Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 324

Rīgā 2017. gada 13. jūnijā (prot. Nr. 30 23. §)
Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma 11. pantu

1. Noteikumi apstiprina oficiālās statistikas veidlapu paraugus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un nosaka veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

2. Noteikumi apstiprina šādu oficiālās statistikas veidlapu paraugus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā:

2.1. pārskats par sociālās palīdzības sniegšanu pašvaldībā (1. pielikums);

2.2. pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pašvaldībā (2. pielikums);

2.3. pārskats par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu (3. pielikums);

2.4. pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušām personām (4. pielikums).

3. Veidlapu pārskata periodi un iesniegšanas termiņi:

3.1. šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētās veidlapas pārskata periods ir kalendāra mēnesis, un veidlapu iesniedz līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam;

3.2. šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktā minēto veidlapu pārskata periods ir kalendāra gads, un veidlapas iesniedz līdz pārskata gadam sekojošā gada 15. februārim.

4. Pašvaldības sociālais dienests šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minēto veidlapu aizpilda un iesniedz Labklājības ministrijā elektroniski, izmantojot Labklājības ministrijas pārziņā esošo Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu, vai pa e-pastu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto veidlapu aizpilda un iesniedz Labklājības ministrijā personīgi, pa e-pastu vai pa pastu. Ja veidlapu nosūta pa e-pastu un tā nav sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, respondents veidlapu papildus iesniedz papīra dokumenta veidā.

6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējs vardarbībā cietušām personām un vardarbību veikušām personām šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto veidlapu aizpilda un iesniedz Labklājības ministrijā personīgi, pa e-pastu vai pa pastu. Ja veidlapu nosūta pa e-pastu un tā nav sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, respondents veidlapu papildus iesniedz papīra dokumenta veidā.

7. Ja Labklājības ministrija konstatē kļūdas respondenta aizpildītajā veidlapā, tā paziņo respondentam par kļūdām. Respondents novērš veidlapā konstatētās kļūdas un triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Labklājības ministrijā precizētu veidlapu.

8. Šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētās veidlapas 1. punkta daļā "Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātās personas statuss" un 2. punkta rindā "Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis spēkā maznodrošinātas personas statuss" ietveramo informāciju respondenti iesniedz Labklājības ministrijā ar 2018. gada 1. janvāri.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 324
Pārskats par sociālās palīdzības sniegšanu pašvaldībā
____. gada _____________
Respondents:
Sociālā dienesta nosaukums  
Adrese  
Tālrunis  
Fakss  
E-pasts  
Sociālā dienesta vadītājs  
Tālrunis  
E-pasts  

1. Ziņas par sociālās palīdzības sniegšanu pārskata mēnesī

Rādītājs Mērvienība Vērtība
Pārskata mēnesī no jauna konstatēta atbilstība trūcīgas personas statusam personu skaits  
Pārskata mēnesī ir spēkā trūcīgas personas statuss Kopā personu skaits  
no tām bērni personu skaits  
t. sk. bērni ar invaliditāti personu skaits  
pilngadīgas darbspējīgas personas – kopā personu skaits  
no tām strādājošas personas personu skaits  
nestrādājošas personas personu skaits  
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits  
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus personu skaits  
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits  
pensijas vecuma personas personu skaits  
Personas, kurām pārskata mēnesī ir spēkā maznodrošinātas personas statuss Kopā personu skaits  
no tām bērni personu skaits  
t. sk. bērni ar invaliditāti personu skaits  
pilngadīgas darbspējīgas personas – kopā personu skaits  
no tām strādājošas personas personu skaits  
nestrādājošas personas personu skaits  
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits  
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus personu skaits  
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits  
pensijas vecuma personas personu skaits  
Informācija par visiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem KOPĀ Pārskata mēnesī pabalstus pieprasījušās personas personu skaits  
Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāti pabalsti personu skaits  
Pārskata mēnesī pabalstiem izlietotie līdzekļi euro  
No tiem – pa pabalstu veidiem pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai Pārskata mēnesī pabalstu pieprasījušās personas personu skaits  
Personas, kurām pārskata mēnesī piešķirts pabalsts personu skaits  
t. sk. pabalsts piešķirts pirmreizēji personu skaits  
Personas, kurām pārskata mēnesī atteikts pabalsts, – kopā personu skaits  
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits  
līdzdarbības pienākumu nepildīšana personu skaits  
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits  
Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāts pabalsts, – kopā personu skaits  
no tām bērni personu skaits  
t. sk. bērni ar invaliditāti personu skaits  
pilngadīgas darbspējīgas personas – kopā personu skaits  
no tām strādājošas personas personu skaits  
nestrādājošas personas personu skaits  
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits  
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus personu skaits  
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits  
pensijas vecuma personas personu skaits  
Pārskata mēnesī pabalstam izlietotie līdzekļi euro  
dzīvokļa pabalsts Pārskata mēnesī pabalstu pieprasījušās personas personu skaits  
Personas, kurām pārskata mēnesī piešķirts pabalsts, – kopā personu skaits  
no tām personas, kurām ir spēkā trūcīgas personas statuss personu skaits  
personas, kurām ir spēkā maznodrošinātas personas statuss personu skaits  
t. sk. pabalsts piešķirts pirmreizēji personu skaits  
Personas, kurām pārskata mēnesī atteikts pabalsts, – kopā personu skaits  
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits  
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits  
Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāts pabalsts kopā personu skaits  
personas, kurām ir spēkā trūcīgas personas statuss personu skaits  
personas, kurām ir spēkā maznodrošinātas personas statuss personu skaits  
no tām bērni personu skaits  
t. sk. bērni ar invaliditāti personu skaits  
pilngadīgas darbspējīgas personas – kopā personu skaits  
no tām strādājošas personas personu skaits  
nestrādājošas personas personu skaits  
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits  
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus personu skaits  
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits  
pensijas vecuma personas personu skaits  
Pārskata mēnesī pabalstam izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem personām, kurām ir spēkā trūcīgas personas statuss euro  
personām, kurām ir spēkā maznodrošinātas personas statuss euro  
pārējie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti – kopā Pārskata mēnesī pabalstu pieprasījušās personas personu skaits  
t. sk. pabalstu veselības aprūpei personu skaits  
Personas, kurām pārskata mēnesī izmaksāti pabalsti personu skaits  
t. sk. pabalsts veselības aprūpei personu skaits  
Pārskata mēnesī pabalstiem izlietotie līdzekļi euro  
t. sk. pabalstam veselības aprūpei euro  

2. Ziņas par sociālās palīdzības sniegšanu no kārtējā gada sākuma līdz pārskata perioda pēdējam datumam

Rādītājs Mērvienība Vērtība
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis spēkā trūcīgas personas statuss personu skaits  
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis spēkā maznodrošinātas personas statuss personu skaits  
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts vismaz viens sociālās palīdzības pabalsts, – kopā personu skaits  
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai personu skaits  
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts dzīvokļa pabalsts personu skaits  
Personas, kurām no gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts kāds no pārējiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem personu skaits  
Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem plānotais līdzekļu apjoms gadam euro  
Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi no gada sākuma – kopā euro  
no tiem pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai euro  
dzīvokļa pabalsts euro  
pārējie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti euro  
t. sk. pabalsts veselības aprūpei euro  
Veidlapas aizpildītājs  
  (amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Kontaktinformācija
tālrunis  
e-pasts  
Datums    
Labklājības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 324
Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pašvaldībā
____. gadā
Respondents:
Sociālā dienesta nosaukums  
Adrese  
Tālrunis  
Fakss  
E-pasts  
Sociālā dienesta vadītājs  
Tālrunis  
E-pasts  

1. Ziņas par darbiniekiem pašvaldības institūcijās, kuras sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību

1.1. To pašvaldības institūciju darbinieku skaits pārskata gada beigās, kuras sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību

Rādītājs Mērvienība Vērtība
A B C
Darbinieki pašvaldības institūcijās, kuras sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību kopā personu skaits  
t. sk. sociālā darba speciālisti institūcijās, kuras sniedz sociālos pakalpojumus personu skaits  
t. sk. sociālā dienesta darbinieki kopā personu skaits  
t. sk. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju darbinieki, ja sociālo pakalpojumu sniedzējs ir sociālā dienesta struktūrvienība personu skaits  
no tiem sociālā darba speciālisti kopā personu skaits  
t. sk. sociālā darba speciālisti institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienība personu skaits  
no tiem sociālie darbinieki kopā personu skaits  
t. sk. sociālie darbinieki institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienība personu skaits  
no tiem darbam ar ģimenēm ar bērniem personu skaits  
darbam ar pilngadīgām personām personu skaits  
pārējie personu skaits  
sociālās palīdzības organizatori personu skaits  
sociālie aprūpētāji kopā personu skaits  
t. sk. sociālie aprūpētāji institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienība personu skaits  
sociālie rehabilitētāji kopā personu skaits  
t. sk. sociālie rehabilitētāji institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienība personu skaits  
citu profesiju pārstāvji kopā personu skaits  
t. sk. citu profesiju pārstāvji institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienība personu skaits  
t. sk. sadarbojas ar klientu kopā personu skaits  
t. sk. citu profesiju pārstāvji, kuri sadarbojas ar klientu institūcijā, kura sniedz sociālos pakalpojumus un ir sociālā dienesta struktūrvienība personu skaits  

1.2. Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienības) vadītāja un sociālā darba speciālistu izglītība pārskata gada beigās

Rādītājs Mērvienība Vērtība
A B C
Sociālā darba speciālisti (bez sociālā dienesta vadītāja) ar augstāko izglītību – kopā personu skaits  
no tiem ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā personu skaits  
ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību – kopā personu skaits  
no tiem ar sociālās palīdzības organizatora izglītību personu skaits  
ar sociālā aprūpētāja izglītību personu skaits  
 ar sociālā rehabilitētāja izglītību personu skaits  
t. sk. iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā personu skaits  
ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību citā profesijā – kopā personu skaits  
no tiem iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību – kopā personu skaits  
no tiem sociālās palīdzības organizācijas programmā personu skaits  
sociālās aprūpes programmā personu skaits  
sociālās rehabilitācijas programmā personu skaits  
iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā personu skaits  
Speciālisti (bez sociālā dienesta vadītāja) ar profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību – kopā personu skaits  
no tiem iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību – kopā personu skaits  
no tiem sociālās palīdzības organizācijas programmā personu skaits  
sociālās aprūpes programmā personu skaits  
sociālās rehabilitācijas programmā personu skaits  
iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā personu skaits  
t. sk. profesionālā vidējā izglītība sociālās aprūpes jomā personu skaits  
Sociālā dienesta vadītāja izglītība otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā atzīmēt atbilstošo  
otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība citā profesijā  

