Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.569

Rīgā 2010.gada 21.jūnijā (prot. Nr.32 21.§)
Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus
Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 39. panta pirmo daļu
(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.87 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2014)

1. Noteikumi nosaka apmaksātas veselības aprūpes saņemšanas nosacījumus Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – iestāde) amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi (turpmāk – amatpersona), apmaksājamo pakalpojumu veidus un apmaksas kārtību, kā arī veselības aprūpes pakalpojumus un izdevumus, kuri netiek apmaksāti.

2. Apmaksāta veselības aprūpe ietver pacienta iemaksu un līdzmaksājumu, kas noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu, un šādus veselības aprūpes pakalpojumus, kas sniegti amatpersonai Latvijas Republikā:

2.1. veselības aprūpes pakalpojumus un izmeklējumus, kas nepieciešami atzinuma sniegšanai par amatpersonas veselības stāvokļa atbilstību dienesta pienākumu izpildei;

2.2. veselības aprūpes pakalpojumus, kuri netiek segti no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem vai saņemti ārpus rindas;

2.3. normatīvajos aktos par vakcināciju noteiktajā kārtībā veiktu vakcināciju pret vakcīnregulējamām slimībām, ar kurām amatpersona var inficēties, pildot dienesta pienākumus;

2.4. plānveida ķirurģiskās operācijas:

2.4.1. kuras saistītas ar nelaimes gadījumu darbā, ja to izdevumus nesedz atbilstoši likumam "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām";

2.4.2. ja trauma vai slimība ierobežo amatpersonas fiziskās spējas pildīt dienesta pienākumus;

2.5. medicīniskās rehabilitācijas kursu, ne ilgāku par divām nedēļām, viena gada laikā pēc nelaimes gadījumā darbā, pārciestas traumas vai ķirurģiskas operācijas;

2.6. zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumus;

2.7. tādu ārstniecības personas izrakstītu medikamentu iegādi, kuri iekļauti Latvijas Republikas zāļu reģistrā.

(Grozīts ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.293; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1509; MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.87, kas piemērojami ar 01.01.2014.)

2.1 Ja amatpersona cietusi nelaimes gadījumā darbā, saskaroties ar asinīm vai citiem bioloģiskiem šķidrumiem vai priekšmetiem, kas ir bijuši inficēti, un ir sastādīts akts par šo nelaimes gadījumu darbā, un ja inficēšanās ar konkrēto slimību pirms nelaimes gadījuma nav konstatēta, bet tā tiek konstatēta dinamiskās novērošanas laikā, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs (turpmāk – centrs) medikamentozās ārstēšanas kursā kompensē pacienta maksājamo daļu, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes kompensējamo izdevumu kārtību.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 140 redakcijā)

3. Izdevumus par šajos noteikumos minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem sedz centrs no centram šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem:

3.1. saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārstniecības iestādēm, vai saskaņā ar samaksas garantijas vēstuli;

3.2. kompensējot amatpersonām izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus amatpersona apmaksājusi no saviem līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 05.10.2010. noteikumiem Nr. 937; MK 24.04.2012. noteikumiem Nr. 293; MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 140)

4. Šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.6. un 2.7.apakšpunktā minētos veselības aprūpes pakalpojumus un pacientu iemaksas un līdzmaksājumus, kas noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu, centrs sedz, ievērojot šādus nosacījumus:

4.1. pacientu iemaksas un līdzmaksājumus, kas noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu, apmaksā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar ārstniecības iestādi, vai kompensējot amatpersonām to izdevumus bez limita ierobežojuma;

4.2. šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētos pakalpojumus apmaksā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar ārstniecības iestādi. Ja atzinuma sniegšanai par amatpersonas veselības stāvokļa atbilstību dienesta pienākumu izpildei nepieciešami tādi izmeklējumi, kurus attiecīgā ārstniecības iestādē neveic, centrs izmeklējuma apmaksu garantē citai iestādei ar samaksas garantijas vēstuli;

4.3. šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētos veselības aprūpes pakalpojumus centrs apmaksā, kompensējot amatpersonām to izdevumus, bet kopumā ne vairāk kā 250 euro apmērā kalendāra gadā katrai amatpersonai;

4.4. šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētos pakalpojumus apmaksā, kompensējot amatpersonām bez limita ierobežojumiem izdevumus par vakcināciju pret ērču encefalītu un B hepatītu. Amatpersonām, kuras piedalās starptautiskajās glābšanas operācijās, misijās vai dodas komandējumā uz ārvalstīm, apmaksā arī izdevumus par nepieciešamajām papildu obligātām vakcinācijām saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar ārstniecības iestādi vai saskaņā ar samaksas garantijas vēstuli. Citu vakcināciju izdevumus kompensē šo noteikumu 4.3.apakšpunktā norādītā limita ietvaros;

4.5. šo noteikumu 2.6. apakšpunktā minētos veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā, kompensējot amatpersonām to izdevumus, bet kopumā ne vairāk kā 200 euro apmērā kalendāra gadā katrai amatpersonai;

