Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.338

Rīgā 2010.gada 6.aprīlī (prot. Nr.17 15.§)
Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā
Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 4.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, kā arī to iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.

2. Noteikumi apstiprina šādu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugus:

2.1. pārskats par sociālās palīdzības sniegšanu novada/republikas pilsētas pašvaldībā (1.pielikums). Pārskata periods ir kalendāra mēnesis;

2.2. pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas pašvaldībā (2.pielikums). Pārskata periods ir kalendāra gads;

2.3. pārskats par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu (3.pielikums). Pārskata periods ir kalendāra gads;

2.4. pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušām personām (4.pielikums). Pārskata periods ir kalendāra gads.

(Grozīts ar MK 03.02.2015. noteikumiem Nr.56)

3. Respondents šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto pārskatu sagatavo un iesniedz Labklājības ministrijā tikai elektroniskā formā.

4. Respondents šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minēto pārskatu sagatavo un elektroniski iesniedz Labklājības ministrijā. Ja pārskats nav sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, respondents pārskatu papildus iesniedz arī papīra dokumenta veidā.

5. Respondents elektronisko dokumentu nosūta, izmantojot elektronisko pastu. Elektroniskā pasta ziņojumam pievienoto datni (šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētais pārskats) iesniedz formātā, kuru var apstrādāt ar elektronisko tabulu redaktoru Microsoft Office Excel vai atvērtā koda programmatūru OpenOffice, izmantojot XLS datnes formātu.

6. Respondents pārskatu iesniedz Labklājības ministrijā šādos termiņos:

6.1. līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

6.2. līdz pārskata gadam sekojošā gada 15.februārim saskaņā ar šo noteikumu 2., 3. un 4.pielikumu.

7. Ja Labklājības ministrija konstatē kļūdas respondenta sagatavotajā pārskatā, tā paziņo par kļūdām respondentam. Respondents novērš konstatētās kļūdas un triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Labklājības ministrijā precizētu pārskatu.

8. Labklājības ministrija kopsavilkumu par šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minēto pārskatu iesniedz Centrālajā statistikas pārvaldē.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumus Nr.1053 "Valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 207.nr.; 2008, 87.nr.).

10. Iesniedzot šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto pārskatu par 2013.gada decembri un 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētos pārskatus par 2013.gadu, izmanto līdz 2013.gada 31.decembrim apstiprinātos veidlapu paraugus.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1219 redakcijā)

11. Iesniedzot šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto pārskatu par 2014. gadu, izmanto līdz 2014. gada 31. decembrim apstiprināto veidlapas paraugu.

(MK 03.02.2015. noteikumu Nr.56 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.338

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1219)

Pārskats par sociālās palīdzības sniegšanu
_____________ novada/republikas pilsētas pašvaldībā
____.gada _____________ mēnesī

Novada vai pilsētas domes adrese

Sociālā dienesta nosaukums

Adrese

Tālrunis

Fakss

E-pasts

Sociālā dienesta vadītājs

Tālrunis

E-pasts


1. Ziņas par sociālās palīdzības sniegšanu pārskata mēnesī

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

Pārskata mēnesī no jauna konstatēta atbilstība trūcīgas personas statusam

personu skaits

Pārskata mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss kopā

personu skaits

no tām bērni

personu skaits

t.sk. bērni ar invaliditāti

personu skaits

pilngadīgas darbspējīgas personas

personu skaits

no tām strādājošas personas

personu skaits

nestrādājošas personas

personu skaits

personas bērna kopšanas atvaļinājumā

personu skaits

t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbos

personu skaits

pilngadīgas personas ar invaliditāti

personu skaits

pensijas vecuma personas

personu skaits

Informācija par visiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem kopā Pārskata mēnesī pabalstus pieprasījušās personas

personu skaits

Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāti pabalsti

personu skaits

Pārskata mēnesī pabalstiem izlietotie līdzekļi

euro

no tiem pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai Pārskata mēnesī pabalstu pieprasījušās personas

personu skaits

Personas, kurām pārskata mēnesī piešķirts pabalsts – kopā

personu skaits

t.sk. pirmreizēji

personu skaits

Personas, kurām pārskata mēnesī atteikts pabalsts – kopā

personu skaits

no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem

personu skaits

līdzdarbības pienākumu nepildīšana

personu skaits

finanšu līdzekļu trūkums

personu skaits

Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāts pabalsts – kopā

personu skaits

no tām bērni

personu skaits

t.sk. bērni ar invaliditāti

personu skaits

pilngadīgas darbspējīgas personas

personu skaits

no tām strādājošas personas

personu skaits

nestrādājošas personas

personu skaits

personas bērna kopšanas atvaļinājumā

personu skaits

t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbos

personu skaits

pilngadīgas personas ar invaliditāti

personu skaits

pensijas vecuma personas

personu skaits

Pārskata mēnesī pabalstam izlietotie līdzekļi

euro

dzīvokļa pabalsts Pārskata mēnesī pabalstu pieprasījušās personas

personu skaits

Personas, kurām pārskata mēnesī piešķirts pabalsts – kopā

personu skaits

no tām personas, kurām spēkā trūcīgas personas statuss

personu skaits

personas, kurām spēkā maznodrošinātas personas statuss

personu skaits

t.sk. pirmreizēji

personu skaits

Personas, kurām pārskata mēnesī atteikts pabalsts – kopā

personu skaits

no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem

personu skaits

finanšu līdzekļu trūkums

personu skaits

personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāts pabalsts kopā

personu skaits

personas, kurām spēkā trūcīgas personas statuss

personu skaits

personas, kurām spēkā maznodrošinātas personas statuss

personu skaits

no tām bērni

personu skaits

t.sk. bērni ar invaliditāti

personu skaits

pilngadīgas darbspējīgas personas

personu skaits

no tām strādājošas personas

personu skaits

nestrādājošas personas

personu skaits

personas bērna kopšanas atvaļinājumā

personu skaits

t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbos

personu skaits

pilngadīgas personas ar invaliditāti

personu skaits

pensijas vecuma personas

personu skaits

Pārskata mēnesī pabalstam izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem personām, kurām spēkā trūcīgas personas statuss

euro

personām, kurām spēkā maznodrošinātas personas statuss

euro

pārējie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti Pārskata mēnesī pabalstu pieprasījušās personas

personu skaits

Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāti pabalsti

personu skaits

Pārskata mēnesī pabalstiem izlietotie līdzekļi

euro

2. Ziņas par sociālās palīdzības sniegšanu no kārtējā gada sākuma

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

Personas, kurām no kārtējā gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis spēkā trūcīgas personas statuss

personu skaits

Personas, kurām no kārtējā gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts vismaz viens sociālās palīdzības pabalsts – kopā

personu skaits

Personas, kurām no kārtējā gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

personu skaits

Personas, kurām no kārtējā gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts dzīvokļa pabalsts

personu skaits

Personas, kurām no kārtējā gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts kāds no pārējiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem

personu skaits

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem plānotais līdzekļu apjoms kārtējam gadam

euro

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi no kārtējā gada sākuma – kopā

euro

no tiem pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

euro

dzīvokļa pabalsts

euro

pārējie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti

euro


Pārskatu sagatavoja

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)


Kontaktinformācija

tālrunis

e-pasts

Datums

Piezīmes par pārskatu un tā aizpildīšanu.

1. Rindu "Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem plānotais līdzekļu apjoms kārtējam gadam" aizpilda tikai pārskatā par kārtējā gada janvāri saskaņā ar pašvaldības apstiprināto budžetu un nākamā mēneša pārskatā pēc budžeta grozījumiem, ja tiek izdarīti grozījumi pašvaldības apstiprinātajā budžetā.

2. Summējot rindas vērtības, kuru rādītājs satur vārdus "no tām" vai "no tiem", summa rakstāma tajā rādītāja rindas vērtībā, kura satur vārdu "kopā".

3. Ar vārdiem "t.sk." ir izcelta tikai viena no vairākām iespējamām summu (vārds "kopā") veidojošām vērtībām.

4. Bērns – persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu.

5. Pilngadīga darbspējīga persona – persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam un kurai nav piešķirta invaliditāte.

6. Pārskata mēnesī no jauna konstatēta atbilstība trūcīgas personas statusam – persona, par kuru pārskata mēnesī pieņemts lēmums par attiecīgā statusa piešķiršanu.

7. Pārskata mēnesī spēkā trūcīgas personas statuss – persona, kurai no pārskata mēneša pirmā datuma līdz pēdējam datumam vismaz vienu dienu ir bijis spēkā attiecīgais statuss.

8. Persona, kurai pārskata mēnesī piešķirts pabalsts pirmreizēji – persona, kurai attiecīgais pabalsts piešķirts pirmo reizi un kura šo pabalstu nav saņēmusi pēdējo 12 mēnešu laikā.

9. Kārtējais gads – gads, par kura vienu no mēnešiem tiek sniegts pārskats.

Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs U.Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.338

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1219)

Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību
_____________ novada/republikas pilsētas pašvaldībā
____.gadā
Novada vai pilsētas domes adrese
Sociālā dienesta nosaukums
Adrese
Tālrunis
Fakss
E-pasts
Sociālā dienesta vadītājs
Tālrunis
E-pasts

SATURS

Nr.p.k.

Nosaukums

Lapas numurs

1.

Ziņas par darbiniekiem pašvaldības institūcijās, kas sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību

3.

1.1.

To pašvaldības institūciju darbinieku skaits pārskata gada beigās, kuras sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību

3.

1.2.

Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienības) vadītāja un sociālā darba speciālistu izglītība pārskata gada beigās

4.

1.3.

Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienības) darbinieku kvalifikācijas celšana pārskata gada laikā

5.

1.4.

Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienības) sociālā darba speciālistu supervīzija pārskata gada laikā

5.

1.5.

Ziņas par sociālā dienesta darba organizāciju

6.

2.

Ziņas par visiem no pašvaldības budžeta nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem (bez sociālā darba) – kopā

7.

2.1.

Aprūpes mājās sociālie pakalpojumi

8.

2.2.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie pakalpojumi

12.

2.3.

Patversmju un naktspatversmju sniegtie sociālie pakalpojumi

14.

2.4.

Dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi

15.

2.5.

Krīzes centru sniegtie, krīzes tālruņa un uzticības tālruņa nodrošinātie sociālie pakalpojumi

18.

2.6.

Citi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie sociālie pakalpojumi

19.

2.7.

Pārējie sociālie pakalpojumi

23.

3.

Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību kopā

26.

3.1.

Ienākumu testētie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti

26.

3.1.1.

Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums pēc ģimenes sastāva

27.

3.1.2.

Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums pēc ienākumu līmeņa uz vienu ģimenes locekli mēnesī

27.

3.1.3.

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

28.

3.1.4.

Dzīvokļa pabalsts

29.

3.1.5.

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai

30.

3.2.

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir bez ģimenes (personas) ienākumu testēšanas

32.

3.2.1.

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

32.

3.2.2.

Citi ārējos tiesību aktos noteiktie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti (sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm)

32.

4.

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem

34.


1. Ziņas par darbiniekiem pašvaldības institūcijās, kas sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību

1.1. To pašvaldības institūciju darbinieku skaits pārskata gada beigās, kuras sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Darbinieki pašvaldības institūcijās, kas sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību kopā personu skaits
t.sk. sociālā darba speciālisti institūcijās, kuras sniedz sociālos pakalpojumus personu skaits
t.sk. sociālā dienesta darbinieki kopā personu skaits
t.sk. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju darbinieki, ja sociālo pakalpojumu sniedzējs ir sociālā dienesta struktūrvienība personu skaits
no tām sociālā darba speciālisti kopā personu skaits
t.sk. sociālā darba speciālisti institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienība personu skaits
no tām sociālie darbinieki kopā personu skaits
t.sk. sociālie darbinieki institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienība personu skaits
no tām darbam ar ģimenēm ar bērniem personu skaits
darbam ar pilngadīgām personām personu skaits
pārējie personu skaits
sociālās palīdzības organizatori personu skaits
sociālie aprūpētāji kopā personu skaits
t.sk. sociālie aprūpētāji institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienība personu skaits
sociālie rehabilitētāji kopā personu skaits
t.sk. sociālie rehabilitētāji institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienība personu skaits
citu profesiju pārstāvji kopā personu skaits
t.sk. citu profesiju pārstāvji institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienība personu skaits
t.sk. sadarbojas ar klientu kopā personu skaits
t.sk. citu profesiju pārstāvji, kas sadarbojas ar klientu institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienība personu skaits

1.2. Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienības) vadītāja un sociālā darba speciālistu izglītība pārskata gada beigās

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Sociālā darba speciālisti (bez sociālā dienesta vadītāja) ar augstāko izglītību – kopā personu skaits
no tām ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā personu skaits
ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību – kopā personu skaits
no tām ar sociālās palīdzības organizatora izglītību personu skaits
ar sociālā aprūpētāja izglītību personu skaits
ar sociālā rehabilitētāja izglītību personu skaits
t.sk. iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā personu skaits
ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību citā profesijā – kopā personu skaits
no tām iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību – kopā personu skaits
no tām sociālās palīdzības organizācijas programmā personu skaits
sociālās aprūpes programmā personu skaits
sociālās rehabilitācijas programmā personu skaits
iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā personu skaits
Speciālisti (bez sociālā dienesta vadītāja) ar profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību – kopā personu skaits
no tām iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību kopā personu skaits
no tām sociālās palīdzības organizācijas programmā personu skaits
sociālās aprūpes programmā personu skaits
sociālās rehabilitācijas programmā personu skaits
iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā personu skaits
t.sk. profesionālā vidējā izglītība sociālās aprūpes jomā personu skaits
Sociālā dienesta vadītāja izglītība otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā atzīmēt atbilstošo
otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība citā profesijā

1.3. Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas ir sociālā dienesta struktūrvienība) darbinieku kvalifikācijas celšana pārskata gada laikā

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Sociālā dienesta vadītāja un sociālo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana ir paaugstināta kvalifikācija personu skaits
no tām 24 stundas gadā personu skaits
līdz 24 stundām gadā personu skaits
virs 24 stundām gadā personu skaits
nav paaugstināta kvalifikācija personu skaits
t.sk. kvalifikācija paaugstināta pēdējo triju gadu laikā personu skaits
Sociālās palīdzības organizatoru, sociālo aprūpētāju un sociālo rehabilitētāju kvalifikācijas paaugstināšana ir paaugstināta kvalifikācija personu skaits
no tām 16 stundas gadā personu skaits
līdz 16 stundām gadā personu skaits
virs 16 stundām gadā personu skaits
nav paaugstināta kvalifikācija personu skaits
t.sk. kvalifikācija paaugstināta pēdējo triju gadu laikā personu skaits
Aprūpētāju kvalifikācijas paaugstināšana ir paaugstināta kvalifikācija personu skaits
no tām 8 stundas gadā personu skaits
līdz 8 stundām gadā personu skaits
virs 8 stundām gadā personu skaits
nav paaugstināta kvalifikācija personu skaits
t.sk. kvalifikācija paaugstināta pēdējo triju gadu laikā personu skaits
Pārējo darbinieku, kuri strādā ar klientu, kvalifikācijas paaugstināšana ir paaugstināta kvalifikācija personu skaits
nav paaugstināta kvalifikācija personu skaits
t.sk. kvalifikācija paaugstināta pēdējo triju gadu laikā personu skaits

1.4. Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas ir sociālā dienesta struktūrvienība) sociālā darba speciālistu supervīzija pārskata gada laikā

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Sociālo darbinieku supervīzija ir saņēmis supervīziju personu skaits
no tām individuāls atbalsts 9 stundas gadā personu skaits
līdz 9 stundām gadā personu skaits
virs 9 stundām gadā personu skaits
grupu atbalsts 18 stundas gadā personu skaits
līdz 18 stundām gadā personu skaits
virs 18 stundām gadā personu skaits
nav saņēmis supervīziju personu skaits
Sociālās palīdzības organizatoru supervīzija ir saņēmis supervīziju personu skaits
no tām individuāls atbalsts 9 stundas gadā personu skaits
līdz 9 stundām gadā personu skaits
virs 9 stundām gadā personu skaits
grupu atbalsts 18 stundas gadā personu skaits
līdz 18 stundām gadā personu skaits
virs 18 stundām gadā personu skaits
nav saņēmis supervīziju personu skaits
Sociālo aprūpētāju supervīzija ir saņēmis supervīziju personu skaits
no tām individuāls atbalsts 9 stundas gadā personu skaits
līdz 9 stundām gadā personu skaits
virs 9 stundām gadā personu skaits
grupu atbalsts 18 stundas gadā personu skaits
līdz 18 stundām gadā personu skaits
virs 18 stundām gadā personu skaits
nav saņēmis supervīziju personu skaits
Sociālo rehabilitētāju supervīzija ir saņēmis supervīziju personu skaits
no tām individuāls atbalsts 9 stundas gadā personu skaits
līdz 9 stundām gadā personu skaits
virs 9 stundām gadā personu skaits
grupu atbalsts 18 stundas gadā personu skaits
līdz 18 stundām gadā personu skaits
virs 18 stundām gadā personu skaits
nav saņēmis supervīziju personu skaits

1.5. Ziņas par sociālā dienesta darba organizāciju

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Informācija par klientu tiek uzkrāta elektroniskā veidā

atzīmēt atbilstošo

no tā sociālās palīdzības gadījuma vadības sistēma (GVS)
sociālās palīdzības administrēšanas informatīvā sistēma (SOPA)
pašvaldību vienotā informācijas sistēma (PVIS)
lokāla datubāze
cits veids

(norādīt, kāds)

papīra dokumenta veidā
Informācija par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pašvaldības mājaslapā internetā ir pieejama

atzīmēt atbilstošo

nav pieejama

2. Ziņas par visiem no pašvaldības budžeta nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem (bez sociālā darba) – kopā

Rādītājs

Mērvienība

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus

no citas pašvaldības

no nevalstiskajām organizācijām

no privātpersonām

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

A

B

C

D

E

F

G

H

Visi pašvaldības sociālie pakalpojumi –kopā sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
t.sk. pārskata gada laikā pašvaldības izveidotās sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijas institūciju skaits
t.sk. sociālo pakalpojumu sniedzēji institūcijās, kas ir sociālā dienesta struktūrvienība institūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālisti personu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits
no tiem bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits

Ja pašvaldībā ir sociālo pakalpojumu sniedzējs – institūcija, kas ir sociālā dienesta struktūrvienība, tad par katru šādu sociālo pakalpojumu sniedzēju papildus jānorāda šāda informācija:

Nosaukums
Sociālo pakalpojumu veids
Darbinieku skaits – kopā
t.sk. sociālā darba speciālistu skaits