1.3. Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienības) darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana pārskata gada laikā

Rādītājs Mērvienība Vērtība
A B C
Sociālā dienesta vadītāja un sociālo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana ir paaugstināta kvalifikācija personu skaits  
no tiem 24 stundas gadā personu skaits  
līdz 24 stundām gadā personu skaits  
virs 24 stundām gadā personu skaits  
nav paaugstināta kvalifikācija personu skaits  
t. sk. kvalifikācija paaugstināta pēdējo triju gadu laikā personu skaits  
Sociālās palīdzības organizatoru, sociālo aprūpētāju un sociālo rehabilitētāju kvalifikācijas paaugstināšana ir paaugstināta kvalifikācija personu skaits  
no tiem 16 stundas gadā personu skaits  
līdz 16 stundām gadā personu skaits  
virs 16 stundām gadā personu skaits  
nav paaugstināta kvalifikācija personu skaits  
t. sk. kvalifikācija paaugstināta pēdējo triju gadu laikā personu skaits  
Aprūpētāju kvalifikācijas paaugstināšana ir paaugstināta kvalifikācija personu skaits  
no tiem 8 stundas gadā personu skaits  
līdz 8 stundām gadā personu skaits  
virs 8 stundām gadā personu skaits  
nav paaugstināta kvalifikācija personu skaits  
t. sk. kvalifikācija paaugstināta pēdējo triju gadu laikā personu skaits  
Pārējo darbinieku, kuri strādā ar klientu, kvalifikācijas paaugstināšana ir paaugstināta kvalifikācija personu skaits  
nav paaugstināta kvalifikācija personu skaits  
t. sk. kvalifikācija paaugstināta pēdējo triju gadu laikā personu skaits  

1.4. Sociālā dienesta (bez sociālo pakalpojumu sniedzējiem institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienības) sociālā darba speciālistu supervīzija pārskata gada laikā

Rādītājs Mērvienība Vērtība
A B C
Sociālo darbinieku supervīzija ir saņēmuši supervīziju personu skaits  
no tiem individuāls atbalsts 9 stundas gadā personu skaits  
līdz 9 stundām gadā personu skaits  
virs 9 stundām gadā personu skaits  
grupu atbalsts 18 stundas gadā personu skaits  
līdz 18 stundām gadā personu skaits  
virs 18 stundām gadā personu skaits  
nav saņēmuši supervīziju personu skaits  
Sociālās palīdzības organizatoru supervīzija ir saņēmuši supervīziju personu skaits  
no tiem individuāls atbalsts 9 stundas gadā personu skaits  
līdz 9 stundām gadā personu skaits  
virs 9 stundām gadā personu skaits  
grupu atbalsts 18 stundas gadā personu skaits  
līdz 18 stundām gadā personu skaits  
virs 18 stundām gadā personu skaits  
nav saņēmuši supervīziju personu skaits  
Sociālo aprūpētāju supervīzija ir saņēmuši supervīziju personu skaits  
no tiem individuāls atbalsts 9 stundas gadā personu skaits  
līdz 9 stundām gadā personu skaits  
virs 9 stundām gadā personu skaits  
grupu atbalsts 18 stundas gadā personu skaits  
līdz 18 stundām gadā personu skaits  
virs 18 stundām gadā personu skaits  
nav saņēmuši supervīziju personu skaits  
Sociālo rehabilitētāju supervīzija ir saņēmuši supervīziju personu skaits  
no tiem individuāls atbalsts 9 stundas gadā personu skaits  
līdz 9 stundām gadā personu skaits  
virs 9 stundām gadā personu skaits  
grupu atbalsts 18 stundas gadā personu skaits  
līdz 18 stundām gadā personu skaits  
virs 18 stundām gadā personu skaits  
nav saņēmuši supervīziju personu skaits  

1.5. Ziņas par sociālā dienesta darba organizāciju

Rādītājs Mērvienība Vērtība
A B C
Informācija par klientu tiek uzkrāta elektroniskā veidā atzīmēt atbilstošo  
no tā sociālās palīdzības gadījuma vadības sistēma (GVS)  
sociālās palīdzības administrēšanas informatīvā sistēma (SOPA)  
 pašvaldību vienotā informācijas sistēma (PVIS)  
lokāla datubāze  
cits veids  
papīra dokumenta veidā  
Informācija par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pašvaldības tīmekļvietnē ir pieejama atzīmēt atbilstošo  
nav pieejama  

2. Ziņas par visiem no pašvaldības budžeta nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem (bez sociālā darba) – kopā

Rādītājs Mērvienība Savas paš-
valdības insti-
tūciju nodro-
šinātie sociālie pakal-
pojumi
Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus
no citas pašval-
dības
no nevalstiskajām organizācijām no privātpersonām
savas pašval-
dības teri-
torijā
ārpus savas pašval-
dības teri-
torijas
savas pašval-
dības teri-
torijā
ārpus savas pašval-
dības teri-
torijas
A B C D E F G H
Visi pašvaldības sociālie pakalpojumi – kopā sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
t. sk. pārskata gada laikā pašvaldības izveidotās sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijas institūciju skaits   X X X X X
t. sk. sociālo pakalpojumu sniedzēji institūcijās, kuras ir sociālā dienesta struktūrvienības institūciju skaits   X X X X X
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits   X X X X X
t. sk. sociālā darba speciālisti personu skaits   X X X X X
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits            
no tiem bērni vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            

Ja pašvaldībā sociālo pakalpojumu sniedzējs ir institūcija, kura ir sociālā dienesta struktūrvienība, par katru šādu sociālo pakalpojumu sniedzēju papildus norāda šādu informāciju:

Nosaukums  
Sociālo pakalpojumu veids  
Darbinieku skaits – kopā  
t. sk. sociālā darba speciālistu skaits  

2.1. Aprūpe mājās (sociālie pakalpojumi)

Rādītājs Mērvienība Savas paš-
valdības insti-
tūciju nodro-
šinātie sociālie pakal-
pojumi
Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus
no citas pašval-
dības
no nevalstiskajām organizācijām no privātpersonām
savas pašval-
dības teri-
torijā
ārpus savas pašval-
dības teri-
torijas
savas pašval-
dības teri-
torijā
ārpus savas pašval-
dības teri-
torijas
A B C D E F G H
Aprūpe mājās – sociālie pakalpojumi kopā sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits   X X X X X
t. sk. sociālā darba speciālisti personu skaits   X X X X X
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits            
no tiem bērni vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits            
no tiem klienta aprūpe sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
aprūpētāji personu skaits   X X X X X
klienta aprūpei izlietotie līdzekļi – kopā euro            
no tiem pakalpojumu sniedzējam euro            
aprūpētājam euro   X X X X X
materiāls atbalsts aprūpējamam euro   X X X X X
pakalpojumu saņēmušie klienti – kopā personu skaits            
no tiem bērni vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
no tām bērni ar invaliditāti personu skaits            
t. sk. bērni ar garīga rakstura traucējumiem personu skaits            
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits            
t. sk. personas ar garīga rakstura traucējumiem personu skaits            
pensijas vecuma personas personu skaits            
citas personas personu skaits            
t. sk. personas, kurām vides nepieejamības vai cita iemesla dēļ nav pārvietošanās iespēju ārpus mājas personu skaits            
no tām veselības stāvokļa dēļ gulošas personas personu skaits            
personas, kurām nav atbilstošu tehnisko palīglīdzekļu personu skaits            
personas, kuras vides nepieejamības dēļ nevar pārvietoties, izmantojot tehniskos palīglīdzekļus personu skaits            
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopā personu skaits            
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits            
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits            
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits            
no tiem citi sociālie pakalpojumi aprūpei mājās – kopā institūcijas, ar kurām pašvaldībai ir līgumi par attiecīgo pakalpojumu institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumu saņēmušie klienti kopā personu skaits            
vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
no tiem nodrošināšana ar drošības pogu izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumu saņēmušie klienti personu skaits            
pavadoņa–asistenta pakalpojumi izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumu saņēmušie klienti personu skaits            
apmaksātas siltas pusdienas mājās izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumu saņēmušie klienti personu skaits            
apmaksāta veļas mazgāšana izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumu saņēmušie klienti personu skaits            
citu veidu pakalpojumi izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumu saņēmušie klienti personu skaits            
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopā personu skaits            
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits            
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits            
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits            

2.2. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie pakalpojumi

Rādītājs Mērvienība Savas paš-
valdības insti-
tūciju nodro-
šinātie sociālie pakal-
pojumi
Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus
no citas pašval-
dības
no nevalstiskajām organizācijām no privātpersonām
savas pašval-
dības teri-
torijā
ārpus savas pašval-
dības teri-
torijas
savas pašval-
dības teri-
torijā
ārpus savas pašval-
dības teri-
torijas
A B C D E F G H
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie sociālie pakalpojumi – kopā sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits   X X X X X
t. sk. sociālā darba speciālisti personu skaits   X X X X X
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits            
no tiem bērni vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits            
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopā personu skaits            
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits            
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits            
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits            
no tiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pilngadīgām personām sniegtie sociālie pakalpojumi sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits            
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju bērniem sniegtie sociālie pakalpojumi sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits            
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pilngadīgām personām un bērniem sniegtie sociālie pakalpojumi sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits            

