Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumus Nr. 905 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1236

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 72.§)
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis

(Noteikumu nosaukums MK 04.12.2012. noteikumu Nr.828 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 6.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" (turpmāk – direkcija) sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību, kā arī tarifu korekcijas gadījumus un kārtību.

(MK 05.07.2011. noteikumu Nr.539 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.828)

2. Direkcija publiskos maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Par direkcijas sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem norēķinās 15 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas.

4. Ja saskaņā ar šo noteikumu pielikuma 2.nodaļā ietverto cenrādi radiofrekvenču spektra lietotājam pirmajā mēnesī aprēķinātā kopējā maksa par visiem radioiekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem par vairāk nekā 20 % pārsniedz kopējo maksu, kas par tādiem pašiem pakalpojumiem aprēķināta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.259 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību", šo noteikumu pielikuma 2.nodaļā norādīto maksu par attiecīgajiem radioiekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem, kas fiksēti uz 2011.gada 1.janvāri, piemēro pakāpeniski ar 20 % pieaugumu gadā attiecībā pret iepriekšējo gadu.

4.1 Ja direkcijas pārskata gada ieņēmumi no elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem pārsniedz ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, direkcija veic tarifu korekciju kopējai maksai par pārskata gada laikā sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem šīs starpības apmērā, sadalot to proporcionāli katram pakalpojumu saņēmējam pārskata gadā piemērotajai maksai par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem pret kopējiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu ieņēmumiem pārskata gadā. Pārskata gada tarifu korekciju direkcija aprēķina nākamajā pārskata gadā līdz direkcijas gada pārskata apstiprināšanas dienai, bet ne vēlāk kā līdz nākamā pārskata gada 31.jūlijam. Tarifu korekciju katram pakalpojuma saņēmējam direkcija veic pēc gada pārskata apstiprināšanas ieskaita veidā atbilstoši direkcijas prasījumiem par nākamajā pārskata gadā sniedzamajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu maksājumiem. Ja nākamajā pārskata gadā maksa par saņemtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem ir mazāka nekā pārskata gada tarifu korekcija attiecīgajam pakalpojuma saņēmējam, starpību atmaksā 10 dienu laikā pēc pakalpojuma saņēmēja iesnieguma saņemšanas. Tarifu korekciju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tk = P x R , kur
I
 

Tk – tarifu korekcija attiecīgajam pakalpojuma saņēmējam (latos);

P – elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu ieņēmumu pārsniegums pār elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu izmaksām pārskata gadā (latos);

R – pakalpojumu saņēmējam piemērotā maksa par saņemto elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu apjomu pārskata gadā (latos);

I – kopējie elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu ieņēmumi pārskata gadā (latos).
(MK 05.07.2011. noteikumu Nr.539 redakcijā)

4.2 Maksājumiem, kas veikti par 2011.gadā saņemtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem, šo noteikumu 4.1 punktā minēto tarifu korekciju sāk piemērot ar 2012.gadu.

(MK 05.07.2011. noteikumu Nr.539 redakcijā)

4.3 Pakalpojumu saņēmējam, kurš atbilst šo noteikumu 4.4 punktā minētajiem nosacījumiem, šo noteikumu pielikuma 2.9.apakšpunktā norādīto maksu par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem platjoslas mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam frekvenču joslā 450 MHz ≤ f ≤ 3000 MHz piemēro ar koeficientu, ko izsaka kā attiecību starp attiecīgajā frekvenču joslā un sakaru zonā uzstādīto (NBSU) un sakaru zonas platības aptveršanai nepieciešamo (NBS) bāzes staciju skaitu. Par šajā punktā noteikto bāzes staciju uzskata vienā adresē un šajā punktā noteiktajā frekvenču joslā strādājošu radioiekārtu. Piemērojot šajā punktā minēto koeficientu, maksu pakalpojuma saņēmējam nosaka, izmantojot šādu formulu:

Mp = IM x (NBSU/NBS), kur

Mp – attiecīgajam pakalpojuma saņēmējam noteiktā maksa;

IM – maksa mēnesī;

