Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.444

Rīgā 2010.gada 12.maijā (prot. Nr.23 51.§)
Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ko lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes platības apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 18.panta 5., 6.1 un 6.2 daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" nosacījumiem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela (turpmāk – dīzeļdegviela) un kuru lauksaimniecības ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, ja ir ievēroti likuma "Par akcīzes nodokli" nosacījumi;

1.2. kārtību, kādā ar akcīzes nodokli apliek uz nepamatota aprēķina pamata iegādāto dīzeļdegvielas daudzumu;

1.3. maksimālo lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību hektāros un tādas meža vai purva zemes platību hektāros, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes un kuras apstrādei paredzētā dīzeļdegviela ir atbrīvota no akcīzes nodokļa, kā arī kārtību, kādā akcīzes nodokļa atbrīvojuma aprēķinam samazina zemes platību, ja tā pārsniedz maksimālo zemes platību hektāros;

1.4. kārtību, kādā samazina aprēķināto dīzeļdegvielas iegādes daudzumu gadījumā, kad akcīzes nodokļa atbrīvojuma aprēķinam samazina zemes platību, ja tā pārsniedz maksimālo zemes platību hektāros;

1.5. dīzeļdegvielas piegādes un realizācijas nosacījumus;

1.6. kārtību, kādā komersants, kas ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem vai speciālo atļauju (licenci) naftas produktu vairumtirdzniecībai, vai speciālo atļauju (licenci) naftas produktu mazumtirdzniecībai (turpmāk – komersants), sniedz informāciju un nodrošina tās aktualizāciju Lauku atbalsta dienesta vienotajā datubāzē (turpmāk – vienotā datubāze) par konkrētajam lauksaimniecības produkcijas ražotājam izsniegto dīzeļdegvielu, kurai piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, un tās daudzumiem;

1.7. kārtību, kādā Lauku atbalsta dienests pārbauda lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kā arī meža vai purva zemi, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes.

2. Lauksaimniecības produkcijas ražotājs atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa var saņemt:

2.1. par tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības apstrādāšanu, kura attiecīgajā gadā pēc stāvokļa uz 15.jūniju ir deklarēta un apstiprināta kārtējā gada vienotā platības maksājuma saņemšanai, tai skaitā par pastāvīgām pļavām un ganībām vai aramzemē sētiem ilggadīgajiem zālājiem, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros. Lai saņemtu atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu, šajās platībās jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu atbalstam deklarēto un apstiprināto hektāru atbilstoši valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk – datu centrs) datiem pēc stāvokļa saimniecībā uz attiecīgā gada 1.jūniju. Nosacītās liellopu vienības saimniecībā aprēķina datu centrs saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

2.2. par tādas meža vai purva zemes platības apstrādāšanu, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes. Lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, šai platībai jābūt lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā, ko apliecina vienlaikus ar šo noteikumu 4.punktā minēto iesniegumu iesniegta zemesgrāmatas apliecības kopija vai līguma kopija par platības pastāvīgu lietošanu vai nomu (par vismaz trīs gadus ilgu laikposmu) un par šo platību Latvijas Augļkopju asociācijas izsniegta izziņa.

3. Maksimālā zemes platība (turpmāk – nodokļa atbrīvojumam garantētā platība), par kuras apstrādāšanu var saņemt atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa, attiecīgajā saimnieciskajā gadā nepārsniedz šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minēto kopējo zemes platību.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.736 redakcijā)

4. Lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei, lauksaimniecības produkcijas ražotājs katru gadu laikposmā no 1.maija līdz 1.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanai, kam piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa (2.pielikums).

5. Datu centrs šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto informāciju līdz attiecīgā gada 5.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

6. Lauku atbalsta dienests līdz attiecīgā gada 1.jūlijam:

6.1. izvērtē informāciju par lauksaimniecības dzīvnieku blīvuma nodrošinājumu uz vienu šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju hektāru;

6.2. izvērtē iesniegumus un papildus iesniedzamos dokumentus dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanai, kam piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa. Ja kopējā platība, kas minēta šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā un par kuras apstrādāšanu var saņemt atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa, ir lielāka par šo noteikumu 3.punktā minēto nodokļa atbrīvojumam garantēto platību (hektāros), par kuras apstrādāšanu var saņemt atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa, tad apstiprinātās platības lielumu proporcionāli samazina katram lauksaimniecības produkcijas ražotājam;

6.3. aprēķina lauksaimniecības produkcijas ražotājam nepieciešamo dīzeļdegvielas daudzumu, kas izmantojams saskaņā ar šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem lauksaimniecības produkcijas ražotājam apstiprinātās platības apstrādei;

6.4. pieņem lēmumu par lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto dīzeļdegvielas daudzumu, lēmumā norādot arī lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numuru.

