Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Latvijas Bankas noteikumi Nr.52

Rīgā 2010.gada 14.janvārī
Maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmēru un maksāšanas kārtību.

2. Lai segtu Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumus, Kredītu reģistra dalībnieks maksā Latvijas Bankai mēneša maksu par Kredītu reģistra izmantošanu.

3. Lai sniegtu Latvijas Bankai ziņas par saviem aizņēmējiem, aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu, kā arī lai pieprasītu un saņemtu Kredītu reģistrā esošās ziņas saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku, Kredītu reģistra dalībnieks un Finanšu un kapitāla tirgus komisija maksā Latvijas Bankai maksu par paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci.

3.1 Lai segtu ar Kredītu reģistrā esošo ziņu saņemšanu saistītos Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumus, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts persona, kas nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu, bet kas nav Kredītu reģistra dalībnieks (tālāk tekstā – patērētāja kreditors), saņemot Kredītu reģistrā esošās ziņas, katru reizi maksā Latvijas Bankai vienreizēju maksu par Kredītu reģistra izmantošanu.

(LB 18.10.2010. noteikumu Nr.63 redakcijā)

II. Mēneša maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība

4. Mēneša maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmēru katram Kredītu reģistra dalībniekam nosaka atsevišķi kalendārā pusgada beigās saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu atbilstoši Kredītu reģistra dalībnieka aizņēmēju saistību atlikumam Kredītu reģistrā iepriekšējā kalendārā ceturkšņa beigās.

5. Mēneša maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmēru Kredītu reģistra dalībniekam, kas ieguvis Kredītu reģistra dalībnieka statusu pēc kārtējā gada 31. decembra, nosaka saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu atbilstoši Kredītu reģistra dalībnieka aizņēmēju saistību atlikumam Kredītu reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01. Par šo saistību atlikuma apmēru Kredītu reģistra dalībnieks rakstiski informē Latvijas Banku līdz tā kalendārā mēneša 10. datumam, kas seko pēc mēneša, kurā Kredītu reģistra dalībnieks ieguvis Kredītu reģistra dalībnieka statusu.

6. Mēneša maksa par Kredītu reģistra izmantošanu ir šāda.

Kredītu reģistra dalībnieka aizņēmēju saistību atlikums

Mēneša maksa (latos)

Bez PVNPVN (21%)Ar PVN

1

2

3

4

No 0.01 lata līdz 30 000.00 latu

5.00

1.05

6.05

No 30 000.01 lata līdz 50 000.00 latu

10.00

2.10

12.10

No 50 000.01 lata 1īdz 100 000.00 latu

15.00

3.15

18.15

No 100 000.01 lata 1īdz 1 000 000.00 latu

20.00

4.20

24.20

No 1 000 000.01 lata līdz 10 000 000.00 latu

30.00

6.30

36.30

No 10 000 000.01 lata līdz 50 000 000.00 latu

90.00

18.90

108.90

No 50 000 000.01 lata līdz 100 000 000.00 latu

120.00

25.20

145.20

No 100 000 000.01 lata līdz 500 000 000.00 latu

280.00

58.80

338.80

No 500 000 000.01 lata līdz 1 000 000 000.00 latu

500.00

105.00

605.00

Virs 1 000 000 000.00 latu

580.00

121.80

701.80

7. Kredītu reģistra dalībnieks tā maksātnespējas procesa laikā, kā arī pēc tā likvidācijas uzsākšanas nemaksā Latvijas Bankai mēneša maksu par Kredītu reģistra izmantošanu.

8. Kredītu reģistra dalībnieks samaksā Latvijas Bankai mēneša maksu par Kredītu reģistra izmantošanu līdz katra mēneša 15. datumam par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Mēneša maksu par Kredītu reģistra izmantošanu ieskaita Latvijas Bankas kontā LV51 LACB 0LVL 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

III. Maksas par paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci apmērs un maksāšanas kārtība

9. Maksa par paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci sastāv no vienreizējas maksas 46.21 latu apmērā, t.sk. atlīdzība par paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci 38.19 lati un 21% pievienotās vērtības nodoklis 8.02 latu (tālāk tekstā – vienreizējā maksa), un gada maksas 9.56 latu apmērā, t.sk. gada atlīdzība 7.90 latu un 21% pievienotās vērtības nodoklis – 1.66 lati (tālāk tekstā – gada maksa)..