NBSU – uzstādīto bāzes staciju skaits;

NBS – nepieciešamais bāzes staciju skaits, kas tiek noteikts atbilstoši šādiem rādītājiem:

Frekvenču josla

Bāzes staciju skaits, NBS

Rīgas sakaru zona

Kurzemes sakaru zona

Vidzemes sakaru zona

Zemgales sakaru zona

Latgales sakaru zona

450,0–457,5 MHz 460,0–467,5 MHz

1

2

3

2

3

791–821 MHz/832–862 MHz

2

7

8

6

8

870,0–876,0 MHz/915,0–921,0 MHz

2

7

8

6

8

880,0–890,0 MHz/925,0–935,0 MHz

2

7

8

6

8

890,0–915,0 MHz/935,0–960,0 MHz

2

7

8

6

8

1710,0–1785,0 MHz/1805,0–1880,0 MHz

6

20

25

17

25

1900–1920 MHz

7

27

34

22

33

1920–1980 MHz/2110–2170 MHz

7

27

34

22

33

1980–2010 MHz/2170–2200 MHz

7

27

34

22

33

2010–2025 MHz

7

27

34

22

33

2300–2400 MHz

9

31

40

26

39

2500–2690 MHz

12

45

57

37

56

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.828 redakcijā)

4.4 Piemērojot šo noteikumu 4.3 punktā minēto koeficientu pakalpojuma saņēmējam, ievēro šādus nosacījumus:

4.4 1. koeficientu piemēro, sākot ar dienu, kad piešķirtas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības darbam attiecīgajā frekvenču joslā, bet ne ilgāk kā trīs gadus no attiecīgā termiņa sākuma;

4.4 2. sasniedzot sakaru zonas platības aptveršanai nepieciešamo bāzes staciju skaitu saskaņā ar šo noteikumu 4.3 punktu vai beidzoties triju gadu periodam kopš frekvenču joslas lietošanas tiesību piešķiršanas, maksu par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem piemēro pilnā apmērā atbilstoši šo noteikumu pielikuma 2.9.apakšpunktam.

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.828 redakcijā)

5. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumus Nr.259 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 50.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīvas 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva).

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs U.Augulis
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1236
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums MK 05.07.2011. noteikumu Nr.539 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.828)

1. Pieprasījumu izskatīšana radiofrekvences piešķīruma lietošanai un elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai

(vienreizējs maksājums pakalpojuma pieprasīšanas brīdī)

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Izcenojums (Ls)

1.1. Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai, pagaidu vai īstermiņa lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.1.1. privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls
1.1.1.1. uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai bāzes stacija vai radiosakaru tīkls

145,00

1.1.1.2. īstermiņa lietošanai bāzes stacija vai radiosakaru tīkls

25,00

1.1.2. publiskais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators

25,00

1.1.3. fiksēto radiosakaru radiolīnija radiolīnija

145,00

1.1.4. bezvadu piekļuves sakaru tīkls centrālās vai retranslācijas stacijas sektors

25,00

1.1.5. apraides radiostacijas
1.1.5.1. uzstādīšanai radiostacija

350,00

1.1.5.2. īstermiņa lietošanai radiostacija

25,00

1.1.6. jūras mobilo radiosakaru krasta radiostacija radiostacija

100,00

1.1.7. gaisa kuģniecības sauszemes radiostacija radiostacija

100,00

1.1.8. satelītsakaru Zemes stacija radiostacija

145,00

1.1.9. cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīkls radiostacija vai radiosakaru tīkls

145,00

1.1.10. speciālais radiolīdzeklis radiotīkls

145,00

1.2. Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai
1.2.1. privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bāzes stacija

5,00

1.2.2. publiskais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators

5,00

1.2.3. fiksēto radiosakaru radiolīnija radiolīnija

5,00

1.2.4. bezvadu piekļuves sakaru tīkls centrālās vai retranslācijas stacijas sektors

5,00

1.2.5. apraides radiostacija radiostacija

5,00

1.2.6. jūras mobilo radiosakaru radiostacija
1.2.6.1. kuģa radiostacija radiostaciju komplekss