7. Lauksaimniecības produkcijas ražotājs, iegādājoties dīzeļdegvielu, komersanta pārstāvim uzrāda šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minētā lēmuma kopiju un personu apliecinošu dokumentu, kā arī pilnvarojumu iegādāties dīzeļdegvielu, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir juridiskā persona.

8. Komersants pirms dīzeļdegvielas izsniegšanas pārbauda šo noteikumu 7.punktā minētos dokumentus, lai vienotajā datubāzē pārliecinātos par minētajam lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirtās dīzeļdegvielas atlikušo daudzumu. Komersantam ir tiesības realizēt lauksaimniecības produkcijas ražotājam dīzeļdegvielu, nepārsniedzot tam piešķirto atlikušo daudzumu.

9. Komersants vienlaikus ar šo noteikumu 7.punktā minēto darījumu nodrošina informācijas ievadīšanu vienotajā datubāzē par konkrētajam lauksaimniecības produkcijas ražotājam izsniegto dīzeļdegvielas apjomu.

10. Ja komersants neievēro šo noteikumu 8. un 9.punktā minētās prasības un lauksaimniecības produkcijas ražotājam ir realizēta dīzeļdegviela, kas pārsniedz tam piešķirto daudzumu, komersants samaksā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu, kas pārsniedz lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto daudzumu.

11. Degvielas attaisnojuma dokumentā un kases čekā, kas noformēts par dīzeļdegvielas iegādi lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, norāda arī Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numuru vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu un tvertnes numuru, no kuras tika pārdota dīzeļdegviela, kā arī summu samaksai.

12. Summu samaksai degvielas attaisnojuma dokumentā aprēķina, no saimnieciskā darījuma novērtējuma naudā (kopā ar nodokļiem) atskaitot par darījumu aprēķināto akcīzes nodokļa summu. Summu samaksai kases čekā aprēķina, no reģistrēto darījumu kopsummas naudas izteiksmē atskaitot par darījumu aprēķināto akcīzes nodokļa summu.

13. Ja komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem, realizē dīzeļdegvielu komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) naftas produktu vairumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) naftas produktu mazumtirdzniecībai, tad degvielas attaisnojuma dokumentā norāda arī informāciju, ka dīzeļdegviela paredzēta realizēšanai lauksaimniecības produkcijas ražotājam, piemērojot atbrīvojumu no akcīzes nodokļa.

14. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) naftas produktu vairumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) naftas produktu mazumtirdzniecībai, dīzeļdegvielas uzskaiti, kas paredzēta realizēšanai lauksaimniecības produkcijas ražotājam, piemērojot atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa, kārto atsevišķi par attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) norādīto šim mērķim deklarēto tvertni.

15. Lauku atbalsta dienests izlases veidā pārbauda vismaz piecus procentus no lauksaimniecības produkcijas ražotāju kārtējā gada iesniegumiem. Ja tiek konstatēts, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirtais dīzeļdegvielas iegādes daudzums, kam piemērots akcīzes nodokļa atbrīvojums, ir nepamatots vai pārsniedz normatīvajos aktos noteikto normu, Lauku atbalsta dienests par pārsniegto dīzeļdegvielas daudzumu informē lauksaimniecības produkcijas ražotāju un Valsts ieņēmumu dienestu.

16. Ja iestājies šo noteikumu 15.punktā minētais gadījums, lauksaimniecības produkcijas ražotāja pienākums ir samaksāt valsts budžetā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu, kas iegādāta, pārsniedzot šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minēto piešķirto dīzeļdegvielas daudzumu, kam piemērots akcīzes nodokļa atbrīvojums. Akcīzes nodoklis par dīzeļdegvielu samaksājams mēneša laikā pēc šo noteikumu 15.punktā minētās informācijas saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta. Ja konstatē, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājs akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu nav samaksājis, attiecīgo nodokļa summu piedzen nodokļu administrēšanas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

17. Lauku atbalsta dienests:

17.1. nodrošina vienotās datubāzes izveidi, kurā autorizēta pieeja ir Valsts ieņēmumu dienestam un komersantiem, kas realizē dīzeļdegvielu;

17.2. slēdz līgumu ar Valsts ieņēmumu dienestu un komersantiem, kas realizē dīzeļdegvielu, par pieeju vienotajai datubāzei, informācijas apmaiņu un kārtību, kādā tiek aktualizēta informācija par lauksaimniecības produkcijas ražotāja iegādāto dīzeļdegvielu.

18. Lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei 2010./2011.saimnieciskajā gadā:

18.1. lauksaimniecības produkcijas ražotājs līdz 2010.gada 5.jūlijam iesniedz šo noteikumu 4.punktā minēto iesniegumu;

18.2. Lauku atbalsta dienests:

18.2.1. līdz 2010.gada 19.jūlijam pieņem lēmumu par dīzeļdegvielas piešķiršanu 40 litru apmērā uz šo noteikumu 2.punktā minēto platības hektāru;

18.2.2. līdz 2010.gada 15.augustam pieņem lēmumu par minētajā saimnieciskajā gadā atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu.

18.1 Lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas 2010.gada jūlijā iegādājies (un par to samaksājis) dīzeļdegvielu ar akcīzes nodokli pie šo noteikumu 14.punktā minētā komersanta un kas atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajām prasībām, ir tiesīgs saņemt akcīzes nodokļa atmaksu par šo dīzeļdegvielu, ja līdz 2010.gada 31.augustam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu un dokumentus vai to kopijas, kas apliecina dīzeļdegvielas iegādi. Dokumentu kopijas iesniedz, uzrādot oriģinālus. Izskatot lauksaimniecības produkcijas ražotāja iesniegumu, Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde pārliecinās, vai dīzeļdegvielas iegādē ir ievērotas normatīvajos aktos par akcīzes nodokli noteiktās prasības, dīzeļdegviela ir saņemta un par to ir samaksāts un vai dokumenti, kas apliecina dīzeļdegvielas saņemšanu un samaksu, noformēti atbilstoši grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs par saņemto dīzeļdegvielu nav samaksājis pilnībā, akcīzes nodokli atmaksā par to saņemtās dīzeļdegvielas daudzumu, par kuru līdz 2010.gada 15.augustam ir samaksāts.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.736 redakcijā)

18.2 Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā:

18.2 1. izvērtē šo noteikumu 18.1 punktā minētos dokumentus un pieņem lēmumu par akcīzes nodokļa atmaksu vai atteikumu atmaksāt akcīzes nodokli vai attiecīgi samazina atbilstoši šo noteikumu 18.2.2.apakšpunktam piešķirto dīzeļdegvielas daudzumu;

18.2 2. proporcionāli samazina atmaksājamā akcīzes nodokļa apmēru katram lauksaimniecības produkcijas ražotājam par šo noteikumu 18.1 punktā minēto dīzeļdegvielas iegādi, ja kopējais pieprasītais akcīzes nodokļa atmaksas apjoms pārsniedz budžeta apakšprogrammā 41.04.00 "Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem" pieejamos finanšu līdzekļus;

18.2 3. ja ir atmaksāts akcīzes nodoklis par 100 litriem uz katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, tad, pamatojoties uz informāciju, ko Valsts ieņēmumu dienests sniedzis līdz 2010.gada 15.augustam par akcīzes nodokļa atmaksu 2010.gada pirmajā pusgadā, atbilstoši šo noteikumu 18.2.2.apakšpunktam piešķirto dīzeļdegvielas daudzumu samazina par 50 litriem.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.736 redakcijā)

18.3 Lauku atbalsta dienests piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par akcīzes nodokļa atmaksu nosūta to Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests 10 darbdienu laikā atmaksā lēmumā norādīto akcīzes nodokli lauksaimniecības produkcijas ražotājam. Ja lauksaimniecības produkcijas ražotājam ir nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādi, atmaksājamā summa vispirms tiek novirzīta šo parādu segšanai.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.736 redakcijā)

19. Datu centrs 2010./2011.saimnieciskajā gadā šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto informāciju līdz 2010.gada 5.jūlijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

20. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.maija
noteikumiem Nr.444
Minimālā lauksaimniecības dzīvnieku blīvuma noteikšana un dažādu sugu dzīvnieku pārrēķināšanas koeficients nosacītajās liellopu vienībās

(Pielikums grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.736; MK 24.08.2010. noteikumiem Nr.804)

1. Minimālā lauksaimniecības dzīvnieku blīvuma noteikšana

Minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu (nosacītās liellopu vienības) uz saimniecības kopējo atbalstam deklarēto pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju platībām aprēķina, izmantojot šādu formulu:

NLB =DZ x k, kur
L

NLB – minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums uz saimniecības atbalstam deklarēto pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju platībām (nosacītās liellopu vienības);

DZ – lauksaimniecības dzīvnieku skaits atbilstoši valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" datiem pēc stāvokļa saimniecībā uz attiecīgā gada 1.jūniju (gab.);

k – lauksaimniecības dzīvnieku pārrēķināšanas koeficients nosacītajās liellopu vienībās;

L – atbalstam deklarēto pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju platība (ha).

2. Pārrēķināšanas koeficients (k) dažādu sugu lauksaimniecības dzīvniekiem

Nr.p.k.

Dzīvnieku suga, dzimuma un vecuma grupa

Pārrēķināšanas koeficients

1.

Slaucama govs, zīdītājgovs

1,000

2.

Jaunlops līdz 12 mēn.

