Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumus Nr. 1531 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1646

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 189.§)
Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.10 panta septīto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. patentmaksas maksātāja reģistrācijas kārtību;

1.2. kārtību, kādā maksā patentmaksu;

1.3. profesijas un saimnieciskās darbības veidus, uz kuriem attiecināma patentmaksa;

1.4. patentmaksas apmēru sadalījumā pa profesijām un darbībām, kas saistītas ar sēņošanu, ogošanu, savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanu mežos un pļavās;

1.5. saimnieciskās darbības ierobežojumus patentmaksas maksātājam.

2. Patentmaksas maksātājs ir fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību noteiktās profesijās vai vāc tirdzniecībai paredzētas dabas veltes – ogas, sēnes, savvaļas ārstniecības augus un ziedus – mežos un pļavās (1.pielikums) un kuras saimnieciskā darbība atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.10 pantā noteiktajām prasībām.

3. Fiziska persona, kuras darbība atbilst šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajam profesiju un saimniecisko darbību uzskaitījumam, nevar izvēlēties maksāt patentmaksu, ja:

3.1. fiziskās personas saimnieciskā darbība neatbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.10 pantā noteiktajām prasībām;

3.2. fiziskā persona ir reģistrējusies ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

4. Patentmaksas maksātājs vienlaikus (ne vairāk kā trīs kalendāra mēnešus taksācijas gadā) nevar veikt citu saimniecisko darbību, kā tikai darboties šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajās profesijas un vākt tirdzniecībai paredzētas dabas veltes.

5. Patentmaksas apmērs par attiecīgiem saimnieciskās darbības veidiem vienam kalendāra mēnesim ir noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.

6. Ja patentmaksas maksātājs veic saimniecisko darbību vairākās profesijās, patentmaksas apmēru vienam kalendāra mēnesim nosaka atbilstoši profesijai ar augstāko patentmaksu. Ja patentmaksas maksātājs veic saimniecisko darbību gan Rīgas pašvaldības teritorijā, gan citu pašvaldību teritorijās, patentmaksas apmēru vienam kalendāra mēnesim nosaka atbilstoši teritorijai ar augstāko patentmaksu.

7. Patentmaksa ir galīgs nodokļu maksājums par fiziskās personas iesniegumā (2.pielikums) norādīto termiņu un nav atmaksājama fiziskai personai, izņemot šo noteikumu 14.punktā noteikto gadījumu.

8. Patentmaksu maksā par vienu, trim vai sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu. Patentmaksas maksājuma termiņš nav mazāks par vienu kalendāra mēnesi.

9. Fiziskā persona, kas atbilst likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un šo noteikumu 3.punktā patentmaksas maksātājam noteiktajām prasībām, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu (2.pielikums). Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

10. Šo noteikumu 9.punktā minēto iesniegumu fiziskā persona iesniedz ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms vēlamā patentmaksas piemērošanas datuma.

11. Fiziskā persona divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā samaksā patentmaksu par visu šajā iesniegumā norādīto termiņu. Patentmaksu ieskaita Valsts ieņēmuma dienesta tīmekļa vietnē norādītajā valsts budžeta ieņēmumu kontā.

12. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minētā iesnieguma un šo noteikumu 11.punktā minētās patentmaksas saņemšanas izvērtē iesniegumu un pieņem lēmumu reģistrēt fizisko personu par patentmaksas maksātāju uz fiziskās personas iesniegumā norādīto termiņu vai atsaka reģistrāciju, pamatojot atteikumu.

13. Šo noteikumu 12.punktā minēto lēmumu Valsts ieņēmumu dienests paziņo fiziskajai personai vienas darbdienas laikā, nosūtot to uz šo noteikumu 9.punktā minētajā iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi.

14. Ja Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt fizisko personu par patentmaksas maksātāju, Valsts ieņēmumu dienests atmaksā fiziskajai personai patentmaksas summu pilnā apmērā, pārskaitot to uz šo noteikumu 9.punktā minētajā iesniegumā norādīto kontu divu darbdienu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētā termiņa beigām.

15. Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par fiziskās personas kā patentmaksas maksātāja reģistrācijas apstiprināšanu ir dokuments, uz kā pamata patentmaksas maksātājs ir tiesīgs veikt saimniecisko darbību, par kuru maksā patentmaksu, ievērojot šo noteikumu prasības.

16. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

17. Šo noteikumu 9.punkta norma par iesnieguma iesniegšanu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, stājas spēkā 2010.gada 1.martā.

