Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumus Nr. 20 "Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.983

Rīgā 2009.gada 1.septembrī (prot. Nr.55 33.§)
Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Civilprocesa likuma 39.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā civillietās aprēķina lieciniekam un ekspertam izmaksājamās summas, kā arī izdevumus, kas saistīti ar liecinieka nopratināšanu vai apskates izdarīšanu uz vietas, atbildētāja meklēšanu, tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanu, izsniegšanu un tulkošanu, sludinājuma ievietošanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un prasības nodrošināšanu.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1160)

2. Šie noteikumi piemērojami, arī nosakot izdevumus, kas saistīti ar lietas izskatīšanu pārrobežu strīdos, ciktāl tie nav pretrunā ar starptautiskajiem aktiem. Ja pēc Latvijas lūguma ekspertīzi izdara, lieciniekus nopratina, apskati uz vietas izdara vai citus pierādījumus iegūst vai nodrošina ārvalstī vai tiesas pavēstes vai citus tiesas dokumentus izsniedz personai ārvalstī, izdevumu apmēru nosaka attiecīgā ārvalsts kompetentā iestāde atbilstoši attiecīgās ārvalsts un starp­tautiskajiem aktiem.

3. Noteikumi neregulē izdevumu atlīdzināšanu un darba samaksu ekspertam, kurš strādā Latvijas valsts ekspertīžu iestādē un kurš, veicot ekspertīzi un sniedzot atzinumu, pilda savus amata pienākumus. Tādā gadījumā eksperta darba samaksu par piedalīšanos tiesas procesā nosaka saskaņā ar speciālajām tiesību normām, kas regulē valsts ekspertīžu iestādēs strādājošo ekspertu darba samaksu, un kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi.

4. Ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus sedz puses. Ja puses no tiesas izdevumu samaksas Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atbrīvotas, izdevumus līdz lietas izskatīšanas pabeigšanai sedz no Tiesu administrācijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Ja lietu skata Augstākā tiesa, lieciniekam un ekspertam izmaksājamās summas, kā arī ar liecinieka nopratināšanu vai apskates izdarīšanu uz vietas, atbildētāja meklēšanu, tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanu, izsniegšanu un tulkošanu, sludinājuma ievietošanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un prasības nodrošināšanu saistītos izdevumus Civilprocesa likumā noteiktajos gadījumos atmaksā Augstākās tiesas administrācija.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1160)

II. Lieciniekam un ekspertam izmaksājamās summas

5. Lieciniekam un ekspertam, kuru tiesa izsauc civillietā, ir tiesības saņemt atlīdzību par šādiem izdevumiem:

5.1. par braucienu no dzīves vai darba vietas līdz tiesas sēdes norises vietai un atpakaļ, izvēloties ekonomiski izdevīgāko veidu;

5.2. par naktsmītni, ja tiesas sēde, uz kuru aicina liecinieku vai ekspertu, ilgst divas vai vairākas dienas pēc kārtas un viņam jāpiedalās visās tiesas sēdes norises dienās vai ja liecinieka vai eksperta ierašanās saistīta ar pārlidojumiem.

6. Ja liecinieks strādā algotu darbu, viņam atlīdzina vidējo izpeļņu, ekspertam – atlīdzību par tiesas uzdevumā veikto eksperta darbu.

7. Ceļa izdevumus, kas saistīti ar braucienu no dzīves vai darba vietas līdz tiesas sēdes norises vietai un atpakaļ, veido:

7.1. maksa par transporta biļetēm, ja izmanto sabiedrisko transportu (izņemot taksometru);

7.2. maksa par degvielu (0,10 euro par katru nobraukto kilometru), ja izmanto personīgo transportlīdzekli.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1160)

8. Izdevumus par naktsmītni atlīdzina atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi.

9. Eksperta atlīdzību par tiesas uzdevumā veicamo darbu veido samaksa par ekspertīzes veikšanu un atzinuma sniegšanu.

10. Eksperta atlīdzību nosaka atbilstoši tiesu ekspertīžu iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžiem. Par ekspertīzi, kas nav iekļauta tiesu ekspertīžu iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžos, atlīdzina atbilstoši eksperta iesniegtajam rēķinam.

11. Šo noteikumu 5.punktā minētos izdevumus atlīdzina pēc tam, kad liecinieks tiesā ir sniedzis liecību vai eksperts ir izpildījis visas ar ekspertīzes veikšanu un atzinuma sniegšanu saistītās darbības.