4.6. šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētos veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā, kompensējot amatpersonām to izdevumus, bet kopumā ne vairāk kā 75 euro apmērā kalendāra gadā katrai amatpersonai;

4.7. šo noteikumu 2.1 punktā minētos veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā, kompensējot amatpersonām pacienta maksājamo daļu medikamentozās ārstēšanas kursā vai saskaņā ar līgumu, ko centrs noslēdzis ar ārstniecības iestādi vai aptieku.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr. 1509 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr. 87; MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 140; 4.3., 4.5. un 4.6. apakšpunkts piemērojams ar 01.01.2016., sk. 18. punktu)

5. Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētās kompensācijas saņemšanai amatpersona iesniedz centrā:

5.1. iesniegumu par kompensācijas piešķiršanu. Iesniegumā norāda amatpersonas vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontu kredītiestādē, tālruņa numuru un iestādi, kurā tā dienē;

5.2. veiktos maksājumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus, kuros norādīts amatpersonas vārds, uzvārds, personas kods un kuri noformēti atbilstoši likumam "Par grāmatvedību";

5.3. dokumentus, kas apliecina veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu, ja tie neizriet no maksājumus apliecinošajiem dokumentiem. Lai saņemtu kompensāciju par šo noteikumu 2.7.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem, amatpersona iesniedz centrā ārstniecības personas izrakstītās receptes kopiju.

(Grozīts ar MK 05.10.2010. noteikumiem Nr.937; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1509)

5.1 Lai saņemtu kompensāciju par šo noteikumu 2.1 punktā minētajiem pakalpojumiem, amatpersona pirmreizēji iesniedz centrā nelaimes gadījuma akta kopiju, apliecinājumu par amatpersonas veselības stāvokli nelaimes gadījuma notikuma brīdī (tai skaitā laboratoriskās izmeklēšanas rezultātus, kas apliecina infekcijas neesību pirms nelaimes gadījuma), ārsta speciālista vai konsilija lēmuma kopiju un izrakstīto medikamentu recepšu kopijas, kā arī šo noteikumu 5. punktā minētos dokumentus.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 140 redakcijā)

6. Centrs izvērtē šo noteikumu 5. un 5.1 punktā minētos dokumentus un, ja kompensācijas izmaksas nosacījumi un iesniegtie dokumenti atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, izmaksā kompensāciju, pārskaitot attiecīgos finanšu līdzekļus triju mēnešu laikā no dokumentu saņemšanas dienas uz amatpersonas norādīto kontu kredītiestādē. Šo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus amatpersona var iesniegt par kārtējo gadu un iepriekšējo gadu.

(Grozīts ar MK 05.10.2010. noteikumiem Nr. 937; MK 24.04.2012. noteikumiem Nr. 293; MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 140)

7. Ja iesniegtie dokumenti vai kompensācijas izmaksas nosacījumi neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, centrs pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt kompensāciju.

(Grozīts ar MK 05.10.2010. noteikumiem Nr.937, kas piemērojami ar 01.10.2010.)

8. Šo noteikumu 2.4.apakšpunktā noteikto plānveida ķirurģisko operāciju apmaksai amatpersona centram nosūta iesniegumu par plānveida ķirurģiskās operācijas apmaksu un speciālista atzinumu (slēdzienu) par operācijas nepieciešamību. Ja centrs pieņem lēmumu apmaksāt operācijas izdevumus, tas nosūta samaksas garantijas vēstuli ārstniecības iestādei. Šos veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā ārstniecības iestādei, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību ir iekļauta to ārstniecības iestāžu sarakstā, kuras sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus vai veselības aprūpes pakalpojumus sporta traumu ārstēšanā.

(Grozīts ar MK 05.10.2010. noteikumiem Nr.937; MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.293; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1509)

9. Centrs plānveida ķirurģisko operāciju apmaksu var atteikt, ja:

9.1. Iekšlietu ministrijas Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija veselības pārbaudes atzinumā konstatē, ka amatpersonas veselības stāvoklis atbilst attiecīgajam amatam noteikto dienesta pienākumu izpildei;

9.2. veselības aprūpes pakalpojumu var saņemt rindas kārtībā par valsts budžeta līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 05.10.2010. noteikumiem Nr.937, kas piemērojami ar 01.10.2010.)

9.1 Šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minētā medicīniskās rehabilitācijas kursa apmaksai amatpersona centram nosūta iesniegumu par medicīniskās rehabilitācijas kursa apmaksu un ārstniecības iestādes izsniegtu izrakstu ar informāciju par veikto ārstēšanu un ieteikumiem. Ja centrs pieņem lēmumu apmaksāt medicīniskās rehabilitācijas kursa izdevumus, tas nosūta samaksas garantijas vēstuli medicīniskās rehabilitācijas iestādei un informē par to amatpersonu.