2.3. Patversmju un naktspatversmju sniegtie sociālie pakalpojumi

Rādītājs Mērvienība Savas paš-
valdības insti-
tūciju nodro-
šinātie sociālie pakal-
pojumi
Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus
no citas pašval-
dības
no nevalstiskajām organizācijām no privātpersonām
savas pašval-
dības teri-
torijā
ārpus savas pašval-
dības teri-
torijas
savas pašval-
dības teri-
torijā
ārpus savas pašval-
dības teri-
torijas
A B C D E F G H
Patversmju un naktspatversmju sniegtie sociālie pakalpojumi – kopā sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits   X X X X X
t. sk. sociālā darba speciālisti personu skaits   X X X X X
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits            
no tiem bērni vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits            
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopā personu skaits            
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits            
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits            
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits            
no tiem patversmes un naktspatversmes pilngadīgām personām sniegtie sociālie pakalpojumi sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits            
patversmes un naktspatversmes sniegtie sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits            

2.4. Dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi

Rādītājs Mērvienība Savas paš-
valdības insti-
tūciju nodro-
šinātie sociālie pakal-
pojumi
Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus
no citas pašval-
dības
no nevalstiskajām organizācijām no privātpersonām
savas pašval-
dības teri-
torijā
ārpus savas pašval-
dības teri-
torijas
savas pašval-
dības teri-
torijā
ārpus savas pašval-
dības teri-
torijas
A B C D E F G H
Dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi – kopā sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits   X X X X X
t. sk. sociālā darba speciālisti personu skaits   X X X X X
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits            
no tiem bērni vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits            
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopā personu skaits            
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits            
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits            
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits            
no tiem dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits            
dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi personām ar fiziska rakstura traucējumiem sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits            
dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi bērniem ar invaliditāti sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits            
dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits            
dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi pensijas vecuma personām sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits            
pārējo dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits            

2.5. Krīzes centru sniegtie, krīzes tālruņa un uzticības tālruņa nodrošinātie sociālie pakalpojumi

Rādītājs Mērvienība Savas paš-
valdības insti-
tūciju nodro-
šinātie sociālie pakal-
pojumi
Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus
no citas pašval-
dības
no nevalstiskajām organizācijām no privātpersonām
savas pašval-
dības teri-
torijā
ārpus savas pašval-
dības teri-
torijas
savas pašval-
dības teri-
torijā
ārpus savas pašval-
dības teri-
torijas
A B C D E F G H
Krīzes centru sniegtie, krīzes tālruņu un uzticības tālruņu nodrošinātie sociālie pakalpojumi – kopā izlietotie līdzekļi euro            
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits   X X X X X
t. sk. sociālā darba speciālisti personu skaits   X X X X X
Krīzes centru sniegtie sociālie pakalpojumi sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits   X X X X X
t. sk. sociālā darba speciālisti personu skaits   X X X X X
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits            
no tiem bērni vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits            
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopā personu skaits            
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits            
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits            
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits            
Krīzes tālruņa un uzticības tālruņa nodrošinātie sociālie pakalpojumi sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits   X X X X X
t. sk. sociālā darba speciālisti personu skaits   X X X X X
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā zvanu skaits            

2.6. Citi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie sociālie pakalpojumi

Rādītājs Mērvienība Savas paš-
valdības insti-
tūciju nodro-
šinātie sociālie pakal-
pojumi
Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus
no citas pašval-
dības
no nevalstiskajām organizācijām no privātpersonām
savas pašval-
dības teri-
torijā
ārpus savas pašval-
dības teri-
torijas
savas pašval-
dības teri-
torijā
ārpus savas pašval-
dības teri-
torijas
A B C D E F G H
Citi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie sociālie pakalpojumi – kopā izlietotie līdzekļi euro            
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits   X X X X X
t. sk. sociālā darba speciālisti personu skaits   X X X X X
Servisa dzīvokļa nodrošinātie sociālie pakalpojumi (personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem) sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits   X X X X X
t. sk. sociālā darba speciālisti personu skaits   X X X X X
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits            
no tiem bērni vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits            
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopā personu skaits            
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits            
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits            
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits            
Pusceļa mājas nodrošinātie sociālie pakalpojumi (personām ar garīga rakstura traucējumiem) sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits   X X X X X
t. sk. sociālā darba speciālisti personu skaits   X X X X X
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits            
no tiem bērni vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits            
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopā personu skaits            
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits            
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits            
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits            
Grupu mājas (dzīvokļa) nodrošinātie sociālie pakalpojumi (personām ar garīga rakstura traucējumiem) sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits   X X X X X
t. sk. sociālā darba speciālisti personu skaits   X X X X X
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits            
no tiem bērni vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits            
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopā personu skaits            
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits            
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits            
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits            
Specializēto darbnīcu nodrošinātie sociālie pakalpojumi (personām ar redzes un dzirdes invaliditāti, personām ar garīga rakstura traucējumiem) sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits   X X X X X
t. sk. sociālā darba speciālisti personu skaits   X X X X X
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits            
no tiem bērni vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits            
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopā personu skaits            
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits            
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits            
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits            
Personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas nodrošinātie sociālie pakalpojumi sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits   X X X X X
t. sk. sociālā darba speciālisti personu skaits   X X X X X
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits            
no tiem bērni vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits            
personas, kurām atteikts pakalpojums, – kopā personu skaits            
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits            
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits            
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits            

2.7. Pārējie sociālie pakalpojumi

Rādītājs Mērvienība Savas paš-
valdības insti-
tūciju nodro-
šinātie sociālie pakal-
pojumi
Pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus
no citas pašval-
dības
no nevalstiskajām organizācijām no privātpersonām
savas pašval-
dības teri-
torijā
ārpus savas pašval-
dības teri-
torijas
savas pašval-
dības teri-
torijā
ārpus savas pašval-
dības teri-
torijas
A B C D E F G H
Pārējie pašvaldības sociālie pakalpojumi – kopā sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
darbinieki pārskata gada beigās – kopā personu skaits   X X X X X
t. sk. sociālā darba speciālisti personu skaits   X X X X X
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti – kopā personu skaits            
no tiem bērni vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
t. sk. klienti, kuriem pakalpojumu pilnībā vai daļēji apmaksā pašvaldība personu skaits            
no tiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām – kopā sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumu saņēmušie klienti – kopā personu skaits            
no tiem bērni vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits            
sievietes personu skaits            
no tiem bērniem sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits            
personas, kurām atteikts pakalpojums personu skaits            
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits            
pilngadīgām personām sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumus saņēmušie klienti personu skaits            
personas, kurām atteikts pakalpojums personu skaits            
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits            
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumu saņēmušie klienti personu skaits            
personas, kurām atteikts pakalpojums personu skaits            
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits            
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumu saņēmušie klienti personu skaits            
personas, kurām atteikts pakalpojums personu skaits            
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits            
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar redzes invaliditāti sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumu saņēmušie klienti personu skaits            
personas, kurām atteikts pakalpojums personu skaits            
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits            
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar dzirdes invaliditāti sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumu saņēmušie klienti personu skaits            
personas, kurām atteikts pakalpojums personu skaits            
personas, kuras pārskata gada beigās atrodas rindā uz pakalpojuma saņemšanu personu skaits            
citi sociālie pakalpojumi sociālo pakalpojumu sniedzēji pārskata gada beigās institūciju skaits            
izlietotie līdzekļi euro            
pakalpojumu saņēmušie klienti personu skaits            

3. Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību – kopā

Rādītājs Mērvienība Vērtība
A B C
Visi pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti – kopā izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs – kopā personu skaits  
no tām bērni vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
no tām bērni personu skaits  
t. sk. bērni ar invaliditāti personu skaits  
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits  
no tām strādājošas personas personu skaits  
nestrādājošas personas personu skaits  
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits  
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus personu skaits  
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits  
pensijas vecuma personas personu skaits  

3.1. Ienākumu testētie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti

Rādītājs Mērvienība Vērtība
A B C
Ienākumu testētie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti – kopā izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs – kopā personu skaits  
no tām bērni vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
no tām bērni personu skaits  
t. sk. bērni ar invaliditāti personu skaits  
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits  
no tām strādājošas personas personu skaits  
nestrādājošas personas personu skaits  
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits  
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus personu skaits  
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits  
pensijas vecuma personas personu skaits  

3.1.1. Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums pēc ģimenes sastāva

Rādītājs Mērvienība Vērtība
A B C
Ģimene, kurā ir bērni un viena vai vairākas pilngadīgas darbspējīgas personas izlietotie līdzekļi euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs personu skaits  
Ģimene, kurā ir bērni un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas personas izlietotie līdzekļi euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs personu skaits  
Ģimene, kurā nav bērnu un ir viena vai vairākas pilngadīgas darbspējīgas personas izlietotie līdzekļi euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs personu skaits  
Ģimene, kurā nav bērnu un nav nevienas pilngadīgas darbspējīgas personas izlietotie līdzekļi euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs personu skaits  

3.1.2. Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums pēc ienākumu līmeņa uz vienu ģimenes locekli mēnesī

Rādītājs Mērvienība Vērtība
A B C
Pārskata gadā spēkā trūcīgas ģimenes (personas) statuss izlietotie līdzekļi euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs – kopā personu skaits  
no tām bērni personu skaits  
t. sk. bērni ar invaliditāti personu skaits  
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits  
no tām strādājošas personas personu skaits  
nestrādājošas personas personu skaits  
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits  
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus personu skaits  
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits  
pensijas vecuma personas personu skaits  
no tām līdz valsts noteiktajam garantētajam minimālajam ienākumu līmenim (ieskaitot to) izlietotie līdzekļi euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs – kopā personu skaits  
no tām bērni personu skaits  
t. sk. bērni ar invaliditāti personu skaits  
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits  
no tām strādājošas personas personu skaits  
nestrādājošas personas personu skaits  
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits  
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus personu skaits  
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits  
pensijas vecuma personas personu skaits  
virs valsts noteiktā garantētā minimālā ienākumu līmeņa līdz trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmenim (ieskaitot to) izlietotie līdzekļi euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs – kopā personu skaits  
no tām bērni personu skaits  
t. sk. bērni ar invaliditāti personu skaits  
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits  
no tām strādājošas personas personu skaits  
nestrādājošas personas personu skaits  
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits  
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus personu skaits  
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits  
pensijas vecuma personas personu skaits  
Virs trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu līmeņa izlietotie līdzekļi euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs – kopā personu skaits  
no tām bērni personu skaits  
t. sk. bērni ar invaliditāti personu skaits  
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits  
no tām strādājošas personas personu skaits  
nestrādājošas personas personu skaits  
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits  
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus personu skaits  
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits  
pensijas vecuma personas personu skaits  
Pašvaldības noteiktais augstākais maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmenis euro  
Pašvaldības noteiktais zemākais maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmenis euro  
Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss
(izņemot trūcīgās personas)
izlietotie līdzekļi euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs – kopā personu skaits  
no tām bērni personu skaits  
t. sk. bērni ar invaliditāti personu skaits  
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits  
no tām strādājošas personas personu skaits  
nestrādājošas personas personu skaits  
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits  
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus personu skaits  
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits  
pensijas vecuma personas personu skaits  

