Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.88

Rīgā 2010.gada 6.jūlijā (prot. Nr.37, 42.§)
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšanu un sagatavošanu Rīgas pilsētā

(Saistošo noteikumu nosaukums Rīgas domes 03.07.2012. saistošo noteikumu Nr.182 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu,
26.panta trešo daļu
(Grozīts ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro, veicot augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) pārbaudi, iesniegšanu un pieņemšanu, kā arī maksu par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu.

(Rīgas domes 03.07.2012. saistošo noteikumu Nr.182 redakcijā)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. (svītrots ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182);

2.2. topogrāfiskās informācijas pārbaude – topogrāfiskās informācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaude, neatbilstību konstatēšana pārbaudāmajā topogrāfiskajā informācijā, kā arī topogrāfiskā plāna elementu pareizības un pilnīguma pārbaude salīdzinājumā ar dabā esošo stāvokli;

2.3. topogrāfiskās informācijas datu bāze – strukturēts pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums, kas nodrošina iespēju izmantot informāciju ar programmatūras palīdzību. Datu bāzes pamats ir digitāli topogrāfiskie plāni (mērogs 1:500) ar esošām inženierkomunikācijām;

2.4. (svītrots ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182);

2.5. topogrāfiskās informācijas sinhronizācija – darbību kopums, kas jāveic topogrāfiskās informācijas par inženierkomunikāciju novietni savstarpējai saskaņošanai pašvaldības un inženierkomunikāciju turētāja rīcībā esošajā datu bāzē.

(Grozīts ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

3. (Svītrots ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

4. Topogrāfisko uzmērīšanu un topogrāfiskā plāna sastādīšanu Rīgas pilsētas teritorijā veic atbilstoši mērogam 1:500. Pilsētas vēsturiskajā centrā, kā arī teritorijās, kuru situācijas elementus topogrāfiskajā plānā nav iespējams attēlot mērogā 1:500, topogrāfisko uzmērīšanu veic un plānu sastāda mērogā 1:250.

5. (Svītrots ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

6. (Svītrots ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

II. Papildu prasības topogrāfiskajai uzmērīšanai

(Nodaļa svītrota ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

III. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana un ievadīšana topogrāfiskās informācijas datu bāzē

11. Lai nodrošinātu uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas ievadīšanu topogrāfiskās informācijas datu bāzē, mērniecības darbu izpildītāji Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā iesniedz:

11.1. uzmērītās teritorijas topogrāfisko plānu; uz plāna jābūt apliecinājumam (ar parakstu un zīmogu), ka virszemes situācijas objekti un apakšzemes inženierkomunikācijas uzmērītas un iezīmētas precīzi un apakšzemes inženierkomunikācijas atbilst attiecīgā inženierkomunikāciju turētāja arhīva materiāliem;

11.2. topogrāfisko plānu ar uzmērāmās teritorijas robežās esošo inženierkomunikāciju, t.sk. apakšzemes inženierkomunikāciju, turētāju saskaņojumiem;

11.3. vienlaikus ar topogrāfisko plānu šī plāna digitālo versiju .dgn vai .dwg failu formātā, izmantojot elektroniskos datu nesējus (CD vai Flach disks) vai nosūtot to uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu pa e-pastu (geo@riga.lv);

11.4. (svītrots ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182).

(Grozīts ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

12. Mērniecības darbu izpildītājiem Rīgas pilsētā pirms topogrāfisko plānu iesniegšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā tie jāsaskaņo ar uzmērāmajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem (pārvaldītājiem, ekspluatētājiem).

(Grozīts ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

13. (Svītrots ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

14. (Svītrots ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

15. (Svītrots ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

16. (Svītrots ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

17. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments mērniecības darbu izpildītāju iesniegtos topogrāfiskos plānus reģistrē to iesniegšanas secībā Topogrāfisko uzmērījumu reģistrācijas tabulā, nodrošinot Topogrāfisko uzmērījumu reģistrācijas tabulas publisku pieejamību un ievietojot to Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā (www.rdpad.lv).

(Grozīts ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

18. Iesniegtās topogrāfiskās informācijas pārbaudi Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos.

(Rīgas domes 03.07.2012. saistošo noteikumu Nr.182 redakcijā)

19. Pēc izvērtēšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna veic atzīmes, uzrādot konstatētās neatbilstības (ja tādas izvērtējuma rezultātā konstatētas). Topogrāfisko plānu ar izdarītajām atzīmēm izsniedz mērniecības darbu izpildītājam.

(Grozīts ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

20. Ja izvērtēšanas rezultātā ir konstatētas neatbilstības, mērniecības darbu izpildītāju pienākums ir tās novērst un izlaboto topogrāfisko plānu ar tā digitālo versiju, kā arī topogrāfisko plānu ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārbaudes veicēja atzīmēm atkārtoti iesniegt šo noteikumu 11.punktā noteiktajā kārtībā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam atkārtotai izvērtēšanai un saskaņošanai.

