Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1228

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 60.§)
Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem" 6.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanu (turpmāk – nodeva), nodevas apmēru un atbrīvojumus no nodevas.

2. Nodevas apmērs noteikts šo noteikumu pielikumā.

3. Nodevu maksā pirms atļaujas saņemšanas, izmantojot:

3.1. bezskaidras naudas norēķinus (ar pārskaitījumu) kredītiestādē vai citā maksājumu iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu likumu, pamatojoties uz atļaujas izsniedzēja – valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" – sagatavotu rēķinu;

3.2. (svītrots ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 218);

3.3. maksājumu kartes, – valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi".

4. No nodevas ir atbrīvoti šādi transportlīdzekļu īpašnieki (turētāji, valdītāji):

4.1. Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas institūcijas, kas pārvadā vai izmanto pārvadāšanai šādu tehniku:

4.1.1. militāro tehniku;

4.1.2. ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļus;

4.1.3. peldlīdzekļus un piekabes (puspiekabes) to pārvadāšanai;

4.1.4. gaisa kuģus un piekabes (puspiekabes) to pārvadāšanai;

4.1.5. uzkabināmos (uz piekabēm) motorsūkņus un ģeneratorus;

4.1.6. ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu piekabes (puspiekabes), autovilcējus ugunsdzēšamo līdzekļu un glābšanas aprīkojuma transportēšanai;

4.1.7. valsts materiālo rezervju ugunsdzēsības un glābšanas autotehniku, inženiertehniku un citus mehānismus, kas paredzēti ārkārtas situāciju un to radīto seku likvidēšanai;

4.2. lielgabarīta un smagsvara tehnikas īpašnieki (turētāji, valdītāji), veicot pārbraucienus ar šo tehniku ārkārtas situāciju un to radīto seku likvidēšanai;

4.3. lauksaimniecības tehnikas īpašnieki, veicot īslaicīgus pārbraucienus ar šo tehniku.

5. Nodevu administrē valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi".

6. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi":

6.1. (svītrots ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 218);

6.2. veic nodevas ieņēmumu uzskaiti;

6.3. pieņem lēmumu par atbrīvojumiem no nodevas šajos noteikumos minētajos gadījumos.

7. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs U.Augulis
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1228
Valsts nodevas apmērs par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanu

(Pielikums MK 01.10.2013. noteikumu Nr. 1020 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.04.2017. noteikumiem Nr. 218)

1. Valsts nodevas apmērs par smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanu:

Nr.
p.k.

Kopējās masas pārslodze (t)

Ass pārslodze (t)

Nodeva par pārvadājumu (euro par km)

1.1. valsts galvenie autoceļi, ieskaitot to posmus cauri apdzīvotām vietām
1.1.1. līdz 2 t (ieskaitot) līdz 0,5 t (ieskaitot)

0,03

1.1.2. no 2 līdz 4 t (ieskaitot) no 0,5 līdz 1 t (ieskaitot)

0,06

1.1.3. no 4 līdz 6 t (ieskaitot) no 1 līdz 1,5 t (ieskaitot)

0,09

1.1.4. vairāk par 6 t vairāk par 1,5 t

0,14

1.2. valsts reģionālie un vietējie autoceļi
1.2.1. līdz 1,5 t (ieskaitot) līdz 0,3 t (ieskaitot)

0,03

1.2.2. no 1,5 t līdz 3 t (ieskaitot) no 0,3 līdz 0,6 t (ieskaitot)

0,06

1.2.3. no 3 līdz 4,5 t (ieskaitot) no 0,6 līdz 0,9 t (ieskaitot)

0,09

1.2.4. vairāk par 4,5 t vairāk par 0,9 t

0,14

Piezīme. Ja transportlīdzeklim ir pārsniegta gan atļautā kopējā masa, gan slodze uz asi, nodevu aprēķina pēc lielākā pārsniegtā parametra.

2. Valsts nodevas apmērs par lielgabarīta pārvadājumu atļaujas izsniegšanu:

2.1. ja pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais mehāniskā transportlīdzekļa sastāva ar puspiekabi vai piekabi pieļaujamais garums:

Nr.
p.k.

Maršruta garums

Nodeva (euro)

vilcējs ar puspiekabi

vilcējs ar piekabi

16,51–17,99 m

18,00–19,99 m

20,00–21,99 m

22,00 m un vairāk

18,76–19,99 m

20,00–21,99 m

22,00 m un vairāk

2.1.1. līdz 50 km

0,85

1,71

3,41

6,83

1,71

3,41

6,83

2.1.2. 51–100 km

1,71

2,56

5,12

10,24

2,56

5,12

10,24

2.1.3. 101–200 km

2,56

3,41

6,83

13,66

3,41

6,83

13,66

2.1.4. vairāk par 200 km

3,41

4,27

8,54

17,07

4,27

8,54

17,07

2.2. ja pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais mehāniskā transportlīdzekļa pieļaujamais garums:

Nr.
p.k.