3.1.3. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

Rādītājs Mērvienība Vērtība
A B C
Izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
Ģimenes ģimeņu skaits  
Personas ģimenēs – kopā personu skaits  
no tām bērni vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
no tām bērni personu skaits  
t. sk. bērni ar invaliditāti personu skaits  
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits  
no tām strādājošas personas personu skaits  
nestrādājošas personas personu skaits  
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits  
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus personu skaits  
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits  
pensijas vecuma personas personu skaits  
Personas, kurām atteikts pabalsts, – kopā personu skaits  
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits  
līdzdarbības pienākumu nepildīšana  personu skaits  
finanšu līdzekļu trūkums  personu skaits  
Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai lielums vienai personai gadā euro  
Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai lielums vienai personai mēnesī euro  
Vidējais pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai saņemšanas ilgums vienai personai mēneši  
Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis, ja tas atšķiras no Ministru kabineta noteikumos noteiktā garantētā minimālā ienākumu līmeņa pilngadīgai personai ar invaliditāti euro  
pensijas vecuma personai euro  
bērnam euro  
citas sociālās grupas euro  
Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais piemaksas apmērs pie pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai saņēmējam, kuram visi apgādājamie ir nepilngadīgi euro  

3.1.4. Dzīvokļa pabalsts

Rādītājs Mērvienība Vērtība
A B C
Izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
no tiem personām, kurām ir spēkā trūcīgas personas statuss euro  
personām, kurām ir spēkā maznodrošinātas personas statuss euro  
Ģimenes ģimeņu skaits  
Personas ģimenēs – kopā personu skaits  
no tām bērni vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
no tām personas, kurām ir spēkā trūcīgas personas statuss personu skaits  
personas, kurām ir spēkā maznodrošinātas personas statuss personu skaits  
no tām bērni personu skaits  
t. sk. bērni ar invaliditāti personu skaits  
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits  
no tām strādājošas personas personu skaits  
nestrādājošas personas personu skaits  
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits  
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus personu skaits  
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits  
pensijas vecuma personas personu skaits  
Personas, kurām atteikts pabalsts, – kopā personu skaits  
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits  
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits  
no tā īres un komunālo maksājumu segšanai izlietotie līdzekļi euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs personu skaits  
kurināmā iegādei izlietotie līdzekļi euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs personu skaits  
citu ar dzīvokļa maksājumiem saistītu izdevumu segšanai izlietotie līdzekļi euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs personu skaits  

3.1.5. Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai

Rādītājs Mērvienība Vērtība
A B C
Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai – kopā izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs – kopā personu skaits  
no tām bērni vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
no tām bērni personu skaits  
t. sk. bērni ar invaliditāti personu skaits  
pilngadīgas darbspējīgas personas personu skaits  
no tām strādājošas personas personu skaits  
nestrādājošas personas personu skaits  
personas bērna kopšanas atvaļinājumā personu skaits  
t. sk. personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus personu skaits  
pilngadīgas personas ar invaliditāti personu skaits  
pensijas vecuma personas personu skaits  
Personas, kurām atteikts pabalsts, – kopā personu skaits  
no tām – pa atteikuma iemesliem neatbilstība kritērijiem personu skaits  
finanšu līdzekļu trūkums personu skaits  
no tiem – ēdienam izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs – kopā personu skaits  
no tām bērni vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
no tiem  – apģērbam izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs – kopā personu skaits  
no tām bērni vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
no tiem  – veselības aprūpei izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs – kopā personu skaits  
no tām bērni vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
no tiem  – obligātajai izglītībai izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs – kopā personu skaits  
no tām bērni vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  

3.2. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir bez ģimenes (personas) ienākumu testēšanas

Rādītājs Mērvienība Vērtība
A B C
Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti, kurus piešķir bez ģimenes (personas) ienākumu testēšanas – kopā izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs – kopā personu skaits  
no tām bērni vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  

3.2.1. Pabalsts krīzes situācijā

Rādītājs Mērvienība Vērtība
A B C
Pabalsts krīzes situācijā – kopā izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs – kopā personu skaits  
no tām bērni vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
personas, kurām atteikts pabalsts personu skaits  
no tā stihiskas nelaimes gadījumā izlietotie līdzekļi euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs personu skaits  
pabalsts citos iepriekš neparedzamu apstākļu gadījumos izlietotie līdzekļi euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs personu skaits  

3.2.2. Citi ārējos tiesību aktos noteiktie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti (sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm)

Rādītājs Mērvienība Vērtība
A B C
Citi ārējos tiesību aktos noteiktie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti – kopā izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
t. sk. personām ar invaliditāti kopš bērnības izlietotie līdzekļi euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
personas ģimenēs – kopā personu skaits  
no tām bērni vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
pilngadīgas personas vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
personas, kurām atteikts pabalsts personu skaits  
no tiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – kopā izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
personas kopā personu skaits  
vīrieši personu skaits  
sievietes personu skaits  
no tā vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
t. sk. bērniem ar invaliditāti kopš bērnības izlietotie līdzekļi euro  
personas personu skaits  
t. sk. bērni ar invaliditāti kopš bērnības personu skaits  
vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
personas personu skaits  
dzīvojamās telpas ikmēneša īres izdevumu segšanai izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
personas personu skaits  
ikmēneša izdevumu segšana, ja persona turpina mācības izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
t. sk. bērniem ar invaliditāti kopš bērnības izlietotie līdzekļi euro  
personas personu skaits  
t. sk. bērni ar invaliditāti kopš bērnības personu skaits  
psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
personas personu skaits  
pabalsts audžuģimenei – kopā izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
t. sk. bērni personu skaits  
no tā ikmēneša pabalsts bērna uzturam izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
t. sk. bērni personu skaits  
pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei izlietotie līdzekļi – kopā euro  
no tiem naudā euro  
natūrā euro  
ģimenes ģimeņu skaits  
t. sk. bērni personu skaits  

4. Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem

Rādītājs Mērvienība Vērtība
A B C
Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem euro  
no tiem sociālā palīdzība euro  
no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātie (pirktie) sociālie pakalpojumi euro  
citi atbalsta pasākumi un kompensācijas iedzīvotājiem euro  
Pašvaldības sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi euro  
Pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju uzturēšanas izdevumi euro  
Veidlapas aizpildītājs  
  (amats, vārds, uzvārds, paraksts*)
Kontaktinformācija
tālrunis  
e-pasts  
Sociālā dienesta vadītājs  
  (vārds, uzvārds, paraksts*)
Datums*    

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Labklājības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 324
Pārskats par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu ____. gadā
Respondents:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs  
Reģistrācijas numurs Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā  
Institūcijas nosaukums un juridiskais statuss  
Adrese  
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas direktors/vadītājs  
Tālrunis  
Mobilais tālrunis  
Fakss  
E-pasts  

1. PERSONU SKAITS INSTITŪCIJĀ PĀRSKATA GADĀ

1.1. Personu kopskaits Personu skaits Vīrieši Sievietes
Uz pārskata gada 1. janvāri institūcijā faktiski dzīvoja personas – kopā      
izstājušās      
uzņemtas      
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvoja personas – kopā      
no tām gulošo (pozicionējamo) personu skaits      
personu skaits, kuras institūcijā ir uzņemtas līdz 1998. gada 1. janvārim      
   
1.2. Plānotais vietu skaits un faktiskais vietu aizpildījums Personu skaits
Plānotās vietas pārskata gadā  
Plānotās vietas gadā pēc pārskata gada  
Faktiskais vietu aizpildījums pārskata gadā (gultasdienu skaits)1  

Piezīme. 1 Neaizpilda ģimenes bērnunamiem.

2. ZIŅAS PAR PERSONĀM INSTITŪCIJĀ UZ PĀRSKATA GADA BEIGĀM

2.1. Personu sadalījums pa vecuma grupām Personu skaits Vīrieši Sievietes
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvoja personas – kopā      
no tām bērni – kopā      
tai skaitā 0–1 g. v.      
2–3 g. v.      
4 g. v.      
5–6 g. v.      
7–12 g. v.      
13–14 g. v.      
15–17 g. v.      
pilngadīgas personas – kopā      
tai skaitā 18–25 g. v.      
26–35 g. v.      
36–50 g. v.      
51–61 g. v.      
62–69 g. v.      
70–79 g. v.      
80–89 g. v.      
90 un vairāk g. v.      
 