15,00

1.2.6.2. krasta radiostacija radiostacija

20,00

1.2.6.3. kuģa GSM bāzes stacija bāzes stacija

20,00

1.2.7. gaisa mobilo radiosakaru radiostacija
1.2.7.1. gaisa kuģa radiostacija (gaisa kuģim, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām) radiostaciju komplekss

50,00

1.2.7.2. gaisa kuģa radiostacija (gaisa kuģim, kura pacelšanās masa ir 5,7 tonnas vai lielāka) radiostaciju komplekss

100,00

1.2.7.3. gaisa kuģa GSM bāzes stacija bāzes stacija

20,00

1.2.7.4. radioiekārta uz Zemes radiostacija

5,00

1.2.8. satelītsakaru Zemes stacija radiostacija

20,00

1.2.9. cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīkls radiostacija vai radiosakaru tīkls

20,00

1.2.10. INMARSAT galiekārtas aktivizēšana radiostacija

75,00

1.2.11. speciālais radiolīdzeklis radiotīkls

145,00

1.3. Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai
1.3.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums

5,00

1.4. Izplatījuma stacijas (satelīta) frekvences piešķīruma reģistrācija MIFR (galvenajā ITU frekvenču reģistrā)
1.4.1. priekšnotifikācija satelītsakaru tīkls

390,00

1.4.2. koordinācija satelītsakaru tīkls

390,00

1.4.3. notifikācija satelītsakaru tīkls

390,00

1.4.4. padziļinātās izpētes procedūra satelītsakaru tīkls

390,00

2. Radioiekārtu elektromagnētiskās saderības (EMS) nodrošināšana

(ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas darbības laikā)

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Izcenojums mēnesī (Ls)

2.1. EMS nodrošināšana radioiekārtai ar raidītāja izejas jaudu P
2.1.1. EMS nodrošināšana jūras mobilo radiosakaru vai gaisa mobilo radiosakaru stacionārai radiostacijai ar vienu radiokanālu, kuģa radiostacijai vai tāda gaisa kuģa radiostacijai, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām
2.1.1.1. P ≤ 0,001 kW radiostacija

0,23

2.1.1.2. 0,001 kW < P ≤ 0,005 kW radiostacija

0,46

2.1.1.3. 0,005 kW < P ≤ 0,03 kW radiostacija

0,91

2.1.1.4. 0,03 kW < P ≤ 0,3 kW radiostacija

1,37

2.1.1.5. 0,3 kW < P ≤ 1 kW radiostacija

1,82

2.1.1.6. P > 1 kW radiostacija

3,42

2.1.2. EMS nodrošināšana jūras mobilo radiosakaru vai gaisa mobilo radiosakaru stacionārai radiostacijai ar diviem vai trim radiokanāliem
2.1.2.1. P ≤ 0,001 kW radiostacija

0,46

2.1.2.2. 0,001 kW < P ≤ 0,005 kW radiostacija

0,91

2.1.2.3. 0,005 kW < P ≤ 0,03 kW radiostacija

1,82

2.1.2.4. 0,03 kW < P ≤ 0,3 kW radiostacija

2,73

2.1.2.5. 0,3 kW < P ≤ 1 kW radiostacija

3,64

2.1.2.6. P > 1 kW radiostacija

6,83

2.1.3. EMS nodrošināšana jūras mobilo radiosakaru vai gaisa mobilo radiosakaru stacionārai radiostacijai ar četriem radiokanāliem vai vairāk
2.1.3.1. P ≤ 0,001 kW radiostacija

0,91

2.1.3.2. 0,001 kW < P ≤ 0,005 kW radiostacija

1,82

2.1.3.3. 0,005 kW < P ≤ 0,03 kW radiostacija

3,64

2.1.3.4. 0,03 kW < P ≤ 0,3 kW radiostacija

5,46

2.1.3.5. 0,3 kW < P ≤ 1 kW radiostacija

7,29

2.1.3.6. P > 1 kW radiostacija

13,66

2.1.4. EMS nodrošināšana kuģa vai gaisa kuģa glābšanas līdzekļa avārijas radioraidītājam
2.1.4.1. P ≤ 0,001 kW radiostacija

