Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1110

Rīgā 2009.gada 29.septembrī (prot. Nr.63 18.§)
Noteikumi par atbilstības kritērijiem komersantu uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, kā arī šo komersantu reģistrēšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba likuma 16.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atbilstības kritērijus komersantu uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu, spermas iegūšanu, embriju un olšūnu transplantāciju, kā arī šo komersantu reģistrēšanas kārtību valsts aģentūrā “Lauksaimniecības datu centrs” (turpmāk – Lauk­saimniecības datu centrs).

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. sagatavošanas centrs – Lauksaimniecības datu centrā reģistrēta komersanta uzņēmums, kurā sagatavo (iegūst, apstrādā, uzglabā, iepērk un realizē) sertificētu lauksaimniecības dzīvnieku vaislinieku (turpmāk – sertificēts vaislinieks) spermu mākslīgai apsēklošanai;

2.2. uzglabāšanas centrs – Lauksaimniecības datu centrā reģistrēta komersanta uzņēmums, kurā uzglabā (iepērk un realizē) sertificētu vaislinieku spermu mākslīgai apsēklošanai;

2.3. embriju transplantācijas centrs – Lauksaimniecības datu centrā reģistrēta komersanta uzņēmums, kurā sagatavo (iegūst, apstrādā, uzglabā, iepērk un realizē) transplantācijai lauksaimniecības dzīvnieku embrijus un olšūnas.

II. Sagatavošanas centra atbilstības kritēriji

3. Sagatavošanas centrs atbilst šādiem kritērijiem:

3.1. sagatavošanas centrā ir sertificētu vaislinieku spermas ieguvē, apstrādē un uzglabāšanā, kā arī vaislinieku un to spermas novērtēšanā apmācīti speciālisti;

3.2. sagatavošanas centrā papīra vai elektroniskā formā ir izveidots sertificētu vaislinieku spermas iegūšanas, apstrādes, pārbaudes, uzglabāšanas un realizācijas reģistrs;

3.3. sagatavošanas centrs realizē to sertificēto vaislinieku spermu, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts ciltsgrāmatas kārtošanu ir ierakstīti Valsts ciltsgrāmatā (izņemot terminālos kuiļus (kuiļus, kurus izmanto nobarošanai paredzēto sivēnu ieguvei));

3.4. sagatavošanas centra novietnes un dzīvnieki ir reģistrēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību;

3.5. sagatavošanas centrā ir laboratorijas telpa, kas aprīkota ar nepieciešamo aparatūru, iekārtām un inventāru spermas kvalitātes novērtēšanai un apstrādei;

3.6. sagatavošanas centrā ir sertificētu vaislinieku spermas karantīnai, uzglabāšanai un realizācijai atbilstošas telpas, ja spermas sagatavošanā izmanto saldētās spermas tehnoloģiju;

3.7. sagatavošanas centra dzīvnieku novietnes un sertificētu vaislinieku spermas iegūšanas, apstrādes, uzglabāšanas un realizācijas telpas, kā arī spermas transportēšanas trauki atbilst veterinārmedicīnas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.8. sagatavošanas centrā marķē katru saldētās sertificētu vaislinieku spermas devu, kas fasēta pajetēs vai granulās, un katru nesaldētās spermas devas iepakojumu. Marķējums atbilst veterinārmedicīnas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

III. Uzglabāšanas centra atbilstības kritēriji

4. Uzglabāšanas centrs atbilst šādiem kritērijiem:

4.1. uzglabāšanas centrā ir vaislinieku spermas realizācijā un uzglabāšanā apmācīti speciālisti;

4.2. uzglabāšanas centrā papīra vai elektroniskā formā ir izveidots sertificētu vaislinieku spermas uzglabāšanas, iepirkšanas un realizācijas reģistrs;

4.3. uzglabāšanas centra sertificētu vaislinieku spermas uzglabāšanas un realizācijas telpas, kā arī spermas transportēšanas trauki atbilst veterinārmedicīnas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.4. uzglabāšanas centrs realizē to sertificēto vaislinieku spermu, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts ciltsgrāmatas kārtošanu ir ierakstīti Valsts ciltsgrāmatā.