2.2. Personu sadalījums pēc piešķirtās pilsonības statusa Personu skaits Vīrieši Sievietes
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvoja personas – kopā      
no tām Latvijas pilsoņi      
Latvijas nepilsoņi      
ārzemnieki (ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām)      
bērni, kuri ieguvuši alternatīvo statusu      
citi      
       
2.3. Personas ar invaliditāti (skaits) institūcijā Personu skaits Vīrieši Sievietes
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvoja personas ar invaliditāti – kopā      
no tām bērni ar invaliditāti – kopā      
tai skaitā 0–1 g. v.      
2–3 g. v.      
4 g. v.      
5–6 g. v.      
7–12 g. v.      
13–14 g. v.      
15–17 g. v.      
pilngadīgas personas ar invaliditāti – kopā      
tai skaitā I grupas      
II grupas      
III grupas      
darbspējīgā vecumā      
pēc darbspējīgā vecuma      
Pārskata gadā uzņemti bērni ar invaliditāti – kopā      
Pārskata gadā uzņemtas pilngadīgas personas ar invaliditāti – kopā      
       
2.4. Personu sadalījums pēc pensijas vai pabalsta veida Personu skaits Vīrieši Sievietes
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvoja personas – kopā      
no tām personas, kurām piešķirta pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, – kopā      
tai skaitā I grupas invaliditātes pensija      
II grupas invaliditātes pensija      
vecuma pensija      
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts      
cita pensija/pabalsts (norādīt, kāds)      
personas, kurām nav piešķirta pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, – kopā      
       
2.5. Personu sadalījums pēc rīcībspējas Personu skaits Vīrieši Sievietes
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvojošas personas, kurām ar tiesas spriedumu ir ierobežota rīcībspēja      
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvojošas personas, kurām ar bāriņtiesas lēmumu ir iecelts aizgādnis      
       
2.6. Personu vidējais vecums un mūža ilgums Gadi
(personas)
Gadi
(vīrieši)
Gadi
(sievietes)
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvojošo personu vidējais vecums2      
Pārskata gadā mirušo personu vidējais mūža ilgums3      

Piezīmes.

2 Vidējais vecums (ar vienu zīmi aiz komata) – kopā uz pārskata gada beigām faktiski dzīvojošo personu vecums pilnos gados, dalīts ar personu skaitu.

3 Vidējais mūža ilgums (ar vienu zīmi aiz komata) – kopā pārskata gadā mirušo personu vecums pilnos gados, dalīts ar mirušo personu skaitu.

2.7. Bērnu dzīvesvieta pirms uzņemšanas institūcijā Bērnu skaits Vīrieši Sievietes
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvoja bērni – kopā      
no tiem uzņemti no citām bērnu aprūpes iestādēm      
ārstniecības iestādēm      
ģimenēm      
aizbildņiem      
audžuģimenēm      
citi varianti      
       
2.8. Iemesli bērnu ievietošanai institūcijā Bērnu skaits Vīrieši Sievietes
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvoja bērni – kopā      
no tiem bāreņi      
bez vecāku gādības palikušie bērni      
tai skaitā pārtrauktas aizgādības tiesības      
atņemtas bērnu aizgādības tiesības      
pamestie bērni      
ievietoti slimības dēļ      
ievietoti sociālo apstākļu dēļ      
citi ievietošanas iemesli      
       
2.9. Pirmsskolas un skolas vecuma bērnu izglītība4 Bērnu skaits Vīrieši Sievietes
Uz pārskata gada 31. decembri pirmsskolas un skolas vecuma bērni – kopā      
no tiem pirmsskolas vecuma (5–6 g. v.) bērni – kopā      
tai skaitā mācās specializētajā pirmsskolas izglītības iestādē      
mācās pirmsskolas izglītības iestādē      
mācās vispārizglītojošā skolā      
mācības mājās/izglītošanās ārpus izglītības iestādes      
citi      
skolas vecuma (7–18 g. v.) bērni – kopā      
tai skaitā mācās vispārizglītojošā skolā      
mācās profesionāli tehniskajā vidusskolā vai arodskolā      
mācās speciālajā skolā      
mācības mājās/izglītošanās ārpus izglītības iestādes      
citi      

Piezīme. 4 2.9. tabulu aizpilda par bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam un vecākiem – saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 42. panta pirmo daļu.

2.10. Personu garīgā attīstība Personu skaits Vīrieši Sievietes
Uz pārskata gada 31. decembri institūcijā faktiski dzīvoja personas – kopā      
no tiem bērni – kopā      
tai skaitā garīgi veseli bērni      
bērni ar mācīšanās iemaņu traucējumiem (aizturi)      
bērni ar garīgo atpalicību (oligofrēniju)      
tai skaitā viegla pakāpe (F70)5      
vidēja pakāpe (F71)5      
smaga pakāpe (F72)5      
dziļa pakāpe (F73)5      
bērni ar psihiskām slimībām      
pārējie bērni      
pilngadīgas personas – kopā      
no tiem garīgi veselas personas      
personas ar garīgo atpalicību (oligofrēniju)      
tai skaitā viegla pakāpe (F70)5      
vidēja pakāpe (F71)5      
smaga pakāpe (F72)5      
dziļa pakāpe (F73)5      
šizofrēnija (F20–F29)      
demence (F00–F09)      
citas diagnozes      

Piezīme. 5 Saskaņā ar Starptautisko slimību klasifikatoru.

2.11. Personu saslimstība pārskata gadā Personu skaits Vīrieši Sievietes
Bērni ar somatiska rakstura traucējumiem – kopā      
no tiem ar fiziskās attīstības traucējumiem      
tai skaitā ar kustību traucējumiem      
ar redzes traucējumiem      
ar dzirdes traucējumiem      
ar valodas attīstības traucējumiem      
ar citiem somatiska rakstura traucējumiem      
Bērni ar sirds un asinsvadu slimībām      
Bērni, kuri ir Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centra (turpmāk – TBC) uzskaitē      
Bērni, kuri inficēti ar seksuāli transmisīvām slimībām (turpmāk – STS) – kopā      
no tiem ar sifilisu      
ar citām STS      
Bērni ar onkoloģiskām slimībām      
Infekcijas slimības (gadījumi bērniem pārskata gada laikā – kopā)      
no tām akūtas zarnu trakta infekciju slimības      
akūtas respiratoras slimības      
cilvēka imūndeficīta vīruss (turpmāk – HIV)      
cita infekcijas slimība      
Elpošanas sistēmas slimības (gadījumi bērniem pārskata gada laikā)      
Gremošanas trakta slimības (gadījumi bērniem pārskata gada laikā)      
Traumas (gadījumi bērniem pārskata gada laikā)      
Pilngadīgas personas, kuras ir TBC uzskaitē      
Pilngadīgas personas, kuras inficētas ar STS, – kopā      
no tām ar sifilisu      
ar citām STS      
Pilngadīgas personas ar onkoloģiskām slimībām      
Infekcijas slimības (gadījumi pilngadīgām personām pārskata gada laikā)      
no tām akūtas zarnu trakta infekciju slimības      
difterija      
HIV/iegūts imūndeficīta sindroms (AIDS)      
cita infekcijas slimība      
Traumas (gadījumi pilngadīgām personām pārskata gada laikā)      

3. ZIŅAS PAR BĒRNIEM, KURI UZŅEMTI INSTITŪCIJĀ PĀRSKATA GADĀ

3.1. Sadalījums pa vecuma grupām Bērnu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gadā uzņemti bērni – kopā      
no tiem 0–1 g. v.      
2–3 g. v.      
4 g. v.      
5–6 g. v.      
7–12 g. v.      
13–14 g. v.      
15–17 g. v.      
       
3.2. Bērnu dzīvesvieta pirms uzņemšanas institūcijā Bērnu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gadā uzņemti bērni – kopā      
no tiem no citām bērnu aprūpes iestādēm      
no ārstniecības iestādēm      
no ģimenēm      
no aizbildņiem      
no audžuģimenēm      
citi varianti      
       
3.3. Bērnu garīgā attīstība Bērnu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gadā uzņemti bērni – kopā      
no tiem garīgi veseli bērni      
bērni ar mācīšanās iemaņu traucējumiem (aizturi)      
bērni ar garīgo atpalicību (oligofrēniju)      
tai skaitā viegla pakāpe (F70)6      
vidēja pakāpe (F71)6      
smaga pakāpe (F72)6      
dziļa pakāpe (F73)6      
bērni ar psihiskām slimībām      
pārējie      

Piezīme. 6 Saskaņā ar Starptautisko slimību klasifikatoru.

3.4. Bērnu slimības Bērnu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gadā uzņemti bērni – kopā      
no tiem veseli bērni      
bērni ar sirds un asinsvadu slimībām      
bērni, kuri ir TBC uzskaitē      
bērni, kuri inficēti ar STS      
bērni, kuri inficēti ar HIV      
bērni ar elpošanas sistēmas slimībām      
bērni ar gremošanas trakta slimībām      
citas diagnozes      

4. ZIŅAS PAR BĒRNIEM, KURI IZSTĀJUŠIES NO INSTITŪCIJAS PĀRSKATA GADĀ

4.1. Izstāšanās kopējie rādītāji Bērnu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gadā izstājušies bērni – kopā      
no tiem atgriezušies pie vecākiem      
adoptēti (sk. 4.2. tabulu)      
nodoti aizbildnībā      
nodoti audzināšanā audžuģimenēs      
aizgājuši patstāvīgā dzīvē      
pārvietoti      
tai skaitā uz pašvaldības bērnu sociālās aprūpes iestādēm      
uz valsts finansētām ilgstošas aprūpes institūcijām bērniem      
uz ārstniecības iestādēm      
uz pilngadīgu personu sociālās aprūpes institūcijām      
uz specializētajām mācību iestādēm      
miruši      
cits iemesls      
       
4.2. Adopcija Bērnu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gadā no iestādes adoptēti bērni – kopā      
no tiem adoptēti Latvijā      
tai skaitā bērni ar invaliditāti      
adoptēti uz ārzemēm      
tai skaitā bērni ar invaliditāti      

5. ZIŅAS PAR PILNGADĪGĀM PERSONĀM, KURAS UZŅEMTAS INSTITŪCIJĀ UN IZSTĀJUŠĀS NO TĀS PĀRSKATA GADĀ

5.1. Pilngadīgo personu dzīvesvieta pirms uzņemšanas institūcijā Personu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gadā uzņemtas pilngadīgas personas – kopā      
no tām no mājām      
no citām sociālās aprūpes institūcijām      
no psihiatriskās ārstniecības iestādēm      
no citām ārstniecības iestādēm      
no pusceļa mājām      
no grupu dzīvokļiem (mājām)      
no citām institūcijām      
citi varianti      
       
5.2. Pilngadīgo personu izstāšanās rādītāji Personu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gadā izstājušās pilngadīgas personas – kopā      
no tām atgriezušās mājās (ģimenē)      
tai skaitā nodrošināts pakalpojums dzīvesvietā      
pārcēlušās      
tai skaitā uz citām sociālās aprūpes institūcijām      
uz psihiatriskās ārstniecības iestādēm      
uz citām ārstniecības iestādēm      
uz pusceļa mājām      
uz grupu dzīvokļiem (mājām)      
pakalpojuma sniegšana izbeigta par sistemātisku iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu      
mirušas      
citi varianti      