(Grozīts ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

21. Ja pēc topogrāfiskā plāna atkārtotas iesniegšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments konstatē, ka iesniedzējs nav novērsis šo noteikumu 19.punktā minētajā, iepriekš izsniegtajā topogrāfiskā plāna atbilstības izvērtējumā minētās neatbilstības, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments atbilstoši šo noteikumu 19.punktā noteiktajam sagatavo atkārtotu topogrāfiskā plāna atbilstības izvērtējumu, bet uz nākamo saskaņošanu šo noteikumu 20.punktā minētie dokumenti no mērniecības darbu izpildītājiem tiek pieņemti un reģistrēti kā no jauna iesniegti.

(Grozīts ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

22. Tikai pēc visu konstatēto nepilnību novēršanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 2 darba dienu laikā iekļauj mērniecības darbu izpildītāju iesniegtos, topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā iegūtos datus topogrāfiskās informācijas datu bāzē, izsniedzot saskaņoto topogrāfisko plānu mērniecības darbu izpildītājiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

23. Maksa par topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju datu bāzē, sagatavošanu un izsniegšanu veicama saskaņā ar saistošo noteikumu 1.pielikumu. Ja topogrāfiskajā plānā aplūkojamā teritorija atrodas Rīgas pilsētas teritorijas daļas ielu izvietojuma shēmā (7.pielikums) norādītajās robežās, tad, aprēķinot maksas pakalpojuma cenu, piemēro koeficientu 1,20.

(Rīgas domes 03.07.2012. saistošo noteikumu Nr.182 redakcijā)

IV. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes avoti un datu bāzes izmantošana

(Nodaļas nosaukums Rīgas domes 03.07.2012. saistošo noteikumu Nr.182 redakcijā)

24. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments nodrošina topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu un aktualizāciju LKS-92 koordinātu sistēmā atbilstoši šajos noteikumos minētajām objektu attēlojuma prasībām, saglabājot tās rīcībā esošos uzkrātos vēsturiskos datus. Topogrāfiskās informācijas datu bāze tiek uzturēta, izmantojot MicroStation programmatūru .dgn failu formātā, nodrošinot objektu attēlojumu atbilstoši mēroga 1:500 precizitātes prasībām.

(Grozīts ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

25. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes datu avoti ir:

25.1. mērniecības darbu izpildītāju iesniegtie, topogrāfiskās uzmērīšanas rezultātā iegūtie dati;

25.2. dati, kas iegūti, veicot izpilduzmērījumus (ģeodēzisko pārbaudi) par būvniecības vai citas darbības rezultātā notikušajām izmaiņām virszemes objektos un apakšzemes inženierkomunikācijās;

25.3. datu bāzes sinhronizācijas (ar inženierkomunikāciju turētājiem) rezultātā iegūtie dati par inženierkomunikāciju novietojumu;

25.4. dati, kas iegūti aerofotografēšanas un tālizpētes darbu rezultātā.

(Grozīts ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

26. Topogrāfiskās informācijas datu bāzē uzkrātos datus izmanto:

26.1. (svītrots ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182);

26.2. Rīgas pašvaldības struktūrvienības tām noteikto uzdevumu izpildei;

26.3. Rīgas pilsētā esošo inženierkomunikāciju turētāji (kā pamatu to darbībai nepieciešamo datu bāzu veidošanai);

26.4. mērniecības darbu izpildītāji, izpildot konkrētu pasūtījumu teritorijas topogrāfiskajai un kadastrālajai uzmērīšanai;

26.5. Valsts zemes dienests tam noteikto uzdevumu izpildei;

26.6. projektēšanas komercsabiedrības un individuālie komersanti, kas nodarbojas ar teritoriju plānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcību un būvniecību saistīto projektu izstrādi;

26.7. citas fiziskas un juridiskas personas.

(Grozīts ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

27. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes datus Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sagatavo un izsniedz:

27.1. standartizētā apjomā un veidā, kombinējot noteiktas karšu lapas vai kadastra grupas, kurās apkopoti noteikta sastāva dati, izsniedzot tos elektroniski vai plotera izdrukas formā;

27.2. nestandartizētā apjomā un veidā, datu sagatavošanā izmantojot informācijas blokus vai specializētas sagatavošanas metodes (programmas) un atbilstoši pieprasījumam izvēlētus datu atlases kritērijus, izsniedzot tos elektroniski vai plotera izdrukas formā. Datu pieprasītājs samaksā datu sagatavošanas izdevumus;

27.3. datu apmaiņas formā, izmantojot elektroniskos datu nesējus, vai tiešsaistes datu pārraides režīmā, savstarpēji sadarbojoties informācijas sistēmu līmenī un noslēdzot sadarbības līgumus.

(Grozīts ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

28. (Svītrots ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

29. Informācijas apmaiņa starp Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, Valsts zemes dienestu, kā arī Rīgas pilsētā esošo inženierkomunikāciju turētājiem notiek bez maksas, nodrošinot ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sniegšanu atbilstoši piešķirtā pašvaldības budžeta finansējuma apmēram.

(Grozīts ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

30. (Svītrots ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

V. Noslēguma jautājumi

31. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un inženierkomunikāciju turētāji līdz 2013.gada 31.decembrim, izmantojot to rīcībā esošo informāciju, nodrošina topogrāfiskās informācijas datu bāzes sinhronizāciju.