0,11

2.1.4.2. 0,001 kW < P ≤ 0,005 kW radiostacija

0,23

2.1.4.3. 0,005 kW < P ≤ 0,03 kW radiostacija

0,46

2.1.4.4. 0,03 kW < P ≤ 0,3 kW radiostacija

0,68

2.1.4.5. 0,3 kW < P ≤ 1 kW radiostacija

0,91

2.1.4.6. P > 1 kW radiostacija

1,71

2.2. EMS nodrošināšana radiolokācijas radiostacijai (RLS) ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. [kW]
2.2.1. P ≤ 5 kW radiostacija

9,34

2.2.2. 5 kW < P ≤ 25 kW radiostacija

11,21

2.2.3. P > 25 kW radiostacija

14,02

2.3. EMS nodrošināšana apraides radiostacijai, apraides palīgdienesta un daudzpunktu daudzkanālu televīzijas izplatīšanas sistēmas radioiekārtai ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. [dBW]
2.3.1. ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf ≤ 0,5MHz (analogās televīzijas radiostacija, ekspluatācijā no 01.06.2010.)
2.3.1.1. e.r.p ≤ 14 radiostacija

7,74

2.3.1.2. 14 < e.r.p. ≤ 20 radiostacija

15,48

2.3.1.3. 20 < e.r.p. ≤ 27 radiostacija

30,96

2.3.1.4. 27 < e.r.p. ≤ 30 radiostacija

46,45

2.3.1.5. 30 < e.r.p. ≤ 37 radiostacija

54,19

2.3.1.6. 37 < e.r.p. ≤ 40 radiostacija

61,93

2.3.1.7. e.r.p. > 40 radiostacija

77,41

2.3.2. ar radiokanāla frekvenču joslas platumu 0,5 < Δf ≤ 2 MHz
2.3.2.1. e.r.p. ≤ 14 radiostacija

10,06

2.3.2.2. 14 < e.r.p. ≤ 20 radiostacija

20,13

2.3.2.3. 20 < e.r.p. ≤ 27 radiostacija

40,25

2.3.2.4. 27 < e.r.p. ≤ 30 radiostacija

60,38

2.3.2.5. 30 < e.r.p. ≤ 37 radiostacija

70,44

2.3.2.6. 37 < e.r.p. ≤ 40 radiostacija

80,51

2.3.2.7. e.r.p. > 40 radiostacija

100,63

2.3.3. ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf > 2 MHz
2.3.3.1. e.r.p. ≤ 14 radiostacija

15,48

2.3.3.2. 14 < e.r.p. ≤ 20 radiostacija

30,96

2.3.3.3. 20 < e.r.p. ≤ 27 radiostacija

61,93

2.3.3.4. 27 < e.r.p. ≤ 30 radiostacija

92,89

2.3.3.5. 30 < e.r.p. ≤ 37 radiostacija

108,38

2.3.3.6. 37 < e.r.p. ≤ 40 radiostacija

123,86

2.3.3.7. e.r.p. > 40 radiostacija

154,82

2.4. EMS nodrošināšana personālā radioizsaukuma sistēmai (Paging)
2.4.1. ierobežotā (uzņēmuma) teritorijā sistēma

2,74

2.4.2. pilsētas robežās sistēma

10,96

2.5. EMS nodrošināšana gaisa kuģim ar pacelšanās masu 5,7 tonnas vai lielāku gaisa kuģis

77,21

2.6. EMS nodrošināšana grupveides mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam
2.6.1. privāto mobilo radiosakaru tīklam
2.6.1.1. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz radiokanāls

20,69

2.6.1.2. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz radiokanāls

28,96

2.6.2. publisko mobilo radiosakaru tīklam
2.6.2.1. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz radiokanāls

26,89

2.6.2.2. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz radiokanāls

37,65

2.7. EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz
2.7.1. EMS nodrošināšana individuālai izmantošanai visā Latvijas teritorijā
2.7.1.1. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz radiokanāls

