Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 20

Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 31. §)
Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Civilprocesa likuma
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka šādu ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu apmēru un aprēķināšanas kārtību civillietās:

1.1. summas, kas izmaksājamas lieciniekiem un ekspertiem;

1.2. izdevumi, kas saistīti ar liecinieku nopratināšanu vai apskates izdarīšanu uz vietas;

1.3. ar atbildētāja vai liecinieka meklēšanu saistītie izdevumi;

1.4. ar tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu atvasinājumu izgatavošanu, piegādāšanu, izsniegšanu, tulkošanu un rakstveida pierādījumu atgriešanu saistītie izdevumi;

1.5. ar sludinājuma teksta sagatavošanu un izsniegšanu saistītie izdevumi;

1.6. ar prasības nodrošināšanu vai pagaidu aizsardzību saistītie izdevumi.

2. Šie noteikumi piemērojami, arī nosakot izdevumus, kas saistīti ar lietas izskatīšanu pārrobežu strīdos, ciktāl tie nav pretrunā ar starptautiskajiem aktiem. Ja pēc Latvijas lūguma ekspertīzi izdara, lieciniekus nopratina, apskati uz vietas izdara vai citus pierādījumus iegūst vai nodrošina ārvalstī vai tiesas pavēstes vai citus tiesas dokumentus izsniedz personai ārvalstī, izdevumu apmēru nosaka attiecīgā ārvalsts kompetentā iestāde atbilstoši attiecīgās ārvalsts un starptautiskajiem aktiem.

3. Noteikumi neregulē izdevumu atlīdzināšanu un darba samaksu ekspertam, kurš strādā tiesu ekspertīžu iestādē un kurš, veicot ekspertīzi un sniedzot atzinumu, pilda savus amata pienākumus. Tādā gadījumā eksperta darba samaksu par piedalīšanos tiesas procesā nosaka saskaņā ar speciālajām tiesību normām, kas regulē valsts ekspertīžu iestādēs strādājošo ekspertu darba samaksu, un kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi.

4. Ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus sedz puses. Ja puses no tiesas izdevumu samaksas Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atbrīvotas, izdevumus sedz no Tiesu administrācijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas paredzēti tiesas funkciju nodrošināšanai. Ja lietu skata Augstākā tiesa, lieciniekam un ekspertam izmaksājamās summas, kā arī ar liecinieka nopratināšanu vai apskates izdarīšanu uz vietas, atbildētāja vai liecinieka meklēšanu, tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu atvasinājumu izgatavošanu, piegādāšanu, izsniegšanu un tulkošanu, rakstveida pierādījumu atgriešanu, sludinājuma teksta sagatavošanu un izsniegšanu un prasības nodrošināšanu vai pagaidu aizsardzību saistītos izdevumus Civilprocesa likumā noteiktajos gadījumos atmaksā Augstākās tiesas administrācija.

5. Ar tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu atvasinājumu izgatavošanu, piegādāšanu un izsniegšanu, kā arī ar rakstveida pierādījumu atgriešanu saistītos izdevumus sedz no Tiesu administrācijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas paredzēti tiesas funkciju nodrošināšanai. Tiesa minētos izdevumus aprēķina lietas izskatīšanas beigās un atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajai kārtībai piespriež no pusēm tiesu ieņēmumos, kas attiecas uz izdevumiem, kuri saistīti ar lietas izskatīšanu.

II. Lieciniekam un ekspertam izmaksājamās summas

6. Lieciniekam un ekspertam, kuru tiesa izsauc civillietā, ir tiesības saņemt atlīdzību par šādiem izdevumiem:

6.1. par braucienu no dzīves vai darba vietas līdz tiesas sēdes norises vietai un atpakaļ, izvēloties ekonomiski izdevīgāko veidu;

6.2. par naktsmītni, ja tiesas sēde, uz kuru aicina liecinieku vai ekspertu, ilgst divas vai vairākas dienas pēc kārtas un viņam jāpiedalās visās tiesas sēdes norises dienās vai ja liecinieka vai eksperta ierašanās saistīta ar pārlidojumiem.

7. Ja liecinieks strādā algotu darbu, viņam atlīdzina vidējo izpeļņu, ekspertam – atlīdzību par tiesas uzdevumā veikto eksperta darbu.

8. Ceļa izdevumus, kas saistīti ar braucienu no dzīves vai darba vietas līdz tiesas sēdes norises vietai un atpakaļ, veido:

8.1. maksa par transporta biļetēm, ja izmanto sabiedrisko transportu (izņemot taksometru);

8.2. maksa par degvielu (0,10 euro par katru nobraukto kilometru), ja izmanto personīgo transportlīdzekli.