(Grozīts ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

32. Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un konkrētā inženierkomunikāciju turētāja veiktās topogrāfiskās informācijas datu bāzes sinhronizācijas pabeigšanas un sadarbības līguma par informācijas apmaiņu noslēgšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē mērniecības darbu izpildītājus par izgatavoto topogrāfisko plānu saskaņošanas ar konkrēto inženierkomunikāciju turētāju pārtraukšanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

33. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas, norādot, ka ar saistošo noteikumu pielikumu pilnu tekstu var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv.

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2008.gada 27.maija saistošos noteikumus Nr.122 "Rīgas pilsētas teritorijas digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas noteikumi" ar grozījumiem, kas pieņemti ar Rīgas domes 2010.gada 9.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.54.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1.pielikums
Rīgas domes 2010.gada 6.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.88
Maksas pakalpojumi un to izcenojumi

(Pielikums Rīgas domes 03.07.2012. saistošo noteikumu Nr.182 redakcijā)

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, Ls*

1.

Informācijas izsniegšana topogrāfiskajai uzmērīšanai, izgatavoto topogrāfisko plānu pārbaude un ievietošana topogrāfiskās informācijas datu bāzē  

1.1.

Platībā līdz 0,3 ha ieskaitot1 objekts20,31

1.2.

Platībā no 0,3 ha līdz 0,5 ha ieskaitot1 objekts27,73

1.3.

Platībā no 0,5 ha līdz 1 ha ieskaitot1 objekts39,30

1.4.

Par katru ha virs 1 ha līdz 3 ha ieskaitot1 ha39,30

1.5.

Par katru ha virs 3 ha1 ha35,36

1.6.

Piemaksas un citi izdevumi:  

1.6.1.

ja topogrāfiskais plāns izgatavots M 1:250koeficientsK = 1,4

1.6.2.

ja topogrāfiskais plāns izgatavots M 1:2000 bez apakšzemes komunikācijāmkoeficientsK = 0,3

1.6.3.

ja topogrāfiskais plāns izgatavots M 1:2000 ar apakšzemes komunikācijāmkoeficientsK = 0,5

1.6.4.

ja pēc otrās pārbaudes saskaņošanai iesniegtajā topogrāfiskajā plānā konstatētās neatbilstības nav novērstas, par katru nākamo pārbaudikoeficientsK = 0,8

1.6.5.

ja pasūtītājs pieprasa pirmo pārbaudi un saskaņošanu veikt steidzamības kārtā:  

1.6.5.1.

1 darba dienākoeficientsK = 5

1.6.5.2.

2 darba dienāskoeficientsK = 4

1.6.5.3.

3 darba dienāskoeficientsK = 3

1.6.5.4.

4 darba dienāskoeficientsK = 2,5

1.6.5.5.

5 darba dienāskoeficientsK = 2

1.6.6.

esošā topogrāfiskā plāna atkārtota saskaņošanakoeficientsK = 0,5

2.

Topogrāfisko plānu reģistrācija datu bāzē pie sarkano līniju izmaiņām  

2.1.

Platībā līdz 0,3 ha ieskaitot1 objekts5,08

2.2.

Platībā no 0,3 līdz 0,5 ha ieskaitot1 objekts6,95

2.3.

Platībā no 0,5 līdz 1 ha ieskaitot1 objekts9,82

2.4.

Par katru ha virs 1 līdz 3 ha ieskaitot1 objekts9,82

2.5.

Par katru ha virs 3 ha1 objekts8,84

3.

Digitālo datu atlase no topogrāfiskās informācijas datu bāzes (dgn formātā)1ha6,00

4.

Digitālo datu atlase, apstrāde un izdrukas sagatavošana no topogrāfiskās informācijas datu bāzes vienkāršoto inženierkomunikāciju pieslēgumu projektu izstrādei un vispārīgai informācijai (reklāmas objekti bez elektrības pieslēguma, vasaras kafejnīcas), 3 eksemplārilīdz 1 ha23,00
par katru nākamo ha7,00

5.

Vēsturiskās informācijas izsniegšana par apakšzemes inženierkomunikācijām līdz 2000.gadam (digitalizētas planšetes)1 planšete7,00

* Saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta divdesmit otro daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

(2., 3., 4., 5. un 6.pielikums svītrots ar Rīgas domes 03.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.182)

7.pielikums
Rīgas domes 2010.gada 6.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.88
Rīgas pilsētas teritorijas daļas ielu izvietojuma shēma

(Pielikums Rīgas domes 03.07.2012. saistošo noteikumu Nr.182 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un maksu par augstas detalizācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 88Pieņemts: 06.07.2010.Stājas spēkā: 14.08.2010.Zaudē spēku: 05.09.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 128, 13.08.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
214933
{"selected":{"value":"21.07.2012","content":"<font class='s-1'>21.07.2012.-04.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.07.2012","iso_value":"2012\/07\/21","content":"<font class='s-1'>21.07.2012.-04.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2010","iso_value":"2010\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2010.-20.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.07.2012
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)