125,59

2.7.1.2. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz radiokanāls

175,82

2.7.2. EMS nodrošināšana radiokanālam individuālai izmantošanai ierobežotā teritorijā
2.7.2.1. EMS nodrošināšana radiokanālam individuālai izmantošanai Rīgas sakaru zonā
2.7.2.1.1. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz radiokanāls

50,23

2.7.2.1.2. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz radiokanāls

70,33

2.7.2.2. EMS nodrošināšana radiokanālam individuālai izmantošanai vienā sakaru zonā (Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales sakaru zona)
2.7.2.2.1. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz radiokanāls

18,84

2.7.2.2.2. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz radiokanāls

26,37

2.8. EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla koplietošanas radiokanāla izmantošanai frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz
2.8.1. EMS nodrošināšana koplietošanas radiokanālam visā Latvijas teritorijā
2.8.1.1. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz radiokanāls

62,79

2.8.1.2. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz radiokanāls

87,91

2.8.2. EMS nodrošināšana koplietošanas radiokanālam ierobežotā teritorijā
2.8.2.1. EMS nodrošināšana koplietošanas radiokanālam Rīgas sakaru zonā
2.8.2.1.1. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz radiokanāls

25,12

2.8.2.1.2. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz radiokanāls

35,16

2.8.2.2. EMS nodrošināšana koplietošanas radiokanālam vienā sakaru zonā (Kurzemes, Vidzemes, Zemgales vai Latgales sakaru zona)
2.8.2.2.1. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHz radiokanāls

9,42

2.8.2.2.2. radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHz radiokanāls

13,19

2.9. EMS nodrošināšana platjoslas mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam frekvenču joslā 450 MHz ≤ f ≤ 3000 MHz
2.9.1. EMS nodrošināšana individuālai izmantošanai visā Latvijas teritorijā
2.9.1.1. frekvenču joslā 450 MHz ≤ f ≤ 960 MHz katri 100 kHz

114,62

2.9.1.2. frekvenču joslā 960 MHz < f ≤ 3000 MHz katri 100 kHz

68,77

2.9.2. EMS nodrošināšana individuālai izmantošanai ierobežotā teritorijā
2.9.2.1. Rīgas sakaru zonā
2.9.2.1.1. frekvenču joslā 450 MHz ≤ f ≤ 960 MHz katri 100 kHz

45,85

2.9.2.1.2. frekvenču joslā 960 MHz < f ≤ 3000 MHz katri 100 kHz

27,51

2.9.2.2. vienā sakaru zonā (Kurzemes, Vidzemes, Zemgales vai Latgales sakaru zona)
2.9.2.2.1. frekvenču joslā 450 MHz ≤ f ≤ 960 MHz katri 100 kHz

17,19

2.9.2.2.2. frekvenču joslā 960 MHz < f ≤ 3000 MHz katri 100 kHz

10,32

2.10. EMS nodrošināšana kopīgā radiokanālā un ierobežotā (uzņēmuma) teritorijā strādājošai sauszemes mobilo rācijsaziņas sakaru radiostacijai frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz
2.10.1. EMS nodrošināšana Rīgas sakaru zonā
2.10.1.1. pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu ≤ 1 W radiokanāls

6,44

2.10.1.2. pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu > 1 W radiokanāls

12,88

2.10.2. EMS nodrošināšana vienā sakaru zonā (Kurzemes, Zemgales, Vidzemes vai Latgales sakaru zona)
2.10.2.1. pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu ≤ 1 W radiokanāls

2,42

2.10.2.2. pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu > 1 W radiokanāls

4,83

2.11. Aizsardzībai pret kaitīgiem radiotraucējumiem reģistrēts pasīvo radiosakaru (piemēram, radioastronomijas, meteoroloģijas uztverošo centru) radiokanāls radiokanāls

6,44

2.12. Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus) radiokanāls

5,64

2.13. EMS nodrošināšana satelītu Zemes stacijas raidīšanas radiokanālam (virziens Zeme–Izplatījums)
2.13.1. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu
Δ f ≤ 0,2 MHz