0,400

3.

Jaunlops no 12 mēn. līdz 24 mēn.

0,700

4.

Bullis no 24 mēn. un vecāks

1,000

5.

Tele no 24 mēn. un vecāka

0,800

6.

Citas govis (jebkura vecuma)

0,800

7.

Piena sivēns

0,027

8.

Vaislas kuilis vai sivēnmāte

0,500

9.

Citas cūkas

0,300

10.

Kaza (jebkura vecuma)

0,100

11.

Aita (jebkura vecuma)

0,100

12.

Zirgu dzimtas dzīvnieks

0,800

13.

Trusis

0,020

14.

Šinšilla

0,008

15.

Lapsa

0,056

16.

Nutrija

0,059

17.

Ūdele

0,022

18.

Staltbriedis

0,606

19.

Dambriedis

0,437

20.

Muflons

0,369

21.

Tītars

0,069

22.

Zoss

0,059

23.

Pīle

0,039

24.

Fazāns

0,018

25.

Paipala

0,004

26.

Strauss

0,350

27.

Dējējvista

0,014

28.

Broilers

0,007

29.

Bišu saime

0,133

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.444

Iesniegums dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanai, kam piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu  

Aizpildīt drukātiem burtiem

I. Informācija par klientu

Vārds                         

 

Uzvārds                         

 

Firma (nosaukums)                      

 


II. Kontaktinformācija

Tālruņa numurs        

Mobilā tālruņa numurs

        

 


Apliecinu šādu informāciju un apņemos ievērot šādus nosacījumus:

1) veicu saimniecisko darbību – ražoju lauksaimniecisko produkciju, par to samaksājot nodokļus konkrēto nodokļu likumos noteiktajā kārtībā, un esmu informēts, ka likumā "Par grāmatvedību" 10.pantā noteikto attaisnojuma dokumentu uzglabāšanas laiks ir pieci gadi; 

2) sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Esmu informēts, ka par iesniegumā apzināti vai neapzināti sniegtu nepatiesu informāciju pilnībā vai daļēji zaudēšu nodokļu atbrīvojumu, kā arī būs nepieciešams atmaksāt līdz šim saņemto nodokļu atbrīvojumu;

3) piekrītu visu veidu kontrolēm, kuras veiks Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvji pirms iesnieguma apstiprināšanas, nodokļa atbrīvojuma saņemšanas laikā un trīs gadus pēc nodokļa atbrīvojuma saņemšanas;

4) sniegt papildu informāciju attiecībā uz šo iesniegumu pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma;

5) atmaksāt nodokļa atbrīvojuma summu noteiktajā termiņā pēc Valsts ieņēmumu dienesta paziņojuma saņemšanas, ja tiek konstatēts, ka nodokļu atbrīvojums ir saņemts nepamatoti, kā arī ja samaksas termiņš nokavēts, samaksāt nokavējuma naudu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Piekrītu, ka gadījumā, ja neievērošu nodokļa atbrīvojuma saņemšanas nosacījumus vai apzināti vai nolaidības dēļ sniegšu nepatiesu informāciju (ziņas), dīzeļdegvielas iegādes daudzums, piemērojot nodokļa atbrīvojumu, tiks samazināts vai netiks piešķirts vispār, kā arī apņemos atmaksāt līdz šim saņemto nodokļa atbrīvojuma summu.

Tikai par meža un purva zemes apstrādi iesniedzamie dokumenti:

Iesniegumam pievienoju dokumentus uz ______ lapām:

1) zemesgrāmatas apliecības kopija (ja zeme ir īpašumā);

2) līgums par platību pastāvīgu lietošanu vai nomu;

3) Latvijas Augļkopības asociācijas izziņa.

Aizpildīt, ja lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā ir meža vai purva zemes platības, kurās kultivē dzērvenes vai mellenes.

 

Zemes platība (hektāros)

Nr.p.k.

meža vai purva zemes kopā (kadastra apzīmējums)

meža vai purva zemes, kurās kultivē dzērvenes vai mellenes (par kurām vēlos saņemt nodokļa atbrīvojumu)

1.  
2.  
3.  
4.  

 

Iesniedzējs 

Datums*

 
 

(paraksts, vārds, uzvārds*)

  
Pieņēma 
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums**)

Piezīmes.

1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 444Pieņemts: 12.05.2010.Stājas spēkā: 01.07.2010.Zaudē spēku: 11.05.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 86, 01.06.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
211018
{"selected":{"value":"28.08.2010","content":"<font class='s-1'>28.08.2010.-10.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.08.2010","iso_value":"2010\/08\/28","content":"<font class='s-1'>28.08.2010.-10.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2010","iso_value":"2010\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2010.-27.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2010","iso_value":"2010\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2010.-13.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.08.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)