Maršruta garums

Nodeva (euro)

12,00–12,49 m

12,50–12,99 m

13,00–13,49 m

13,50–13,99 m

14,00–14,49 m

14,50–14,99 m

15,00 m un vairāk

2.2.1. līdz 50 km

0,57

1,14

1,71

2,28

2,85

3,41

3,98

2.2.2. 51–100 km

1,14

1,71

2,28

2,85

3,41

3,98

4,55

2.2.3. 101–200 km

1,71

2,28

2,85

3,41

3,98

4,55

5,12

2.2.4. vairāk par 200 km

2,28

2,85

3,41

3,98

4,55

5,12

5,69

2.3. ja pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais mehāniskā transportlīdzekļa pieļaujamais platums:

Nr.
p.k.

Maršruta garums

Nodeva (euro)

2,56 (2,61)–2,99 m

3,00–3,49 m

3,50–3,99 m

4,00 m un vairāk

2.3.1. līdz 50 km

0,85

1,71

3,41

6,83

2.3.2. 51–100 km

1,71

3,41

6,83

13,66

2.3.3. 101–200 km

2,56

5,12

10,24

20,49

2.3.4. vairāk par 200 km

3,41

6,83

13,66

27,32

2.4. ja pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais mehāniskā transportlīdzekļa pieļaujamais augstums:

Nr.
p.k.

Maršruta garums

Nodeva (euro)

4,01–4,49 m

4,50–4,99 m

5,00–5,49 m

5,50 m un vairāk

2.4.1. līdz 50 km

0,85

1,71

3,41

6,83

2.4.2. 51–100 km

1,71

2,56

5,12

10,24

2.4.3. 101–200 km

2,56

3,41

6,83

13,66

2.4.4. vairāk par
200 km

3,41

4,27

8,54

17,07

3. Valsts nodevas apmērs, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek izsniegta lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauja, ir:

3.1. uz noteiktu termiņu līdz 12 mēnešiem:

3.1.1. 85,37 euro, ja pārsniegti atļautie gabarīti;

3.1.2. 142,29 euro, ja pārsniegta atļautā faktiskā masa;

3.1.3. 227,66 euro, ja pārsniegti atļautie gabarīti un faktiskā masa;

3.2. uz noteiktu termiņu līdz sešiem mēnešiem:

3.2.1. 42,69 euro, ja pārsniegti atļautie gabarīti;

3.2.2. 71,15 euro, ja pārsniegta atļautā faktiskā masa;

3.2.3. 113,83 euro, ja pārsniegti atļautie gabarīti un faktiskā masa;

3.3. uz noteiktu termiņu līdz trim mēnešiem:

3.3.1. 21,34 euro, ja pārsniegti atļautie gabarīti;

3.3.2. 35,57 euro, ja pārsniegta atļautā faktiskā masa;

3.3.3. 56,92 euro, ja pārsniegti atļautie gabarīti un faktiskā masa;

3.4. uz noteiktu termiņu līdz vienam mēnesim:

3.4.1. 7,11 euro, ja pārsniegti atļautie gabarīti;

3.4.2. 11,86 euro, ja pārsniegta atļautā faktiskā masa;

3.4.3. 18,97 euro, ja pārsniegti atļautie gabarīti un faktiskā masa;

3.5. bez noteikta termiņa – 284,57 euro;

3.6. dalāmu kokmateriālu un lauksaimniecības produkcijas lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumiem uz noteiktu termiņu līdz:

3.6.1. 12 mēnešiem – 142,29 euro;

3.6.2. sešiem mēnešiem – 71,15 euro;

3.6.3. trim mēnešiem – 35,57 euro;

3.6.4. vienam mēnesim – 11,86 euro;

3.7. dalāmu dolomīta un cementa lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumiem uz noteiktu termiņu līdz:

3.7.1. 12 mēnešiem – 142,29 euro;

3.7.2. sešiem mēnešiem – 71,15 euro;

3.7.3. trim mēnešiem – 35,57 euro;

3.7.4. vienam mēnesim – 11,86 euro.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1228Pieņemts: 28.12.2010.Stājas spēkā: 01.01.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 30.12.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
223617
{"selected":{"value":"28.04.2017","content":"<font class='s-1'>28.04.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.04.2017","iso_value":"2017\/04\/28","content":"<font class='s-1'>28.04.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-27.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.04.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)