12. Lai saņemtu izdevumu atlīdzību, liecinieks vai eksperts iesniedz iesniegumu. Iesniegumam pievieno attiecīgos izdevumus apliecinošus dokumentus (oriģinālus) (piemēram, biļetes, rēķinus, čekus) un tiesas pavēsti, uz kuras ir atzīme ar apliecinājumu, ka persona piedalījusies attiecīgajā tiesas sēdē.

III. Citi ar lietas izskatīšanu saistīti izdevumi

13. Tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas izdevumus vienam pasta sūtījumam veido:

13.1. veidlapas izgatavošanas, tajā skaitā tonera patēriņa, izmaksas;

13.2. aploksnes izmaksas;

13.3. vēstules marķēšanas izmaksas;

13.4. sūtījuma sagatavošanas izmaksas;

13.5. pasta pakalpojumu izmaksas.

14. Šo noteikumu 13.punktā minētos izdevumus aprēķina atbilstoši preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja izcenojumiem un tiesas izvēlētajam pasta sūtījuma piegādāšanas un izsniegšanas veidam.

15. Ar liecinieka nopratināšanu saistītos izdevumus, kas nepieciešami tiesas uzdevuma došanai un izpildei vai liecinieka nopratināšanai viņa atrašanās vietā, veido dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas izdevumi, kā arī tiesas izbraukuma izdevumi un videokonferences vai telekonferences izmaksas, ja tā izmantota.

16. Izdevumus, kas saistīti ar videokonferences izmantošanu, aprēķina atbilstoši pakalpojuma sniedzēja izcenojumiem vai saskaņā ar Tiesu administrācijas izcenojumiem par videokonferences izmantošanu.

17. Izdevumus, kas saistīti ar telekonferences izmantošanu, aprēķina atbilstoši pakalpojuma sniedzēja izcenojumiem.

18. Izdevumus, kas saistīti ar apskates izdarīšanu uz vietas, veido:

18.1. ceļa izdevumi saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu;

18.2. eksperta atlīdzība saskaņā ar šo noteikumu 2., 8., 9., 10. un 11.punktu.

19. Pirms uzsākt ar atbildētāja meklēšanu saistītos pasākumus, policijas iestāde tiesā iesniedz tāmi.

20. Ar atbildētāja meklēšanu saistītos izdevumus veido policijas iestādes faktiskie izdevumi. Šos izdevumus atlīdzina atbilstoši policijas iestādes iesniegtajam rēķinam.

21. Ar sludinājuma ievietošanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" saistītos izdevumus veido:

21.1. sludinājuma teksta sagatavošanas un izsniegšanas izmaksas;

21.2. sludinājuma publikācijas izmaksas.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1160 redakcijā)

22. Izdevumus par sludinājuma teksta sagatavošanu un izsniegšanu aprēķina atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tiesas sniegto maksas pakalpojumu cenrādim.

23. Izdevumus, kas saistīti ar sludinājuma ievietošanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosaka saskaņā ar iesniegto rēķinu.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1160 redakcijā)

24. Tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu tulkošanas izdevumus atlīdzina to faktiskajā apmērā un nosaka saskaņā ar tulkošanas pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu.

25. Izdevumus par prasības nodrošināšanu, ja to veic zvērināts tiesu izpildītājs, aprēķina atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm, izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēram un maksāšanas kārtībai.

25.1 Izdevumus, kas saistīti ar ziņu iegūšanu par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādē, veido izmaksas par lūguma sagatavošanu un nosūtīšanu kredītiestādēm vai attiecīgā gadījumā ārvalsts informācijas iestādei. Šos izdevumus sedz 15 euro apmērā par katru lūgumu ziņu iegūšanai par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādēs attiecīgajā valstī.

(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājums

26. Noteikumi piemērojami ar 2009.gada 2.septembri.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Tieslietu ministrs M.Segliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 983Pieņemts: 01.09.2009.Stājas spēkā: 05.09.2009.Piemērojams ar: 02.09.2009.Zaudē spēku: 14.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 141, 04.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
197041
{"selected":{"value":"17.02.2017","content":"<font class='s-1'>17.02.2017.-13.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.02.2017","iso_value":"2017\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2017.-13.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-16.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.09.2009","iso_value":"2009\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2009.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.02.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"