(MK 24.04.2012. noteikumu Nr.293 redakcijā)

9.2 Centrs var pieņemt lēmumu apmaksāt medicīniskās rehabilitācijas izdevumus arī tad, ja nelaimes gadījuma izmeklēšana nav pabeigta un nav sastādīts akts par nelaimes gadījumu darbā, bet medicīniskās rehabilitācijas kurss amatpersonai nepieciešams pēc ambulatorā vai stacionārā ārstniecības posma pabeigšanas. Šādā gadījumā centrs informāciju par nelaimes gadījumā cietušo amatpersonu iegūst no iestādes, kura izmeklē attiecīgo nelaimes gadījumu.

(MK 24.04.2012. noteikumu Nr.293 redakcijā)

10. Pacienta iemaksas un līdzmaksājuma apmaksai amatpersona ārstniecības iestādē uzrāda personu apliecinošu dokumentu un centra izsniegtu darbinieka veselības karti, kura apliecina amatpersonas tiesības saņemt apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu. Beidzot dienesta attiecības, amatpersona minēto karti nodod dienesta vietas iestādei, un dienesta vietas iestāde to nodod centram iznīcināšanai.

(Grozīts ar MK 05.10.2010. noteikumiem Nr.937; MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.293)

11. Amatpersonai neapmaksā un nekompensē izdevumus par šādiem veselības aprūpes maksas pakalpojumiem:

11.1. paaugstināts apkalpošanas līmenis un individuāla aprūpe;

11.2. mākslīgā apaugļošana, seksoloģiskā ārstēšana, ģenētiskie izmeklējumi;

11.3. kosmetoloģiskie pakalpojumi;

11.4. estētiskās ķirurģijas operācijas (izņemot gadījumus, ja amatpersona, pildot dienesta pienākumus, cietusi nelaimes gadījumā un guvusi tādus veselības traucējumus, kuru novēršanai šāda operācija ir nepieciešama);

11.5. ortodontijas pakalpojumi;

11.6. zobu protezēšana, izņemot gadījumu, ja zoba protezēšanas iemesls ir trauma, kas gūta, pildot dienesta pienākumus;

11.7. ārstēšana, izmantojot netradicionālās medicīnas metodes;

11.8. manipulācijas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību nav iekļautas apmaksājamo manipulāciju sarakstā, izņemot ambulatori veicamās injekcijas, fizikālās medicīnas pakalpojumus, podometriju un ārstniecisko pēdu aprūpi ar ārsta speciālista nosūtījumu;

11.9. grūtniecības pārtraukšanas operācijas;

11.10. maksas dzemdību palīdzība;

11.11. orgānu vai audu transplantācija;

11.12. pakalpojumi, kas saņemti iestādē, kura nav reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā (izņemot redzes pārbaudi), vai kurus ārstniecības iestāde nav reģistrējusi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr. 293; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1509; MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 140; 11.8. apakšpunkts piemērojams ar 01.01.2016., sk. 18. punktu)

12. (Svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1509)

13. (Svītrots ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.87, kas piemērojami ar 01.01.2014.)

14. (Svītrots ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.87, kas piemērojami ar 01.01.2014.)

15. (Svītrots ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.87, kas piemērojami ar 01.01.2014.)

16. Kompensācijas apmērs par šo noteikumu 2.2. un 2.3. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas amatpersonai sniegti 2013. gadā un ko amatpersonai kompensē saskaņā ar šo noteikumu 4.3. apakšpunktu, kopumā ir ne vairāk kā 71,14 euro katrai amatpersonai. Izdevumus par šo noteikumu 2.6. un 2.7. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem amatpersonai kompensē, ja minētie veselības aprūpes pakalpojumi sniegti, sākot ar 2014. gada 1. janvāri.

(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.87 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2014.)

17. Kompensācijas apmērs par šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (tai skaitā par amatpersonai veikto vakcināciju), kas amatpersonai sniegti līdz 2015. gada 31. decembrim un ko amatpersonai kompensē saskaņā ar šo noteikumu 4.3. apakšpunktu, kopumā nepārsniedz 215 euro. Kompensācijas apmērs par šo noteikumu 2.6. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas amatpersonai sniegti līdz 2015. gada 31. decembrim un ko amatpersonai kompensē saskaņā ar šo noteikumu 4.5. apakšpunktu, kopumā nepārsniedz 145 euro. Kompensācija par šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas amatpersonai sniegti līdz 2015. gada 31. decembrim, tiek noteikta 75 % apmērā, bet ne vairāk kā 75 euro.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 140 redakcijā)

18. Šo noteikumu 4.3, 4.5., 4.6. un 11.8. apakšpunktu piemēro ar 2016. gada 1. janvāri.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 140 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 569Pieņemts: 21.06.2010.Stājas spēkā: 30.06.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 29.06.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
212445
{"selected":{"value":"11.03.2016","content":"<font class='s-1'>11.03.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.03.2016","iso_value":"2016\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2014","iso_value":"2014\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2014.-10.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-14.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2012","iso_value":"2012\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.10.2010","iso_value":"2010\/10\/09","content":"<font class='s-1'>09.10.2010.-08.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2010","iso_value":"2010\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2010.-08.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.03.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva