Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.480

Rīgā 2010.gada 25.maijā (prot. Nr.27 41.§)
Vienotā pakalpojumu portāla informācijas apmaiņas kārtība
Izdoti saskaņā ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 19.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek informācijas apmaiņa starp vienotā pakalpojumu portāla pārzini un atbildīgajām iestādēm, kā arī kārtību, kādā aktualizē vienotajā pakalpojumu portālā ietverto informāciju Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma piemērošanas jomā.

2. Informācijas apmaiņa starp vienotā pakalpojumu portāla pārzini un atbildīgajām iestādēm notiek, izmantojot automatizētus vai neautomatizētus elektroniskos līdzekļus.

3. Informāciju par atbildīgajām iestādēm un to kompetenci, kā arī par darbībām, kas veicamas, lai saņemtu attiecīgās atbildīgās iestādes atļauju noteikta pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai, turpināšanai vai atjaunošanai, vienotajā pakalpojumu portālā ievieto atbilstoši atbildīgo iestāžu ievadītajai informācijai publisko pakalpojumu katalogā (turpmāk – katalogs). Katalogs ir valsts informācijas sistēma, kas nodrošina atbildīgajām iestādēm vienotu darba vidi to sniegto pakalpojumu (turpmāk – iestāžu pakalpojumi) aprakstīšanai un uzskaitei.

4. Vienotā pakalpojumu portāla un kataloga pārzinis (turpmāk – pārzinis) ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

4.1 Konsultācijas saimnieciskās darbības veicējam sniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – atbalsta centrs).

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.500 redakcijā)

II. Piekļuve vienotajai darba videi katalogā un katalogā ievietojamā informācija par iestāžu pakalpojumiem

5. Iestādes pakalpojuma aprakstu katalogā ievada un aktualizē atbildīgās iestādes vadītāja deleģēta kontaktpersona (turpmāk – kontaktpersona). Ja atbildīgajai iestādei ir vairāki pakalpojumi, atbildīgās iestādes vadītājs var deleģēt vairākas kontaktpersonas.

6. Lai kontaktpersona varētu sākt darbu ar katalogu, atbildīgā iestāde no oficiālās elektroniskā pasta adreses nosūta pārzinim pieteikumu. Pieteikumā norāda pilnu atbildīgās iestādes nosaukumu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un elektroniskā pasta adresi.

7. Pārzinis divu darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas nosūta kontaktpersonai pa elektronisko pastu tīmekļa vietnes adresi, kurā kontaktpersonai jāreģistrējas divu darbdienu laikā, lai saņemtu piekļuvi vienotajai darba videi katalogā.

8. Pārzinis divu darbdienu laikā pēc kontaktpersonas reģistrēšanās piekļuves saņemšanai apstiprina piekļuvi vienotajai darba videi katalogā.

9. Ja atbildīgā iestāde deleģē citu kontaktpersonu, atbildīgā iestāde informē par to pārzini.

10. Kontaktpersona informāciju par iestādes pakalpojumu katalogā ievada atbilstoši metodiskajiem ieteikumiem, kas pieejami Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnē.

11. Katalogā ievieto šādu informāciju par atbildīgo iestādi un iestādes pakalpojumu:

11.1. iestādes pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas iespējas (tai skaitā elektroniskā veidā);

11.2. prasības, ko piemēro citas dalībvalsts pakalpojuma sniedzējam vai Latvijas Republikā reģistrētam pakalpojuma sniedzējam (turpmāk –saimnieciskās darbības veicējs);

11.3. secīgas darbības, lai pieprasītu un saņemtu iestādes pakalpojumu;

11.4. atbildīgās iestādes kontaktinformācija, kā arī cita informācija par iespēju saņemt uzziņas un konsultācijas par iestādes pakalpojuma saņemšanas kārtību (tai skaitā elektroniskā veidā);

