Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.569

Rīgā 2010.gada 21.jūnijā (prot. Nr.32 21.§)
Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus
Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 39. panta pirmo daļu
(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.87 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2014)

1. Noteikumi nosaka apmaksātas veselības aprūpes saņemšanas nosacījumus Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – iestāde) amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi (turpmāk – amatpersona), apmaksājamo pakalpojumu veidus un apmaksas kārtību, kā arī veselības aprūpes pakalpojumus un izdevumus, kuri netiek apmaksāti.

2. Apmaksāta veselības aprūpe ietver līdzmaksājumu, kas noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanu un samaksu, un šādus veselības aprūpes pakalpojumus, kas sniegti amatpersonai Latvijas Republikā:

2.1. veselības aprūpes pakalpojumus un izmeklējumus, kas nepieciešami atzinuma sniegšanai par amatpersonas veselības stāvokļa atbilstību dienesta pienākumu izpildei;

2.2. veselības aprūpes pakalpojumus, kuri netiek apmaksāti no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, kas piešķirti Veselības ministrijas veselības aprūpes nodrošināšanas programmai;

2.3. normatīvajos aktos par vakcināciju noteiktajā kārtībā veiktu vakcināciju pret vakcīnregulējamām slimībām, ar kurām amatpersona var inficēties, pildot dienesta pienākumus;

2.4. plānveida ķirurģiskās operācijas un ar tām tieši saistītus ārstniecības iestādes sniegtos pakalpojumus:

2.4.1. ja ķirurģiskā operācija saistīta ar nelaimes gadījumu darbā un ja izdevumus nesedz atbilstoši likumam "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;

2.4.2. ja trauma vai slimība ierobežo amatpersonas fiziskās spējas pildīt dienesta pienākumus;

2.5. medicīniskās rehabilitācijas kursu, ne ilgāku par divām nedēļām, viena gada laikā pēc nelaimes gadījumā darbā, pārciestas traumas vai ķirurģiskas operācijas;

2.6. zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumus;

2.7. tādu ārstniecības personas izrakstītu medikamentu iegādi, kuri iekļauti Latvijas Republikas zāļu reģistrā, kā arī ārstniecības personas izrakstītu aptiekā gatavojamo zāļu (ekstemporālās zāļu formas) iegādi.

(Grozīts ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr. 293; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1509; MK 11.02.2014. noteikumiem Nr. 87; MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 489; MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 742)

2.1 Ja amatpersona cietusi nelaimes gadījumā darbā, saskaroties ar asinīm vai citiem bioloģiskiem šķidrumiem vai priekšmetiem, kas ir bijuši inficēti, un ir sastādīts akts par šo nelaimes gadījumu darbā, un ja inficēšanās ar konkrēto slimību pirms nelaimes gadījuma nav konstatēta, bet tā tiek konstatēta dinamiskās novērošanas laikā, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs (turpmāk – centrs) medikamentozās ārstēšanas kursā kompensē pacienta maksājamo daļu, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes kompensējamo izdevumu kārtību.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 140 redakcijā)

3. Izdevumus par šajos noteikumos minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem sedz centrs no centram šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem:

3.1. saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārstniecības iestādēm, vai saskaņā ar garantijas vēstuli par pakalpojuma apmaksu pēc ārstniecības iestādes rēķina saņemšanas, kas noformēts atbilstoši Grāmatvedības likumam un kurā norādīta amatpersona, kas saņēmusi pakalpojumu (vārds, uzvārds, personas kods), saņemtais pakalpojums, pakalpojuma saņemšanas datums un cena. Amatpersona pēc centra pieprasījuma papildus iesniedz ārstniecības iestādes izsniegtu medicīniskās dokumentācijas izrakstu par saņemto veselības aprūpes pakalpojumu vai tā kopiju, ja ārstniecības iestādes rēķinā norādītā informācija nav pietiekama centra lēmuma pieņemšanai par pakalpojuma apmaksu;

3.2. kompensējot amatpersonām izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus amatpersona apmaksājusi no saviem līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 05.10.2010. noteikumiem Nr. 937; MK 24.04.2012. noteikumiem Nr. 293; MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 140; MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 489; MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 742)

4. Šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.6. un 2.7.apakšpunktā minētos veselības aprūpes pakalpojumus un pacientu iemaksas un līdzmaksājumus, kas noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanu un samaksu, centrs sedz, ievērojot šādus nosacījumus:

4.1. pacientu iemaksas un līdzmaksājumus, kas noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanu un samaksu, apmaksā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar ārstniecības iestādi, vai kompensējot amatpersonām to izdevumus bez limita ierobežojuma;

4.2. šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētos pakalpojumus apmaksā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar ārstniecības iestādi. Ja atzinuma sniegšanai par amatpersonas veselības stāvokļa atbilstību dienesta pienākumu izpildei nepieciešami tādi izmeklējumi, kurus attiecīgā ārstniecības iestādē neveic, centrs izmeklējuma apmaksu garantē citai iestādei ar samaksas garantijas vēstuli, kurā norāda informāciju par amatpersonu (vārds, uzvārds, personas kods) un pakalpojumu, kura apmaksu centrs garantē;

4.3. šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētos veselības aprūpes pakalpojumus centrs apmaksā, kompensējot amatpersonām to izdevumus, bet kopumā ne vairāk kā 500 euro apmērā kalendāra gadā katrai amatpersonai;

4.4. šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētos pakalpojumus apmaksā, kompensējot amatpersonām bez limita ierobežojumiem izdevumus par vakcināciju pret ērču encefalītu un B hepatītu. Amatpersonām, kuras piedalās starptautiskajās glābšanas operācijās, misijās vai dodas komandējumā uz ārvalstīm, apmaksā arī izdevumus par nepieciešamajām papildu obligātām vakcinācijām saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar ārstniecības iestādi vai saskaņā ar samaksas garantijas vēstuli. Citu vakcināciju izdevumus kompensē šo noteikumu 4.3.apakšpunktā norādītā limita ietvaros;

4.5. šo noteikumu 2.6. apakšpunktā minētos veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā, kompensējot amatpersonām to izdevumus, bet kopumā ne vairāk kā 400 euro apmērā kalendāra gadā katrai amatpersonai;

4.6. šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētos veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā, kompensējot amatpersonām to izdevumus, bet kopumā ne vairāk kā 100 euro apmērā kalendāra gadā katrai amatpersonai;

4.7. šo noteikumu 2.1 punktā minētos veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā, kompensējot amatpersonām pacienta maksājamo daļu medikamentozās ārstēšanas kursā vai saskaņā ar līgumu, ko centrs noslēdzis ar ārstniecības iestādi vai aptieku.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr. 1509 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr. 87; MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 140; MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 489; MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 742)

5. Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētās kompensācijas saņemšanai amatpersona iesniedz centrā:

5.1. iesniegumu par kompensācijas piešķiršanu. Iesniegumā norāda amatpersonas vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontu kredītiestādē, dzīvesvietas adresi un iestādi, kurā amatpersona dienē. Saziņas nodrošināšanai var norādīt tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

5.2. veiktos maksājumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus, kuros norādīts amatpersonas vārds, uzvārds, personas kods un kuri noformēti atbilstoši Grāmatvedības likumam;

5.3. dokumentus, kas apliecina veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu, ja tie neizriet no maksājumus apliecinošajiem dokumentiem. Lai saņemtu kompensāciju par šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem, amatpersona iesniedz centrā ārstniecības personas izrakstītās receptes norakstu vai kopiju, vai elektroniskās receptes izdruku, vai izrakstu no ārstniecības iestādes medicīniskās dokumentācijas par amatpersonai ārstniecības procesā rekomendētajām bezrecepšu zālēm. Lai saņemtu kompensāciju par podometrijas pakalpojumu un ārstniecisko pēdu aprūpi, amatpersona iesniedz centrā ārsta speciālista izrakstīta nosūtījuma kopiju vai elektroniskā nosūtījuma izdruku. Lai saņemtu kompensāciju par medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumiem, amatpersona iesniedz centrā ārsta speciālista izrakstīta nosūtījuma kopiju vai elektroniskā nosūtījuma izdruku, vai medicīniskā dokumenta kopiju, kurā rekomendēts attiecīgais pakalpojums, atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

