Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.308

Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.16 46.§)
Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokli preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli"
7.panta pirmās daļas 6.punktu un likuma "Par akcīzes nodokli" 20.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi, atmaksājot samaksāto pievienotās vērtības nodokli, netieši piemēro preču piegādēm un pakalpojumiem, kas Latvijas Republikas teritorijā sniegti:

1.1.1. ievērojot paritātes principu:

1.1.1.1. Latvijas Republikā reģistrētajām trešo valstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām (turpmāk – trešās valsts pārstāvniecība Latvijas Republikā);

1.1.1.2. Latvijas Republikā reģistrēto trešo valstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam un minēto personu ģimenes locekļiem, ja šīs personas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji (turpmāk – ar trešās valsts pārstāvniecību Latvijas Republikā saistītā persona);

1.1.2. Latvijas Republikā reģistrētajām Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām (turpmāk – Eiropas Savienības dalībvalsts pārstāvniecība Latvijas Republikā);

1.1.3. Latvijas Republikā reģistrēto Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam un minēto personu ģimenes locekļiem, ja šīs personas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji (turpmāk – ar Eiropas Savienības dalībvalsts pārstāvniecību Latvijas Republikā saistītā persona);

1.1.4. Latvijas Republikā reģistrētajām starptautiskajām organizācijām, kas nav minētas šo noteikumu 1.1.6.apakšpunktā, vai to pārstāvniecībām (turpmāk – starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība Latvijas Republikā) atbilstoši nosacījumiem, kas paredzēti starptautiskajās konvencijās, ar kurām šīs organizācijas izveidotas, vai mītnes līgumos;

1.1.5. Latvijas Republikā reģistrēto starptautisko organizāciju vai to pārstāvniecību darbiniekiem, kuriem Latvijas Republikas teritorijā ir diplomātiskais statuss, ja šīs personas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji (turpmāk – ar starptautisko organizāciju vai tās pārstāvniecību Latvijas Republikā saistītā persona), atbilstoši nosacījumiem, kas paredzēti starptautiskajās konvencijās, ar kurām šīs organizācijas izveidotas, vai mītnes līgumos;

1.1.6. Latvijas Republikā reģistrētajām Eiropas Savienības institūcijām vai to pārstāvniecībām Eiropas Savienības teritorijā, vai Eiropas Savienības institūciju izveidotajām organizācijām atbilstoši nosacījumiem, kas paredzēti 1965.gada 8.aprīļa Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā un tā īstenošanas līgumos vai mītnes līgumos (turpmāk – Eiropas Savienības institūcija Latvijas Republikā);

1.1.6.1 ar attiecīgo Eiropas Savienības institūciju Latvijas Republikā saistītajām personām atbilstoši nosacījumiem, kas paredzēti 1965.gada 8.aprīļa Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā un tā īstenošanas līgumos vai mītnes līgumos (turpmāk – ar attiecīgo Eiropas Savienības institūciju Latvijas Republikā saistītā persona);

1.1.7. Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstu bruņoto spēku vienībām, kas uzturas Latvijas Republikā (izņemot Latvijas Republikas Nacionālos bruņotos spēkus), un to sastāvā esošajām personām, ja šīs personas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji;

1.2. no valsts budžeta atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikas teritorijā iegādātajām akcīzes precēm:

1.2.1. šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētajām personām;

1.2.2. Apvienotās Karalistes bruņoto spēku vienībām, kas izvietotas Kiprā saskaņā ar Kipras Republikas izveides 1960.gada 16.augusta līgumu (turpmāk – Apvienotās Karalistes bruņoto spēku vienība);

1.2.3. personām, kas noteiktas līgumos, kas noslēgti ar ārvalstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, vai starptautiskām organizācijām, ja attiecībā uz atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa šāds līgums ir atļauts vai apstiprināts, – šajos līgumos noteikto akcīzes preču iegādei;

1.3. pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi tieši piemēro:

1.3.1. preču piegādēm un pakalpojumiem, kas Latvijas Republikas teritorijā sniegti:

1.3.1.1. citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētajām trešo valstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām;

1.3.1.2. citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrēto trešo valstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam un minēto personu ģimenes locekļiem;

1.3.1.3. citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētajām Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām;

1.3.1.4. citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrēto Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam un minēto personu ģimenes locekļiem;

1.3.1.5. citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētajām starptautiskajām organizācijām, kas nav minētas šo noteikumu 1.3.1.6.apakšpunktā, vai to pārstāvniecībām un to darbiniekiem, kuriem attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā ir diplomātiskais statuss, atbilstoši nosacījumiem, kas paredzēti starptautiskajās konvencijās, ar kurām šīs organizācijas izveidotas, vai mītnes līgumos;

1.3.1.6. citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētajām Eiropas Savienības institūcijām vai to pārstāvniecībām Eiropas Savienības teritorijā, vai Eiropas Savienības institūciju izveidotajām organizācijām atbilstoši nosacījumiem, kas paredzēti 1965.gada 8.aprīļa Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā un tā īstenošanas līgumos vai mītnes līgumos;

1.3.1.7. Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO);

1.3.1.7.1 Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstu bruņoto spēku vienībām, kas ierodas Latvijas Republikā uz kopējo aizsardzības pasākumu;

1.3.1.8. Latvijas Republikā reģistrētām diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām vai to pārstāvniecībām, Eiropas Savienības institūcijām vai Eiropas Savienības institūciju izveidotajām organizācijām, kurām piemēro 1965.gada 8.aprīļa Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā, un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstu bruņoto spēku vienībām, kas uzturas Latvijas Republikā (izņemot Latvijas Republikas Nacionālos bruņotos spēkus) (turpmāk – NATO dalībvalstu bruņoto spēku vienība), ja šīs personas būvē Latvijas Republikas teritorijā oficiālām vajadzībām paredzētu nekustamo īpašumu;

1.3.2. akcīzes preču piegādēm šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētajām personām no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikas teritorijā.

(Grozīts ar MK 04.01.2011. noteikumiem Nr.10; MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.855)

2. Šie noteikumi attiecas arī uz:

2.1. diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību diplomātisko un konsulāro aģentu un administratīvi tehniskā personāla ģimenes locekļiem, kuri pavada minētās personas Latvijas Republikā un ir šo personu:

2.1.1. nepilngadīgie bērni;

2.1.2. bērni, kas vecāki par 18 gadiem, ja tie mācās Latvijas Republikas augstākās vai vidējās izglītības iestādēs un dzīvo kopā ar vecākiem;

2.1.3. laulātie;

2.2. (svītrots ar MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.855);

2.3. militārpersonām un civilpersonām, kuras ietilpst Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Ātrās reaģēšanas spēku vienībā;

2.4. militārpersonām, kuras ietilpst Apvienotās Karalistes bruņoto spēku vienībā, un civilpersonām, kas šos bruņotos spēkus pavada, ja šīs personas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji.

3. Šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētās personas, iegādājoties preces un saņemot pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā, maksā pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa rēķinu. Minētajā rēķinā norādīto pievienotās vērtības nodokļa summu atmaksā šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā, ievērojot šo noteikumu III nodaļā minētos ierobežojumus.

4. Šo noteikumu 1.1., 1.2.2. un 1.2.3.apakšpunktā minētajām personām par Latvijas Republikas teritorijā iegādātām akcīzes precēm, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts, akcīzes nodokļa summu atmaksā šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā, ievērojot šo noteikumu III nodaļā minētos ierobežojumus.

5. Atmaksājamo akcīzes nodokļa summu attiecīgajai akcīzes precei aprēķina, ņemot vērā atbilstošo akcīzes nodokļa likmi un izmantojot šādu informāciju:

5.1. par degvielu (naftas produktiem un dabasgāzi) – degvielas daudzums un produkta veids (naftas gāze, dabasgāze, benzīns, dīzeļdegviela, biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no rapša sēklu eļļas, benzīns vai dīzeļdegviela ar bioprodukta piedevu. Šādā gadījumā norāda bioprodukta veidu (etilspirts, rapša sēklu eļļa vai no rapša sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela) un bioprodukta saturu degvielas maisījumā tilpumprocentos);

5.2. par alkoholiskajiem dzērieniem – produkta veids (alus, vīns, raudzētie dzērieni, starpprodukti, pārējie alkoholiskie dzērieni), nosaukums, absolūtā spirta saturs produktā tilpumprocentos, viena iepakojuma tilpums, iepakojumu skaits, ražotājs (ražotāju norāda tikai alum);

5.3. par tabakas izstrādājumiem – produkta veids (cigāri, cigarillas, cigaretes, smalki sagriezta smēķējamā tabaka cigarešu uztīšanai, cita smēķējamā tabaka), nosaukums, viena iepakojuma svars vai vienību (cigarešu, cigāru, cigarillu) skaits vienā iepakojumā, iepakojumu skaits, mazumtirdzniecības cena (cigaretēm – maksimālā mazumtirdzniecības cena, kas norādīta uz akcīzes nodokļa markas);

5.4. par bezalkoholiskajiem dzērieniem – produkta veids (piemēram, limonāde, minerālūdens ar cukura, saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevu), nosaukums, viena iepakojuma tilpums, iepakojumu skaits;

5.5. par kafiju – produkta veids (piemēram, maltā kafija, šķīstošā kafija, kafijas dzēriens, ekstrakts), nosaukums, kafijas saturs procentos, viena iepakojuma svars, iepakojumu skaits.

6. Ja attaisnojuma dokumenti nesatur šo noteikumu 5.punktā minēto informāciju, kas nepieciešama atmaksājamās akcīzes nodokļa summas aprēķināšanai, šo noteikumu 1.1., 1.2.2. un 1.2.3.apakšpunktā minētās personas papildus iesniedz attaisnojuma dokumentu, kas satur nepieciešamo informāciju, kuras patiesumu akcīzes preču pārdevējs ir apliecinājis ar parakstu un zīmogu. Ja nav iespējams noteikt produkta veidu un akcīzes nodokļa likmi alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem, dokumentā papildus norāda attiecīgo preču akcīzes nodokļa marku numurus vai iesniedz atbilstošas akcīzes nodokļa markas.

7. Ja naftas gāzes vai dabasgāzes daudzums elektroniskā kases aparāta čekā nav norādīts mērvienībās, ko izmanto akcīzes nodokļa piemērošanai un noteiktā degvielas daudzuma ierobežojuma kontrolēšanai, naftas gāzes un dabasgāzes daudzumu pārrēķina, izmantojot šādu formulu:

7.1. naftas gāzei, ja norādītais daudzums litros jāpārrēķina kilogramos:

Q = L x 0,5559, kur

Q – naftas gāzes daudzums kilogramos;

L – naftas gāzes daudzums litros;

0,5559 – sašķidrinātās naftas gāzes vidējais blīvums (kg/l);

7.2. dabasgāzei, ja norādītais daudzums kilogramos jāpārrēķina kubikmetros:

V = Q / 0,683, kur

V – dabasgāzes tilpums kubikmetros;

Q – dabasgāzes daudzums kilogramos;

0,683 – dabasgāzes vidējais blīvums (kg/m3);

7.3. dabasgāzei, ja norādītais daudzums kilogramos jāpārrēķina litros:

V = Q x 1,35, kur

V – dabasgāzes daudzuma ekvivalents litros;

Q – dabasgāzes daudzums kilogramos;

1,35 – dabasgāzes vidējais viena kilograma ekvivalents litros (l/kg).

8. Preču piegādēm un pakalpojumiem, kas šo noteikumu 1.3.apakšpunktā minētajām personām tiek sniegti Latvijas Republikas teritorijā, piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi šo noteikumu IV nodaļā noteiktajā kārtībā.

II. Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli

9. Pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli atmaksā par precēm un pakalpojumiem, kas paredzēti šādiem mērķiem:

9.1. trešo valstu pārstāvniecībām Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvniecībām Latvijas Republikā un starptautiskajām organizācijām vai to pārstāvniecībām Latvijas Republikā (turpmāk – pārstāvniecība Latvijas Republikā) – par precēm un pakalpojumiem pārstāvniecības oficiālajām vajadzībām;

9.2. ar attiecīgo pārstāvniecību Latvijas Republikā saistītajām personām – par precēm un pakalpojumiem šo personu personiskajām vajadzībām;

9.3. Eiropas Savienības institūcijām Latvijas Republikā – par precēm un pakalpojumiem šo institūciju oficiālajām vajadzībām;

9.3.1 ar attiecīgo Eiropas Savienības institūciju Latvijas Republikā saistītajām personām – par precēm un pakalpojumiem šo personu personiskajām vajadzībām atbilstoši nosacījumiem, kas paredzēti 1965.gada 8.aprīļa Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā un tā īstenošanas līgumos vai mītnes līgumos;

9.4. NATO dalībvalstu bruņoto spēku vienībām – par precēm un pakalpojumiem gala patēriņam Latvijas Republikā;

9.5. Apvienotās Karalistes bruņoto spēku vienībām – par akcīzes precēm patēriņam Latvijas Republikā;

9.6. šo noteikumu 1.2.3.apakšpunktā minētajām personām – par akcīzes precēm atbilstoši līgumā norādītajiem mērķiem.

(Grozīts ar MK 04.01.2011. noteikumiem Nr.10; MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.855)

10. Pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli atmaksā par šādiem laikposmiem:

10.1. pārstāvniecībām Latvijas Republikā:

10.1.1. reizi ceturksnī – par ceturkšņa laikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem;

10.1.2. reizi mēnesī, ja atmaksai pieprasītā pievienotās vērtības nodokļa summa par mēneša laikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem nav mazāka par 1500 latiem;

10.2. ar attiecīgo pārstāvniecību Latvijas Republikā saistītajām personām, izņemot šo noteikumu 10.3.apakšpunktā minētās personas, – reizi ceturksnī par ceturkšņa laikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem;

10.3. trešo valstu un Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvniecību Latvijas Republikā administratīvi tehniskā personāla darbiniekiem un šo darbinieku ģimenes locekļiem – reizi akreditācijas laikā par pirmajos četros mēnešos iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, sākot no dienas, kad Ārlietu ministrijas Valsts protokols ir saņēmis paziņojumu par attiecīgās personas ierašanos Latvijas Republikā;

10.4. Eiropas Savienības institūcijām Latvijas Republikā – pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā par attiecīgajā laikposmā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem;

10.4.1 ar attiecīgo Eiropas Savienības institūciju Latvijas Republikā saistītajām personām – atbilstoši nosacījumiem, kas paredzēti 1965.gada 8.aprīļa Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā un tā īstenošanas līgumos vai mītnes līgumos;

10.5. NATO dalībvalstu bruņoto spēku vienībām – reizi ceturksnī par ceturkšņa laikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem;

10.6. Apvienotās Karalistes bruņoto spēku vienībām – reizi ceturksnī par ceturkšņa laikā iegādātajām akcīzes precēm;

10.7. šo noteikumu 1.2.3.apakšpunktā minētajām personām līgumu darbības laikā – reizi ceturksnī par ceturkšņa laikā iegādātajām akcīzes precēm.

(Grozīts ar MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.855)

11. Pārstāvniecība Latvijas Republikā var izvēlēties laikposmu, par kuru pieprasīt pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksu, ievērojot šo noteikumu 10.1.apakšpunktā minētos nosacījumus.

12. Iesniegumu pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai (1.pielikums) kopā ar attaisnojuma dokumentiem (oriģināliem vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātām kopijām), tai skaitā samaksu apliecinošiem dokumentiem, Ārlietu ministrijas Valsts protokolā iesniedz:

12.1. pārstāvniecība Latvijas Republikā:

12.1.1. ja iesniegums ir par ceturksni, – 30 dienu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām;

12.1.2. ja iesniegums ir par mēnesi, – 15 dienu laikā pēc attiecīgā mēneša beigām;

12.2. ar attiecīgo pārstāvniecību Latvijas Republikā saistītā persona (tai skaitā viens no šo noteikumu 2.1.1.apakšpunktā minēto nepilngadīgo bērnu vecākiem) – 30 dienu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām;

12.3. šo noteikumu 10.3.apakšpunktā minētā persona – 30 dienu laikā pēc ceturtā mēneša beigām;

12.4. Eiropas Savienības institūcija Latvijas Republikā – sešu mēnešu laikā pēc tā laikposma beigām, par kuru iesniegums tiek iesniegts;

12.4.1 ar attiecīgo Eiropas Savienības institūciju Latvijas Republikā saistītā persona – 30 dienu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām;

12.5. šo noteikumu 10.7.apakšpunktā minētā persona – 30 dienu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām.

(Grozīts ar MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.855)

13. Pārstāvniecības Latvijas Republikā, kurām šo noteikumu 12.1.1. vai 12.1.2.apakšpunktā minētajā termiņā nav iespējams iesniegt attaisnojuma dokumentu oriģinālus par attiecīgajā laikposmā iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem, iesniegumam pievieno attaisnojuma dokumentu kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā, un attiecīgās valsts pārstāvniecības rakstisku apstiprinājumu, ka attaisnojuma dokumentu oriģināli atrodas šīs valsts Ārlietu ministrijā vai citā atbildīgā institūcijā pastāvīgā glabāšanā. Minētie nosacījumi nav attiecināmi uz personām, kas šo noteikumu izpratnē ir ar attiecīgajām pārstāvniecībām saistītās personas.

14. Eiropas Savienības institūcijas Latvijas Republikā, kurām šo noteikumu 12.4.apakšpunktā minētajā termiņā nav iespējams iesniegt attaisnojuma dokumentu oriģinālus par attiecīgajā laikposmā iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem, iesniegumam pievieno attaisnojuma dokumentu kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā, un rakstisku apstiprinājumu, ka attaisnojuma dokumentu oriģināli atrodas Eiropas Savienības atbildīgajā institūcijā pastāvīgā glabāšanā.

15. Šo noteikumu 10.3. un 10.7.apakšpunktā minētās personas iesniedz tikai attaisnojuma dokumentu oriģinālus.

16. Lai noformētu šo noteikumu 12.punktā minēto iesniegumu:

16.1. iesniedzēja pilnvarotā persona aizpilda iesnieguma I daļu;

16.2. ja iesniegumā tiek pieprasīta akcīzes nodokļa atmaksa par degvielu, norāda arī transportlīdzekļus, kuri reģistrēti Latvijas Republikā uz attiecīgās pārstāvniecības vai ar pārstāvniecību saistītās personas, vai uz Eiropas Savienības institūcijas Latvijas Republikā, vai uz šo noteikumu 10.7.apakšpunktā minētās personas vārda;

16.3. Ārlietu ministrijas Valsts protokola pilnvarotā persona 30 dienu laikā:

16.3.1. pārbauda, vai iesniedzējam ir tiesības saņemt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", likumā "Par akcīzes nodokli" un šajos noteikumos paredzēto pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa atmaksu;

16.3.2. ja iesniedzējs ir pievienojis iesniegumam attaisnojuma dokumentu kopijas, pārbauda, vai ir ievēroti šo noteikumu 13. vai 14.punktā minētie nosacījumi;

16.3.3. iesnieguma II daļā ar parakstu un zīmogu apliecina iesniegumā norādīto ziņu atbilstību šo noteikumu prasībām;

16.3.4. iesniegumu kopā ar attaisnojuma dokumentiem nosūta Valsts ieņēmumu dienestam atbilstoši Ārlietu ministrijas juridiskajai adresei.

17. NATO dalībvalstu bruņoto spēku vienība un Apvienotās Karalistes bruņoto spēku vienība iesniegumu pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai (2.pielikums) kopā ar attaisnojuma dokumentiem (oriģināliem), tai skaitā samaksu apliecinošiem dokumentiem, iesniedz Aizsardzības ministrijā 30 dienu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām.

18. Lai noformētu šo noteikumu 17.punktā minēto iesniegumu:

18.1. NATO dalībvalstu bruņoto spēku vienības vai Apvienotās Karalistes bruņoto spēku vienības pilnvarotā persona aizpilda iesnieguma I daļu;

18.2. Aizsardzības ministrijas pilnvarotā persona 30 dienu laikā:

18.2.1. pārbauda, vai iesniedzējam ir tiesības saņemt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", likumā "Par akcīzes nodokli" un šajos noteikumos paredzēto pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa atmaksu, un apliecina to iesnieguma II daļā ar parakstu un zīmogu;

18.2.2. iesniegumu kopā ar attaisnojuma dokumentiem nosūta Valsts ieņēmumu dienestam atbilstoši Aizsardzības ministrijas juridiskajai adresei.

19. Valsts ieņēmumu dienests 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 12. un 17.punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

19.1. pārbauda, vai attaisnojuma dokumenti noformēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

19.2. pārbauda, vai iesniegumā norādītās preces un pakalpojumi atbilst likuma "Par pievienotās vērtības nodokli", likuma "Par akcīzes nodokli" un šo noteikumu prasībām;

19.3. pārbauda iesniegumā norādīto atmaksājamo pievienotās vērtības nodokļa summu vai aprēķināto akcīzes nodokļa summu un precizē to, ja aprēķinā pieļauta kļūda;

19.4. pārbauda, vai iesniegumam pievienotajā pievienotās vērtības nodokļa rēķinā norādītā darījuma summa nav mazāka par šo noteikumu 29. vai 31.punktā norādīto summu;

19.5. pārbauda, vai pārstāvniecības Latvijas Republikā vai ar šo pārstāvniecību saistītās personas, vai Eiropas Savienības institūcijas Latvijas Republikā, vai ar attiecīgo Eiropas Savienības institūciju Latvijas Republikā saistītās personas, vai šo noteikumu 1.2.3.apakšpunktā minētās personas iesniegumā norādītais degvielas daudzums, par kuru tiek pieprasīta akcīzes nodokļa atmaksa, nepārsniedz likuma "Par akcīzes nodokli" 20.panta ceturtajā daļā minēto degvielas daudzumu transportlīdzekļiem, kurus iesniedzējs norādījis iesniegumā saskaņā ar šo noteikumu 16.2.apakšpunktu;

19.6. pieņem lēmumu par pieprasītā pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa atmaksāšanu vai atteikumu atmaksāt nodokli.

(Grozīts ar MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.855)

20. Pievienotās vērtības nodokli vai akcīzes nodokli neatmaksā, ja:

20.1. iesniegums nav noformēts atbilstoši šo noteikumu prasībām;

20.2. iesniegums pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa atmaksāšanai kopā ar attaisnojuma dokumentiem (oriģināliem vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātām kopijām), tai skaitā samaksu apliecinošiem dokumentiem, nav iesniegts šajos noteikumos noteiktajā termiņā;

20.3. iesniegumā norādītās preces nav iegādātas vai pakalpojumi nav saņemti laikposmā, par kuru iesniegumā tiek pieprasīta pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa atmaksa;

20.4. pievienotās vērtības nodokļa rēķini nav noformēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

20.5. iesniegumā norādītās preces vai pakalpojumi neatbilst likuma "Par pievienotās vērtības nodokli", likuma "Par akcīzes nodokli" un šo noteikumu prasībām;

20.6. pievienotās vērtības nodokļa rēķinā norādītā darījuma summa ir mazāka par šo noteikumu 29. vai 31.punktā norādīto summu;

20.7. iesniegumā norādītais degvielas daudzums, par kuru pieprasīta akcīzes nodokļa atmaksa, pārsniedz likuma "Par akcīzes nodokli" 20.panta ceturtajā daļā minēto degvielas daudzumu.

21. Ja Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu atmaksāt pievienotās vērtības nodokli vai akcīzes nodokli:

21.1. lēmumu noformē divos eksemplāros, norādot atmaksājamo pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa summu;

21.2. lēmumā norāda transportlīdzekļa veidu, ja tiek atmaksāts pievienotās vērtības nodoklis par šo noteikumu 33.punktā minēto transportlīdzekli;

21.3. vienu lēmuma eksemplāru nosūta Ārlietu ministrijas Valsts protokolam vai Aizsardzības ministrijai, bet otru lēmuma eksemplāru kopā ar attaisnojuma dokumentiem atstāj glabāšanā Valsts ieņēmumu dienestā;

21.4. septiņu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas no valsts budžeta atmaksā lēmumā norādīto pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa summu, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto bankas kontu. Izmaksas, kas saistītas ar pārskaitījumu, tiek atskaitītas no atmaksājamās nodokļu summas.

22. Ja Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu neatmaksāt pievienotās vērtības nodokli vai akcīzes nodokli, pamatojoties uz šo noteikumu 20.punktu, tas piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta Ārlietu ministrijas Valsts protokolam vai Aizsardzības ministrijai lēmumu, kurā norādīts pamatots atteikuma iemesls (vienu eksemplāru), kopā ar iesniegumam pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem. Ārlietu ministrijas Valsts protokols vai Aizsardzības ministrija septiņu darbdienu laikā paziņo lēmumu attiecīgi šo noteikumu 12. vai 17.punktā minētajam iesnieguma iesniedzējam.

23. Iesniegumi, uz kuriem pamatojoties ir atmaksāts pievienotās vērtības nodoklis vai akcīzes nodoklis, kā arī iesniegumiem pievienotie attaisnojuma dokumentu oriģināli vai – šo noteikumu 13. un 14.punktā minētajā gadījumā – attaisnojuma dokumentu kopijas – paliek glabāšanā Valsts ieņēmumu dienestā. Ja iesniedzējam ir nepieciešams attaisnojuma dokumenta oriģinālu saņemt atpakaļ, tas kopā ar oriģinālu iesniedz arī normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātu attaisnojuma dokumenta kopiju.

24. Atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanas kārtībai, kāda tiek piemērota Latvijas Republikas pārstāvniecībai un ar šo pārstāvniecību saistītajām personām attiecīgajā valstī, šo valstu pārstāvniecībām Latvijas Republikā un ar šīm pārstāvniecībām saistītajām personām, pēc Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Valsts protokola ieteikuma pievienotās vērtības nodoklis vai akcīzes nodoklis var tikt atmaksāts bez šo noteikumu III nodaļā minētajiem ierobežojumiem.

25. Lai varētu piemērot šo noteikumu 24.punktā minēto pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa atmaksāšanas kārtību, attiecīgās valsts diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība iesniedz Ārlietu ministrijas Valsts protokolā iesniegumu, kurā norādīta pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa atmaksāšanas kārtība Latvijas Republikas pārstāvniecībai un ar šo pārstāvniecību saistītajām personām attiecīgajā valstī, pievienojot priekšlikumus par papildu atvieglojumiem pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa atmaksāšanas kārtībā, kas būtu piemērojami attiecīgās valsts pārstāvniecībai Latvijas Republikā.

26. Ārlietu ministrijas Valsts protokols izskata šo noteikumu 25.punktā minēto iesniegumu un ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par iespējām atmaksāt Latvijas Republikā reģistrētajai attiecīgās valsts pārstāvniecībai vai ar šo pārstāvniecību saistītajām personām pievienotās vērtības nodokli vai akcīzes nodokli bez šo noteikumu III nodaļā minētajiem ierobežojumiem. Par pieņemto lēmumu Ārlietu ministrijas Valsts protokols rakstiski informē iesniedzēju un Valsts ieņēmumu dienestu, norādot turpmāko pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa atmaksāšanas kārtību Latvijas Republikā reģistrētajai attiecīgās valsts pārstāvniecībai vai ar šo pārstāvniecību saistītajām personām.

III. Ierobežojumi

27. Pievienotās vērtības nodokli atmaksā:

27.1. pārstāvniecībām Latvijas Republikā – par šo noteikumu 3.pielikumā norādītajām precēm un pakalpojumiem;

27.2. ar pārstāvniecībām Latvijas Republikā saistītajām personām – par šo noteikumu 4.pielikumā norādītajām precēm un pakalpojumiem;

27.3. Eiropas Savienības institūcijām Latvijas Republikā un ar tām saistītajām personām – par precēm un pakalpojumiem atbilstoši nosacījumiem, kas paredzēti 1965.gada 8.aprīļa Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā un tā īstenošanas līgumos vai mītnes līgumos.

(Grozīts ar MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.855)

28. Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijas Republikā un ar šo vēstniecību saistītajām personām pievienotās vērtības nodokli par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem atmaksā, nepiemērojot šo noteikumu 27.punktā minētos ierobežojumus.

29. Pārstāvniecībām Latvijas Republikā, Eiropas Savienības institūcijām Latvijas Republikā, NATO dalībvalstu bruņoto spēku vienībām, Apvienotās Karalistes bruņoto spēku vienībām un šo noteikumu 1.2.3.apakšpunktā minētajām personām pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli atmaksā, ja katrā pievienotās vērtības nodokļa rēķinā norādītā darījuma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, nav mazāka par 125 latiem.

30. Šo noteikumu 29.punktā noteiktais ierobežojums nav attiecināms uz maksu par telekomunikāciju pakalpojumiem, telpu nomu, elektrības, gāzes, siltumenerģijas piegādi, ūdens piegādi centrālajā ūdensapgādes sistēmā, kanalizācijas pakalpojumiem un atkritumu izvešanu, apsardzes pakalpojumiem, kā arī uz maksu par transportlīdzekļiem iegādāto degvielu.

31. Ar pārstāvniecībām Latvijas Republikā saistītajām personām un ar Eiropas Savienības institūcijām Latvijas Republikā saistītajām personām pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli atmaksā, ja katrā pievienotās vērtības nodokļa rēķinā norādītā darījuma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, nav mazāka par 35 latiem, bet, ja ir noslēgts mītnes līgums, – katrā pievienotās vērtības nodokļa rēķinā norādītā summa nav mazāka par konkrētajā mītnes līgumā noteikto minimālo summu, par kuru atmaksā pievienotās vērtības nodokli.

(MK 08.11.2011. noteikumu Nr.855 redakcijā)

32. Šo noteikumu 31.punktā noteiktais ierobežojums nav attiecināms uz maksu par telekomunikāciju pakalpojumiem un uz maksu par transportlīdzekļiem iegādāto degvielu.

33. Ar pārstāvniecībām Latvijas Republikā saistītajām personām pievienotās vērtības nodokli atmaksā reizi trijos gados par vienu iegādāto transportlīdzekli dienesta pildīšanas laikā Latvijas Republikā.

34. Pievienotās vērtības nodokli neatmaksā par Latvijas Republikā iegādātajiem senajiem vai antīkajiem priekšmetiem, kas vecāki par 100 gadiem, mākslas priekšmetiem un lietotajām precēm.

35. Akcīzes nodokli neatmaksā NATO dalībvalstu bruņoto spēku vienībām un Apvienotās Karalistes bruņoto spēku vienībām par Latvijas Republikā iegādātajiem alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem.

36. Akcīzes nodokli par transportlīdzekļiem iegādāto degvielu atmaksā saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 20.panta ceturtās daļas nosacījumiem.

37. Likuma "Par akcīzes nodokli" 20.panta ceturtajā daļā noteiktais ierobežojums degvielas daudzumam transportlīdzekļiem nav attiecināms uz NATO dalībvalstu bruņoto spēku vienībām, Apvienotās Karalistes bruņoto spēku vienībām, Amerikas Savienoto Valstu vēstniecību Latvijas Republikā un ar šo vēstniecību saistītajām personām.

38. Preces, par kurām atmaksāts pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis vai kurām piemērota pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme, nav atļauts izmantot komerciāliem mērķiem.

39. Pievienotās vērtības nodoklis un akcīzes nodoklis, kas atmaksāts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, atmaksājams atpakaļ valsts budžetā vai par šo summu samazināma atbilstoši turpmākajiem iesniegumiem aprēķinātā atmaksājamā nodokļa summa, ja:

39.1. pārstāvniecība Latvijas Republikā, Eiropas Savienības institūcija Latvijas Republikā vai NATO dalībvalstu bruņoto spēku vienība gada laikā pēc iegādes pārdod vai citādi atsavina par labu citai personai vai institūcijai, kura nav minēta šo noteikumu 1.1.apakšpunktā, preces (izņemot transportlīdzekļus), kuru vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) pārsniedz 1000 latu par vienu vienību;

39.2. ar pārstāvniecību Latvijas Republikā saistītā persona vai ar attiecīgo Eiropas Savienības institūciju Latvijas Republikā saistītā persona gada laikā pēc iegādes pārdod vai citādi atsavina par labu citai personai vai institūcijai, kura nav minēta šo noteikumu 1.1.apakšpunktā, preces (izņemot transportlīdzekļus), kuru vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) pārsniedz 500 latu par vienu vienību;

39.3. pārstāvniecība Latvijas Republikā, Eiropas Savienības institūcija Latvijas Republikā vai NATO dalībvalstu bruņoto spēku vienība triju gadu laikā pēc transportlīdzekļa iegādes un tā reģistrācijas Latvijas Republikā, bet, ja ir noslēgts mītnes līgums, – konkrētajā mītnes līgumā noteiktajā laikā šo transportlīdzekli pārdod vai citādi atsavina par labu citai personai vai institūcijai, kas nav minēta šo noteikumu 1.1.apakšpunktā;

39.4. pievienotās vērtības nodoklis vai akcīzes nodoklis ir kļūdaini atmaksāts saskaņā ar iesniegumiem pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai par iepriekšējiem periodiem.

(Grozīts ar MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.855)

40. Par šo noteikumu 39.punktā minētajiem darījumiem vai kļūdaini atmaksāto pievienotās vērtības nodokļa vai akcīzes nodokļa summu:

40.1. pārstāvniecība Latvijas Republikā, ar šo pārstāvniecību saistītā persona, Eiropas Savienības institūcija Latvijas Republikā, ar attiecīgo Eiropas Savienības institūciju Latvijas Republikā saistītā persona vai šo noteikumu 1.2.3.apakšpunktā minētā persona informē Ārlietu ministrijas Valsts protokolu;

40.2. NATO dalībvalstu bruņoto spēku vienība vai Apvienotās Karalistes bruņoto spēku vienība informē Aizsardzības ministriju;

40.3. Ārlietu ministrijas Valsts protokols vai Aizsardzības ministrija informē Valsts ieņēmumu dienestu.

(Grozīts ar MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.855)

IV. Kārtība, kādā piemērojama pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme

41. Preču piegādēm un pakalpojumiem, ko Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā reģistrētā persona (turpmāk – apliekamā persona) Latvijas Republikas teritorijā sniedz šo noteikumu 1.3.1.1., 1.3.1.2., 1.3.1.3., 1.3.1.4., 1.3.1.5., 1.3.1.6., 1.3.1.7. un 1.3.1.7.1 apakšpunktā minētajām personām, pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piemēro, pamatojoties uz attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī apstiprinātu akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojuma sertifikātu (turpmāk – sertifikāts), kas atbilst Komisijas 1996.gada 10.janvāra Regulas (EK) Nr. 31/96 par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu pielikumam.

(Grozīts ar MK 04.01.2011. noteikumiem Nr.10)

42. Pamatojoties uz Latvijas Republikas kompetento iestāžu apstiprinātu sertifikātu, pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piemēro:

42.1. sertifikātā norādītajām preču piegādēm un pakalpojumiem, ko apliekamā persona Latvijas Republikas teritorijā sniedz šo noteikumu 1.3.1.8.apakšpunktā minētajām personām, ja šīs preces un pakalpojumi tiks izmantoti oficiālām vajadzībām paredzēta nekustamā īpašuma būvniecībai (tai skaitā būvmateriālu piegādei, projektēšanas un būvniecības pakalpojumiem);

42.2. sertifikātā norādītajām akcīzes preču piegādēm, ko apliekamā persona piegādā no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikas teritorijā šo noteikumu 1.3.2.apakšpunktā minētajām personām.

43. Lai Latvijas Republikas teritorijā iegādātos preces vai saņemtu pakalpojumus, kuriem piemērojama pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme, šo noteikumu 1.3.1. vai 1.3.2.apakšpunktā minētā persona iesniedz sertifikāta oriģinālu apliekamajai personai, no kuras tā iegādājas preces vai saņem pakalpojumus.

44. Apliekamā persona, kura piegādā preces vai sniedz pakalpojumus šo noteikumu 1.3.1. vai 1.3.2.apakšpunktā minētajai personai:

44.1. izraksta personai, kas iesniegusi sertifikātu, pievienotās vērtības nodokļa rēķinu par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, piemērojot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi;

44.2. iekļauj darījumu savā pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu, kad piegādātas preces vai sniegts pakalpojums;

44.3. iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā saņemto sertifikāta oriģinālu kopā ar pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par attiecīgo taksācijas periodu;

44.4. saglabā grāmatvedības dokumentos sertifikāta kopiju, kas, pamatojoties uz sertifikāta oriģinālu, apliecināta normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā.

45. Tiesības piemērot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas Latvijas Republikas teritorijā sniegti šo noteikumu 1.3.1.8. un 1.3.2.apakšpunktā minētajām personām, ir tikai sertifikātā norādītajām apliekamajām personām.

46. Preču piegādēm un pakalpojumiem, kuri saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem Latvijas Republikas teritorijā sniegti Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO) un par kuriem tiek samaksāts no Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) līdzekļiem, pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piemēro, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta atļauju.

47. Lai saņemtu šo noteikumu 46.punktā minēto atļauju, apliekamā persona, kura saskaņā ar starptautisko līgumu ir noslēgusi ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) pilnvaroto personu (turpmāk – NATO pilnvarotā persona) līgumu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – pārdevējs), iesniedz Aizsardzības ministrijā:

47.1. iesniegumu pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmes piemērošanai (5.pielikums) ar lūgumu atļaut pārdot preces vai sniegt pakalpojumus, kas norādīti līgumā par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – līgums), piemērojot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi;

47.2. līguma kopiju, norādot attiecīgā starptautiskā līguma nosaukumu un datumu.

48. Lai noformētu šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minēto iesniegumu:

48.1. pārdevēja pārstāvis kopā ar NATO pilnvarotās personas pārstāvi aizpilda iesnieguma I daļu;

48.2. Aizsardzības ministrijas atbildīgā persona:

48.2.1. piešķir iesniegumam reģistrācijas kodu;

48.2.2. piecu darbdienu laikā pārbauda, vai iesniegumā norādītās preces un pakalpojumi atbilst līgumā norādītajiem, un aizpilda iesnieguma II daļu;

48.2.3. ievada informāciju par iesniegumā norādītajām precēm un pakalpojumiem datu uzskaites sistēmā, summējot šo preču un pakalpojumu vērtību, kas veido uzkrāto vērtību.

49. Ja šo noteikumu 48.2.3.apakšpunktā minētā uzkrātā vērtība ir sasniegusi no Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) līdzekļiem samaksāto preču un pakalpojumu vērtību, saskaņā ar līgumu piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, par kuriem tiek samaksāts no citiem finanšu līdzekļiem, atļauja piemērot pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi netiek sniegta un pievienotās vērtības nodoklis piemērojams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

50. Pārdevējs iesnieguma oriģināleksemplāru un līguma kopiju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā atbilstoši pārdevēja juridiskajai adresei.

51. Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā amatpersona:

51.1. piecu darbdienu laikā aizpilda šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētā iesnieguma III daļu un apstiprina to ar parakstu un zīmogu, apliecinot pārdevēja tiesības piemērot iesniegumā norādītajām preču piegādēm un pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi;

51.2. atdod aizpildītā iesnieguma oriģināleksemplāru pārdevējam.

52. Pārdevējs pēc šo noteikumu 51.2.apakšpunktā minētā iesnieguma oriģināleksemplāra saņemšanas:

52.1. izraksta NATO pilnvarotajai personai pievienotās vērtības nodokļa rēķinu par līgumā norādītajām precēm vai pakalpojumiem, par kuriem tiek samaksāts no Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) līdzekļiem, piemērojot piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu vērtībai pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi, un norāda iesnieguma reģistrācijas kodu un līguma numuru;

52.2. iekļauj darījumu pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā par to taksācijas periodu, kad piegādātas preces vai sniegts pakalpojums;

52.3. pievieno iesnieguma oriģināleksemplāru pievienotās vērtības nodokļa deklarācijai par taksācijas periodu, kurā piegādātas preces vai sniegti pakalpojumi.

53. Ja pārdevējam ir nodokļu parādi, Valsts ieņēmumu dienests neizsniedz šo noteikumu 46.punktā minēto atļauju.

54. Ja Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu neizsniegt šo noteikumu 46.punktā minēto atļauju, tas piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo to pārdevējam un Aizsardzības ministrijai, lēmumā norādot atteikuma iemeslu.

55. Šo noteikumu 22. un 54.punktā minēto Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu var apstrīdēt saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" un likumu "Par Valsts ieņēmumu dienestu".

V. Noslēguma jautājumi

57. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

58. Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes birojs līdz 2011.gada 31.decembrim iesniedz iesniegumu pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai par laikposmā no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 30.septembrim biroja oficiālajām vajadzībām iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem.

(MK 08.11.2011. noteikumu Nr.855 redakcijā)

59. Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes biroja darbinieki un norīkotie eksperti līdz 2011.gada 31.decembrim iesniedz iesniegumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai par laikposmā no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 30.septembrim personiskajām vajadzībām iegādātajām precēm.

(MK 08.11.2011. noteikumu Nr.855 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.308
Iesniegums pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai pārstāvniecībām Latvijas Republikā un ar tām saistītajām personām, Eiropas Savienības institūcijām Latvijas Republikā un ar tām saistītajām personām, citām personām saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārvalstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, vai starptautiskajām organizācijām

(Pielikums MK 08.11.2011. noteikumu Nr.855 redakcijā)

Ārlietu ministrijas Valsts protokolam

I daļa

Iesniedzējs:

Pārstāvniecība

diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība Latvijas Republikā

starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība Latvijas Republikā

  

 (nosaukums, juridiskā adrese, IBAN konts)

Ar pārstāvniecību saistītā persona

diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību Latvijas Republikā diplomātiskie un konsulārie aģenti

diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību Latvijas Republikā administratīvi tehniskais personāls

diplomātisko un konsulāro aģentu un administratīvi tehniskā personāla ģimenes locekļi

starptautisko organizāciju vai to pārstāvniecību Latvijas Republikā darbinieki, kuriem Latvijas Republikā ir diplomātiskais statuss

  

 (vārds, uzvārds, personas statusu apliecinoša dokumenta nosaukums un numurs, IBAN konts)

 

Eiropas Savienības institūcija Latvijas Republikā

  

 (nosaukums, juridiskā adrese, IBAN konts)

Ar Eiropas Savienības institūciju Latvijas Republikā saistītā persona

 

(vārds, uzvārds, personas statusu apliecinoša dokumenta nosaukums un numurs, IBAN konts)

Līgumā, kas noslēgts ar ārvalsti, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, vai starptautisko organizāciju, norādītā persona

  

 (nosaukums, juridiskā adrese, IBAN konts)

Lūdzu atmaksāt:

pievienotās vērtības nodokli (PVN)

akcīzes nodokli

par attaisnojuma dokumentos norādītajām precēm un pakalpojumiem, kas apmaksāti laikposmā no ___________________ līdz _____________________

Informācija par

pievienotās vērtības nodokli*

akcīzes nodokli**

Nr.

p.k.

Preces vai pakalpojuma nosaukums (akcīzes precēm norāda arī produkta veidu)***

Attaisnojuma dokumenta (nodokļa rēķina) numurs un datums

Preces vai pakalpojuma vērtība bez PVN (Ls)

PVN likme (%)

PVN summa

(Ls)

(4.aile x 5.aile)

Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (norāda, pieprasot akcīzes nodokļa atmaksu par degvielu)****

Preces iepakojumu skaits

Attiecīgās preces viena iepakojuma svars (kg), tilpums (l) vai vienību (cigarešu, cigāru, cigarillu) skaits, norādot mērvienību

Akcīzes preces daudzums, norādot mērvienību
(8.aile x 9.aile)

Spirta saturs alkoholiskajā dzērienā
(tilp. %)

Cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena

Akcīzes nodokļa likme

Akcīzes nodokļa summa (Ls)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

              
              

Kopā

 

Kopā

 

Piezīmes.

1. * Personas, kuras pieprasa tikai akcīzes nodokļa atmaksāšanu, 4., 5. un 6.aili neaizpilda.

2. ** Personas, kuras pieprasa tikai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanu, 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14.aili neaizpilda. 

3. *** Personas, kuras pieprasa tikai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanu un kurām pievienotās vērtības nodoklis tiek atmaksāts bez šo noteikumu 3. vai 4.pielikumā noteiktajiem ierobežojumiem, 2.aili var neaizpildīt.

4. ****  7.ailē norāda transportlīdzekļus, kuri reģistrēti Latvijas Republikā uz attiecīgās pārstāvniecības Latvijas Republikā vai ar šo pārstāvniecību saistītās personas vārda, uz Eiropas Savienības institūcijas Latvijas Republikā vai ar to saistītās personas vārda vai līgumā, kas noslēgts ar ārvalsti, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, vai starptautisko organizāciju, norādītās personas vārda.