11.5. iespējas un nosacījumi, lai piekļūtu atbildīgās iestādes elektroniski pieejamajiem informācijas resursiem;

11.6. tiesiskās aizsardzības līdzekļi, ar kuriem saimnieciskās darbības veicējs var aizsargāt savas tiesības vai tiesiskās intereses attiecībā uz atbildīgās iestādes faktisko rīcību vai izdotu administratīvo aktu;

11.7. nodibinājumi vai biedrības, ja tādas ir, kurās saimnieciskās darbības veicējs var vērsties, lai saņemtu brīvprātīgu un neoficiālu praktisku palīdzību;

11.8. publiskās pārvaldes funkcija (vai funkcijas), kuru nodrošina iestādes pakalpojums;

11.9. iestādes pakalpojuma autentifikācijas līmenis;

11.10. nepieciešamie maksājumi, lai saņemtu iestādes pakalpojumu.

III. Iestāžu pakalpojumu aprakstu publicēšana katalogā

12. Atbildīgā iestāde nodrošina, ka katalogā atrodas aktuāla un ticama informācija. Par informācijas pareizību un savlaicīgu tās ievietošanu katalogā ir atbildīgs attiecīgās iestādes vadītājs.

13. Kontaktpersona, izmantojot katalogu, informē pārzini, ka ir sagatavots pirmreizējai publicēšanai izveidotais iestādes pakalpojuma apraksts.

14. Pēc šo noteikumu 13.punktā minētās informācijas saņemšanas pārzinis:

14.1. pārliecinās par iestādes pakalpojuma apraksta atbilstību šo noteikumu 10.punktā minētajiem metodiskajiem ieteikumiem. Ja tiek konstatēta neatbilstība, pārzinis par to informē kontaktpersonu;

14.2. triju darbdienu laikā pēc tam, kad kontaktpersona ir nodevusi publicēšanai šo noteikumu 10.punktam atbilstošu iestādes pakalpojuma aprakstu, publicē iestādes pieteikto pakalpojuma aprakstu.

15. Ja katalogā publicētā iestādes pakalpojuma aprakstā iekļautā informācija kļuvusi nepilnīga vai zaudējusi aktualitāti normatīvā regulējuma izmaiņu dēļ, kontaktpersona pēc attiecīga normatīvā akta pieņemšanas izdara atzīmi katalogā, ka iestādes pakalpojuma aprakstā tuvākajā laikā paredzamas izmaiņas, un piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās dienas aktualizē iestādes pakalpojuma aprakstu.

16. Ja pārzinis konstatē, ka katalogā publicētā iestādes pakalpojuma aprakstā iekļautā informācija ir neprecīza, kļūdaina vai neatbilst šo noteikumu 10.punktā minētajiem metodiskajiem ieteikumiem, pārzinis nosūta atbildīgajai iestādei uz oficiālo elektroniskā pasta adresi paziņojumu par konstatētajām nepilnībām. Atbildīgā iestāde minētās nepilnības novērš piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

17. Šo noteikumu 15. un 16.punktā minētās darbības kontaktpersona katalogā izdara bez pārziņa apstiprinājuma vai līdzdalības.

18. Pārzinis pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sniedz kontaktpersonai konsultācijas par iestādes pakalpojuma apraksta sagatavošanu un darbu ar katalogu vai nodrošina bezmaksas apmācības.

19. Pārzinis nodrošina automatizētu kataloga datu nodošanu atbildīgās iestādes tīmekļa vietnei vai atbilstoši šo noteikumu 10.punktam sagatavotas informācijas saņemšanu no atbildīgās iestādes tīmekļa vietnes, ja atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē izmantotās tehnoloģijas nodrošina automatizētu informācijas apriti.

20. Atbildīgā iestāde informē pārzini par atbildīgās iestādes reorganizāciju, likvidāciju vai nosaukuma maiņu, norādot atbildīgo iestādi, kas nodrošinās iestādes pakalpojumu sniegšanu pēc atbildīgās iestādes likvidācijas vai reorganizācijas.