10. Kredītu reģistra dalībnieks un Finanšu un kapitāla tirgus komisija samaksā Latvijas Bankai vienreizējo maksu 10 darbadienu laikā pēc datuma, kurā Latvijas Banka piešķir Kredītu reģistra dalībniekam vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijai paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci.

11. Kredītu reģistra dalībnieks un Finanšu un kapitāla tirgus komisija samaksā Latvijas Bankai gada maksu līdz kārtējā gada 15. janvārim par kārtējo kalendāro gadu.

12. Ja Kredītu reģistra dalībnieks vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija saņem paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci pēc kārtējā gada 1. janvāra, gada maksu par kārtējā gada atlikušo periodu pēc datuma, kurā Latvijas Banka piešķir Kredītu reģistra dalībniekam vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijai paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci, aprēķina proporcionāli gada maksai par visu kalendāro gadu un Kredītu reģistra dalībnieks un Finanšu un kapitāla tirgus komisija samaksā Latvijas Bankai šo gada maksas daļu 10 darbadienu laikā pēc datuma, kurā Latvijas Banka piešķir Kredītu reģistra dalībniekam vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijai paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci.

13. Vienreizējo maksu un gada maksu ieskaita Latvijas Bankas kontā Nr. LV51 LACB 0LVL 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

III.1 Vienreizējās maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība

(Nodaļa LB 18.10.2010. noteikumu Nr.63 redakcijā)

13.1 Vienreizējā maksa par Kredītu reģistra izmantošanu ir 15.00 latu, t.sk. atlīdzība par Kredītu reģistra izmantošanu 12.40 latu un 21% pievienotās vērtības nodoklis – 2.60 latu.

13.2 Patērētāja kreditors var samaksāt vienreizējo maksu par Kredītu reģistra izmantošanu euro, to pārrēķinot pēc Latvijas Bankas noteiktā euro kursa naudas līdzekļu pārveduma dienā.

13.3 Ja patērētāja kreditors maksā vienreizējo maksu par Kredītu reģistra izmantošanu latos, patērētāja kreditors to ieskaita Latvijas Bankas kontā Nr. LV83 LACB 0LVL 1750 5030 0, BIC LACBLV2X. Ja patērētāja kreditors maksā vienreizējo maksu par Kredītu reģistra izmantošanu euro, patērētāja kreditors to ieskaita Latvijas Bankas kontā Nr. LV51 LACB 0EUR 1750 5020 0, BIC LACBLV2X. Kā maksājuma mērķi patērētāja kreditors norāda saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas regulē Kredītu reģistra darbību un Kredītu reģistrā esošo ziņu izsniegšanas kārtību, aizpildītā pieteikuma (tālāk tekstā – pieteikums) numuru.

13.4 Latvijas Banka atmaksā maksājuma rīkojumā norādītajam maksātājam saņemto vienreizējo maksu par Kredītu reģistra izmantošanu tikai šādos gadījumos:

13.41. maksājuma rīkojumā kā maksātājs nav norādīts pieteikumā norādītais patērētāja kreditors;

13.42. kā maksājuma mērķis nav norādīts pieteikuma numurs;

13.43. saņemtās vienreizējās maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs neatbilst šo noteikumu 13.1 punktā noteiktajam apmēram.

13.5 Latvijas Banka atmaksā šo noteikumu 13.4 punktā minētajam maksātājam saņemto vienreizējo maksu par Kredītu reģistra izmantošanu, nosūtot atmaksas maksājuma rīkojumu piecu darbadienu laikā pēc tās saņemšanas.

IV. Noslēguma jautājumi

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2009. gada 12. marta noteikumus Nr. 34 "Kredītu reģistra dalībnieku maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 46).

15. Noteikumi stājas spēkā 2010. gada 1. aprīlī.

16. Gada maksu no 2010. gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim aprēķina proporcionāli šo noteikumu 9. punktā noteiktajam gada maksas apmēram.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(LB 18.10.2010. noteikumu Nr.63 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Direktīvas 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 52Pieņemts: 14.01.2010.Stājas spēkā: 01.04.2010.Zaudē spēku: 22.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13, 26.01.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
204132
{"selected":{"value":"22.10.2010","content":"<font class='s-1'>22.10.2010.-21.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.10.2010","iso_value":"2010\/10\/22","content":"<font class='s-1'>22.10.2010.-21.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-21.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.10.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"