2.1. Aprūpes mājās sociālie pakalpojumi

Rādītājs

Mērvienība

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus

no citas pašvaldības

no nevalstiskajām organizācijām

no privātpersonām

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

A

B

C

D

E

F

G

H

Aprūpes mājās sociālie pakalpojumi – kopā sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālisti personu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits
no tiem bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits

no tiem

klienta aprūpe

sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
aprūpētāji personu skaits
izlietotie līdzekļi pakalpojumu sniedzējam

euro

aprūpētājam

euro

materiāls atbalsts aprūpējamajam

euro

pakalpojumu saņēmušie klienti – kopā personu skaits
no tiem bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
no tām bērni ar invaliditāti personu skaits
t.sk. bērni ar garīga rakstura traucējumiem personu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits
t.sk. personas ar garīga rakstura traucējumiem personu skaits
pensijas vecuma personas personu skaits
citas personas personu skaits
t.sk. personas, kurām vides nepieejamības vai cita iemesla dēļ nav pārvietošanās iespējas ārpus mājas personu skaits
no tām veselības stāvokļa dēļ gulošas personas personu skaits
personas, kurām nav atbilstošu tehnisko palīglīdzekļu personu skaits
personas, kuras vides nepieejamības dēļ nevar pārvietoties, izmantojot tehniskos palīglīdzekļus personu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopā personu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits
citi sociālie pakalpojumi aprūpei mājās – kopā institūcijas, ar kurām pašvaldībai ir līgumi par attiecīgo pakalpojumu institūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti kopā personu skaits
vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
no tiem nodrošināšana ar drošības pogu izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumu saņēmušie klienti personu skaits
pavadoņa–asistenta pakalpojumi izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits
apmaksātas siltas pusdienas mājās izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumu saņēmušie klienti personu skaits
apmaksāta veļas mazgāšana izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumu saņēmušie klienti personu skaits
citu veidu pakalpojumi izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopā personu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits

2.2. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie pakalpojumi

Rādītājs

Mērvienība

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus

no citas pašvaldības

no nevalstiskajām organizācijām

no privātpersonām

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

A

B

C

D

E

F

G

H

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie pakalpojumi kopā sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālisti personu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits
no tiem bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopā personu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits

no tiem

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pilngadīgām personām sniegtie sociālie pakalpojumi sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti

personu skaits

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju bērniem sniegtie sociālie pakalpojumi sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti

personu skaits

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pilngadīgām personām un bērniem sniegtie sociālie pakalpojumi sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti

personu skaits

2.3. Patversmju un naktspatversmju sniegtie sociālie pakalpojumi

Rādītājs

Mērvienība

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus

no citas pašvaldības

no nevalstiskajām organizācijām

no privātpersonām

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

A

B

C

D

E

F

G

H

Patversmju un naktspatversmju sniegtie sociālie pakalpojumi – kopā sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālisti personu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits
no tiem bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopā personu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits
no tiem patversmes un naktspatversmes sniegtie sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits
patversmes un naktspatversmes sniegtie sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits

2.4. Dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi

Rādītājs

Mērvienība

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus

no citas pašvaldības

no nevalstiskajām organizācijām

no privātpersonām

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

A

B

C

D

E

F

G

H

Dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi – kopā sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālisti personu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi euro
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits
no tiem bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopā personu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits
no tiem dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits
dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi personām ar fiziska rakstura traucējumiem sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits
dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi bērniem ar invaliditāti sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits
dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits
dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi pensijas vecuma personām sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits
pārējo dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās

institūciju skaits

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits

2.5. Krīzes centru sniegtie, krīzes tālruņa un uzticības tālruņa nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Rādītājs

Mērvienība

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus

no citas pašvaldības

no nevalstiskajām organizācijām

no privātpersonām

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

A

B

C

D

E

F

G

H

Krīzes centru sniegtie sociālie pakalpojumi sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālisti personu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits
no tiem bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopā personu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits
Krīzes tālruņa un uzticības tālruņa nodrošinātie sociālie pakalpojumi sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālisti personu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti zvanu skaits

2.6. Citi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie sociālie pakalpojumi

Rādītājs

Mērvienība

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus

no citas pašvaldības

no nevalstiskajām organizācijām

no privātpersonām

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

A

B

C

D

E

F

G

H

Servisa dzīvokļa nodrošinātie sociālie pakalpojumi (personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem) sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālisti personu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits
no tiem bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopā personu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits
Pusceļa mājas nodrošinātie sociālie pakalpojumi (personām ar garīga rakstura traucējumiem) sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālisti personu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi euro
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits
no tiem bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopā personu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits
Grupu mājas (dzīvokļa) nodrošinātie sociālie pakalpojumi (personām ar garīga rakstura traucējumiem) sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālisti personu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits
no tiem bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopā personu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits
Specializēto darbnīcu nodrošinātie sociālie pakalpojumi (personām ar redzes un dzirdes invaliditāti, personām ar garīga rakstura traucējumiem) sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālisti personu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits
no tiem bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopā personu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits
Personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas nodrošinātie sociālie pakalpojumi – kopā sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālisti personu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits
no tiem bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums – kopā personu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits

2.7. Pārējie sociālie pakalpojumi

Rādītājs

Mērvienība

Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus

no citas pašvaldības

no nevalstiskajām organizācijām

no privātpersonām

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

savas pašvaldības teritorijā

ārpus savas pašvaldības teritorijas

A

B

C

D

E

F

G

H

Pārējie pašvaldības sociālie pakalpojumi – kopā sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
darbinieki pārskata gada
beigās – kopā
personu skaits

X

X

X

X

X

t.sk. sociālā darba speciālisti personu skaits

X

X

X

X

X

izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie
klienti – kopā
personu skaits
no tiem bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
t.sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits
no tiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām – kopā sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie
klienti – kopā
personu skaits
no tiem bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
no tiem bērniem sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums personu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits
pilngadīgām personām sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums personu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums personu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums personu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi redzes invalīdiem sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums personu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzirdes invalīdiem sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits
personas, kurām atteikts pakalpojums personu skaits
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits
citi sociālie pakalpojumi sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits
izlietotie līdzekļi

euro

pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits

3. Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību – kopā

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Visi pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti – kopā izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopā personu skaits
no tām bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
no tām bērni personu skaits
t.sk. bērni ar invaliditāti personu skaits
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits
no tām strādājošas personas personu skaits
nestrādājošas personas personu skaits
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits
t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbos personu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits
pensijas vecuma personas personu skaits

3.1. Ienākumu testētie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Ienākumu testētie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti – kopā izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopā personu skaits
no tām bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
no tām bērni personu skaits
t.sk. bērni ar invaliditāti personu skaits
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits
no tām strādājošas personas personu skaits
nestrādājošas personas personu skaits
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits
t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbos personu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits
pensijas vecuma personas personu skaits

3.1.1. Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums pēc ģimenes sastāva

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Ģimene, kurā ir bērni un viena vai vairākas pilngadīgas darbspējīgas personas izlietotie līdzekļi

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs personu skaits
Ģimene, kurā ir bērni un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas personas izlietotie līdzekļi

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs personu skaits
Ģimene, kurā nav bērnu un ir viena vai vairākas pilngadīgas darbspējīgas personas izlietotie līdzekļi

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs personu skaits
Ģimene, kurā nav bērnu un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas personas izlietotie līdzekļi

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs personu skaits

3.1.2. Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums pēc ienākumu līmeņa uz vienu ģimenes locekli mēnesī

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Pārskata gadā spēkā trūcīgas ģimenes (personas) statuss izlietotie līdzekļi

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopā personu skaits
no tām bērni personu skaits
t.sk. bērni ar invaliditāti personu skaits
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits
no tām strādājošas personas personu skaits
nestrādājošas personas personu skaits
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits
t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbos personu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits
pensijas vecuma personas personu skaits
no tā līdz valsts noteiktajam garantētajam minimālo ienākumu līmenim (ieskaitot to) izlietotie līdzekļi

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopā personu skaits
no tām bērni personu skaits
t.sk. bērni ar invaliditāti personu skaits
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits
no tām strādājošas personas personu skaits
nestrādājošas personas personu skaits
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits
t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbos personu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits
pensijas vecuma personas personu skaits
virs valsts noteiktā garantētā minimālo ienākumu līmeņa līdz trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmenim (ieskaitot to) izlietotie līdzekļi

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopā personu skaits
no tām bērni personu skaits
t.sk. bērni ar invaliditāti personu skaits
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits
no tām strādājošas personas personu skaits
nestrādājošas personas personu skaits
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits
t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbos personu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits
pensijas vecuma personas personu skaits
Virs trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmeņa izlietotie līdzekļi

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopā personu skaits
no tām bērni personu skaits
t.sk. bērni ar invaliditāti personu skaits
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits
no tām strādājošas personas personu skaits
nestrādājošas personas personu skaits
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits
t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbos personu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits
pensijas vecuma personas personu skaits
Pašvaldības noteiktais maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmenis

euro

3.1.3. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

Ģimenes ģimeņu skaits
Personas ģimenēs – kopā personu skaits
no tām bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
no tām bērni personu skaits
t.sk. bērni ar invaliditāti personu skaits
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits
no tām strādājošas personas personu skaits
nestrādājošas personas personu skaits
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits
t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbos personu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits
pensijas vecuma personas personu skaits
Personas, kurām atteikts pabalsts – kopā personu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits
līdzdarbības pienākumu nepildīšana personu skaits
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits
Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai lielums vienai personai gadā

euro

Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai lielums vienai personai mēnesī

euro

Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai saņemšanas ilgums vienai personai cilvēkmēneši
Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis, ja tas atšķiras no Ministru kabineta noteikumos noteiktā garantētā minimālā ienākumu līmeņa pilngadīgai personai ar invaliditāti

euro

pensijas vecuma personai

euro

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais piemaksas apmērs pie pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai saņēmējam, kuram visi apgādājamie ir nepilngadīgi

euro

3.1.4. Dzīvokļa pabalsts

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Dzīvokļa pabalsts – kopā izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

no tiem personām, kurām spēkā trūcīgas personas statuss

euro

personām, kurām spēkā maznodrošinātas personas statuss

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopā personu skaits
no tām bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
no tām personas, kurām spēkā trūcīgas personas statuss personu skaits
personas, kurām spēkā maznodrošinātas personas statuss personu skaits
no tām bērni personu skaits
t.sk. bērni ar invaliditāti personu skaits
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits
no tām strādājošas personas personu skaits
nestrādājošas personas personu skaits
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits
t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbos personu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits
pensijas vecuma personas personu skaits
personas, kurām atteikts pabalsts – kopā personu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits
no tā īres un komunālo maksājumu segšanai izlietotie līdzekļi