6. IEŅĒMUMI PĀRSKATA GADĀ

6.1. Faktiskie ieņēmumi pārskata gadā (izņemot humāno palīdzību) Pārskata gadā kopā (euro)
Institūcijas ieņēmumi – kopā  
no tiem iemaksas no valsts budžeta  
pašvaldību iemaksas  
apgādnieku iemaksas personas uzturēšanai  
personas līdzmaksājumi (iemaksas no pensijas u. c. maksājumi par pakalpojumu)  
iemaksas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (par personām, kas ievietotas institūcijā līdz 1998. gada 1. janvārim)  
institūcijas pašu ieņēmumi no saimnieciskās darbības  
citi ieņēmumi  
   
6.2. Saņemtā humānā palīdzība Pārskata gadā kopā (euro)
Institūcijā saņemtā humānā palīdzība, ziedojumi u. c. – kopējā vērtībā (euro)  
no tiem zālēm  
ēdināšanai  
mīkstajam inventāram  
biroja precēm  
mācību līdzekļiem un materiāliem, grāmatām un žurnāliem  
citiem mērķiem  

7. IZDEVUMI PĀRSKATA GADĀ

7.1. Faktiskie izdevumi pārskata gadā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem Pārskata gadā kopā (euro)
Institūcijas vajadzībām izlietoto līdzekļu kopapjoms (bez kapitālajiem izdevumiem)  
no tiem ēdināšanai (kods 2363)  
zāļu iegādei (kods 2341)  
mīkstā inventāra iegādei (kods 2361)  
kārtējā remonta un iestādes uzturēšanas materiālu iegādei (izņemot sanitāri higiēniskos materiālus) (kods 2350)  
sanitāri higiēniskai apkopšanai izmantojamo materiālu iegādei (kods 2350)  
mācību līdzekļu un materiālu iegādei (kods 2370)  
grāmatu un žurnālu iegādei (kods 2400)  
biroja preču un inventāra iegādei (kods 2310)  
pārējām vajadzībām izlietotie līdzekļi – kopā  
tai skaitā atalgojums (kods 1100)  
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas (kods 1200)  
izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (kods 2220)  
izdevumi par kurināmā un enerģētisko materiālu iegādi (kods 2320)  
  pārējie izdevumi – kopā  
tai skaitā pārējie remontdarbu un iestādes uzturēšanas pakalpojumi (kods 2249)  
pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs (kods 2389)  
citi ar iestādes darbības nodrošināšanu saistīti izdevumi (norādīt, kādi)  
Kapitālie izdevumi – kopā  
no tiem pamatlīdzekļu iegādei – kopā (kods 5000)  
kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas (kods 9000)  
   
7.2. Finanšu līdzekļu izlietojums uz vienu personu
(bez humānās palīdzības un kapitālieguldījumiem – kopā)
Pārskata gadā uz vienu personu izlietots (euro)
Kopējie izlietotie līdzekļi (MĒNESĪ)  
Ēdināšanai izlietotie līdzekļi (DIENĀ)  
Zāļu iegādei izlietotie līdzekļi (DIENĀ)  
Mīkstā inventāra iegādei izlietotie līdzekļi (MĒNESĪ)  
Sanitāri higiēniskai apkopšanai izmantojamo materiālu iegādei izlietotie līdzekļi (MĒNESĪ)  

8. IESTĀDES TERITORIJA, ĒKAS, TELPAS

8.1. Teritorija, ēkas Platība (m2)
Kopējā institūcijas ēku platība  
Kopējā dzīvojamā platība  
Kopējā dzīvojamo istabu–guļamtelpu platība  
Dzīvojamo istabu–guļamtelpu platība uz vienu personu  
Kopējā teritorijas platība  
Zeme apsaimniekošanā (palīgsaimniecībām)  
   
8.2. Dzīvojamās istabas–guļamtelpas Skaits
Dzīvojamo istabu–guļamtelpu skaits – kopā  
no tām vienvietīga istaba (dzīvo viena persona)  
divvietīga istaba (dzīvo divas personas)  
trīsvietīga istaba (dzīvo trīs personas)  
četrvietīga istaba (dzīvo četras personas)  
piecvietīga istaba (dzīvo piecas personas)  
sešvietīga istaba (dzīvo sešas personas)  
istabā dzīvo septiņas personas un vairāk  

9. ZIŅAS PAR INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJĀM INSTITŪCIJĀ

9.1. Datori Kopējais skaits No tiem iegādāti pārskata gadā
Datori    
no tiem ar interneta pieslēgumu    
   
9.2. Programmatūras Atbilstošo atzīmēt ar "1"
Iemītnieku uzskaites programma  
Cita (norādīt, kāda)  

10. ZIŅAS PAR INSTITŪCIJAS VADĪTĀJU

Izglītība un iegūtās zināšanas Atbilstošo atzīmēt ar "1"
Institūcijas vadītāja izglītība otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā  
citā profesijā  
pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības organizēšanas jomā  
tai skaitā iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību  
cita izglītība  
tai skaitā iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību  
speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā  

11. INSTITŪCIJAS DARBINIEKI UZ PĀRSKATA GADA BEIGĀM

11.1. Profesijas nosaukums saskaņā ar profesiju klasifikatoru Apstiprināto amata vienību skaits 
(uz pārskata gada 31. decembri)
Faktiski nodarbināto darbinieku skaits (neatkarīgi no slodzes apjoma7)
Darbinieku skaits – kopā    
no tiem administratīvais personāls8 – kopā    
veselības aprūpes speciālisti – kopā    
tai skaitā ārsti    
medicīnas māsas    
citi    
rehabilitācijas speciālisti – kopā    
  tai skaitā ergoterapeiti    
fizioterapeiti    
masieri    
psihologi    
sociālie pedagogi    
logopēdi    
defektologi    
citi    
sociālā darba speciālisti – kopā    
tai skaitā sociālie darbinieki    
sociālie aprūpētāji    
sociālie rehabilitētāji    
aprūpētāji, aukles    
pārējie darbinieki – kopā    

Piezīmes.

7 Tā kā darbinieki var strādāt nepilnu slodzi vai vairāk par slodzi, šim skaitam nav jābūt apstiprināto amata vienību skaita summai. Šeit uzrāda kopējo institūcijas darbinieku skaitu.

8 Administratīvais personāls – direktors un direktora vietnieks, grāmatvedis, ekonomists, lietvedis, arhīva lietu speciālists, personāla inspektors.

11.2. Sociālo darbinieku, sociālo aprūpētāju un sociālo rehabilitētāju izglītība un iegūtās zināšanas (uz pārskata gada 31. decembri) Personu skaits
Sociālie darbinieki – kopā  
no tiem ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā  
ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja vai sociālās palīdzības organizatora izglītību  
ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību citā profesijā  
ar profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību  
tai skaitā – no darbiniekiem bez atbilstošas izglītības iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja, sociālās palīdzības organizatora izglītību  
iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā  
ar speciālajām zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jomā  
Sociālie aprūpētāji – kopā  
no tiem ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā aprūpētāja izglītību  
ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā  
ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību citā profesijā  
ar profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību  
tai skaitā – no darbiniekiem bez atbilstošas izglītības iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā aprūpētāja izglītību  
iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā  
ar speciālajām zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jomā  
Sociālie rehabilitētāji – kopā  
no tiem ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā rehabilitētāja izglītību  
ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā  
ar otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību citā profesijā  
ar profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību  
tai skaitā – no darbiniekiem bez atbilstošas izglītības iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko sociālā rehabilitētāja izglītību  
iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā  
ar speciālajām zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jomā  
Veidlapas aizpildītājs  
  (amats, vārds, uzvārds, paraksts*)
Kontaktinformācija
tālrunis  
e-pasts  
Institūcijas direktors/vadītājs  
  (vārds, uzvārds, paraksts*)
Datums*    

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Labklājības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 13. jūnija
noteikumiem Nr. 324
Pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušām personām
____. gadā
Respondents:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs  
Reģistrācijas numurs Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā  
Institūcijas nosaukums un
juridiskais statuss vai fiziskās personas vārds, uzvārds
 

Ziņas par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vietu:

Adrese  
Tālrunis  
Mobilais tālrunis  
Fakss  
E-pasts  
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējas institūcijas vadītājs  
Tālrunis  
Mobilais tālrunis  
Fakss  
E-pasts  

1. Ziņas par pārskata gada laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušajām personām

1.1. Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēmušo personu skaits Personu skaits (kopā) Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma personas – kopā      
no tām bērni      
pilngadīgas personas      
tai skaitā saņēma no valsts budžeta apmaksātu pakalpojumu      
saņēma no pašvaldību budžeta apmaksātu pakalpojumu      
saņēma citu organizāciju vai privātpersonu apmaksātu pakalpojumu      
       
1.2. Pakalpojumu saņēmušo personu sadalījums pa vecuma grupām Personu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma personas – kopā      
no tām bērni – kopā      
tai skaitā 0–1 g. v. (1 g. 11 mēn. 30 d. ieskaitot)      
2–3 g. v.      
4–6 g. v.      
7–12 g. v.      
13–14 g. v.      
15–17 g. v.      
no tām pilngadīgas personas – kopā      
tai skaitā 18–25 g. v.      
26–35 g. v.      
36–45 g. v.      
46–55 g. v.      
56–65 g. v.      
66 un vairāk g. v.      
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma vardarbības veicēji – kopā      
no tiem līdz 17 g. v.      
18–25 g. v.      
26–35 g. v.      
36–45 g. v.      
46–55 g. v.      
56–65 g. v.      
66 un vairāk g. v.      
       
1.3. Pakalpojumu saņēmušo personu sadalījums pa reģioniem1 Personu skaits (kopā) Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma personas – kopā      
no tām no Rīgas reģiona      
no Vidzemes reģiona      
no Kurzemes reģiona      
no Zemgales reģiona      
no Latgales reģiona      

Piezīme. 1 Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 5. maija noteikumiem Nr. 391 "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām".