2.13.1.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls

18,71

2.13.1.2. 1 GHz<f ≤ 10 GHz radiokanāls

11,22

2.13.1.3. 10 GHz<f ≤ 15 GHz radiokanāls

9,35

2.13.1.4. f>15 GHz radiokanāls

7,48

2.13.2. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu
0,2 MHz<Δf ≤ 2 MHz

2.13.2.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls

46,77

2.13.2.2. 1 GHz<f ≤ 10 GHz radiokanāls

28,06

2.13.2.3. 10 GHz<f ≤ 15 GHz radiokanāls

18,71

2.13.2.4. f>15 GHz radiokanāls

9,35

2.13.3. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu
2 MHz<Δf ≤ 20 MHz

2.13.3.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls

194,92

2.13.3.2. 1 GHz<f ≤ 10 GHz radiokanāls

77,97

2.13.3.3. 10 GHz<f ≤ 15 GHz radiokanāls

38,98

2.13.3.4. f>15 GHz radiokanāls

19,49

2.13.4. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu
Δf>20 MHz

2.13.4.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls

487,12

2.13.4.2. 1 GHz<f ≤ 10 GHz radiokanāls

194,85

2.13.4.3. 10 GHz<f ≤ 15 GHz radiokanāls

146,14

2.13.4.4. f>15 GHz radiokanāls

48,71

2.14. EMS nodrošināšana satelītu Zemes stacijas uztveršanas kanālam (virziens Izplatījums–Zeme)
2.14.1. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu
Δf ≤ 0,2 MHz

2.14.1.1. f ≤ 2,5 GHz radiokanāls

18,71

2.14.1.2. 2,5 GHz<f ≤ 2,69 GHz radiokanāls

11,22

2.14.1.3. 3,4 GHz<f ≤ 7,75 GHz radiokanāls

9,35

2.14.1.4. 10,7 GHz<f ≤ 12,75 GHz radiokanāls

7,48

2.14.2. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu
0,2 MHz<Δf ≤ 2 MHz

2.14.2.1. f ≤ 2,5 GHz radiokanāls

46,77

2.14.2.2. 2,5 GHz<f ≤ 2,69 GHz radiokanāls

28,06

2.14.2.3. 3,4 GHz<f ≤ 7,75 GHz radiokanāls

18,71

2.14.2.4. 10,7 GHz<f ≤ 12,75 GHz radiokanāls

9,35

2.14.3. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu
2 MHz<Δf ≤ 20 MHz

2.14.3.1. f ≤ 2,5 GHz radiokanāls

194,92

2.14.3.2. 2,5 GHz<f ≤ 2,69 GHz radiokanāls

77,97

2.14.3.3. 3,4 GHz<f ≤ 7,75 GHz radiokanāls

38,98

2.14.3.4. 10,7 GHz<f ≤ 12,75 GHz radiokanāls

19,49

2.14.4. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu
Δf>20 MHz

2.14.4.1. f ≤ 2,5 GHz radiokanāls

487,12

2.14.4.2. 2,5 GHz<f ≤ 2,69 GHz radiokanāls

194,85

2.14.4.3. 3,4 GHz<f ≤ 7,75 GHz radiokanāls

146,14

2.14.4.4. 10,7 GHz<f ≤ 12,75 GHz radiokanāls

48,71

2.15. EMS nodrošināšana vienas fiksēto radiosakaru radiolīnijas radiokanālam
2.15.1. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu
Δf ≤ 4 MHz