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs personu skaits
kurināmā iegādei izlietotie līdzekļi

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs personu skaits
citu ar dzīvokļa maksājumiem saistīto izdevumu segšanai izlietotie līdzekļi

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs personu skaits

3.1.5. Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināša
nai – kopā
izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopā personu skaits
no tām bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
no tām bērni personu skaits
t.sk. bērni ar invaliditāti personu skaits
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits
no tām strādājošas personas personu skaits
nestrādājošas personas personu skaits
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits
t.sk. dalība algotos pagaidu sabiedriskajos darbos personu skaits
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits
pensijas vecuma personas personu skaits
personas, kurām atteikts pabalsts – kopā personu skaits
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits
no tām ēdienam izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopā personu skaits
no tām bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
apģērbam izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopā personu skaits
no tām bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
veselības aprūpei izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopā personu skaits
no tām bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
obligātajai izglītībai izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopā personu skaits
no tām bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits

3.2. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir bez ģimenes (personas) ienākumu testēšanas

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir bez ģimenes (personas) ienākumu testēšanas – kopā izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopā personu skaits
no tām bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits

3.2.1. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā – kopā izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopā personu skaits
no tām bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
personas, kurām atteikts pabalsts personu skaits
no tā stihiskas nelaimes gadījumā izlietotie līdzekļi

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs personu skaits
pabalsts citos iepriekš neparedzamu apstākļu gadījumos izlietotie līdzekļi

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs personu skaits

3.2.2. Citi ārējos tiesību aktos noteiktie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti (sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm)

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Citi ārējos tiesību aktos noteiktie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti – kopā izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

t.sk. personām ar invaliditāti kopš bērnības izlietotie līdzekļi

euro

ģimenes ģimeņu skaits
personas ģimenēs – kopā personu skaits
no tām bērni vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
personas, kurām atteikts pabalsts personu skaits
no tiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – kopā izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

personas kopā personu skaits
vīrieši personu skaits
sievietes personu skaits
no tā vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

t.sk. invalīdiem kopš bērnības izlietotie līdzekļi

euro

personas personu skaits
t.sk. invalīdi kopš bērnības personu skaits
vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

personas personu skaits
dzīvojamās telpas ikmēneša īres izdevumu segšanai izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

personas personu skaits
ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

t.sk. invalīdiem kopš bērnības izlietotie līdzekļi

euro

personas personu skaits
t.sk. invalīdi kopš bērnības personu skaits
psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

personas personu skaits
pabalsts audžuģimenei – kopā izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

ģimenes ģimeņu skaits
t.sk. bērni personu skaits
no tā ikmēneša pabalsts bērna uzturam izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

ģimenes ģimeņu skaits
t.sk. bērni personu skaits
pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei izlietotie līdzekļi – kopā

euro

no tiem naudā

euro

natūrā

euro

ģimenes ģimeņu skaits
t.sk. bērni personu skaits

4. Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem

Rādītājs

Mērvienība

Vērtība

A

B

C

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem (EKK 6000.kods)

euro

no tā sociālā palīdzība

euro

no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātie sociālie pakalpojumi

euro

citi atbalsta pasākumi un kompensācijas iedzīvotājiem

euro

Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi

euro

Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju uzturēšanas izdevumi

euro

Pārskatu sagatavoja

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Kontaktinformācija

tālrunis

e-pasts

Sociālā dienesta vadītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Datums _______________

Saskaņots

Novada/pilsētas domes priekšsēdētājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Datums _______________

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs U.Augulis
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 6. aprīļa noteikumiem Nr.338

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1219; MK 03.02.2015. noteikumiem Nr.56)

Pārskats par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu ____.gadā

Reģistrācijas numurs Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā

Institūcijas nosaukums un juridiskais statuss

Adrese

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas direktors/vadītājs

Tālrunis

Mobilais tālrunis

Fakss

E-pasts


1. PERSONU SKAITS INSTITŪCIJĀ PĀRSKATA GADĀ

1.1. Personu kopskaits

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 1.janvāri institūcijā faktiski dzīvoja – personas – kopā

izstājušies no 01.01._____. līdz 31.12._____.

uzņemti no 01.01.______. līdz 31.12._____.

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvoja – personas – kopā

no tām

gulošo (pozicionējamo) personu skaits

personu skaits, kuras institūcijā ir uzņemtas līdz 1998.gada 1.janvārim

1.2. Plānotais vietu skaits un faktiskais vietu aizpildījums

Personu skaits

Plānotas vietas pārskata gadā

Plānotas vietas gadā pēc pārskata gada

Faktiskais vietu aizpildījums pārskata gadā (gultasdienu skaits)1

Piezīme. 1 Nav jāaizpilda ģimenes bērnunamiem.

2. ZIŅAS PAR PERSONĀM INSTITŪCIJĀ UZ PĀRSKATA GADA BEIGĀM

2.1. Personu sadalījums pa vecuma grupām

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvoja – personas – kopā

no tām

bērni – kopā

tai skaitā

0–1 g. v.

2–3 g. v.

4 g. v.

5–6 g. v.

7–12 g. v.

13–14 g. v.

15–17 g. v.

pilngadīgas personas – kopā

tai skaitā

18–25 g. v.

26–35 g. v.

36–50 g. v.

51–61 g. v.

62–69 g. v.

70–79 g. v.

80–89 g. v.

90 un vairāk g. v.


2.2. Personu sadalījums pēc piešķirtās pilsonības statusa

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvoja – personas – kopā

no tām

Latvijas pilsoņi

Latvijas nepilsoņi

ārzemnieki (ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām)

bērni, kuri ieguvuši alternatīvo statusu

citi

2.3. Personu ar invaliditāti skaits institūcijā

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvoja – personas ar invaliditāti – kopā

no tām

bērni invalīdi – kopā

tai skaitā

0–1 g. v.

2–3 g. v.

4 g. v.

5–6 g. v.

7–12 g. v.

13–14 g. v.

15–17 g. v.

pilngadīgas personas ar invaliditāti – kopā

tai skaitā

I grupas

II grupas

III grupas

invalīdi darbspējas vecumā

invalīdi pēc darbspējas vecuma

Pārskata gadā uzņemti bērni invalīdi – kopā

Pārskata gadā uzņemtas pilngadīgas personas ar invaliditāti – kopā

Piezīme. 2.4.tabulu aizpilda tikai par pilngadīgām personām.

2.4. Personu sadalījums pēc pensijas vai pabalsta veida

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvoja – personas – kopā

no tām

personas, kurām piešķirta pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts – kopā

tai skaitā

I grupas invaliditātes pensija

II grupas invaliditātes pensija

vecuma pensija

valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

cita pensija/pabalsts (norādīt, kāds)

personas, kurām nav piešķirta pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts – kopā

Piezīme. 2.5.tabulu aizpilda tikai par pilngadīgām personām.

2.5. Personu sadalījums pēc rīcībspējas

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvojošas personas, kurām ar tiesas spriedumu ir ierobežota rīcībspēja

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvojošas personas, kurām ar bāriņtiesas lēmumu ir iecelts aizgādnis

Piezīme. 2.6.tabulu aizpilda tikai par pilngadīgām personām

2.6. Personu vidējais vecums un mūža ilgums

Gadi
(personas)

Gadi
(vīrieši)

Gadi
(sievietes)

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvojošo personu vidējais vecums2

Pārskata gadā mirušo personu vidējais mūža ilgums3

Piezīmes.

1. 2 Vidējais vecums (ar vienu zīmi aiz komata) = ∑uz pārskata gada beigām faktiski dzīvojošo personu vecums pilnos gados, dalīts ar personu skaitu.

2. 3 Vidējais mūža ilgums (ar vienu zīmi aiz komata) = ∑pārskata gadā mirušo personu vecums pilnos gados, dalīts ar mirušo personu skaitu.

3. 2.7., 2.8. un 2.9.tabulu aizpilda par visiem bērniem, kuri atrodas institūcijā.

2.7. Bērnu dzīvesvieta pirms uzņemšanas institūcijā

Bērnu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvoja – bērnikopā

no tiem uzņemti no

citām bērnu aprūpes iestādēm

ārstniecības iestādēm

ģimenēm

aizbildņiem

audžuģimenēm

citi varianti

2.8. Iemesli bērnu ievietošanai institūcijā

Bērnu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvoja – bērni – kopā

no tiem

bāreņi

bez vecāku gādības palikušie bērni

tai skaitā

pārtrauktas aizgādības tiesības

atņemtas bērnu aizgādības tiesības

pamestie bērni

ievietoti slimības dēļ

ievietoti sociālo apstākļu dēļ

citi ievietošanas iemesli


2.9. Pirmsskolas un skolas vecuma bērnu izglītība4

Bērnu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 31.decembri pirmsskolas un skolas vecuma bērni – kopā

no tiem

pirmsskolas vecuma (5–6 g. v.) bērni – kopā

tai skaitā

mācās specializētajā pirmsskolas izglītības iestādē

mācās pirmsskolas izglītības iestādē

mācās vispārizglītojošā skolā

mājas apmācība

neapmācāms

citi

skolas vecuma (7–18 g. v.) bērni – kopā

tai skaitā

mācās vispārizglītojošā skolā

mācās profesionāli tehniskajā vidusskolā vai arodskolā

mācās speciālajā skolā

mājas apmācība

neapmācāms

citi

Piezīme. 4 Informācija par bērniem no 5 līdz 18 g. vecumam un vecākiem – saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 42.panta pirmo daļu.

