Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumus Nr. 872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos".
Ministru kabineta noteikumi Nr.700

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā (prot. Nr.45 117.§)
Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. pasažieru kategorijas, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos;

1.2. kārtību, kādā izmanto braukšanas maksas atvieglojumus;

1.3. braukšanas maksas atvieglojumu apmēru.

2. Pārvadātāja zaudējumus, kas saistīti ar šajos noteikumos noteikto kategoriju pasažieru pārvadāšanu, kuri ir tiesīgi izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos, kompensē sabiedriskā transporta nozari reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

II. Pasažieru kategorijas, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus

3. Pasažierus, kuri šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesīgi izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, iedala šādās kategorijās:

3.1. pirmsskolas vecuma bērni;

3.2. bērni vecumā no septiņiem līdz 10 gadiem (ieskaitot);

3.3. bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžu­ģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs;

3.4. bērni ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem un īpašām vajadzībām, kuri mācās speciālajās izglītības iestādēs vai speciālajās izglītības klasēs vai kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs;

3.5. ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9.klase) izglītojamie;

3.6. ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–12.klase) izglītojamie;

3.7. pilsētās dzīvojošie vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie;

3.8. arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi un augstāko izglītības iestāžu pilna laika studējošie;

3.9. 1. un 2.grupas invalīdi, bērni invalīdi un persona, kura pavada 1.grupas invalīdu vai bērnu invalīdu;

3.10. politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;

3.11. sociālās aprūpes iestādēs pastāvīgi dzīvojošās personas.

III. Braukšanas maksas atvieglojumu izmantošana un braukšanas maksas atvieglojumu apmērs bērniem un izglītojamiem

4. Pirmsskolas vecuma bērniem ir tiesības bez maksas izmantot:

4.1. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā;

4.2. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā;

4.3. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.

5. Bērniem vecumā no septiņiem līdz 10 gadiem (ieskaitot) ir tiesības, uzrādot izglītojamā apliecību vai personu apliecinošu dokumentu, iegādāties braukšanas biļeti ar 50 % atlaidi no braukšanas maksas un izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā.

6. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, ir tiesības, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai, bez maksas izmantot:

6.1. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā;

6.2. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā;

6.3. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.

7. Bērniem ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem un īpašām vajadzībām, kuri mācās speciālajās izglītības iestādēs vai speciālajās izglītības klasēs vai kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs, ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, uz konsultācijām rehabilitācijas vai ārstniecības iestādēs un uz pedagoģiski medicīnisko komisiju, ja izmanto:

7.1. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā;

7.2. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā;

7.3. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.

8. Šo noteikumu 7.punktā minētās kategorijas pasažieri – bērni ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem, kuri mācās speciālajās izglītības iestādēs, – braukšanas biļeti iegādājas par pilnu maksu, bet braukšanas izdevumus viņiem sedz no republikas pilsētu un novadu pašvaldībām kārtējam gadam piešķirtās mērķdotācijas saskaņā ar iesniegtajiem braukšanas dokumentiem un iesniegumu. Iesniegumā iekļauj šādu informāciju:

8.1. dzīvesvietas adrese, ko apliecina mācību gada sākumā izsniegta izziņa par dzīvesvietu;

8.2. izmantojamais sabiedriskā transportlīdzekļa veids;

8.3. biļetes cena vai abonementa dokumenta cena.

9. Bērniem ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem, kuri mācās speciālajās izglītības klasēs vai kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs, braukšanas izdevumus sedz izglītības iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā.

10. Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9.klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto:

10.1. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā;

10.2. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā;

10.3. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.

11. Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–12.klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto:

11.1. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā;

11.2. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā;

11.3. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.

12. Pilsētās dzīvojošajiem vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītoja­miem ir tiesības mācību gada laikā ar 50 % atlaidi no braukšanas maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā, uzrādot izglītojamā apliecību un abonementa braukšanas dokumentu (piemēram, braukšanas karti, mēnešbiļeti).

13. Šo noteikumu 10. un 11.punktā minēto kategoriju pasažieri biļeti iegādājas par pilnu maksu, bet braukšanas izdevumus viņiem pašvaldības noteiktajā kārtībā sedz no attiecīgās pašvaldības budžeta vai saskaņā ar Ministru kabineta noteikto pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību.