2.15.1.1. 1 GHz<f ≤ 10 GHz radiokanāls

19,57

2.15.1.2. 10 GHz<f ≤ 20 GHz radiokanāls

17,61

2.15.1.3. 20 GHz<f ≤ 30 GHz radiokanāls

15,66

2.15.1.4. 30 GHz<f ≤ 43,5 GHz radiokanāls

13,70

2.15.1.5. f>43,5 GHz radiokanāls

11,74

2.15.2. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu
4 MHz<Δf ≤ 8 MHz

2.15.2.1. 1 GHz<f ≤ 10 GHz radiokanāls

22,00

2.15.2.2. 10 GHz<f ≤ 20 GHz radiokanāls

19,80

2.15.2.3. 20 GHz <f ≤ 30 GHz radiokanāls

17,60

2.15.2.4. 30 GHz<f ≤ 43,5 GHz radiokanāls

15,40

2.15.2.5. f>43,5 GHz radiokanāls

13,20

2.15.3. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu
8 MHz<Δf ≤ 15 MHz

2.15.3.1. 1 GHz<f ≤ 10 GHz radiokanāls

24,44

2.15.3.2. 10 GHz<f ≤ 20 GHz radiokanāls

21,99

2.15.3.3. 20 GHz<f ≤ 30 GHz radiokanāls

19,55

2.15.3.4. 30 GHz<f ≤ 43,5 GHz radiokanāls

17,11

2.15.3.5. f>43,5 GHz radiokanāls

14,66

2.15.4. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu
15 MHz<Δf ≤ 30 MHz

2.15.4.1. 1 GHz<f ≤ 10 GHz radiokanāls

26,87

2.15.4.2. 10 GHz<f ≤ 20 GHz radiokanāls

24,18

2.15.4.3. 20 GHz<f ≤ 30 GHz radiokanāls

21,50

2.15.4.4. 30 GHz<f ≤ 43,5 GHz radiokanāls

18,81

2.15.4.5. f>43,5 GHz radiokanāls

16,12

2.15.5. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu
30 MHz<Δf ≤ 57 MHz

2.15.5.1. 1 GHz<f ≤ 10 GHz radiokanāls

29,30

2.15.5.2. 10 GHz<f ≤ 20 GHz radiokanāls

26,37

2.15.5.3. 20 GHz<f ≤ 30 GHz radiokanāls

23,44

2.15.5.4. 30 GHz<f ≤ 43,5 GHz radiokanāls

20,51

2.15.5.5. f>43,5 GHz radiokanāls

17,58

2.15.6. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu
57 MHz<Δf ≤ 112 MHz

2.15.6.1. 1 GHz<f ≤ 10 GHz radiokanāls

31,74

2.15.6.2. 10 GHz<f ≤ 20 GHz radiokanāls

28,56

2.15.6.3. 20 GHz<f ≤ 30 GHz radiokanāls

25,39

2.15.6.4. 30 GHz<f ≤ 43,5 GHz radiokanāls

22,22

2.15.6.5. f>43,5 GHz radiokanāls

19,04

2.15.7. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu
112 MHz<Δf ≤ 250 MHz

2.15.7.1. f>43,5 GHz radiokanāls

33,25

2.15.8. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu
250 MHz<Δf ≤ 500 MHz

2.15.8.1. f>43,5 GHz radiokanāls

35,62

2.15.9. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu
500 MHz<Δf ≤ 750 MHz

2.15.9.1. f>43,5 GHz radiokanāls

37,99

2.15.10. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz

radiokanālam ar frekvenču joslas platumu
750 MHz<Δf ≤ 1 GHz

2.15.10.1. f>43,5 GHz radiokanāls

40,36

2.16. EMS nodrošināšana daudzpunktu bezvadu piekļuves sistēmas radiokanālam
2.16.1. Rīgas sakaru zonā
2.16.1.1. 3 GHz<f ≤ 5 GHz katri 100 kHz

1,30

2.16.1.2. 5 GHz<f ≤ 10 GHz katri 100 kHz

1,30

2.16.1.3. 10 GHz<f ≤ 20 GHz katri 100 kHz

0,52

2.16.1.4. 20 GHz<f ≤ 30 GHz katri 100 kHz

0,34

2.16.1.5. 30 GHz<f ≤ 40 GHz katri 100 kHz

0,17

2.16.1.6. f >40 GHz katri 100 kHz

0,14

2.16.2. vienā sakaru zonā (Kurzemes, Vidzemes, Zemgales vai Latgales sakaru zona)
2.16.2.1. 3 GHz<f ≤ 5 GHz katri 100 kHz