(Grozīts ar MK 05.10.2010. noteikumiem Nr. 937; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1509; MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 489; MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 742)

5.1 Lai saņemtu kompensāciju par šo noteikumu 2.1 punktā minētajiem pakalpojumiem, amatpersona pirmreizēji iesniedz centrā nelaimes gadījuma akta kopiju, apliecinājumu par amatpersonas veselības stāvokli nelaimes gadījuma notikuma brīdī (tai skaitā laboratoriskās izmeklēšanas rezultātus, kas apliecina infekcijas neesību pirms nelaimes gadījuma), ārsta speciālista vai konsilija lēmuma kopiju un izrakstīto medikamentu recepšu kopijas, kā arī šo noteikumu 5. punktā minētos dokumentus.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 140 redakcijā)

6. Centrs izvērtē šo noteikumu 5. un 5.1 punktā minētos dokumentus un, ja kompensācijas izmaksas nosacījumi un iesniegtie dokumenti atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, izmaksā kompensāciju, pārskaitot attiecīgos finanšu līdzekļus triju mēnešu laikā no dokumentu saņemšanas dienas uz amatpersonas norādīto kontu kredītiestādē. Šo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus amatpersona var iesniegt par kārtējo gadu un iepriekšējo gadu.

(Grozīts ar MK 05.10.2010. noteikumiem Nr. 937; MK 24.04.2012. noteikumiem Nr. 293; MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 140)

7. Ja iesniegtie dokumenti vai kompensācijas izmaksas nosacījumi neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, centrs pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt kompensāciju.

(Grozīts ar MK 05.10.2010. noteikumiem Nr.937, kas piemērojami ar 01.10.2010.)

7.1 Lai apmaksātu šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto izmeklējumu, kas nepieciešams, lai izvērtētu amatpersonas veselības stāvokļa atbilstību dienesta pienākumu izpildei, amatpersona pirms izmeklējuma veikšanas iesniedz centram iesniegumu par izmeklējuma apmaksu. Iesniegumā norāda nepieciešamo izmeklējumu, ārstniecības iestādi, kurā izmeklējumu veiks, plānoto izmeklēšanas datumu un Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas izrakstu ar ieteikumu veikt attiecīgo izmeklējumu.

(MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

7.2 Vakcinācijas pret ērču encefalītu un B hepatītu izmaksu kompensācijai amatpersona iesniedz centrā potēšanas pases kopiju, kas apliecina amatpersonai veikto vakcināciju, ja tas neizriet no maksājumus apliecinošajiem dokumentiem. Izdevumus par nepieciešamajām papildu obligātām vakcinācijām amatpersonām, kuras piedalās starptautiskajās operācijās un misijās vai dodas komandējumā uz ārvalstīm, apmaksā, pamatojoties uz tās iestādes sniegto informāciju, kurā amatpersona dienē. Informācijā norāda ārstniecības iestādi, kurā plānota vakcinācija, un valsti, uz kuru amatpersonu ir paredzēts nosūtīt.

(MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

8. Šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto plānveida ķirurģisko operāciju apmaksai amatpersona centrā iesniedz:

8.1. iesniegumu par operācijas apmaksu. Iesniegumā norāda amatpersonas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un iestādi, kurā tā dienē, kā arī plānotās operācijas veidu, ārstniecības iestādi, kurā plānota operācija, un plānoto operācijas datumu. Saziņas nodrošināšanai var norādīt tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

8.2. tās ārstniecības iestādes apliecinājumu (2. pielikums), kurā plānota operācija, vai atzinumu (slēdzienu) par plānoto operāciju, kurā norādīta visa šo noteikumu 2. pielikumā minētā informācija;

8.3. Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas izrakstu ar atzinumu par to, ka trauma vai slimība ierobežo amatpersonas fiziskās spējas pildīt dienesta pienākumus, un attiecīgās operācijas rekomendāciju, vai gadījumā, ja amatpersonai iesnieguma iesniegšanas brīdī ir darbnespēja, kas saistīta ar nepieciešamo operāciju, – darbnespējas lapas izdruku un pēc pieprasījuma – citus medicīniskos dokumentus par amatpersonas ārstniecības procesu vai operācijas nepieciešamību, ja iesniegtie dokumenti nav pietiekami centra lēmuma pieņemšanai.

(MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

8.1 Ja centrs pieņem lēmumu apmaksāt plānveida ķirurģiskās operācijas izdevumus, tas ārstniecības iestādei nosūta garantijas vēstuli par izdevumu apmaksu. Garantijas vēstulē norāda informāciju par amatpersonu (vārds, uzvārds, personas kods), plānveida ķirurģisko operāciju, kuras apmaksu centrs garantē, un plānoto operācijas datumu, kā arī informē par to amatpersonu. Šos veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā, ja ārstniecības iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību ir iekļauta to ārstniecības iestāžu sarakstā, kuras sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus attiecīgajā ārstniecības jomā vai veselības aprūpes pakalpojumus traumu ārstēšanā.

(MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

9. Centrs atsaka apmaksāt plānveida ķirurģisko operāciju, ja:

9.1. Iekšlietu ministrijas Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija veselības pārbaudes atzinumā ir konstatējusi, ka amatpersonas veselības stāvoklis atbilst prasībām, kas nepieciešamas dienesta pienākumu izpildei, un nav konstatējusi, ka trauma vai slimība ierobežo amatpersonas fiziskās spējas pildīt dienesta pienākumus;

9.2. amatpersonai iesnieguma iesniegšanas brīdī ir darbnespēja, Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas veselības pārbaudes atzinums nav iesniegts un centrs atbilstoši iesniegtajai medicīniskajai dokumentācijai nav konstatējis darbnespējas saistību ar veselības traucējumiem, kuru dēļ plānota operācija;

9.3. veselības aprūpes pakalpojumu var saņemt rindas kārtībā par valsts budžeta līdzekļiem triju mēnešu laikā pēc amatpersonas iesnieguma iesniegšanas (izņemot gadījumu, ja, nesaņemot veselības aprūpes pakalpojumu ātrāk, ir prognozējama amatpersonas veselības stāvokļa pasliktināšanās vai negatīva ietekme uz amatpersonas veselības stāvokli un fiziskām spējām pildīt dienesta pienākumus).

(MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

9.1 Šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētā medicīniskās rehabilitācijas kursa apmaksai amatpersona centrā iesniedz:

9.1 1. iesniegumu par medicīniskās rehabilitācijas kursa apmaksu. Iesniegumā norāda amatpersonas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un iestādi, kurā tā dienē, kā arī medicīniskās rehabilitācijas iestādi, kurā plānots medicīniskās rehabilitācijas kurss, un plānoto medicīniskās rehabilitācijas sākuma datumu. Saziņas nodrošināšanai var norādīt tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

9.1 2. ārstniecības iestādes izsniegtu izrakstu ar informāciju par pārciesto traumu vai ķirurģisko operāciju un ieteikumiem par medicīnisko rehabilitāciju;

9.1 3. tās medicīniskās rehabilitācijas iestādes apliecinājumu par vietas rezervāciju medicīniskās rehabilitācijas kursam, kurā plānots medicīniskās rehabilitācijas kurss, un paredzētajām kursa izmaksām.

(MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

9.2 Centrs var pieņemt lēmumu apmaksāt medicīniskās rehabilitācijas izdevumus arī tad, ja nelaimes gadījuma izmeklēšana nav pabeigta un nav sastādīts akts par nelaimes gadījumu darbā, bet medicīniskās rehabilitācijas kurss amatpersonai nepieciešams pēc ambulatorā vai stacionārā ārstniecības posma pabeigšanas. Šādā gadījumā centrs informāciju par nelaimes gadījumā cietušo amatpersonu iegūst no iestādes, kura izmeklē attiecīgo nelaimes gadījumu.

(MK 24.04.2012. noteikumu Nr.293 redakcijā)

9.3 Ja centrs pieņem lēmumu apmaksāt medicīniskās rehabilitācijas kursa izdevumus, tas medicīniskās rehabilitācijas iestādei nosūta garantijas vēstuli par pakalpojuma apmaksu. Garantijas vēstulē norāda informāciju par amatpersonu (vārds, uzvārds, personas kods), plānoto medicīniskās rehabilitācijas kursa sākuma datumu, informāciju par amatpersonas pārciesto traumu vai ķirurģisko operāciju un ārstniecības iestādes ieteikumiem, kā arī informē par to amatpersonu.

(MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

10. Līdzmaksājuma apmaksai amatpersona ārstniecības iestādē uzrāda personu apliecinošu dokumentu un centra izsniegtu darbinieka veselības karti, kura apliecina amatpersonas tiesības saņemt apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu. Beidzot dienesta attiecības, amatpersona minēto karti nodod dienesta vietas iestādei, un dienesta vietas iestāde to nodod centram iznīcināšanai.

(Grozīts ar MK 05.10.2010. noteikumiem Nr. 937; MK 24.04.2012. noteikumiem Nr. 293; MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 489)

11. Amatpersonai neapmaksā un nekompensē izdevumus par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem:

11.1. ārstniecību, kurā izmantotas netradicionālās, tai skaitā komplementārās, medicīnas metodes, izņemot manuālo terapiju;

11.2. kosmetoloģiskajiem pakalpojumiem un estētiskās zobārstniecības pakalpojumiem;

11.3. estētiski ķirurģiskām operācijām, izņemot gadījumus, ja amatpersona saskaņā ar aktu par nelaimes gadījumu darbā ir cietusi nelaimes gadījumā, pildot dienesta pienākumus, un guvusi tādus veselības traucējumus, kuru novēršanai šāda operācija ir nepieciešama;

11.4. abortiem, izņemot abortus medicīnisku indikāciju dēļ;

11.5. seksoloģisko ārstniecību, dzimuma maiņu un androloga pakalpojumiem;

11.6. cilmes šūnu bankas un dzimumšūnu bankas pakalpojumiem;

11.7. medicīnisko apaugļošanu, ģenētiku un ar to saistītajiem izmeklējumiem (izņemot pacienta līdzmaksājumus);

11.8. maksas dzemdību palīdzību;

11.9. orgānu vai audu transplantāciju;

11.10. mākslas terapijas, uztura speciālista, reitterapijas, logopēda pakalpojumiem, izņemot multiprofesionālas komandas ietvaros sniegtos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus;

11.11. psihologa un psihofizioloģiskiem pakalpojumiem, izņemot izmeklējumus, kas nepieciešami atzinuma sniegšanai par amatpersonas veselības stāvokļa atbilstību dienesta pienākumu izpildei, multiprofesionālas komandas sniegtos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus vai centra sniegtos pakalpojumus;

11.12. alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu noteikšanu, izņemot izmeklējumus, kas nepieciešami atzinuma sniegšanai par amatpersonas veselības stāvokļa atbilstību dienesta pienākumu izpildei, un izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ārstnieciskā procesa nodrošināšanai;

11.13. ortodontiju un ar to saistītajiem pakalpojumiem;

11.14. zobu protezēšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem, izņemot pirmreizēju zobu protezēšanu, ja zoba protezēšanas iemesls ir trauma, kas saskaņā ar aktu par nelaimes gadījumu darbā ir gūta nelaimes gadījumā, pildot dienesta pienākumus;

11.15. paaugstinātu apkalpošanas līmeni un individuālu aprūpi;

11.16. ēdināšanu dienas stacionārā, kā arī uzturēšanos dienas stacionārā ārpus dienas stacionāriem normatīvajos aktos noteiktā darbalaika, izņemot gadījumus, ja centrā ir iesniegti stacionāra izsniegti dokumenti, kas apliecina, ka amatpersonai pēc ķirurģiskās operācijas nepieciešama ārstniecības personu uzraudzība;

11.17. manipulācijām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību nav iekļautas Nacionālā veselības dienesta publicētajā apmaksājamo manipulāciju sarakstā, izņemot:

11.17.1. ambulatori veicamās injekcijas (tai skaitā intraartikulārās injekcijas ar ārstniecības līdzekļu ievadīšanu);

11.17.2. laboratoriskos izmeklējumus;

11.17.3. šo noteikumu 1. pielikumā noteiktos medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumus;

11.17.4. podometriju un ārstniecisko pēdu aprūpi ar ārsta speciālista nosūtījumu;

11.17.5. veselības pārbaudes transportlīdzekļa vadītājiem un veselības pārbaudes speciālās atļaujas saņemšanai personām, kuras glabā vai nēsā ieročus un veic ar tiem darbu;

11.17.6. osteopāta pakalpojumus;

11.18. pakalpojumiem, kas saņemti iestādē, kura nav reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā (izņemot redzes pārbaudi) vai kura neatbilst obligātajām prasībām, kas normatīvajos aktos noteiktas ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām.

(MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 489 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.12.2023. noteikumiem Nr. 742)

11.1 Centrs no amatpersonām saņemtos iesniegumus veselības aprūpes izdevumu kompensācijai un tiem pievienotos maksājumus apliecinošos attaisnojuma dokumentus un to informāciju, kā arī rēķinus par amatpersonām sniegtajiem maksas veselības aprūpes pakalpojumiem un to informāciju glabā piecus gadus no to saņemšanas vai līdz brīdim, kad pilnībā sasniegts šo dokumentu izmantošanas mērķis vai to izmantošanas juridiskā nepieciešamība. Amatpersonu iesniegumus, saraksti ar amatpersonām, ārstniecības iestādēm un medicīniskās rehabilitācijas iestādēm par plānveida ķirurģisko operāciju, medicīniskās rehabilitācijas kursu, izmeklējumu un vakcināciju apmaksas garantiju centrs glabā 10 gadus no to saņemšanas vai nosūtīšanas līdz brīdim, kad pilnībā sasniegts šo dokumentu izmantošanas mērķis vai to izmantošanas juridiskā nepieciešamība.

(MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1509)

13. (Svītrots ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.87, kas piemērojami ar 01.01.2014.)

14. (Svītrots ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.87, kas piemērojami ar 01.01.2014.)

15. (Svītrots ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.87, kas piemērojami ar 01.01.2014.)

16. Kompensācijas apmērs par šo noteikumu 2.2. un 2.3. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas amatpersonai sniegti 2013. gadā un ko amatpersonai kompensē saskaņā ar šo noteikumu 4.3. apakšpunktu, kopumā ir ne vairāk kā 71,14 euro katrai amatpersonai. Izdevumus par šo noteikumu 2.6. un 2.7. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem amatpersonai kompensē, ja minētie veselības aprūpes pakalpojumi sniegti, sākot ar 2014. gada 1. janvāri.

(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.87 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2014.)

17. Kompensācijas apmērs par šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (tai skaitā par amatpersonai veikto vakcināciju), kas amatpersonai sniegti līdz 2015. gada 31. decembrim un ko amatpersonai kompensē saskaņā ar šo noteikumu 4.3. apakšpunktu, kopumā nepārsniedz 215 euro. Kompensācijas apmērs par šo noteikumu 2.6. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas amatpersonai sniegti līdz 2015. gada 31. decembrim un ko amatpersonai kompensē saskaņā ar šo noteikumu 4.5. apakšpunktu, kopumā nepārsniedz 145 euro. Kompensācija par šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas amatpersonai sniegti līdz 2015. gada 31. decembrim, tiek noteikta 75 % apmērā, bet ne vairāk kā 75 euro.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 140 redakcijā)

18. Šo noteikumu 4.3, 4.5., 4.6. un 11.8. apakšpunktu piemēro ar 2016. gada 1. janvāri.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 140 redakcijā)

19. Valsts drošības dienesta amatpersonai (darbiniekam), kura līdz 2018. gada 31. decembrim ieņēma amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi amatu Drošības policijā, saskaņā ar šiem noteikumiem kompensē veselības aprūpes pakalpojumus, kas saņemti līdz 2018. gada 31. decembrim.

(MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

20. Kompensācijas apmērs par šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas amatpersonai sniegti līdz 2023. gada 31. decembrim un ko amatpersonai kompensē saskaņā ar šo noteikumu 4.3. apakšpunktu, kopumā nepārsniedz 250 euro. Kompensācijas apmērs par šo noteikumu 2.6. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas amatpersonai sniegti līdz 2023. gada 31. decembrim un ko amatpersonai kompensē saskaņā ar šo noteikumu 4.5. apakšpunktu, kopumā nepārsniedz 200 euro. Kompensācija par šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas amatpersonai sniegti līdz 2023. gada 31. decembrim, kopumā nepārsniedz 75 euro.

