Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.910

Rīgā 2010.gada 28.septembrī (prot. Nr.49 18.§)
Noteikumi par ātrās reaģēšanas un medicīniskā atbalsta vienību izveidošanu, uzturēšanu, apmācīšanu, finansēšanu, sociālo garantiju noteikšanu un iesaistīšanos starptautiskās palīdzības sniegšanā
Izdoti saskaņā ar Civilās aizsardzības likuma 25.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests izveido, uztur, apmāca un finansē ātrās reaģēšanas un medicīniskā atbalsta vienības, lai sniegtu palīdzību reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā katastrofās cietušajām valstīm;

1.2. iesaistīšanās kārtību starptautiskās palīdzības sniegšanā;

1.3. sociālās garantijas vienību personālam.

2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – medicīniskais dienests) izveido Latvijas medicīniskā atbalsta vienību (LMAV). Latvijas medicīniskā atbalsta vienības nosaukums angļu valodā – Latvian Medical Support Team (LMST).

3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – glābšanas dienests) izveido Latvijas ātrās reaģēšanas vienību (LĀRV). Latvijas ātrās reaģēšanas vienības nosaukums angļu valodā – Latvian Disaster Relief Team (LDRT).

II. Vienību izveidošana

4. Latvijas medicīniskā atbalsta vienību veido no medicīniskā dienesta darbiniekiem un piesaistītiem speciālistiem.

5. Latvijas ātrās reaģēšanas vienību veido no glābšanas dienesta amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, darbiniekiem un piesaistītiem speciālistiem.

6. Latvijas medicīniskā atbalsta vienības un Latvijas ātrās reaģēšanas vienības personālu medicīniskais un glābšanas dienests atlasa, ievērojot brīvprātības principu.

7. Latvijas medicīniskā atbalsta vienība un Latvijas ātrās reaģēšanas vienība katra veido 50–100 dalībnieku lielu personāla rezervi.

8. Medicīniskā dienesta un glābšanas dienesta vadītāji slēdz līgumu par dalību attiecīgajā vienībā ar katru no Latvijas medicīniskā atbalsta vienības un Latvijas ātrās reaģēšanas vienības rezerves personāla, ievērojot normatīvajos aktos par darba un amata pienākumu savienošanu noteiktās prasības.

9. Medicīniskais dienests un glābšanas dienests komplektē personālu darbībai Latvijas medicīniskā atbalsta vienībā un Latvijas ātrās reaģēšanas vienībā starptautiskās palīdzības sniegšanai no personāla rezerves, ņemot vērā katastrofas raksturu.

III. Vienību uzturēšana, apmācība un finansēšana

10. Lai Latvijas medicīniskā atbalsta vienību un Latvijas ātrās reaģēšanas vienību uzturētu darba gatavībā, medicīniskais dienests un glābšanas dienests atbilstoši kompetencei:

10.1. iegādājas un uztur nepieciešamos materiāltehniskos līdzekļus un aprīkojumu;

10.2. slēdz vienošanās ar iestādēm, organizācijām un komersantiem par vienību nodrošināšanu ar materiāltehniskajiem līdzekļiem un aprīkojumu;

10.3. nodrošina vienību dalību valsts un starptautiska mēroga mācībās;

10.4. organizē un koordinē vienību dalībnieku apmācību.

11. Latvijas medicīniskā atbalsta vienības un Latvijas ātrās reaģēšanas vienības dalībnieku apmācība notiek atbilstoši ātrās reaģēšanas un medicīniskā atbalsta vienību apmācības programmai, kuru izstrādā un apstiprina kopīgi medicīniskais dienests un glābšanas dienests, ievērojot ātrās reaģēšanas un medicīniskā atbalsta vienību apmācības programmas paraugu (1.pielikums). Pēc apmācības programmas apgūšanas vienību dalībniekiem izsniedz ātrās reaģēšanas un medicīniskā atbalsta vienību apmācības programmas apguves apliecību (2.pielikums).

12. Latvijas medicīniskā atbalsta vienības un Latvijas ātrās reaģēšanas vienības personāls, piedaloties starptautiskās palīdzības sniegšanā, papildus amatalgai (darba algai) saņem piemaksu 142,29 euro apmērā dienā, ko reizina ar Ministru kabineta rīkojumā par vienību piedalīšanos starptautiskās palīdzības sniegšanā noteikto koeficientu (no 1 līdz 1,8).

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.741)

13. Piemaksas koeficientu nosaka, ņemot vērā šādus kritērijus:

13.1. katastrofas skartās valsts vai tās reģiona ģeogrāfiskā atrašanās vieta;

13.2. ekoloģiskie apstākļi (piesārņojuma līmenis, radioaktivitāte vai ķīmiskais piesārņojums, tehnogēno avāriju iespēja);

13.3. katastrofas apmērs un raksturs;

13.4. terorisma draudu iespēja;

13.5. etnisku vai cita veida bruņotu konfliktu izcelšanās iespēja;

13.6. starptautiskās palīdzības sniegšanas veids un veicamie pasākumi.