0,49

2.16.2.2. 5 GHz<f ≤ 10 GHz katri 100 kHz

0,49

2.16.2.3. 10 GHz<f ≤ 20 GHz katri 100 kHz

0,20

2.16.2.4. 20 GHz<f ≤ 30 GHz katri 100 kHz

0,13

2.16.2.5. 30 GHz<f ≤ 40 GHz katri 100 kHz

0,06

2.16.2.6. f>40 GHz katri 100 kHz

0,05

2.17. EMS nodrošināšana daudzpunktu fiksētās bezvadu piekļuves sistēmas radiokanālam frekvenču joslā 1427,5 d f ≤ 1506,5 MHz
2.17.1. Rīgas sakaru zonā katri 100 kHz

0,51

2.17.2. vienā sakaru zonā (Kurzemes, Vidzemes, Zemgales vai Latgales sakaru zona) katri 100 kHz

0,19

3. Elektromagnētiskās saderības nodrošināšana radioamatieru sakariem

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Izcenojums (Ls)

3.1. Radioamatiera eksaminācija Radioamatiera eksāmens

10,00

3.2. Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera radiostacijas ierīkošanai vai lietošanai radiostacija

5,00

Piezīmes.

1. Rīgas sakaru zona: Rīga, Jūrmala un novadi – Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Garkalnes, Ropažu, Mālpils, Siguldas, Inčukalna, Carnikavas, Ādažu, Saulkrastu, Baldones, Krimuldas, Stopiņu, Sējas.

2. Kurzemes sakaru zona: Liepāja, Ventspils un novadi – Alsungas, Kuldīgas, Skrundas, Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas, Aizputes, Saldus, Brocēnu, Dundagas, Talsu, Rojas, Ventspils.

3. Vidzemes sakaru zona: Valmiera un novadi – Apes, Alūksnes, Amatas, Cēsu, Raunas, Priekuļu, Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Pārgaujas, Gulbenes, Limbažu, Salacgrīvas, Alojas, Cesvaines, Lubānas, Ērgļu, Madonas, Varakļānu, Valkas, Strenču, Smiltenes, Mazsalacas, Rūjienas, Burtnieku, Valmieras, Beverīnas, Naukšēnu.

4. Zemgales sakaru zona: Jelgava un novadi – Neretas, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Kokneses, Aizkraukles, Skrīveru, Iecavas, Bauskas, Vecumnieku, Rundāles, Auces, Tērvetes, Dobeles, Jelgavas, Ozolnieku, Lielvārdes, Ķeguma, Ogres, Ikšķiles, Kandavas, Tukuma, Engures, Jaunpils.

5. Latgales sakaru zona: Jēkabpils, Daugavpils, Rēzekne un novadi – Baltinavas, Balvu, Viļakas, Rugāju, Daugavpils, Ilūkstes, Aknīstes, Salas, Jēkabpils, Viesītes, Krustpils, Dagdas, Krāslavas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes, Ciblas, Aglonas, Riebiņu, Līvānu, Preiļu, Vārkavas, Viļānu, Rēzeknes.

6. Maksai par EMS nodrošināšanu vienvirziena fiksēto radiosakaru radiolīnijai piemēro pusi no norādītā izcenojuma (attiecas uz šā pielikuma 2.15.apakšpunktu).

7. Maksai par EMS nodrošināšanu fiksēto radiosakaru radiolīnijai, kurai Latvijas teritorijā atrodas tikai viena no raidošajām radiostacijām, piemēro pusi no norādītā izcenojuma (attiecas uz šā pielikuma 2.15.apakšpunktu).

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1236Pieņemts: 28.12.2010.Stājas spēkā: 01.01.2011.Zaudē spēku: 27.09.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 30.12.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
223621
{"selected":{"value":"19.12.2012","content":"<font class='s-1'>19.12.2012.-26.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.12.2012","iso_value":"2012\/12\/19","content":"<font class='s-1'>19.12.2012.-26.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.2011","iso_value":"2011\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.2011.-18.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-14.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.12.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)