1.4. Pakalpojumu saņēmušo personu sadalījums pēc vardarbības veidiem
1.4.1. Pakalpojumu saņēmušo bērnu sadalījums pēc vardarbības veidiem Bērni (kopā) Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma bērni – kopā      
no tiem pēc emocionālas vardarbības      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pēc fiziskas vardarbības      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pēc seksuālas vardarbības      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pēc pamešanas novārtā (pēc vecāku nolaidības)      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā ģimenē      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
tai skaitā ārpus ģimenes      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
       
1.4.2. Pakalpojumu saņēmušo pilngadīgo personu sadalījums pēc vardarbības veidiem Personu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma pilngadīgās personas – kopā      
no tām pēc emocionālas vardarbības      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pēc fiziskas vardarbības      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pēc seksuālas vardarbības      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pēc ekonomiskas vardarbības      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā ģimenē      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
tai skaitā ārpus ģimenes      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
       
1.4.3. Pakalpojumu saņēmušo vardarbības veicēju sadalījums pēc vardarbības veidiem Personu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma pilngadīgas personas – kopā      
no tām vardarbība ģimenē      
tai skaitā pret bērnu      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā (pēc vecāku nolaidības)      
pret laulāto/personu, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopīgā mājsaimniecībā      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pret citu ģimenes locekli      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc pamešanas novārtā (pēc vecāku nolaidības)      
vardarbība pret svešu personu      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
persona izteikusi draudus pielietot vardarbību      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
persona, kura baidās, ka tā varētu izturēties vardarbīgi      
tai skaitā ģimenē      
pret bērnu      
ārpus ģimenes      
pret personu uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par tāda administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
pret personu uzsākts kriminālprocess par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu      
tai skaitā ģimenē      
ārpus ģimenes      
citi      
       
1.5. Pakalpojuma kursa ilgums Personu skaits (kopā) Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā saņēma bērni – kopā      
no tiem rehabilitācijas kursu, īsāku par 30 dienām      
rehabilitācijas kursu – 30 dienas      
rehabilitācijas kursu – 60 dienas      
rehabilitācijas kursu, ilgāku par 60 dienām      
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā saņēma pilngadīgas personas – kopā      
no tām rehabilitācijas kursu, īsāku par 30 dienām      
rehabilitācijas kursu – 30 dienas      
rehabilitācijas kursu – 60 dienas      
rehabilitācijas kursu, ilgāku par 60 dienām      
       
1.6. Pakalpojumi (konsultācijas) dzīvesvietā (skaits) Personu skaits (kopā) Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu dzīvesvietā saņēma bērni – kopā      
no tiem maksimālais valsts apmaksāto konsultāciju skaits (10 konsultācijas)      
konsultāciju skaits, mazāks par 10      
konsultāciju skaits, lielāks par 10      
Pārskata gada laikā pakalpojumu dzīvesvietā saņēma pilngadīgas personas – kopā      
no tām maksimālais valsts apmaksāto konsultāciju skaits (10 konsultācijas)      
konsultāciju skaits, mazāks par 10      
konsultāciju skaits, lielāks par 10      
       
1.7. Vardarbības veicēju sociālā rehabilitācija Personu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu vardarbības veicējiem saņēma – kopā      
no tiem grupas terapija      
tai skaitā maksimālais valsts apmaksāto konsultāciju skaits (16 konsultācijas)      
konsultāciju skaits, mazāks par 16      
konsultāciju skaits, lielāks par 16      
individuālās nodarbības      
tai skaitā maksimālais valsts apmaksāto nodarbību skaits (10 konsultācijas)      
nodarbību skaits, mazāks par 10      
nodarbību skaits, lielāks par 10      
       
1.8. Pakalpojumu sniedzēja sadarbība saistībā ar pakalpojuma sniegšanu bērniem Bērni (kopā) Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma bērni – kopā      
no tiem – pakalpojumu sniedzējs sadarbojās ar bērna ģimeni      
ar tās pašvaldības sociālo dienestu, kuras teritorijā reģistrēta bērna dzīvesvieta      

2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursu pilnībā un daļēji saņēmušo bērnu skaits un pakalpojuma pārtraukšanas iemesli pārskata gadā

2.1. Saņemts pilns piešķirtais pakalpojuma kurss Bērni (kopā) Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā – bērni kopā      
no tiem 0–1 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
2–3 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
4–6 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
7–12 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
13–15 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
16–17 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
       
2.2. Pakalpojuma pārtraukšana, kad saņemti mazāk nekā 50 % no piešķirtā pakalpojuma kursa Bērni (kopā) Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā – bērni kopā      
no tiem 0–1 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
2–3 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
4–6 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
7–12 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
13–15 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
16–17 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
       
2.3. Pakalpojuma pārtraukšanas iemesli Bērni (kopā) Vīrieši Sievietes
Rehabilitācija sekmīgi pabeigta pirms plānotā pakalpojuma kursa beigām      
Rehabilitācijas veida maiņa      
Veselības stāvokļa pasliktināšanās      
Pēc paša (vecāku) iniciatīvas      
Nav iespējas nokļūt uz rehabilitācijas sniegšanas vietu      
Nepakļaušanās pakalpojumu sniedzēja prasībām (aizbēdzis, neievēro režīmu vai citas prasības)      
Cits iemesls (norādīt, kāds)      
       
2.4. Pakalpojuma pārtraukšana, kad saņemti vismaz 50 % no piešķirtā pakalpojuma kursa Bērni (kopā) Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā – bērni kopā      
no tiem 0–1 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
2–3 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
4–6 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
7–12 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
13–15 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
16–17 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc pamešanas novārtā      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
       
2.5. Pakalpojuma pārtraukšanas iemesli Bērni (kopā) Vīrieši Sievietes
Rehabilitācija sekmīgi pabeigta pirms plānotā kursa beigām      
Rehabilitācijas veida maiņa      
Veselības stāvokļa pasliktināšanās      
Pēc paša (vecāku) iniciatīvas      
Nav iespējas nokļūt uz rehabilitācijas sniegšanas vietu      
Nepakļaušanās pakalpojumu sniedzēja prasībām (aizbēdzis, neievēro režīmu vai citas prasības)      
Cits iemesls (norādīt, kāds)      

3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursu pilnībā un daļēji saņēmušo pilngadīgo personu skaits un pakalpojuma pārtraukšanas iemesli pārskata gadā

3.1. Saņemts pilns piešķirtais pakalpojuma kurss Personu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā – pilngadīgas personas kopā      
no tām 18–25 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
26–35 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
36–45 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
46–55 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
56–65 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
66 un vairāk g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
       
3.2. Pakalpojuma kursa pārtraukšana, kad saņemti mazāk nekā 50 % no piešķirtā pakalpojuma kursa Personu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā – pilngadīgas personas kopā      
no tām 18–25 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
26–35 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
36–45 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
46–55 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
56–65 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
66 un vairāk g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
       
3.3. Pakalpojuma pārtraukšanas iemesli Personu skaits Vīrieši Sievietes
Rehabilitācija sekmīgi pabeigta pirms plānotā kursa beigām      
Rehabilitācijas veida maiņa      
Veselības stāvokļa pasliktināšanās      
Pēc paša iniciatīvas      
Nav iespējas nokļūt uz rehabilitācijas sniegšanas vietu      
Nepakļaušanās pakalpojumu sniedzēja prasībām (aizbēdzis, neievēro režīmu vai citas prasības)      
Cits iemesls (norādīt, kāds)      
       
3.4. Pakalpojuma pārtraukšana, kad saņemti vismaz 50 % no pakalpojuma kursa Personu skaits Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā – pilngadīgas personas kopā      
no tām 18–25 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
26–35 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
36–45 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
46–55 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
56–65 g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
66 un vairāk g. v.      
tai skaitā pēc emocionālas vardarbības      
pēc fiziskas vardarbības      
pēc seksuālas vardarbības      
pēc ekonomiskas vardarbības      
pēc vajāšanas (vardarbīga kontrole)      
pēc vairāku vardarbības veidu kombinācijas      
tai skaitā konstatēta arī fiziska vardarbība      
konstatēta arī seksuāla vardarbība      
konstatēta arī fiziska un seksuāla vardarbība      
       
3.5. Pakalpojuma pārtraukšanas iemesli Personu skaits Vīrieši Sievietes
Rehabilitācija sekmīgi pabeigta pirms plānotā kursa beigām      
Rehabilitācijas veida maiņa      
Veselības stāvokļa pasliktināšanās      
Pēc paša iniciatīvas      
Nav iespējas nokļūt uz rehabilitācijas sniegšanas vietu      
Nepakļaušanās pakalpojumu sniedzēja prasībām (aizbēdzis, neievēro režīmu vai citas prasības)      
Cits iemesls (norādīt, kāds)      

4. Informācija par vardarbības veicējiem

4.1. Vardarbības veicēji pret pārskata gada laikā pakalpojumu saņēmušajiem bērniem Pret bērniem (kopā) Pret vīriešiem Pret sievietēm
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma – bērni kopā      
no tiem vardarbības gadījumi ģimenē – gadījumu skaits kopā      
tai skaitā vardarbības veicējs māte      
tēvs      
viens no vecākiem un kāds no mājsaimniecībā dzīvojošiem cilvēkiem      
abi vecāki      
audžuģimene      
aizbildnis      
cits mājsaimniecībā dzīvojošs radinieks      
cits mājsaimniecībā dzīvojošs cilvēks      
vardarbības gadījumi ārpus ģimenes – gadījumu skaits kopā      
tai skaitā vardarbības veicējs ārpus mājsaimniecības dzīvojošs radinieks      
ģimenes locekļu paziņa      
ar bērna izglītošanu, aprūpi vai audzināšanu saistīta persona      
tai skaitā no izglītības iestādes      
no bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādes      
no sociālās korekcijas izglītības iestādes      
no ieslodzījuma vietas      
cits      
cits bērns      
svešs cilvēks      
       