9. Izdevumus par naktsmītni atlīdzina atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi.

10. Eksperta atlīdzību par tiesas uzdevumā veicamo darbu veido samaksa par ekspertīzes veikšanu un atzinuma sniegšanu.

11. Eksperta atlīdzību nosaka atbilstoši tiesu ekspertīžu iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžiem. Par ekspertīzi, kas nav iekļauta tiesu ekspertīžu iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžos, atlīdzina atbilstoši eksperta iesniegtajam rēķinam.

12. Šo noteikumu 6. punktā minētos izdevumus atlīdzina pēc tam, kad liecinieks tiesā ir sniedzis liecību vai eksperts ir izpildījis visas ar ekspertīzes veikšanu un atzinuma sniegšanu saistītās darbības.

13. Lai saņemtu izdevumu atlīdzību, liecinieks vai eksperts iesniedz iesniegumu. Iesniegumam pievieno attiecīgos izdevumus apliecinošus dokumentus (oriģinālus) (piemēram, biļetes, rēķinus, čekus) un tiesas pavēsti, uz kuras ir atzīme ar apliecinājumu, ka persona piedalījusies attiecīgajā tiesas sēdē.

III. Citi ar lietas izskatīšanu saistīti izdevumi

14. Tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas izdevumi, kā arī rakstveida pierādījumu atgriešanas izdevumi vienam pasta sūtījumam ir 2 euro.

14.1 Ar saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā saistīto tiesas dokumentu izsniegšanas izdevumi ir 4 euro.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 247 redakcijā)

15. Ar tiesas dokumentu atvasinājumu izgatavošanu saistītos izdevumus aprēķina, nosakot drukāto, kopēto un skenēto tiesas dokumentu apjomu lietā. Lietā, kurā drukāto, kopēto un skenēto tiesas dokumentu apjoms ir līdz 250 lapām (viens sējums), tiesas dokumentu atvasinājumu izgatavošanas izdevumi ir 5 euro. Par katru nākamo drukāto, kopēto un skenēto tiesas dokumentu apjomu līdz 250 lapām tiek pieskaitīti 5 euro.

16. Ar liecinieka nopratināšanu saistītos izdevumus, kas nepieciešami tiesas uzdevuma došanai un izpildei vai liecinieka nopratināšanai viņa atrašanās vietā, veido dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas izdevumi, kā arī tiesas izbraukuma izdevumi un videokonferences vai telekonferences izmaksas, ja tā izmantota.

17. Izdevumus, kas saistīti ar videokonferences izmantošanu, aprēķina atbilstoši pakalpojuma sniedzēja izcenojumiem vai saskaņā ar Tiesu administrācijas izcenojumiem par videokonferences izmantošanu.

18. Izdevumus, kas saistīti ar telekonferences izmantošanu, aprēķina atbilstoši pakalpojuma sniedzēja izcenojumiem.

19. Izdevumus, kas saistīti ar apskates izdarīšanu uz vietas, veido:

19.1. ceļa izdevumi saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu;

19.2. eksperta atlīdzība saskaņā ar šo noteikumu 2.9.10.11. un 12. punktu.

20. Pirms uzsākt ar atbildētāja vai liecinieka meklēšanu saistītos pasākumus, policijas iestāde tiesā iesniedz tāmi.

21. Ar atbildētāja vai liecinieka meklēšanu saistītos izdevumus veido policijas iestādes faktiskie izdevumi. Šos izdevumus atlīdzina atbilstoši policijas iestādes iesniegtajam rēķinam.

22. Izdevumus par sludinājuma teksta sagatavošanu un izsniegšanu aprēķina atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tiesas sniegto maksas pakalpojumu cenrādim.

23. Tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu tulkošanas izdevumus atlīdzina to faktiskajā apmērā un nosaka saskaņā ar tulkošanas pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu.

24. Izdevumus par prasības nodrošināšanu vai pagaidu aizsardzību, ja to veic zvērināts tiesu izpildītājs, aprēķina atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm, izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēram un maksāšanas kārtībai.

25. Izdevumus, kas saistīti ar ziņu iegūšanu par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādē, veido izmaksas par lūguma sagatavošanu un nosūtīšanu kredītiestādēm vai attiecīgā gadījumā ārvalsts informācijas iestādei. Šos izdevumus sedz 15 euro apmērā par katru lūgumu ziņu iegūšanai par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādēs attiecīgajā valstī.

IV. Noslēguma jautājums

26. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumi Nr. 983 "Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 141. nr.; 2013, 208. nr.; 2017, 36. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 20Pieņemts: 11.01.2022.Stājas spēkā: 14.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 13.01.2022. OP numurs: 2022/9.15
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
329156
{"selected":{"value":"22.04.2022","content":"<font class='s-1'>22.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.04.2022","iso_value":"2022\/04\/22","content":"<font class='s-1'>22.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2022","iso_value":"2022\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2022.-21.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.04.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"