Apliecinu, ka iesniegumā norādītās preces nav izmantotas un netiks izmantotas komerciāliem nolūkiem.

Pārstāvniecības vadītājs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Ar pārstāvniecību saistītā persona 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Eiropas Savienības institūcijas Latvijas Republikā vadītājs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Ar Eiropas Savienības institūciju Latvijas Republikā saistītā persona 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 
Līgumā, kas noslēgts ar ārvalsti, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, vai starptautisko organizāciju, norādītā persona 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Datums _________________

Z.v.

II daļa

Valsts protokola vadītājs (vai viņa pilnvarotā persona) 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Datums _________________

Z.v.

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.308
Iesniegums pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai NATO dalībvalstu bruņoto spēku vienībām un Apvienotās Karalistes bruņoto spēku vienībām

(Pielikums grozīts ar MK 04.01.2011. noteikumiem Nr.10)

Finanšu ministrs E.Repše
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.308
Pārstāvniecības Latvijas Republikā oficiālajām vajadzībām paredzētās preces un pakalpojumi, par kuriem no valsts budžeta atmaksā pievienotās vērtības nodokli

1. Transportlīdzekļi::

1.1. visu veidu automobiļi;

1.2. motocikli, mopēdi, velosipēdi;

1.3. transportlīdzekļu obligātais aprīkojums, rezerves daļas un remonta izdevumi;

1.4. smērvielas un degviela transportlīdzekļiem.

2. Preces un pakalpojumi, kas paredzēti interjera veidošanai (piemēram, mēbeles, aizkari, aizkaru stieņi, žalūzijas un to uzstādīšana, paklāji, galdauti, trauki, galda un sienas pulksteņi).

3. Mūzikas instrumenti (piemēram, klavieres, flīģeļi, ērģeles).

4. Biroja tehnika (piemēram, datortehnika, datoru sastāvdaļas un datortehnikas piederumi, printeri un to rezerves daļas, skeneri, kopēšanas iekārtas un to rezerves daļas, kalkulatori, telefona aparāti un faksa aparāti).

5. Sadzīves tehnika:

5.1. elektropreces (piemēram, veļas mazgājamās mašīnas, veļas preses, gludekļi, šujmašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, saldētavas, ledusskapji, sildīšanas ierīces, tīrīšanas ierīces, ventilatori, gaisa mitrinātāji, kondicionētāji, plītis, cepeškrāsnis, mikseri, kafijas dzirnaviņas, kafijas automāti, grili, rosteri, tosteri, projektori, gaismas ķermeņi);

5.2. audioiekārtas un videoiekārtas (piemēram, radioaparāti, magnetofoni, akustiskās iekārtas, pastiprinātāji, skaļruņi, mikrofoni, televizori, videomagnetofoni, videokameras, antenas);

5.3. fotoaparatūra (piemēram, fotoaparāti, statīvi, objektīvi, zibspuldzes).

6. Kancelejas preces.

7. Iespieddarbi (piemēram, vizītkartes, ielūgumi, programmas, brošūras, uzskates materiāli, veidlapas, galda kartes, ēdienkartes).

8. Pārstāvniecību un to vadītāju rezidenču telpu:

8.1. projektēšana, būvniecība, remonts, kā arī šo telpu būvniecībai un remontam paredzētie būvmateriāli;

8.2. uzturēšanai un tīrīšanai nepieciešamās preces un pakalpojumi;

8.3. nomas pakalpojumi;

8.4. elektrības piegāde, gāzes piegāde, siltumenerģijas piegāde, ūdens piegāde centrālajā ūdensapgādes sistēmā, kanalizācijas pakalpojumi, atkritumu izvešana.

9. Drošības un signalizācijas sistēmas, apsardzes pakalpojumi.

10. Maksa par autostāvvietām, garāžu noma.

11. Ugunsdrošības iekārtas.

12. Telekomunikāciju pakalpojumi.

Finanšu ministrs E.Repše
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.308
Ar pārstāvniecību Latvijas Republikā saistīto personu personiskajām vajadzībām paredzētās preces un pakalpojumi, par kuriem no valsts budžeta atmaksā pievienotās vērtības nodokli

1. Transportlīdzekļi::

1.1. visu veidu automobiļi;

1.2. motocikli, velosipēdi un mopēdi;

1.3. transportlīdzekļu obligātais aprīkojums, rezerves daļas un remonta izdevumi, smērvielas un degviela transportlīdzekļiem.

2. Preces un pakalpojumi, kas paredzēti interjera veidošanai (piemēram, mēbeles, aizkari, aizkaru stieņi, žalūzijas un to uzstādīšana, paklāji, galdauti, gultas veļa, trauki, galda un sienas pulksteņi).

3. Biroja tehnika (piemēram, datori, datoru sastāvdaļas un datortehnikas piederumi, printeri un to rezerves daļas, skeneri, kopēšanas iekārtas un to rezerves daļas, kalkulatori, telefona aparāti un faksa aparāti).

4. Sadzīves tehnika:

4.1. elektropreces (piemēram, veļas mazgājamās mašīnas, veļas preses, gludekļi, šujmašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, saldētavas, ledusskapji, sildīšanas ierīces, tīrīšanas ierīces, ventilatori, gaisa mitrinātāji, kondicionētāji, plītis, cepeškrāsnis, mikseri, kafijas dzirnaviņas, kafijas automāti, grili, rosteri, tosteri, projektori, gaismas ķermeņi);

4.2. audioiekārtas un videoiekārtas (piemēram, radioaparāti, magnetofoni, akustiskās iekārtas, pastiprinātāji, skaļruņi, mikrofoni, televizori, videomagnetofoni, videokameras, antenas);

4.3. fotoaparatūra (piemēram, fotoaparāti, statīvi, objektīvi, zibspuldzes).

5. Drošības un signalizācijas sistēmas, apsardzes pakalpojumi.

6. Telekomunikāciju pakalpojumi.

Finanšu ministrs E.Repše
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.308

Finanšu ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokli preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 308Pieņemts: 30.03.2010.Stājas spēkā: 01.04.2010.Zaudē spēku: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51/52, 31.03.2010.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
207481
{"selected":{"value":"11.11.2011","content":"<font class='s-1'>11.11.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.11.2011","iso_value":"2011\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2011","iso_value":"2011\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2011.-10.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-12.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.11.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"