4.2. Vardarbības veicēji pret pārskata gada laikā pakalpojumu saņēmušajām pilngadīgajām personām Personu skaits Vīrieši Sievietes
Vardarbības veicējs      
tai skaitā laulātais/persona, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopīgā mājsaimniecībā      
cits radinieks vai kopīgā mājsaimniecībā dzīvojoša persona      
sveša persona      
bijušais laulātais/persona, ar kuru attiecīgā fiziskā persona nedzīvo kopīgā mājsaimniecībā      
cits (norādīt)      
Pārskata gada laikā pakalpojumu saņēma – pilngadīgas personas kopā      
no tām vardarbības gadījumu skaits – kopā      
tai skaitā vardarbības veicējs māte      
tēvs      
viens no vecākiem un kāds no mājsaimniecībā dzīvojošiem cilvēkiem      
abi vecāki      
laulātais/persona, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopīgā mājsaimniecībā      
cits mājsaimniecībā dzīvojošs radinieks      
cits mājsaimniecībā dzīvojošs cilvēks      
ārpus mājsaimniecības dzīvojošs radinieks      
ģimenes locekļu paziņa      
svešs cilvēks      
       
4.3. Pret vardarbības veicēju pieņemtie lēmumi Personu skaits Vīrieši Sievietes
Pieņemts policijas lēmums par nošķiršanu      
Pieņemts tiesneša vai tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību      

5. Pārskata gada laikā atkārtoti sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušās personas

5.1. Sadalījums pa vecuma grupām Personu skaits (kopā) Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā un dzīvesvietā ATKĀRTOTI saņēma personas – kopā      
no tām bērni – kopā      
tai skaitā 0–1 g. v. (1 g. 11 mēn. 30 d. ieskaitot)      
2–3 g. v.      
4–6 g. v.      
7–12 g. v.      
13–14 g. v.      
15–17 g. v.      
no tām pilngadīgas personas – kopā      
tai skaitā 18–25 g. v.      
26–35 g. v.      
36–45 g. v.      
46–55 g. v.      
56–65 g. v.      
66 un vairāk g. v.      
       
5.2. Sadalījums pēc atkārtota pakalpojuma piešķiršanas biežuma Personu skaits (kopā) Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā un dzīvesvietā ATKĀRTOTI saņēma personas – kopā      
no tām – laikposmā pēc iepriekšējā rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas līdz 6 mēnešiem      
līdz 12 mēnešiem      
līdz 24 mēnešiem      
līdz 36 mēnešiem      
pēc vairāk nekā 3 gadiem      
       
5.3. Sadalījums pa reģioniem2 Personu skaits (kopā) Vīrieši Sievietes
Pārskata gada laikā pakalpojumu institūcijā un dzīvesvietā ATKĀRTOTI saņēma personas – kopā      
no tām no Rīgas reģiona      
no Vidzemes reģiona      
no Kurzemes reģiona      
no Zemgales reģiona      
no Latgales reģiona      

Piezīme. 2 Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 5. maija noteikumiem Nr. 391 "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām".

6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju ieņēmumi

Ieņēmumi pārskata gadā Pārskata gadā kopā (euro)
Pakalpojumu sniegšanai saņemto līdzekļu kopapjoms  
no tiem valsts budžeta līdzekļi  
pašvaldību budžeta līdzekļi  
citu organizāciju vai privātpersonu līdzekļi  
citi (norādīt, kādi)  

7. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju izdevumi

7.1. Izdevumi pārskata gadā (faktiskie izdevumi atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem) Pārskata gadā kopā (euro)
Institūcijas vajadzībām izlietoto līdzekļu kopapjoms (bez kapitālajiem izdevumiem)  
tai skaitā bērniem  
pilngadīgām personām  
no tiem ēdināšanai (kods 2363)  
tai skaitā bērniem  
pilngadīgām personām  
mīkstā inventāra iegādei (kods 2361)  
tai skaitā bērniem  
pilngadīgām personām  
mācību līdzekļu un materiālu iegādei (kods 2370)  
tai skaitā bērniem  
pilngadīgām personām  
periodikas iegādei (kods 2400)  
biroja preču un inventāra iegādei (kods 2310)  
sanitāri higiēniskai apkopšanai izmantojamo materiālu iegādei (kods 2350)  
tai skaitā bērniem  
pilngadīgām personām  
kārtējo remontu un iestādes uzturēšanas materiālu iegādei (izņemot sanitāri higiēniskos materiālus) (kods 2350)  
izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (kods 2220)  
izdevumi par kurināmā un enerģētisko materiālu iegādi (kods 2320)  
atalgojumam (kods 1100)  
tai skaitā darbiniekiem, kuri tieši iesaistīti rehabilitācijas procesā  
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām (kods 1200)  
tai skaitā darbiniekiem, kuri tieši iesaistīti rehabilitācijas procesā  
pārējiem izdevumiem  
Kapitālie izdevumi kopā (kods 5000)  
   
7.2. Finanšu līdzekļu izlietojums uz vienu personu (bez kapitālajiem izdevumiem) Pārskata gadā UZ VIENU personu izlietots (euro)
Izlietotie līdzekļi kopā mēnesī  
tai skaitā bērniem mēnesī  
pilngadīgām personām mēnesī  
no tiem ēdināšanai mēnesī  
tai skaitā bērniem mēnesī  
pilngadīgām personām mēnesī  
mīkstā inventāra iegādei mēnesī  
tai skaitā bērniem mēnesī  
pilngadīgām personām mēnesī  
sanitāri higiēniskajiem materiāliem mēnesī  
tai skaitā bērniem mēnesī  
pilngadīgām personām mēnesī  
par vidējo konsultāciju skaitu uz vienu bērnu vidēji vienam bērnam  
par vienu konsultāciju bērnam viena konsultācija  
par vidējo konsultāciju skaitu uz vienu pilngadīgu personu vidēji vienai pilngadīgai personai  
par vienu konsultāciju pilngadīgai personai viena konsultācija  
     
7.3. Pakalpojumus saņēmušo bērnu pavadoņi Pavadoņu skaits Summa (euro)
Pārskata gada laikā pakalpojumus saņēmušo bērnu pavadoņu skaits, kuri uzturējās institūcijā   X
Izdevumi pavadoņu uzturēšanai – kopējā summa pārskata gadā X  
Izdevumi pavadoņu uzturēšanai – vidēji uz vienu pavadoni dienā X  
     
7.4. Pakalpojumus saņēmušo bērnu pavadoņu raksturojums Vīrietis Sieviete
Bērna pavadoņa vecums    
no tiem līdz 17 g. v.    
18–40 g. v.    
41–61 g. v.    
62 un vairāk g. v.    
Bērna pavadoņa radniecība ar rehabilitēto bērnu    
no tiem bērna vecāki    
brālis/māsa    
cits    
Bērna pavadonis cietis no tās pašas personas, kas veikusi prettiesiskās darbības pret bērnu    

8. Sociālās rehabilitācijas institūcijas teritorija, ēkas

8.1. Teritorija, ēkas Platība (m2)
Kopējā teritorijas platība  
Kopējā rehabilitācijas institūcijas ēku platība  
Individuālo nodarbību, rotaļu un atpūtas telpu kopējā platība  
Kopējā dzīvojamo istabu platība  
Dzīvojamo istabu platība uz vienu bērnu3  
   
8.2. Plānotais vietu skaits un faktiskais vietu aizpildījums, gultasvietas Istabu skaits
Plānotais vietu skaits pārskata gadā  
Istabu skaits – kopā  
no tām 1–2 personas istabā  
3–4 personas istabā  
5–6 personas istabā  
7–9 personas istabā  
10 personas un vairāk istabā  
tai skaitā zīdaiņu gultas  

9. Sociālās rehabilitācijas institūcijas darbinieki uz pārskata gada 31. decembri

Amata nosaukums saskaņā ar profesiju klasifikatoru Apstiprināto amata vienību skaits Faktiski šajos amatos strādājošo personu skaits4 Sniegto konsultāciju skaits
Institūcijas darbinieku skaits uz pārskata gada 31. decembri – kopā      
no tiem sociālā darba speciālisti – kopā      
tai skaitā sociālie darbinieki      
sociālie aprūpētāji      
sociālie rehabilitētāji      
veselības aprūpes speciālisti – kopā      
tai skaitā psihoterapeiti      
medicīnas māsas      
citi      
pedagogi      
citi speciālisti – kopā      
tai skaitā sociālie pedagogi      
psihologi      
audzinātāji      
juristi      
aukles, aprūpētāji      
administratīvais personāls5      
pārējie darbinieki      

Piezīmes.

3 Aprēķina, kopējo dzīvojamo istabu platību dalot ar vietu skaitu institūcijā.

4 Tā kā darbinieki var strādāt nepilnu slodzi vai vairāk par slodzi, šim skaitam nav jābūt faktiski amatos strādājošo personu skaita summai. Norāda kopējo iestādes darbinieku skaitu.

5 Administratīvais personāls – direktors un direktora vietnieks, grāmatvedis, ekonomists, lietvedis, arhīva lietu speciālists, personāla inspektors.

10. Dati par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja institūcijas vadītāju

Institūcijas vadītāja izglītība Atbilstošo atzīmēt ar "1"
Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā  
Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība citā profesijā  
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības organizēšanas jomā  
tai skaitā iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību  
Cita izglītība  
tai skaitā iegūst otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību  

11. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji dzīvesvietā

Pakalpojumu sniedzēju skaits un profesijas nosaukums saskaņā ar Profesiju klasifikatoru Pakalpojumu sniedzēju personu skaits Sniegto konsultāciju skaits
Psihoterapeiti    
Psihologi    
Sociālie darbinieki    
Juristi    
Citas profesijas (norādīt, kādas)    
Veidlapas aizpildītājs  
  (amats, vārds, uzvārds, paraksts*)
Kontaktinformācija
tālrunis  
e-pasts  
Institūcijas vadītājs  
  (vārds, uzvārds, paraksts*)
Datums*    

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Labklājības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 324Pieņemts: 13.06.2017.Stājas spēkā: 17.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 16.06.2017. OP numurs: 2017/120.4
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
291528
17.06.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)