14. Medicīniskais dienests un glābšanas dienests no valsts budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem sedz šādus ar Latvijas medicīniskā atbalsta vienības un Latvijas ātrās reaģēšanas vienības dalību starptautiskās palīdzības sniegšanā saistītus izdevumus:

14.1. vīzu noformēšana;

14.2. dzīvības un veselības apdrošināšana, nepārsniedzot 2562 euro gadā par katru vienības dalībnieku;

14.3. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma apdrošināšana;

14.4. vakcinācijas izdevumi;

14.5. ceļa izdevumi līdz starptautiskās palīdzības sniegšanas vietai un atpakaļ.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.741)

IV. Vienību iesaistīšana starptautiskās palīdzības sniegšanā

15. Latvijas medicīniskā atbalsta vienība un Latvijas ātrās reaģēšanas vienība piedalās starptautiskās palīdzības sniegšanā pēc cietušās valsts, starptautisko organizāciju vai citu starptautisko tiesību subjektu lūguma un saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu.

16. Piedalīšanās starptautiskās palīdzības sniegšanā ietver vienību nosūtīšanu uz cietušo valsti, palīdzības sniegšanu un vienību atgriešanos Latvijas Republikā.

17. Latvijas medicīniskā atbalsta vienība un Latvijas ātrās reaģēšanas vienība piedalās starptautiskās palīdzības sniegšanā līdz divām nedēļām ilgā laikposmā.

18. Medicīniskais dienests un glābšanas dienests nekavējoties savstarpēji apmainās ar informāciju par saņemto palīdzības pieprasījumu un novērtē iespēju Latvijas medicīniskā atbalsta vienību un Latvijas ātrās reaģēšanas vienību nosūtīt starptautiskās palīdzības sniegšanai.

19. Medicīniskā dienesta direktors nekavējoties informē veselības ministru par Latvijas medicīniskā atbalsta vienības gatavību piedalīties starptautiskās palīdzības sniegšanā.

20. Glābšanas dienesta priekšnieks nekavējoties informē iekšlietu ministru par Latvijas ātrās reaģēšanas vienības gatavību piedalīties starptautiskās palīdzības sniegšanā.

21. Veselības ministrs un iekšlietu ministrs nekavējoties ziņo Ministru prezidentam par Latvijas medicīniskā atbalsta vienības un Latvijas ātrās reaģēšanas vienības gatavību piedalīties starptautiskās palīdzības sniegšanā.

22. Ministru kabinets 12 stundu laikā no palīdzības lūguma saņemšanas brīža, pamatojoties uz veselības ministra vai iekšlietu ministra ziņojumu, izdod rīkojumu par Latvijas medicīniskā atbalsta vienības un Latvijas ātrās reaģēšanas vienības piedalīšanos starptautiskās palīdzības sniegšanā. Rīkojumā norāda:

22.1. vienības dalībnieka vārdu, uzvārdu un amatu;

22.2. vienību dalības laiku starptautiskās palīdzības sniegšanā;

22.3. koeficientu (no 1 līdz 1,8) piemaksas aprēķināšanai par dalību starptautiskās palīdzības sniegšanā.

23. Latvijas medicīniskā atbalsta vienība un Latvijas ātrās reaģēšanas vienība 24 stundu laikā no Ministru kabineta rīkojuma izdošanas brīža ir gatava starptautiskās palīdzības sniegšanai, ja Ministru kabineta rīkojumā nav noteikts citādi.

24. Latvijas medicīniskā atbalsta vienības un Latvijas ātrās reaģēšanas vienības dalībnieku no dalības starptautiskās palīdzības sniegšanā atsauc Ministru kabinets šādos gadījumos:

24.1. vienības dalībnieks ir izdarījis kriminālsodāmu nodarījumu;

24.2. vienības dalībnieks ir izdarījis disciplīnas pārkāpumu, kas nav savienojams ar turpmāko dalību vienības sastāvā;

24.3. vienības dalībnieka veselības stāvokļa dēļ;

24.4. vienības dalībnieka atsaukšanu lūdz cietušās valsts atbildīgo institūciju vadība;

24.5. citu objektīvu apstākļu dēļ, kas nav savienojami ar turpmāko dalību vienības sastāvā palīdzības sniegšanas laikā.

25. Latvijas medicīniskā atbalsta vienības un Latvijas ātrās reaģēšanas vienības dalībnieku var atkārtoti nosūtīt starptautiskās palīdzības sniegšanai ne agrāk kā pēc gada.

V. Sociālās garantijas vienību personālam

26. Pēc atgriešanās no dalības starptautiskās palīdzības sniegšanā Latvijas ātrās reaģēšanas vienības dalībniekiem ir tiesības ieņemt iepriekšējo vai līdzvērtīgu amatu un saņemt amatalgu atbilstoši atlīdzības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem

27. Pēc atgriešanās no dalības starptautiskās palīdzības sniegšanā Latvijas medicīniskā atbalsta vienības dalībniekiem ir tiesības ieņemt iepriekšējo vai līdzvērtīgu amatu un saņemt noteikto darba samaksu atbilstoši Darba likumam.