18. Fiziskā persona, kas reģistrēta kā patentmaksas maksātājs līdz 2010.gada 31.oktobrim un kuras saimnieciskā darbība neatbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajam profesiju pamatuzdevumu aprakstam, turpina veikt saimniecisko darbību atbilstoši šo noteikumu 12.punktā minētajam Valsts ieņēmumu dienesta lēmumam.

(MK 09.11.2010. noteikumu Nr.1037 redakcijā, kas piemērojami ar 01.11.2010.)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1646
Profesiju un saimnieciskās darbības veidi, uz kuriem ir attiecināma patentmaksa, un patentmaksas apmēri

(Pielikums grozīts ar MK 09.11.2010. noteikumiem Nr.1037, kas piemērojami ar 01.11.2010.)

Nr.p.k.

Profesija vai saimnieciskā darbība

Patentmaksa vienam kalendāra mēnesim (latos)

Rīgas pašvaldības teritorijā

pārējās pašvaldību teritorijās

1. Ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība
1.1.Paklāju audējs

30

30

1.2.Izšuvējs, šūto izstrādājumu izgatavotājs, pērlīšu izstrādājumu izgatavotājs

30

30

1.3.Ādas amatnieks

40

30

1.4.Šķiedras mākslas izstrādājumu izgatavotājs

40

40

1.5.Piegriezējs (zīda)

40

40

1.6.Iespiedējs (zīda auduma, reljefa)

30

30

1.7.Audējs, mezglotājs, pinējs

30

30

1.8.Tamborētājs, adītājs, mežģīņu darinātājs

40

30

1.9.Knipelētājs

60

40

2. Apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu labošana, slēdzeņu labošana un citi sadzīves pakalpojumi
2.1.Kalējs

30

30

2.2.Slēdzeņu atslēdznieks

30

30

2.3.Pulksteņmeistars

30

30

2.4.Rotkalis (gredzeni, saktas, aproces, to gravējumi)

50

30

2.5.Tautas tērpu darinātājs

50

30

2.6.Apģērbu amatnieks

60

40

2.7.Šuvējs, drēbnieks

50

30

2.8.Cepurnieks

40

30

2.9.Modists

40

30

2.10.Kostīmu meistars

40

30

2.11.Mīksto, koka rotaļlietu izgatavotājs

50

30

2.12.Piegriezējs

40

30

2.13.Kurpnieks

40

30

2.14.Apavu labotājs, apavu tīrītājs

40

30

3. Amatniecības izstrādājumi
3.1.Amatnieks

30

30

3.2.Kapu/akmens plākšņu izgatavotājs

60

30

3.3.Stiklinieks

30

30

3.4.Podnieks

30

30

3.5.Keramiķis

30

30

3.6.Stikla pūtējs, gravieris, matētājs, emaljētājs

30

30

3.7.Daiļkrāsotājs

30

30

3.8.Apgleznotājs

30

30

3.9.Kokgriezējs

30

30

3.10.Pinējs (klūgu, salmu, slotu)

30

30

3.11.Akmeņkalis amatnieks

30

30

3.12.Koka māksliniecisko izstrādājumu izgatavotājs

30

30

4. Floristika

4.1

Florists, floristikas speciālists

30

30

5. Fotografēšanas, videoieraksta un audioieraksta pakalpojumi
5.1.Fotogrāfs, mākslas fotogrāfs, kinooperators un audioieraksta operators

30

30

6. Skaistumkopšanas pakalpojumi 
6.1.Frizieris (kungu, dāmu, suņu), frizūru modelētājs

60

40

6.2.Grimētājs

50

30

6.3.Nagu kopšanas speciālists, manikīrs, pedikīrs

60

30

6.4.Parūku meistars

50

30

6.5.Pirtnieks

40

30

6.6.Stilists, vizāžists

60

30

6.7.Tetovētājs

60

30

6.8.Dekoratīvās caurduršanas meistars

50

30

7. Privātie mājsaimniecības pakalpojumi
7.1.Skursteņslauķis

40

30

7.2.Mājkalpotājs

50

50

7.3.Logu mazgātājs

40

30

8. Mājas aprūpes pakalpojumi
8.1.Masieris

70

50

8.2.Bērnu masieris

50

30

8.3.Auklis

50

30

8.4.Guvernants

60

40

8.5.Aprūpētājs, slimu bērnu auklis

30

30

8.6.Skolēnu pavadonis

30

30

8.7.Bērnu aprūpētājs (diennakts)

40

30

9. Sēņošana, ogošana, savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšana mežos un pļavās
9.1.Persona, kas vāc mežu un pļavu veltes

30

30

Ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1646

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1646Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 31.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
203047
{"selected":{"value":"17.11.2010","content":"<font class='s-1'>17.11.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.11.2010","iso_value":"2010\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-16.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.11.2010
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"