Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.854

Rīgā 2010.gada 14.septembrī (prot. Nr.47 33.§)
Kārtība, kādā dzelzceļa pārvadājumu pakalpojums tiek atzīts par tādu, kura galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un ar kuru tiek izjaukts noslēgto valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumu ekonomiskais līdzsvars
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 25.2 panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izvērtē dzelzceļa pārvadājumu pakalpojuma atzīšanu par tādu, kura galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un ar kuru tiek izjaukts noslēgto valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumu ekonomiskais līdzsvars, un šā izvērtējuma kritērijus.

2. Pārvadātājs, kurš plāno veikt starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu, Valsts dzelzceļa administrāciju informē par plānotās infrastruktūras jaudas pieprasījumu. Valsts dzelzceļa administrācija novērtē plānotās infrastruktūras jaudas pieprasījuma atbilstību attiecīgā dzelzceļa pārvadājumu pakalpojuma galvenajam mērķim – pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, – un iespējamo ekonomisko ietekmi uz esošajiem valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumiem, kā arī informē par to kompetento iestādi, kas noslēgusi valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumu, jebkuru citu ieinteresēto kompetento iestādi, kurai ir tiesības ierobežot piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, un dzelzceļa pārvadātāju, kas izpilda pasūtījuma līgumu Latvijas teritorijā attiecīgajā starptautiskajā pasažieru pārvadājumu maršrutā.

II. Dzelzceļa pārvadājumu pakalpojums, kura galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs

3. Pārvadātājs, kas sniedz vai paredz sniegt dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu, kura galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, vai attiecīgā kompetentā iestāde, kas noslēgusi valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumu, vai pārvadātājs, kas minēto pārvadājumu izpilda Latvijas teritorijā attiecīgajā starptautiskajā pasažieru pārvadājumu maršrutā, iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijā iesniegumu ar lūgumu novērtēt atbilstību dzelzceļa pārvadājumu pakalpojuma galvenajam mērķim – pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Valsts dzelzceļa administrācija minēto iesniegumu izskata mēneša laikā no tā saņemšanas dienas un pieņem šo noteikumu 5., 6. vai 7.punktā minēto lēmumu.

4. Pārvadātājs, kas sniedz vai paredz sniegt dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu, iesniegumā norāda attiecīgā vilciena kustības sarakstu starptautiskajā pasažieru pārvadājumu maršrutā Latvijas teritorijā un, ja šajā maršrutā tiek šķērsota valsts robeža tikai ar vienu Eiropas Savienības dalībvalsti, arī attiecīgo informāciju par pasažieru skaitu vilcienā. Minēto informāciju izmanto, izvērtējot atbilstību dzelzceļa pārvadājumu pakalpojuma galvenajam mērķim atbilstoši šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajam kritērijam.

5. Valsts dzelzceļa administrācija pieņem lēmumu par dzelzceļa pārvadājumu pakalpojuma atzīšanu par tādu, kura galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ja pakalpojums atbilst šādiem kritērijiem:

5.1. vilciens, ar kuru veic pasažieru pārvadājumus, un visi tā vagoni, ja vilciens tiek sakabināts vai sadalīts posmos, kuriem var būt dažāda izcelsme un galamērķi, šķērso valsts robežu un citu Eiropas Savienības dalībvalsts robežu;

5.2. vismaz divas trešdaļas no vilcienā braucošo pasažieru kopskaita tiek pārvadāti (ņemot vērā vidējo rādītāju pēdējā gada laikā) vai paredzēts pārvadāt (ja pārvadātājs sniegs attiecīgu dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu) starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

6. Par dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu, kura galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ir atzīstams arī dzelzceļa pārvadājumu pakalpojums, kuru sniedzot attiecīgajā maršrutā pasažieru vilciens šķērso Latvijas teritoriju un citu Eiropas Savienības dalībvalsts teritoriju, kā arī var šķērsot trešās valsts teritoriju.

7. Valsts dzelzceļa administrācija pieņem lēmumu par atteikumu atzīt dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu par tādu, kura galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ja:

7.1. pārvadātājs Valsts dzelzceļa administrācijā nav iesniedzis šo noteikumu 2.punktā minēto plānotās infrastruktūras jaudas pieprasījumu attiecīgā dzelzceļa pasažieru pārvadājuma veikšanai;

7.2. pārvadātājs nav saņēmis drošības sertifikāta B daļu, kas dod tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai, kuru nepieciešams izmantot attiecīgā dzelzceļa pārvadājumu pakalpojuma sniegšanai;

7.3. nav iesniegta šo noteikumu 4.punktā minētā informācija;

7.4. dzelzceļa pārvadājumu pakalpojums neatbilst šo noteikumu 5.punktā minētajiem kritērijiem vai šo noteikumu 6.punktā minētajam nosacījumam.

8. Persona, kurai ir tiesības iesniegt šo noteikumu 3.punktā minēto iesniegumu, Valsts dzelzceļa administrācijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Valsts vai pašvaldības pasūtījumu līguma ekonomiskā līdzsvara izvērtēšana un kritēriji

9. Ja Valsts dzelzceļa administrācijā saņemts tādas kompetentās iestādes iesniegums, kas noslēgusi valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumu, vai jebkuras citas ieinteresētās kompetentās iestādes iesniegums, kurai ir tiesības ierobežot piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, vai dzelzceļa pārvadātāja iesniegums, kas izpilda pasūtījuma līgumu Latvijas teritorijā attiecīgajā starptautiskajā pasažieru pārvadājumu maršrutā, vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja iesniegums, Valsts dzelzceļa administrācija, pamatojoties uz objektīvu ekonomisko analīzi un šo noteikumu 12.punktā minētajiem kritērijiem, izvērtē, vai šo noteikumu 3.punktā minētā pārvadātāja tiesību izmantošana attiecīgajā maršrutā Latvijas teritorijā pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai jebkurā stacijā izjauc noslēgto valsts vai pašvaldību pasūtījumu līgumu ekonomisko līdzsvaru vai arī noslēgto valsts vai pašvaldību pasūtījumu līgumu ekonomiskais līdzsvars netiek izjaukts.

10. Kompetentā iestāde, kas noslēgusi valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumu, un dzelzceļa pārvadātāji, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, sniedz Valsts dzelzceļa administrācijai informāciju, kas nepieciešama, lai konkrētajā lietā pieņemtu pamatotu lēmumu.

11. Valsts dzelzceļa administrācija, ņemot vērā sniegto informāciju un, ja nepieciešams, konsultējoties ar personām, kurām ir tiesības iesniegt šo noteikumu 9.punktā minēto iesniegumu, kā arī ar šo noteikumu 3.punktā minēto pārvadātāju, pieņem attiecīgu lēmumu un informē par to Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad saņemta visa attiecīgā informācija.

12. Esošo valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumu ekonomiskais līdzsvars tiek izjaukts, ja dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojums, kura galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, atbilst kaut vienam no šādiem kritērijiem:

12.1. biļetes cena par braucienu vilcienā, ar kuru veic pārvadājumu Latvijas teritorijā, sniedzot pakalpojumu, kura galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ir zemāka nekā biļetes cena, kurai piemērots koeficients 1,2, par tādu pašu braucienu vilcienā, ar kuru veic pārvadājumu, izpildot valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumu;

12.2. pasažieru skaits, kāds tiek pārvadāts starp Latvijas teritorijā esošajām stacijām ar vilcienu, ar kuru veic pārvadājumu, sniedzot pakalpojumu, kura galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, pārsniedz vienu trešdaļu no vilcienā braucošo pasažieru kopskaita, un vilciena atiešanas laiks no kādas stacijas attiecībā pret tāda vilciena atiešanas laiku, ar kuru veic pārvadājumu, izpildot valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumu, ir mazāks par:

12.2.1. 10 minūtēm, ja konkrētajā maršrutā kursē vairāk nekā 30 vilcienu diennaktī vienā virzienā;

12.2.2. 30 minūtēm, ja konkrētajā maršrutā kursē no sešiem līdz 30 vilcieniem diennaktī vienā virzienā;

12.2.3. vienu stundu, ja konkrētajā maršrutā kursē no viena līdz pieciem vilcieniem diennaktī vienā virzienā.

13. Ja Valsts dzelzceļa administrācija konstatē atbilstību kaut vienam no šo noteikumu 12.punktā minētajiem kritērijiem, tā nosaka pārvadātāja tiesību ierobežojumus pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai attiecīgajā maršrutā Latvijas teritorijā.

14. Valsts dzelzceļa administrācija pamato pieņemto lēmumu. Lēmumā norāda termiņu un nosacījumus, saskaņā ar kuriem kompetentā iestāde, kas noslēgusi valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma līgumu, dzelzceļa pārvadātājs, kas izpilda pasūtījuma līgumu Latvijas teritorijā šajā starptautiskajā pasažieru pārvadājumu maršrutā, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs vai dzelzceļa pārvadātājs, kas meklē piekļuves iespēju infrastruktūrai, var pieprasīt Valsts dzelzceļa administrācijai uzsākt administratīvo procesu no jauna.

15. Valsts dzelzceļa administrācija pieņem lēmumu, ka esošo valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumu ekonomiskais līdzsvars netiek izjaukts, ja dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojums, kura galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, atbilst kaut vienam no šādiem kritērijiem:

15.1. nav iesniegta attiecīgā informācija, kas nepieciešama, lai izvērtētu attiecīgā dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojuma sniegšanas iespējamo ekonomisko ietekmi uz esošajiem valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumiem atbilstoši kādam no šo noteikumu 12.punktā minētajiem kritērijiem;

15.2. nekonstatē attiecīgā dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojuma sniegšanas atbilstību kādam no šo noteikumu 12.punktā minētajiem kritērijiem.

16. Persona, kurai ir tiesības iesniegt šo noteikumu 9.punktā minēto iesniegumu, vai pārvadātājs, kas sniedz vai paredz sniegt tādu dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu, kura galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Valsts dzelzceļa administrācijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra Direktīvas 2007/58/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā dzelzceļa pārvadājumu pakalpojums tiek atzīts par tādu, kura galvenais mērķis .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 854Pieņemts: 14.09.2010.Stājas spēkā: 18.09.2010.Zaudē spēku: 10.03.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 148, 17.09.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
217949
18.09.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)