(MK 12.12.2023. noteikumu Nr. 742 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
1. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 569

(Pielikums MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

Medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumi,
kurus amatpersonai apmaksā vai kompensē ar tiem saistītos izdevumus

Amatpersonai apmaksā šādus medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumus vai kompensē ar tiem saistītos izdevumus:

1. Šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētos medicīniskās rehabilitācijas iestādē multiprofesionālas komandas sniegtos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus saskaņā ar garantijas vēstuli par pakalpojumu apmaksu.

2. Šādus medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumus ar ārsta speciālista nosūtījumu vai rekomendāciju:

2.1. klasiskā masāža (tai skaitā segmentārā un punktu masāža);

2.2. fizioterapijas nodarbības (individuālās un grupā), ergoterapija;

2.3. locītavu mobilizācija, trakcija, mugurkaula stiepšana (Slinga terapija);

2.4. kinezioloģiskā teipošana;

2.5. sinusoidāli modulētās strāvas (SMS) (piemēram, amplipulss);

2.6. diadinamiskās strāvas (DDS);

2.7. galvanizācija, elektroforēze;

2.8. transkutānā elektroneirostimulācija (TENS), funkcionālā elektrostimulācija (FES);

2.9. elektromiegs;

2.10. ultraskaņas terapija, fonoforēze;

2.11. darsonvalizācija;

2.12. ultraīsviļņu terapija (UĪV), centimetru viļņu terapija (CMV) un decimetru viļņu terapija (DMV);

2.13. magnetoterapija;

2.14. elektromiogrāfijas atgriezeniskās saites terapija;

2.15. gaismas terapija (ar infrasarkano starojumu, ar ultravioleto starojumu, ar terapeitisku lāzera starojumu);

2.16. inhalācijas, aerosolterapija, haloterapija;

2.17. ārstnieciskā dūņu terapija, galvaniskās dūņas;

2.18. lokālā aukstuma terapija, lokālā siltuma terapija;

2.19. hidroterapija (zemūdens masāža, ārstnieciskās vannas, cirkulārā duša, Šarko duša);

2.20. triecienviļņu terapija.

3. Limfodrenāža ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, ķirurga, onkologa ķīmijterapeita vai flebologa nosūtījumu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 21. jūnija
noteikumiem Nr. 569

(Pielikums MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram
Čiekurkalna 1. līnija 1, k-1, Rīga, LV-1026
vsc@iem.gov.lv

Ārstniecības iestādes apliecinājums par ķirurģiskas operācijas nepieciešamību

 

apliecina, ka

(ārstniecības iestādes nosaukums)

 
pacientam 
 

(pacienta vārds, uzvārds, personas kods)

nepieciešama ķirurģiska operācija 
 

(operācijas nosaukums un kods)

Nacionālais veselības dienests šādu operāciju veikšanu ārstniecības iestādei no valsts budžeta līdzekļiem neapmaksā.

No valsts budžeta līdzekļiem apmaksāta operācija rindas kārtībā iespējama

 

(norāda gadu un mēnesi)

Informācija par iespējamām maksas pakalpojuma izmaksām

Kopējā maksa par plānoto ķirurģisko operāciju _________________ euro

Ķirurģiskās operācijas izmaksas veido šādas pozīcijas un to cenas (euro):

1)__________________________________________________________

2)__________________________________________________________

3)__________________________________________________________

Maksas ķirurģiskās operācijas datums ___________________________.

Piezīmes

 
 
     

(datums)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 569Pieņemts: 21.06.2010.Stājas spēkā: 30.06.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 29.06.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
212445
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"25.10.2019","iso_value":"2019\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2019.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2016","iso_value":"2016\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2016.-24.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2014","iso_value":"2014\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2014.-10.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-14.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2012","iso_value":"2012\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.10.2010","iso_value":"2010\/10\/09","content":"<font class='s-1'>09.10.2010.-08.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2010","iso_value":"2010\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2010.-08.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"