IV. Embriju transplantācijas centra atbilstības kritēriji

5. Embriju transplantācijas centrs atbilst šādiem kritērijiem:

5.1. embriju transplantācijas centrā ir embriju un olšūnu transplantācijā apmācīts personāls, kas strādā veterinārārsta uzraudzībā;

5.2. embrijus un olšūnas pārstāda speciālisti, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas sertifikāta un apliecības izsniegšanas un atjaunošanas kārtību ir saņēmuši atbilstošu sertifikātu;

5.3. embriju transplantācijas centrā papīra vai elektroniskā formā ir izveidots embriju un olšūnu iegūšanas, apstrādes, pārbaudes, uzglabāšanas un realizācijas reģistrs;

5.4. embriju transplantācijas centra telpas, embriju un olšūnu uzglabāšanas un pārvadāšanas konteineri atbilst normatīvajos aktos par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu embriju un olšūnu un ērzeļu, āžu un teķu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm noteiktajām prasībām un nosacījumiem;

5.5. embriju transplantācijas centra novietnes un dzīvnieki ir reģistrēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību;

5.6. embriju transplantācijas centrā konteinerus, kuros uzglabā un pārvadā embrijus, marķē atbilstoši normatīvajos aktos par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu embriju un olšūnu un ērzeļu, āžu un teķu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm noteiktajām prasībām, papildus norādot numuru, kas Valsts ciltsgrāmatā piešķirts buļļiem.

V. Komersantu reģistrēšanas kārtība

6. Lai nodarbotos ar mākslīgo apsēklošanu, embriju un olšūnu transplantāciju, komersants Lauksaimniecības datu centrā papīra vai elektroniskā formā iesniedz šādus dokumentus:

6.1. iesniegumu, kurā norāda komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko un faktisko adresi, komersanta uzņēmuma darbības veidu atbilstoši šo noteikumu 2.punktam;

6.2. personāla izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un sertifikātu kopijas, ja paredzēts veikt sertificējamas darbības, kas minētas normatīvajos aktos par dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas sertifikāta un apliecības izsniegšanas un atjaunošanas kārtību.

7. Lauksaimniecības datu centrs 14 dienu laikā pēc komersanta iesnieguma saņemšanas:

7.1. izskata iesniegtos dokumentus, pārbauda komersanta reģistrācijas faktu komercreģistrā, komersanta darbības vietu un sastāda pārbaudes aktu, kurā norāda:

7.1.1. informāciju par komersantu (komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, uzņēmuma darbības veidu un vietu);

7.1.2. dzīvnieku sugas, kuru bioproduktus plānots sagatavot un uzglabāt;

7.1.3. konstatētās neatbilstības, to novēršanas termiņu;

7.2. pamatojoties uz šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto aktu, izvērtē komersanta uzņēmuma atbilstību šajos noteikumos minētajiem atbilstības kritērijiem un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

7.2.1. par komersanta reģistrēšanu un reģistrācijas numura piešķiršanu;

7.2.2. par atteikumu reģistrēt komersantu;

7.3. informē komersantu par pieņemto lēmumu.

8. Ja Lauksaimniecības datu centrs ir pieņēmis lēmumu par atteikumu reģistrēt komersantu, komersants pēc Lauksaimniecības datu centra lēmumā norādīto trūkumu novēršanas var atkārtoti iesniegt Lauksaimniecības datu centrā šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus.

VI. Noslēguma jautājumi

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumus Nr.121 “Noteikumi par atbilstības kritērijiem komersantu uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, kā arī šo komersantu reģistrēšanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 28.nr.).

10. Komersanti, kas ir reģistrēti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atkārtoti nav jāreģistrē.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1990.gada 5.marta Direktīvas 90/119/EEK par vaislas cūku hibrīdiem vaislai;

2) Padomes 1990.gada 5.marta Direktīvas 90/118/EEK par tīršķirnes vaislas cūku atzīšanu par derīgām vaislai;

3) Padomes 1987.gada 18.jūnija Direktīvas 87/328/EEK par tīršķirnes vaislas liellopu atzīšanu par derīgiem vairošanai;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atbilstības kritērijiem komersantu uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1110Pieņemts: 29.09.2009.Stājas spēkā: 03.10.2009.Zaudē spēku: 01.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 02.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
198619
03.10.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"