21. Pārzinis pēc atbildīgās iestādes likvidācijas anulē atbildīgās iestādes kontaktpersonām tiesības lietot kataloga vienoto darba vidi.

IV. Informācijas pieprasījumu apstrāde

(Nodaļas nosaukums MK 24.07.2012. noteikumu Nr.500 redakcijā)

22. Ja pārzinis no saimnieciskās darbības veicēja saņem informācijas pieprasījumu par katalogā publicētā iestādes pakalpojuma saņemšanu (turpmāk – informācijas pieprasījums) tas darbdienas laikā pārsūta attiecīgo informācijas pieprasījumu atbildīgajai iestādei uz iestādes pakalpojuma apraksta uzziņu daļā norādīto elektroniskā pasta adresi.

22.1 Ja pārzinis no saimnieciskās darbības veicēja saņem informācijas pieprasījumu par pakalpojumu, kas nav definēts vienotajā pakalpojumu portālā vai arī kas attiecas uz vairāku iestāžu kompetenci, tas vienas darbdienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas pārsūta attiecīgo informācijas pieprasījumu atbalsta centram uz elektroniskā pasta adresi (konsultacijas@liaa.gov.lv).

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.500 redakcijā)

22.2 Atbalsta centrs ne ilgāk kā piecu darbdienu laikā pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas sagatavo un nosūta atbildi saimnieciskās darbības veicējam, elektroniski informējot par to pārzini. Ja atbildes sagatavošanai nepieciešams iesaistīt atbildīgo iestādi, atbalsta centrs darbdienas laikā pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas pārsūta to atbildīgajai iestādei.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.500 redakcijā)

23. Atbildīgā iestāde pēc šo noteikumu 22. vai 22.2 punktā minētā informācijas pieprasījuma saņemšanas darbdienas laikā apstiprina tā saņemšanu un 10 darbdienu laikā sagatavo un nosūta atbildi saimnieciskās darbības veicējam, elektroniski informējot par to pārzini un atbalsta centru. Ja atbildes sagatavošanai nepieciešams vairāk nekā 10 darbdienu, atbildīgā iestāde par to informē saimnieciskās darbības veicēju, atbalsta centru un pārzini un atbildi sagatavo Iesniegumu likumā noteiktajos termiņos.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.500 redakcijā)

231. Ja saimnieciskās darbības veicēja informācijas pieprasījums pārsniedz atbildīgās iestādes kompetenci vai informācijas pieprasījums ir citas atbildīgās iestādes kompetencē, atbildīgā iestāde, kas informācijas pieprasījumu saņēmusi, par to informē atbalsta centru, nenosūtot informāciju saimnieciskās darbības veicējam. Atbalsta centrs nodrošina pilnīgas atbildes vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu saimnieciskās darbības veicējam.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.500 redakcijā)

24. Ja atbildi uz informācijas pieprasījumu iespējams sagatavot, izmantojot katalogā pieejamo informāciju, pārzinis piecu darbdienu laikā sagatavo un nosūta atbildi saimnieciskās darbības veicējam bez atbildīgās iestādes līdzdalības.

25. Atbalsta centrs un pārzinis uzskaita saņemtos informācijas pieprasījumus un nosūtītās atbildes.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.500 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas Nr.2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Ministru prezidenta vietā – vides ministrs R.Vējonis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre D.Staķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vienotā pakalpojumu portāla informācijas apmaiņas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 480Pieņemts: 25.05.2010.Stājas spēkā: 04.06.2010.Zaudē spēku: 18.07.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 88, 03.06.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
211207
{"selected":{"value":"27.07.2012","content":"<font class='s-1'>27.07.2012.-17.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.07.2012","iso_value":"2012\/07\/27","content":"<font class='s-1'>27.07.2012.-17.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2010","iso_value":"2010\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2010.-26.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.07.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)