28. Starptautiskās palīdzības sniegšanas laikā Latvijas ātrās reaģēšanas vienības dalībniekiem saglabā sociālās garantijas atbilstoši atlīdzības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

29. Starptautiskās palīdzības sniegšanas laikā Latvijas medicīniskā atbalsta vienības dalībniekiem (neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem) saglabā sociālās garantijas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki saņem apmaksātu veselības aprūpi.

30. Latvijas medicīniskā atbalsta vienības un Latvijas ātrās reaģēšanas vienības personālam, kurš piedalījies starptautiskās palīdzības sniegšanā, ja nepieciešams, sniedz medicīniskā dienesta vai glābšanas dienesta apmaksātu medicīnisko rehabilitāciju.

31. Latvijas medicīniskā atbalsta vienības un Latvijas ātrās reaģēšanas vienības personālam, kurš piedalījies starptautiskās palīdzības sniegšanā, piešķir apmaksātu 10 darbdienu ilgu papildatvaļinājumu.

32. Latvijas medicīniskā atbalsta vienības un Latvijas ātrās reaģēšanas vienības dalībnieka nāves gadījumā, piedaloties starptautiskās palīdzības sniegšanā, neatraidāmajiem mantiniekiem piešķir vienreizēju pabalstu 71 145 euro apmērā (izņemot gadījumu, ja vienības dalībnieks ir amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi).

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.741)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministrs D.Gavars
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.910
Ātrās reaģēšanas un medicīniskā atbalsta vienību apmācības programmas paraugs

1. Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – vidējā izglītība.

2. Apmācības (kursu) programmas īstenošanas ilgums – 48 akadēmiskās stundas.

3. Apmācības forma – klātiene.

4. Apmācības programmas mērķis – apmācības procesā vienību dalībniekiem dot iespēju apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai profesionāli pildītu uzdotos pienākumus vienībās.

5. Apmācības programmas apraksts

Nr.p.k.

Tēma

Akadēmisko stundu skaits

5.1.Saistošie un rekomendējošie dokumenti vienības darbībā

4

5.1.1.Starptautiskie tiesību akti, vadlīnijas, rekomendācijas
5.1.2.Latvijas tiesību akti
5.2.Starptautiskā sadarbība katastrofu izraisīto seku pārvarēšanā

16

5.2.1.Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO)
5.2.2.Ziemeļatlantijas līguma organizācija (NATO)
5.2.3.Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisms
5.2.4.Starptautiskās palīdzības pieprasīšana un saņemšana
5.2.5.Starptautiskās meklēšanas un glābšanas padomdevēju grupas (INSARAG) darbības vadlīnijas un metodoloģija
5.2.6.Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām
5.2.7.Iespējamie katastrofu riski
5.2.8.Katastrofu brīdināšanas un koordinācijas sistēmas
5.2.9.Katastrofu pārvaldīšana un lēmumu pieņemšana
5.3.Vienību specifiskā apmācība

12

5.3.1.Civilmilitārā sadarbība
5.3.2.Ģeopolitiskā situācija
5.3.3.Kultūras, reliģijas un valodas īpatnības
5.3.4.Darbs ar plašsaziņas līdzekļiem
5.4.Vienības psiholoģiskā sagatavošana

16

5.4.1.Psiholoģiskās krīzes definīcija
5.4.2.Psiholoģiskās krīzes norise, fāzes
5.4.3.Psiholoģiskās krīzes pārvarēšana
5.4.4.Personību tipi un reakcija krīzes situācijās
5.4.5.Posttraumatiskā stresa sindroms
5.4.6.Komunikācija grupā, grupas dinamika stresa situācijās, grupas darbs ar krīzēm
5.4.7.Sociālpsiholoģiskais treniņš
 

Stundas kopā

48

Veselības ministrs D.Gavars
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.910
Ātrās reaģēšanas un medicīniskā atbalsta vienību apmācības programmas apguves apliecība

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

Nr._____

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests apliecina, ka

 

(vārds, uzvārds)

 

                     -                     
 (personas kods) 

 

ir apguvis(-usi) ātrās reaģēšanas un medicīniskā atbalsta vienību apmācības programmu ______ stundu apjomā.

 20___.gada ____. ___________

(vieta)

 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks

 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktors

   

(vārds, uzvārds un paraksts)

 

(vārds, uzvārds un paraksts)

Z.v.

 

Z.v.

Veselības ministrs D.Gavars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ātrās reaģēšanas un medicīniskā atbalsta vienību izveidošanu, uzturēšanu, apmācīšanu, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 910Pieņemts: 28.09.2010.Stājas spēkā: 02.10.2010.Zaudē spēku: 02.12.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 156, 01.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
218834
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-01.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-01.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2010","iso_value":"2010\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)