2.10. Personu garīgā attīstība

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Uz pārskata gada 31.decembri institūcijā faktiski dzīvoja – personas – kopā

no tiem

bērni – kopā

tai skaitā

garīgi veseli bērni

bērni ar mācīšanās iemaņu traucējumiem (aizturi)

bērni ar garīgo atpalicību (oligofrēniju)

tai skaitā

viegla pakāpe (F70)5

vidēja pakāpe (F71)5

smaga pakāpe (F72)5

dziļa pakāpe (F73)5

bērni ar psihiskām slimībām

pārējie bērni

pilngadīgas personas – kopā

tai skaitā

garīgi veselas personas

personas ar garīgo atpalicību (oligofrēniju)

tai skaitā

viegla pakāpe (F70)5

vidēja pakāpe (F71)5

smaga pakāpe (F72)5

dziļa pakāpe (F73)5


šizofrēnija (F20–F29)

demence (F00–F09)

citas diagnozes

Piezīmes.

1. 5 Saskaņā ar Starptautisko slimību klasifikatoru.

2. 2.10. un 2.11.tabulu aizpilda par visām personām, kuras atrodas institūcijā.

2.11. Personu saslimstība pārskata gadā

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Bērni ar somatiska rakstura traucējumiem – kopā

no tiem

ar fiziskās attīstības traucējumiem

tai skaitā

ar kustību traucējumiem

ar redzes traucējumiem

ar dzirdes traucējumiem

ar valodas attīstības traucējumiem

ar citiem somatiska rakstura traucējumiem

Bērni ar sirds asinsvadu slimībām

Bērni, kuri ir TBC uzskaitē

Bērni, kuri inficēti ar seksuāli transmisīvām slimībām (turpmāk – STS) – kopā

no tiem

ar sifilisu

ar citām STS

Bērni ar onkoloģiskām slimībām

Infekcijas slimības (gadījumi bērniem pārskata gada laikā – kopā)

no tām

akūtas zarnu trakta infekciju slimības

akūtas respiratoras slimības

HIV

cita infekcijas slimība

Elpošanas sistēmas slimības (gadījumi bērniem pārskata gada laikā)

Gremošanas trakta slimības (gadījumi bērniem pārskata gada laikā)

Traumas (gadījumi bērniem pārskata gada laikā)

Pilngadīgas personas, kuras ir TBC uzskaitē

Pilngadīgas personas, kuras inficētas ar STS – kopā

no tām

ar sifilisu

ar citām STS

Pilngadīgas personas ar onkoloģiskām slimībām

Infekcijas slimības (gadījumi pilngadīgām personām pārskata gada laikā)

no tām

akūtas zarnu trakta infekciju slimības

difterija

HIV/AIDS

cita infekcijas slimība

Traumas (gadījumi pilngadīgām personām pārskata gada laikā)


3. ZIŅAS PAR BĒRNIEM, KURI UZŅEMTI INSTITŪCIJĀ PĀRSKATA GADĀ

3.1. Sadalījums pa vecuma grupām

Bērnu skaits

Vīrieši

Sievietes

Pārskata gadā uzņemti bērni – kopā

no tiem

0–1 g. v.

2–3 g. v.

4 g. v.

5–6 g. v.

7–12 g. v.

13–14 g. v.

15–17 g. v.

3.2. Bērnu dzīvesvieta pirms uzņemšanas institūcijā

Bērnu skaits

Vīrieši

Sievietes

Pārskata gadā uzņemti bērni – kopā

no tiem

no citām bērnu aprūpes iestādēm

no ārstniecības iestādēm

no ģimenēm

no aizbildņiem

no audžuģimenēm

citi varianti

3.3. Bērnu garīgā attīstība

Bērnu skaits

Vīrieši

Sievietes

Pārskata gadā uzņemti bērni – kopā

no tiem

garīgi veseli bērni

bērni ar mācīšanās iemaņu traucējumiem (aizturi)

bērni ar garīgo atpalicību (oligofrēniju)

tai skaitā

viegla pakāpe (F70)6

vidēja pakāpe (F71)6

smaga pakāpe (F72)6

dziļa pakāpe (F73)6

bērni ar psihiskām slimībām

pārējie

Piezīme. 6 Saskaņā ar Starptautisko slimību klasifikatoru.

3.4. Bērnu slimības

Bērnu skaits

Vīrieši

Sievietes

Pārskata gadā uzņemti bērni – kopā

no tiem

veseli bērni

bērni ar sirds un asinsvadu slimībām

bērni, kuri ir TBC uzskaitē

bērni, kuri inficēti ar STS

bērni, kuri inficēti ar HIV

bērni ar elpošanas sistēmas slimībām

bērni ar gremošanas trakta slimībām

citas diagnozes


4. ZIŅAS PAR BĒRNIEM, KURI IZSTĀJUŠIES NO INSTITŪCIJAS PĀRSKATA GADĀ

4.1. Izstāšanās kopējie rādītāji

Bērnu skaits

Vīrieši

Sievietes

Pārskata gadā izstājušies bērni – kopā

no tiem

atgriezušies pie vecākiem

adoptēti (sk. 4.2.tabulu)

nodoti aizbildnībā

nodoti audzināšanā audžuģimenēs

aizgājuši patstāvīgā dzīvē

pārvietoti

tai skaitā

uz pašvaldības bērnu sociālās aprūpes iestādēm

uz bērnu sociālās aprūpes centriem (specializētajiem)

uz ārstniecības iestādi

uz pieaugušo SAC

uz specializētajām mācību iestādēm

miruši

cits iemesls


4.2. Adopcija

Bērnu skaits

Vīrieši

Sievietes

Pārskata gadā no iestādes adoptēti bērni – kopā

no tiem

adoptēti Latvijā

tai skaitā bērni invalīdi

adoptēti uz ārzemēm

tai skaitā bērni invalīdi

5. ZIŅAS PAR PILNGADĪGĀM PERSONĀM, KURAS UZŅEMTAS INSTITŪCIJĀ UN IZSTĀJUŠĀS NO TĀS PĀRSKATA GADĀ

5.1. Pilngadīgo personu dzīvesvieta pirms uzņemšanas institūcijā

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Pārskata gadā uzņemtas pilngadīgas personas – kopā

no tām

no mājām

no citām sociālās aprūpes institūcijām

no psihiatriskās ārstniecības iestādēm

no citām ārstniecības iestādēm

no pusceļa mājām

no grupu dzīvokļiem (mājām)

no citām institūcijām

citi varianti


5.2. Pilngadīgo personu izstāšanās rādītāji

Personu skaits

Vīrieši

Sievietes

Pārskata gadā izstājušās pilngadīgas personas – kopā

no tām

atgriezušās mājās (ģimenē)

tai skaitā

nodrošināts pakalpojums dzīvesvietā

pārcēlušās

tai skaitā

uz citām sociālās aprūpes institūcijām

uz psihiatriskās ārstniecības iestādēm

uz citām ārstniecības iestādēm

uz pusceļa mājām

uz grupu dzīvokļiem (mājām)

izrakstītas par sistemātisku iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

mirušas

citi varianti

6. IEŅĒMUMI PĀRSKATA GADĀ

6.1. Faktiskie ieņēmumi pārskata gadā (izņemot humāno palīdzību)

Pārskata gadā kopā (euro)

Institūcijas ieņēmumi – kopā

no tiem

iemaksas no valsts budžeta

pašvaldību iemaksas

apgādnieku iemaksas personas uzturēšanai

personas līdzmaksājumi (iemaksas no pensijas u.c. maksājumi par pakalpojumu)

iemaksas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (par personām, kas ievietotas institūcijā līdz 01.01.1998.)

institūcijas pašu ieņēmumi no saimnieciskās darbības

citi ieņēmumi


6.2. Saņemtā humānā palīdzība

Pārskata gadā kopā (euro)

Institūcijā saņemtā humānā palīdzība, ziedojumi u.c. – kopā (euro) vērtībā

no tiem

zālēm

ēdināšanai

mīkstajam inventāram

biroja precēm

mācību līdzekļiem un materiāliem, grāmatām un žurnāliem

citiem mērķiem


7. IZDEVUMI PĀRSKATA GADĀ

7.1. Faktiskie izdevumi pārskata gadā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Pārskata gadā kopā (euro)

Institūcijas vajadzībām izlietoto līdzekļu kopapjoms (bez kapitālajiem izdevumiem)

no tiem

ēdināšanai (2363 kods)

zāļu iegādei (2341 kods)

mīkstā inventāra iegādei (2361 kods)

kārtējo remonta un iestādes uzturēšanas materiālu iegādei (izņemot sanitāri higiēniskos materiālus) (2350 kods)

sanitāri higiēniskai apkopšanai izmantojamo materiālu iegādei (2350 kods)

mācību līdzekļu un materiālu iegādei (2370 kods)

grāmatu un žurnālu iegādei (2400 kods)

biroja preču un inventāra iegādei (2310 kods)

pārējām vajadzībām izlietotie līdzekļi – kopā

tai skaitā

atalgojums (1100 kods)