IV. Braukšanas maksas atvieglojumu izmantošana un braukšanas maksas atvieglojumu apmērs arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļās izglītojamiem un augstāko izglītības iestāžu pilna laika studējošajiem

14. Arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļās izglītojamiem un augstāko izglītības iestāžu pilna laika studējošajiem ir tiesības:

14.1. saņemt kompensāciju 10 mēnešus gadā (kompensāciju nesaņem jūlijā un augustā) 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas vai pagaidu uzturēšanās vietas līdz izglītības iestādei (mācību prakses vietai) un atpakaļ saskaņā ar izglītības iestādē iesniegtajiem braukšanas dokumentiem, ja izmanto:

14.1.1. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā;

14.1.2. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā;

14.2. mācību gada laikā, uzrādot attiecīgu apliecību un abonementa braukšanas dokumentu (piemēram, braukšanas karti, mēnešbiļeti), ar 50 % atlaidi no braukšanas maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā.

15. Šo noteikumu 14.punktā minēto kategoriju pasažieri braukšanas biļeti braucienam šo noteikumu 14.1.1. un 14.1.2.apakš­punktā minētajos transport­līdzekļos iegādājas par pilnu maksu, bet attiecīgos braukšanas izdevumus viņiem sedz no valsts budžeta piešķirtā finansējuma ministrijām, kuru padotībā atrodas profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestādes un augstākās izglītības iestādes.

16. Šo noteikumu 14.1.apakšpunktā minēto kompensāciju (turpmāk – kompensācija) un 14.2.apakšpunktā minēto atlaidi saņem arodizglītības, profe­sionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļā izglītojamie, kuri uzņemti atbilstoši valsts finansēto vietu skaitam, un augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošie, kuri studē valsts finansētajās studiju vietās.

17. Kompensāciju izglītības iestāde izmaksā, pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu. Iesniegumā iekļauj šādu informāciju:

17.1. dzīvesvietas adrese, ko apliecina mācību gada sākumā izsniegta izziņa par dzīvesvietu;

17.2. izmantojamais sabiedriskā transportlīdzekļa veids;

17.3. biļetes cena vai abonementa dokumenta cena.

18. Izglītojamam, kurš katru dienu brauc no dzīvesvietas uz izglītības iestādi un atpakaļ, kompensāciju izmaksā par izglītības iestādes faktiskā apmeklējuma dienām (šī prasība neattiecas uz augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošiem).

19. Izglītojamam, kurš dzīvo izglītības iestādes dienesta viesnīcā vai pagaidu uzturēšanās vietā, braukšanas izdevumus nokļūšanai dzīvesvietā un atpakaļ kompensē, nepārsniedzot maksu par diviem braucieniem mēnesī. Piešķirtās valsts budžeta dotācijas ietvaros izglītības iestāde var palielināt kompensāciju, nepārsniedzot maksu par četriem braucieniem mēnesī.

V. Braukšanas maksas atvieglojumu izmantošana un braukšanas maksas atvieglojumu apmērs invalīdiem, politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un sociālās aprūpes iestādēs pastāvīgi dzīvojošām personām

20. 1. un 2.grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem un personai, kura pavada 1.grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, uzrādot invalīda apliecību, ir tiesības bez maksas izmantot:

20.1. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes marš­rutā;

20.2. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā;

20.3. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.

21. Politiski represētām personām, uzrādot politiski represētās personas apliecību, un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, uzrādot nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā.

22. Sociālās aprūpes iestādēs pastāvīgi dzīvojošām personām, uz kurām nav attiecināmi šo noteikumu III nodaļā un šajā nodaļā minētie braukšanas maksas atvieglojumi, ir tiesības, uzrādot sociālās aprūpes iestādes izsniegtu izziņu, iegādāties braukšanas biļeti ar 50 % atlaidi no braukšanas maksas un izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā.

VI. Noslēguma jautājumi

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumus Nr.677 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 168.nr.).

24. Šo noteikumu 3.3., 3.8., 3.9., 3.10. un 3.11.apakšpunktā minēto pasažieru kategoriju statusu apliecinošie dokumenti braukšanas maksas atvieglo­jumu izmantošanai ir derīgi līdz vienota braukšanas maksas atvieglojumu dokumenta vai elektroniskās biļetes ieviešanai.

25. Līdz 2010.gada 1.janvārim ar šajos noteikumos lietoto terminu “novada pašvaldība” saprot rajonu pašvaldības vai rajonu pašvaldību institūcijas, kas turpina īstenot rajonu pašvaldību kompetenci.

26. Šajos noteikumos noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi neattiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem, kas tiek sniegti atbilstoši komerciāliem principiem.

27. Noteikumi piemērojami ar 2009.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 700Pieņemts: 30.06.2009.Stājas spēkā: 05.07.2009.Piemērojams ar: 01.07.2009.Zaudē spēku: 01.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 04.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
194402
05.07.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)