāli pieļaujamais vidējais līmenis dB (μV/m)

Maksimāli pieļaujamais galotnes līmenis
dB (μV/m)

Mērījumu josla (kHz)

1.

30–230 MHz

30

120

2.

230–1000 MHz

37

120

3.

1–3 GHz

50

70

1000

4.

3–6 GHz

54

74

1000


Piezīme. Ja speciālā radiolīdzekļa raidītāja frekvence ir zemāka par  500 MHz, mērījumus veic tikai līdz 2 GHz frekvencei. Ja speciālā radiolīdzekļa raidītāja frekvence ir zemāka par  1 GHz, mērījumus veic tikai līdz 5 GHz frekvencei. Ja speciālā radiolīdzekļa raidītāja frekvence (F) ir augstāka par 1 GHz, mērījumus veic tikai līdz F x 5 GHz vai 6 GHz frekvencei.

(MK 12.03.2019. noteikumu Nr. 110 redakcijā)

27. Speciālā radiolīdzekļa atbilstību šo noteikumu 24., 25. un 26.punktā minētajām prasībām novērtē, veicot pārbaudes saskaņā ar metodiku, kas atbilst Starptautiskās telesakaru savienības (ITU) vai Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) rekomendācijām vai Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komitejas (CENELEC) standartiem.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr. 379; MK 12.03.2019. noteikumiem Nr. 110)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 93Pieņemts: 01.02.2011.Stājas spēkā: 04.02.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 03.02.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
225274
{"selected":{"value":"28.08.2021","content":"<font class='s-1'>28.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.08.2021","iso_value":"2021\/08\/28","content":"<font class='s-1'>28.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.03.2019","iso_value":"2019\/03\/15","content":"<font class='s-1'>15.03.2019.-27.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2017","iso_value":"2017\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2017.-14.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.07.2013","iso_value":"2013\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2013.-06.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.02.2011","iso_value":"2011\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2011.-12.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.08.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)