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas (1200 kods)

izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (2220 kods)

izdevumi par kurināmā un enerģētisko materiālu iegādi (2320 kods)

pārējie izdevumi – kopā

tai skaitā

pārējie remontdarbu un iestādes uzturēšanas pakalpojumi (2249 kods)

pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs (2389 kods)

citi ar iestādes darbības nodrošināšanu saistīti izdevumi (norādīt, kādi)

Kapitālie izdevumi – kopā

no tiem

pamatlīdzekļu iegādei – kopā (5000 kods)

kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas (9000 kods)


7.2. Finanšu līdzekļu izlietojums uz vienu personu
(bez humānās palīdzības un kapitālieguldījumiem – kopā)

Pārskata gadā uz vienu personu izlietots (euro)

Kopējie izlietotie līdzekļi (MĒNESĪ)

Ēdināšanai izlietotie līdzekļi (DIENĀ)

Zāļu iegādei izlietotie līdzekļi (DIENĀ)

Mīkstā inventāra iegādei izlietotie līdzekļi (MĒNESĪ)

Sanitāri higiēniskai apkopšanai izmantojamo materiālu iegādei izlietotie līdzekļi (MĒNESĪ)


8. IESTĀDES TERITORIJA, ĒKAS, TELPAS

8.1. Teritorija, ēkas

Platība (m2)

Kopējā institūcijas ēku platība 2

Kopējā dzīvojamā platība

Kopējā dzīvojamo istabu–guļamtelpu platība

Dzīvojamo istabu–guļamtelpu platība uz vienu personu

Kopējā teritorijas platība

Zeme apsaimniekošanā (palīgsaimniecībām)


8.2. Dzīvojamās istabas–guļamtelpas

Skaits

Dzīvojamo istabu–guļamtelpu skaits – kopā

no tām

vienvietīga istaba (dzīvo viena persona)

divvietīga istaba (dzīvo divas personas)

trīsvietīga istaba (dzīvo trīs personas)

četrvietīga istaba (dzīvo četras personas)

piecvietīga istaba (dzīvo piecas personas)

sešvietīga istaba (dzīvo sešas personas)

istabā dzīvo septiņas personas un vairāk

9. ZIŅAS PAR INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJĀM INSTITŪCIJĀ

9.1. Datori

Kopējais skaits

No tiem iegādāti pārskata gadā

Datori

no tiem

ar interneta pieslēgumu


9.2. Programmatūras

Atbilstošo atzīmēt ar "1"

Iemītnieku uzskaites programma

Cita (norādīt, kāda)

10. ZIŅAS PAR INSTITŪCIJAS VADĪTĀJU

Izglītība

Atbilstošo atzīmēt ar "1"

Institūcijas vadītāja izglītība

otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība

sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā

citā profesijā

pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības organizēšanas jomā

t.sk. iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību

cita izglītība

t.sk. iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību

11. INSTITŪCIJAS DARBINIEKI UZ PĀRSKATA GADA BEIGĀM

11.1. Amata nosaukums saskaņā ar profesiju klasifikatoru

Apstiprināto amata vienību skaits (uz pārskata gada 31.decembri)

Personu skaits, kuras faktiski strādā šajos amatos (neatkarīgi no slodzes apjoma7)

Iestādes darbinieku skaits – kopā

no tiem

administratīvais personāls8 – kopā

veselības aprūpes speciālisti– kopā

tai skaitā

ārsti

medicīnas māsas

citi

rehabilitācijas speciālisti – kopā

tai skaitā

ergoterapeiti

fizioterapeiti

masieri

psihologi

sociālie pedagogi

logopēdi

defektologi

citi

sociālā darba speciālisti – kopā

tai skaitā

sociālie darbinieki

sociālie aprūpētāji

sociālie rehabilitētāji

aprūpētāji, aukles

pārējie darbinieki – kopā

Piezīmes.

7 Tā kā darbinieki var strādāt nepilnu slodzi vai vairāk par slodzi, šim skaitam nav jābūt apstiprināto amata vienību skaita summai. Šeit jāuzrāda kopējais iestādes darbinieku skaits.

8 Administratīvais personāls – direktors un direktora vietnieks, grāmatvedis, ekonomists, lietveži, arhīva lietu speciālists, personāla inspektors.


11.2. Sociālo darbinieku, sociālo aprūpētāju un sociālo rehabilitētāju izglītība (uz pārskata gada 31.decembri)

Personu skaits

Sociālie darbinieki – kopā

no tiem

ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā

ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja vai sociālās palīdzības organizatora izglītību

ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību citā profesijā

ar profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību

tai skaitā – no darbiniekiem bez atbilstošas izglītības

iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja, sociālās palīdzības organizatora izglītību

iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā

Sociālie aprūpētāji – kopā

no tiem

ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā aprūpētāja izglītību

ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā

ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību citā profesijā

ar profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību

tai skaitā – no darbiniekiem bez atbilstošas izglītības

iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā aprūpētāja izglītību

iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā

Sociālie rehabilitētāji – kopā

no tiem

ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā rehabilitētāja izglītību

ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā

ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību citā profesijā

ar profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību

tai skaitā – no darbiniekiem bez atbilstošas izglītības

iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā rehabilitētāja izglītību

iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā


Pārskatu sagatavoja

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Kontaktinformācija

tālrunis

e-pasts

Institūcijas direktors/vadītājs

(vārds, uzvārds)

Datums _______________ Paraksts _____________________

Pašvaldības institūcijām, kā arī tām institūcijām, kuras saņem finansējumu no pašvaldības vai valsts pasūtījuma, pārskats jāsaskaņo ar pašvaldības domes atbildīgo personu par sociālās aprūpes iestāžu darbu.

Saskaņots

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Kontaktinformācija

tālrunis

e-pasts

Datums _______________ Paraksts _____________________

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs U.Augulis

4.pielikums

Ministru kabineta
2010.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.338

(Pielikums MK 03.02.2015. noteikumu Nr.56 redakcijā)

Pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu
no prettiesiskām darbībām cietušām personām
____. gadā
Reģistrācijas numurs Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā  
Institūcijas nosaukums un juridiskais statuss vai fiziskās personas vārds, uzvārds  
 
 
Ziņas par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vietu:
adrese  
 
tālrunis  
mobilais tālrunis  
fakss  
e-pasts  
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējas institūcijas direktors/vadītājs  
 
tālrunis  
mobilais tālrunis  
fakss  
e-pasts  

1. Ziņas par pārskata gada laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušajām personām

1.1. Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēmušo personu skaits Personu skaits (kopā) Vīrieši/
zēni
Sievietes/
meitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma personaskopā      
no tām bērni      
pilngadīgas personas      
tai skaitā saņēma no valsts budžeta apmaksātu pakalpojumu      
saņēma no pašvaldību budžeta apmaksātu pakalpojumu      
saņēma citu organizāciju vai privātpersonu apmaksātu pakalpojumu      

 

1.2. Pakalpojumu saņēmušo personu sadalījums pa vecuma grupām Personu skaits Vīrieši/
zēni
Sievietes/
meitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma personaskopā      
no tām bērni – kopā      
tai skaitā 0–1 g. v. (1 g. 11 mēn. 30 d. ieskaitot)      
2–3 g. v.      
4–6 g. v.      
7–12 g. v.      
13–14 g. v.      
15–17 g. v.      
no tām pilngadīgas personaskopā      
tai skaitā 18–25 g. v.      
26–35 g. v.      
36–45 g. v.      
46–50 g. v.      
51–55 g. v.      
56–60 g. v.      
61–65 g. v.      
66 un vairāk g. v.      
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma vardarbības veicējikopā      
no tiem līdz 17 g. v.      
18–25 g. v.      
26–35 g. v.      
36–45 g. v.      
46–50 g. v.      
51–55 g. v.      
56–60 g. v.      
61–65 g. v.      
66 un vairāk g. v.      

 

1.3. Pakalpojumu saņēmušo personu sadalījums pa reģioniem1) Personu skaits (kopā) Vīrieši/
zēni
Sievietes/
meitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma personas – kopā      
no tām no Rīgas reģiona      
no Vidzemes reģiona      
no Kurzemes reģiona      
no Zemgales reģiona      
no Latgales reģiona      
1) Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 5. maija noteikumiem Nr. 391 "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām".

 

1.4. Pakalpojumu saņēmušo personu sadalījums pēc vardarbības veidiem
1.4.1. Pakalpojumu saņēmušo bērnu sadalījums pēc vardarbības veidiem Bērni (kopā) Zēni Meitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma bērnikopā      
no tiem pēc emocionālas vardarbības      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pēc fiziskas vardarbības      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pēc seksuālas vardarbības      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pēc pamešanas novārtā (pēc vecāku nolaidības)      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā ģimenē      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
tai skaitā ārpus ģimenes      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      

 

1.4.2. Pakalpojumu saņēmušo pilngadīgo personu sadalījums pēc vardarbības veidiem Personu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma pilngadīgās personaskopā      
no tām pēc emocionālas vardarbības      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pēc fiziskas vardarbības      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pēc seksuālas vardarbības      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pēc ekonomiskas vardarbības      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā ģimenē      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
tai skaitā ārpus ģimenes      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      

 

1.4.3. Pakalpojumu saņēmušo vardarbības veicēju sadalījums pēc vardarbības veidiem Personu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma pilngadīgas personaskopā      
no tām vardarbība ģimenē      
tai skaitā pret bērnu      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc pamešanas novārtā (pēc vecāku nolaidības)      
pret laulāto/personu, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopīgā mājsaimniecībā      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pret citu ģimenes locekli      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc pamešanas novārtā (pēc vecāku nolaidības)      
vardarbība pret svešu personu      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
persona izteikusi draudus pielietot vardarbību      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
persona, kura baidās, ka tā varētu izturēties vardarbīgi      
tai skaitā ģimenē      
pret bērnu      
ārpus ģimenes      
pret personu uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par tāda administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pret personu uzsākts kriminālprocess par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
citi      

 

1.5. Pakalpojuma kursa ilgums Personu skaits (kopā) Vīrieši/
zēni
Sievietes/
meitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā saņēma bērnikopā      
no tiem rehabilitācijas kursu, īsāku par 30 dienām      
rehabilitācijas kursu – 30 dienas      
rehabilitācijas kursu – 60 dienas      
rehabilitācijas kursu, ilgāku par 60 dienām      
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā saņēma pilngadīgas personaskopā      
no tām rehabilitācijas kursu, īsāku par 30 dienām      
rehabilitācijas kursu – 30 dienas      
rehabilitācijas kursu – 60 dienas      
rehabilitācijas kursu ilgāku par 60 dienām      

 

1.6. Pakalpojumu (konsultāciju) dzīvesvietā skaits Personu skaits (kopā) Vīrieši/
zēni
Sievietes/
meitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu dzīvesvietā saņēma bērnikopā      
no tiem maksimālais valsts apmaksāto konsultāciju skaits (10 konsultācijas)      
konsultāciju skaits, mazāks par 10      
konsultāciju skaits, lielāks par 10      
Pārskata gada laikā pakalpojumu dzīvesvietā saņēma pilngadīgas personaskopā      
no tām maksimālais valsts apmaksāto konsultāciju skaits (10 konsultācijas)      
konsultāciju skaits, mazāks par 10      
konsultāciju skaits, lielāks par 10      

 

1.7. Vardarbības veicēju sociālā rehabilitācija Personu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu vardarbības veicējiem saņēmakopā      
no tiem grupas terapija      
tai skaitā maksimālais valsts apmaksāto konsultāciju skaits (16 konsultācijas)      
konsultāciju skaits, mazāks par 16      
konsultāciju skaits, lielāks par 16      
individuālās nodarbības      
tai skaitā maksimālais valsts apmaksāto nodarbību skaits (10 konsultācijas)      
nodarbību skaits, mazāks par 10      
nodarbību skaits, lielāks par 10      

 

1.8. Pakalpojumu sniedzēja sadarbība saistībā ar pakalpojuma sniegšanu bērniem Bērni (kopā) Zēni Meitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma bērnikopā      
no tiem – pakalpojumu sniedzējs sadarbojās ar bērna ģimeni      
ar tās pašvaldības sociālo dienestu, kuras teritorijā reģistrēta bērna dzīvesvieta      

2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursu pilnībā un daļēji saņēmušo bērnu skaits un pakalpojuma pārtraukšanas iemesli pārskata gadā

2.1. Saņemts pilns piešķirtais pakalpojuma kurss Bērni (kopā) Zēni Meitenes
Pārskata gada laikā – bērni kopā      
no tiem 0–1 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
2–3 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
4–6 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
7–12 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
13–15 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
16–17 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      

 

2.2. Pakalpojuma pārtraukšana pēc mazāk nekā 50 % no piešķirtā pakalpojuma kursa saņemšanas Bērni (kopā) Zēni Meitenes
Pārskata gada laikā – bērni kopā      
no tiem 0–1 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
2–3 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
4–6 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
7–12 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
13–15 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
16–17 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      

 

2.3. Pakalpojuma pārtraukšanas iemesli Bērni (kopā) Zēni Meitenes
Rehabilitācija sekmīgi pabeigta pirms plānotā pakalpojuma kursa beigām      
Rehabilitācijas veida maiņa      
Veselības stāvokļa pasliktināšanās      
Pēc paša (vecāku) iniciatīvas      
Nav iespējas nokļūt uz rehabilitācijas sniegšanas vietu      
Nepakļaušanās pakalpojumu sniedzēja prasībām (aizbēdzis, neievēro režīmu vai citas prasības)      
Cits iemesls (norādīt, kāds)      
2.4. Pakalpojuma pārtraukšana pēc ne mazāk kā 50 % no piešķirtā pakalpojuma kursa saņemšanas Bērni (kopā) Zēni Meitenes
Pārskata gada laikā – bērni kopā      
no tiem 0–1 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
2–3 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
4–6 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
7–12 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
13–15 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
16–17 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      

 

2.5. Pakalpojuma pārtraukšanas iemesli Bērni (kopā) Zēni Meitenes
Rehabilitācija sekmīgi pabeigta pirms plānotā kursa beigām      
Rehabilitācijas veida maiņa      
Veselības stāvokļa pasliktināšanās      
Pēc paša (vecāku) iniciatīvas      
Nav iespējas nokļūt uz rehabilitācijas sniegšanas vietu      
Nepakļaušanās pakalpojumu sniedzēja prasībām (aizbēdzis, neievēro režīmu vai citas prasības)      
Cits iemesls (norādīt, kāds)      

3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursu pilnībā un daļēji saņēmušo pilngadīgo personu skaits un pakalpojuma pārtraukšanas iemesli pārskata gadā

3.1. Saņemts pilns piešķirtais pakalpojuma kurss Personu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā – pilngadīgas personas kopā      
no tām 18–25 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
26–35 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
36–45 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
46–50 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
51–55 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
56–60 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
61–65 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
66 un vairāk g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      

 

3.2. pakalpojuma kursa pārtraukšana pēc mazāk nekā 50 % no piešķirtā pakalpojuma kursa saņemšanas Personu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā – pilngadīgas personas kopā      
no tām 18–25 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
26–35 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
36–45 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
46–50 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
51–55 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
56–60 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
61–65 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
66 un vairāk g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      

 

3.3. Pakalpojuma pārtraukšanas iemesli Personu skaits Vīrieši Sievietes
Rehabilitācija sekmīgi pabeigta pirms plānotā kursa beigām      
Rehabilitācijas veida maiņa      
Veselības stāvokļa pasliktināšanās      
Pēc paša iniciatīvas      
Nav iespējas nokļūt uz rehabilitācijas sniegšanas vietu      
Nepakļaušanās pakalpojumu sniedzēja prasībām (aizbēdzis, neievēro režīmu vai citas prasības)      
Cits iemesls (norādīt, kāds)      

 

3.4. Pakalpojuma pārtraukšana pēc ne mazāk kā 50 % no pakalpojuma kursa saņemšanas Personu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā – pilngadīgas personas kopā      
no tām 18–25 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
26–35 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
36–45 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
46–50 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
51–55 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
56–60 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
61–65 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
66 un vairāk g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      

 

3.5. Pakalpojuma pārtraukšanas iemesli Personu skaits Vīrieši Sievietes
Rehabilitācijas sekmīgi pabeigta pirms plānotā kursa beigām      
Rehabilitācijas veida maiņa      
Veselības stāvokļa pasliktināšanās      
Pēc paša iniciatīvas      
Nav iespējas nokļūt uz rehabilitācijas sniegšanas vietu      
Nepakļaušanās pakalpojumu sniedzēja prasībām (aizbēdzis, neievēro režīmu vai citas prasības)      
Cits iemesls (norādīt, kāds)      

4. Informācija par vardarbības veicējiem

4.1. Vardarbības veicēji pret pārskata gada laikā pakalpojumu saņēmušajiem bērniem Pret bērniem (kopā) Pret zēniem Pret meitenēm
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma – bērni kopā      
no tiem vardarbības gadījumi ģimenē – gadījumu skaits kopā      
tai skaitā vardarbības veicējs māte      
tēvs      
viens no vecākiem un kāds no mājsaimniecībā dzīvojošiem cilvēkiem      
abi vecāki      
audžuģimene      
aizbildnis      
cits mājsaimniecībā dzīvojošs radinieks      
cits mājsaimniecībā dzīvojošs cilvēks      
vardarbības gadījumi ārpus ģimenes – gadījumu skaits kopā      
tai skaitā vardarbības veicējs ārpus mājsaimniecības dzīvojošs radinieks      
ģimenes locekļu paziņa      
ar bērna izglītošanu, aprūpi vai audzināšanu saistīta persona:      
no izglītības iestādes      
no bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādes      
no sociālās korekcija izglītības iestādes      
no ieslodzījuma vietas      
cits      
cits bērns      
svešs cilvēks      

 

4.2. Vardarbības veicēji pret pārskata gada laikā pakalpojumu saņēmušajām pilngadīgajām personām Personu skaits Vīrieši Sievietes
Vardarbības veicējs      
tai skaitā laulātais/persona, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopīgā mājsaimniecībā      
cits radinieks vai kopīgā mājsaimniecībā dzīvojoša persona      
sveša persona      
bijušais laulātais/persona, ar kuru attiecīgā fiziskā persona nedzīvo kopīgā mājsaimniecībā      
cits (norādīt)      
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma – pilngadīgas personas kopā      
no tām vardarbības gadījumu skaits – kopā      
tai skaitā vardarbības veicējs māte      
tēvs      
viens no vecākiem un kāds no mājsaimniecībā dzīvojošiem cilvēkiem      
abi vecāki      
laulātais/persona, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopīgā mājsaimniecībā      
cits mājsaimniecībā dzīvojošs radinieks      
cits mājsaimniecībā dzīvojošs cilvēks      
ārpus mājsaimniecības dzīvojošs radinieks      
ģimenes locekļu paziņa      
svešs cilvēks      

 

4.3. Pieņemtie lēmumi pret vardarbības veicēju Personu skaits Vīrieši Sievietes
Pieņemts policijas lēmums par nošķiršanu      
Pieņemts tiesneša vai tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību      

5. Pārskata gada laikā atkārtoti sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušas personas

5.1. Sadalījums pa vecuma grupām Personu skaits (kopā) Vīrieši/
zēni
Sievietes/
meitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā un dzīvesvietā ATKĀRTOTI saņēma personaskopā      
no tām bērnikopā      
tai skaitā 0–1 g. v. (1 g. 11 mēn. 30 d. ieskaitot)      
2–3 g. v.      
4–6 g. v.      
7–12 g. v.      
13–14 g. v.      
15–17 g. v.      
no tām pilngadīgas personaskopā      
tai skaitā 18–25 g. v.      
26–35 g. v.      
36–45 g. v.      
46–50 g. v.      
51–55 g. v.      
56–60 g. v.      
61–65 g. v.      
66 un vairāk g. v.      

 

5.2. Sadalījums pēc atkārtota pakalpojuma piešķiršanas biežuma Personu skaits (kopā) Vīrieši/
zēni
Sievietes/
meitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā un dzīvesvietā ATKĀRTOTI saņēma personaskopā      
no tām – laikposmā pēc iepriekšējā rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas līdz 6 mēnešiem      
līdz 12 mēnešiem      
līdz 24 mēnešiem      
līdz 36 mēnešiem      
pēc vairāk nekā 3 gadiem      

 

5.3. Sadalījums pa reģioniem1) Personu skaits (kopā) Vīrieši/
zēni
Sievietes/
meitenes
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā un dzīvesvietā ATKĀRTOTI saņēma personaskopā      
no tām no Rīgas reģiona      
no Vidzemes reģiona      
no Kurzemes reģiona      
no Zemgales reģiona      
no Latgales reģiona      
1) Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 5. maija noteikumiem Nr. 391 "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām".

6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju ieņēmumi

Ieņēmumi pārskata gadā Pārskata gadā kopā (euro)
Pakalpojumu sniegšanai saņemto līdzekļu kopapjoms  
no tiem valsts budžeta līdzekļi   
pašvaldību budžeta līdzekļi   
citu organizāciju vai privātpersonu līdzekļi   
citi (norādīt, kādi)   

7. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju izdevumi

7.1. Izdevumi pārskata gadā (faktiskie izdevumi atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem) Pārskata gadā kopā (euro)
Institūcijas vajadzībām izlietoto līdzekļu kopapjoms (bez kapitālajiem izdevumiem)  
tai skaitā bērniem  
pilngadīgām personām  
no tiem ēdināšanai (2363. kods)  
tai skaitā bērniem  
pilngadīgām personām  
mīkstā inventāra iegādei (2361. kods)  
tai skaitā bērniem  
pilngadīgām personām  
mācību līdzekļu un materiālu iegādei (2370. kods)  
tai skaitā bērniem  
pilngadīgām personām  
periodikas iegādei (2400. kods)  
biroja preču un inventāra iegādei (2310. kods)  
sanitāri higiēniskai apkopšanai izmantojamo materiālu iegādei (2350. kods)  
tai skaitā bērniem  
pilngadīgām personām  
kārtējo remontu un iestādes uzturēšanas materiālu iegādei (izņemot sanitāri higiēniskos materiālus) (2350. kods)  
izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (2220. kods)  
izdevumi par kurināmā un enerģētisko materiālu iegādi (2320. kods)  
atalgojumam (1100. kods)  
tai skaitā darbiniekiem, kuri tieši iesaistīti rehabilitācijas procesā  
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām (1200. kods)  
tai skaitā darbiniekiem, kuri tieši iesaistīti rehabilitācijas procesā  
pārējiem izdevumiem  
Kapitālie izdevumi kopā (5000. kods)  

 

7.2. Finanšu līdzekļu izlietojums uz vienu personu (bez kapitālajiem izdevumiem) Pārskata gadā UZ VIENU personu izlietots (euro)
Izlietotie līdzekļi kopā mēnesī  
tai skaitā bērniem mēnesī  
pilngadīgām personām mēnesī  
no tiem ēdināšanai mēnesī  
tai skaitā bērniem mēnesī  
pilngadīgām personām mēnesī  
mīkstā inventāra iegādei mēnesī  
tai skaitā bērniem mēnesī  
pilngadīgām personām mēnesī  
sanitāri higiēniskajiem materiāliem mēnesī  
tai skaitā bērniem mēnesī  
pilngadīgām personām mēnesī  
par vidējo konsultāciju skaitu uz vienu bērnu vidēji vienam bērnam  
par vienu konsultāciju bērnam viena konsultācija  
par vidējo konsultāciju skaitu uz vienu pilngadīgu personu vidēji vienai pilngadīgai personai  
par vienu konsultāciju pilngadīgai personai viena konsultācija  

 

7.3. Pakalpojumus saņēmušo bērnu pavadoņi Pavadoņu skaits Summa (euro)
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēmušo bērnu pavadoņu skaits, kuri uzturējās institūcijā  

X

Izdevumi pavadoņu uzturēšanai – kopējā summa pārskata gadā

X

 
Izdevumi pavadoņu uzturēšanai – vidēji uz vienu pavadoni dienā

X

 

 

7.4. Pakalpojumus saņēmušo bērnu pavadoņu raksturojums Vīrietis Sieviete
Bērna pavadoņa vecums    
no tiem līdz 17 g. v.    
18–40 g. v.    
41–61 g. v.    
62 un vairāk g. v.    
Bērna pavadoņa radniecība ar rehabilitēto bērnu    
no tiem bērna vecāki    
brālis/māsa    
cits    
Bērna pavadonis cietis no tās pašas personas, kas veikusi prettiesiskās darbības pret bērnu    

8. Sociālās rehabilitācijas institūcijas teritorija, ēkas

8.1. Teritorija, ēkas Platība (m2)
Kopējā teritorijas platība  
Kopējā rehabilitācijas institūcijas ēku platība  
Individuālo nodarbību, rotaļu un atpūtas telpu kopējā platība  
Kopējā dzīvojamo istabu platība  
Dzīvojamo istabu platība uz vienu bērnu1)  

 

8.2. Plānotais vietu skaits un faktiskais vietu aizpildījums, gultasvietas Istabu skaits
Plānotais vietu skaits pārskata gadā  
Istabu skaitskopā  
no tām 1–2 personas istabā  
3–4 personas istabā  
5–6 personas istabā  
7–9 personas istabā  
10 personas un vairāk istabā  
tai skaitā zīdaiņu gultas  

9. Sociālās rehabilitācijas institūcijas darbinieki uz pārskata gada 31. decembri

Amata nosaukums saskaņā ar profesiju klasifikatoru2) Apstiprināto amata vienību skaits Faktiski šajos amatos strādājošo personu skaits3) Sniegto konsultāciju skaits
Institūcijas darbinieku skaits uz pārskata gada 31. decembrikopā      
no tiem sociālā darba speciālisti – kopā      
tai skaitā sociālie darbinieki (2635.)      
sociālie aprūpētāji (3412.)      
sociālie rehabilitētāji (3412.)      
veselības aprūpes speciālisti – kopā      
tai skaitā

 

psihoterapeiti (2212.)      
medicīnas māsas (2221.)      
citi      
pedagogi      
citi speciālisti – kopā      
tai skaitā sociālie pedagogi (2359.)      
psihologi (2634.)      
audzinātāji (5311.)      
juristi (2611.)      
aukles, aprūpētāji (5311.)      
administratīvais personāls4)      
pārējie darbinieki      
1) Aprēķina, 0714. kodā ierakstīto dzīvojamo istabu kopējo platību dalot ar vietu skaitu institūcijā.
2) Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" noteiktajam Profesiju klasifikatoram.
3) Tā kā darbinieki var strādāt nepilnu slodzi vai vairāk par slodzi, šim skaitam nav jābūt faktiski amatos strādājošo personu skaita summai. Norāda kopējo iestādes darbinieku skaitu.
4) Administratīvais personāls – direktors un direktora vietnieks, grāmatvedis, ekonomists, lietvedis, arhīva lietu speciālists, personāla inspektors.

10. Dati par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja institūcijas vadītāju

Institūcijas vadītāja izglītība Atbilstošo atzīmēt ar "1"
Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā  
Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība citā profesijā  
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības organizēšanas jomā  
tai skaitā iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību  
Cita izglītība  
tai skaitā iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību  

11. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji dzīvesvietā

Pakalpojumu sniedzēju skaits un profesijas nosaukums saskaņā ar Profesiju klasifikatoru Pakalpojumu sniedzēju personu skaits Sniegto konsultāciju skaits
Psihoterapeiti (2212.)    
Psihologi (2634.)    
Sociālie darbinieki (2635.)    
Juristi (2611.)    
Citas profesijas (norādīt, kādas)    

 

Pārskatu sagatavoja          
  (amats)   (vārds, uzvārds)   (paraksts)

 

Kontaktinformācija:    
tālrunis  
e-pasts  

 

Institūcijas direktors/vadītājs      
  (vārds, uzvārds)   (paraksts)
   
(datums)  

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 338Pieņemts: 06.04.2010.Stājas spēkā: 10.04.2010.Zaudē spēku: 01.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 09.04.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
207791
{"selected":{"value":"06.02.2015","content":"<font class='s-1'>06.02.2015.-31.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.02.2015","iso_value":"2015\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2015.-31.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-05.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.04.2010","iso_value":"2010\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.02.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)